Header Ads

Dịch lý thực hành

I. Khái niệm : Ta đi tìm ta trong đời ta

Nguyên lý của mọi sự hóa sinh trong vũ trụ là “dịch” tức là mọi điều, mọi chuyện, mọi vật, mọi người, đều được quan niệm như những phần tử bé nhỏ nhất, đang luân lưu vận chuyển cho đúng vai trò tế vi của nó qua không gian và thời gian, hay nói khác hơn : dòng luân lưu mà ta mặc nhiên hoạt động trong vũ trụ bằng hữu vô thủy vô chung này là định mệnh ta, là số phận ta. Dịch lý thực hành
Mặt khác ta phải quan niệm thêm là vụ trụ hiện diện như một bộ máy (bộ máy trời, cơ trời) nhưng là bộ máy cực kỳ phức tạp và tinh vi. Để thực hiện đúng vai trò trường tồn sinh hóa của nó, nên tất cả những diễn trình cơ bản của cơ trời (máy tạo) đều mang hình thái của ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) liên giao tương hòa, sinh khắc chế hóa, được người xưa hệ thống thành tám hiện tượng : Càn (Trời), Khảm (nước), Cấn (Núi), Chấn (Điện), Tốn (Gió), Ly (Lửa), Khôn (Đất), Đoài (Nhà). 

Mỗi hiện tượng này lại giao thoa phối hiệp theo đúng nguyên lý của vũ trụ là “dịch lý”, vận hành hòa hợp với nhau qua tám lần nhân lên (8x8=64) thành 64 bộ mặt hiện thực tại thế. Nếu con người là một cá thể sinh hóa, vậy chắc chắn số phận ta đã có vị trí trong diễn trình “biên dịch” của bộ máy trời, được giới hạn bằng sự hữu hạn của của không gian và thời gian. 

Lại nữa, bởi ta quan niệm “nhân linh ư vạn vật”, con người tuy là “hữu thể hạn hẹp về không gian và thời gian, nhưng có ý thức” tạm gọi là hữu thể có nhân văn tính, lẽ tất nhiên không thể ở trạng thái ù lì (như thuở vạn vật hỗn mang) như mọi vật chất khác, thành ra con người cần biết rõ cái vai trò mình trong luân lưu của bộ máy trời (cơ tạo), khả năng biết này coi như một sử mệnh có biệt tính thấu tri nội thể.

Nếu quí vị đã đồng ý : chúng ta là một sinh hữu thể văn hóa, tức là có khả năng thấu triệt và thông tri đến tha nhân, thì thiết tưởng không gì lý thú cho băng cơ duyên “đi tìm ta trong đời ta” . Dựa theo công trình khám phá 64 thực trạng trong vũ trụ, mà người xưa (đời Phục Hy) đã áp dụng để tìm biết bất cứ biến cố nào, nhất là tìm hiểu cuộc đời mỗi người

II. Cách tính:

– Theo các bảng thứ tự sau đây : 
Dịch lý thực hành - bảng thứ tự

Ghi chú: * Yếu tố : Năm, tháng, ngày, giờ (theo âm lịch)
* Giống như lá số tử vi : sinh các giờ phải thật chính xác nhất là đối với những ai không nhớ giờ sinh dễ lầm lẫn và rơi vào các giờ khe nên luận đoán không đúng.
Dịch lý thực hành - bảng 1

Dịch lý thực hành - bảng 2

Dịch lý thực hành - bảng 3

Dịch lý thực hành - bảng 4

Dịch lý thực hành - bảng 5

Dịch lý thực hành - bảng 6

Dịch lý thực hành - bảng 7

Dịch lý thực hành - bảng 8

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.