Header Ads

Bảng thần sát cát hung đến phương hàng năm

Ghi chú:  Trong Mục Tam sát không ghi phương vị như các đề mục khác chỉ ghi ký hiệu theo màu sắc như sau:
- Màu đỏ: Thuộc tam hợp Hỏa (Dần, Ngọ, Tuất).
- Màu Xanh lá: Thuộc tam hợp Mộc (Hợi, Mão, Mùi).
- Màu xanh dương: Thuộc tam hợp Thủy (Thân, Tý, Thìn).
- Màu vàng: Thuộc tam hợp Kim (Tị, Dậu, Sửu).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.