Header Ads

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC PHONG THỦY HỌC CỔ TRUYỀN SƠ CẤP

THÔNG TIN THÊM VỀ KHÓA HỌC PHONG THỦY HỌC CỔ TRUYỀN - GIÁO TRÌNH PHONG THỦY HỌC SƠ CẤP (ĐỀ MỤC).

Trong thời gian gần đây, theo yêu cầu của một số bạn có dự định đăng ký học các lớp sơ cấp và trung cấp "Phong thủy học cổ truyền" muốn tìm hiểu về các nội dung chính giảng dạy trong từng khóa học. Nay tôi xin chia sẻ về nội dung của "Giáo trình phong thủy học - khóa học sơ cấp" để những ai quan tâm tham khảo. Trân trọng!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.