Header Ads

Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần III

Xem cát hung của tuổi người mất, năm cải táng theo tập tục ba miền Bắc Trung Nam.

3. Miền Nam: BÀN TAY CUNG TỬ
Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần III
Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần III
Cung Tử là cung của người chết, tìm cung người chết để biết tốt xấu, vì năm chết (cải táng) có ảnh hưởng đến con cháu (Người còn sống được vượng hay suy vi).

Cách tính: người chết được bao nhiêu tuổi cứ lấy số tuổi đó mà tính.
Nữ khởi 10 tại cung khôn, đếm nghịch
Nam khởi 10 tại Cấn, tính thuận

8 Cung hung kiết
                                                   Càn: Chiêu hung thần liên tử nguy.
                                                   Khảm: Phùng vạn sự đắc giai kỳ.
                                                   Cấn: Cung an ổn bình thường sự.
                                                   Chấn: Tích kim ngân lợi khả tri.
                                                   Tốn: Ngộ quan tài tam mạng một.
                                                   Ly: Sinh khẩu thiệt tử tôn suy.
                                                   Khôn: Ngộ quý nhân quan chức trọng
                                                   Đoài: Quy đảng tộc hữu trùng bi.

4 cung Khảm, Cấn, Chấn, Khôn là 4 cung tốt.
4 cung Càn, Tốn, Ly, Đoài là 4 cung xấu.

☻Ví dụ: Ông B chết năm 47 tuổi âm lịch, 10 tại Cấn, 20 tại Chấn, 30 tại Tốn, 40 tại Ly, 41 tại Khôn, 47 tại Tốn.(Xấu)
☻Ví dụ: Bà C chết năm 62 tuổi. khởi 10 tại Khôn tính nghịch 60 tại Khảm, 61 tại Càn, 62 tại Đoài.(Xấu)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.