Header Ads

Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần II

Xem cát hung của tuổi người mất, năm cải táng theo tập tục ba miền Bắc Trung Nam.

2. Miền Trung: TAY HÌNH LONG THỆ THẾ
Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần II
Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần II
"Thập nhị hình long", lấy 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng đó là :
1. Thần (môi)
2. Tề (rốn)
3. Mục (mắt)
4. Vĩ (đuôi)
5. Tản (trán)
6. Tỷ (mũi)
7. Giác (rừng)
8. Nhĩ (tai)
9. Yêu (eo lưng)
10. Túc (chân)
11. Phúc (bụng)
12. Trường (ruột)
Không luận nam hay nữ  chỉ căn cứ theo tam hợp mà tính.
Tuổi Thân Tý Thìn : khởi Thần tại Thìn
Tuổi Hợi Mão Mùi : khởi Thần tại Mùi
Tuổi Dần Ngọ Tuất : khởi Thần tại Tuất
Tuổi Tý Dậu Sửu : khởi Thần tại Sửu
(Tất cả tính thuận kim đồng hồ)
Ví dụ: Người tuổi Tý chết năm Thân. Ta biết tuổi Thân Tý Thìn khởi Thần tại Thìn. vậy Tề tại Tỵ, Mục tại Ngọ, Vĩ tại Mùi, Tản tại Thân. Vậy tuổi Tý chết năm Thân gặp chữ Tản.
Ví dụ 2: Người tuổi Ngọ chết năm Mão. Khởi Thần tại Tuất. Đến Mão cung thứ 6 là Tý.

THƠ VỀ HÌNH LONG KIẾT HUNG

Thần Giác chi niên sự bất tường.              Thần Giác là năm lắm chẳng lành
Nhĩ Tề tất định chủ hồi lương.                   Nhĩ Tề anh em cùng ở chung quê hương
Mục Yêu gia phá nhân dâm đãng.             Mục Yêu nhà nát, vợ con hư hỏng
Vĩ Túc ca vu lụy cổ phường.                     Vĩ Túc phiêu linh ca hát vệ đường
Tản Phúc tử tôn hưng xương ấp.               Tản Phúc con cháu cửa nhà hưng thịnh
Tỷ Trường hốt kiến ngộ quân vương.        Tỷ Trường bỗng nhiên gặp phú quý

Đối chiếu các bản chữ Hán chép tay tại Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn thuộc miền Trung Việt nam. Đối chiếu thấy nhiều chỗ không đồng nhất, nhiều câu sai cả ý. Như câu: Vĩ Túc ca vu lợi kết xương, hay: Tỷ Trường bán kiết bán hung ca. Chúng ta "dĩ tâm đinh thư" cũng thấy 2 câu trên không đúng bản chính.

Trên đây là bản chữ sách in, đáng tin cậy. So địa lý phong thủy không có điểm nào sai.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.