Header Ads

Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần I

Xem cát hung của tuổi người mất, năm cải táng theo tập tục ba miền Bắc Trung Nam.

1. Miền Bắc : DÙNG BÀN TAY NHẬP MỘ THIÊN DI
Xem Cát - Hung khi Cải táng - Phần I
Xem Cát - Hung khi Cải táng
  1. Phải biết người chết bao nhiêu tuổi.
  2. Năm, tháng, ngày, giờ người chết.
  3. Nam tính từ cung DẦN thuận theo chiều kim đồng hồ.
  4. Nữ tính từ cung THÂN nghịch kim đồng hồ.
*Ví dụ: Người đàn ông, chết vào giờ Dần, ngày mồng 6, tháng 3, thọ 66 tuổi âm lịch.
Cách tính: Khởi 10 tại cung Dần, 20 tại cung Mão, 30 tại cung Thìn, 40 tại cung Tỵ, 50 tại cung Ngọ, 60 tại cung Mùi, 61 tại cung Thân, 62 tại cung Dậu, 63 tại cung Tuất, 64 tại cung Hợi, 65 tại cung Tý, 66 tại cung Sửu (gặp năm Nhập mộ, tốt) sau cung Sửu khởi tháng Giêng tại Dần tức là cung liền sau cung Sửu, tháng Hai tại Mão, tháng Ba tại Thìn, (cũng gặp tháng nhập mộ tốt). Sau cung Thìn khởi mồng 1 tại cung Tỵ, mồng 2 tại cung Ngọ, 3 tại cung Mùi, 4 tại cung Thân, 5 tại cung Dậu, 6 tại cung Tuất (gặp ngày Nhập mộ tốt). Sau cung Tuất khởi giừo Tý tại cung Hợi, Sửu tại cung Tý, Dần tại cung Sửu, (gặp giờ nhập mộ tốt). Như vậy người chết là tận số. Con cháu hậu sinh sẽ làm ăn phát đạt, không còn lo lắng nhiều cho người chết nữa. Nếu gặp trùng năm, trùng tháng thường ngày trùng giờ thì xấu, Đàn bà cũng tính như vậy, nhưng khởi từ cung Thân đi ngược lại.

Người xua có câu:
◘ Tý, Ngọ, Mão, Dậu: Vi thiên di (Chuyển linh cữu khi đưa đám tang)
◘ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: Vi nhập mộ. là chết theo số mạng, con cháu làm ăn có lộc.
◘ Dần, Thân, Tỵ, hợi: Thị trùng tang, trong tang quyến lắm chuyện rủi ro.

LƯU Ý : Nội dung này trích trong sách Thọ mai của người xưa mà các cụ ở ngoài Bắc hay dùng. Tuy nhiên những nội dung này chỉ là phần cơ bản nhất, là điều kiện 'cần' chứ chưa 'đủ' để quyết định đến việc chôn cất hay cải táng. Và chỉ nhằm phục vụ những người không có điều kiện đi xem thầy hoặc ngại vấn đề xem xét. Cũng xin nói thêm rằng vấn đề này rất hệ trọng và rất cần mọi người lưu tâm. Vì có thể ảnh hưởng đến cả thế hệ sau (vấn đề này rất được coi trọng từ xưa đến nay).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.