Header Ads

Cách hóa giải trùng tang liên táng

Trùng tang liên táng là một sự thực, dù cho người ta đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra bản chất của nó. Từ xa xưa , người Việt chúng ta đã có quá trình theo dõi , điều trị có hiệu quả việc này. Thực ra sau khi tính toán và phát hiện ra người chết phạm vào Trung tang liên táng, việc điều trị rất đơn giản và hiệu quả rất cao.
Cách hóa giải trùng tang liên táng

Điều cần thiết là khi phát hiện ra phải điều trị càng sớm càng tốt. Phongthuybv xin giới thiệu một số phương pháp hóa giải Trùng tang liên táng có kết quả mà phongthuybv sưu tập được và một vài phương pháp phongthuybv thường sử dụng đạt được kết quả khá tốt . Một điều cần chú ý là có nhiều phương pháp hóa giải Trùng tang liên táng , nhưng những phương pháp của Tiên Gia , Phù thủy , Đạo gia thường là những phương pháp bắt nhốt Trùng.

Cách này tuy hiệu quả nhưng thực ra rất nguy hiểm vì khi công lực của Thày còn cao, Trùng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục, nhưng khi Thày chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, Trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến Gia đình Thày và Thân chủ . Phương pháp tốt nhất là dùng Mật Tông, trì chú cho Trùng được siêu thoát , sau đó hồi hướng công đức cho họ. Phương pháp này dùng những năng lực của Phật pháp, siêu độ cho Trùng rất tốt, khiến cho Trùng sớm siêu thăng tịnh độ , không còn làm ác được nữa .

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI TRÙNG TANG LIÊN TÁNG :

1/ BÀI THUỐC TRẤN TRÙNG :
Dùng các vị sau đây :
1/ Thần sa : 3 đồng cân .
2/ Chu sa : 2 đồng cân .
3/ Hồng hoàng : 5 đồng cân .
4/ Sương luật : 5 đồng cân .
5/ Địa liền : 5 đồng cân .
6/ A ngùy : 3 đồng cân .
7/ Huyết giác : 3 đồng cân .
8/ Đại hồi : 5 đồng cân .
9/ Quế chi : 5 đồng cân .

Dùng chỉ ngũ sắc kết phù TỨ TUNG NGŨ HOÀNH để trên mặt thuốc , cho vào túi vải yểm trong quan tài .

2/ BỘ LINH PHÙ TRẤN TRÙNG : ( Theo QTPS và tamandieungo)

Tôi dự định đăng bộ phù trấn yểm trùng tang trong tài liệu sưu tầm thì tình cờ phát hiện bộ linh phù này đã được bạn QuangTichPhapSu đăng trên một trang web khác, thậm chí còn đầy đủ hơn. Lòng rất hoan hỉ, tôi đã save lại và sửa chữa nét cho rõ ràng cộng thêm chú thích. Nhận thấy những gì tôi có không bằng của bạn QTPS, nên tôi xin mạo muội đăng lại tài liệu này cho hoàn chỉnh.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.