Header Ads

Lễ tạ mộ

LỄ TẠ MỘ

(Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)
Việt Nam Quốc…
Nay ngày: … đệ tử con: …trú tại: …
Nhà con có: …
Mất ngày: …  an tang tại: …
Lễ tạ mộ

Xin phép làm lễ tạ mộ:
Đệ tử con cẩn khiết lễ nghi gà hoặc xôi, có ngựa gọi là mũ mã kim ngân, cung duy bá thanh quan thần linh, bản thổ địa kỳ tại sứ đồng, sứ cập, ngũ phương, ngũ đế thủ mộ chi thần, tả hữu long hổ. Sơn đăng đẳng thần, thần hướng, bát quái cửu cung. Tọa huyệt thần về chứng lễ. 24 long thần nối mạch chuyền linh. Đồng lai chứng giáng. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, phù cho mộ trạch an cư, kết phát, chuyền cho dòng dõi đa đinh, phúc lai, tai khứ. Tòng tư, tử tôn hưng vượng gia môn khang thái nhân vật bình an, thực lại thần linh thổ địa, phù chì chi đạo đức dã, con lạy quan thần linh bản thổ, thành hoàng, đức thổ thần, long thần huyết mạch, địa mạch, thủy thần. Các long sơn thần thanh long, thần tiểu, thần trung, thần đại, thất tinh bắc đẩu, thần tọa huyệt.
Nay con có đồ lễ tạ mộ mời chư vị, lên chứng lễ tiếp tài tiếp lộc cho:

Có câu rằng: Đất lành chim đậu thanh cao
                     Có kết có phát nhờ vào các quan
                     Tôn phần Long mạch cao sang

Vượng Đinh con cháu giàu sang muôn đời
Xin thần tọa huyệt hướng hiển. Phù cho giòng dõi truyền linh khí huyệt mộ con tại đây..
Người lắm của nhiều, vô tai vô hạn.

(Tạ mộ vào tháng 2 và chọn ngày Giải Thần là tốt nhất .Thần mới lên chứng lễ. Nếu không phải ngày Giải Thần thì chỉ có người học địa lý mới hỏi được thần và đồ lễ vị thần tại mộ đồng ý  nhận những thứ gì. Nếu không biết cứ chọn ngày Giải Thần hoặc là ngày Thiên Giải, Địa Giải. Thiên địa ứng phù)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.