Header Ads

Lễ khấn Thiên Địa

KHẤN LỄ THIÊN ĐỊA
越南道教
(Dùng cho Lễ động Thổ)
Việt Nam Quốc...

Địa chỉ:..................................................................
Ngày:.....................................................................
Đệ tử con:..............................................................
Lễ khấn Thiên Địa - động thổ
Cung duy Thiên Địa. Tam giới ,thiên đình đại đế bộ lĩnh, bộ đạo, đại lộ thần quan, thổ địa công phúc đức chính thần. Thái tuế trí đức tôn thần vị hữu đương cảnh thành hoàng bản thổ. Tấu đương niên cai quản năm ... Ông cai năm, cai tháng, cai ngày, cai giờ.


Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ.
Tam Quan, Tam Phẩm Đại Đế.
Tứ Trực Công Tào

Cung duy Thổ Công táo quân thiên đình đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, Thổ gia, Thổ trạch tứ phương đồng lai chứng giáng.

Cung duy quan thần linh bản thổ. Đức Thổ thần Long thần huyết mạch, địa mạch, bản thổ địa kỳ, vị thần đất cai quản tại đây.

Nay đệ tử con có đồ lễ gồm…..

Thắp hương mời các vị chứng lễ cho phép con được động thổ làm nhà lấy chỗ nương thân, phù cho con trong khi làm được bình an vô sự long thần nối mạch, bách phúc đồng lai trừ tai tiêu tán sau khi làm xong phúc lai tai khứ, nhật tiến như nhật, vũ tiến văn thăng, Long mạch tự tọa đất sinh mễ ngọc. Ra ngoài tìm nơi có đức, gặp người có nhân.

Nếu như mảnh đất này từ đời xưa kiếp trước có lời nguyền hoặc nghiệp kiếp nặng nề xin xóa bỏ từ ngày hôm nay. Cho đất được an cư, tòng tư tử tôn được hưng vượng. Tránh được câu ca rằng: Thứ nhất góc ao, thứ hai đao đình, thứ ba đất ở vô sinh, thứ tư quỷ sát yêu tinh trùng trùng.

Cho phép con được động thổ kể từ ngày ...

Xin các vị về chứng lễ. Phù cho phúc lai tai khứ, tiền bạc nhiều, nạn khỏi tai qua.

Đồ lễ: Gà, xôi, cơm, canh, hoa quả, rượu, nước, trầu cau, tiền vàng.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.