Header Ads

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ (phần 1)

KHÂM THIÊN GIÁM TỬ VI ĐẨU SỐ


(Khâm Thiên Giám Tử vi đẩu số Tinh tình - Thập tứ chủ tinh toàn)
Phá quân tinh
Nguyên văn: Phá quân tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành hao tổn tinh. Là quân đội trung cảm tử đội, tiên phong đội, đấu tranh anh dũng, dĩ tranh đoạt phá hư là mục đích, nhưng tự thân của tính nguy hiểm cũng đại, hao binh tổn tướng, không thể tránh né. Mà lại một mình thâm nhập, có tiếp tế thua của lự. Phá quân hóa lộc, còn lại là hậu đội bổ sung tiếp tế, cuồn cuộn không dứt, danh của là [có cây]. Cho nên phá quân có phá hư sau đó kiến thiết ý tứ, tịnh có khứ cũ thay đổi mới ý tứ.
Bình chú:
(nhất) phá quân hóa khí là hao tổn, là trước trận tiên phong đại tướng, tính chất kỳ thực và thất sát cũng chỗ tương tự, nhưng biến hóa và cương khắc trình độ, càng thêm kịch liệt, cho nên cụ thể khắc ứng với, có lúc nhị diệu cũng không có rất mạnh khác biệt, khác biệt chỉ ở trình độ, mà phá quân ở mệnh, nhân thất sát đa ở cung tài bạch, cho nên cũng có suốt đời ít nhất một lần đại rách nát khắc ứng với.
(nhị) phá quân mừng nhất tự thân hóa lộc, được lộc thì có biểu hiện, cũng giảm bớt cương khắc khí. Như tự thân không thay đổi lộc, thì dĩ sai ai ra trình diện lộc tồn là giai, ngoài ra, cũng mừng đến vũ khúc hóa lộc, liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc chờ, kỳ tính chất dựa vào các tinh hóa lộc mà nói. Tương phản, phá quân tối úy Hóa kị, vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị giai không được cát, cũng không ưa tham lang Hóa kị, mà văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng phá quân làm ác, ở hợi cung, tử cung cập xấu cung, nhất là chủ hung.
Phá quân tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Viên trường mặt hình, béo gầy không đồng nhất. Bối nặng mi khoan, hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cận thị, hoặc cà lăm không rõ, hoặc sinh thì bất túc nguyệt, hoặc khó sinh. Nhập miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực. Lạc hãm tính cương khó hoà hợp, thật mạnh hảo tranh. Lập mệnh tí ngọ cung, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng, tịnh chủ lượng khoan phúc hậu. Và tử vi cùng độ, ở vị cung, chủ đắc ý ngoại của tài, hoặc đột gặp quý nhân, bình thăng ba cấp. Xấu cung thứ hai. Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng xung, chủ một đời người trung tất có phi thường tai ương gặp, hoặc đặc thù của tật bệnh, kéo dài khá cửu, thuộc thần kinh não, trái tim, thận hoặc dạ dày bệnh chờ. Thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, ái nghệ thuật.
Nhưng suốt đời phong ba rất nhiều, không tuân thủ tổ nghiệp. Tịnh hình phạt chính khắc thê tử. Phú mà không quý, có hư danh. Và vũ khúc cùng độ ở tị, phá quân hóa lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập uy biên di. Hợi cung thứ hai. Dần thân cung lập mệnh, chủ còn nhỏ khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu, hình khắc rất nặng. Tính tình quật cường, hảo dũng đấu, hoành nổi giận phá, nhưng cũng chủ có nhất nghệ tinh. Và thiên không cướp cùng độ, phá đãng không chỗ nương tựa. Xương khúc cùng độ, dáng vẻ hào sảng thư sinh. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, cô độc bay bổng.
Nữ mệnh phá quân tinh lâm cung mệnh, tí ngọ nhị cung, chủ phúc lộc dầy nặng, vượng phu ích tí, duy dĩ trì hôn là nên. Tị hợi nhị cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí. Dần thân nhị cung, hình phu khắc tí, sớm ly phụ mẫu, nặng kế hắn họ, tay làm hàm nhai, dĩ thiên thất so sánh nên, bằng không ly khắc nhiều lần, lại suốt năm không lấy chồng người. Gặp kình dương, đà la, hình khắc quá nặng.
Đại hạn lưu niên, phá quân tinh triền độ, chủ khứ cũ thay đổi tân, lánh mưu tân cơ; xuất môn lữ hành. Phá quân hóa lộc, chủ do chuyện xưa nghiệp trung lánh sinh tân cơ hội, như phùng sát tinh hoặc vũ khúc Hóa kị số tử vi hội, thì chủ đa rủi ro, khuynh gia, sự nghiệp dừng lại, vô pháp thôi động, có thuyền mắc cạn than, thôi không động được cảm giác. Duy phá quân tử vi thìn tuất cung, có kình dương, chủ sinh sản thiêm tí, hoặc huyết quang đồ tang vân vân.
Bình chú:
(nhất) phá quân thủ mệnh, chỉ cần sai ai ra trình diện sát tinh Hóa kị, tựu chủ ở ngoại hình thượng, có nhất định khuyết điểm, như [sinh thì bất túc nguyệt], đến nỗi hình thể thấp bé, sát hình kị hao tổn nặng thì bị thương tàn phế.
(nhị) phá quân ở tử cung ngọ cung ngồi một mình nhập miếu, chủ [trung hậu thiện lương], canh được cát hóa, tam phương tứ chính không gặp sát kị, xưng là [anh tinh nhập miếu] cách, chủ đột phá thành công mà được phú quý. Nguyên văn đã nhắc tới giá cách cục tính cách ưu điểm. Vô luận phá quân nhập người cung độ thủ mệnh, đều dĩ được lộc là giai, nhưng cung mệnh nếu không có lộc, thì cung phúc đức lộc diệu cùng cung cũng cát, nguyên văn cận thuyết [lộc tồn], chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Phá quân được lộc ngoại, hoặc có hóa quyền, canh nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành, thủy chủ [quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng].
(tam) tử vi phá quân cùng độ, ở vị cung, tử vi nhập miếu, phá quân cũng nhập miếu, cho nên đại cát đại lợi, đột phá khai sáng lực rất mạnh, canh hội cát diệu cát hóa, là vì tử vi tinh hệ đại cách, có thể đại phú đại quý, trên đời đang lúc hết sức quan trọng, bị người kính trọng.
(tứ) ở thìn tuất cung, phá quân ngồi một mình, đối cung tử vi thiên tướng củng chiếu, bởi vì tử tướng tinh hệ chủ vô tình lạnh lùng, cố nhân duyên bất túc, hoặc có ở thời kỳ mấu chốt, toát ra thủ đoạn độc ác thái độ, không vì phúc trạch. Tử tướng cũng có [thần kinh não, trái tim, thận, dạ dày bệnh] khắc ứng với, thẩm tra giá tất cả đều là nhân tinh thần áp lực sở trí, vì vậy, loại này mệnh tạo, như năng lực tâm tình bình thản, thì có thể giải quyết rất nhiều tinh thần thượng, khỏe mạnh thượng, nhân sự thượng vấn đề, đây là xu cát tị hung đại đạo.
(ngũ) thìn tuất phá quân, hay không gặp văn xương văn khúc hóa khoa, cũng chủ có văn nghệ khí chất, nguyên văn nói [ái nghệ thuật], chính thị lúc đó mà nói, bất quá, loại này mệnh tạo vừa tất không theo sự văn nghệ có liên quan công tác, rất có xương khúc, trái lại thoái thoái thất cư. Sai ai ra trình diện sát diệu hình kị, thì nhân sinh phập phồng, hình khắc thê tử.
(lục) vũ khúc phá quân cùng độ, là phiêu đãng tinh tượng, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể ở hải ngoại thành danh, cát sát hỗn hợp, nên quân cảnh phát tích,[lập uy biên di], chính thị chỉ đến đây.
(thất) phá quân ở dần thân cung ngồi một mình, vũ khúc thiên tướng củng chiếu, tính chất cũng bay bổng bất định, nhân sinh tương đối phiêu bạt, cố hữu [khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu] khắc ứng với, phá quân và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc cung phụ mẫu vô chính diệu, Hỏa Tinh độc thủ, nhất là như vậy. Bất quá, loại này mệnh tạo, ở cổ đại là lưu lạc hiệp khách, thụ vũ khúc thiên tướng ảnh hưởng, chủ có tinh thần trọng nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trượng nghĩa đa số tàn sát cẩu bối, đây là loại người này vật, [tính tình quật cường], nhưng sảo sai ai ra trình diện sát diệu, vừa lưu vu tính tình cương liệt, [rất thích tàn nhẫn tranh đấu], [hoành nổi giận phá], nên dĩ [nhất nghệ tinh] sống yên phận, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể bằng nhất nghệ tinh mà tiêu dao tứ phương, nhưng nhân sinh nhưng không khỏi cô độc.
(bát) phá quân không thích hội văn xương văn khúc, nhân phá quân tính cương, xương khúc tính nhu, tam diệu gặp gỡ, liền sản sinh mâu thuẫn, cận vi [dáng vẻ hào sảng thư sinh], trong lòng đa câu oán hận, nhưng không cách nào thành tựu sự nghiệp.
(cửu) nữ mệnh phá quân, vô luận ở mười hai cung na nhất cung, cũng không lợi hôn nhân, anh tinh nhập miếu cách còn như vậy, cái khác cung độ càng như vậy. Bất quá, phá quân cách cục may mắn người, nhưng có thể và nam nhân tại sự nghiệp thượng, tranh một ngày dài ngắn, [có trượng phu chí], [tính tình cương nghị], [phúc lộc dầy nặng].
(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh được phá quân, cát thì [khứ cũ thay đổi tân], không được cát thì [khuynh gia], [sự nghiệp dừng lại] chờ, nhưng trình độ làm sao, muốn xem nguyên cục cung mệnh tính chất, bất khả quơ đũa cả nắm. Ví dụ như, thiên đồng nhập phá quân đại hạn hội cát, có đột phá cải cách cơ hội; vũ khúc và tham lang Hóa kị kình dương cùng độ, nhập liêm trinh phá quân đại hạn, hơi có sát diệu, thì có thống khổ nổi loạn.
Phá quân tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ ở riêng hoặc hình khắc. Tự thân thường cư trường vị, hoặc mặc dù đứng hàng thứ nhị tam, nhưng ở các loại dưới tình hình, tuy không phải huynh trưởng mà hình như huynh trưởng. Như huynh trưởng mất, hoặc kế ra, hoặc trường tỷ xuất giá, hoặc tự thân kế ra vân vân. Và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng độ hội chiếu, chủ huynh đệ có dựa vào. Tử vi cùng độ, hai người. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ hai người. Sao Liêm trinh, chủ một người. Và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc cô độc.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất điềm xấu, hay không được canh sai ai ra trình diện sát hình kị hao tổn, cũng chủ đây đó bất hòa, có khẩu thiệt phân tranh, dĩ [ở riêng] là nên, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thì huynh đệ hình khắc tai bệnh.
(nhị) nguyên văn cũng nhắc tới, phá quân thủ huynh đệ cung, có một rất đặc biệt trưng nghiệm, hay mệnh tạo mỗi là huynh trưởng trường tỷ, đảm đương chiếu Cố huynh đệ tỷ muội vai, hay không được cư trường, cũng chủ chịu nổi huynh trưởng trường tỷ trách nhiệm, nói chung, đối với huynh đệ tỷ muội, hắn thường có một phần thiên phú chức trách.
(tam) phá quân ở huynh đệ cung, và cát diệu gặp gỡ, chủ [huynh đệ có thể dựa vào], giá cũng chích cải thiện tình cảm, nhưng nhưng không thích hợp hợp tác sinh ý.
Phá quân lâm thê cung
Nguyên văn: Phá quân lâm thê cung, hình phạt chính khắc chia lìa hoặc đồ có phu thê tên mà vô phu thê của thực. Tảo hôn chủ khắc, tam thê đã ngoài. Dĩ trì hôn mà ở trước khi kết hôn tao ngộ người khác phá hư hãm hại, tới phong ba trắc trở, trái lại chủ năng giai lão. Nhưng chủ ở sau khi kết hôn ra lại môn, ở riêng, rời xa vân vân phát sinh người phương hợp. Hoặc dĩ kế thất nhà kề hoặc không được cử hành kết hôn lễ thức của ở chung trái lại nên. Tí ngọ cung mệnh phá quân tinh, thê đoạt phu quyền. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, chủ tao ngộ tai hoạ. Sao Liêm trinh cùng độ, bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Tử vi cùng độ, dĩ trường phối là mỹ. Lộc tồn cùng độ, chủ và gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu sở đồng ý, hoặc gặp người khác khuynh chen hãm hại, hoặc bàn lộng thị phi, mà chia lìa bất hòa. Và Tứ Sát, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc bất hòa, hoặc tai bệnh, khẩu thiệt liên tục.
Bình chú:
(nhất) phá quân không thích cư sinh lục thân cung viên, ở cung phu thê nhất là như vậy. Cơ bản tính chất là bất hòa, hoặc sinh trước khi cưới đa luyến ái ngăn trở, dĩ trì hôn là giai.
(nhị) phá quân và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ số tử vi hội, chủ phu thê [hữu danh vô thực], từ cùng độ tạp diệu, có thể biết kỳ cụ thể tính chất, ví dụ như, thiên mã cùng độ, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; thiên nguyệt cùng độ, chủ trượng phu có bệnh, vũ khúc Hóa kị canh chủ trượng phu bất năng nhân đạo chờ.
(tam) tí ngọ cung phá quân tính chất cường liệt, cho nên sinh nam mệnh là [thê đoạt phu quyền], nhất là phá quân sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa, thê tất bỉ phu cường. Rất có Hỏa Tinh, kình dương, linh tinh, đà la, thì là úy thê. Nữ mệnh cung phu thê như vậy, thì tương đối may mắn, có hữu lực của phu, nhưng nhưng dĩ trì hôn là giai.
(tứ) vũ khúc phá quân cùng độ, dùng võ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, thủy hình phạt chính khắc, bất lợi tình cảm, hoặc phối ngẫu tai bệnh.
(ngũ) liêm trinh phá quân cùng độ, cơ bản tính chất [bất hòa], rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài, không được chủ tự thân gặp ở ngoài.
(lục) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi chủ lớn tuổi, cho nên tử phá chủ [trường phối], nữ mệnh gả cho niên kỷ so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân, nam mệnh thì cưới vợ so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ tử, rất có thiên thọ cùng độ, thì niên kỷ kém xa hơn. Nếu như và phối ngẫu trong lúc đó niên kỉ kỷ cự ly tiểu, thì dễ khắc khẩu bất hòa có hình khắc.
(thất) phá quân ở cung phu thê, rất có lộc tồn cùng độ, thì có đà la, kình dương giáp cung, chủ ở hôn nhân trong phạm tiểu nhân, tình huống cụ thể, giống như nguyên văn theo như lời, tao bàn lộng thị phi, không vì gia đình thân hữu sở đồng ý chờ.
Phá quân tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung tử nữ, hình phạt chính thương. Trưởng tử chủ có sanh non, đẻ non hoặc bất túc nguyệt, hoặc mặt mày hốc hác hình thương vân vân. Hoặc tiên hoa hậu quả, tịnh chủ trì được. Hoặc kế thất thiên thất sống chết, hoặc tiên chiêu tự tí. Nhập miếu hoặc và tử vi tinh cùng độ người, chủ ba người. Vũ khúc cùng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, chủ khắc hình, hoặc có tí mà vô kháo.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung tử nữ, hình khắc tính chất rất nặng, cơ bản tính chất là bất lợi trưởng tử, hơi có sát diệu, liền chủ sinh sản trưởng tử thì bất lợi, như [sanh non, đẻ non, bất túc nguyệt hoặc mặt mày hốc hác] chờ. Cho nên [tiên hoa hậu quả], tức trước phải trưởng nữ, cho nên ưa gặp hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ dễ được nữ, ở cổ đại, bởi vì trọng nam khinh nữ, không thể tránh địa cũng cho coi là không được cát.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi bất úy sát, cho nên so sánh không dễ dàng có hình khắc. Vũ khúc thì tương phản, nhất là vũ khúc Hóa kị.
Phá quân ở cung tài bạch
Nguyên văn: Tí ngọ nhị hội cát diệu hóa lộc, hoặc lộc tồn, hóa quyền người, chủ phú quý năng lực phát. Thiên la địa võng thìn tuất nhị cung, cũng chủ có nhiều hoặc chủ được sản nghiệp tổ tiên. Và vũ khúc cùng độ, ở tị cung, tài lai tài khứ. Tử vi cùng độ ở vị cung, chủ được không tưởng được của tài hoặc đặc thù của tài. Xấu cung thứ hai. Duy đi thêm xấu vị cung, tương lự rủi ro. Liêm trinh cùng độ, suốt đời rách nát đa đoan. Dần, thân nhị cung, tổ nghiệp khuynh bại. Thiên không cướp cùng độ, thu không đủ chi. Kình dương, Hỏa Tinh cùng độ, hoành được hoành thất. Đà la, đại hao tổn cùng độ, tranh cãi phiền não, bóc lột rất nặng.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung tài bạch, cơ bản tính chất chủ biến động, tài nguyên bất ổn, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ [phú quý năng lực phát], ở tí ngọ cung nhất may mắn, có thể quá. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát diệu, thì cầu tài đa lần bị nhục, biến động bất lợi.
(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, tuy rằng vũ khúc là tài tinh, vu cung tài bạch ứng với là may mắn, thế nhưng, bởi phá quân tính chất bất ổn, sở dĩ mỗi có [tài lai tài khứ] của tượng, bất năng dành dụm, canh mỗi ngày mã, biến động vưu đại, gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì cầu tài gian khổ, mà lại dễ rách nát, phú cũng không lâu dài.
(tam) tử vi phá quân cùng độ, tử vi chủ quý nhân, cho nên chủ dễ được kỳ ngộ; tử vi chủ danh, sở dĩ cũng chủ danh khí phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ tràn đầy, hơn nữa có không hẹn mà gặp tài vận, rất có thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, nhất là như vậy.
(tứ) phá quân và liêm trinh cùng độ cung tài bạch, chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, hoặc tài nguyên nhiều phương diện mà đến, bất quá, nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì tất trải qua thống khổ biến hóa mà yên ổn, được làm vua thua làm giặc, yếu thị vận trình mà định. [hoành phá đa đoan], chính thị chỉ thấy sát mà nói.
Phá quân tinh lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm tật bệnh cung, còn nhỏ đa mủ máu tai ương. Vũ khúc cùng độ, chủ kem chà răng nhổ răng, tịnh chủ con mắt tật, âm khuy, bệnh di tinh, dương héo, đau bụng đi ngoài. Nữ tử vừa chủ đau bụng kinh hoặc xích bạch đái hạ. Kình dương cùng độ, chủ có khai đao mổ vân vân.
Bình chú:
(nhất) phá quân ngũ hành thuần âm thủy, âm thủy là thận, vì vậy, cơ bản tính chất mà sống thực cơ năng cập tính cơ năng tâm bệnh. Còn nhỏ mủ máu tai ương, dĩ và liêm trinh Hóa kị cùng độ là hợp, vũ khúc Hóa kị cùng độ, thì còn nhỏ có ý định ngoại thụ thương, gãy xương bị thương tàn phế.
(nhị) phá quân chủ thận chứng, cho nên rất có liêm trinh, tham lang, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ đào hoa, chủ có bệnh di tinh, hoạt tinh, bệnh liêt dương, sớm tiết, thời gian hành kinh mất cân đối, bạch đái chờ, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, chủ sinh thực khí mủ máu tai, cụ thể nói của, hay bệnh lây qua đường sinh dục, như bệnh giang mai, lâm bệnh chờ.
(tam) phá quân vũ khúc cùng độ mà vũ khúc Hóa kị, sinh đại hạn lưu niên gặp của, chủ [kem chà răng nhổ răng], đại hạn thấy vậy, mười năm này nội tương có rất nhiều hàm răng cấp cởi.
(tứ) phá quân ở nguyên cục tật bệnh cung, ở đại hạn lưu niên tật bệnh cung, sai ai ra trình diện có thái dương Hóa kị, chủ con mắt tật, nguyên cục và cung hạn giai không được cát người, có thất minh của ưu.
(ngũ) phá quân kình dương cùng độ, nhất là canh sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, chủ có ý định ngoại thương hại, đao kiếm kim sáng lập của thương, hoặc điệt đả gãy xương chờ, ở hiện đại, cũng chủ [khai đao mổ].
Phá quân tinh lâm cung thiên di
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại dĩ kỹ xảo nghệ thuật hoặc chuyên môn sở trường đặc biệt thái độ làm người kính phục. Tử vi cùng độ, chủ được quý nhân dẫn. Vũ khúc cùng độ, chủ là năng lực văn năng lực vũ của kỹ thuật hoặc nghệ thuật của chuyên môn nhân tài. Tí ngọ lưỡng cung, xuất ngoại năng lực phú quý. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, xuất ngoại chủ rủi ro, gặp tai hoạ, ít người duyên, bôn ba lao lực, dĩ xảo nghệ mưu sinh.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung thiên di, chủ tại ngoại bôn ba, nhưng thấy cát có thể thành công, duy khó tránh khỏi vất vả cực nhọc. Bất quá, mệnh tạo nhất định phải
Làm kỹ xảo mưu sinh, tức có nhất nghệ tinh, mới là may mắn, bằng không sinh hoạt trắc trở. Ở lại nguyên cư địa thì không cần [kỹ xảo nghệ thuật hoặc
Chuyên môn sở trường đặc biệt], cung mệnh may mắn người, kinh thương cũng có thể.
(nhị) tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhân tử vi có quý nhân khí chất, cho nên rất có thiên khôi, thiên việt, chủ được quý nhân dẫn, có thể được hiệp trợ mà thành nhận việc nghiệp, tại ngoại an ổn.
(tam) vũ khúc phá quân cùng độ, cung mệnh là trời tướng ngồi một mình, so sánh vụ lợi chuyên nghiệp kỹ thuật mưu sinh, rất có địa không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp nghệ thuật công tác, nhất là ở hải ngoại đương tiêu khiển nghệ nhân. Tích nhật, này [chạy chợ kiếm sống] nghệ nhân ngôi sao ca nhạc, biểu diễn đoàn thành viên chờ, rất nhiều đều là giá cái tinh hệ thủ cung thiên di.
(tứ) phá quân ở cung thiên di, cũng ưa là [anh tinh nhập miếu] kết cấu, tức phá quân ở tí ngọ cung, được phá quân hóa lộc hoặc hóa quyền chờ, chủ năng phú quý.
Phá quân tinh lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung Nô bộc, nguyên nhân chính giao hữu rủi ro, hoặc nhân người thủ hạ của bất trung mà dồn sự nghiệp tiền tài tao ngộ rách nát. Hội sát tinh, thi ân tao oán. Vũ khúc cùng độ, sở giao của giao hữu, khẩu thị tâm phi. Tử vi cùng độ, chủ được bạn quý. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, âm sát, cướp sát, đại hao tổn chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo.
Bình chú:
(nhất) phá quân cũng không ưa nhập vu cung Nô bộc, bởi tính chất chủ biến động, mà lại tính tình cương liệt, cho nên cơ bản tính chất là kết giao tiểu nhân, không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [thi ân tao oán], sát nặng là [nhân giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ], kình dương thiên hình cùng độ, nhất là như vậy. Hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, nguyên nhân chính giao hữu mà rủi ro, rất có âm sát, kiếp sát, thiên diêu, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ thụ âm mưu ngầm chiếm.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, có bạn quý, tức năng lực bỉ tự thân mạnh bằng hữu, tại hạ thuộc quan hệ phương diện, thì chủ tự thân vô pháp điều khiển thuộc hạ, cho nên canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, mỗi khi tao đoạt quyền hoặc ngầm chiếm xa lánh. Sai ai ra trình diện cát diệu tuy có trợ lực, nhưng vô lực lên làm tư, cũng chiêu thuộc hạ bất mãn.
Phá quân ở sự nghiệp cung
Nguyên văn; phá quân tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, chủ quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Lộc, quyền, khoa hội chiếu, quốc gia trọng thần. Tử vi cùng độ, cũng chủ hiển quý. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ quan võ. Liêm trinh cùng độ, chủ là bộ phận then chốt khoa viên. Phá quân tinh, vừa chủ sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng phá quân lâm sự nghiệp cung, vô luận nhập miếu hay không, đều chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió điệp khởi. Hóa lộc, hóa quyền, năng lực bại năng lực hưng, có nghị lực, dĩ sự nghiệp là tiền đề. Vô cát hóa cát diệu người, thì trắc trở lúc tới áp lực rất nặng, vô pháp thôi động. Hội sao Hóa kỵ, thiên không cướp, chủ trong cuộc đời có đóng cửa phá sản vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở sự nghiệp cung, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, thiên hình chờ, tài chủ [quan võ hiển phát, uy chấn hoa di].
(nhị) phá quân được hóa lộc, hóa quyền, trọng yếu nhất, đối với sự nghiệp có thể có nhất định biểu hiện, hóa khoa thì so sánh thứ yếu, cũng có thể nói là có cũng được không có cũng được. Canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, tiến thân ngành chánh phủ, mà khi [quốc gia trọng thần]. Ở thương giới cũng là hành chính nhân tài, nhất là làm khai sáng tính nhiệm vụ.
(tam) phá quân tử vi cùng độ, sự nghiệp [hiển quý], vụ lợi dĩ danh khí phát tích, mà lại có tốt đẹp chính là lĩnh đạo tài năng. Phá quân vũ khúc cùng độ, vụ lợi quan võ, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, cũng thích hợp tài chính và kinh tế sự nghiệp. Duy sai ai ra trình diện sát diệu thiên hình người, dùng võ chức là nên, bao quát quân đội, cảnh giới cực kỳ hắn chấp pháp của kỷ luật bộ đội. Liêm trinh phá quân cùng độ, thì nên [bộ phận then chốt khoa viên], tức là vậy văn chức, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, vưu nên dĩ đến đây sống yên phận, đây là bởi vì liêm trinh phá quân chủ sự nghiệp biến hóa, cho nên nên yêu cầu yên ổn. Bất quá, đừng tưởng rằng cái này cách cục không cao, nhu chú ý cung mệnh là tử vi thất sát, đây là hóa sát vì quyền cách cục, năng lực lãnh đạo rất cao.
(tứ) phá quân ngồi một mình, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, thủy chủ [nắm giữ lớn công nhân viên chức], bằng không hay thuộc hạ đông đảo, cũng cảm bất lực, đang quản để ý thượng lực bất tòng tâm. Kiến giải đất trống cướp, đặc biệt [nhà xưởng thực nghiệp] hoặc nhất nghệ tinh là nên. Rất có hỏa linh dương đà chờ sát, như làm vậy kinh thương, hoặc làm tài chính đầu tư ăn ý chờ, thì mỗi đa rách nát.
Phá quân ở cung điền trạch
Nguyên văn: Tí ngọ nhị cung, sản nghiệp dày. Thìn tuất nhị cung, tịnh chủ có sản nghiệp tổ tiên. Tử vi cùng độ, có ý định đầu tư bên ngoài sinh có. Lạc hãm chủ bất động sản cũ nát. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ rách nát sản nghiệp tổ tiên cơ nghiệp.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung điền trạch, dĩ ở tí ngọ cung là cát, có thể đi cũ canh tân, không nên cũ nghiệp, mà thay đổi được tân vật nghiệp, rất có lộc tồn, hóa lộc, chủ [sản nghiệp dày], nhưng phải chú ý cung mệnh thiên đồng tính chất, đây là phát ra vãn vận tinh hệ, bởi vậy, cho dù đa cát, cũng chủ trung lúc tuổi già thủy đưa nghiệp.
(nhị) tử vi phá quân cùng độ, chủ ý đầu tư bên ngoài sinh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện lộc diệu là xác thực.
Phá quân ở cung phúc đức
Nguyên văn: Tí ngọ cung chủ yên vui không được suy nghĩ. Vũ khúc cùng độ, phí sức sức lao động. Liêm trinh cùng độ, khổ cực bận rộn. Hóa kị tinh, đa ưu lo ngại, do dự. Tử vi cùng độ người, năng lực mình say sưa, tự đắc kỳ nhạc. Hội Tứ Sát, thiên không cướp, phiền não không an định.
Bình chú:
(nhất) phá quân ở cung phúc đức, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ hành động tích cực, dũng cảm cương nghị, ở tí ngọ cung canh chủ lòng dạ quang minh lỗi lạc, [ít suy nghĩ].
(nhị) phàm là phá quân ở cung phúc đức, đều chủ yêu thích kích thích, thích tân ngoạn ý, sai ai ra trình diện cát diệu mỗi đa sáng ý. Và cái khác chính diệu cùng độ tình huống, đại thể như nguyên văn nói.
Phá quân ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Hình phạt chính khắc rời nhà hoặc tự kế. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều hình phạt chính thương. Tử vi cùng độ, hội cát diệu, có thể miễn hình phạt khắc.
Bình chú:
Phá quân ở cung phụ mẫu, rất khó có lý tưởng kết cấu, hay không gặp sát hình kị, cũng chủ vô duyên phân, tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu không quan tâm mệnh tạo. Sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì hình phạt chính thương. Tính chất so sánh giai kết cấu, là tử vi phá quân cùng độ, nhưng phụ mẫu có uy quyền, sát nặng giống như bạo quân, cũng không là cát.
Thất sát tinh
Nguyên văn: Thất sát tinh ở ngũ hành thuần âm kim, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành quyền. Là tử vi đẩu sổ trung đại tướng tinh diệu. Tá trợ giúp tử vi tinh cùng trời phủ tinh, sở dĩ gặp tử vi Thiên phủ thì vì quốc gia lương đống, ra tương nhập tướng, được gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, chỉ điệu trăm vạn hùng binh. Ở thương cũng vu thực nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển. Dĩ kỳ năng lực nắm giữ đại chúng, như công nhân viên chức chờ. Và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị cung hoặc thất sát tinh ở ngọ cung, xưng là [hùng ở lại càn nguyên cách], chính là thượng cách, quyết đoán hùng hậu. Bởi vì thất sát âm kim bị liêm trinh lửa nhỏ sở rèn luyện, tướng chế là sử dụng. Ở tử cung thì thứ hai, ở xấu cung người phổ thông. Như hội chiếu sát tinh, trái lại hình phạt chính khắc, thương tổn, xóc nảy. Thất sát ở cung mệnh người, tối ác lạc hãm Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hư, âm sát chờ tinh diệu, chủ cô độc hoặc phúc không được đầy đủ; mỗi đa giải thích trần thế là tăng là nói người. Có huyễn tưởng, thì hoặc cảm giác tâm hồn trống rỗng. Cung thiên di có Thiên phủ tinh người, ngoại kiên cường mà nội phú tình cảm, hoa tiền dưới ánh trăng, mỗi sinh lâng lâng xuất thế tưởng, thê tử cũng mỗi đa chí cao thông minh, hoặc tính tình ngoài mềm trong cứng, có trượng phu khí khái của phối ngẫu, bằng không đa hình khắc chia lìa bệnh tai; hoặc tuy có phu thê tên, mà vô phu thê của thực người.
Bình chú:
(nhất) thất sát là đại tướng ngôi sao, tính chất cương liệt mạnh mẽ, cho nên thất sát thủ mệnh, nhân sinh tương đối cô khắc, lục thân duyên phận bất túc, nhưng ở sự nghiệp phương diện, mỗi nhân mệnh tạo tích cực đau khổ can, sở dĩ cũng sẽ không gặp ngôi sao may mắn cát hóa, hoặc trái lại sai ai ra trình diện sát diệu, cũng sẽ có sở biểu hiện, được gọi là lợi phú quý.
(nhị) thất sát hội tử vi Thiên phủ, đây thật ra là chỉ thất sát ở dần cung và thân cung ngồi một mình, tử vi Thiên phủ củng chiếu mà nói, thất sát ở dần cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ ở phía trên thân cung, cố xưng [thất sát ngưỡng đấu] cách, thất sát ở thân cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ tại hạ phương dần cung, cố xưng [thất sát triêu đấu] cách. Đây là thất sát đại cách một trong. Tử vi Thiên phủ cụ quý nhân khí chất, sở dĩ chủ [quý nhân dẫn], nếu như không gặp sát diệu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã chờ, thích hợp [thực nghiệp nhà xưởng phương diện] phát triển, không gặp lộc tồn thiên mã đã có sát diệu, thì có thể [điệu trăm vạn hùng binh], đương quân cảnh người lãnh đạo.
(tam) thất sát ở vị cung, và liêm trinh cùng độ, là thất sát một ... khác đại cách, xưng là [hùng ở lại càn nguyên] cách, kỳ kết cấu đạo lý có thể thấy được nguyên văn. Mặt khác, thất sát ở ngọ cung thủ mệnh, liêm trinh ở thân cung thủ cung phúc đức, cũng thuộc [hùng ở lại càn nguyên] cách. Ở tử cung và ở xấu cung, cũng không nhập cách, thành tựu xa xa không bằng.
(tứ) phàm thất sát ở mệnh, nhân sinh đều tương đối cô độc, vô luận thành tựu bao lớn, sự nghiệp cục diện có bao nhiêu to lớn, đô hội cảm thấy [tâm hồn trống rỗng], không gặp sát diệu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tựu là trở thành đại cách, cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ không bằng thất sát sai ai ra trình diện sát kị như vậy cường liệt.
(ngũ) thất sát tọa mệnh, cung thiên di tất là Thiên phủ, mười hai cung cũng như đến đây, không có nhất cung ngoại lệ. Thất sát tính chất biến hóa và xung động kịch liệt, Thiên phủ tính chất ổn định và bảo thủ bình thản, vì vậy, đối cung đa cát, thì thất sát tính cách so sánh nhu, nhân sinh cũng so sánh yên ổn, có thể cân đối tính cách, nhưng nếu như Thiên phủ tính chất yếu, thất sát tính chất cường, quá cương thì chiết, cố nhân sinh cho dù thành tựu cao, nhưng lục thân duyên kém hơn, tinh thần canh trống rỗng.
(lục) nguyên văn nhắc tới, thất sát cư cung mệnh, chủ thê tử [chí cao thông minh], [ngoài mềm trong cứng], [trượng phu khí khái] chờ, giá kỳ thực và thất sát không quan hệ, mà là cung phu thê tinh hệ khắc ứng với. Phàm thất sát ở mệnh, cung phu thê nhất định là thiên tướng tinh, giá tinh ở cung phu thê là cát diệu, đối nam mệnh nhất là như vậy, độc giả có thể xem thêm hữu quan thiên tướng nhập cung phu thê bộ phận.
Thất sát tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt hoàng bạch hoặc hồng hoàng sắc, mặt hình hình chữ nhật người hoặc cao gầy người khá nhiều; phương diện ít. Vóc người trung đẳng, không giận mà có uy, là mọi người sở kính phục. Suốt đời sự nghiệp tính nặng. Xử sự bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng. Phú mưu kế, thiện bày ra. Và tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc hội chiếu người, được quần chúng ủng hộ. Ở quốc gia là đại tướng của tài, cực phẩm của quý, ở thương là công nghiệp giới của đứng đầu, tả hữu kinh tế (thất sát mừng nhất hội chiếu hoặc cùng độ lộc tồn, hóa lộc, dĩ kỳ năng lực nhu hóa thất sát của cương bạo), danh chấn hắn bang. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu người, hình phạt chính khắc thương tổn. Lạc hãm người, hoặc chết vào rối loạn, hoặc trận vong tai tử, hoặc tật bệnh khai đao. Tính tình quật cường, bảo thủ, xử sự bá đạo, hành vi hung hoành mà thọ yểu. Cho nên thất sát tối kỵ lạc hãm hội sát tinh.
Ở miếu vượng nơi, gặp sát tinh, tuy có rủi ro tai hoạ bệnh tai, nhưng nhưng hứa phú quý. Duy thất sát cung mệnh người, phải làm đến nơi đến chốn, như thực chất nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển, ăn ý không thích hợp. Như hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, ăn ý có khuynh gia của ưu, mà lại ít có cơ hội khôi phục.
Thất sát ở cung mệnh người, ở chính giới hoặc quân giới, cảnh giới tất quá trình một lần sóng gió khúc chiết chuyển biến. Ở thực nghiệp, ở nhà xưởng cũng ắt gặp có phá vỡ dừng lại hoặc dồn vu phá sản khó khăn quan phát sinh, nhưng không giống ăn ý chưa gượng dậy nổi. Ở ngắn thời kì nội, liền có thể Đông Sơn tái khởi, trọng chấn kỳ cổ. Như có lộc tồn, hóa lộc hoặc tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, mặc dù cũng có trắc trở tao ngộ, nhưng có thể được mọi người trợ giúp lực tha thứ, gặp dữ hóa lành, cấp tốc chuyển cơ. Thất sát tinh lâm cung mệnh hội sát diệu người, phúc không được đầy đủ. Năng lực người giàu sang, thì thê tử có hình khắc chia lìa người, hoặc tử nữ vô ra người, hoặc đa nữ thiếu nam người, hoặc tật bệnh triền thân người; như cốt nhục không sứt mẻ, bản thân khỏe mạnh người, thì lại không thể phú bất năng quý vậy. Thất sát cung mệnh, ở tị, hợi cung người, có nhiều quý nhân dẫn, mây xanh thẳng lên, mà năng lực phú năng lực quý. Thất sát cung mệnh ở dần, thân cung người, đa thanh cao, như là mọi người gương tốt, bang hội đứng đầu, độc âm trách nhiệm, một mình đảm đương một phía người. Thìn tuất nhị cung, thất sát tinh tọa cung mệnh, cùng trời phủ, liêm trinh đối trùng, nhiều gian khổ trung thành lập sự nghiệp, quyết đoán cực đại, điều hành kinh tế, có Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt tác phong. Phú huyễn tưởng, dĩ sự nghiệp đi theo kỳ huyễn tưởng, cho nên thủy chung không đủ để mãn chuyện lạ nghiệp thượng dục vọng, đa tân ý đồ. Thất sát ở vị xấu nhị cung lập mệnh người, đa chí cao hiếu thắng, danh cao hơn lợi, sự nghiệp đa do trời cao biển rộng trung thành lập nhĩ. Thất sát lâm tí ngọ cung mệnh người, được che chở hơn khí, có quý nhân của dẫn, bằng hữu hiệp trợ, là vì mỹ cách (thất sát ở tị thân so sánh giai, dần hợi so sánh thứ).
Nữ mệnh thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu hội chiếu người, thì tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, là nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tí, phú quý song toàn, chí khí như trượng phu thượng cách. Và Hóa kị tinh hội chiếu, thì tai bệnh triền thân. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, cô độc. Dĩ kế thất, nhà kề là nên, bằng không hình khắc vô tử nữ.
Đại hạn lưu niên, thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, chủ khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, danh tiếng xa chấn, thăng quan tiến tước, hội chiếu sao Hóa kỵ, đà la, thì chủ phiền não, đuôi to khó vẫy, tạm biệt kình dương, thiên không cướp, đại hao tổn người, thì hình phạt chính khắc nhà tan, thê nhi bệnh tai vân vân, như có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, tiên gian khổ hậu an bình, như hãm địa mà Tứ Sát thiên không, cướp thiên hình hội chiếu người, chủ tử vong.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung mệnh sở chủ diện mạo bên ngoài, như nguyên văn theo như lời, nhưng có một chút có thể tác bổ sung: Thất sát và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị gặp gỡ, nhất là vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, thường chủ tứ chi bị thương tàn phế.
(nhị) thất sát ở mệnh, như đối cung Thiên phủ đa cát diệu cùng độ, mỗi chủ [bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng].
(tam) thất sát không gặp văn xương, văn khúc, cũng chủ [phú mưu kế, thiện bày ra], trên thực tế, thất sát cũng không ưa gặp văn xương văn khúc, bởi vì thất sát là võ tướng, ở mưa bom bão đạn, đao quang kiếm ảnh trung sinh hoạt, bất năng đa tư lo ngại, bất năng do dự bất quyết. Văn xương văn khúc chủ ưu nhã, suy tư, thất sát trong buổi họp xương khúc, liền mỗi khi đả kích kỳ quyết đoán năng lực, trở nên do dự bất định, thoái thoái thất cư, dũng khí bất túc.
(tứ) thất sát hội [tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc], nguyên văn đối giá một kết cấu, dành cho cực cao đánh giá, cái này đương nhiên, bởi vì sở hữu cát diệu đều bãi ở cùng một chỗ, nhưng thực chúng ta phải chú ý là, thất sát vô luận là sai ai ra trình diện cát sai ai ra trình diện diệu, đều giống nhau là người sinh gian khổ, chỉ để ý phấn đấu, chỉ để ý vọt tới trước.
Vì vậy, thất sát ở mệnh, cùng với cung mệnh tam phương tứ chính chư cát tập hợp, không bằng cát diệu cân đối một chút phân bố vu chư cát, thì nhân sinh trái lại cân đối, tâm tình cũng tương đối an bình. Nam mệnh nên ở cung phúc đức thấy nhiều một điểm cát, nữ mệnh thì nên ở cung phu thê thấy nhiều một điểm cát.
(ngũ) thất sát hội chư cát và chư cát hóa, có thể tác dưới tế phân: Sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, lợi cho kinh thương việc buôn bán, nhất là công nghiệp thực nghiệp; sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ đa thủ hạ, sự nghiệp cục diện đại, canh sai ai ra trình diện hóa quyền, vưu lợi cho nhân sự quản lý, thống lĩnh thiên quân vạn mã; và hóa khoa, văn xương, văn khúc gặp gỡ, chích lợi cho công nghiệp khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ sự nghiệp được kỳ ngộ. Của mọi người đa cát diệu ở giữa, thất sát mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, giá có mấy người chỗ tốt, đệ nhất, thất sát tính cương, được lộc diệu thì tính cách tương đối nhu hòa, hoặc ngoại cương nội nhu; đệ nhị, thất sát phát triển sự nghiệp, được lộc thì phát triển thuận lợi, tài nguyên sung túc; đệ tam, thất sát tọa cung mệnh người đó, trúng mục tiêu đã định trước, suốt đời tất kinh lịch một lần đại rách nát, có thể được lộc, thì rách nát sau đó, còn có tài nguyên có thể ngóc đầu trở lại, vô lộc thì tái khởi lai liền cực gian khổ.
(lục) thất sát hội chư sát diệu hình kị thiên không cướp, chủ các loại bất lợi tính chất, đại thể mà nói, hay tự thân bị thương tàn phế, hoặc chết vào ngoài ý muốn kim sáng lập đao kiếm; tính cách thì [bảo thủ], hành sự thái độ làm người thủ đoạn kịch liệt, kết quả nhân tế quan hệ hại vô cùng, đa làm ác nghiệp, đến nỗi ác hữu ác báo, tai hoạ trước mắt. Về phần [rối loạn], giá là nhân loại cộng nghiệp đưa tới tai nạn, không thể đi qua một người mệnh bàn xem tới được. Thất sát ở mão cung lạc hãm, và vũ khúc cùng độ, kỳ sát khí lớn nhất, cương khắc khí nặng nhất. Thất sát ở miếu vượng cung độ thủ mệnh, dĩ ở dần cung, thân cung, ngọ cung và vị cung tối cát, lần này tứ cung, hay sai ai ra trình diện sát không gặp cát, cũng ở sự nghiệp có biểu hiện, chỉ là như nguyên văn nói, có [rách nát tai hoạ bệnh tai], mà vu nhân sinh đại rách nát sau đó, cũng không lực Đông Sơn tái khởi.
(thất) thất sát ở mệnh, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, tất dĩ làm thực nghiệp công nghiệp là giai, hoặc ít nhất là tốt nhất nghệ tinh, nhược làm thương nghiệp đầu tư, mà lại không nói chuyện ăn ý, cũng chủ rách nát khuynh gia. Rất có sát diệu Hóa kị, rách nát vưu nặng.
(bát) thất sát ở cung mệnh, tất sai ai ra trình diện hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy lợi cho tiến thân chính giới, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thì nên quân giới, cảnh giới, rất có phụ bật khôi việt hóa quyền, có thể đi vào thăng quản lý cao tầng.
(cửu) nguyên văn đưa ra thất sát tọa mệnh một loạt bất lợi tính chất, như [thê tử hình khắc chia lìa], [tử nữ vô ra], [tật bệnh triền thân], [bất năng phú bất năng quý] chờ. Phàm là thất sát ở cung mệnh, đều tất có cuộc sống chỗ thiếu hụt, bởi vậy, cụ thể bất lợi khắc ứng với, liền ứng với kiểm tra chỉnh thể tinh bàn, cung tài bạch không được cát, chủ kinh tế túng quẫn; sự nghiệp cung không được cát, chủ sinh ý rách nát; cung phu thê không được cát, hình phạt chính khắc phối ngẫu; tật bệnh cung không được cát, chủ có tai bệnh hoặc bị thương tàn phế. Mọi việc như thế.
(thập) thất sát ở dần cung thân cung, tính cách thanh cao, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể [vi nhân sư biểu], làm giáo sư. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, mỗi là [bang hội đứng đầu].
(mười một) nữ mệnh thất sát, tối kỵ cung phu thê đa sát diệu hung tinh, bởi vì các nàng người đó sinh vốn đã nhấp nhô, tâm linh trống rỗng, được cát lợi cung phu thê, mỗi ở tình cảm thượng có an ủi, cho nên năng lực giảm thiểu sinh mạng buồn khổ, nhiều một chút vui sướng. Thất sát nữ mệnh, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, quá khứ là [vượng phu ích tí] mệnh cách, am hiểu liệu lý gia vụ, mà lại tính cách kiên cường, ở xã hội hiện đại, thì có thể cùng nam nhân như nhau, thành tựu sự nghiệp, thậm chí đồng dạng có thể ở quân cảnh phương diện đảm nhiệm quản lý cao tầng công tác.
(mười hai) đại hạn lưu niên thất sát thủ cung mệnh, nhất định phải khán nguyên cục cung mệnh tính chất, tài khả gia dĩ suy đoán đánh giá, nếu như nguyên cục tính cường, như tử vi, thất sát, thái dương chờ, hạn nội canh sai ai ra trình diện cát diệu, chủ [khứ cũ thay đổi tân], nhất là nguyên cục tử vi, nhập vu thất sát cung hạn, cũng xưng là [hóa sát vì quyền]. Nguyên cục nếu như tính nhu, như thiên đồng, thiên cơ chờ, thì thất sát cung hạn hội sát diệu Hóa kị, đa số kém vận, [đuôi to khó vẫy].
Thất sát tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm huynh đệ cung, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật người, huynh đệ đông đảo, nhưng có hình khắc, và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị xấu nhị cung, chủ huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực. Hội chiếu sát tinh, thiên hình người, nhưng hình phạt chính khắc, cô đơn hoặc chia lìa. Thất sát lâm huynh đệ cung, mà cung mệnh hội chiếu tả phụ, hữu bật người, cũng chủ huynh đệ đa, mà có hình khắc ở riêng; tình cảm phương diện tương đối hòa hợp, nhưng ít thực sự trợ lực nhĩ. Dần, thân nhị cung huynh đệ đa tài thanh cao. Tị, hợi nhị cung, chủ huynh đệ năng lực quý. Thìn, tuất nhị cung, huynh đệ năng lực phú. Nhược hội chiếu sát tinh, Hóa kị, nhưng chủ có tai bệnh hình khắc chia lìa vân vân.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất trái lại bất phôi, ở con số phương diện, chủ đông đảo, có thể có tam bốn người, ở phẩm cách phương diện, hay đây đó lãnh đạm, nhưng cũng hài hòa, bất trí vu tranh chấp, có chút thậm chí chủ huynh đệ tỷ muội phẩm cách thanh cao.
(nhị) thất sát ở huynh đệ cung, chỉ thấy tả phụ, hữu bật, đã chủ huynh đệ con số đông đảo, cũng không nhất định cần sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Sai ai ra trình diện tam cát hóa, là chủ huynh đệ có tài năng, có thể ở phương diện kinh tế, cho mình một ít bang trợ.
(tam) thất sát hay hội sát diệu, chỉ cần không phải chư sát tập hợp, cũng không chủ sinh ly tử biệt, hơi có sát diệu Hóa kị, cũng chỉ là chủ tình cảm lãnh đạm mà thôi, hạ xuống hãm cung, thì dễ phát sinh khắc khẩu, thậm chí sinh ly tử biệt, nhưng giá là bởi vì thất sát và vũ khúc cùng độ sở trí, phi thất sát của quá.
(tứ) liêm trinh thất sát ở vị cung cùng độ, đây là [hùng ở lại càn nguyên] cách, tối thất sát ở huynh đệ cung điều kiện tốt nhất một, chủ [huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực], rất có văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai. Ở xấu cung mặc dù điều không phải hùng ở lại càn nguyên cách, nhưng tính chất tương đồng, chỉ là trình độ có chỗ không bằng mà thôi.
(ngũ) thất sát ở dần cung thân cung, theo thứ tự là thất sát triêu đấu cách và thất sát ngưỡng đấu cách, chủ huynh đệ [thanh cao], nhưng tình cảm lãnh đạm, duy sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhưng chủ có hài lòng trợ lực.
Thất sát tinh lâm thê cung
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm thê cung, nhập hội chùa chiếu lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ được khôn khéo đầy hứa hẹn của thê thất, nhưng ở trước khi kết hôn, đa âm ngại khúc chiết, phá hư kéo dài thời hạn người phương hợp. Và tả phụ, hữu bật, Thiên phủ, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ thê tử trang trọng có uy, thái độ làm người sở kính phục, bang phu ích tí thượng cách, nhưng phải trì lấy vợ, bằng không phụ đoạt phu quyền; hoặc sanh ly ở riêng. Liêm trinh cùng độ có sát tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai sở triền, thê tử như có thực vô. Thất sát ở dậu cung lâm thê cung, hình phạt chính khắc, có thể chiếu sát tinh, thì thê cung chủ tao ngộ ngoài ý muốn tai hoạ. Như tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, thì có nguyên nhân thê phá sản, khuynh gia chờ sự tình phát sinh. Mão cung họa khinh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu người, chủ tam thê của mệnh.
Nữ mệnh thất sát lâm phu cung, ở miếu vượng nơi, hội ngôi sao may mắn, chủ được địa vị cao thượng của trượng phu. Hội sát diệu thì hình phạt chính khắc chia lìa, dĩ trì hôn kế thất là nên, hoặc trước khi cưới điệp tao trắc trở, phá hư lùi lại. Hội chiếu Hóa kị, có trượng phu dời đi tình ái của lự, hoặc trước khi cưới có bị đoạt ái của kích thích. Như phu cung thất sát tinh lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc chia lìa hoặc có bệnh lao, bệnh tim, thần kinh não bệnh. Như tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ có ý định ngoại tai hoạ hình thương, hoặc lao ngục tai ương vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phu thê, và ở huynh đệ cung tính chất bất đồng, bởi cương liệt, cho nên bất lợi tình cảm, đây đó khó có thể tình đầu ý hợp. Sai ai ra trình diện tam cát hóa và lộc tồn, cũng chỉ là thê tử công việc quản gia có câu, hoặc ở sự nghiệp trên có quá triển, đến đây tức nguyên văn nếu nói [khôn khéo]. Rất có chư cát diệu, cũng lợi cho cảo phu thê đương, có thể sự nghiệp thượng hợp tác thành công, nhưng tình cảm nhưng có khiếm khuyết, như nguyên văn theo như lời, loại này thê thất hội [đoạt phu quyền].
(nhị) thất sát ở các cung độ, và chư sát diệu gặp gỡ, đều có sinh ly tử biệt ý tứ hàm xúc, sát khinh chủ sanh ly, sát nặng thì tử biệt, đối với chúng sát diệu hình kị hao tổn phản ứng quá nhiều, không thể khinh thị trong đó khắc ứng với.
(tam) nữ mệnh cung phu thê thất sát tọa thủ, tính chất bỉ nam mệnh sảo giai, có có tài của phu, sự nghiệp thành công, nguyên văn nói là [địa vị cao thượng], đây cũng là không nhất định, bất năng qua loa phán đoán suy luận.
(tứ) nữ mệnh, thất sát và Hóa kị gặp gỡ, chủ trượng phu [dời đi ái tình], hoặc [trước khi cưới có bị đoạt yêu kích thích], giá kỳ thực có thể nam nữ cùng luận, cũng không giới hạn trong nữ mệnh. Mà liêm trinh Hóa kị cùng độ, tính chất nhất là căng thẳng. Vũ khúc Hóa kị thứ hai. Vũ khúc thất sát cùng độ, chủ trượng phu sinh bệnh, hoặc có thương tích tàn, dĩ sai ai ra trình diện sát diệu hình kị là xác thực, đối tình cảm ảnh hưởng trái lại nhỏ lại.
Thất sát tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tử nữ, nhập miếu vượng của hương, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc người, chủ tử nữ phú quý. Nhưng dĩ tiên hoa hậu quả là giai, hoặc cực trì có con là nên. Ở mão, dậu nhị cung, là kế thất nhà kề sống chết, hoặc cực trì có con. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc hoặc không được tí lực. Hóa kị hội chiếu, tử nữ đa bệnh tai. Thiên không cướp hội chiếu, ước số nữ phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung tử nữ, chủ tử nữ con số ít, giống nhau cũng không nhiều vu tam bốn người. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, thì hình phạt chính khắc tai bệnh, chính như nguyên văn theo như lời. Thất sát hội địa không Địa kiếp, phá hao tổn tính chất rất nặng, sai ai ra trình diện đại hao tổn vưu quá mức.
(nhị) ở mão cung và dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, chủ [cực trì có con], rất có thiên thọ cùng độ, càng sâu, hoặc sai ai ra trình diện chư sát diệu, cũng chủ trì được.
Thất sát tinh lâm cung tài bạch
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc người còn sống, chủ tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày, đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Và liêm trinh cùng độ, chủ phát năng lực phú. Xấu cung so sánh thứ. Thìn tuất nhị cung, phú cách. Mão dậu nhị cung, hoành được hoành thất. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, nhân tài sinh tai, hoặc tao ngộ cướp đoạt đạo thâu. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, tài bất túc sức lao động yêu cầu mưu, đa cảm trắc trở, phá hao tổn đa, bóc lột nặng. Phàm thất sát tinh lâm cung tài bạch, tuy nhập hội chùa hóa lộc hoặc lộc tồn chờ cát diệu, nhưng suốt đời tất gặp một ... hai ... Thứ kinh tế trắc trở, quay vòng vô phương hoặc tới khuynh nhà tan sinh người, nhưng có hóa lộc hoặc hóa tồn chờ cát diệu người, tức ở ngắn hạn nội có chuyển cơ nhĩ; nhược lạc hãm hoặc thiên không cướp, đại hao tổn chờ cập sát tinh hội chiếu vô hóa giải người, thì lúc nào cũng cảm thấy trắc trở nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung tài bạch, cung mệnh tất là phá quân tinh, sự nghiệp cung tất là tham lang tinh, phải hiểu kỳ tài vận tính chất, yếu tam diệu đủ quan, hơi có bỏ rơi, tựu mỗi khi suy đoán thất chuẩn.
(nhị) và cái khác tinh diệu thủ cung tài bạch như nhau, thất sát cũng mừng đến lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày], được hóa quyền, vụ lợi quản lý phát tài, được hóa khoa, thì có thể nhân danh được tài. Sảo sai ai ra trình diện sát diệu, chủ có ý định khoảng thu nhập thêm phú, nhưng mỗi khi không kiên nhẫn cửu.
(tam) liêm trinh thất sát cùng độ, ở vị cung là cung tài bạch [hùng ở lại càn nguyên] cách, cung mệnh là tị hợi cung vũ khúc phá quân, mừng nhất được vũ khúc hóa lộc, tài vận tràn đầy, liêm trinh thất sát cũng cát, phá quân hóa lộc thì lợi cho sự nghiệp đột phá. Ở xấu cung, tuy không làm hùng ở lại càn nguyên, cũng chủ tài bạch dày.
(tứ) thất sát ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh Thiên phủ, rất có liêm trinh hóa lộc, lộc tồn chờ, sẽ thành phú cách.
(ngũ) ở mão cung dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, đây là phá chiết tính chất rất nặng tinh hệ, có hoành phát khuynh hướng, sai ai ra trình diện lộc vưu xác thực, nhưng hơi có sát diệu thiên không cướp, liền chủ [hoành được hoành thất], phát mà không bền, là trên giấy phú quý. Sát nặng vưu dễ rách nát, hoặc trêu chọc trộm cướp, văn xương Hóa kị hoặc văn xương Hóa kị cùng độ, chủ bị lừa.
(lục) thất sát hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, bất lợi tài vận, [phá hao tổn đa, bóc lột nặng], không thích canh sai ai ra trình diện Hóa kị, phá hao tổn vưu nặng.
(thất) thất sát ở cung tài bạch, và ở cung mệnh như nhau, giai ở suốt đời kinh lịch một chuyến trọng đại [kinh tế trắc trở], hoặc [khuynh nhà tan sinh]. Nhưng trình độ không bằng ở cung mệnh.
Thất sát tinh lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tật bệnh cung, chủ còn nhỏ đa tai bệnh, hoặc tính tình nóng gấp, dịch nộ. Và liêm trinh cùng độ, chủ lao thương, bệnh phổi, ho ra máu chờ chứng. Tử, phủ củng chiếu, chủ nội thương, dạ dày bất hòa. Hội kình dương, chủ hoang tràng, lựu chứng, tiêu ra máu. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính thương. Hội đà la, tay chân tàn thương. Hỏa Tinh cùng độ, con mắt tật. Long trì cùng độ, tai điếc. Đa âm hư, nội thương của chứng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở tật bệnh cung, cơ bản tính chất bất lợi, cương khắc khí rất nặng, sai ai ra trình diện sát diệu, nhất là kình dương cùng độ, thường chủ [còn nhỏ đa tai bệnh], cũng chủ [tính tình vội vàng xao động], cái đó và kỳ tiên thiên tính [can công năng] hữu quan, đây là trung phương diện y học can, có tình chí hệ thống tính chất, cho nên [dịch nộ], cũng bởi vậy tiến thêm một bước ảnh hưởng can, cho nên chủ can bệnh.
(nhị) thất sát ngũ hành thuần âm kim, âm kim là phế, cho nên cũng chủ hệ hô hấp bệnh, vưu chủ bệnh lao phổi, bởi vậy, khi cùng liêm trinh Hóa kị cùng độ, liền có [lao thương, bệnh phổi, ho ra máu] khắc ứng với, liêm trinh Hóa kị sở chủ chính là huyết chứng. Liêm trinh thất sát, cũng chủ ngoại thương, kim sáng lập của thương hoặc là bị thương. Sát nặng kiêm sai ai ra trình diện Hóa kị, cũng xuất huyết của chứng, cũng chủ nham lựu.
(tam) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, chủ [dạ dày bất hòa], tức là vậy dạ dày bệnh, duy sát nặng thì có nghiêm trọng dạ dày chứng mắc, như ung thư bao tử, di nham chờ, đây là đối cung Tử Phủ tính chất khắc ứng với.
(tứ) thất sát và kình dương cùng độ, mỗi chủ dạ dày xuất huyết chứng, hoặc là dạ dày chứng viêm, như nguyên văn nói [hoang tràng, tiêu ra máu chờ], sát nặng thủy chủ lựu chứng.
(ngũ) thất sát Hỏa Tinh cùng độ, nguyên văn thuyết chủ [con mắt tật], nhưng người viết đài quan sát được, thì là bệnh phổi, đây là Hỏa Tinh dương hỏa tổn thương thất sát âm kim.
Thất sát tinh lâm cung thiên di
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung thiên di, chủ có ngoại tại địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính uy. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại có thể sống động, có thể có lợi. Như vũ khúc Hóa kị, thì chủ xuất môn có bệnh tai, hoặc tại ngoại sự nghiệp tao ngộ thất bại, tịnh chủ trong cuộc đời có liên quan đến kiện tụng hoặc lao ngục tai ương. Và liêm trinh cùng độ, xuất ngoại có tiếng danh, chủ xuất ngoại năng lực phát, duy ở xấu cung, thì phần nhiều là phi. Tử vi tinh cùng triền, chủ tại ngoại thái độ làm người sở kính trọng, tịnh chủ được quý nhân dẫn, hoặc chủ xuất ngoại gặp quý. Cùng trời hình cùng độ, chủ suốt đời đa hình khắc, xuất ngoại có tai. Lạc hãm bị người liên lụy, hãm hại, hoặc chủ tại ngoại thụ áp lực. Kình dương, đà la cùng độ, tối nên quan võ, bằng không ít người duyên. Hỏa Tinh cùng độ, có ý định khoảng thu nhập thêm. Linh tinh chủ cao chót vót. Thiên không cướp cùng độ, dĩ xí nghiệp thực nghiệp nhà xưởng là nên, bằng không chủ phiêu đãng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung thiên di, nhân thất sát có khí phách sát khí, cho nên sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ [tại ngoại có địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính nể], nhưng nếu như rất có sát diệu, lại có thể là tại ngoại bá đạo, cũng [khiến người kính nể].
(nhị) thất sát vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, thất sát thì chủ động cầu tài, tự hành sáng tạo cơ hội, vì vậy, chủ tại ngoại [có thể có lợi], rất có lộc tồn, hóa lộc Vưu Giai. Vũ khúc Hóa kị thì bất lợi tài vận, [sự nghiệp tao ngộ thất bại], rất có hỏa linh dương đà chư sát, thì [bệnh tai], kình dương thiên hình cùng độ, chủ [liên quan đến kiện tụng] hoặc [lao ngục tai ương].
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, ở vị cung so sánh ở xấu cung cát, giai chủ xuất ngoại nổi danh thanh, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ năng phát. Liêm trinh Hóa kị, thì tại ngoại [phần nhiều là phi], cũng không giới hạn trong xấu cung, vị cung cũng như thế.
(tứ) thất sát tử vi cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ bị người kính trọng; tử vi là quý diệu, sở dĩ chủ được gặp quý nhân đề bạt, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.
(ngũ) thất sát thiên hình cùng độ, cơ bản tính chất mà sống tai, nhưng yếu canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp mới có khắc ứng với.
(lục) nguyên văn đưa ra thất sát và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ may mắn chỗ, đây thật ra là bởi sự nghiệp cung được tham lang duyên cớ, đây là hỏa tham cách linh tham cách thiên cách, ở suy đoán phân tích thượng, thực và thất sát không quan hệ.
Thất sát tinh lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung Nô bộc, chủ bị bằng hữu sở liên lụy, hãm hại, hoặc tao ngộ tiểu nhân đố kỵ. Hoặc chủ bị người thủ hạ sở trộm đạo. Và lộc tồn cùng độ, canh chủ thụ tiểu nhân khuynh chen. Vũ khúc cùng độ, Hóa kị tinh nhân giao hữu phá sản, hoặc nhân bằng hữu hoặc viên chức mà sự nghiệp thất bại. Tịnh chủ nô áp chủ.
Bình chú:
(nhất) thất sát tính cương mà cô khắc, vu cung Nô bộc cơ bản tính chất điềm xấu, chủ dễ kết giao tiểu nhân. Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, chủ tao hãm hại; đà la cùng độ, tiểu nhân đố kỵ; kình dương cùng độ, đã bị liên lụy; địa không Địa kiếp cùng độ, tao [trộm đạo] hoặc thụ ngầm chiếm lợi ích. Lộc tồn cùng độ, thì nhân kình dương đà la giáp cung, cho nên chủ [tiểu nhân khuynh chen].
(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, rất có hóa lộc, hóa lộc, thiên mã, lợi cho tài vận, vũ khúc Hóa kị thì chủ khuyết, canh gặp địa không Địa kiếp đại hao tổn chư sát, chủ [nhân giao hữu phá sản], bất lợi hợp tác, cũng chủ [nô áp chủ], tức thuộc hạ phản loạn.
Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung, dĩ quân cảnh hai giới năng lực hiển phát, hoặc biện nhà xưởng thực nghiệp, mà chủ nắm giữ đa số công nhân viên chức người là nên. Vũ khúc cùng độ, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên vu, ba máy, bát tọa người, chủ uy chấn tha hương, ác đại quyền sanh sát hoặc chủ quyền quý. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ cao chót vót cùng thế hệ, trở nên nổi bật. Và kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ quan võ uy phong, duy nhất sinh đa phong ba thị phi. Hội sao Hóa kỵ, bận rộn trắc trở. Thiên không cướp cùng độ, dĩ nhà xưởng thực nghiệp là nên, bằng không suốt đời đa rách nát.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở sự nghiệp cung, cung mệnh là tham lang, giống nhau thích hợp [nhà xưởng thực nghiệp], kiến giải đất trống cướp, như không theo sự thực nghiệp, mỗi khi rách nát, sự nghiệp không đông đảo. Sai ai ra trình diện lộc diệu có thể phát.
(nhị) thất sát hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, thích hợp [quân cảnh hai giới], rất có tả phụ, hữu bật và tam cát hóa, năng lực quản lý rất cao, có thể làm lãnh đạo nhân. Sai ai ra trình diện cát diệu cập cát hóa, sẽ không sát diệu, thì thích hợp thực nghiệp thương nghiệp quản lý, cũng nên kinh thương.
(tam) thất sát hội liêm trinh Hóa kị hoặc vũ khúc Hóa kị, giai chủ dễ rách nát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, hoặc làm quan võ.
Thất sát lâm cung điền trạch
Nguyên văn: Thất sát lâm cung điền trạch, và tử vi củng chiếu, chủ được quý nhân của che chở. Và liêm trinh cùng độ, năng lực tăng đưa sản nghiệp. Lạc hãm chủ sản nghiệp rách nát. Và sao Hóa kỵ cùng độ, chủ nhà trạch bất an, bệnh tai, khẩu thiệt, thị phi. Và đà la, Hỏa Tinh cùng độ, chủ có sợ bóng sợ gió. Kình dương, linh tinh cùng độ, đa tranh náo bất an. Thiên không cướp cùng độ, chủ phá đãng.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung điền trạch, giống nhau cũng không chủ cát, chủ không có tổ nghiệp làm con nuôi, sai ai ra trình diện cát cũng phấn đấu tự đưa, dĩ được lộc tồn và hóa lộc là giai.
(nhị) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, đây là gặp quý nhân tinh hệ, cho nên rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, chủ quý nhân trợ giúp mà tự đưa vật nghiệp.
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, năng lực [tăng đưa sản nghiệp], nhưng thấy cát thủy tăng gia sản xuất thuận lợi, không gặp cát thì vất vả cực nhọc.
(tứ) thất sát không thích hội Hóa kị, vũ khúc Hóa kị chủ đầu tư nhà lầu thất lợi, hoặc bất hòa; liêm trinh Hóa kị chủ bệnh tai, thị phi, gia đình bất an.
(ngũ) thất sát hội sát diệu ảnh hưởng bất lợi, dĩ Hỏa Tinh đà la và kình dương linh tinh hai người tổ hợp là khắc ứng với, nếu như là Hỏa Tinh kình dương, và linh tinh đà la, thì khắc ứng với yếu, cũng không là hung, giá là bởi vì Hỏa Tinh thuần dương hỏa, kình dương thuần dương kim, dương hỏa có thể đốt luyện dương kim là hữu dụng đồ đựng dụng cụ; linh tinh thuần âm hỏa, đà la thuần âm kim, âm hỏa có thể đốt luyện âm hỏa là hữu dụng đồ đựng dụng cụ, cho nên cận vi đưa nghiệp trắc trở, nhưng nhưng có thể hưởng dụng đưa nghiệp quả thực.
Thất sát tinh lâm cung phúc đức
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung phúc đức, nhập hội chùa cát diệu, chủ phúc hậu chí cao. Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc, trì lấy vợ vân vân. Vũ khúc cùng độ, chủ tâm phiền bất an. Hóa kị tinh, thì đa ưu lo ngại, phần nhiều là phi. Sao Liêm trinh cùng độ, chủ bận rộn. Tử vi tinh cùng độ, chí rất cao, thường nhân sự thực bất năng phù hợp lý tưởng phiền não. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ làm ơn hao tâm tốn sức, phí sức sức lao động. Nữ mệnh thất sát lâm cung phúc đức, chủ khắc phu hình thương, dĩ trì hôn, kế thất, nhà kề là nên.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phúc đức, chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, vì vậy, sai ai ra trình diện cát diệu chủ tích cực mà thành công, đến đây tức [phúc hậu chí cao], cũng chủ dĩ trí nhớ hành sự, không cần lao động chân tay. Có đúng hay không [bất lợi thê tử], thì Ứng Hoà cung phu thê hợp tố, không thể quơ đũa cả nắm.
(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, nhị diệu giai tính chất cường liệt, cho nên chủ [tâm phiền bất an], nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa, thì có thể trong lòng phiền trung, nghĩ ra thực tế phương án, giải quyết vấn đề. Như là vũ khúc Hóa kị, thì không được cát, cũng không lợi nhân tế quan hệ.
(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, chủ [bận rộn], cát thì mang mà thành công, không được cát thì bỗng vất vả cực nhọc, hoặc là vô sự hối hả. Liêm trinh Hóa kị nhiều hơn nữa vô vị suy nghĩ.
(tứ) thất sát tử vi cùng độ, chủ làm việc có dã tâm, tính cách tích cực, nhưng lại có điểm cao ngạo, không dễ dàng phục người, mà [sự thực bất năng phù hợp lý tưởng], cố hữu ngăn trở cảm, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng như vậy, nên mình khống chế, không nên trong lòng quá cao.
(ngũ) nữ mệnh thất sát tọa cung phúc đức, có hay không [khắc phu hình thương], Ứng Hoà cung phu thê hợp tố.
Thất sát ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tướng mạo cung, hình phạt chính khắc, hoặc năm mới khí tổ rời nhà. Và vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều chủ có hình thương. Tử vi tinh cùng độ, hội cát diệu, vô hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cướp sát, cô thìn chờ sát tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc.
Bình chú:
(nhất) thất sát ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất bất lương, chủ hòa phụ mẫu vô duyên, dễ rời xa phụ mẫu, tức [năm mới khí tổ rời nhà], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, hoặc canh hội thiên mã, vưu xác thực, nếu như thất sát sẽ không Hỏa Tinh, cung mệnh đã có Hỏa Tinh vu trong cung, cũng có đến đây tính chất. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, chủ [hình khắc].
(nhị) thất sát và vũ khúc cùng độ, hoặc và liêm trinh cùng độ, đều dĩ Hóa kị cùng cung, tài hình phạt chính thương. Tử vi bởi không thay đổi kị, cũng không úy sát diệu, cho nên chỉ cần có ngôi sao may mắn hội chiếu, liền chủ [vô hình khắc].
Thiên lương tinh
Nguyên văn: Thiên lương tinh ở ngũ hành thuần dương đất. Ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, chủ thọ, hóa thành ấm tinh. Thiên lương tinh vô luận trong người cung cung mệnh hoặc đại hạn thái tuế triền độ, đều chủ nổi danh sĩ phong vị. Tùy tiện, lười nhác, kéo dài. Niên thiếu quá cung, phùng tai hoạ năng lực hóa giải. Lão niên chiếu tọa, tuy có bệnh tai nguy chứng, cũng chủ diên thọ. Đến đây tinh ở cung mệnh hoặc thân cung người, đều chủ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, nhân một trong sinh mỗi đa tai hiểm hoặc vô cùng tao ngộ. Đây cũng là không được phùng hung không đủ để sai ai ra trình diện nó cát hóa lực lượng, không gặp nan càng không đủ dĩ sai ai ra trình diện nó hóa tường công đức.
Sở dĩ cái này tinh diệu gần đến giờ, cũng năng lực hóa tai, hóa hung, diên thọ, duyên niên, cũng cũng tất đa tai, nhiều khó khăn, phần nhiều là phi, đa ốm đau. Dĩ thiên lương tinh lâm tị cung là tối. Thiên lương ở cung mệnh thân cung hoặc cung phúc đức người đó, đều có thể có tôn giáo tín ngưỡng, ở phật giáo phương diện, dù cho thuyết có lai lịch, có thiện căn. Thiên cơ tinh cùng độ, mỗi nhiều hơn thế hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tăng nói. Và thái dương tinh cùng độ, ở mão cung hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các chờ tinh diệu, chủ có chuyên môn kỹ năng hoặc kỹ thuật xuất chúng. Bất luận cái gì tài nghệ học vấn, đều có thể trở nên nổi bật, hoặc đăng phong tạo cực. Ở dậu cung, tuy rằng học có điều thành, thế nhưng thanh danh xa phi mão cung của múc. Thiên lương tinh ở ngọ cung hoặc vị cung, đều chủ tính tình sáng sủa, ưa chỉ thị người khác của lệch lạc, mũi nhọn thái lộ. Tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tường diệu hội chiếu người, là chính thanh liêm, kinh thương thành thực, xử sự ngay ngắn, mặc dù phê bình người khác, nhưng hắn nhân cũng năng lực tiếp thu. Nhược thiên lương ở ngọ, ở không có sát tinh hội chiếu, hoặc ngọ cung có lộc tồn cùng độ người, thì không thích hợp phê bình người khác, bằng không dễ bị người khác của oán kị, ít người duyên, tiểu nhân bất túc. Bởi vì thiên lương là chính trực thanh cung Ngự Sử, sở dĩ có thể thẳng gián đế hoàng, nếu có tài tinh cùng triền, thì cung độ trung, bản thân không rõ đa tài (bởi vì thanh cao người, đa bần cùng, cái gọi là thanh liêm), thì chỉ trích người khác, tất bất năng vì hắn nhân sở kính phục. Bất kính phục liền sinh oán hận, có oán hận liền có tiểu nhân thị phi. Thiên lương ở tí, cũng thông minh quá mức thái lộ, từ nhỏ dù cho tự cao tự đại, kết quả là thi ân tao oán.
Thiên lương cùng trời cùng tinh ở dần cung hoặc thân cung cùng độ, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ hội chiếu người, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa sự nghiệp, suốt đời kiêm số âm chỗ chức vụ. Vô lộc tồn hoặc hóa lộc người, thì sự nghiệp hay thay đổi động, hoặc lưu động tính người, dĩ dần cung là thượng, thân cung thứ hai. Phùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ở dần thân lưỡng cung, đều chủ ở chính phủ cơ cấu,, đại chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Tự nghĩ ra sự nghiệp người cũng dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp. Thiên lương tinh ở ngọ cung, và sao Văn Khúc, thiên tài tinh cùng độ hoặc củng chiếu người, tam phương tứ chính hội ngộ thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hoặc tả phụ, hữu bật phụ tinh người, ở chính dù cho Giám sát viện hoặc đứng pháp viện đầu tịch nhân viên quan trọng. Ở thương cũng chủ là công ty giám sát nhân địa vị hoặc xử lý công việc chờ chức vị quan trọng. Dĩ văn khúc cùng độ người là thượng cách, dĩ văn khúc củng chiếu người thứ hai.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh thủ mệnh, có may mắn và điềm xấu tính chất, nguyên văn sở nói như là lười nhác, tùy tiện, kéo dài chờ, đều thuộc về tính cách khuyết điểm, tịnh điềm xấu một mặt, nhưng nếu như thiên lương hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa quyền, hóa khoa chờ, thì năng lực biểu hiện ra không được ẩn dật, có nguyên tắc, có quyết đoán quả cảm tác phong, là chuyên nghiệp, chấp pháp hoặc tư pháp tài.
(nhị) thiên lương là thọ tinh, ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, thường chủ có thọ, năng lực kinh lịch phong ba, đại tử một phen sau đó, một lần nữa sống lại, vì vậy, nhược sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị, mỗi có đái bệnh duyên niên tính chất, đa bệnh nhưng lại lão nhi không chết, gặp thiên thọ, thiên phúc, thì canh chủ trường thọ.
(tam) thiên lương cũng ấm tinh, có bao che những người khác tính chất, là quý nhân, cho nên ưa hội thiên khôi, thiên việt, thái dương, có thể hộ ấm người khác.
(tứ) nhập thiên lương cung hạn, rất có sát diệu Hóa kị, chủ có phong ba tai hiểm, nhưng lại năng lực [phùng tai hoạ năng lực hóa giải], hoặc kinh lịch tai bệnh mà sống lại, thời niên thiếu như vậy, lão niên thì cũng như vậy. Bất quá, nhược ở lão niên, thiên lương vu cung phúc đức hội chư sát hình kị hao tổn, thì là tử hạn.
(ngũ) thiên lương ở mệnh, nhân sinh tất trải qua rất nhiều sóng gió tai hiểm, nhưng lại năng lực phùng hung cát hóa, vì vậy không thích hợp canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình, đại hao tổn, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ hung diệu, bằng không cần nhai rất nhiều mặn đau khổ, sát nặng cũng chủ suốt đời đái bệnh dử. Ở tị cung, thì chủ suốt đời đa không bình thường kinh lịch, đây là cái khác thiên lương tinh hệ không có.
(lục) thiên lương ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, và địa không, Địa kiếp, bầu trời, mui xe, thiên vu chờ gặp gỡ, phương chủ [tôn giáo tín ngưỡng], bao quát phật giáo, đạo giáo, cơ đốc giáo, đạo Thiên Chúa chờ, cũng không giới hạn trong phật giáo. Rất có hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, càng tôn giáo truyền đạo nhân hoặc đạo sư, nhưng không nhất định xuất gia là tăng. Thiên lương sở dĩ dễ có tôn giáo khuynh hướng, cứu kỳ nguyên nhân, cũng không ngoại là cảm thấy nhân sinh đa đau khổ, cho nên cầu giải cởi chi đạo.
(thất) thiên cơ thiên lương cùng độ, nhân thiên cơ chủ tâm tư cơ linh, giỏi về tham thảo nội tâm, đây là tôn giáo hành giả tính chất, cho nên dễ là [tăng nói], ở xã hội hiện đại trung, loại người này vật, hoặc không nhất định là mặc vào tăng bào, quy y vào núi, nhưng tâm tình nhất định xuất trần thoát tục, canh sai ai ra trình diện xương khúc hóa khoa thiên tài chờ diệu, là tôn giáo trí giả.
(bát) thiên lương và thái dương cùng độ, mão cung xa xa trội hơn dậu cung, ở mão cung là ánh sáng mặt trời Lôi môn, ánh dương quang đang dần dần nóng cháy, tiền cảnh rộng lớn, dậu cung là một mặt trời lặn tây sơn, đã dần dần thất huy. Thái dương thiên lương, nhị diệu đều là quý tinh, chủ danh không được chủ lợi, cho nên ở cung mệnh thích hợp làm chuyên nghiệp công tác, cho nên thành danh, mừng nhất được văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, long trì, phượng các. Có thể đương nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc là nghệ thuật người làm việc, vô luận như thế nào, nhất định là dĩ tri thức hoặc kỹ thuật thành danh, ở mão cung càng danh tiếng hiển hách.
(cửu) thiên lương là cô khắc ngôi sao, mừng đến miếu vượng thái dương soi sáng. Thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tử cung củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, bất năng giải trừ thiên lương của cô, sở dĩ nhân duyên không tốt, [tính tình sáng sủa, phong mang thái lộ], đến nỗi dễ đắc tội người khác, giá trở thành kỳ cuộc sống nhất đại vết thương trí mệnh. Nên thận vu lời nói và việc làm, không nên quá độ cố chấp. Ở vị cung thiên lương, bởi thái dương vu lạc hãm hợi cung chiếu nhập, bất năng giải trừ kỳ cô, cố hữu đồng dạng tính chất. Thiên lương ở tí, được ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương củng chiếu; ở xấu cung, được tị cung cư vượng thái dương hội chiếu, sở dĩ không có kể trên bất lợi tính chất.
(thập) thiên lương được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, chủ [là chính thanh liêm], có thể cầm quyền phủ quan lớn, hoặc là cái khác công cộng cơ cấu cấp lãnh đạo, cũng thích hợp làm công chính vô tư tư pháp nhân viên. Nói chung, thiên lương ở mệnh, cũng không phải kinh thương của mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ cát, cũng là như vậy, bởi vì thiên lương đặc tính một trong, là được lộc dễ chiêu đố chiêu thị phi, cho nên không thích hợp kinh thương, nhưng nếu là kinh thương, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất là [kinh thương thành thực].
(mười một) thiên lương ở ngọ, thái dương ở tí, sáng bất túc, cho nên lộc tồn cùng độ thì, thì thiên lương nhân tài lộc mà dễ chiêu đố, mà kình dương đà la giáp cung, cũng chủ [ít người duyên, tiểu nhân bất túc]. Mặt khác, thiên lương được lộc, cũng không thích hợp làm quan viên, bằng không dễ nhân tài vật nhạ tranh cãi chỉ trích, khả năng liên quan đến tham ô chuộc chức.
(mười hai) thiên lương ở tử cung, thái dương ở ngọ cung, được nhật lệ trung thiên củng chiếu, có thể giải kỳ cô, nhưng nhân vu tài hoa thái lộ, có tổn hại nhân duyên, nhưng giống nhau cũng không chủ [thi ân tao oán], có thể khiêm hậu một điểm, thì phúc trạch so sánh hậu.
(mười ba) thiên lương thiên đồng ở dần cung cập thân cung cùng độ, giá thực cũng [cơ nguyệt cùng lương] cách, giá cùng đảm nhiệm hành chính công chức, hoặc ở tư nhân cơ cấu làm hành chính công tác, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt cát hóa, rất là xứng chức. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, thì thích hợp thương nghiệp công tác, mà lại nhân thiên cơ ảnh hưởng, cho nên đa kiêm đi kiêm chức, hoặc kinh doanh đa nguyên hóa nghiệp vụ. Thiên lương thiên đồng không gặp lộc, nguyên cục nhẫn là [sự nghiệp hay thay đổi động], [hoặc lưu động tính], giá ứng với tận lực giảm bớt biến động, hay thay đổi thì sự nghiệp không có rễ, ít thay đổi dễ an ổn. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động tính chức nghiệp, như vận tải, hàng hải, hàng không các loại. Sai ai ra trình diện cát diệu thì nên công chức.
(mười bốn) nguyên văn nhắc tới, thiên lương ở mệnh người, nếu là gây dựng sự nghiệp, nên [dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp], cứu kỳ nguyên nhân, là có thể đem mình thoáng không đếm xỉa đến, giảm thiểu phong ba thị phi. Nếu như là vậy tư nhân cơ cấu, thì nên cảo hợp tác sinh ý, nhượng hợp tác hỏa bạn xuất đầu, chính thối cư phía sau màn.
(mười lăm) thiên lương có giám sát tính chất, vì vậy, vu ngọ cung nhập miếu thì, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhất là văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, hóa quyền, liền thích hợp giám sát công tác, ví dụ như, giám sát chính phủ vận tác, giám sát các loại pháp lệ thực thi, hạch sổ thự giám sát ngành chánh phủ tài chính vận tác, chứng giám hội nhân viên chờ. Nguyên văn cường điệu thiên lương văn khúc cùng độ, thực tế văn xương cùng độ cũng giai, đây là thủ kỳ tài học tính chất, có tài mới có thể giám sát, vô tài nhất định thất trách. Nguyên văn chích nói ngọ cung, trên thực tế tử cung cũng là như vậy.
Thiên lương tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc hoàng bạch. Hình chữ nhật mặt hình, mũi thẳng ngạch cao, bản thân béo gầy không đồng nhất, duy dĩ hơi mập người đa. Thân thể trung ải, cũng có cao gầy người. Dĩ ngọ cung đa ục ịch, mà tị cung đa cao gầy hoặc hơi mập người. Thái độ ổn trọng đại phương, tính tình ngay thẳng. Suốt đời tuy có tai gặp, nhưng chủ thọ trường. Sai ai ra trình diện hung năng lực hóa, phùng tai có thể giải. Ưa và thái dương hội chiếu cùng độ. Sẽ cùng văn xương, văn khúc cùng triền người, thông minh xuất chúng. Nhưng đa tâm ngạo khí thắng. Ở ngọ cung hội cát diệu, chủ phú chủ quý, nhưng ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân; mỗi là tiểu nhân đố kỵ nhĩ. Thiên cơ cùng độ, thông kim bác cổ, thiện đàm hiếu học, tịnh thức binh cơ. Ở thân cung, tị cung, hợi cung, đa chủ giặt rũ giúp đãng. Hội ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ đi xa các nơi hoặc xa thiệp trùng dương. Thiên lương tinh ở thân cung, hợi cung hoặc tị cung, hội thiên mã, Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa chờ tinh, mà vô lộc tồn cùng độ hội chiếu người, chủ phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang người. Và kình dương, đà la hội chiếu, đa gặp tai hiểm, có sống mệnh của ưu người, hoặc có lao ngục tai ương, hoặc nguy chứng. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, đa sợ bóng sợ gió, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa kinh hình thương. Và thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ người, chủ hảo du đãng, vô tích trữ, đa phá đãng. Ở tị cung lập mệnh người, mỗi đa âm đặc thù sứ mệnh hoặc đặc thù chức vụ người, hoặc thân kiêm sổ chức, có công khai người, có bí mật người. Như hội kình dương, thiên hình, đà la chờ tinh, thì vu dậu năm hoặc xấu năm tạm biệt sát tinh, tất chủ có đột nhiên họa sinh. Như sát nặng người, có cửu tử nhất sinh của nguy hiểm, nhưng chung hóa tai thành tường nhĩ. Như sát tinh ở cái khác cung độ người, thì dĩ đại hạn hoặc thái tuế lưu nguyệt triền lâm là lúc, có tai hoạ, thì họa thế hơi nhẹ, mà lại mỗi đa chính thương nhị giới lưỡng chủng chức vụ, hoặc đa và chánh quân giới nhân phát sinh quan hệ. Và văn xương, văn khúc, phượng các hội chiếu người, cũng phần kết hóa giới nhân sĩ, hoặc kinh doanh văn hóa sự nghiệp người, hoặc tin tức sự nghiệp người.
Nữ mệnh thiên lương tinh lâm cung mệnh, nhập hội chùa ngôi sao may mắn tài diệu người, chủ phú quý song toàn, đa tài đa nghệ. Và thái dương cùng độ ở mão cung, hội văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có sở trường đặc biệt, thông minh thiện thuyết. Và tả phụ, hữu bật hội chiếu, bang phu dạy con, tâm từ hảo thi mà sáng sủa. Nhược lạc hãm hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, cô độc. Tạm biệt Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ bay bổng, bất an vu thất hoặc tới phiêu bạt không chỗ nương tựa người. Như hội văn xương, văn khúc người, dĩ tài nghệ mưu sinh tồn. Mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.
Đại hạn lưu niên thiên lương tinh triền độ, hội ngôi sao may mắn tường diệu, chủ phúc lộc dầy nặng, thăng quan tiến tước, sự nghiệp phát triển, không khí vui mừng xung động, tịnh chủ diên thọ. Nhược và lộc tồn cùng độ, thì cần phải đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc, bệnh tai, ngục tai, thương tổn. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, hoặc cùng trời cùng tinh, Hóa kị tinh hội chiếu người, chủ tử vong, khuynh nhà tan sinh hoặc có âm hại mưu hại vân vân phát sinh.
Phàm thiên lương tinh ở cung mệnh người, hoặc ở cung thiên di, thân cung người, hoặc đại hạn lưu niên lưu nguyệt triền độ, phải thoái nhượng ba bước, không được kiêu không được ngạo, đề phòng tiểu nhân, thủy năng lực thành đại sự, lập đại nghiệp.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung mệnh diện mạo bên ngoài, đại thể đã như nguyên văn nói. Nhưng cũng có thể làm một ta bổ sung: Thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [ổn trọng chuyên gia, tính tình ngay thẳng], nhưng nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì ổn trọng biến thành cố chấp, chuyên gia biến thành lười nhác, ngay thẳng biến thành không được thông đạo lí đối nhân xử thế, phê bình qua phân.
(nhị) thiên lương ở cung mệnh, chủ [có tai quá], hay không gặp sát diệu Hóa kị, nhân sinh cũng nhiều phong ba, tị cung nhất là như vậy. Thiên lương chủ trường thọ, hay sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng là như vậy, chỉ là có tai ách gian khổ, đái bệnh bị thương tàn phế, thiên thọ cùng độ, canh chủ trường thọ, nhưng cũng có thể thuyết: Bọn họ nhân trường thọ mà thụ càng nhiều hơn đau khổ.
(tam) thiên lương ở cung mệnh, được thái dương trọng yếu nhất, kỳ miếu vượng rảnh rang hãm, ảnh hưởng thiên lương tính chất quá nhiều, thái dương nhập miếu vượng, thì có thể giảm thiên lương cô tính, nhân duyên so sánh giai, sự nghiệp cục diện cũng trọng đại, ý nghĩ cũng càng khôn khéo hơn. Ở mão cung điều kiện tốt nhất, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách trung, dễ trở thành đại cách cục, chủ lợi cho chuyên nghiệp và tư pháp, cho nên ưa văn xương, văn khúc, ngoại trừ tăng sáng suốt, cũng tăng danh khí, [thông minh xuất chúng].
(tứ) thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tí rơi hạn củng chiếu, cố nhân duyên không tốt, nhưng lại có thể minh xét thu hào, cho nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, có thể chủ quý, nhưng không được chủ thành phú, nhưng nhưng có người trong của sinh, [ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân], là tư pháp và chấp pháp người quý giá khí chất. Thiên lương ở tử cung, thấy vậy loại tinh tượng cao hơn, nhân thái dương ở ngọ cung nhập miếu củng chiếu.
(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều có mới học tính chất, bởi vậy, cho dù không được canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, cũng chủ hay nói, [thông kim bác cổ], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, học thức càng uyên bác, cùng bọn họ cùng một chỗ, tuyệt không hội cảm nặng nề, bọn họ cũng nên làm học thuật công tác, hoặc là dạy học, sáng tác, văn hóa giới chờ. Nhưng người viết không được cho rằng loại này mệnh tạo tất đổng [binh cơ], ở cổ đại, binh pháp là người đọc sách học thuật huấn luyện một bộ phận, người hiện đại lại không nhất định tinh thông, hay cai mệnh tạo độc quá < Tôn Tử binh pháp >, < ngô tí binh pháp >, thậm chí cái gì mao trạch đông binh pháp, đặng tiểu bình binh pháp chờ, cũng không chủ thức binh cơ.
(lục) ở tị cung và hợi cung, thiên lương ngồi một mình, thiên đồng củng chiếu, ở thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, đây đều là tính chất cực bay bổng tinh hệ, sự nghiệp không an định, nhân sinh canh không an định, rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, chủ [giặt rũ giúp đãng], không có nhà đình, mỗi khi là một người độc thân, đến già một thân một người, hoặc tằng và phối ngẫu ly dị mà cô đơn. Canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại, nhất là như vậy. Bất quá, kể trên chích nói không được cát một mặt, nếu như thiên lương ở trên thuật ba cung độ, trừ mỗi ngày mã, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thường chủ [đi xa các nơi], hoặc là tại ngoại học ở trường. Nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã, thì nên đáo hải ngoại mưu sinh. Hoặc lưu động phát tài, ví dụ như, đương thuỷ thủ. Thân cung, tị cung và hợi cung thiên lương, tính cách bay bổng, bởi vậy, và thiên mã cùng độ hoặc thụ củng chiếu, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu, thì yêu thích hưởng thụ, thích nhàn nhã đi chơi, nhưng nhưng không nghĩ công tác, nhất là dễ sa vào vu nhục dục, cố hữu [phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang] nói đến, loại người này vật, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng dễ ở xã hội du đãng lúc chìm lúc nổi, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần, hoặc tam hôn cũng không cát.
(thất) thiên lương là tai nạn ngôi sao, rất có kình dương hoặc đà la cùng độ, là tai nạn tinh hệ cơ sở, sát nặng có [sinh mệnh của ưu], thiên nguyệt cùng độ chủ bệnh nặng, thiên hư cùng độ chủ suốt đời người yếu đa bệnh. Thiên lương kình dương thiên hình Hóa kị gặp gỡ, chủ lao ngục tai ương, hoặc là xúc phạm quan tòa hình pháp, mặt khác, tức mệnh tạo có phạm pháp khuynh hướng, hoặc thường tại xã hội hắc ám mặt chìm nổi.
(bát) thiên lương và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, tính chất so sánh hội dương đà sảo giai, cận chủ [sợ bóng sợ gió], nhưng sát nặng thì nhân sinh gặp ngăn trở, có [tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm], nhưng cái này cũng yếu đồng thời kiểm tra cung phúc đức, tài năng làm đúng. Nguyên văn nói [hỏa kinh hình thương], lưu niên lưu nguyệt cung mệnh, thiên lương Hỏa Tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện lưu sát lưu Hóa kị chờ, chủ thụ tiểu Hỏa gây thương tích.
(cửu) thiên lương địa không Địa kiếp đại hao tổn cùng độ, bất lợi tài vận, hơn nữa thiên lương tính di động, cố hữu [hảo du đãng, vô tích trữ] tính chất, duy sai ai ra trình diện lộc diệu, chỉ cần không lịch sự thương, cũng có thể giải trừ tài bạch vận của không đông đảo, mà tương chuyên cần có thể bổ chuyết, cải biến chơi bời lêu lổng sinh hoạt, có an ổn, nên có nhất nghệ tinh.
(thập) thiên lương ở tị, chủ [có đặc thù sứ mệnh và đặc thù chức vụ] người, đưa ra đến đây nhất trưng nghiệm, bân triệu công làm như đệ nhất nhân, trên thực tế cũng thật là như vậy. Thiên lương tị cung thủ mệnh, canh sai ai ra trình diện cát sát tịnh chiếu, mỗi là nhân vật đặc biệt, ví dụ như, kỷ luật bộ đội nằm vùng nhân viên, đặc công, đặc vụ, hoặc là thân phận phức tạp hắc bang phần tử. [thân kiêm sổ chức] ý tứ, mỗi khi này đây một phần giữa lúc chức nghiệp, che giấu một ... khác loại thần bí nhiệm vụ.
(mười một) thiên lương hội văn xương, văn khúc, có thể bằng viết văn duy sanh, như nguyên văn nói như nhau, nhưng nếu như cần và mọi người kết giao, và quyền quý giao tiếp, viết thiện cảo, nịnh bợ danh tác nhà, thì mỗi khi phi sở nên, sáng tác, phân tích là kỳ sở trường, cật giao tế đem cơm cho thì không phải vậy. Nguyên văn có [phượng các] nhất diệu, nhưng giá diệu ảnh hưởng không lớn.
(mười hai) nữ mệnh thiên lương, giống nhau có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tài diệu, cổ đại là bằng phu mà quý, hiện đại cũng chủ tự thân trải qua nỗ lực phấn đấu thành công. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, chủ [đa tài đa nghệ].
(mười ba) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung nhất là tối cát lợi kết cấu, được văn xương văn khúc, chủ [thông minh thiện thuyết], cũng có thể trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc đương giáo chức. Được tả phụ, hữu bật, chủ phẩm cách hiền lương thục đức, năng lực giúp đỡ trượng phu, [bang phu dạy con], cũng nhiệt tâm làm việc thiện, thích làm vui người khác, ở trong xã hội có háo danh thanh. Ở dậu cung, thì bởi thái dương mặt trời lặn tây sơn, cho nên sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ đối trượng phu nhi tử có khắc, tình cảm có khuyết điểm. Sai ai ra trình diện cát cũng cách cục không bằng mão cung.
(mười bốn) thiên lương ở các cung độ, hội hỏa linh dương đà, giai chủ [cô độc], bất lợi lục thân duyên phận, nhưng sở hội thái dương nhập miếu vượng, thì hình khắc hơi nhẹ, cận chủ bất hòa.
(mười lăm) thiên lương không gặp cát diệu cát hóa, liền dẫn có chơi thật khá lười nhác thật nhàn nhã đi chơi phẩm cách, giá tức là [bay bổng], nếu như rất có thiên không cướp đại hao tổn cập đào hoa tạp diệu, thì cùng lúc khiếm tài nguyên, cùng lúc rồi lại lưu vu yên vui, vì vậy, liền không cam lòng vu nghèo khó sinh hoạt, dễ thụ hưởng thụ, ham muốn hưởng thu vật chất dụ dỗ, [bất an vu thất], là chỉ hôn hậu không muốn gánh vác gia đình trách nhiệm, nhưng tưởng tự do tự tại, sống phóng túng, bởi vậy, một ngày không như mong muốn, ví dụ như, trượng phu bất năng gánh vác hoa của nàng phí, người liền có thể năng lực đa sinh bất mãn, tới quá mức phao phu khí tử. Loại này nữ mệnh, hôn nhân đa bất hạnh, cũng dễ lưu lạc phong trần, cho nên vãn vận không được cát, mỗi khi [phiêu bạt không chỗ nương tựa].
(mười sáu) nữ mệnh thiên lương hội văn xương văn khúc, nguyên văn nói là [tài nghệ mưu sinh tồn], người viết tịnh không đồng ý, giá Ứng Hoà nam mệnh cùng luận, có thể ở văn hóa giới, truyền bá phương diện phát triển, đa cát diệu cát hóa, thì thành nhân sĩ chuyên nghiệp, nghiên cứu viên, giáo sư đại học chờ. Sai ai ra trình diện sát không gặp cát, phương chủ [tài nghệ mưu sinh tồn].
(mười bảy) nguyên văn thuyết: [mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.] ý tứ là cung mệnh ở dậu cung, giáp năm sinh ra, đối cung mão cung thiên di kình dương cùng độ, dậu cung thái dương Hóa kị, đến đây diệu bất lợi phu tinh, có hình khắc, dạ sinh ra càng sâu, nguyên văn đối với lần này nói xong rất là mịt mờ, cho nên ở đây gia dĩ làm sáng tỏ.
(mười tám) thiên lương ở đại hạn lưu niên cung mệnh, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, canh mỗi ngày phúc, chủ vu hạn nội có thanh phúc, sinh hoạt hưởng thụ. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, mặc dù lợi cho cầu tài, nhưng thiên lương cũng không phải tài diệu, bởi vậy cận chủ giàu có, không vì [lộc nặng]. Thiên lương ở cung hạn sai ai ra trình diện cát, giống nhau cận lợi cho nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc công chức giáo chức nhân viên.
(mười chín) thiên lương cung hạn, lộc tồn cùng độ, nhu phòng nhân tài bạch lợi ích và nhân gia khởi phân tranh, hoặc được tài mà chiêu đố, kình dương đà la giáp cung, nhị diệu là tiểu nhân, cho nên [đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen], rất có Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên diêu chờ, vưu phòng phía sau ám toán, cho nên lộc tồn tuy là cát diệu, nhưng ở đến đây cũng không chủ cát.
(hai mươi) thiên lương hội Tứ Sát hình vu cung hạn, có thể chủ các loại bất đồng tai bệnh ngoài ý muốn tổn thất, tình huống thực tế làm sao, ứng với khán nguyên cục cung mệnh tính chất mà định. Thiên lương hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, chủ dễ rách nát, nhất là dễ nhân nhân tế quan hệ bất lương mà chiêu rách nát, canh sai ai ra trình diện sát diệu, chủ [khuynh nhà tan sinh], rất có đà la, Hóa kị, âm sát, thiên diêu, thiên hư chờ, thì tao [âm hại mưu hại]. Sát hình kị hao tổn nặng thì tử vong.
(hai mươi mốt) nguyên văn tối hậu một đoạn, vạch thiên lương ở cung hạn nội, phải chú ý nhân tế quan hệ, đây là vận trình may mắn hoặc không được cát then chốt, năng lực thiện sử dụng cái nguyên tắc này, hay sảo sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, cũng có thể xu cát tị hung, bất thiện sử dụng cái nguyên tắc này, dù cho họa vô đơn chí; tương phản, thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu, cũng không xử lý thoả đáng để ý nhân tế quan hệ, tựu may mắn giảm hình phạt, giỏi về xử lý, liền có thể dệt hoa trên gấm, may mắn vô cùng.
Thiên lương tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ năm người đã ngoài. Hòa khí. Vô tả phụ, hữu bật người, chủ có mẫu huynh đệ, đồng bào huynh đệ có nhị tới ba người, có ám tranh khuynh chen hoặc chia lìa. Và thái dương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ tranh đoạt gia sản hoặc di sản, hoặc lá mọc cách hiểu lầm đố kỵ. Thiên cơ cùng độ có thể chiếu, chủ hai người. Và Thái âm, hồng loan, thiên ưa hội chiếu, đa tỷ muội. Cùng trời cùng tinh cùng độ người, cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ tinh hội chiếu, chủ bất hòa, hình khắc chia lìa tranh cãi.
Bình chú:
(nhất) thiên lương mặc dù là cô diệu, không thích nhập lục thân cung viên, nhưng ở huynh đệ cung, chỉ cần không gặp sát diệu, nhưng chủ tình cảm hòa hợp, nhưng phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài chủ trợ lực, hơn nữa huynh đệ con số cũng đông đảo, nguyên văn nói [năm người đã ngoài], dĩ sai ai ra trình diện tứ phụ diệu không gặp sát hình kị hao tổn là hợp.
(nhị) thiên lương tức là không gặp tả phụ, hữu bật, cũng không được bởi vậy chủ [dị mẫu huynh đệ], hẳn là kiêm thị cung phụ mẫu tính chất, như cung phụ mẫu sai ai ra trình diện văn xương không gặp văn khúc, hoặc mỗi ngày khôi không gặp thiên việt, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thủy chủ có mẫu huynh đệ, cũng có thể chủ dị phụ huynh đệ.
(tam) thiên lương không gặp tả phụ, hữu bật, rất có đà la cùng độ, chủ ám tranh, có kình dương cùng độ, chủ khuynh chen. Sai ai ra trình diện sát mà lại và thiên mã cùng độ hoặc thiên mã hội chiếu, chủ chia lìa.
(tứ) thiên lương thái dương cùng độ mão dậu nhị cung, nhân thái dương ở mão cung nhập miếu, cho nên bỉ dậu cung may mắn nhiều lắm. Ở mão cung, không gặp sát diệu hung tinh, không được chủ tranh sinh đố kỵ, tương phản, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thiên lương liền là ấm tinh, chủ trợ lực dẫn. Ở dậu cung sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa thì cát khí giảm hình phạt. Dậu cung thái dương thiên lương, thái dương Hóa kị, rất có chư sát diệu, chủ [lá mọc cách hiểu lầm đố kỵ], mỗi ngày đồng hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, cũng là như vậy. Sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thì chủ [tranh đoạt gia sản hoặc di sản].
(ngũ) thiên cơ thiên lương gặp gỡ, chủ [hai người] giá con số chỉ có thể tác tham khảo. Giá tinh hệ tính chất bay bổng, cho nên dễ chia lìa, thiên cơ Hóa kị nhất bất lợi, canh mỗi ngày mã nhiều hơn nữa biến động, không có huynh đệ duyên.
(lục) thiên lương ở tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, nhân Thái âm chủ nữ tính, bởi vậy, rất có đồng dạng là chủ nữ tính hồng loan, thiên ưa, liền chủ có tỷ muội mà vô huynh đệ, hoặc huynh đệ con số rất thưa thớt.
(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân ở vào dần cung hoặc thân cung, hai cái này cung độ là thiên mã địa, sở dĩ dễ có phần cư đích tình huống, thiên mã cùng độ vưu xác thực, nguyên văn nói [cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người], cũng không thể làm đúng.
Thiên lương tinh lâm thê cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm thê cung nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên (hoặc tiểu phối mà kém ba tuổi đã ngoài người). Và Thái âm hội chiếu người, chủ dung mạo mỹ lệ, nhưng dĩ trì hôn, tái hôn là nên, bằng không chủ mềm khắc (ly dị). Nhưng mặc dù chia lìa, nhiên mỗi đa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dĩ trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân có giải trừ hôn ước người là nên, hoặc cực trì kết hôn có thể miễn.
Nữ mệnh, phu cung có thiên lương tinh, dĩ trì hôn hoặc kế thất nhà kề hoặc trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước người, hoặc không được dĩ kết hôn lễ thức mà ở chung, có thể miễn mềm khắc. Cùng trời cùng tinh hội chiếu, mà Hóa kị tinh người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh người mới là.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh ở cung phu thê một cơ bản tính chất, ngay cả có tuổi tác thượng chênh lệch. Nam mệnh mỗi khi cưới vợ so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên nữ nhân làm vợ; nữ nhân thì gả cho so với chính mình lớn tuổi thập năm trở lên nam nhân vi phu, hoặc trái lại, trượng phu so với chính mình tuổi còn trẻ tam mấy tuổi. Nguyên văn nói [ba tuổi], chỉ là số ảo, cũng không làm đúng. Rất có thiên thọ cùng độ, đây đó đang lúc niên kỉ linh, cách xa nhau lớn hơn nữa.
(nhị) thiên lương trừ phi là tá tinh an cung thủ phu thê, bằng không tất hội thái âm tinh, nam mệnh cung phu thê có tình huống như vậy, vô luận Thái âm nhập miếu hoặc lạc hãm, giai chủ thê tử có lực hấp dẫn, trước khi cưới không ít váy hạ thần, [dung mạo mỹ lệ], duy trước khi cưới tất có khúc chiết, hoặc tự thân có luyến ái ngăn trở, hoặc đối phương đã từng kết hôn chờ, mà hay sai ai ra trình diện cát không gặp sát kị, cũng chủ hôn hậu có một đoạn chia lìa ngày, tức [mềm khắc]. Bất quá, chỉ cần là sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thì luôn sẽ có gặp nhau ngày, hơn nữa bởi đã từng chia lìa, cho nên gặp nhau thì thì càng gia quý trọng, cho nên tình cảm càng thâm hậu hơn, ý nghĩ - yêu thương càng mạnh. Từ góc độ này khán, kỳ chia lìa cũng là hung trung giấu cát.
(tam) nữ mệnh phu cung mỗi ngày lương, tình huống và nam mệnh thê cung mỗi ngày lương tương tự, cũng có rất lớn tuổi tác chênh lệch, mà trước khi cưới cũng trải qua khúc chiết.
(tứ) thiên lương cận hóa lộc hóa quyền hóa khoa, cũng không Hóa kị, bởi vậy, nguyên văn nói [Hóa kị tinh], là chuyên chỉ thiên lương có thể sẽ thượng Hóa kị tinh mà nói, giá bao quát: Thái âm Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, nan đều là hình khắc, nhưng tính chất các không có cùng. Thái âm Hóa kị, chủ bị phiến tài, nam mệnh cũng chủ thê bệnh tai; thái dương Hóa kị, chủ khẩu thiệt bất hòa, nữ mệnh chủ trượng phu tai bệnh; thiên cơ Hóa kị, chủ tình cảm biến hóa cấp tốc, tình như không hợp, thủy nhiệt chung lãnh, cũng chủ chia lìa; văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, thì khả năng thụ tình cảm lừa dối.
Thiên lương tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tử nữ nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, ân quang, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh người, chủ tử nữ mái tóc, thông minh đa tài, ký phú mà lại quý, có ngũ thai đã ngoài. Thiên đồng tinh cùng độ, dĩ tiên hoa hậu quả là giai, chủ ba người. Thiên cơ tinh cùng độ, đề phòng đẻ non, chủ hai người. Hóa kị tinh hội chiếu người, tử nữ đa bệnh tai. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc, nên tự kế. Và thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình tạm biệt chiếu người, cô đơn.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung tử nữ, tính chất cô khắc, giống nhau giai chủ tử nữ rất thưa thớt, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì chủ nữ đa tí ít, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ toàn bộ nữ ban.
(nhị) thiên lương và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, thì thiên lương thành ấm tinh, không được hình phạt chính khắc, cho nên có thể có [ngũ thai đã ngoài], mà lại [tử nữ mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ [quý], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [phú], phần kết xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Thiên lương ở cung tử nữ được thiên vu, rất có ngôi sao may mắn cát hóa, chủ năng làm con nuôi tự thân sự nghiệp hoặc tài sản.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng tính chất so sánh nhu, mà lại tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, [tiên hoa hậu quả], tức trước phải nữ nhi, sau đó thủy được nhi tử, canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa tinh, thì nữ đa tí ít. [ba người] cận tác tham khảo.
(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu ở cung tử nữ cơ bản tính chất giai bất lợi, cho nên chủ tử nữ con số ít, [hai người] cũng chỉ tác tham khảo. Rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, chủ [đẻ non], sinh non chờ. Hoặc tử nữ còn nhỏ suy yếu đa bệnh, hoặc có thương tích tàn.
(ngũ) thiên lương hội Hóa kị tinh, nhất là thái dương Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, bệnh tai trình độ nặng nhất.
(lục) thiên lương hội lục sát hình kị hao tổn, chủ cô đơn, canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại tinh, vưu xác thực.
Thiên lương tinh lâm cung tài bạch
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, Thái âm người, chủ phát chủ phú, hoặc thừa thụ di sản, hoặc cái khác sẵn tài phú. Và thái dương cùng độ ở mão cung, nan năng lực phú năng lực phát, nhưng có nguyên nhân tài sản khởi tranh đoạt ý tứ hàm xúc. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì năng lực sáng lập gia tài, do tiểu mà phát triển, hoặc tay không hưng gia. Và lộc tồn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, là nhà tranh công khanh. Thiên cơ tinh cùng độ, tài lai tài khứ, thì phát thì phá, hoặc do vất vả cần cù sức lao động trung được lai, thì có biến hóa. Lâm tử cung, tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng. Hội Hóa kị tinh, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi, hoặc nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sinh tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn. Như có ngôi sao may mắn hóa giải người, tiên đau khổ hậu an. Hoặc thu không đủ chi, miễn cưỡng độ gian nan sinh hoạt. Nhưng thiên lương tinh tọa cung tài bạch, mặc dù tao ngộ nhân nan, nhưng chung nhất định có thể có tài nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh chủ quý không được chủ phú, cho nên giống nhau cũng không chủ quá, duy cần tham khảo cung mệnh chính diệu tính chất, thủy tái sinh chuẩn. Nói chung, ở nguyên cung tất sai ai ra trình diện Thái âm, Thái âm là tài tinh, nếu như Thái âm ở miếu vượng, thì tất bỉ Thái âm lạc hãm là giai. Sai ai ra trình diện Thái âm cũng bỉ tá tinh an cung hậu không gặp Thái âm là giai.
(nhị) thiên lương hội lộc tồn, hóa lộc, chủ có tài vận, có thể phát đạt làm giàu, mỗi ngày vu, thì có thể làm con nuôi di sản, hoặc thừa thụ gia tộc sinh ý mà phát.
(tam) thiên lương thái dương cùng độ mão cung, đây là ánh sáng mặt trời Lôi môn, là trời lương tinh hệ tối cát lợi kết cấu, bất quá, thái dương thiên lương nhị diệu, đều là chủ danh không được chủ lợi, chủ quý không được chủ phú, chỗ ở cũ vu cung tài bạch tính chất thường thường, có thể danh phát tài, sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu cũng năng lực phú, duy sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, tựu chủ [nhân tài sản khởi tranh đoạt].
(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa và lộc tinh, chủ [sáng lập gia tài], tiến hành theo chất lượng mà phát.
(ngũ) thiên lương chủ danh không được chủ lợi, bởi vậy, sai ai ra trình diện lộc tồn và tam cát hóa, có [nhà tranh công khanh] nói đến, tức là có địa vị xã hội, nhưng tài phú cũng không đa. Vì vậy, thiên lương ở mệnh trái lại so sánh giai, nhân thái âm tinh ở cung tài bạch, tài vận so sánh thịnh.
(lục) thiên lương thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ biến động, cho nên ở cung tài bạch cơ bản tính chất có khuyết điểm, chủ tài nguyên biến động không được ổn, có [tài lai tài khứ, thì phát thì phá] tính chất, rất có kình dương cùng độ, thì [vất vả cần cù sức lao động] được tài, mà lại tài vận không được vượng. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì thích hợp lưu động biến hóa phát tài, tài như LƯU, thao thao bất tuyệt.
(thất) thiên lương ở tử cung ngồi một mình, thái dương ngọ cung nhật lệ trung thiên củng chiếu, chủ [tài có nơi phát ra], tức là thu nhập ổn định, thế nhưng, bởi miếu cung thái dương thi mà không bị, cho nên thu nhập mặc dù giai, lại chi rất lớn, bởi vậy khó với dành dụm, rất có sát diệu, thủy chủ [bóc lột rất nặng].
(bát) thiên lương hội Hóa kị tinh, và thái dương Hóa kị hội, chủ [nhân tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi], và Thái âm Hóa kị hội, chủ [nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ]. Canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu xác thực.
Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung, tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy mà an. Chủ dạ dày không được điệu, tiêu hóa bất lương chờ chứng. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ ngoại thương tay chân, nội thì gân cốt hung thắt lưng thụ thương, hoặc hoang tràng khai đao. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, thì chủ ung thư vú, ung thư bao tử, sang lựu chờ chứng. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cùng độ, cũng chủ có phong thấp, ma túy, đau nhức chờ ốm đau. Thiên nguyệt, âm sát cùng độ, chủ có lúc chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn vân vân.
Bình chú:
(nhất) thiên lương tinh ngũ hành là dương đất, dương đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ dạ dày bộ, cho nên kỳ cơ bản tính chất, liền chủ dạ dày bộ bệnh. Bất quá, thiên lương có khác gặp dữ hóa lành ý nghĩa, cho nên bân triệu công đưa ra [tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy thành an] của trưng nghiệm, bất quá, giá cũng biểu hiện tất có tai bệnh. Giá nhất khắc ứng với, ở lưu niên tật bệnh cung sai ai ra trình diện của, trọng yếu nhất.
(nhị) thiên lương ở tật bệnh cung, chủ có dạ dày bệnh, đa số ẩm thực không được tiết đưa tới tiêu hóa bất lương. Và Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ dạ dày bị nhiễm, như dạ dày viêm, hoặc nhân ăn không được khiết thực vật khiến cho đau bụng. Thiên lương và kình dương cùng độ, canh hội thiên hình thượng, chủ viêm ruột thừa, tức tục xưng hoang viêm ruột, hoặc vậy viêm ruột.
(tam) thiên lương và kình dương, đà la gặp gỡ, thì thương không ở dạ dày, mà ở tay chân tứ chi, chủ gân cốt thụ thương, giống nhau không được chủ [thắt lưng hung] thương thế.
(tứ) thiên lương mồi lửa tinh, linh tinh cực úy, vì vậy, hỏa linh và thiên lương cùng độ, thường chủ nham bệnh, nhất là ung thư bao tử, tràng nham chờ. Bất quá, phải sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị mới là. Bất quá, giá tinh hệ có lúc là da mặt ngoài nhọt độc u ác tính.
(ngũ) thiên lương tinh tính chất biến động cực đại, mặc dù chủ dương đất dạ dày, nhưng rất nhiều thực tế trưng nghiệm, lại cùng dạ dày bộ hệ tiêu hoá không quan hệ. Nguyên văn đã nhắc tới một người trong đó: Thiên lương hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, chủ các đốt ngón tay cập bắp thịt tâm bệnh, bao quát phong thấp, ma túy, (cơ thể) đau nhức, giá là không thể bằng thiên lương ngũ hành tính chất mà định đoạt.
(lục) thiên lương thiên nguyệt âm sát, loại này tinh hệ, dựa vào người viết nghiên cứu, tất cả đều là thuộc về bệnh mãn tính, trường kỳ bệnh tổ hợp, nhưng bân triệu công lại đưa ra [thì chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn] chờ bệnh cấp tính tính chất, người viết đối với lần này còn nghi vấn.
Thiên lương tinh lâm cung thiên di
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung thiên di, xuất ngoại chủ được quý nhân giúp đỡ, thái độ làm người úy nặng. Ở tị, hợi, thân tam cung, thì hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang. Như hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ đi xa hắn bang. Ngọ cung cũng chủ đi xa tha hương. Và lộc tồn cùng độ, thì chủ có tiểu nhân khuynh chen. Thiên cơ cùng độ, xuất môn đa kỳ ngộ, nhưng hay thay đổi hóa, không an định. Thái dương cùng độ, xuất ngoại thành danh. Thiên đồng tinh cùng độ, xuất môn yên ổn. Hóa kị tinh thì xuất ngoại phần nhiều là phi khẩu thiệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, chủ xuất ngoại có tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân âm mưu.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung thiên di, nhân thiên lương là quý nhân tinh, bởi vậy, thường chủ tại ngoại mưu sinh được gặp quý nhân, canh mỗi ngày khôi thiên việt, chủ được [quý nhân giúp đỡ], nếu như cung mệnh tính chất cường liệt, cũng chủ tự thân [thái độ làm người úy nặng]. Thiên lương tuy là quý tinh, chủ quý không được chủ phú, nhưng ở cung thiên di, chỉ cần và cát diệu lộc diệu gặp gỡ, trái lại thích hợp ở hải ngoại kinh thương, tịnh bởi vậy phát tích làm giàu.
(nhị) thiên lương thiên đồng ở tị cung, hợi cung, thân cung cùng độ, đây đều là thiên mã địa, tính chất chủ thay đổi, mà lại bay bổng, canh mỗi ngày mã tinh, càng biến động không được cư, giá liền không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, chủ [hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang], nhưng là lại lao mà ít thành, bỗng khổ cực. Như rất có Hóa kị cập Hỏa Tinh linh tinh kình dương đà la địa không Địa kiếp đại hao tổn chờ, thì vất vả cực nhọc liêm gây tai hoạ rách nát. Giá một loại tinh hệ cũng không bao quát dần cung, nhân thiên lương ở dần cung nhập miếu của cho nên.
(tam) thiên lương cát hóa thủ cung thiên di, cũng không riêng là chủ [đi xa hắn bang] đơn giản như vậy. Thiên lương hóa lộc, lợi cho kinh thương hoặc mưu sinh; thiên lương hóa quyền, tại ngoại bị người kính trọng; thiên lương hóa khoa, lợi cho hải ngoại học ở trường.
(tứ) thiên lương ở ngọ cung ngồi một mình, tử cung thái dương củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, cho nên mặc dù [đi xa tha hương], lại chủ nhân duyên không tốt, dễ khởi phân tranh, rất có lộc tồn cùng độ, kình dương đà la giáp cung, liền là [tiểu nhân khuynh chen], canh sai ai ra trình diện âm sát, Hóa kị, thiên diêu chờ, thì tại ngoại canh bị người âm mưu ám toán.
(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ tính chất chủ biến động, bởi vậy, rất có lộc diệu và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, chủ tại ngoại hưởng thụ và hoạch ích, nhưng nếu là trời cơ hoá kị, rất có chư hung, thì [không an định], mà lại dễ sinh tai, tha hương lưu lạc.
(lục) thái dương thiên lương cùng độ cung thiên di, dĩ ở mão cung là giai, chủ thích hợp ở hải ngoại [thành danh], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, nhất là như thế, cũng chủ lợi cho hải ngoại học lên đào tạo sâu. Dậu cung may mắn trình độ giảm hình phạt. Rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì thích hợp tại ngoại chuyên nghiệp phát tài.
(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên cơ bản tính chất chủ [xuất môn yên ổn], nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì sống sống không được trôi chảy, đa thất ý, thiên đồng Hóa kị canh chủ tình cảm thụ thương.
(bát) thiên lương hội Tứ Sát, có thể như sau phân chia: Hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [xuất ngoại có tai hoạ], hội kình dương, chủ tranh đoạt, bất hòa, hội đà la, chủ [tao ngộ tiểu nhân âm mưu].
Thiên lương ở cung Nô bộc
Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được chính trực của giao hữu, tịnh chủ được bằng hữu trợ giúp lực, hoặc người thủ hạ của ủng hộ. Thiên cơ cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng lúc nào cũng biến hóa, thiên đồng tinh cùng độ, chủ được người bạn tốt, hoặc được bằng hữu trợ giúp lực. Thái dương cùng độ, chủ giao quý giao hữu, đa chánh quân giới nhân sĩ hoặc thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu, nhân giao hữu gặp tai hoạ, đa tranh cãi thị phi. Thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ, nhân giao hữu phá hao tổn, hoặc người thủ hạ của vô ý mà tổn thất tiền tài.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung Nô bộc, cơ bản tính chất bất lợi, nhân thiên lương chủ cô, cho nên chủ bằng hữu con số ít, thuộc hạ cũng không đa. Bất quá, rất có tứ phụ diệu và tam cát hóa, lại chủ [chính trực của giao hữu] và [bằng hữu trợ giúp lực] cập [người thủ hạ của ủng hộ] chờ. Chỉ thấy tả phụ, hữu bật, cận chủ thuộc hạ bằng hữu đông đảo, nhưng không nhất định có trợ lực.
(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ thay đổi, cho nên giá một sao hệ chủ bằng hữu lai mà phục khứ, bất năng lâu dài, [lúc nào cũng biến hóa], cho nên tình cảm khó có thể thâm hậu, trợ lực cũng là điểm đến đó thì ngừng, bất năng thâm nhập. Thiên cơ Hóa kị, thì biến động nhanh hơn, mà lại không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu chờ, thì thuộc hạ bằng hữu trong ngoài không đồng nhất, tịnh không đáng tin, tịnh ngầm chiếm tự thân lợi ích.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, cho nên cải thiện thiên lương phẩm chất, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ được [người bạn tốt], thuộc hạ cũng trung thành tin cậy, có văn xương, văn khúc, thì quan hệ cá nhân khá đốc, mỗi ngày khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, thì [được bằng hữu trợ giúp lực], hoặc thuộc hạ hiệp trợ thành tựu sự nghiệp. Thiên đồng Hóa kị thì chủ tình cảm thụ thương, rất có đà la cùng độ, thụ thuộc hạ bằng hữu sở luy.
(tứ) thiên lương thái dương cùng độ, nhân thái dương thiên lương giai chủ quý, cho nên cơ bản tính chất là [giao quý giao hữu], nhưng thấy sát diệu hung tinh Hóa kị thì không phải vậy, mà cái gọi là quý giao hữu, là đối với mình có trợ giúp bạn bè, bọn họ khả năng ở trong xã hội tạ tạ không nghe thấy, không có quyền không có thế, nhưng đối với kỷ có trợ giúp, cho nên không nhất định như nguyên văn nói [chánh quân giới nhân sĩ, thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng] chờ.
(ngũ) thiên lương hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [nhân giao hữu gặp tai hoạ], hoặc thụ thuộc hạ liên lụy, kình dương cùng độ, chủ [tranh cãi thị phi], đà la cùng độ, chủ gặp tiểu nhân hoặc có ám tranh.
Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung, ở ngọ cung hội chiếu cát diệu người, chủ là chính giới nhân viên quan trọng, thương giới đứng đầu, danh truyện dị quốc, quyền nặng chức cao. Thái dương cùng độ, hoặc văn hoặc vũ, dĩ tài nghệ dương danh. Thiên đồng tinh cùng độ, chủ là chỉnh lý nội vụ nhân tài, như bí thư tham nghị, ác nội quyền, thiện bày ra. Thiên cơ cùng độ, thân kiêm sổ chức, nhưng hay thay đổi động, và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu người, chủ có đặc thù sứ mệnh người, hoặc nhân sự nghiệp mà sinh tai hoạ, liên quan đến kiện tụng phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở sự nghiệp cung, do vì quý tinh mà không phải là phú diệu, sở dĩ bỉ ở tài bạch khách cao hơn, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể phục vụ công chức mà đa tấn chức cơ hội. Bị người đề bạt, có kiệt xuất biểu hiện. Chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên hình gặp gỡ, lợi cho tư pháp chức vụ, hoặc là chấp pháp người.
(nhị) thiên lương ở ngọ cung, và tả phụ, tả bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa gặp gỡ, có thể là [chính giới nhân viên quan trọng], hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, mà khi [thương giới đứng đầu], hội thiên mã, văn xương, văn khúc, thiên khoa, chủ [danh truyện dị quốc], hội hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, tả phụ, hữu bật, chủ [quyền nặng chức cao].
(tam) thiên lương thái dương cùng độ, đa chủ kiến thức chuyên nghiệp và kỹ năng, cho nên [hoặc văn hoặc vũ, tài nghệ dương danh] nói đến, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, nhất là như vậy. Ở mão cung cũng xa bỉ dậu cung là giai.
(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, tam phương hội Thái âm, thiên cơ, đây là cơ nguyệt cùng lương tác lại người trong đó một loại, thích hợp ở đại cơ cấu hoặc ngành chánh phủ đảm nhiệm hành chính, mà thôi cung mệnh tính chất là việc chính thể. Giá cái tinh hệ cung mệnh, thìn tuất cung Thái âm, Thái âm chủ nội tài, cho nên nguyên văn xưng là [chỉnh lý nội vụ nhân tài]. Bởi vậy có thể thấy được, cơ nguyệt cùng lương cách cụ thể tính chất, đồng ý cung mệnh quan sát, không nên ở sự nghiệp cung độ lớn của góc khán, bằng không tựu sai một ly mà mậu của thiên lý.
(ngũ) thiên cơ thiên lương cùng độ, đây cũng là cơ nguyệt cùng lương cách một loại thiên cách, cũng chủ nội vụ nhân tài, mà thiên cơ có biến động tính chất, cố hữu [thân kiêm sổ chức] cập [biến động] ý tứ hàm xúc, duy càng biến động, thì sự nghiệp căn cơ dũ bất ổn, thành tựu cũng dũ tiểu, điểm ấy phải chú ý. Và thiên cơ hóa quyền cùng độ, thì sự nghiệp quá trình chắc chắn năm biến hóa sau đó, sẽ ổn định lại.
(lục) thiên lương hội Tứ Sát, chủ [đặc thù sứ mệnh], giá dĩ ở tị cung là xác thực, cái khác mười một cung giai không có tính chất này, cửu tử nhất sinh, sự nghiệp nhiều tai nạn, như mạng cung canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, đây không phải là phàm nhân vật mệnh cách, nhưng là có thể là hắc bang kỳ nhân.
Thiên lương tinh lâm cung điền trạch
Nguyên văn: Thiên lương tinh là che chở tinh diệu, lâm cung điền trạch, chủ được tổ nghiệp di sản. Thiên cơ cùng độ, thì cần phải tự đưa, đa thiên di biến động, hoặc phòng ốc sửa chữa vân vân. Thái dương cùng độ, nguyên nhân chính bất động sản hoặc tài sản chung khởi tranh đấu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu người, gia đình bất an, phần nhiều là phi, tranh cãi. Hội chiếu Hóa kị tinh, lắm lời lưỡi. Thiên không cướp cùng độ, ở tị, hợi, thân cung người, giặt rũ giúp đãng. Thiên lương tinh cùng trời mã cùng độ, cũng chủ giặt rũ giúp đãng.
Bình chú:
(nhất) thiên lương là ấm diệu, cố nhập vu cung điền trạch cơ bản tính chất may mắn, có thể được bao che, nhưng không nhất định chủ kế thừa, ví dụ như, tự thân tố dư gia tộc sinh ý, trở thành công ty một phần tử, nhưng quyền to và làm con nuôi quyền, thì ở huynh trưởng trên tay, hoặc tự thân không được làm con nuôi sản nghiệp, nhưng có thể ở tại tổ trạch trung, áo cơm không lo. Rất có thiên vu, thiên khôi, thiên việt chờ tinh, thủy chủ làm con nuôi di sản hoặc tổ trạch.
(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ điều không phải thiện diệu, cho nên giá tổ hợp bất lợi, chủ tổ nghiệp nhà lầu nghiệp quyền biến động, tự thân thường thường dời, bất năng ổn thủ, có tổ nghiệp cũng không có thể kế thừa, nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tự đưa] vật nghiệp. Lưu niên thiên lương thiên cơ thủ cung điền trạch, mà lại thiên lương hoặc thiên cơ cát hóa, chủ [phòng ốc may lại], ở cổ đại là [sửa chữa trùng kiến].
(tam) thiên lương thái dương cùng độ, giống nhau bất lợi điền trạch vận, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính bất động sản [tranh đấu].
(tứ) thiên lương hội Tứ Sát, ở nguyên cục chủ đưa nghiệp đa tranh cãi, và quê nhà trong lúc đó cũng phần nhiều là phi. Lưu niên phùng của, không thích hợp đưa nghiệp, nhưng không được bao quát sao mại.
(ngũ) tị cung, hợi cung, thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, hoặc thiên lương ngồi một mình thiên đồng củng chiếu, canh hội địa không Địa kiếp, giá đa số nhân sinh phiêu đãng, suốt đời cũng không đưa nghiệp, hoặc thường thường thiên động. Rất có thiên mã cùng độ củng chiếu, vưu xác thực.
Thiên lương tinh lâm cung phúc đức
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu, chủ yên vui hưởng thụ. Và thái dương tinh cùng độ, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ phúc lộc dầy nặng, năng lực phú năng lực quý. Thiên đồng tinh cùng độ người, yên ổn. Thiên cơ tinh cùng độ, phí sức phí công. Hóa kị tinh, vô phúc đa phiền não, đà la cùng độ, tự tìm bận rộn. Kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, phúc mỏng đa tranh cãi, phần nhiều là phi, không an định. Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu người, chủ an hạ, nổi danh sĩ khôi hài, tùy tiện không kín thấu, yên vui phái, không thích động. Lạc hãm người, lười biếng kéo dài, thì hoặc đến trễ chính sự. Thiên lương tinh ở tị, hợi, thân tam cung, hội thiên mã, thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ di động bôn tẩu bất an.
Bình chú:
(nhất) thiên lương ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là [yên vui hưởng thụ], nhưng tất là tinh thần hưởng thụ, tự đắc kỳ nhạc, không cần vật chất tác cơ sở, cũng không tất có cái gì giá trị phải cao hứng chuyện.
(nhị) thiên lương hội chư cát, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, chủ [phúc hậu], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [lộc nặng], có hay không phú quý, lại ứng với canh khán cung mệnh tam phương tứ chính, bất năng chỉ bằng vào cung phúc đức mà nói.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ hung, thì chủ tinh thần [yên ổn], ít ưu phiền, sai ai ra trình diện cát thì vui sướng tự tại. Bất quá, thiên đồng thiên lương cùng độ, như thiên đồng Hóa kị, có thiên khôi, thiên việt, tịnh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu, thiên hư, thiên nguyệt, thiên khốc chờ, thì mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ, yếu ỷ lại người khác chiếu cố, tự thân không cần quá mức làm lụng vất vả.
(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ làm tâm trí chi tâm, chủ tinh thần biến hóa, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu, liền chủ [phí sức phí công], cụ thể tính chất, nguyên văn đã có thuật cập. Thiên cơ Hóa kị, thì [vô phúc đa phiền não], mà cái này [đa phiền não], kỳ thực chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi.
(ngũ) phàm thiên lương tọa cung phúc đức, tất là ưa nhàn nhã đi chơi của sĩ, tức [danh sĩ khôi hài], nhưng yếu nhập miếu sai ai ra trình diện cát mới là, lạc hãm sai ai ra trình diện sát, là được [lười biếng kéo dài], đà la cùng độ càng sâu, trong đó sai biệt, phải tinh tế nhận.
Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung
Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung nhập miếu, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ có che chở của phúc hoặc được di sản. Lạc hãm hình phạt chính khắc thương tổn, cần phải tự ra khỏi kế. Và kình dương, thiên mã hội chiếu, chủ rời nhà, hoặc tái bái phụ mẫu, hoặc ở rể. Thiên đồng tinh cùng độ, vô hình khắc. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, nhưng hình phạt chính thương, hoặc phụ tử đang lúc ý kiến không hợp, dĩ cho làm con thừa tự là nên.
Thiên cơ tinh cùng độ, chia lìa hoặc ở riêng. Thái dương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu vô sát diệu người, vô hình khắc. Ở mão cung, chủ được phụ mẫu của che chở. Nhược và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc chia lìa, sùng bái phụ mẫu.
Bình chú:
(nhất) thiên lương hóa khí là ấm, cho nên cơ bản tính chất may mắn, chủ [che chở của phúc], sai ai ra trình diện tam cát hóa, rất có thiên khôi thiên việt, vưu xác thực. Sai ai ra trình diện cát diệu canh mỗi ngày vu, thủy chủ di sản.
(nhị) thiên lương lạc hãm, rất có chư sát diệu Hóa kị, tài hình phạt chính khắc phụ mẫu, hội thiên mã thì chia lìa. Phá quân kình dương thiên mã cùng độ, có đúng hay không có [ở rể] tính chất, hiện đại tự khó có được giá trưng nghiệm.
(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, phải không gặp sát diệu cập thiên đồng Hóa kị, tài chủ [vô hình khắc], bằng không cũng không năng lực miễn.
(tứ) thiên lương gặp Tứ Sát, chủ hai đời trong lúc đó bất hòa, cũng có thể có thể cùng mẫu thân có hiềm khích, cũng không giới hạn trong phụ tử trong lúc đó. Lưu niên cung hạn gặp giá tinh hệ, cũng không lợi tình cảm.
(ngũ) thiên cơ thiên lương chủ chia lìa, nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa vô sát diệu, thì chia lìa tính chất phi hung, ví dụ như, phụ thân tại ngoại được lương cao lộc dầy, cho nên ly hương mà lệnh gia đình sinh hoạt phú hậu. Sai ai ra trình diện sát kị thì chia lìa bị bất đắc dĩ, sát nặng thì hình khắc, gặp vứt bỏ các loại.
(lục) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được che chở, nhất là đang giáo dục phương diện, quá mức thụ dẫn. Ở dậu cung hoặc sai ai ra trình diện sát diệu thì không phải vậy.
Thiên tướng tinh
Nguyên văn: Thiên tướng tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành ấn tinh. Ấn bản thân là năng lực thiện năng lực ác, thế nhưng giá thiện ác xu thế là do chấp ấn người đó khứ tả hữu. Thí dụ như công đường thượng một viên ấn, năng lực khiến người thăng quan phát tài, cốt nhục đoàn tụ, cũng có thể khiến người thụ hình bị phạt, nhà tan nhân tản. Giá thiện ác bất đồng, dù cho do chấp ấn người công dụng lai khác nhau nó. Ngô môn lấy thêm thiên tướng tinh mà nói thôi. Thiên tướng tinh ý nghĩa, không thể nghi ngờ là tương trợ ý tứ, là tể tướng hoặc quân sư địa vị. Một vị tể tướng có lẽ quân sư duy nhất nghĩa vụ, dù cho trung với chủ nhân, là chủ nhân thiết kế tham mưu, dĩ chủ nhân lợi hại là lợi hại. Sở dĩ chủ nhân thiện liền trợ giúp kỳ vi thiện, chủ nhân ác liền trợ giúp kỳ vi ác liễu. Nhân của thiên tướng tinh tác phong, dù cho phùng hảo mà rất tốt, phùng hung ác thì canh hung ác. Nó ở mười hai cung mệnh bàn thượng, ngô môn liền vô pháp chỉ định nó đến tột cùng là thiện tinh tường diệu, còn là hung tinh ác sát. Nó thiện hay ác, là theo chân cái khác gặp nhau củng chiếu tinh diệu và hoàn cảnh lai biến động. Sở dĩ thiên tướng tinh lâm cung mệnh, hoặc là trong người cung, tả hữu có hóa lộc tinh cập thiên lương tinh giúp đỡ, dù cho [tài ấm giáp ấn cách], chủ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vui sướng. Thiên tướng tinh hãm cung mệnh có lẽ trong người cung, có Hóa kị tinh cập kình dương tinh giúp đỡ tả hữu, thì xưng là [hình kị giáp ấn], thì chủ nhân gặp lao ngục tai ương, tịnh có hình thương chờ sự tình đã xảy ra.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng tinh
[năng lực thiện năng lực ác], điểm ấy đối với lý giải thiên tướng tinh, trọng yếu phi thường, giá tinh cũng không có mình bản chất, là [hóa thành ấn tinh], kỳ thiện ác thị chấp ấn người thiện ác mà định, bởi vậy, thiên tướng và cái gì chính diệu cùng độ, hoặc cái gì chính diệu củng chiếu, nhìn trời tướng ảnh hưởng liền thập phần thật lớn. Thiên tướng vô mình bản chất, phùng cát thì cát, gặp hung thì hung.
(nhị) vậy chính diệu đều coi trọng tam phương tứ chính tổ hợp, giáp cung đích tình huống, ngoại trừ cá biệt tình hình ngoại, giống nhau đều so sánh không trọng yếu, thế nhưng, đối với thiên tướng, thì giáp cung tinh hệ tính chất, thường thường bỉ tam phương tứ chính trọng yếu, đây là thiên tướng đặc điểm.
(tam) thiên tướng cách cục trung, nổi tiếng nhất có nhất cát nhất hung, cát người là [tài ấm giáp ấn] cách, hung người là [hình kị giáp ấn] cách. Phàm thiên tướng thụ hóa lộc và thiên lương bên trái bên phải lân cung tướng giáp, dù cho [tài ấm giáp ấn] cách, chính tông nhất hóa lộc, là cự môn hóa lộc, bởi vì thiên lương tất ở trên trời tướng tiền nhất cung, mà cự môn tất ở trên trời tướng hậu nhất cung, mặt khác, thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền giáp thiên tướng, cũng đại cát, không chỉ ... mà còn là tài ấm giáp, hơn nữa còn là lộc quyền giáp. Thái dương hóa lộc và thiên lương giáp cung, cũng giai, canh của, là thiên đồng hóa lộc thiên lương giáp, tài vận yếu kém, trợ lực cũng so sánh chỗ thua kém. Lộc diệu là tài, thiên lương có bao che tính chất, hóa khí là ấm, cố xưng là [tài ấm giáp ấn] cách. Mà cụ thể tính chất, mỗi nhân hóa lộc chính diệu bất đồng, tình huống cũng có sai biệt, điểm ấy nên chú ý.
Tài ấm giáp ấn cách cụ thể tính chất, thị ư xuất hiện vu mười hai cung na nhất cung viên mà định, ở cung mệnh, chủ [vinh hoa phú quý], nhưng rất có cái khác cát diệu gặp gỡ là xác thực, chỉ có tài ấm giáp, cận vi giàu có. Ở cung tài bạch, chủ tài nguyên sung túc, bị người giúp đỡ. Có việc nghiệp cung, cũng chủ tài chính cuồn cuộn không ngừng. Ở cung thiên di, lợi xuất môn mưu sinh. Ở cung phúc đức, chủ [hưởng thụ vui sướng], nhất là nhân kinh tế giàu có mà được cảm giác an toàn. Tài ấm giáp khắc ở lục thân cung viên, chủ thụ thân nhân tài lực che chở, ở cung điền trạch, chủ sản nghiệp phong phú, hoặc chủ có thể làm con nuôi tổ nghiệp. Lộc tồn và thiên lương giáp cung, tuy rằng cũng có tài ấm giáp tính chất, nhưng bởi tất có kình dương cùng độ, kình dương hóa khí là hình, bất lợi thiên tướng, cho nên là đặc biệt.
(tứ) thiên tướng thụ Hóa kị tinh và kình dương giáp cung, xưng là [hình kị giáp ấn] cách, Hóa kị cố nhiên là [kị], mà kình dương thì đái hình khí, hóa khí là [hình], có hình thương khắc hại, tai ách, rách nát tính chất. Và tài ấm giáp ấn cách như nhau, cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, là vì chính tông, cái khác sao Hóa kỵ như thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, đều nhập cách, văn xương Hóa kị chữ Nhật khúc Hóa kị, đều hợp đến đây bất lương cách cục. Bất đồng sao Hóa kỵ, cũng nhân chính diệu bất đồng, tính chất cũng có sở phân biệt. Tuy rằng Hóa kị cập kình dương giáp cung, lộc tồn tất và thiên tướng cùng độ, nhưng tệ lớn hơn lợi, lộc tồn cũng không tác cát luận. Mặt khác, chính là không có kình dương ở lân cung, nhưng bởi thiên lương cũng có thể hóa khí là hình, có hình tinh sát khí, sở dĩ, Hóa kị và thiên lương giáp thiên tướng, cũng nhập cách, chỉ là sát khí có chỗ không bằng. Nếu như Hóa kị kình dương và thiên tướng cùng độ, giá mặc dù điều không phải giáp cung, nhưng thực sát khí thân đại, có thể cùng hình kị giáp ấn cách cùng luận. Ví dụ như, liêm trinh thiên tướng thủ ngọ cung, bính năm sinh ra, kình dương ở ngọ và liêm trinh Hóa kị cùng độ, cùng trời tương đồng độ, chính thị tình huống này điển hình. Hình kị giáp ấn cách, thị ư nhập vu mười hai cung viên người, tài năng định ra kỳ cụ thể tính chất. Ở cung mệnh, chủ tự thân có hình thương, hoặc người yếu đa bệnh, hoặc sự nghiệp nhấp nhô, hoặc sinh hoạt túng quẫn, hoặc bất lợi nhân duyên, nửa người cô độc chờ. Ở cung tài bạch, chủ tài vận túng quẫn, tài nguyên thiếu thiếu thốn. Ở sự nghiệp cung, chủ đa áp lực, hoặc quay vòng mất linh. Ở cung thiên di, chủ xuất môn sinh tai.
Ở cung phúc đức, chủ đa ưu lo ngại, đời sống tinh thần cập đời sống vật chất có khuyết điểm. Ở cung điền trạch, chủ nhà trạch không yên, hoặc đưa nghiệp sinh tai hoặc đầu tư vật nghiệp rủi ro. Ở lục thân cung, thì thụ thân nhân ngầm chiếm bóc lột, hoặc hình phạt chính khắc thân thuộc, ở cung phụ mẫu thì không được che chở. Hình kị giáp ấn, nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn chờ, mỗi chủ [lao ngục tai ương], nhưng nhưng nhu thị đại hạn lưu niên cung độ tinh hệ mà định, bất khả quơ đũa cả nắm.
Thiên tướng tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc hơi hoàng sắc. Phương diện hình hoặc hơi vi viên. Vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người. Tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng, có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ. Tín ngưỡng tôn giáo, ưa tu hành, tình cảm dễ xung động. Đối với bất luận kẻ nào trắc trở hoặc bất lương tao ngộ, sẽ gặp sinh đồng tình tâm, mừng nhất và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa, thiên quý, ân quang, thiên đức, giải trừ thần, thiên vu chờ ngôi sao may mắn hội chiếu. Nhược tái phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, thiên mã triền độ, thì chủ nhân đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú. Như thiên tướng tinh và tử vi, lộc tồn cùng độ, chủ thái độ làm người có phiến diện, hoặc chủ kiến sâu đậm, hảo tranh quyền, đồng thời cũng dễ lọt vào tiểu nhân khuynh chen.
Và vũ khúc, liêm trinh cập tham lang, thiên tài, phượng các chờ tinh hội chiếu, chủ thái độ làm người thông minh hiếu học, đa tài đa nghệ. Nhược sẽ cùng kình dương, đà la hội chiếu, ở hãm địa, thì chủ nhân dĩ kỹ thuật nghệ thuật dưỡng sinh. Có lộc tồn cập hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lập nghiệp. Như và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên nguyệt, âm sát, thiên không cướp, đại hao tổn chờ sát tinh ác diệu hội chiếu người, hình phạt chính khắc hoặc tự thân tàn tật. Nhược và vũ khúc, phá quân, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, đà la, thiên mã, hóa lộc chờ tinh diệu củng chiếu người, thì chủ nhân thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi. Thành công thì tăng điền đưa sinh không ai bì nổi, thất bại thì lao ngục tai hoạ, tiểu nhân vây quanh, hình khắc thương tổn. Đến đây cát trung giấu hung, mà hung trung giấu cát hốt thiện hốt ác biến hóa.
Nữ mệnh thiên tướng tinh lâm cung mệnh, chủ nhân thông minh cẩn thận, có trượng phu chí khí, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên mã chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, là lệnh của phu nhân, vượng phu dạy con, phú quý song toàn. Nhược văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương hội chiếu, thì chủ cô độc, dĩ xuất gia tu hành, hoặc dĩ kế thất nhà kề cập không được cử hành kết hôn nghi thức của ở chung là nên. Bằng không hình khắc chia lìa.
Đại hạn lưu niên thiên tướng tinh triền độ, tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, Thiên phủ chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài phong lộc hậu, quyền cao tước trọng, kết hôn thiêm tí, danh lợi song thu vào. Nhược và phá quân, vũ khúc hoặc thất sát, kình dương, đà la chờ tinh hội chiếu, thì chủ khẩu thiệt quan tai, tiểu nhân âm hại, khuynh nhà tan sinh, canh phùng thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hư chờ sát tinh hội chiếu, thì hình khắc trọng trọng, mà lại tự thân thì giác trống rỗng, có tự sát ý đồ. Vô ngôi sao may mắn tường diệu hóa giải, liền chủ tử vong tai hoạ.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn nhắc tới thiên tướng tính cách, dĩ thiên tướng hội cát diệu cát hóa, chính diệu tinh hệ kết cấu hài lòng mới là, ví dụ như, tử vi thiên tướng cùng độ, thì tính cách lưu vu ích kỷ, vì đạt được đáo mục đích mà thủ đoạn độc ác, giá liền bất năng dĩ nguyên văn miêu tả luận của. [tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng], dĩ sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc thụ kỳ giáp cung là xác thực. [có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ], dùng võ khúc thiên tướng ở dần thân cung cùng độ thủ mệnh, lớn nhất loại này tính chất. Mà [đồng tình tâm] tính chất, cũng dĩ giá tinh hệ mãnh liệt nhất, đây là cổ đại lưu lạc 1.kiếm khách mệnh tạo. Thiên tướng bản chất cũng không ưa tín ngưỡng tôn giáo, chỉ có kiến giải thiên không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu chờ, thủy chủ tín ngưỡng và tu hành, nhưng đây không phải là thiên tướng đặc sắc. Thiên tướng Hỏa Tinh cùng độ, chủ [tình cảm dễ xung động].
(nhị) thiên tướng là ấn tinh, bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, bằng không sẽ thoái thoái thất cư. Nguyên văn thuyết thiên tướng ở cung mệnh, sai ai ra trình diện tẫn phụ bật khôi việt lộc mã tam cát hóa cập tạp diệu chư cát, có thể [đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú], nhưng vẫn là chích nghi cư vu đứng thứ hai, vô luận tài hoa đa xuất sắc, thậm chí thắng với mình thủ trưởng, cũng chỉ nên vị thứ hai. Bởi vì thiên tướng tinh là phụ trợ tính chất, cho nên có thể ở đứng thứ hai trung, phát huy chính sở trường, ví dụ như, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự; đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc; đương Phó tổng tài, không nên đương tổng tài, mọi việc như thế. Chớ để một điểm nhỏ lợi, để một điểm quyền lực và danh dự, tựu đem mình đổ lên tối cao vị trí, bằng không dễ thụ xa lánh, thà rằng nhượng những người khác đương trên danh nghĩa lĩnh đạo, càng thỏa đáng.
(tam) về nguyên văn thiên tướng và [tử vi, lộc tồn cùng độ] tinh hệ, cần sảo tác làm sáng tỏ: Tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung cùng độ, nhưng y theo an tinh cách, lộc tồn tất không vào thìn tuất nhị cung, trên thực tế, đây là lưỡng cái tinh hệ, tức tử vi thiên tướng cùng độ, và thiên tướng lộc tồn cùng độ, hai cái này tinh hệ giai chủ [phiến diện, chủ kiến, hảo tranh quyền], người trước là thụ tử vi cùng độ ảnh hưởng, người sau là thụ kình dương và đà la giáp cung ảnh hưởng. Kình dương đà la giáp thiên tướng, cũng chủ [tiểu nhân khuynh chen]. Trên thực tế, kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, nghiêm ngặt mà nói, cái này cũng thuộc về hình kị giáp ấn cách, nhưng đây là sát khí yếu nhất hình kị giáp ấn cách.
(tứ) nguyên văn nhắc tới [(thiên tướng), vũ khúc, liêm trinh, tham lang, thiên tài, phượng các] tinh hệ, đây thật ra là ba loại tinh hệ, theo thứ tự là, vũ khúc thiên tướng cùng độ, liêm trinh thiên tướng cùng độ, cập tham lang trải qua tá tinh an cung hậu, mà ở tam phương hội chiếu thiên tướng. Những ... này tinh hệ, rất có thiên tài và phượng các, chủ [đa tài đa nghệ], hơn nữa và nghệ thuật mỹ cảm tài nghệ hữu quan. Nhưng phải sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thủy chủ [thông minh hiếu học].
(ngũ) thiên tướng vô luận là phủ ở hạn cung, rất có kình dương, đà la, đều cách cục hơi thấp, thiên tướng ngồi một mình nhất là như vậy, nên có nhất nghệ tinh, dĩ sống yên phận, rất có phượng các, thiên tài, kỳ tài nghệ và nghệ thuật hữu quan, ví dụ như, không gặp phượng các thiên tài người, có thể là sơn phun công, sai ai ra trình diện phượng các thiên tài, còn lại là hội họa gốm sứ thượng vệt sáng, mọi việc như thế.
(lục) thiên tướng hội chư sát diệu hình kị, nhất là hình kị giáp ấn thiên tướng hội chư sát, chủ [tự thân tàn tật], hoặc [hình khắc] lục thân, nhân sinh cô độc. Ở dần thân tị hợi tứ cung, vưu chủ nhân sinh phiêu bạt, mỗi ngày mã càng như vậy.
(thất) nguyên văn nói [thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi] tinh hệ, kỳ thực chỉ là chỉ cát sát tịnh chiếu đích tình huống, nguyên văn chỉ là cử đồng loạt mà thôi. Cụ thể mà nói, có thể tác như sau tế phân: Thiên tướng sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn cách, có thể [tăng điền đưa sinh], chư cát tịnh chiếu, càng [không ai bì nổi]. Và kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ [lao ngục tai hoạ], hoặc là [hình khắc thương tổn]; kình dương đà la giáp cung, hoặc đà la cùng độ, dễ gặp tiểu nhân. Ngôi sao may mắn hung tinh hỗn hợp, thì [cát trung giấu hung, hung trung giấu cát]. Yếu thị đại hạn lưu niên biến hóa mà định.
(bát) nữ mệnh thiên tướng, do vì nhị bang hoa đán của mệnh, cho nên nếu như ngồi một mình, không có chính diệu cùng độ, mỗi khi so sánh tình nguyện làm cho nam nhân tác đầu, trượng phu đương gia, sở dĩ cung phu thê tinh tượng, đối mệnh tạo hạnh phúc, ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thấy tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc tài ấm giáp ấn cách, cũng chủ [trượng phu chí khí], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ [thông minh cẩn thận]. Nữ mệnh thiên tướng hội chư cát và cát hóa, cố xưng là [lệnh của phu nhân], là bằng phu mà được phú quý, hiện đại thì có thể dựa vào thực lực cá nhân được sự nghiệp đại thành tựu.
(cửu) nguyên văn theo như lời [văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương] tinh hệ, chủ yếu là tựu thiên tướng ở xấu cung vị cung, thành hình kị giáp ấn cách, rất có văn xương văn khúc giáp cung mà nói. Nữ mệnh hình kị giáp ấn, chủ cô, duy văn xương văn khúc lại chủ cảm tính đa tình, bởi vậy, tình dục không được thỏa mãn, nửa cuộc đời [cô độc], rất là buồn khổ, đối với nhân sinh ý nghĩa liền đa nghi vấn, cũng bởi vậy có [xuất gia tu hành] nói đến, nhưng là không nhất định. Nếu như cung phúc đức may mắn, cũng không khó tìm tìm ký thác tinh thần. Kể trên tinh hệ, dĩ canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ, vưu xác thực.
(thập) đại hạn lưu niên thiên tướng nhập cung mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài phong lộc hậu], nguyên cục cung mệnh không được cát, thì cận chủ giàu có bình xưng. Sai ai ra trình diện phụ bật và hóa quyền hóa khoa, chủ [quyền cao tước trọng], nhưng nguyên cục không được cát, cũng chỉ là trôi chảy, hoặc thụ thủ trưởng coi trọng mà thôi. Kể trên chư tinh tịnh sai ai ra trình diện, thì [danh lợi song thu vào]. Thiên tướng hội văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ củng chiếu, tam phương tứ chính không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ kết hôn thiêm tí.
(mười một) đại hạn lưu niên thiên tướng cung hạn, và kình dương, thiên hình gặp gỡ, hoặc thành hình kị giáp ấn cách, rất có thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chủ khẩu thiệt quan tai; rất có đà la, âm sát, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ [tiểu nhân âm hại]. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có đại hao tổn, Hóa kị chờ, chủ rủi ro, nguyên cục đại hung thủy chủ [khuynh nhà tan sinh]. Sát hình kị trọng trọng mà nguyên cục không được cát, hình phạt chính khắc thân thuộc, tâm linh trống rỗng chờ, cung phúc đức cũng lớn hung người, chủ tự sát mà chết.
Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung nhập miếu, có tả phụ, hữu bật hội chiếu người, năm người đã ngoài. Tử vi tinh cùng độ, ba người đã ngoài, huynh đệ thật mạnh tốt đẹp. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, ý kiến không hợp, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, có tả phụ, hữu bật người, huynh đệ tuy nhiều, nhưng có hình thương, hoặc dị mẫu huynh đệ, cập nhiều năm linh kém rất nhiều của tiểu huynh đệ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, lục thân vô kháo. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cũng chủ cô độc. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn cùng độ người, chủ huynh đệ mái tóc, có địa vị, có tài.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít thị phi phân tranh, hơn nữa huynh đệ tỷ muội tương đối khiêm hậu, tự thân ít bị khinh bỉ.
(nhị) thiên tướng ưa tả phụ, hữu bật gặp gỡ, vui hơn tả phụ hữu bật giáp cung, chủ con số đông đảo, nguyên văn chỉ là [năm người đã ngoài], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, thực tế con số khả năng xa nhiều đến đây sổ, cũng có thể có thể chỉ có tam bốn người, đẩu sổ điều không phải tiên thuật, bất năng chuẩn xác bả con số này nói ra.
(tam) thiên tướng tử vi cùng độ, con số ít, chủ [ba người đã ngoài], bởi tử vi tinh đế diệu, có cao ngạo của tính, cho nên chủ [huynh đệ thật mạnh tốt đẹp], nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ huynh đệ khi dễ, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, canh nhân huynh đệ mà rủi ro, hoặc thụ bóc lột.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, bởi vũ khúc có cô khắc tính chất, cho nên luôn luôn bất lợi chỗ, bởi vậy, cơ bản tính chất là [ý kiến không hợp], dễ khắc khẩu. Canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh, bất hòa phân tranh tính chất rất nặng. Liêm trinh thiên tướng cùng độ, tam phương cũng hội vũ khúc, tính chất và vũ khúc thiên tướng cùng độ không sai biệt lắm.
(ngũ)[vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá kỳ thực hay vũ khúc thiên tướng cùng độ, phàm thiên tướng tất là phá quân củng chiếu. Giá một sao hệ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, phải cung phụ mẫu có đào hoa tính chất, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], mà [tuổi tác kém rất nhiều của tiểu huynh đệ], dĩ mỗi ngày thọ cùng độ là xác thực.
(lục) thiên tướng ngồi một mình, đối với sát diệu sức chống cự rất yếu, cho nên sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, chủ [hình khắc, lục thân vô kháo], hình kị giáp ấn cách nhất là như vậy. Và địa không Địa kiếp đại hao tổn hội, ngoại trừ chủ [cô độc] ngoại, cũng chủ thụ huynh đệ tỷ muội sở luy mà rủi ro.
(thất) thiên tướng hội lộc tồn may mắn, nhưng thực tế lại so sánh không thích hợp lộc tồn cùng cung, nhân kình dương đà la giáp cung, có tiểu nhân và ích kỷ tính chất.
Thiên tướng tinh lâm thê cung
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm thê cung, chủ được thông minh hiền thục, công việc quản gia có cách, dung mạo xinh đẹp thê tử. Dĩ trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng triền, chủ đắc chí chiều cao kế hoạch thê tử, dĩ trì lấy vợ là nên. Vũ khúc cùng độ, có tai thương hoặc khẩu thiệt, ý kiến không hợp. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa, hoặc ở trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều, lần nữa kéo dài người miễn khắc, bằng không chủ nhị thê của mệnh. Liêm trinh cùng độ, vô hình khắc, có hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, có mỹ mãn kết quả hoặc nhân thê được tài. Và hóa quyền, hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu, chủ được đa tài đa nghệ của thê tử. Và Hóa kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt bất hòa, hoặc đa bệnh đa ưu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa cô độc.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung phu thê là cát diệu, đối với nam mệnh, nếu so với nữ mệnh là giai, nhân thiên tướng có phụ trợ tính chất, thiên tướng ngồi một mình, mỗi chủ phối ngẫu cam tâm ở phụ thuộc địa vị, làm cho nam nhân tác đầu, trái lại, nữ mệnh cung phu thê thiên tướng ngồi một mình, có lúc liền chủ trượng phu thắt lưng cốt thiếu độ mạnh yếu, nữ nhân đương gia.
(nhị) thiên tướng ở nam mệnh cung phu thê, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ [hiền thục, công việc quản gia có cách], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thê [thông minh], rất có hồng loan, thiên ưa, chủ thê [dung mạo mỹ lệ].
(tam) thiên tướng ở cung phu thê, có một rất đặc thù ý nghĩa, hay [thân càng thêm thân], giá bao gồm sổ trường hợp: Và tự thân thân thích kết thân gia, hoặc và quan hệ thông gia gia tộc tái kết thân, ví dụ như, và tỷ phu tỷ muội kết hôn, hoặc là đây đó đã từng quen biết, như là cũ đồng sự, tích nhật cùng trường, hôm nay gặp lại thủy phát triển ra tình cảm chờ. Dĩ sai ai ra trình diện cát diệu là xác thực.
(tứ) tử vi thiên tướng cùng độ, đối với nam mệnh nữ mệnh, đều có khuyết điểm, nam mệnh chủ thê tử đoạt quyền, thụ thê chế khửu tay, nhân tử vi tinh đế diệu, lực lượng so sánh cường, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê là nữ cường nhân, nhược người vô sự nghiệp, thì ở trong nhà hiệu lệnh thiên hạ. Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tài cán, cũng đại nam nhân. Bất quá, tử vi thiên tướng là vô tình tinh hệ, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát kị, dễ tình cảm vỡ tan, hoặc căn cứ vào lợi ích hoặc tình dục, sẽ gặp vứt bỏ phối ngẫu.
(ngũ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc tính chất cô khắc, cho nên đa chủ tình cảm không được cát, canh đến đây [khẩu thiệt, ý kiến không hợp], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, nhất là như vậy. Sát nặng rất có thiên hình, chủ phối ngẫu [tai thương].
(lục) ở tị hợi cung, thiên tướng ngồi một mình, đối cung [vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá tổ hợp phá chiết tính chất rất nặng, vũ khúc và phá quân đều là bất lợi hôn nhân tinh diệu, rất có thiên mã, dễ chia lìa, sai ai ra trình diện sát diệu thì đa [trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều], nhất là đà la cùng độ, canh chủ tam ba tứ chiết. Trước khi cưới ổn định, thì hôn hậu gợn sóng.
(thất) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối hài hòa, [vô hình khắc], giá dĩ được lộc là cát, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn giai chủ, so sánh không thích hợp ở ngọ cung là lộc tồn thiên lương giáp, tuy là tài ấm giáp ấn cách, nhưng nhân kình dương cùng cung, cho nên bất lợi tình cảm, cũng chủ chia lìa.
(bát) thiên tướng được cát hóa và xương khúc, chủ thê tử có tài, nhưng không nhất định hôn nhân may mắn, lấy vợ có tài của thê, vị tất có thể tướng mạo tư thủ, tương phản, lấy vợ một ngu dốt thê tử, lại cũng có thể tình đầu ý hợp, suốt đời ân ân ái ái.
(cửu) thiên tướng hội Hóa kị, không thích nhất chính là cự môn Hóa kị và kình dương (hoặc thiên lương) giáp cung, không gặp cái khác sát diệu, cũng [chủ khẩu thiệt bất hòa], rất có thiên nguyệt cùng độ, tịnh sai ai ra trình diện cái khác sát tinh, chủ [đa bệnh đa ưu]. Thiên tướng sở hội sát nặng, chủ [hình khắc chia lìa cô độc], sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại canh xác thực. Loại này tinh hệ, cũng chủ lấy vợ bị thương tàn phế phối ngẫu.
Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập Thiên phủ tinh hội chiếu người, chủ ngũ thai đã ngoài. Tử vi cùng độ, chủ đắc chí cao quật cường người ấy, ba người đã ngoài. Liêm trinh cùng độ người, hai người. Vũ khúc cùng độ, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu người, hình phạt chính khắc, nên trì được. Trưởng tử hoặc thủ thai có đẻ non, sanh non hoặc tổn thương, dĩ tiên hoa hậu quả là nên, hoặc tiên tự lập người khác người ấy, bằng không đều kế thất nhà kề sống chết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, như tình hình đặc biệt lúc ấy chiếu tả phụ, hữu bật người, chủ tiền tam thai có tổn thương, cần phải kế thất nhà kề sống chết, nhưng kế thất nhà kề của đệ nhất thai, nhưng có tổn thương hoặc đẻ non vân vân phát sinh.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung tử nữ, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hòa hợp, nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, chủ [ngũ thai đã ngoài], đây chỉ là chỉ có thể tham khảo mà thôi, thực tế tức chủ tử nữ đông đảo, khả năng đạt hơn mười người tám người. Canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị phải kể con mắt ít. Thiên tướng ở cung tử nữ, cũng một cái khác mười ba chính diệu sở không có đặc điểm. Cùng ngày tướng làm một đối cát diệu sở giáp, tam phương tứ chính rất có cái khác cát diệu đối tinh, ví dụ như, thiên tướng ở xấu cung, là văn xương, văn khúc giáp cung, tam phương tứ chính rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; hoặc tử vi thiên tướng cùng độ thìn cung, thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc. Nếu như tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung, càng không có chư sát diệu, thì có song bào thai khắc ứng với.
(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ được [chí cao quật cường người ấy], nhưng nếu như sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì chủ [chí cao quật cường dài nữ]. Giá tinh hệ sai ai ra trình diện chư cát diệu, chủ tử nữ con số đa, [ba người đã ngoài] cận tác tham khảo. Sai ai ra trình diện sát diệu thì và tử nữ quan hệ bất hòa, tử nữ tính cương nan thuần. Tử vi thiên tướng hội chư cát, cũng chủ tử nữ được quý, tương lai có tốt đẹp chính là sự nghiệp thành tựu.
(tam) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tình cảm tương đối hài hòa, nhưng có sát diệu Hóa kị cùng độ hoặc giáp cung, liền chủ hai đời đang lúc hữu tình vô duyên, tử nữ khi còn nhỏ liền trẻ măng tụ. Canh mỗi ngày mã vưu chủ chia lìa. Tử nữ [hai người], hiện đại thường có đến đây khắc ứng với, nhưng có đúng hay không số phận như vậy, còn là gia đình kế hoạch thâm nhập nhân tâm, thì có chút ý vị sâu xa.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, cũng chủ có tử nữ hai người, tình huống và liêm trinh thiên tướng cùng, nhưng hình khắc tính chất so sánh nùng, nhất là sai ai ra trình diện sát diệu, vưu nhu chú ý hai đời đang lúc câu thông. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân cùng độ, cũng có tương tự tính chất. Phàm là thiên tướng và vũ khúc gặp gỡ, mặc kệ cùng độ hoặc củng chiếu, đều có thủ thai hình khắc tính chất, canh sai ai ra trình diện kình dương đà la thiên hình Hóa kị chờ là xác thực. Nữ mệnh mà sát nặng, khả năng có kinh thường tính sanh non đẻ non, nên chú ý trước khi cưới khỏe mạnh kiểm tra. Về phần có hay không [tiên hoa hậu quả](tức tiên sinh nữ hậu sinh) là nên, thì độc giả thỉnh tự hành nghiệm chứng.
(ngũ) thiên tướng đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên sai ai ra trình diện lục sát hình, hình phạt chính khắc.
Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch, hội Thiên phủ tinh, có hóa lộc hoặc lộc tồn chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài nguyên giàu có, có tích trữ. Và liêm trinh cùng độ, từ thương thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên năng lực phát. Tử vi cùng độ, có ý định ngoại của tài, nhân khả năng đột nhiên có nhiều. Vũ khúc cùng độ, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tài thì gặp thời thất, hốt thành hốt bại, hoặc tiên phá tổ nghiệp, sau đó thành công. Tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, chủ tài lai tài khứ, thì hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính tài khởi tranh, tranh cãi, khuynh nhà tan sinh, hoặc tới lao ngục tai ương. Vô cát hóa tịnh chủ có nguy hiểm tánh mạng.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở bất kỳ một cái nào cung độ, đều tất hội Thiên phủ, vì vậy, nguyên văn thuyết [hội Thiên phủ tinh] một lời, ý nghĩa không lớn. Bất quá, nhân Thiên phủ duyên cớ, thiên tướng cũng mừng đến lộc, lộc tồn hoặc hóa lộc giai may mắn, được lộc hoặc thành tài ấm giáp ấn cách, đều lợi cho tài vận, chủ [tài nguyên giàu có], bởi vì mỗi ngày phủ, Thiên phủ chủ tích trữ, sở dĩ giá kết cấu cũng chủ [tích trữ].
(nhị) thiên tướng ở cung tài bạch, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ tài nguyên ổn định, nhưng không được chủ dày; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ phát tài đa kỳ ngộ, nhưng cũng cận chủ sung túc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ lợi dụng văn tài mưu sinh, hoặc là dĩ danh khí được tài. Thiên tướng sai ai ra trình diện những ... này ngôi sao may mắn, đều dĩ canh sai ai ra trình diện lộc diệu là cát lợi cơ sở.
(tam) liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh có chứa thương nghiệp tính chất, cho nên canh sai ai ra trình diện lộc diệu, lợi cho [từ thương], nhân tế quan hệ hài lòng, có thể [mạnh vì gạo, bạo vì tiền], sai ai ra trình diện cát diệu năng lực phát, sai ai ra trình diện sát diệu thì tiến tài gian khổ. Tử vi thiên tướng cùng độ, đây là đột phát tinh hệ, không gặp lộc diệu cũng có loại này tính chất, sai ai ra trình diện lộc thì phát trình độ lớn hơn nữa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chư sát, thì phát hậu dễ hoành phá, đả quay về nguyên hình, hơn nữa ở phát tài thì, cũng - nên chú ý thủ đoạn có hay không quá độ kịch liệt, bất cận nhân tình. Vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, cho nên chủ may mắn, tài nguyên quảng tiến, nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi], người viết đối với lần này cũng không gật bừa, phải tinh tượng không được cát, không gặp lộc diệu, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thủy chủ [chuyên môn kỹ năng], dĩ nhất nghệ tinh mưu sinh, có thể bảo an ổn. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, văn xương, văn khúc chờ, thì chủ nghệ thuật phương diện phát triển.
(tứ) thiên tướng ở tị hợi cung ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, đây là thiên tướng ở cung tài bạch kém nhất cách cục, cơ bản tính chất hay [thì gặp thời thất], tài nguyên chứa nhiều phập phồng bất định, thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, càng như vậy. Tái kiến thiên không cướp đại hao tổn, chủ [thu không đủ chi], tức tiên hoa thời gian tới tiền, hoặc nhu tá hàng độ nhật. Sai ai ra trình diện sát thì nhân tài khởi phân tranh, sát hình kị nặng thì bởi vì tài tử, hoặc bởi vậy phạm thượng quan phi, nên chú ý cầu tài hành vi, không nên xúc phạm pháp luật và kỷ luật, thương thiên hại lý.
Thiên tướng lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Thiên tướng lâm tật bệnh cung, và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ mặt mày hốc hác hoặc trên mặt có ban. Và tử vi cùng độ, chủ lòng buồn bực khí trướng, da thấp sang. Và liêm trinh cùng độ, chủ có đường nước tiểu, bàng quang hoặc thận kết sỏi. Nhược tạm biệt chiếu hồng loan, Hàm trì người, thì có lâm trọc, bệnh giang mai hoặc bệnh di tinh thủ dâm chờ chứng. Và thiên không cướp, thiên hư cùng hội, chủ bản thân suy yếu lỗ lã, nữ tử đau bụng kinh đái bệnh, và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ phong thấp cốt đau nhức hoặc mổ, tịnh chủ tâm khiêu hoặc trái tim suy nhược, tay chân bất tiện chờ chứng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt hội chiếu, chủ cảm mạo nôn mửa hoặc da thấp chứng.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ngũ hành thuộc về dương thủy, ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, dương thủy là bàng quang, tức là phiếm chỉ bí nước tiểu hệ thống, mà bàng quang và thận quan hệ bất khả phân cách, bởi vậy, thiên tướng ở tật bệnh cung, ký chủ bàng quang của tật, cũng chủ thận công năng tâm bệnh, đây là chỉ trung y học thượng [thận], ngoại trừ bài nước tiểu cơ quan nội tạng thận, cũng chủ tính cơ năng, sinh sản cơ năng, và tạo cốt sinh tủy năng lực.
(nhị) thiên tướng ở tị hợi cung, thụ vũ khúc, phá quân củng chiếu, nhân vũ khúc phá quân chủ kim sáng lập ngoại thương, cũng chủ bị thương tàn phế, vu củng chiếu thiên tướng thì, sát khí mặc dù giảm, nhưng nhưng chủ [mặt mày hốc hác], giá kết cấu đối nữ mệnh tối bất lợi, nhưng muốn gặp kình dương đà la Hóa kị mới là.
(tam) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân thiên tướng phụ thuộc vu tử vi, cho nên dĩ tử vi tỳ đất tính chất mà nói, không làm dương thủy bàng quang luận. Nói chung, chủ [lòng buồn bực khí trướng], tức là tiêu hóa bất lương gây ra bệnh bao tử, sát nặng chủ loét dạ dày, cũng chủ da thấp sang. Liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh là thứ đào hoa, tuy rằng thuần âm hỏa, nhưng có thận tính chất, và thiên tướng bàng quang tính chất cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ thận thạch hoặc bàng quang kết sỏi. Như có thiên hư, âm sát, thiên nguyệt chờ chủ hư tinh diệu, thì chủ bệnh tiểu đường. Liêm trinh thiên tướng bởi là thận cập bàng quang khắc ứng với, hơn nữa liêm trinh có đào hoa tính, vì vậy, canh hội trọng trọng đào hoa tạp diệu, liền chủ bệnh lây qua đường sinh dục, bao gồm lâm bệnh, bệnh giang mai chờ, giá chỉ là nêu ví dụ mà thôi, thực tế bao quát sở hữu cụ rõ ràng sinh sản hệ thống bệnh biến bệnh lây qua đường sinh dục, như ất hình phao chẩn, Việt cây hoa hồng chờ. Mà nguyên văn sở nói đào hoa tạp diệu, cũng chỉ là nêu ví dụ, cũng bao quát thiên ưa, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa. Nhưng canh sai ai ra trình diện sát diệu hình tinh thủy xác thực. Không gặp sát hình kị, thì cận chủ [bệnh di tinh thủ dâm].
(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có thiên hư, chủ [bản thân suy yếu lỗ lã], đây là thận tổn hao, bao quát thận khí hư, thận âm hư, thận dương hư các loại. Nữ mệnh thấy vậy tinh hệ, cũng chủ kinh nguyệt tâm bệnh, [đau bụng kinh] cận vi đồng loạt.
(ngũ) thiên tướng hội dương đà thiên hình, đây là sát khí so sánh thịnh một cái tinh hệ, thì khắc ứng với liền chuyển hóa thành ngoại thương, cốt bệnh chờ. Về phần [tim đập hoặc trái tim suy nhược], thì yếu liêm trinh thiên tướng cùng độ mới là. Về phần [tay chân bất tiện] tính chất, người viết không có phương diện này trưng nghiệm.
(lục) thiên tướng hội Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt, chủ cảm mạo. Người viết cũng không có phương diện này trưng nghiệm tư liệu, cũng không trải qua công tác thống kê, nhưng bởi cảm mạo cực lưu hành, mà thiên nguyệt đa chủ bệnh mãn tính, cho nên đối với lần này trưng nghiệm còn nghi vấn.
Thiên tướng tinh lâm cung thiên di
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung thiên di, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ tinh hội chiếu người, chủ tại ngoại có quý nhân dẫn, có đặc thù kỳ ngộ, được người bình thường của ủng hộ, địa vị ký cao mà lại năng lực quá, tịnh chủ được nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng. Tử vi cùng độ, địa vị cao thượng, bị người kính yêu. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại đắc ý ngoại của tài; hoặc danh lợi song thu vào. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tính tình cương nghị, xuất ngoại thành công có bại, ít người duyên. Và thiên không cướp, đại hao tổn, cướp sát hội chiếu người, chủ xuất ngoại phá hao tổn, suốt đời đa khúc chiết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, chủ xuất ngoại cô độc, ít người trợ giúp, hoặc tao ngộ tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân của hãm hại.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung thiên di, tính chất yếu nhược, bởi vậy, nếu như cung mệnh tinh diệu may mắn, liền không thích hợp xuất ngoại mưu sinh, nên lưu vu nguyên cư địa. Mà thiên tướng và tử vi, vũ khúc, hoặc liêm trinh cùng độ, thì yếu thị cát diệu hung diệu tổ hợp mà định.
(nhị) thiên tướng và chư cát diệu cát hóa, chủ tại ngoại có [quý nhân dẫn], vưu là mỗi ngày khôi thiên việt, càng như vậy, mà lại chủ [đặc thù kỳ ngộ], được tả phụ, hữu bật, thì chủ thụ [ủng hộ], duy phải chư cát tịnh sai ai ra trình diện, thủy chủ có địa vị, sai ai ra trình diện lộc diệu thủy chủ phát tài, nhưng không nhất định quá.
(tam) thiên tướng tốt [nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng], phải ở dần cung thân cung và vũ khúc cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung tử vi cùng độ, hoặc ở tí ngọ cung liêm trinh cùng độ mới là, ngồi một mình đa điều không phải.
(tứ) tử vi thiên tướng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hoặc tử vi hóa quyền hóa khoa, thủy chủ [địa vị cao thượng, bị người kính yêu]. Vũ khúc thiên tướng, phải lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ [tại ngoại đắc ý ngoại của tài]. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, Vưu Giai, giá cách cục cũng lợi cho kinh thương, nhưng dĩ vận dụng nhất nghệ tinh sinh ý là giai, ví dụ như, trù nghệ, công nghệ kỹ thuật, máy vi tính tri thức chờ, đến đây bởi cung mệnh phá quân chủ công nghệ của cho nên, bằng không sự nghiệp đa thoái thoái.
(ngũ) thiên tướng ở tị cung hợi cung, được [vũ khúc, phá quân củng chiếu], kỳ [tính tình cương nghị] khắc ứng với, là tựu vũ khúc phá quân tọa mệnh mà nói, thực và thiên tướng quan hệ không lớn. Bân triệu công quan điểm, có thương thảo dư địa. Mà ít người duyên, cũng và phá quân cá tính hữu quan.
(lục) thiên tướng hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [xuất ngoại phá hao tổn], ở dần thân cung và vũ khúc cùng độ, rất có địa không Địa kiếp cùng độ củng chiếu, phá hao tổn tính chất mãnh liệt nhất. Canh gặp tai kiếp sát, phá hao tổn tính chất quá nặng, lưu niên lưu nguyệt gặp của, thì chủ ngoại du mất trộm hoặc bị thiết. Loại này tinh hệ, có hay không [suốt đời đa khúc chiết], cũng không có thể võ đoán, loại này kết luận, có điểm trống rỗng.
(thất) thiên tướng và hỏa linh dương đà gặp gỡ, chủ cô độc, bằng hữu không nhiều lắm, sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại nhất là như vậy, nhưng nếu như cung Nô bộc may mắn, cũng có thể cải thiện. Canh mỗi ngày hình hư hao tổn chờ, chủ tiểu nhân hoặc tai hoạ. Liêm trinh Hóa kị vưu chủ tai hoạ, cho nên không thích hợp và của cùng độ.
Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật người, chủ giao hữu quảng đa, mà lại giúp đỡ nhiều lực, hoặc nhân giao hữu lập nghiệp, tịnh được trung tâm tay hạ. Và tử vi cùng độ, chủ được bạn quý hoặc có tinh thần trọng nghĩa bằng hữu. Và vũ khúc cùng độ, thì có vô nghĩa đa tranh của bằng hữu. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu, bằng hữu thi ân tao oán, hoặc nhân bằng hữu rủi ro. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ giao hữu trống rỗng, đa phá hao tổn, hoặc đại giao hữu bị. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu người, thì sở gặp gỡ người, đa người hoặc con sâu làm rầu nồi canh, vô ích phỉ nhân, hoặc nhân giao hữu thụ hại, đa tranh bất hòa, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo hoặc hãm hại.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung Nô bộc là thiện tinh, vì vậy, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ bằng hữu thân mật, quan hệ hài hòa. Nhưng không gặp cát diệu, nhất là không gặp tả phụ, hữu bật, thì trợ lực bất túc, chỉ là sống phóng túng và bàn suông mà thôi, thuộc hạ chất làm cũng cận bình ổn.
(nhị) thiên tướng và tam cát hóa gặp gỡ, chủ kết giao đa tài bằng hữu; sai ai ra trình diện lộc tồn, thì chủ bằng hữu trung thành, thuộc hạ trung tâm, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ bạn bè đông đảo, thuộc hạ đông đảo, hơn nữa trung tâm hữu lực. Đây là bả nguyên văn sở luận, tác tỉ mỉ phân chia.
(tam) tử vi thiên tướng, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ [bạn quý], nhưng có đúng hay không chính nghĩa của giao hữu, thì người viết nghi vấn của, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì bằng hữu xa mạnh hơn kỷ, hợp tác thì dễ bị quản chế khửu tay, cũng chủ thuộc hạ bỉ kỷ cường, không dễ dàng điều khiển khống chế. Giá nhưng không được chủ chính nghĩa của giao hữu. Tử vi thiên tướng, nhược sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ thuộc hạ sở lấn, hoặc thụ bằng hữu bóc lột.
(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ cung Nô bộc, vũ khúc tính chất bất lương, cho nên chủ [vô nghĩa đa tranh], sai ai ra trình diện kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh vưu quá mức, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì thụ thuộc hạ bằng hữu liên lụy mà rủi ro. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, tính chất luận võ khúc thiên tướng cùng độ tệ hơn, sai ai ra trình diện chư sát diệu, dễ [thi ân tao oán], có địa không Địa kiếp đại hao tổn, thì [nhân bằng hữu rủi ro], rất có sát diệu Hóa kị, chủ đã bị bằng hữu thuộc hạ ngầm chiếm.
(ngũ) nếu vì thiên tướng ngồi một mình, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn, cận chủ thường thường là bằng hữu thuộc hạ tốn hao, phá tiểu tài, đây chỉ là mạnh thường quân thật là tốt khách mà thôi, rất có sát diệu, thì [đại giao hữu bị], bởi vậy chiêu tổn thất, nhưng là không được chủ bằng hữu cố ý chiếm tự thân tiện nghi.
Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc
Nguyên văn: Thiên tướng tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ vì quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí, ký phú mà lại quý, doãn văn doãn vũ. Tam phương tứ chính vô sát diệu người, đều vu võ đài chính trị thượng mưu phát triển. Và tử vi cùng độ, cũng chủ tiến thân chính giới. Vũ khúc cùng độ, lập công biên cương. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ tố dư nhung cơ, rong ruổi chiến trường. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, thành công có bại, thì gặp thời thất. Và thiên không cướp hội chiếu, nên do kỹ năng nghệ thuật lập nghiệp hoặc sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, bằng không chủ thất bại phá hao tổn; ăn ý thì khuynh gia. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, sự nghiệp đa tranh cãi, hay thay đổi hóa, đa chi tiết, thuận trung đa nghịch cảnh, mà lại chủ quan tai thị phi. Ở chính ở quân hoặc tao ngộ đột nhiên mất chức, ở thương thì có phá vỡ liên quan đến kiện tụng đóng cửa vân vân.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở sự nghiệp cung, nếu như chỉ là ngồi một mình, thì là nhị bang hoa đán của mệnh, cho dù sai ai ra trình diện tẫn tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng chỉ nên đương đứng thứ hai chính là nhân vật, như trước thuật, đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự. Nguyên văn nói, tuy nói là [quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí] nhưng là là tối cao chỉ có thể thường vị thứ hai, ví dụ như, đương Phó tổng lý, không nên đương tổng lý. Thiên tướng thủ sự nghiệp cung, bởi nhân tế quan hệ so sánh giai, cho nên chỉ cần sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, liền thích hợp ở [võ đài chính trị thượng mưu phát triển]. Canh được tam cát hóa Vưu Giai.
(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối mạnh liệt, có năng lực lãnh đạo, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, thích hợp làm quản lý cao tầng, hoặc là [tiến thân chính giới]. Vũ khúc thiên tướng, truyền thống coi là võ tướng ngôi sao hệ, cố hữu [lập công biên cương] nói đến, giá ứng với dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình mới là. Vũ khúc cũng tài bạch chủ, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt chờ, có thể làm tài chính đầu tư, kinh tế tài vụ các loại công việc. Vũ khúc thiên tướng nếu là sát kị hình trọng trọng, thì nên làm một kỹ bàng thân, để cầu sinh hoạt yên ổn. Liêm trinh thiên tướng, truyền thống cũng coi là võ tướng ngôi sao, cố xưng là [rong ruổi chiến trường], nhưng dĩ sai ai ra trình diện sát diệu mới là, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập hóa quyền tinh, cũng có thể đảm nhiệm quân đội cập kỷ luật bộ đội cấp lãnh đạo. Liêm trinh thiên tướng hội chư cát cập cát hóa, cũng lợi cho tham chánh, có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
(tam) tị hợi cung thiên tướng ngồi một mình, [vũ khúc phá quân củng chiếu], nhân vũ phá là biến động tính lớn tinh hệ, thụ kỳ ảnh hưởng, chủ sự nghiệp [thành công có bại, thì gặp thời thất], đương cát hung hỗn hợp thì, tình huống càng trái lại trái lại phúc phúc. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động phát tài, hoặc chủ sự nghiệp hay thay đổi.
(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, cơ bản tính chất bất lợi, không thích hợp làm đầu tư hoạt động, kinh thương cũng dễ khuyết, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn nhất là không được cát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, tái kiến cát diệu lộc diệu, thì có thể [khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp]. Có long trì, phượng các người, nên nghệ thuật kỹ năng.
(ngũ) thiên tướng hội chư sát diệu, sự nghiệp phập phồng, tranh cãi biến hóa chi tiết, cho nên cũng nên nhất nghệ tinh bàng thân.
Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, hoặc có lộc tồn tinh cùng độ, chủ sản nghiệp dày. Tử vi cùng độ, chủ trung niên tăng điền đưa nghiệp. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ nhà tài phá hao tổn. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, chủ nhà sinh tổ nghiệp từ từ thối bại. Hóa kị tinh, gia đình bất an ninh, đa bệnh, đa tai, lắm lời lưỡi sự cố. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu người, chủ nhà nghiệp phá đãng hoặc nhân sản nghiệp khởi tai hoạ, liên quan đến kiện tụng, tranh cãi, thị phi.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung điền trạch, tính chất thường thường, dĩ được lộc là giai, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn giai cát, năng lực đưa sản nghiệp, rất có tam cát hóa cập ngôi sao may mắn, [chủ sản nghiệp dày], thiên vu cùng độ, có thể làm con nuôi tổ nghiệp.
(nhị) thiên tướng tử vi cùng độ, tổ nghiệp khó có được, nhưng lại có thể tự đưa, duy trì được, như nguyên văn nói, [trung niên tăng điền đưa nghiệp], sai ai ra trình diện lộc thì đưa nghiệp dày. Sai ai ra trình diện sát nhưng chủ bất lợi.
(tam) thiên tướng cũng không ưa địa không, Địa kiếp và đại hao tổn, có tổ nghiệp cũng nan thủ, tự đưa cũng cảm trắc trở, canh sai ai ra trình diện chư sát kị, chủ [gia sản phá hao tổn]. Tối bất lợi là là thiên tướng ở tị hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp thiên không cướp đại hao tổn, cũng chủ [gia sản tổ nghiệp từ từ thối bại].
(tứ) thiên tướng hội Hóa kị tinh, nhất là Hóa kị và thiên lương hoặc kình dương giáp cung, thành hình kị giáp ấn cách, có các loại bất đồng bất lương khắc ứng với, thị tạp diệu cùng độ tính chất mà định. Ví dụ như, cự môn Hóa kị, chủ [lắm lời lưỡi sự cố], thiên nguyệt cùng độ chủ [đa bệnh], tai sát, kiếp sát, âm sát, thiên hư cùng cấp độ, chủ [đa tai]. Chư sát tịnh sai ai ra trình diện, thì [gia đình bất an ninh].
(ngũ) thiên tướng hội Tứ Sát bất lợi tính chất, có thể tế phân như sau: Kình dương cùng độ chủ [thị phi], rất có Hóa kị, thiên hình chờ, chủ [liên quan đến kiện tụng], Hỏa Tinh linh tinh cùng độ chủ [tranh cãi], đà la cùng cung chủ [tai hoạ], là dạng gì tai hoạ, muốn xem tạp diệu tính chất.
Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức, có Thiên phủ tinh hội chiếu, tịnh gặp hóa lộc hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, ở tam phương tứ chính người, chủ hưởng thụ vui sướng, phú quý thọ thi. Hóa kị tinh, đa tư lo ngại, tâm thần không yên. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, bôn ba phí công. Thiên không cướp cùng độ, đa huyễn tưởng, ít thực hành, phúc mỏng. Và Tứ Sát hội chiếu người, vô phúc không an định, bận rộn bất năng đạt được mục đích, đa chi tiết.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ngồi một mình cung phúc đức, tất tịnh một độc lập phẩm chất, nhất định phải khán đối cung tinh hệ tổ hợp, tài năng định kỳ cơ bản tính chất. Thiên tướng ngồi một mình xấu vị cung, tử vi phá quân củng chiếu, chủ không dễ dàng thỏa hiệp, bình thường nỗ lực hướng mục tiêu của chính mình xuất phát, ra sức chống lại. Thiên tướng ngồi một mình mão dậu cung, liêm trinh phá quân củng chiếu, tâm thẳng không độc, nhưng thấy sát lại lưu về tư tâm nặng. Thiên tướng ngồi một mình tị hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, chủ có đảm đương, năng lực phụ trách, nhưng dễ nước chảy bèo trôi.
(nhị) thiên tướng và lộc tồn, hóa lộc gặp gỡ, chủ đời sống vật chất sung túc, không được lo cơm áo. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ thấy đủ trường nhạc, [vui sướng hưởng thụ].
(tam) thiên tướng Hóa kị cùng độ, hoặc thành hình kị giáp ấn, như nguyên văn theo như lời, chủ tư tự không yên, canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu quá mức. Trong đó dĩ cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, nhất nghiêm trọng.
(tứ) tị hợi cung thiên tướng, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [bôn ba phí công], thiên mã cùng độ, nhất là tâm tư hay thay đổi động, sát nặng thì lao mà không làm nổi.
(ngũ) thiên tướng hội địa không, Địa kiếp, hoặc là thiên không cướp sở giáp, chủ [huyễn tưởng], tưởng mà không tố, cho nên hay cung mệnh may mắn, cũng lớn đại ảnh hưởng sự nghiệp thành quả. Như mạng cung không tốt, càng sinh hoạt nhấp nhô, tự thiết góc vuông, là vì [phúc mỏng]. Thiên tướng hội Tứ Sát, rất có địa không, Địa kiếp, thì khiếm khuyết bền lòng, khiếm khuyết nghị lực, vô pháp thành tựu sự nghiệp, liên ứng phó sinh hoạt hàng ngày, cũng cảm vô năng.
Thiên tướng ở cung phụ mẫu
Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm tướng mạo cung, nhập miếu, hoặc vượng, vô hình khắc. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, đa bệnh đa tai. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ năm mới có hình khắc. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức, thiên vu người, vô hình khắc.
Bình chú:
(nhất) thiên tướng ở cung phụ mẫu, đang không có sát diệu hoặc ác diệu giáp cung dưới tình huống, chủ tình cảm hài hòa, không có hình khắc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì có hài lòng câu thông, ít phân tranh.
(nhị) thiên tướng vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân duyên phận, cho nên giá tinh hệ ở cung phụ mẫu, hình phạt chính khắc tai bệnh, hoặc và phụ mẫu bất hòa. Và liêm trinh cùng độ, cũng có tương tự tính chất.
(tam) nguyên văn cử ra thiên tướng và chư tinh diệu gặp gỡ, chủ vô hình khắc, trên thực tế, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, liền không được hình phạt chính khắc liễu. Sai ai ra trình diện cát thì có dẫn che chở lực, tài ấm giáp ấn cách Vưu Giai. Mỗi ngày vu thì có tổ nghiệp có thể làm con nuôi, hoặc làm con nuôi gia tộc sinh ý.
Cự môn tinh
Nguyên văn: Cự môn tinh ở ngũ hành thuần âm đất, lại chỉ như âm kim, đến đây đất tịnh kim mai, cho nên hóa khí là ám tinh. Ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, ở mệnh bàn chủ khẩu thiệt thị phi, tranh đấu gay gắt. Nhược hóa quyền tinh, thì vi nhân sư biểu, thanh danh truyền xa. Và thái dương hội chiếu, thì quang minh lỗi lạc, năng lực phú năng lực quý. Cự môn ở tử cung hoặc ngọ cung, tên là [thạch trung ẩn ngọc cách], dĩ cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc người là thượng cách; dĩ lộc tồn cùng cung người là thứ cách; vô lộc tồn cát hóa người canh của, chủ phú quý song toàn, nhưng dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên, thì suốt đời chức cao lộc hậu, nhược thủ đỉnh, thì không hề lương hậu quả, hoặc tao mọi người chỉ trách, dồn thân bại danh liệt. Cự môn ở dần, thân nhị cung, đều chủ danh lợi song thu vào, năng lực thành đại phú, thanh danh dương cho hắn bang, duy dĩ dần cung là thượng cách, thân cung thứ hai. Ở dần cung dĩ bản thân béo phì là hợp cách, cự môn ở tị cung, bất lợi phụ tinh, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự tự ra, bằng không thương phụ. Hoặc còn nhỏ tai trọng bệnh đa, nên học chuyên môn kỹ năng, chủ lao lực. Nhược được lộc tồn cùng độ, thì phúc lộc dầy nặng, nhưng tính tình kiệm bộc mà cẩn thận, chủ phú. Như hóa quyền, hóa lộc, thì quyết đoán cực đại, thiện gây dựng sự nghiệp, chủ quý. Cự môn ở hợi cung, có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ ký phú mà lại quý, danh chấn tha hương, nhưng dĩ mũi nhọn thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích. Cự môn ở thìn cung, như hóa quyền hoặc hóa lộc, chủ phú cách, tạm biệt lộc tồn, chủ đại phú.
Như cự môn và văn xương cùng triền thìn cung, mà cự môn hóa lộc, văn xương Hóa kị, nhất kỳ cách, chủ đại phú đại quý. Nhân tuất cung thiên đồng tinh năng lực hóa và sao Hóa kỵ của ác làm sử dụng. Cự môn, thiên cơ ở mão cung, có hóa lộc hoặc hóa quyền hoặc lộc tồn cùng độ người, tịnh có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, chủ đắt vô cùng. Cự môn, thiên cơ ở dậu cung, tuy có hóa lộc, hóa quyền hoặc lộc tồn ngôi sao may mắn cùng độ, thì chủ quý mà không hiển, phú mà không cửu. Đã ngoài các cung vị, đều dĩ tam phương tứ chính không gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh là hợp cách. Cự môn tinh cùng trời cùng tinh cùng độ, ở xấu cung, vị cung người, có hình khắc, vất vả cực nhọc phần nhiều là phi. Hóa lộc, hóa quyền, mặc dù cát không dài. Cự môn ở tuất cung, hóa quyền hoặc hóa lộc người, là kỳ cách, bởi vì thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, hội chiếu cự môn, thì âm u hết giận tẫn vậy.
Bình chú:
(nhất) bất luận cái gì một viên chính diệu, đều có cát lợi một mặt, cũng có không cát lợi một mặt, mỗi diệu đều là như vậy, không có ngoại lệ, bất quá, cự môn tinh ở đại đa số dưới tình huống, tựa hồ cũng phải không cát tính chất cường, cát lợi tính chất yếu kém. Cự môn là ám diệu, nhưng cũng không phải thuyết đến đây tinh hắc ám, mà là nó thích che cái khác tinh diệu quang hoa, lệnh kỳ buồn bã thất huy, bởi vậy, nhất định phải sai ai ra trình diện nhập miếu vượng thái dương, thủy là may mắn, thái dương lạc hãm, thì không pháp hóa giải kỳ ám.
(nhị) cự môn ở tinh bàn mười hai cung tính chất, tuy có chỗ bất đồng, nhưng trong đó [khẩu thiệt thị phi], [tranh đấu gay gắt] tính chất, thì mười hai cung đều là như vậy. Cho nên không thích nhất sai ai ra trình diện Hóa kị, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la. Nói chung, phàm dĩ khẩu thiệt của vận dụng, có thể giảm bớt khẩu thiệt thị phi bất lợi, ở cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, nhất là như vậy.
(tam) cự môn hóa quyền, chủ ngữ nói phương diện quyền uy, cố hữu [vi nhân sư biểu] ý nghĩa, thích hợp làm giáo sư, hoặc làm diễn thuyết, dạy học có liên quan công tác. Canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, nói chuyện sức thuyết phục lớn hơn nữa, cũng giảm thiểu thị phi khẩu thiệt tính chất, bởi vì kỳ miệng mới có thể phục chúng, cho nên ít thị phi.
(tứ) cự môn và thái dương gặp gỡ, hoặc cùng độ, hoặc đối củng, là cự môn tinh hệ điều kiện tốt nhất một kết cấu, bất quá, thái dương nhất định phải nhập miếu ngồi vượng tài cát. Cự môn thái dương của tổ hợp, tất ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung bốn người cung độ, ở dần thân cung, thái dương cự môn cùng độ, ở tị hợi cung, thái dương củng chiếu cự môn. Mà thái dương ở dần cung và tị cung miếu vượng, cho nên cự môn ở dần cung và ở hợi cung điều kiện tốt nhất, chủ [quang minh lỗi lạc], canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ năng quý; sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, chủ năng phú.
(ngũ) cự môn ở tử cung ngọ cung thủ mệnh, là vì [thạch trung ẩn ngọc] cách, tên này tồn tại, là bởi vì phần lần đó cách cục người, tất có nội tại mỹ, điều không phải một sớm một chiều có thể thấy, phải tốn ở chung và quan sát, tài năng khai quật trong đó ưu điểm, giống như một khối bảo ngọc ẩn ở tảng đá trung, phải bả hòn đá tạp chất bỏ, phương sai ai ra trình diện trong đó mỹ. Tình huống cụ thể, là mệnh tạo tính cách ưu điểm và tài hoa, quá trình một điểm thời gian, có thể cấp khám phá ra. Nguyên cục nhắc tới làm sao tài đoán nhập cách, nhập cách người, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, có thể [phú quý song toàn], nhưng [không đi ngọn núi cao nhất là nên], phàm ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, nhất định đã bị xa lánh đả kích, sung làm con cờ thí, cho nên thà rằng ở Phó Thủ địa vị mà tay cầm thực quyền, nhượng những người khác làm lãnh đạo nhân tên, bỉ can thiệp vào lĩnh công là giai.
(lục) cự môn thái dương cùng độ dần cung thân cung, dĩ dần cung là giai, đây là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông của tượng, mệnh tạo có đại khí phách, kiên nhẫn tâm, có ý chí chiến đấu, có thể thành tựu đại sự nghiệp, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, Vưu Giai. Thân cung mặc dù cát, nhưng ngại khiếm khuyết bền lòng, làm việc ba phần chung nhiệt độ, đây là thái dương mặt trời mọc và mặt trời lặn chi biệt, bất quá, thân cung thái dương cự môn, ở năm mới trái lại có một chút thành tích, chích là không thể kế tục tiến bộ. Thái dương cự môn, có thể [danh lợi song thu vào], đại thể mà nói, thái dương cát hóa chủ danh khí đại, cự môn cát hóa thì tài bạch đa. Mặt khác, thái dương cự môn là dị tộc và hải ngoại tinh hệ, bởi vậy, cũng lợi cho ở ngoại quốc người trong vòng thành danh hoạch ích, cố hữu [thanh danh dương cho hắn bang] nói đến, nhưng yếu thái dương ngồi vượng nhập miếu mới là.
(thất) cự môn ở tị cung, bởi đối cung là hợi cung thái dương lạc hãm, mặt trời là phụ tinh, cho nên đối phụ thân có hình khắc, chủ [thương phụ], hoặc tự thân ở còn nhỏ tai trọng bệnh đa, lệnh phụ thân lo lắng. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, trừ có hình khắc ở ngoài, nhân sinh cũng đa ngăn trở tai ách, cho nên nên [chuyên môn kỹ năng], làm bàng thân chi bảo.
(bát) cự môn lộc tồn cùng độ, chủ thu nhập dày, canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, có thể thành phú, nhưng phát cũng không hội tiêu xài, nếu như từ một ... khác độ lớn của góc khán, còn lại là có điểm keo kiệt, nhưng cũng là vì chiếu cố gia đình và sinh hoạt cần, liệu cơm gắp mắm mà thôi.
(cửu) cự môn hóa lộc, lợi cho tài vận, cự môn hóa quyền, thì có khẩu thiệt quyền uy, đều vì có [quyết đoán] và [thiện gây dựng sự nghiệp] tinh tượng, rất có chư cát lộc tồn, nhất là may mắn. Như lộc tồn hóa lộc cùng độ, càng tài vận đại vượng, không chỉ ... mà còn chủ quý, cũng là chủ phú.
Cự môn cát hóa ở hợi cung, nhân thái dương cư vượng cung, cho nên cát, thế nhưng, bởi ánh nắng mũi nhọn quá liệt, thì có [phong mang thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích] khuyết điểm, loại này mệnh cách nên thu liễm ngạo khí, trái lại là phúc trạch, có nhân duyên.
(thập) cự môn ở thìn cung cùng độ, thiên đồng củng chiếu, cát hóa sai ai ra trình diện lộc tồn, cũng phú cách, còn đối với cung thiên đồng cát hóa, thì thứ hai, không bằng cự môn cát hóa như vậy cường liệt.
(mười một) ngoại trừ kể trên đích tình huống, nguyên văn cũng nhắc tới cái khác cự môn cát lợi tinh hệ, chủ yếu đều là cự môn hóa lộc hóa quyền sai ai ra trình diện lộc tồn, đây là phán đoán cự môn ở mệnh có hay không đại cát then chốt, cái khác tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, đều là phụ trợ mà thôi, bất quá, văn xương chữ Nhật khúc ý nghĩa cũng rất nặng yếu, bởi vì được xương khúc thì có tài hoa, nói có sức thuyết phục, có thể phục chúng, cho nên giảm thiểu bị người chỉ trích bất mãn cơ hội. Mặt khác, và Tứ Sát gặp gỡ cự môn, tất nhiên dắt thị phi khẩu thiệt phân tranh, cho nên phải không gặp Tứ Sát, bằng không cuộc sống trở lực quá nhiều, thành tựu thật to giảm hình phạt.
Cự môn tinh lâm cung mệnh
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Và thái dương cùng độ có thể chiếu, chủ sắc mặt đỏ trắng hoặc hồng hoàng. Hình chữ nhật mặt hoặc bầu dục mặt. Nhập miếu hoặc thái dương ở tị cung ngọ cung người, chủ mập mạp, trung vóc người cao, bằng không chủ vóc người trung đẳng, hoặc nhỏ gầy. Tính tình trung hậu, diện mục thanh tú, có chuyên môn kỹ năng, thiện khẩu tài, năng lực cấp biện. Có tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, đa học ít tinh, năng lực học pháp luật, máy móc, y học cập số tử vi tạp nghệ, hoặc là đại chúng gương tốt, bang hội đứng đầu. Mừng nhất hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thì năng lực phú năng lực quý. Nhược Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt liên tục, tai hoạ đều. Mọi việc đa nghi ít quyết, do dự. Và đà la cùng cung, thì thân có chí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cướp sát, thiên hình, âm sát, vô lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền giải trừ hóa người, chủ có đầu sông uống thuốc độc, phí hoài bản thân mình tự sát vân vân phát sinh. Hoặc tao hoả hoạn, hoặc bị phối phát tiền tuyến, hoặc bôn ba thiên lý. Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.
Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung mệnh, nhập miếu hoặc có lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ phú chủ quý, hơn nữa thọ mệnh thật dài. Nhược lạc hãm hoặc Hóa kị, thì khẩu thiệt ghét nhân, đa sự đa phi. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc thọ yểu, dĩ kế thất nhà kề nên, nhưng nhưng đa tranh đa đấu.
Đại hạn lưu niên cự môn tinh triền độ, hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ sự nghiệp phát triển, năng lực sáng lập đại sự, thành đại sự, mọi việc thị hung thực cát, danh lợi song thu vào. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc hoặc tao hoả hoạn binh kinh thưởng thâu, đa tai bay vạ gió.
Bình chú:
(nhất) về cự môn tọa mệnh diện mạo bên ngoài, nguyên văn đã nói một thứ đại khái, nhưng thượng có một chút có thể bổ sung. Phàm là cự môn thủ mệnh, thái dương củng chiếu, chủ thể mao tương đối dài, giá ở nữ mệnh trên người, nhất rõ rệt.
(nhị) cự môn tọa mệnh mà [diện mục thanh tú] người, phải là cự môn ở miếu vượng cung độ, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tam phương tứ chính tam hội sát diệu Hóa kị mới là. Cự môn chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài gặp gỡ, chủ [thiện khẩu tài, năng lực cấp biện]. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [tinh thần trọng nghĩa, tính tình trung hậu]. Sai ai ra trình diện long trì, phượng các, thiên tài, hóa khoa chờ, chủ [chuyên môn kỹ năng]. Thiên cơ cùng độ, chủ đa học ít tinh. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [vô sự hối hả].
(tam) ở sự nghiệp nên kị phương diện, cự môn và kình dương thiên hình cùng độ, nhất là cự môn hóa quyền, lợi cho học [pháp luật], mà khi luật sư. Và địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, long trì, phượng các gặp gỡ, nên [máy móc]. Và kình dương, thiên hình, thiên nguyệt, văn xương, văn khúc, hóa khoa gặp gỡ, nên [y học], làm thầy thuốc, hoặc là cái khác chữa bệnh chuyên nghiệp, như chức nghiệp trị liệu sư, vật lý trì liệu sư chờ, cũng mà khi ngoại khoa bác sĩ, hoặc là điệt đả y sư. Cự môn hội văn xương, văn khúc, nhất là văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, rất có thiên vu, nên [số tử vi], tức mệnh lý dễ bốc chưởng xem tướng bằng nhau. Mặt khác, cự môn hóa quyền hội văn xương văn khúc, thích hợp [đại chúng gương tốt], tức làm giáo dục công tác; nếu vì cự môn Hóa kị, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, lộc tồn chờ, thì là [bang hội đứng đầu], ở hắc đạo cửa bên trung phát tích làm giàu.
(tứ) cự môn cát hóa hội lộc tồn, chủ [năng lực phú năng lực quý], cụ thể phân biệt còn lại là: Cự môn hóa lộc, lợi cho khẩu thiệt phát tài, chủ phú, cự môn hóa quyền, ngôn ngữ cụ bị sức thuyết phục, chủ quý. Lộc tồn cũng chủ giàu có. Về phần cự môn Hóa kị, còn lại là đại đa số bất lợi khắc ứng với cơ sở, sai ai ra trình diện của bất khả phớt lờ, sát khinh là [khẩu thiệt liên tục], sát nặng thì [tai hoạ đều]. Tính cách phương diện, thì chủ [đa nghi ít quyết, do dự], cũng vì vậy mà bất lợi nhân tế quan hệ. Nguyên văn cũng đã vạch, cự môn Hóa kị mà lại chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ có tự sát khuynh hướng, đây là nhân nhân sự ngăn trở đưa tới, cũng chủ cái khác các loại tai ách, tính chất có chút phức tạp.
(ngũ) nữ mệnh cự môn, nhập miếu được cát hóa, là giúp chồng dạy con hiền thê mệnh, ở cổ đại, cũng chủ năng giá lương phu, có thể phú quý, ở hiện đại, cũng chủ nữ mệnh tự thân một nhân tài năng lực. Loại này nữ mệnh, cuộc sống phúc trạch cũng so sánh sâu, rất có thiên phúc và thiên thọ, thì khỏe mạnh mà trường thọ. Nữ mệnh cự môn Hóa kị, thì tất là bà ba hoa, nói là nói phi, dĩ làm nhiều ít nói, tích miệng đức là nên. Cự môn ở vị cung lạc hãm, nhưng nếu như không thay đổi kị, cũng không chủ bà ba hoa. Nữ mệnh cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu hình hao tổn, ngoại trừ nguyên văn phán đoán suy luận ngoại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận.
(lục) đại hạn lưu niên cự môn thủ cung mệnh, hay sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhưng nhu chú ý ở thành công tựu, được tài phú sau đó, không thể vênh váo tự đắc. Về phần có hay không năng lực [sáng lập đại nghiệp], vậy phải xem nguyên cục mệnh cách mà định. Cự môn Hóa kị vu cung hạn, cơ bản nhất tính chất là khẩu thiệt thị phi, sát hình hao tổn nặng, thì phòng các loại tai ách. Nhưng nhưng yếu thị nguyên cục cung mệnh đích tình huống mà định, không thể vọng gia định luận.
Cự môn tinh lâm huynh đệ cung
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm huynh đệ cung, hình phạt chính khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu, hoặc có mẫu huynh đệ, và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn khúc, văn xương, ân quang, thiên phúc chờ tinh diệu hội chiếu, tịnh có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ tinh cùng triền người, chủ huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công, ba người đã ngoài. Nhưng cần phải và thái dương cùng độ người phương hợp. Thiên cơ cùng độ, các hữu xảo trá, đông tây chia lìa. Cùng trời cùng tinh cùng độ, có kết nghĩa huynh đệ, nhưng thủy chết già ác. Và thiên không cướp, lục hao tổn hội chiếu, thụ huynh đệ của bóc lột. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, âm sát, cô thìn, quả ở lại hội chiếu người, hình khắc, thị phi tranh cãi. Hóa kị tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, bệnh tai phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở lục thân cung độ bất kỳ một cái nào, đều không phải là thiện diệu, luôn luôn bất lợi chỗ. Ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất là bất hòa, đây đó có [khẩu thiệt tranh đấu], canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [hình khắc], canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, tả phụ, hữu bật, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], nhưng là khả năng chủ [dị phụ huynh đệ].
(nhị) cự môn và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, cận chủ huynh đệ tỷ muội thành công tựu, mặc dù dựa vào nhưng nhưng có khẩu thiệt phân tranh, phải bị khí.
(tam) cự môn ở huynh đệ cung, chủ có [ba người đã ngoài], rất có tả phụ, hữu bật, con số càng nhiều, nhưng không thay đổi thiện cảm tình.
(tứ) cự môn ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung, được thái dương củng chiếu hoặc cùng độ, chỉ có thái dương ở miếu vượng, chiếu sáng cự môn, thì có thể miễn hình phạt khắc khẩu thiệt tính chất. Thái dương ở rảnh rang cung hãm cung thì không phải vậy.
(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều không phải là huynh đệ cung sở hỉ tinh diệu, nhất chủ khẩu thiệt nhất chủ chia lìa, cho nên nguyên nhân chính bất hòa, tình cảm lãnh đạm mà ly, khó có thể cộng đồng hợp tác, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên mã, nhất là dễ chia lìa, Hỏa Tinh cùng độ vưu xác thực.
(lục) thiên đồng cự môn, [thủy chết già ác], bởi vậy, xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ phát triển tình cảm sau đó, liền nỗ lực duy trì, đừng cho ác ngôn ngữ xuất khẩu, phải thật tốt câu thông. Thiên đồng Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, vưu ứng với như vậy. Nguyên văn nói [huynh đệ kết nghĩa], chỉ có thể tác tham khảo, dựa vào người viết cá nhân trưng nghiệm, tự một có một loại này kết nghĩa khuynh hướng, nam nữ đều là như thế này, đây có lẽ là thuộc về cổ đại trưng nghiệm, mà hiện đại đã lỗi thời liễu.
(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [bóc lột], đây là chỉ tài bạch lợi ích bóc lột, bởi vậy, không thích hợp huynh đệ hợp tác sinh ý, ở huynh đệ kinh doanh công ty công tác, cũng có sở không thích hợp. Canh sai ai ra trình diện chư sát Hóa kị, nhất là bất lợi, như sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị, cẩn thận cây hồng bì chịu ca, không quen không ăn, trái lại thụ bọn họ lợi dụng tác giá hạ lao công.
(bát) cự môn hội chư sát diệu, chủ [thị phi tranh cãi], mà cô thìn quả ở lại thì chủ cô, đa vì huynh đệ tỷ muội con số ít, thậm chí tự thân là con một.
(cửu) cự môn Hóa kị, cơ bản tính chất hay bất lợi huynh đệ quan hệ, dễ khắc khẩu, [khẩu thiệt thị phi], sát nặng thủy chủ bệnh tai, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn phương chủ [phá hao tổn].
Cự môn tinh lâm thê cung
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm thê cung, thường có khẩu thiệt tranh, cơn giận không đâu vân vân, dĩ trường phối là nên. Như và thái dương cùng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc trong sáng, dũng cảm phụ trách. Có hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật chờ cát diệu hội chiếu, trợ giúp phu dạy con, thông minh thiện giải trừ.
Thiên cơ cùng độ, gặp cát hóa, thì mẫn cảm thông minh, mỹ lệ chuyên gia, công việc quản gia có cách. Thiên đồng tinh cùng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Như và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cô thìn, quả ở lại hội chiếu, chủ khắc nhị thê, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt.
Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung phu thê, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ giá ký quý mà lại phú của trượng phu, đa tài đa năng lực, sự nghiệp vĩ đại, làm nhân sở kính yêu người. Như Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt thị phi, đều các dĩ lý do của mình vì lý do, đa vô ý nghĩa tranh náo. Như hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc chia lìa, tam giá của mệnh. Dĩ kế thất nhà kề không được cử kết hôn hình thức của ở chung là nên. Đây là đa khí đa tranh ngôi sao diệu.
Bình chú:
(nhất) cự môn không thích nhập lục thân cung, ở cung phu thê cũng như vậy. Cơ bản tính chất như nguyên văn theo như lời: [khẩu thiệt tranh], bởi vậy, cự môn ở cung phu thê, tất cả dĩ hòa vi quý, có thể giảm thiểu gia đình như chiến trường đích tình hình. Cự môn Hóa kị, khẩu thiệt tính chất nhất là nghiêm trọng. Nguyên văn dĩ [trường phối] làm xu cát tị hung phương pháp, đây đối với nam mệnh nữ mệnh cũng có thể đi, nữ mệnh có thể gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở trượng phu, có thể được hắn sủng ái. Nam nhân cũng có thể cưới vợ so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, hoặc là trái lại, tìm một so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ nhân làm vợ.
(nhị) cự môn thái dương cùng độ, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai chủ phối ngẫu tính cách [hào sảng], mặc dù hơi ngại khiếm nhu tình mật ý, nhưng đây chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối, như được văn xương văn khúc, bọn họ thực là mặt ngoài hào phóng, nội tâm ấm áp nhẵn nhụi. Cự môn thái dương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất chủ phối ngẫu người đối diện đình có trách nhiệm cảm, nữ được hiền phu, nam được hiền thê, tuy có khẩu thiệt, thực là [lộng hoa thương], không được tổn hại tình cảm.
(tam) cự môn cát hóa hội cát diệu, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực [giúp chồng dạy con], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [thông minh thiện giải trừ], tình cảm cũng so sánh giai.
(tứ) cự môn thiên cơ ở mão dần cung cùng độ, thụ thiên cơ ảnh hưởng, canh mỗi ngày cơ cát hóa hoặc cự môn cát hóa, chủ trì gia có câu, nhưng không nhất định chủ [mỹ lệ], nhân cự môn tinh cũng không chủ mỹ thê. Đồng dạng, đối với nữ mệnh, cũng không chủ anh tuấn vị hôn phu. Giá một sao hệ, không thích nhất thiên cơ Hóa kị, chủ thủy nhiệt chung lãnh, kết hôn sau đó không lâu sau, tựu tình như không hợp. Cự môn Hóa kị, thì chủ khóe miệng bất hòa, mà lại bởi vậy chia lìa ý tứ hàm xúc quá nặng.
(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, đây là dễ dàng nhất lệnh tình cảm bị thương tinh hệ, cự môn là ám diệu, thiên đồng là tình cảm ngôi sao, cho nên cự môn che giấu thiên đồng tình cảm tính chất, tức là [có đau khổ tự mình biết, người câm cật hoàng liên.], nam mệnh lấy vợ được thông minh mà qua độ cảm tính thê tử, tình cảm đa chưa đủ, cũng bởi vậy khởi khắc khẩu. Sát hình kị nặng thì ly dị, hoặc tử biệt.
(lục) phàm là cự môn, chỉ cần sai ai ra trình diện sát diệu, tất có sự cố, canh sai ai ra trình diện cô thìn, quả ở lại, chủ cô, ly dị hoặc tử biệt.
(thất) nữ mệnh cự môn, được thái dương cùng độ củng chiếu, rất có chư cát và cát hóa, có thể giá được phú quý của phu, nhưng yếu thái dương nhập miếu ngồi vượng mới là. Lạc hãm nhưng dễ có khẩu thiệt và hình khắc. Thái dương không gặp cát, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, tung trượng phu phi phú quý, nhưng chủ được hiền phu.
(bát) nữ mệnh cung phu thê cự môn Hóa kị, có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà cũng như thế, chủ ly hôn và hình khắc.
Cự môn tinh lâm cung tử nữ
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tử nữ, dĩ trì được là nên, như và thái dương cùng độ, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ ba người đã ngoài, năng lực mái tóc, ký phú mà lại quý, thông minh đa tài, cường tổ thắng phụ của nhảy qua táo, thiên cơ cùng độ, cần phải cho làm con thừa tự hoặc ở riêng, bằng không hình khắc. Thiên đồng tinh cùng độ, hội sát diệu, chiêu tự tí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ cô đơn. Hóa kị tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ có con đa bệnh đa tai, phá hao tổn tiền tài hậu tái hình khắc. Đây là cô độc tinh diệu, phải thái dương chiếu đến phương trừ âm u khí, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, phương sinh tường hòa ánh sáng.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung tử nữ, đồng dạng phi thiện diệu, cơ bản nhất tính chất, là hai đời trong lúc đó bất hòa. Cũng hình phạt chính khắc trưởng tử, điều không phải còn nhỏ tai bệnh, hay chết sớm, sinh non chờ, hoặc sinh mà mang thương tàn, mọi việc như thế, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, nhất là như vậy. Căn cứ truyền thống thuyết pháp, chỉ cần trì có con nữ, có thể miễn trưởng tử của khắc, nhược ở hơn - ba mươi tuổi sau đó. Mà nữ nhi thì không thể.
(nhị) cự môn thái dương cùng độ, nhược thái dương ở miếu vượng, tính chất quá mức giai, có thể miễn khẩu thiệt phân tranh và hình khắc tính chất, hay không gặp cát diệu cát hóa, cũng chủ tử nữ [ba người đã ngoài], sai ai ra trình diện của phải kể con mắt càng nhiều, mà lại tử nữ [mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ tử nữ năng lực quý; sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tử nữ năng lực phú. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Nếu như rất có chư cát, thì có thể cường tổ thắng phụ. Nhưng thái dương nhưng yếu nhập miếu vượng mới là.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ cụ chia lìa biến hóa tính chất, cự môn cụ phân tranh khẩu thiệt, cơ bản tính chất là bất hòa mà ly, cố hữu còn nhỏ liền [ở riêng] khắc ứng với. Mà ở riêng thì có thể miễn hình phạt khắc tai bệnh. Xấu nhất kết cấu là thiên cơ Hóa kị, hoặc là cự môn Hóa kị. Thiên cơ Hóa kị người, canh mỗi ngày mã, chia lìa ý tứ hàm xúc tối nồng hậu. Thiên cơ cát hóa, cận chủ tử nữ đa tài, không giảm hình khắc.
(tứ) cự môn thiên đồng, cũng không lợi hai đời quan hệ giữa, trái lại dễ dàng hơn khởi phân tranh, hoặc do ngoại vãng nội giấu, trở thành nghiêm trọng tâm bệnh. Sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy. Hiện đại đã không nhận tội tự tí, giá khắc ứng với đã không được nghiệm. Thiên đồng Hóa kị, đưa tới tình cảm thương tổn, nhất là nghiêm trọng.
(ngũ) cự môn hội hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, hình phạt chính khắc cô độc, khả năng suốt đời cũng không có con nối dòng.
(lục) cự môn Hóa kị, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, giá như nguyên văn nói, ước số nữ đa bệnh đa tai mà rủi ro. Mặt khác, cự môn hóa lộc, rất có lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì ước số nữ nhi được tài, tử nữ có thể phú quý, tự thân cũng được lợi, nhưng tình cảm thì vị tất giai. Cự môn ở cung tử nữ, chỉ cần sai ai ra trình diện lộc diệu, có thể giảm thiểu hình khắc ý tứ hàm xúc, đây là [tường hòa ánh sáng].
Cự môn tinh lâm cung tài bạch
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tài bạch, chủ do phí công cố sức cập bằng trí nhớ miệng mới lấy được, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp. Hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, mũi nhọn bức nhân, thì tất bị người chen vội vả, tao ngộ cực đại trắc trở, là đại chúng sở phủ định, hoặc là kỳ tử nữ sở bại hao tổn. Thái dương cùng độ, chủ biết dùng người của tin cậy, mở rộng đã thành cơ nghiệp, tịnh có thể được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng.
Thiên cơ cùng độ, đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động. Thiên đồng tinh cùng độ, do kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không gây dựng sự nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư chờ chức nghiệp lập nghiệp. Và kình dương, đà la cùng triền, đa tranh cãi liên quan đến kiện tụng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ có thể chiếu, thì có binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ tổn hao.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung tài bạch cũng không tính là ngôi sao may mắn, kỳ cơ bản tính chất là [phí công cố sức], bởi vậy, có đến đây tinh diệu ở tài bạch, tất cầu tài không đổi, rất là làm ơn hao tâm tốn sức, nhưng về phương diện khác, nếu là [bằng trí nhớ khẩu tài] cầu tài, ví dụ như, làm dạy học công tác, hoặc truyền bá môi giới, hoặc làm như sáng tác, bày ra chờ bằng trí nhớ công tác, thì trái lại dễ dàng phát tài. Có hay không năng lực [tay không gây dựng sự nghiệp], thì muốn xem có hay không hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã mà định, sai ai ra trình diện của thì có thể gây dựng sự nghiệp thành công, kinh tế sinh hoạt [phú hậu], không gặp thì cận đủ sống tạm. Nguyên văn cũng chỉ ra một rất trọng yếu cự môn khắc ứng với, hay nếu như được tài hậu [chí cao khí ngạo], tài bạch lộ mắt, không ai bì nổi, sẽ nhân nhân sự bất hòa mà suy yếu tài vận, hậu vận trái lại không tốt, nên tu dưỡng tâm tính. Ở xã hội hiện đại, thường thấy nhất nhân tài mà [chí khí cao ngạo] hiện tượng, là thoáng phát đạt, sẽ mặc mang cực to dây chuyền vàng, mang tương mãn hột xoàn đích thực kim sức lao động sĩ đồng hồ đeo tay, loại này tài đại khí thô biểu hiện, mỗi là rách nát điềm báo trước. Mặt khác, cự môn ở cung tài bạch, nếu như cung tử nữ không được cát, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, mỗi chủ là [tử nữ sở bại hao tổn].
(nhị) cự môn thái dương, có chứa người ngoại quốc tính chất, nhưng nhất định phải thái dương nhập miếu vượng, ở dần cung hoặc ở hợi cung ngồi một mình thụ tị cung thái dương củng chiếu, mới thích hợp được dị tộc của tài, [được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng], tình huống cụ thể, bao quát tố người ngoại quốc sinh ý, kinh doanh xuất khẩu nghiệp vụ, hoặc là ở ngoại quốc cơ cấu nhậm chức, hoặc là ở ngoại quốc thủ trưởng thủ hạ làm việc chờ, đều lợi cho phát tài. Nếu không có làm kể trên công tác, thì nên chuyên nghiệp công tác cầu tài, như bác sĩ, kế toán viên cao cấp các loại. Thái dương hạ xuống rảnh rang cung hãm cung, cũng không có loại này may mắn tính chất, sai ai ra trình diện cát cũng có kinh tế túng quẫn thời kì.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thiên cơ tinh là biến động tinh, ở cung tài bạch chủ tài nguyên hay thay đổi, cát thì tài tự nhiều mặt lai, nhược quả là ngôi sao may mắn và sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, cát hóa và Hóa kị tịnh sai ai ra trình diện, thì có [đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động] đích tình huống, tài lai tài khứ, hoặc là tài nguyên không ổn định. Sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thích hợp biến động trung phát tài, ví dụ như, làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác, thì khách hàng biến hóa đại, cũng tiền tài không ngừng giao thu vào, mà lại vận dụng khẩu tài, phù hợp thiên cơ cập cự môn tính chất.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, thiên đồng chủ tay không hưng gia, cố hữu đến đây khắc ứng với. Cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, long trì, phượng các chờ, thích hợp [kỹ thuật], có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp [nghệ thuật]; cự môn Hóa kị, canh hội kình dương, thiên hình, thích hợp luật sư, quan toà; thiên nguyệt cùng độ, thích hợp [y sư] hành nghiệp, rất có kình dương thiên hình, là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ hoặc điệt đả y sư, hoặc cái khác chữa bệnh kỹ thuật chuyên nghiệp.
(ngũ) cự môn kình dương cùng độ, chủ cầu tài đa tranh, thích hợp hoạt động thương nghiệp, đà la cùng độ, thì tài bạch trì được, cần tĩnh tâm nhẫn nại. Hội dương đà, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính tài mà [tranh cãi liên quan đến kiện tụng].
(lục) cự môn hội hỏa linh thiên không cướp đại hao tổn, chủ tao đoạt của, hoặc là tai ương tổn hại tài, nguyên văn [binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ], chỉ là nêu ví dụ.
Cự môn lâm tật bệnh cung
Nguyên văn: Cự môn lâm tật bệnh cung, chủ nham hiểm, ám thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử chờ chứng. Thiên cơ cùng độ, can dạ dày bất hòa hoặc dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ. Thái dương cùng độ, huyết áp cao, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên. Đà la cùng độ, bán thân bất toại. Thiên đồng tinh cùng độ, thần kinh toạ đau nhức phải đau cơ thể nhật tước nguyệt thuyên, hoặc mủ máu thấp sang chờ chứng. Lộc tồn, hóa lộc cùng độ, bệnh bao tử. Hóa kị, loét miệng bệnh đa.
Bình chú:
(nhất) cự môn ngũ hành là âm đất, âm đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ tính khí, tức hệ tiêu hoá, bất quá, tỳ là âm đất, dạ dày là dương đất, cho nên đa chủ tỳ tật, nhưng tỳ và dạ dày tâm bệnh, cũng ảnh hưởng lẫn nhau, có lúc là khó với phân chia.
(nhị) nguyên văn nhắc tới cự môn chủ [bệnh phổi], giá tựa hồ là và cự môn âm đất không quan hệ, vì vậy, nhất định phải từ Trung y ngũ hành sinh khắc quan hệ trung lý giải. Ngũ hành tướng sinh là: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim. Kim nếu có thể sinh trưởng tràn đầy, cần đất tráng, vì vậy, đất nếu như suy yếu, thì kim cũng không cường, cho nên dễ dồn bệnh, ở bẩn tượng trung, tỳ là đất, phế là kim, cho nên nếu là cự môn yếu, ở tinh tượng dưới sự phối hợp, liền chủ phổi sinh bệnh, tức hệ hô hấp bệnh.
(tam) nguyên văn nói [nham hiểm], là chỉ nhân tiêu hóa công năng không tốt, tức tính khí suy yếu đưa tới tâm bệnh, bệnh nhân gầy gò, dễ bị nhiễm các loại tâm bệnh. Dĩ sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình là xác thực, giá cũng ung thư bao tử tinh hệ.
(tứ) như là âm thư, còn lại là khung máy móc thụ bị nhiễm hoặc những nguyên nhân khác đưa tới hư thối sưng, ở cự môn Hóa kị, đà la, thiên hình tinh hệ trung, canh mỗi ngày hư và đại hao tổn, là vì khắc ứng với. Giá cái tinh hệ tổ hợp, nhược xuất hiện vu nguyên cục tật bệnh cung, mà lưu niên tật bệnh cung là vũ khúc Hóa kị Hỏa Tinh chờ cùng phế tật có liên quan cung độ, thì chủ bệnh phổi, nhất là bệnh lao phổi.
(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, cự môn chủ tính khí, thiên cơ chủ can đảm, đây là [can dạ dày bất hòa] tinh tượng, cụ thể bệnh trạng là [dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ], nhược giống như là tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức các loại. Cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị là xác thực.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, giá dĩ thái dương là việc chính, cự môn là phụ, thuộc về nóng tính thượng viêm, can dương thượng cang của tượng, tức nguyên văn nói [cao huyết áp, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên] chờ, thái dương Hóa kị vưu xác thực.
(thất) cự môn đà la cùng độ, nguyên bân triệu phán xét là [bán thân bất toại], giá hoặc là trúng gió của trưng nghiệm, nhưng ứng với dĩ và thái dương Hóa kị cùng độ là hợp, đây là máu hệ thống tuần hoàn đưa tới trọng bệnh, ngũ hành thuộc tâm, là thái dương sở chủ.
(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, là bệnh ngoài da hoặc cốt bệnh tinh hệ, thường thấy nhất chính là [thần kinh toạ đau nhức, phải đau] chờ, cũng chủ [mủ máu thấp sang], tức các loại da bị nhiễm, như hãn tiển, nhọt độc các loại. Tới khắp cơ thể nhật tước vân vân huống, tức là gầy gò, dĩ mỗi ngày hư đại hao tổn là xác thực.
(cửu) cự môn hội lộc tồn, hóa lộc, nhất là cùng độ, nhân song lộc có phong phú ý tứ hàm xúc, mà cự môn thì là hệ tiêu hoá, cho nên chủ hệ tiêu hoá hấp thu quá nhiều, tức là ẩm thực quá lượng đưa tới tỳ vị bệnh, như tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức chờ. Dĩ tiết chế ẩm thực là yếu.
(thập) lưu niên lưu nguyệt cự môn Hóa kị sai ai ra trình diện sát hình, như nguyên cục tật bệnh cung tính chất hài lòng, cận chủ loét miệng mà thôi.
Cự môn ở cung thiên di
Nguyên văn: Cự môn tinh có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, nhập miếu lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại quá, dĩ diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương. Ở chính thì là tư pháp nhân tài, ngoại giao nhân viên quan trọng; ở thương thì là công ty doanh nghiệp người phụ trách. Cự môn Hóa kị tinh, thì xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi, thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định, hối hả ngược xuôi, lao lực dị thường. Thái dương cùng độ, xuất ngoại phong cảnh, có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng thái dương ở tị cung, ngọ cung người, dễ bị tiểu nhân kị ác. Thiên đồng tinh cùng độ, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, xuất ngoại tay không gây dựng sự nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi. Lưu niên hóa sát, lao ngục tai ương, tử thương hình khắc.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung thiên di, mừng nhất tự thân hóa lộc hoặc hóa quyền, hóa lộc thì lợi cho hải ngoại mưu sinh, [chủ xuất ngoại quá], canh sai ai ra trình diện lộc tồn Vưu Giai, cự môn hóa quyền thì ở hải ngoại bằng khẩu tài thành lập địa vị, năng lực danh lợi song thu vào, [diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, Vưu Giai. Ở mười hai cung độ đều có tương tự tính chất, cũng không giới hạn trong nhập miếu cung độ.
(nhị) cự môn dục chủ [tư pháp nhân tài], ứng với dĩ cự môn hóa quyền, tịnh có kình dương, thiên hình, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ gặp gỡ mới là, trên thực tế, ở hải ngoại đương tư pháp nhân tài, trong hiện thực là hiếm thấy, nhân tư pháp bộ môn đa thông báo tuyển dụng bản địa pháp luật nhân tài, ít sính ngoại lao. Vì vậy, loại này tinh hệ xuất hiện vu sự nghiệp cung hoặc cung mệnh, bỉ ở cung thiên di, đáng sợ hơn loại ý này nghĩa.
(tam) cự môn dục chủ [ngoại giao nhân viên quan trọng], dĩ thái dương nhập hội chùa cự môn tinh hệ là hợp, tức ở dần cung thái dương cự môn cùng độ, hoặc ở hợi cung, thụ tị cung thái dương củng chiếu, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt chờ, hay không làm ngoại giao sự vụ, cũng tất là phái trú nước lạ văn hóa kinh tế quan viên, hoặc ở bản thổ xử lý ngoại quốc sự vụ, thái dương cự môn hội văn xương văn khúc, tất am hiểu tiếng nước ngoài văn.
(tứ) cự môn ở cung thiên di, cũng thích hợp từ thương, có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, có thể là [công ty doanh nghiệp người phụ trách].
(ngũ) cự môn Hóa kị ở cung thiên di, cơ bản tính chất là [xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi], nguyên văn cũng nhắc tới ý nghĩa khác, vì vậy, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thì tranh cãi tất đại tất đa, rất có thiên hình, phòng tại ngoại nhạ quan tòa kiện tụng. Cự môn Hóa kị và đà la cùng độ, chủ [thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định]. Cự môn Hóa kị và thiên mã cùng độ, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, là [chạy ngược chạy xuôi, lao lực dị thường], kiêm thả là lao mà không làm nổi.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, thái dương nhập miếu vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là [xuất ngoại phong cảnh], bằng không cận vi mặt ngoài phong cảnh mà thôi, nhất là thái dương hóa lộc sai ai ra trình diện sát diệu, càng như vậy. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ có [thu hoạch ngoài ý muốn].
(thất) thái dương ở tị cung củng chiếu hợi cung cự môn, hoặc thái dương ở ngọ cung hội chiếu tuất cung cự môn, nhân thái dương quang huy vô cùng cường liệt, cho nên trái lại có tài hoa hoặc cái khác ưu điểm quá lộ, đến nỗi [dễ bị tiểu nhân kị ác], nhược càng cự môn Hóa kị, hoặc thái dương Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện đà la, âm sát, phỉ liêm, thiên hư, thiên nguyệt chờ, vưu xác thực.
(bát) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân thiên đồng duyên cớ, sở dĩ chủ [tay không gây dựng sự nghiệp], dĩ sai ai ra trình diện hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thủy chủ thành công, nhu phải chú ý là, nguyên văn thuyết [lộc tồn cùng độ], giá ngữ không xác thực, thẩm tra thiên đồng cự môn ở xấu vị cung cùng độ, lộc tồn cũng chỉ có dần thân tị hợi và tí ngọ mão dậu tám cung độ, không vào xấu vị thìn tuất, cho nên chích có thể ở tam phương sai ai ra trình diện của. Nhược quả không gặp cát diệu cát hóa, trái lại hung tinh tập hợp, thì gây dựng sự nghiệp rách nát, dĩ thụ lương là nên.
(cửu) cự môn hội Tứ Sát thiên hình, chủ [xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi], nghiêm trọng mà lại đột tử tha hương, hoặc có quan tòa lao ngục. Lưu sát và lưu Hóa kị xung hội vưu quá mức.
Cự môn tinh ở cung Nô bộc
Nguyên văn: Cự môn tinh hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hội cát diệu nhập miếu lâm cung Nô bộc, chủ giao hữu tuy nhiều khẩu thiệt tranh, nhưng đa gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu, hoặc có thẳng thắn hảo biện của chuyên cần lực đa tài viên chức. Thái dương cùng độ, chủ được bạn quý, hoặc được trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo. Thiên đồng tinh cùng độ, thì đa khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất bằng hữu. Hóa kị tinh thì ít giao hữu trợ giúp, lắm lời lưỡi, đa tranh cãi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ tao bằng hữu của tha liên, thị phi khẩu thiệt, hoặc người thủ hạ của vô nghĩa. Và thiên không cướp, đại hao tổn, âm sát cùng độ có thể chiếu, nguyên nhân chính giao hữu phá hao tổn hoặc là người thủ hạ sở trộm cướp.
Bình chú:
(nhất) cự môn tinh ở cung Nô bộc điều không phải thiện tinh, cơ bản tính chất chủ [khẩu thiệt tranh], nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, vô luận là lộc tồn hoặc hóa lộc, giai chủ được [gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu], cự môn cũng liền cận vi thảo luận, hoặc hữu ích có tính kiến thiết tranh luận, cự môn hóa quyền cũng giai, nhưng tự thân nhu bị vây so sánh bị động vị trí, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, bằng hữu trợ lực lớn hơn nữa.
Đương nhiên, nếu như chư cát tập hợp cung Nô bộc, cũng không thể nói toàn bộ cát, bởi vì cung mệnh tam phương tứ chính liền có vẻ lực yếu, ỷ lại tính tựu tăng mạnh, mệnh cách liền tương đối thấp hạ.
(nhị) nhược dĩ cung Nô bộc luận thuộc hạ, thì cự môn hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [thẳng thắn chuyên cần lực], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [hảo biện đa tài]. Có thể nhân thuộc hạ trợ lực mà lên như diều gặp gió.
(tam) cự môn thái dương cùng độ, nhân thái dương cụ hào sảng quang minh bất phàm khí chất, cố nhập miếu vượng chủ [bạn quý], canh sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo]. Về phương diện khác, thái dương cự môn cũng có người ngoại quốc tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát cũng chủ thụ ngoại quốc bằng hữu hoặc thuộc hạ bang trợ.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cự môn ám diệu mai một thiên đồng đích tình tự, cố hữu trong ngoài không đồng nhất tính chất, tức [khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất], cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, càng bất lợi, đối tự thân lợi ích có ảnh hưởng xấu, hội đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ kết giao tiểu nhân.
(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ dễ phạm khẩu thiệt, và bằng hữu bất hòa, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình chờ, chủ tranh cãi; có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ rủi ro, giá bỉ không thay đổi kị khắc ứng với quá nặng.
(lục) cự môn ở cung Nô bộc, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ thụ liên lụy, hoặc là lấy oán trả ơn, cho nên việc buôn bán không thích hợp hợp tác, đối thuộc hạ cũng ứng với đề phòng, đến đây phòng nhân chi tâm không thể không cũng.
(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, là [nhân giao hữu phá hao tổn] tinh tượng, nhưng có thể là xuất phát từ bằng hữu thuộc hạ vô tâm việc, cũng có thể là tự thân trượng nghĩa tương trợ, duy rất có âm sát, hoặc gặp lại đà la, Hóa kị chờ, thì là [người thủ hạ sở trộm cướp], nhưng cũng không nhất định là trực tiếp nhất ăn cắp, cũng có thể là âm thầm cướp tự thân kinh doanh đoạt được lợi ích.
Cự môn tinh lâm sự nghiệp cung
Nguyên văn: Cự môn tinh nhập miếu lâm sự nghiệp cung, chủ gây dựng sự nghiệp hoặc do chuyên môn kỹ năng phát triển, hoặc là y sư, pháp luật gia, chính trị gia, nhà quân sự, cùng với ở số tử vi nghệ thuật thượng phát triển, hoặc là bang hội đứng đầu, tôn giáo tông chủ, dĩ cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công.
Nhập miếu có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ ngôi sao may mắn cùng độ người, là quân chánh giới yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương nghiệp giới cự tí. Và thái dương cùng độ, thì danh nặng vu tài, thiên cơ cùng độ, biến động đa đoan, bất năng dĩ một chuyện chức chung kỳ sinh. Văn bát cổ thì vũ, thì đông thì tây, huyễn tưởng đa, dục vọng nặng. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì có đầu không đuôi, bận rộn bất năng kết thúc. Hóa kị tinh, thì sự nghiệp không an định, phần nhiều là phi khẩu thiệt tranh, đa tranh cãi, thành trung đa bại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình chờ sát tinh người, thì ở sự thượng đa việc quan liên quan đến kiện tụng, tranh cãi tranh đấu, chức nghiệp bất ổn, sự nghiệp bất định, tai hoạ đều. Thì có ý định ngoại của tài, nhưng hoành được hoành thất, hoặc bôn ba giang hồ, hoặc gặp hết ý thất bại, hoặc đặc thù đả kích.
Bình chú:
(nhất) cự môn là khẩu thiệt thị phi ngôi sao, ở sự nghiệp cung, sự nghiệp tính chất tối nên là khẩu thiệt phát tài, hoặc là thị phi phát tài, người trước như đẩy mạnh tiêu thụ, diễn thuyết, dạy học, truyền bá môi giới, tiêu khiển sự nghiệp chờ, người sau thì là pháp luật các loại. Nhưng đây chỉ là quy tắc chung, cụ thể nên kị, ứng với kiểm tra sự nghiệp cung chỉnh thể tinh tượng tổ hợp.
(nhị) làm nghiệp hình thức mà nói, cự môn chủ [gây dựng sự nghiệp], nhưng phải sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ mới là. Cự môn sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì cách cục hơi thấp, nên có nhất kỹ bàng thân, có thể sống yên phận, cho nên nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng phát triển], nếu như đại hạn lưu niên vận thế phối hợp, cũng có thể tự lập môn hộ, kinh doanh có liên quan bán lẻ.
(tam) cự môn hội văn xương, văn khúc, kình dương, thiên nguyệt, thiên hình chờ, mà khi y sư. Cự môn có hóa diệu, vô luận là hóa lộc, hóa quyền hoặc Hóa kị, rất có kình dương, văn xương, văn khúc, thiên hình, không gặp thiên nguyệt, thì lợi đương pháp luật gia, tức luật sư các loại. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, một thân tài hùng biện không ngại, có sức thuyết phục, cũng có lĩnh đạo lực, mà khi chính trị gia. Cự môn hóa quyền hoặc Hóa kị, hơn nữa cát diệu sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, tả phụ, hữu bật, kình dương, thiên hình tịnh hội, ký có lĩnh đạo lực lại có sát khí, chủ nhà quân sự, sẽ thành quân đội hoặc kỷ luật bộ đội người lãnh đạo. Rất có văn xương văn khúc, tái sinh quân sư người nhiều mưu trí.
Cự môn Hóa kị ở sự nghiệp cung, chuyện lạ nghiệp tất có bị người tranh luận chỗ, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tài vận tràn đầy; rất có tả phụ, hữu bật, chủ lĩnh đạo lực, thủ hạ đông đảo; canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ sát khí, bàng môn tả đạo. Kể trên chư tinh kết hợp, mỗi là bang hội đứng đầu, ở dao cạo ven trung làm giàu phát tích. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thuộc hạ và người theo đuổi chúng, ngôn từ có sức thuyết phục, rất có mui xe, thiên vu cùng độ, đây là tôn giáo tinh hệ, kể trên chư tinh hợp ở một khối, mà khi [tôn giáo tông chủ].
(tứ) ngoài ra, phàm là cự môn ở sự nghiệp cung, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, giai chủ [cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công].
(ngũ) cự môn được hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn, chủ quyền lộc đều xem trọng, như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, có thể tố dư chính giới, rất có kình dương, thiên hình chờ hung, thì tăng sát khí, có thể ở quân giới hoặc cái khác kỷ luật trong bộ đội thành danh. Cự môn cát hóa hội lộc tồn, tái kiến thiên mã, đây là thương nghiệp phát triển tinh hệ, rất có chư cát diệu, liền là [thương giới giới cự tí]. Cự môn cát hóa hội văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể là [xã hội người nổi tiếng], thường thường có ảnh chụp đăng báo, hoặc ở radio TV truyền thông phát biểu diễn thuyết, nhưng không nhất định giàu có hoặc địa vị cao, ví dụ như, một ít bình thường là dân chờ lệnh xã công, hoặc làm phong trào công nhân đứng đầu, khả năng thu nhập cận đủ sống tạm, vô tài không có thế, nhưng là đại chúng sở quen thuộc cập kính trọng.
(lục) cự môn thái dương cùng độ, [danh nặng vu tài], là bởi vì thái dương chủ quý không được chủ giàu duyên cớ, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, danh khí lớn hơn nữa, nhưng cũng có thể bằng danh khí phát tài, ví dụ như, làm chuyên nghiệp phục vụ chờ. Rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, có thể danh lợi song thu vào.
(thất) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ biến hóa, cố hữu sự nghiệp [biến động đa đoan] khắc ứng với, đến nỗi khó có thể ở nhóm nhất nghiệp trung, đả ổn căn cơ, cho nên thành tựu không lớn, sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, chỉ có thiên cơ hóa quyền, thì sự nghiệp quá trình liên tiếp biến hóa sau đó, có thể ổn định lại, dần dần mọc rễ, bằng không, tựu ứng với lấy ý chí lực khống chế, xoay Càn Khôn, tránh cho vô cùng đa tâm. Thiên cơ cự môn sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhất là sai ai ra trình diện hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài, có thể vận dụng ý nghĩ phát tài. Thiên cơ cự môn kiến giải đất trống cướp, tuy rằng huyễn tưởng đa, nhưng nếu như có thể bả thiên không cướp chuyển hóa thành sáng ý, thì có thể sáng lập mới tinh sự nghiệp, tố độc thị sinh ý.
(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, bỉ thiên cơ cự môn lại càng không lợi, cũng chủ tâm tư dễ biến động, sự nghiệp khiếm bền lòng, khiếm ý chí chiến đấu, bởi vậy, tấn chức hữu hạn độ, sự nghiệp phát triển cũng có cực hạn, đương đến một một giai đoạn sau đó, sẽ thấy đủ (thiên đồng tính chất), không hề tiến thủ. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì sự nghiệp không có biểu hiện, nhai bò nhai mã.
(cửu) cự môn Hóa kị, trừ phi làm khẩu thiệt phát tài công tác, bằng không đa [thị phi khẩu thiệt tranh], sai ai ra trình diện sát vưu [đa tranh cãi], cát diệu hỗn hợp thì [thành trung đa bại].
(thập) cự môn và chư sát diệu hình hao tổn gặp gỡ, sát khí rất nặng, mỗi khi đi bàng môn tả đạo phát tài, sự nghiệp xúc phạm cung nhục hình pháp, nguyên văn đã nhắc tới rất nhiều chính xác tính chất, đây là thuộc về nhân vật giang hồ mệnh cách, tung được tài lợi, cũng mỗi khi phúc trạch nông cạn, và lao ngục, báo thù, quan tòa chờ, kết làm không giải thích được duyên, suốt đời thay đổi rất nhanh.
Cự môn nhập cung điền trạch
Nguyên văn: Cự môn nhập miếu lâm cung điền trạch, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cát diệu cùng cung người, tự đưa sản nghiệp. Thái dương cùng độ, tuy có điền sản, nhưng nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt, đa cơn giận không đâu. Thiên cơ tinh cùng độ, thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại. Thiên đồng tinh cùng độ, đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi. Cự môn tinh Hóa kị, gia đình bất an, nhân khẩu thiệt thị phi mà rời xa, hoặc gia đình trung đa rảnh rang là rảnh rang phi. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, nguyên nhân chính nơi ở hoặc sản nghiệp phát sinh tranh cãi hoặc liên quan đến kiện tụng, hoặc trong nhà nhân khẩu đa hình thương tai hoạ. Và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên nguyệt, âm sát hội chiếu, chủ nhà trạch tao thảm hoạ chiến tranh hoặc hoả hoạn, hoặc cướp đoạt trộm đạo, hoặc chủ bản thân giặt rũ giúp đãng tứ hải.
Bình chú:
(nhất) cự môn nhập cung điền trạch, và ở đại đa số cung viên như nhau, cũng không có thể đoán tác thiện diệu, nhân cự môn tính chất bay bổng, ở cung điền trạch trung, liền nghề chính quyền bất ổn, thường thường dời, sản nghiệp được sau đó thất, tổ nghiệp không tuân thủ, giữ vững sự nghiệp mà không bền chờ. Chỉ có cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ cát, thì không ngừng có vật nghiệp quyền tài sản biến hóa, nhưng nhưng có thể vẫn [tự đưa sản nghiệp].
(nhị) thái dương cự môn cùng độ, đây là ngoại quốc và dị tộc tinh hệ, cho nên nếu như thái dương cư miếu vượng, liền thích hợp ở ngoại quốc đưa sinh, đầu tư vật nghiệp. Thế nhưng, nhược thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, hoặc có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì [nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt], kình dương cùng độ chủ minh tranh, đà la cùng độ chủ ám đấu. Giá tinh hệ lưu niên cung điền trạch gặp của, chủ [đa cơn giận không đâu], và quê nhà không được mục.
(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, nhị diệu đều không phải là cung điền trạch thiện tinh, cho nên cơ bản tính chất bất lợi, chủ vật nghiệp [thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại], canh mỗi ngày mã, biến động tính lớn hơn nữa, duy sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì tuy nhiều biến động mà nhưng có sản nghiệp có thể thủ. Thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì đưa nghiệp đa thất lợi.
(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cơ bản tính chất là gia đình nhiều người tình luân thường vấn đề, nguyên văn đề ra [đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi], ở hiện đại đô thị, thì chủ thủy hầu, khứ thủy hệ thống đa sinh vấn đề.
(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ nhà trạch bất an, trong nhà đa khắc khẩu việc, gia thà bằng nhật, chính như nguyên văn nói, như sát diệu hung tinh đa, thì trong nhà thường có lục nước đại phong tướng việc.
(lục) cự môn ở chư sát diệu thiên hình gặp gỡ, giống nhau không thích hợp đưa nghiệp, dễ có tranh cãi kiện tụng, hoặc gia đình không yên, cũng chủ khó có đưa nghiệp cơ hội, lâu dài tô ở nhà lầu, hoặc là ăn nhờ ở đậu.
Cự môn tinh lâm cung phúc đức
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung phúc đức, chủ nhân phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức. Hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, do dự, làm việc bất năng hành văn liền mạch lưu loát, giữa đường mỗi tư cải biến, hoặc thủ tiêu trọng tố. Thiên cơ cùng độ, cải biến tâm quá nặng, làm việc giữa đường cải biến, hoặc từ đầu làm tiếp, hoặc hối tiếc, thì giác tinh thần không được thông, không thoải mái, chủ thái độ làm người mẫn cảm. Và thái dương cùng độ, mặc dù quan tâm, nhưng năng lực hưởng thụ. Duy cùng trời cùng phúc tinh cùng độ, vô sát diệu, năng lực khoái Nhạc An ninh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ có thể chiếu người, thì chủ tự tìm phiền não, lòng buồn bực chán nản, đa ưu lo ngại, khẩu tài tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.
Bình chú:
(nhất) cự môn ở cung phúc đức cũng không phải ngôi sao may mắn, cơ bản tính chất tinh thần mệt nhọc, [phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa cũng là như vậy, cận chủ lao mà thành công, điều không phải đốt vô cháo; nhược sai ai ra trình diện chư sát, thì tinh thần áp lực rất lớn, tâm tình bất an.
(nhị) cự môn Hóa kị, là cự môn ở cung phúc đức tối bất lợi một loại, chủ dễ sầu lo, cố hữu [tâm thần bất định] trưng nghiệm, canh sai ai ra trình diện sát diệu và thiên nguyệt, chủ trường kỳ tính mất ngủ.
(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thụ thiên cơ tinh ảnh hưởng, chủ làm việc khiếm bền lòng, khiếm nghị lực, bất năng quán triệt chung thủy, cho nên cũng ảnh hưởng sự nghiệp phát triển. Không thích nhất thiên cơ Hóa kị, có thể đà la, chủ dễ [hối tiếc], cũng chủ lòng dạ hẹp hòi, tức [thái độ làm người mẫn cảm] ý.
(tứ) cự môn thái dương cùng độ, dĩ thái dương miếu vượng là cát, lạc hãm thì bất năng giải trừ cự môn của ám. Thái dương nhập hội chùa cát, chủ tinh thần của hưởng thụ, tính cách quang minh lỗi lạc, dũng cảm không kềm chế được. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì chủ [quan tâm], sát hình kị nặng là buồn lo vô cớ. Cự môn thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ tánh khí nóng nảy.
(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng chủ hưởng thụ, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu, nhất là sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thế giới tinh thần ưu nhã, tâm tình [khoái Nhạc An ninh], sai ai ra trình diện sát thì đa phiền não, đa tâm linh hắc ám mặt.
(lục) cự môn hội chư sát diệu, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ [tranh cãi], và đấu tranh, kình dương cùng độ, chủ [khẩu thiệt], đà la cùng độ, chủ [tự tìm phiền não, đa ưu lo ngại]. Giá giai phúc trạch nông cạn của tượng, [vô phúc có thể hưởng].
Cự môn tinh lâm tướng mạo cung
Nguyên văn: Cự môn tinh lâm tướng mạo cung, phải cho làm con thừa tự ra tự, bằng không khắc hại hình thương. Thiên cơ cùng độ, phải tự ra hoặc tái bái phụ mẫu, bằng không hình khắc chia lìa. Thái dương tinh cùng độ, phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu. Thiên đồng tinh cùng độ, bất lợi phụ mẫu, hoặc sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt. Có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, vô hình khắc, hoặc họ Chủ Phụ mẫu có nhiều cập có di sản. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, chủ thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn.
Bình chú:
(nhất) cự môn không thích ở cung phụ mẫu, cơ bản nhất tính chất, là quan hệ bất hòa, khẩu thiệt phân tranh, khiếm gia đình thiên luân của nhạc. Rất có lộc tồn, hóa lộc, tất không có hình khắc, phụ mẫu song toàn, nhưng nhưng dễ sinh khẩu thiệt, tình cảm khiếm và. Sai ai ra trình diện lộc diệu lại thấy sát kị chờ hung, mặc dù được phụ mẫu kinh tế chiếu cố, nhưng không được hưởng tình cảm cần, khẩu thiệt phân tranh cũng đa, tình cảm không được mục.
(nhị) cự môn thiên cơ cùng độ, nhất chủ khẩu thiệt hình khắc, nhất chủ chia lìa, tính chất quá mức phôi, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì có sự cố. Thiên cơ Hóa kị, nhất là dễ ly; cự môn Hóa kị, thì khắc khẩu kịch liệt.
(tam) cự môn thái dương cùng độ, chỉ có thái dương nhập miếu vượng thủy cát, ở rảnh rang hãm cung độ, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu], chú ý, con này khắc ứng với vu phụ thân, và mẫu thân không quan hệ, nhân thái dương vi phụ tinh, ở cung phụ mẫu bất lợi phụ thân. Nhược thái dương Hóa kị, chủ khắc khẩu kịch liệt.
(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bất lợi hai đời đang lúc cảm giác tình, nguyên văn nói [sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt], chỉ có thể tham khảo.
(ngũ) cự môn cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể miễn hình phạt khắc, không gặp sát diệu Hóa kị, tình cảm cũng an tâm một chút, cũng họ Chủ Phụ mẫu tài năng ở kinh tế thượng chiếu cố tự thân, có đúng hay không [có nhiều], thì bất năng quơ đũa cả nắm. Mỗi ngày vu cùng độ, có thể lĩnh di sản, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.
(lục) cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp hình, chủ bất hòa cập phân tranh xung đột, không có luân thường tình, cũng họ Chủ Phụ mẫu [thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn], nghiêm trọng người, chủ ở cô nhi viện lớn, hoặc do cái khác thân thuộc nuôi dưỡng thành người.(còn tiếp)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.