Header Ads

PHI TINH TỬ VI ĐẨU SỐ TINH DIỆU CÁCH CỤC BA LA MẬT

PHI TINH TỬ VI ĐẨU SỐ TINH DIỆU CÁCH CỤC BA LA MẬT

Bản dịch: (phiên dịch từ chữ Hán)
 Hoàng đế hồi tưởng về lịch sử Tử vi.
Tử vi tinh hệ
Ngũ hành: Kỷ thổ
Hóa khí: Tôn, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài tuổi thọ, chế hóa công.
Ưa: Ngôi sao may mắn tướng tá, phụ bật, thiên tướng, xương khúc, khôi việt, lộc tồn.
Tượng: Cao to, tôn quý, trang nhã.
Nhân: Tổng thống, ông chủ, hiệu trưởng, chủ quản, quản lí, người lãnh đạo vật, lão sư.
Địa: Nhà nước bộ phận then chốt, cao to kiến trúc, khách sạn lớn, ẩm ướt của đất.
Vật: Trân quý vật như hột xoàn.
Bản thân: Đầu, não.
Nhan sắc: Tử sắc.
[tử vi tinh nhập cung mệnh thì tính tình]
Tử vi tộc cùng người hỗ động thường thường nhu (có thể tưởng) yếu xuyên thấu qua bên thứ ba lai ở giữa xử lý, vãng chỗ tốt tưởng, là mượn lực sử lực, suy nghĩ chu đáo, năng lực trao quyền cho hắn nhân hành sự, có rộng thùng thình bao dung người đó cách tính chất đặc biệt, thế nhưng, từ một cái góc độ khác khán, đã có không dám hoặc không muốn trực tiếp mặt đối với chuyện (kháng áp tính thấp), vô pháp lập tức giải quyết vấn đề (kéo dài) tính chất đặc biệt, có thôi ủy trút trách nhiệm, không dám dũng sinh nhâm sự trốn tránh cá tính. Ngoài ra, tử vi tộc có "Dĩ ta vi tôn" lòng của thái, cho rằng người khác đối với ta phục vụ và kính dâng đều là chuyện đương nhiên, bình thường có "Người người cho ta" tìm cách.
Khiêm cung lễ độ, trung hậu bất túc, tự phụ, bên tai mềm, vô chủ sai ai ra trình diện, lòng tự trọng cường, thiện chủ tể hiệu lệnh, bất thiện chủ trương, chỉ tinh thì không nói nhiều, nhưng tiếp xúc hậu hội chậm rãi mà nói.
Nhập lục thân cung: Cai lục thân hiển quý.
Nhập tật ách: Tính khí. Và đào hoa tinh đồng cung: Tung dục, tử vi ┼ tham lang → thận hư. Tử vi ┼ hồng loan hoặc thiên hỉ → nữ tính thời gian hành kinh không chính xác, bạch đái, hoặc tử cung có bệnh. Cũng chủ đầu hoặc não, chú ý cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.
Nhập thiên di: Ra ngoài cách. (cung thiên di bỉ cung mệnh hảo người đều là ra ngoài cách. )
Nhập quan lộc: Người lãnh đạo vật.
Nhập tài bạch: Bất thiện quản lý tài sản, nhưng là xử lý tài vật cao thủ.
Nhập điền trạch: Gia phụ cận có nhà nước bộ phận then chốt, cao tầng kiến trúc, tử tham là thanh sắc nơi.
Nhập phúc đức: Kiếp trước tu vi không sai, kiếp đắt quá nhân. Ngồi một mình thì quen biết khắp thiên hạ, tri tâm không có mấy nhân.
Nhập 12 cung
Nhập tử ngọ:
Tử vi cư tử → cực hướng ly minh cách.
Tử vi cư ngọ → cực cư ly minh cách.
Phú nói: Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp đinh kỷ mệnh chí công khanh.
Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.
Tử ngọ là trời địa vị: Tử vi cư tử ngọ, canh rõ ràng năng lực lãnh đạo.
Tử vi ┼ tham lang → cực cư mão dậu cách →"Đào hoa phạm chủ" hoặc nên xuất gia.
Phú nói: "Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục của tăng."
Tử tham nhập mệnh → thận hư. Tướng mạo không sai, phòng sắc nan; nữ tính gia sát tinh, chú ý tình cảm tranh cãi.
Tử tham ở dậu cách cục so sánh mão cung cao, tài năng ở trên thương trường tranh nhỏ nhoi.
Đây là một loại khác tử tham cách,
Mệnh: Tử phá xương khúc. Quan: Liêm tham. Tài: Vũ khúc.
Mệnh can kỷ, khiến cho quan lộc tham lang hóa quyền, cung Quan lộc can quý hóa phá quân phi hóa lộc nhập mệnh, mệnh và quan tương liên, bản mệnh bàn không chỉ có là tử đặc biệt cũng tử tham cách, liêm đặc biệt.
Tử vi ở thìn tuất xấu vị
Tử vi ở xấu vị → và phá quân đồng cung.
Phá quân đối cung thiên tướng → mặt mày hốc hác tại nơi điều cung tuyến, tương đối phản bội; nhất là thìn tuất xấu vị tối phản bội:
Nhập mệnh thiên → người này phản bội.
Nhập huynh giao hữu → bằng hữu phản bội, ta cũng sẽ phản bội.
Nhập phu quan → ta phản bội; phu thê tuổi tác chênh lệch đại.
Nhập tử điền → tử nữ phản bội cập đối phòng địa sản chỗ để ý thượng.
Nhập tài phúc → kiếm tiền hoặc xử lý tài vụ thượng phản bội.
Phụ tật → cha mẹ tư tưởng hoặc văn chương của ta so sánh phản bội.
Thư viết: Phá quân ở thìn tuất xấu vị, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.
Phản bội → thích đột phá truyền thống, năng lực thành công cũng có địa vị cao.
Phú nói: Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công.
Tử phá → làm theo ý mình, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, lý tưởng quá cao, nhạc cao ít người hoạ, cuối cùng tan rã trong không vui; đối thích nhân sự vật địa hội bất kể tâm huyết, bất kể được mất, toàn bộ nỗ lực, trái lại bất tiết nhất cố.
Phòng tham ô, trông coi tự đạo. Tình cảm tuổi tác chênh lệch đại hoặc tình cảm vỡ tan hiện tượng.
Tử phá của tài → đại lai một đi không trở lại. Không đem tiền đương tiền khán.
Tử tướng → thụ đối cung phá quân ảnh hưởng, nỗi lòng biến hóa khoái mà lại đại, làm việc tâm tình hóa. Ưa cắt vào ngôn ngữ, hoặc người khác nói chuyện đáo phân nửa, tự cho là mình biết hết đạo nhân nói nội dung.
Tử vi nhập dần thân tị hợi
Nhập dần thân; cùng trời phủ đồng cung; Thiên phủ trang trọng.
Thiên phủ mậu thổ, thuần dương; Tử Phủ đồng cung quyền lệnh rất nặng, giống nhau sẽ không cả đời làm thuê sinh nhân, cho dù yếu quán ven đường, cũng muốn mình làm ông chủ. Người này nói chuyện như ngoại giao ứng đối, cho dù rất khách khí, cũng có quyền uy tính. Nên kết hôn muộn.
Nhập tị hợi; tử sát đồng cung; thất sát là vội vàng xao động.
Không thích bị người ước thúc, không nói lời nào, TenTen bản trứ mặt, hình như người khác khiếm hắn bao nhiêu tiền dường như.
Nữ mệnh gặp của, kỳ phối ngẫu đa sợ vợ.
Thiên cơ tinh:
Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy vi tính.
Ngũ hành: Ất mộc. Hóa khí viết thiện, Hóa kị viết ác, chủ tư tưởng và trí tuệ, huynh đệ chủ, tôn giáo tinh.
Thiên cơ: Trục, là động tinh, động não gân.
Thiên cơ Hóa kị: Hao tổn tâm trí, suy nghĩ thắt.
Thiên cơ Hóa kị; tứ chi tàn chướng, nguyên nhân gây ra vu thần kinh hệ bị hao tổn. (và văn khúc đồng cung Hóa kị quá mức)
Thiên cơ: Bố thí tinh, Hóa kị thì, ứng với đa bố thí bằng không tiền tài dễ bị đảo.
Thiên cơ gia Hóa kị: Thang lầu, ưng cái cập tai nạn xe cộ.
Thiên cơ ┼ âm sát: Phù chú. Ở cung Quan lộc ưa quan nghiên cứu phù chú.
Thiên cơ ngồi một mình cư mệnh: Thiên hướng động não gân; nhược cư thiên, thì thiên hướng tứ chi động.
Chủ: Động não, phân tích, kế hoạch, người nhiều mưu trí.
Ý tưởng: Tôn giáo, trí tuệ, biến động.
Nhân: Nghiệp vụ, bí thư, phụ tá, linh môi, vận động viên, tôn giáo nhân sĩ.
Địa: Âm miếu, bên lề đường, viên hoàn biên.
Vật: Máy xe, xe có rèm che, bánh răng.
Bản thân: Gân cốt, tay chân, hệ thần kinh.
Tính tình: Có co dãn, tửu lượng không sai; nhập mệnh thì, cá tính phi thường mẫn cảm, giác quan thứ sáu rất mạnh, đối rất nhiều chuyện phát sinh hứng thú, là hiếu học người, thông minh, cơ trí, khéo đưa đẩy vừa hiền hoà, thức thời, ăn nói nhã nhặn, giao tế trường tài.
Khuyết điểm: Thích chõ mũi vào chuyện người khác, gấp gáp, đa học mà không tinh. Hóa kị thì, dễ đứng núi này trông núi nọ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước khi cưới đào hoa không ngừng, hôn hậu ưa tại ngoại dính hoa nhạ cây cỏ. Thiên cơ tọa mệnh, thái dương ở cung phu thê, nhược thái dương Hóa kị, hoặc bị chiếm đóng cung, vô luận nam nữ, đối hôn nhân bất lợi, phu thê bình thường khóe miệng.
Thiện động não không thích hợp thể lực công tác, ứng với dĩ kiến thức chuyên nghiệp mưu sinh, như xí hoa, thiết kế hoặc can thiệp tính công tác, thành tựu sẽ khá cao. Động não, như cung tài bạch tinh diệu tổ hợp không tốt, dễ biến thành trí tuệ hình của kinh tế phạm hoặc gạt tài hoặc lục hợp màu tổ đầu.
Thiên cơ là dịch mã, tính thiện thay đổi, chủ chức nghiệp, hoàn cảnh biến động đại, như chức nghiệp thường thay đổi, nơi ở thường dọn nhà chờ.
Nhập mệnh: Thông minh, cơ mưu giỏi thay đổi, đa tài đa nghệ.
Nhập mệnh thiên huynh giao hữu, người ngoài xử sự rất có một bộ, Hóa kị thì, khiếm huynh đệ trái.
Nhập huynh: Huynh đệ trong có thiên cơ tính chất. Như thông minh, cơ trí, đa tài đa nghệ.
Hóa lộc thì, thiên cơ tính chất tăng cường, huynh đệ trung tâm có ý nghĩ đặc biệt người tốt; hóa quyền thì giữa huynh đệ đa tranh chấp.
Nhập phu: Phối ngẫu có thiên cơ của tính chất, hoặc tuổi tác soa cự đại. Phối ngẫu suy nghĩ động nhanh hơn, thông minh.
Hóa kị thì, gia đình đa tranh cãi, phối ngẫu thần kinh đặc biệt suy nhược, tôi ngày xưa thường là phối ngẫu hao tổn tâm trí. Hóa quyền, gia đình đa phân tranh.
Nhập tử: Tử nữ có thiên cơ tính chất. Tử nữ đa thông minh.
Hóa kị, tử nữ thần kinh đặc biệt suy nhược, cách cũ là tử nữ phiền não.
Nhập tài: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kháo trí tuệ cập hai tay kiếm tiền, thích hợp tiền mặt sinh ý hoặc quay vòng khoái ngắn kỳ đầu tư.
Tiền tài lưu thông tính đại, tài lai tài khứ, đi vận thiên cơ ở tài bạch, có quay đầu lại thốn của hiện tượng. Huynh đệ tài.
Chúng sinh tài. Tài là chúng sinh, bất khả mở ra khoản công ty.
Nhập tật: Gan cập thần kinh não vấn đề. Nhược ở huynh giao hữu tuyến, biểu tay chân thần kinh vấn đề.
Nhập thiên: Ngồi không yên, chạy tới chạy lui, nên vãng xa xa phát triển.
Hóa lộc, kiếm tiền phần nhiều là huynh đệ bằng hữu.
Nhập nô: Chú ý mình có hay không thường thay lão bản, hoặc công ty nhân viên lưu động tính đại.
Nhập quan: Thích hợp biến động tính giác đại công tác, Hóa kị thì là nhân viên kỹ thuật, không thích hợp tọa bàn công tác.
Nhập điền: Hội thường dọn nhà, trong nhà dễ có tranh chấp, nhất là Hóa kị thì canh nghiệm. Nên ở bên lề đường hoặc viên hoàn biên.
Trong nhà người ta lui tới như nước chảy, Hóa kị thì, thường là trong nhà đại chuyện nhỏ hao tổn tâm trí. Nhược giá trị đại hạn, đến đây đại hạn đặc biệt là trong nhà phiền não.
Nhập phúc: Suy nghĩ nhiều hình chính là nhân vật, Hóa kị càng sâu, có thể nghiên cứu Phật học.
Nhập phụ: Phụ mẫu thần kinh não đặc biệt suy nhược, Hóa kị thì quá nặng, tôi ngày xưa thường vì cha mẹ hao tổn tâm trí. Phụ mẫu quản giáo tử nữ nghiêm ngặt.
Thiên cơ ở tử ngọ ─ thạch trung tâm ẩn ngọc cách.
Mệnh tọa tử ngọ, tam phương tứ đang có tam hóa cát người là cường.
Cổ viết: Cự môn tử ngọ lộc quyền khoa, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.
Ưu điểm: Năng lực phát huy tài trí mẫn tiệp, lợi cho khẩu tài là sự nghiệp, ngoại, nghiệp vụ, luật sư chờ đều có thể có tốt đẹp chính là biểu hiện. Khuyết điểm là năm mới nhất định khổ cực.
Cung mệnh can mậu khiến cho thiên cơ ở đối cung thiên di Hóa kị, là bắn ra kị.
Mệnh tọa cự môn cư ngọ cung, tọa hóa quyền năm sinh, can cung mậu bắn ra kị đáo đối cung thiên di thiên cơ, nói rất bá đạo, đến đây cách quyền kị bá đạo nhất. Nhưng tuyệt đối không thể có lộc và khoa đồng cung.
Mệnh tọa dần, can cung canh, đối cung thiên di thiên đồng thiên lương.
Đại hạn đi hợi cung, kỷ can tứ hóa vũ tham lương khúc. Văn khúc Hóa kị nhập quan xung phu, đến đây đại hạn có chuyện. Nhìn nữa đại hạn phu thê.
Đại hạn phu thê đinh dậu cung, đinh can tứ hóa âm cùng cơ cự, đại hạn phu thê cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê.
Cự môn là quan niệm, cãi nhau tinh. Văn khúc là tình cảm tinh.
Thiên cơ ở mão dậu ─ cơ cự đồng cung → bất lợi hôn nhân.
Nữ mệnh cốt tủy phú nói : Cự môn thiên cơ là phá đãng.
Bất luận nam nữ mệnh đối tình cảm bất lợi.
Cự cơ nhập mệnh ─ cung phu thê là nhật nguyệt đồng cung, cung phu thê không thích hợp động, lưỡng khỏa động tinh đồng cung, canh đột hiển không an định hiện. Quyền kị cũng đại diện chuyển động.
Phú nói: Cự cơ đồng cung, công khanh vị. Tiên phá đãng hậu vị chí công khanh.
Nữ mệnh có tài hoa, tiểu cây ớt.
"Cơ cự hóa dậu (kị) cách" : Thiên cơ, cự môn ở mão, dậu đồng cung, phùng Hóa kị xưng của. Trọng điểm ở Hóa kị.
Lâm dương cảng mệnh bàn.
"Đổi vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba, tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, hóa ngữ vô tình cú cũng ngoa."
Cự cơ cùng lâm cách ─ mão cung mạnh hơn dậu cung.
Trải qua nói: Cự cơ ở mão, trước tiên lui tổ rồi sau đó tự hưng.
Cự cơ ở dậu, dù có tài quan cũng không quang vinh.
Ất năm sinh ra, thiên cơ ất mộc hữu thiên cơ tứ hóa của hóa lộc cập cự môn thủy tướng sinh, lộc tồn đất lai bồi, là cực phẩm của quý cách. Dậu cung thì là mộc tử thủy bại nơi.
Ưu điểm; nghiên cứu tâm cường, có thể tập được nhất nghệ tinh, có khẩu tài và tài hùng biện, suy nghĩ biến hóa khoái, trung niên sau này phát đạt.
Khuyết điểm: Năm mới khổ cực bôn ba, cố tính cố chấp, tự cho là, dễ trêu chọc thị phi, dẫn phát phiền phức, nhược kế thừa tổ nghiệp tất phá hết hậu kháo kỷ lực tự nghĩ ra người, tài năng phát đạt, ở mệnh ở phu, hôn nhân không đẹp mãn, tình cảm phức tạp, tơ tình nan để ý.
Thiên cơ ở thìn tuất ─
Thiên cơ (thiện), thiên lương (ấm) ở mệnh hoặc thiên, "Thiện ấm triều cương cách". Thiện ấm triều cương, nhân từ dài, dụng suy nghĩ đi trợ giúp người khác.
Người này thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, khẩu tài cũng tốt, mọi việc năng lực xử lý tận thiện tận mỹ. Khuyết điểm là trước phải quá trình trắc trở, mới có thể thành công. Nhược phùng thiên không cướp, lúc tuổi già nên tín tôn giáo.
Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, tố chất thần kinh, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm loạn như ma, không thích hợp tảo hôn.
"Cơ lương thiện đàm binh" : Cơ biết, thông, có bày ra, năng lực phân tích. Thiện đàm binh, cho nên nên phụ tá nhân tài, không thể làm người cầm đầu.
Cơ lương ở xấu vị ngồi đối diện
Thiên lương ở xấu, thiên cơ ở vị, thì là nhật nguyệt tịnh minh cách, thềm son quế trì cách, ngay hôm đó tị nguyệt dậu cách. Nhược thiên cơ ở mệnh, thì cung thiên di là nhật tị nguyệt dậu cách, là ra ngoài cách.
Thềm son ─ thái dương; quế trì ─ ánh trăng.
"Nhật nguyệt tịnh minh cách" : Thái dương Thái âm cùng thủ vị cung.
"Nhật nguyệt bức tường cách" : Nhật nguyệt tịnh minh cách rơi cung điền trạch.
Nhược thiên lương cư cung điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, người này điền trạch là sản nghiệp tổ tiên.
Nhật nguyệt cư điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, điền trạch là chính nỗ lực đả biện đoạt được. Có hay không sản nghiệp tổ tiên, khán cung điền trạch và tứ hóa.
Nhật tị nguyệt minh cách" : Cung mệnh ở xấu, thiên lương tọa mệnh, thì thái dương ở tị, Thái âm ở xấu. Nhật nguyệt ở mệnh tam phương, là "Nhật nguyệt tịnh minh" "Nhật tị nguyệt dậu cách".
Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng sinh nghiêu điện.
Thơ viết: Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền long.
Ưu điểm: Tâm địa thiện lương, quang minh lỗi lạc, xử sự có một bộ.
Xấu, giờ Tỵ sinh ra, văn xương, văn khúc ở tị cung hội thái dương sinh quan lộc, có lợi sinh con đường làm quan.
Khuyết điểm: Giáp sinh ra, thái dương Hóa kị, sự nghiệp có thị phi, mắt cũng có tâm bệnh. Đến đây cách phùng dương đà hội chiếu, đa khắc song thân, Hóa kị cũng thế.
Nhật nguyệt bức tường cách: Mệnh ở tuất, phá quân tọa thủ, nhật nguyệt nhất định ở xấu thủ cung điền trạch; cung mệnh ở thìn, nhật nguyệt nhất định ở vị thủ cung điền trạch.
Nhược tử vi ở vị tọa mệnh, Thái âm ở tuất thủ điền trạch, thái dương ở thìn chiếu điền trạch, là nhật nguyệt tịnh minh cách. Thái dương ở thìn tị, Thái âm ở dậu tuất, đều có thể xưng là "Nhật nguyệt tịnh minh cách".
Ưu điểm: Suốt đời tương có thật nhiều bất động sản.
Khuyết điểm: Thìn cung không thích nhập hỏa linh; tuất cung không thích nhập xương khúc.
Cần phải phòng đào hoa.
Thiên cơ ở dần thân
── và Thái âm đồng cung.
Tứ mã địa ─ dần thân tị hợi, sở hữu tinh diệu ở tứ mã địa, đều có động ý.
Sao dịch mã ── thái dương, Thái âm, thiên cơ.
Thái dương → dương động. Thái âm → âm động, sông nhỏ lẳng lặng thảng trứ. Thiên cơ → như trục động.
Cơ âm → xinh đẹp tổ hợp, văn tĩnh sâu thẩm, có chuyện không được đầy đủ thuyết, có đau khổ không được đầy đủ tố; ở dần thân đào hoa là xa địa đào hoa. Thường chạy xa địa hoặc xuất ngoại, có đào, hoặc nhân duyên hảo.
Nhập phu thê: Hai vợ chồng hoặc trải qua ái tình trường bào, hoặc cố hương cách xa nhau khá xa, có lẽ hai người đều có.
Cơ âm nhâm một viên Hóa kị thì, chú ý sưu thuế vấn đề.
Cơ âm ở dần thân ─ tiêu chuẩn "Cơ nguyệt cùng lương" cách. Cơ âm tọa mệnh ─ thiên đồng ở tài, thiên lương ở quan.
Phú nói: "Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân." "Cơ âm xương khúc đồng cung sinh dần, nam làm người ở từ nữ là xướng".
"Cơ nguyệt cùng lương cách" ─ bốn sao tụ họp ở mệnh, tài, quan.
Ưu điểm:
1. Thiên đồng, Thái âm sinh tử hoặc ngọ, xí hoa lực, hòa hợp lực, phân tích lực chờ tam cường, nhất lưu phụ tá nhân tài. Cung mệnh ở thìn hoặc ở tuất, cơ lương tọa mệnh, cũng "Thiện ấm triều cương" cách.
2. Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần hoặc thân, tối nên nhân viên công vụ, không thích hợp chính gây dựng sự nghiệp.
3. Thiên đồng, thiên lương đồng cung sinh dần thân có văn nghệ tài hoa, có lão sư, lão đại phong phạm, nên công giáo giới, văn hóa sự nghiệp.
Đến đây cách kiêm Thái âm ở tuất là trăng sáng quang huy, tao nhã nho nhã, năm mới đắc chí.
"Cơ nguyệt cùng lương" cách người, nên đại lý thương, hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc đương phụ tá.
Khuyết điểm: Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, có điểm âm trầm và tố chất thần kinh.
Dần thân cơ nguyệt cùng lương cách, bất lợi tình cảm, có nhiều thị phi, nên học mệnh lý, triết học.
Thiên cơ ở tị hợi
Thiên cơ thủ mệnh vị của "Thiên cơ tị hợi cách", đối cung là Thái âm.
Thơ nói: "Thiên cơ tị hợi cung, thái độ làm người tính tự cung, thương nhân đa tinh gạt, quyền mưu tất ly tông."
Vừa nói: "Thái độ làm người đa quỷ kế, tự tính tố kinh doanh, tham uống đa cơ sai ai ra trình diện, ly tông tất họ hàng xa."
Đến đây cách người, hội rời xa nơi chôn rau cắt rốn phấn đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên lục thân duyên mỏng.
Thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi, là ﹂ trăng sáng Thiên môn" cách, cách cục so sánh Thái âm ở tị, thiên cơ ở hợi cao.
Phú nói: "Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hậu."
"Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to."
Thái âm ở hợi tọa mệnh, thân, làm việc ôn, cá tính cẩn thận, năm mới là được đắc chí, nam tử tướng nghê nhã nhặn, nữ tử vóc người diện mạo đều tốt.
Cơ âm: Phùng thiên mã chủ có đi xa, nữ mệnh tình cảm đa tranh cãi làm phức tạp, như hội đào hoa tinh đa, chỉ lập gia đình làm thiếp, hoặc lưu lạc phong trần, đến đây nhân cung phúc đức tọa cự môn, như gặp cát, cũng sẽ có một đoạn tình cảm khúc chiết.
Cơ cự: Nữ mệnh thì đinh, mậu sinh ra không được cát, suốt đời đời sống tình cảm phức tạp không được thuận.
Cơ lương: Nữ mệnh tay nghề, nấu nướng kỹ xảo thật tốt, mà lại có tài nghệ trong người, nhưng hôn nhân có khúc chiết, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được trôi chảy, nếu có dương nhận đồng cung, chủ năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, trung niên hôn nhân dễ sinh biến hóa, lúc tuổi già tử đa không được tụ.
Thái dương
Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.
Ngũ hành: Bính hỏa, thuần dương, nam bắc đấu trung thiên ngôi sao may mắn.
Hóa khí: Quý, ngoại giao hình quan lộc chủ. Hỏa của tinh, tính bác ái, vô tư, công bình chờ.
Chủ dịch mã: Thái dương chủ động. Dương động, chủ quang minh và bác ái mà lại đều đều. Nhưng nghiêm ngặt thuyết, nhưng có nhiều chỗ có chỗ thiếu hụt.
Ở tử làm một dương sơ khởi, thái dương không có sáng.
Ở xấu là nhị dương sơ khởi. Như trước một lượng, nhưng nhật nguyệt tịnh minh cách.
Ở dần là tam dương khai thái. Chân chính hảo, họ Đông Phương xuất hiện ngân bạch sắc là lúc.
Ở dần mão là sơ thăng.
Ở thìn tị là thăng điện.
Ở ngọ là nhật lệ trung thiên.
Ở vị thân là thiên viên. Làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa hiện tượng.
Ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực.
Ở tuất hợi tử xấu là thất huy. Chủ suốt đời lao lực, cùng người khó hoà hợp, đa chiêu thị phi; nhược và Tứ Sát xung hợp, canh chủ tật bệnh. Tại đây ta cung vị tọa mệnh, làm việc sẽ không sinh long hoạt hổ, thế nhưng còn có thể bả làm xong chuyện. Nhược phải có dáng tươi cười, thì muốn xem có hay không có hóa lộc đồng cung, hoặc là cái khác cười tinh đồng cung. Giá chắc là sẽ không rọi sáng chính, hội rọi sáng người khác cách cục, sẽ đem giao phó chuyện làm hảo.
Đồng lý, thái dương nếu là cư tài, cũng như vậy luận.
Thái dương từ dần đáo thân là minh, từ dậu đáo xấu ám.
Thái dương ưa bạch thiên, xuân hạ sinh ra. Dạ sinh ra, thái dương thất huy, nhật nguyệt trái lại bối, mùa đông sinh ra, giai chủ suốt đời lao lực bôn ba.
Thái dương hoặc Thái âm cư mệnh người, rất chú trọng sinh nhật ngày đó, như ban ngày, buổi tối hoặc trời mưa các loại.
Thái dương ─ thi mà không bị; Thái âm ─ thụ sau đó thi. Thái âm đại diện nữ hài, đều tương đối bị động.
Thái dương ái ─ nhiệt liệt yêu; Thái âm ái ─ mẫu tính, ôn nhu yêu.
Thái dương cũng chủ máu, phùng giáp can thì, dễ đầu váng mắt hoa, lưu niên, lưu nguyệt gặp phải, có đến đây hiện tượng, cũng chủ mắt đau nhức.
Thái dương ─ cao huyết áp; Thái âm ─ huyết áp thấp.
Thái dương cư ám vị Hóa kị ─ rất muốn phát giận, thế nhưng không phát ra được, nhược ở sáng chỗ Hóa kị, thoáng cái tựu bộc phát ra.
Thái dương thất huy ┼ thiên hình ─ chắc chắn hình tụng.
Thái dương vượng ┼ thiên hình ─ quân cảnh nhân viên.
Thái dương thất huy, hội sát kị, bất lợi phụ thân. Nữ mệnh thì bất lợi liệu thân và trượng phu.
Thái dương hội dương đà, bản thân có thương tích; hội hỏa linh, bỏng lửa; rơi điền trạch hội hỏa linh thất huy, hoả hoạn.
Thái dương Hóa kị ─ giới cậy mạnh. Bất lợi mắt. Ở mệnh hoặc ở tật, chỉ cần thất huy mắt có bệnh.
Chú ý: Thái dương Hóa kị không nhất định là mắt cận thị, phải thất huy cung vị mới là.
Nữ mệnh thái dương quá vượng ─ đoạt phụ, phu quyền, nặng sự nghiệp quên gia đình.
Nam mệnh thái dương Hóa kị ─ thái cương liệt, nữ mệnh cùng luận.
Thái dương nhập mệnh, vũ khúc ở huynh, liêm trinh là tật, tử vi ở điền, thiên cơ là phúc.
Tượng ý: Quang minh, mặt ngoài, dịch mã, quan lộc.
Nhân: Luật sư, chính trị gia, quan hệ xã hội, nam nhân, phụ thân, nhi tử, quan viên, nữ nhân là phối ngẫu.
Sự: Giao tế, làm nổi bật tâm tư của nhân vật, bàn bạc (dương, liêm, thiên hình đều là pháp luật, chính trị tinh).
Địa: Bãi đất, tháp sắt, pháp viện.
Vật: Thiết bị điện, môtơ, kính mắt, thủy tinh (thái dương, cự môn đại diện tủ lạnh, có môn có thể quan, ám thiết bị điện)
Bản thân: Mắt, đại tràng, máu, bộ mặt lấm tấm.
Tính tình: Nhập mệnh chủ thái độ làm người chính trực kiên cường, hướng ngoại, không câu nệ tiểu tiết, làm việc tích cực chủ động, ngoại giao trường hợp biểu hiện chuyên gia, ưa tham gia hoạt động, kết giao bằng hữu. Lòng tự trọng cường, không thích thụ tâm chi phối, nói thái trực tiếp, chẳng bảo lưu, nhắm thẳng vào người khác ngực, cố hữu thì khó tránh khỏi làm cho chịu không nổi, ưa tranh luận, dễ phát giận.
Nam tính thẳng thắn bất kể được mất, tính tình sảo ngại nôn nóng.
Nữ tính cử chỉ đang lúc có nam tử thái độ, cá tính cường, khác giới duyên tốt, ở sự nghiệp thượng điều không phải người yếu, bất lợi hôn nhân, dễ có tình cảm của làm phức tạp, kị cá tính vô cùng kiên cường nuông chiều. Thế nhưng đời sống tình cảm đối loại này hình nữ tử mà nói cũng không phải rất trọng yếu, hơn nữa cầm được thì cũng buông được.
[nhật nguyệt trái lại bối]
Thái dương và Thái âm không thích nhất ngồi hãm cung, nhật nguyệt trái lại bối, làm lụng vất vả khổ cực.
Suốt đời tịnh không có nghĩa là không có thành tựu, chỉ là không có biện pháp hưởng thanh phúc, nhất là ở dũ chật vật trong hoàn cảnh, thành tựu dũ cao. Sợ nhất dạ sinh ra, suốt đời so sánh không được thông thuận, còn nhỏ hoàn cảnh không tốt, và phụ mẫu vô duyên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự lập sống lại.
Đến đây cách thái dương cư mệnh, cá tính so sánh kiên cường, nhận mệnh; nhược Thái âm cư mệnh, cá tính so sánh nhu nhược, nhưng cũng học mệnh lý học thuật.
Nhật nguyệt trái lại bối cũng chủ đào hoa, đào hoa tính chất là gián đoạn, kéo dài không dứt, cũ khứ mới tới.
Thái dương nhập các cung
Nhập huynh: Có thái dương cư mệnh tính chất. Vượng người huynh đệ mậu tựu cao; thất huy huynh đệ không nên thân.
Nhập phu: Nam mệnh vượng thủ, thái thái có nam tử tâm chí, nhưng bản thân cũng đại nam nhân chủ nghĩa người, trên nguyên tắc thái thái tuy mạnh, cũng cụ kỳ phu, nhược thất huy, Hóa kị, gia sát, cực kỳ không ổn, nam nữ cùng luận. Nhân thái dương là tranh luận ngôi sao, cho nên phu thê dễ có cãi nhau việc phát sinh, lưu niên hoặc đại hạn gặp của, hay nhất hai vợ chồng không nên thường cùng một chỗ, trái lại năng lực tường an vô sự, như tiên sinh thường ra nước hoặc tới phần đất bên ngoài việc buôn bán các loại, phân thủ lưỡng địa không vì tai.
Nhập tử: Vượng thủ, tử nữ hoạt bát hiếu động. Thất huy, Hóa kị, tử nữ ít. Gia sát, tử nữ dịch học phôi.
Nhập tài: Thái dương điều không phải tài tinh, là bác ái tinh, là cho nên kiếm tiền đều tương đối bác ái, nhưng nếu gia đà la thì, kỳ tính phí thời gian, ở trời thu thì, đà la hóa khí, tựu tương đối không được bác ái.
Vượng thủ, tài phú đa, nhưng sĩ diện hảo, dùng tiền cũng nhiều, nhân bác ái của cho nên.
Gia thiên không cướp, hoa không được dùng tiền không phải do người ta, luôn sẽ có rất nhiều chuyện lai hoa tiền của ngươi; gia lộc vưu nghiệm.
Thất huy là chiếu người khác mà không chiếu chính, tiền của người khác tài quản lý tốt, tự kỷ tiền tài lại loạn thất bát tao. Như ở ngân hàng đi làm cho vay sẽ không bị đảo, nhưng mình lén tá vu cũng nhân cũng sẽ bị đảo.
Thất huy, nhưng hóa lộc hoặc hóa quyền, thì chủ thiện quản lý tài sản, duy hành hung vận thì dễ bị vu hãm.
Thái dương Hóa kị ở tài bạch, hay nhất tài giấu diếm bạch, mặc kệ bản năm sinh hoặc đại hạn hoặc lưu niên, nhất để lộ ra, như ngọn sẽ bị người khác biết, người khác hội hướng người ta vay tiền.
Nhập tật: Vượng thủ ─ cao huyết áp, chảy máu não. Thất huy ─ mắt tật. Thái dương con mắt trái, Thái âm mắt phải, nam tả nữ hữu cũng.
Nhập thiên: Vượng thủ ─ xuất ngoại được quý, năm mới rời nhà tại ngoại, hoặc khi hắn nhân gia lớn lên, chủ ngoại khác người, tại gia đãi không được. Bạch trời sinh bởi vì nghiệm.
Thất huy, tâm tình thường không ra lãng, nhất là ra ngoài thì, tâm tình càng thêm phiền muộn, nan phát triển.
Nhập nô: Vượng thủ, bằng hữu đa, bản nhân cũng háo khách, bằng hữu đa giỏi về giao tế người. Thất huy giảm cát.
Nhập quan: Thái dương làm quan lộc chủ, nhưng không được chuyên sinh nhất nghiệp, thích thay đổi để đổi lại, công tác so sánh tạp, làm ngoại giao công tác so sánh tốt, nghiệp vụ, quầy hàng hoặc quản lí nhân viên chờ.
Vượng thủ, có địa vị, quyền bính chủ quản nhân tài.
Thất huy, giống nhau lao động tính chất công tác người. Hóa kị, nên đi làm tộc.
Nhập điền: Vượng thủ, được tổ nghiệp trợ giúp. Thất huy, vô sản nghiệp tổ tiên.
Ở phụ cận có cao lầu hoặc đột xuất vật, như sắt tháp chờ, bản nhân dĩ ở lâu là nên.
Thái dương và Thái âm đồng cung sinh điền trạch, bất động sản đa, ở đại, nhất là ở vị cung bỉ xấu cung cường, ─『 nhật nguyệt bức tường ﹃ cách.
Gia kị, gia có phá thủy tinh, muốn đuổi khoái thay đổi, bằng không bất hảo. (thái dương chủ thủy tinh, vừa là quan lộc chủ)
Nhập phúc: Dĩ vượng hoặc thất huy quyết định miệng quý nhân mạnh yếu. Cá tính sảo ngại vội vàng xao động.
Nhập phụ: Vượng thủ, phụ mẫu thanh danh tốt, thất huy thì phủ. Thất huy gia sát phụ mẫu chết sớm.
Thái dương cư tử ngọ:
Thiên lương nhất định ở đối cung, cự môn ở quan lộcm thích vu dĩ miệng là hành nghiệp, nhưng dễ có đào hoa. Ở tử so sánh mệt nhọc, chú ý nhân duyên, ất canh năm sinh ra, bất khả cân tiền tài hay nói giỡn.
Thái dương ở tử thất huy, không chiếu sáng tự, nhưng cũng rọi sáng người khác. Như con là cung tài bạch, đại diện quản công ty tài cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mình của tài lại quản không đến.
Thiên lương ở tử ngọ, là "Thọ tinh nhập miếu" cách. Tức thiên lương ở tử ngọ cư mệnh hoặc cư thân, thái dương đối cung chiếu.
"Thọ tinh nhập miếu" cách cũng "Cơ nguyệt cùng lương cách" một trong loại.
Phú nói: "Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình." hoặc nói: "Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển." thiên lương cư ngọ so sánh hợp thọ tinh nhập miếu cách, nhân thái dương ở tử ánh dương quang bất túc, bản chất thâm trầm, hành sự cũng chìm tiềm. Thiên lương ở tử, thái dương ở ngọ, phóng xạ lực cường, khiến người khuyết thiếu nội hàm, dễ thành không tốt.
Thái dương ở tử phát không được tính tình, ở ngọ, tính tình thoáng cái tựu bộc phát ra.
Thiên lương ở tử tọa mệnh, thái dương ở tử củng chiếu, thơ nói: Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc ân sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế bàng. Cực phẩm quý cách.
"Khúc gặp lương tinh, vị trí thai cương." thiên lương, văn khúc đồng cung ở ngọ thủ mệnh điều kiện tốt nhất; văn khúc ở tử chiếu mệnh thứ hai.
Đến đây cách cục người, tính tình trung hậu, thông minh ngay thẳng, ưa văn bút và âm nhạc, mà lại có năng lực lãnh đạo, nữ mệnh có thể chính mình sự nghiệp, vượng phu ích tử. Thích hợp văn giáo nghiệp, như: Nhà trẻ, trường học chờ.
Thiên lương ở tử bỉ ở ngọ, hành vi biểu hiện thượng so sánh hoạt bát.
Thiên lương không thích hóa lộc và hóa quyền, chủ ái nói khoác. Cũng không ưa hóa khoa, chủ làm việc cận nặng bên ngoài. Cũng không ưa kị lai phá tan.
Thiên lương gia Hỏa Tinh, Hỏa Tinh có thể khích lệ thiên lương lười nhác, nhiên tất có Hỏa Tinh tàn sát bừa bãi là tai của giai đoạn, quá hậu, thiên lương tài khả bày ra kỳ ưu điểm.
Thái dương ở ngọ là "Nhật lệ trung thiên", thủ mệnh là "Kim xán quang huy" cách.
Phú nói: Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của trách, địch quốc của phú."
Khán đến đây cách (hàm dương lương ở mão dậu), phải chú ý có hay không hình thành "Dương lương xương lộc" cách. Chỉ cần mệnh tài quan thiên tụ họp thái dương, thiên lương, xương (khúc), lộc tồn (hóa lộc) tức là.
Phú nói: Thiên lương thái dương xương (khúc) lộc (hóa lộc lộc tồn) hội, lợi cuộc thi và lên chức.
Nếu có hai người cùng là "Dương lương cách", nhất định phải chú ý là mùa hè hoặc mùa đông sinh ra, như thế mùa hè sinh ra, vượng ở thái dương, một thân có ngoại giao tính chất, nhược thiên lương so sánh vượng, thì có lão đại phong phạm.
Như mã anh cửu, canh dần năm tháng năm giờ Mùi sinh, Thái âm tọa mệnh, hóa khoa, có nương nương khang cảm giác, nhưng sẽ không rất rõ ràng, nhân quan lộc thái dương ở mão vượng, lạc thư nhất cửu tạo thành chữ thập, tọa quan lộc cân tọa mệnh không sai biệt lắm, quan lộc là hành vi của biểu hiện cung vị.
Vừa dĩ tứ hóa luận của, cung Quan lộc can kỷ Hóa kị nhập mệnh, chỉ tinh có dương cương khí, đồng cung đồng khí, cho nên Thái âm phùng Hóa kị, lại được nhu tịnh tể.
"Kim xán quang huy" cách, lại bảo "Nhật lệ trung thiên cách", tức thái dương ở ngọ thủ mệnh.
Nhược mệnh tọa tử, thái dương cư ngọ, cung thiên di nhật lệ trung thiên cách hoặc kim xán quang huy cách.
Đến đây cách ưu điểm là: Cá tính kiên cường, chí hướng rộng lớn, lòng tự tin cường, giao tế năng lực cường, niên thiếu đắc chí, thành tựu phi phàm, có thể ở chính trải qua giới phát triển, ngoại giao giới cũng tốt.
Khuyết điểm; tính cách quái gở, quá độ tự mãn, dễ khinh thường người khác mà khiến cho phản cảm, sản sinh khó hoà hợp hiện tượng.
Thái dương ở mão dậu
"Mặt trời mọc phù tang" cách, "Ánh sáng mặt trời Lôi môn" cách.
Thơ nói; thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.
Mệnh ở mão, thì tài ở hợi, Thái âm tọa thủ, "Trăng sáng Thiên môn" cách; quan lộc thiên không cung ở vị, là "Minh châu rời bến" cách. Nhược hình thành "Dương lương xương lộc" cách canh hay, nhưng yếu ở các cung không thay đổi kị, (hàm tự Hóa kị), bằng không giảm cát.
Thái dương ở dậu là tây một, nhiên không thể hung luận của, thái dương như trước chiếu Lôi môn, nếu vì mão thiên di, nhưng có thể xuất ngoại đả biện tranh ra một mảnh thiên.
Thái dương ở mão thủ mệnh, ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất. Loại này mệnh bàn chỉ cần mệnh ở hợi, mão, vị giai cát,
『 mão 』─ mặt trời mọc phù tang cách.
『 vị 』─ minh châu rời bến cách.
『 hợi 』─ trăng sáng Thiên môn cách.
Ưu điểm: Ngôn ngữ ngay thẳng, giao tế năng lực tốt, phản ứng cấp tốc.
Khuyết điểm: Không thích hợp nữ mệnh, có nam nhân tính cách, đoạt phu quyền, có nam nhân duyên.
[trăng sáng Thiên môn] cách: Thái âm ở hợi thủ mệnh hoặc thân.
Ban đêm sinh ra nhân cao hơn, có thể vãng văn nghệ, học thuật phương diện phát triển, sẽ thành danh nhân học giả.
[minh châu rời bến] cách; mệnh tọa vị, thiên đồng và cự môn đồng cung ở xấu tọa thiên di.
Lúc này thái dương ở mão thủ tài bạch, là "Mặt trời mọc phù tang" cách, "Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách".
Thái âm ở hợi thủ quan lộc ─"Trăng sáng Thiên môn cách".
Lúc này cung mệnh ưa sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật.
Ưu điểm; tâm địa thiện lương, có tài hoa, hứng thú rộng khắp, ở trong xã hội có hài lòng biểu hiện.
Đại vận hoặc lưu niên gặp đến đây cách, chủ lên chức, phát triển.
Nữ mệnh thì thanh tú động lòng người, tài đức lưỡng bị.
Phú nói; tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.
Khuyết điểm: Tối kỵ mệnh vô chính diệu, tức vô tả hữu xương khúc nhập, lại bị dương đà sao Hóa kỵ phá tan.
Thái dương ở xấu vị
Thái dương và Thái âm đồng cung ở xấu vị, nhật nguyệt đồng cung cách.
Phú nói: Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.
Là "Nước lửa ký tế", thực chất trung dung luận người, nhưng là trong mắt người khác quái nhân, mà hắn trái lại cho rằng ngươi quái.
Nhật nguyệt → trằn trọc.
Quyền kị → trằn trọc.
Thủy → Thái âm.
Hỏa → thái dương.
Tế người: Trợ giúp cũng.
Nước lửa ký tế, thủy ở trên, hỏa tại hạ. Như Hóa kị nhập, gọi thủy hỏa vị tế, hỏa thủy vị tế yếu chú ý thân thể trạng huống, chủ tâm thận không giao, hỏa ở trên, thủy tại hạ, tâm thuộc hỏa, thủy thuộc thận.
Tọa xấu mạnh hơn tọa vị; chiếu mệnh mạnh hơn tọa mệnh. Bởi vì:
1. Vị cung thái dương ngã về tây, Thái âm còn chưa sai ai ra trình diện.
2. Giống nhau đều ưa dương khí, thí dụ như giờ tý đả tọa hội mạo mồ hôi nóng, nhất dương sơ khởi; buổi trưa đả tọa hội đổ mồ hôi lạnh, nhất âm sơ khởi.
Phú nói: Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu, hợp ấm phúc tụ, không sợ hung ách.
Nhật nguyệt ở tật ách, có thân thể của cản trở, nên làm y dược, mệnh bốc trái lại cát.
Ưu điểm: Tư tưởng trí tuệ tài trí hơn người, sớm thông suốt, năng lực hữu hiệu vận dụng sở học, ưa hóa quyền và hóa khoa, năng lực văn năng lực vũ, đại quý của mệnh.
Ở xấu cung, cá tính bảo thủ, làm việc cẩn thận, cương nhu tịnh tể, không được du quy cự, phi thường thích hợp nữ mệnh, có nữ tính của ôn nhu, lại có nam tính của kiên cường, làm một thành công chức nghiệp phụ nữ, nghi thất nghi gia.
Ở vị cung, cũng chủ cẩn thận, nên công, giáo, hoặc chế độ hoàn thiện của dân doanh công ty.
Khuyết điểm: Tìm cách và làm phép khác hẳn với thường nhân, hôn nhân ứng với đa chú ý, phòng nhược ba người tham gia, nhật nguyệt bất lợi hôn nhân.
Thái dương ở thìn tuất
Là "Nhật nguyệt trái lại bối" cách. Thìn cung là đập chứa nước, tuất cung là hỏa kho, là nước lửa giao hòa nơi, lại thêm bất luận cái gì một viên đào hoa tinh, cũng rất dễ dàng có đào hoa, nhật nguyệt trái lại bối bản thân là thuộc về đào hoa cách. Kỳ đi đào hoa thì so sánh giống nhau đào hoa cách người bất đồng là tương đối sẽ không xảy ra chuyện tình.
Thái dương ở thìn trội hơn thái dương ở tuất. Thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, là "Nhật nguyệt trái lại bối cách", biểu lao lực mệnh, tịnh không có nghĩa là không có thành tựu.
NGHĨA "Nhật nguyệt trái lại bối" cách, dĩ xấu vị tuyến là phân cách tuyến, đối mặt mệnh bàn, tả là dương (tức dần mão thìn tị ngọ), hữu là âm (tức tử hợi tuất dậu thân), thái dương rơi dương phương, Thái âm tựu rơi âm phương, nhược trái lại, tức là nhật nguyệt trái lại bối cách.
Thái dương sinh dần thân
Phú nói: Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.
Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ, cự môn chủ ám.
Cự nhật đồng cung, thì thái dương có khu ám công, trái lại cũng sẽ bả không tốt chiếu nhập, biểu hiện thượng hội có cạm bẫy, nhưng không ngại sự, như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ hắn, không được cân hắn tính toán.
Thích hợp làm giáo dục, văn hóa, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ của công tác. Nhưng Hóa kị lánh đương biệt luận.
Cự nhật đồng cung cách: Cự môn và thái dương đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, tọa dần so sánh thân cung cường.
Ưu điểm: Tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo áo cơm không thiếu.
Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, nhưng làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người cạnh tranh sinh thị phi.
Ở thân tọa mệnh, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, tiên nhiệt hậu lãnh.
Phạ Hóa kị, dễ có thị phi.
Cự nhật đồng cung sinh dần thủ quan lộc, cung mệnh ở tuất, văn khúc ngồi một mình, "Đào hoa cuồn cuộn cách, chỉ có buổi trưa sinh nhân mới có thể gặp được.
Suốt đời phải chú ý tình cảm làm phức tạp, nhất ba vị bình, nhất ba vừa khởi.
Mệnh bàn phân tích: Đinh dậu năm tháng sáu mười sáu nhật giờ Tỵ sinh . Mậu dần 87 năm tháng giêng hai mươi chín nhật, hưởng thọ 42 tuổi.
Đại hạn đi tới cung tử nữ, đại hạn tân can văn xương Hóa kị nhập đại thiên, phải chú ý: Thất sát hội tùy văn xương Hóa kị, bằng đại thiên có lưỡng khỏa Hóa kị.
Đến đây tân can Hóa kị tự xung, cần phải chú ý 1. Bản thân 2. Ngoại tai (mệnh thiên tử điền).
Bản mệnh điền trạch, đại hạn hóa kỵ nhập, điền trạch vấn đề rất nặng.
Đại hạn tật ách bính can Hóa kị nhập bản mệnh tật ách nghiêm trọng nhất. (dĩ tiểu xung đại, nghiêm trọng, dĩ đại xung tiểu so sánh thứ)
Bản mệnh cung phụ mẫu quý can bắn ra lộc đáo bản tật (lưu niên xung đại hạn)(cung tật ách không thích nhất sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa lộc hội lùi lại tống y thời gian).
Cung tật ách bất hảo sợ nhất cung phúc đức cũng không tiện. Tật ách soa nhiều lắm sinh bệnh, như phúc đức tái soa, thì một phúc.
Đại hạn phúc đức quý can tham lang tự Hóa kị, 87 năm mậu dần năm vừa Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, bản mệnh phúc đức vừa Hóa kị nhập bản mệnh cung.
Thái dương ở tị, thì cự môn tất ở hợi, hai sao giai được vị, có thể sánh bằng chiếu "Cự nhật đồng cung" lai luận. Nhược nhật ở hợi, cự môn ở tị, thì cai lượng ám, cai ám lượng, cho nên thị phi cũng nhiều. Dĩ dần thân làm trục, đối mặt mệnh bàn, cự môn hay nhất bên phải phía dưới, dậu tuất hợi tử xấu, thái dương bên trái phía trên, mão thìn tị ngọ vị, trái lại, đến đây hai sao là trái lại bối, dễ bị oan uổng, hiểu lầm giải thích không rõ.
Thái dương ở tị, suốt đời có lộc ăn tốt, năm mới một bước lên mây.
Thái dương ở hợi, suốt đời phần nhiều là phi, không phải là không có năng lực, mà là có chí nan thân, có tài nhưng không gặp thời, chích thích hợp làm giáo viên hoặc kỹ thuật viên của công tác, vưu bất lợi nữ mệnh, ở đệ tam đại hạn thì, tình cảm dễ xảy ra vấn đề.
Chú ý; thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị.
Đại hạn tân hợi, tân can văn xương Hóa kị, thất sát cũng tùy văn xương Hóa kị. Thất sát phát triển an toàn hạn điền trạch; đại hạn thiên di ất tị, ất can Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch, mệnh thiên tử điền đều là ngoại tai hiện ra?
87 năm mậu dần năm, mậu thiên cơ Hóa kị, thiên cơ ở đây mệnh bàn là thượng giới, đại diện máy bay, cho nên trụy thân máy bay vong.
Sao Vũ khúc
Vũ khúc ─ tân kim, thuần âm, tài bạch chủ.
── chính tài tinh, quả tú tinh, tu đạo tinh, thực hành tinh.
Vũ khúc ─ chủ tài, ưa nhập tài bạch, điền trạch. Nhập quan lộc, cung mệnh thứ hai. Nhất Hóa kị tài tựu xói mòn liễu.
Vũ khúc ─ chính tài tinh, là thực hành tinh, chấp hành tinh, là có chứa động tác, là kiếm tiền hành động.
Thái âm ─ cũng là tài tinh, là kế hoạch phát tài hình, chỉ kiếm tiền ý niệm trong đầu.
Thiên phủ ─ cũng là tài tinh, là tài khố hình.
Vũ khúc ─ hóa khí là kị, viết quả tú.
Hóa khí người ─ số mệnh cũng, đi chỡ đi đáo lưu niên hoặc đại hạn, sẽ hóa khí. Nếu là Hóa kị, tựu là chân chánh, vũ khúc ─ Hóa kị, chân chính có cô hiện tượng.
Vũ khúc ─ quả tú, nhập mệnh người đó, muốn cùng hắn người sầu triền miên là rất khó, bản thân tựu đái cô vị đạo.
Vũ khúc ─ thực hành tinh, có quyền không có thế (như cảnh sát), nhân không tiếp thu thâu mà thiện tranh, đùa giỡn ta thủ đoạn nhỏ tranh thế mặt, tranh thì có quyền, nhưng lại càng cô đơn, tử không tiếp thu thua tính cách, sở dĩ vũ khúc tọa mệnh người, học đông tây năng lực tinh.
Vũ khúc thiên hướng thực hành, không được thiên hướng ngọ hoa, nhưng có lúc tin cậy trứ tân điểm quan trọng(giọt) và thực hành lực, làm được có bài bản hẳn hoi.
Vũ khúc hóa lộc ─ có lúc điểm nhỏ tử là có thể kiếm tiền.
Vũ khúc thuộc kim ─ có thương tổn tính, chủ tài, tiền dễ nhất đả thương người. Cổng vòm hình tròn môn thuộc kim, kim có cô khắc ý, bất lợi tình cảm vợ chồng. Cô khắc ngôi sao vụ lợi tu đạo, như chùa miểu. Vũ khúc ưa hội khôi việt, thiên tài chính tài chính các loại.
Vũ khúc thuộc cứng rắn ─ nhất là Hóa kị, càng không thể lại dùng cứng rắn, bằng không dễ bẻ gẫy. Động công là dương, tịnh công thuần âm, vũ khúc Hóa kị muốn luyện tịnh công tới khí, tịnh công hay đả tọa, có thể cải thiện vũ khúc Hóa kị.
Vũ khúc nhập mệnh, thiên đồng tất là huynh, liêm trinh tất là tài, tử vi thì là cung, thiên cơ hay điền, thái dương vi phụ.
Ý tưởng ─ tiền tài, dây điện.
Nhân ─ quân cảnh, tài chính nhân viên.
Sự ─ chiến tranh, đánh giết.
Địa ─ bót cảnh sát, quân doanh, cơ quan tài chính.
Vật ─ tiền tài, lưỡi dao, thanh sắt.
Bản thân ─ mũi, khí quản, phổi.
Vũ khúc nhập các cung:
Nhập mệnh: Âm kim, cá tính lãnh cứng rắn, thanh âm chát chúa, hình thể không nhất định cao to.
Trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí.
Nữ mệnh không ra lãng, bảo thủ.
Nhập huynh: Huynh đệ tính lãnh cứng rắn, cương liệt.
Nhập phu: Phối ngẫu có lãnh cứng rắn cương liệt tính chất.
Tu đạo, quả tú ngôi sao, không thích nhất nhập cung phu thê, kết hôn muộn điều kiện tốt nhất, nữ mệnh tình cảm đa bảo thủ.
Vị hôn của nhân, cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, có chồng người, đối phối ngẫu lãnh đạm.
Nhược gia dương đà, Hóa kị, thiên hình, thiên không cướp chờ, gia đình sinh hoạt đơn điệu, quan hệ vợ chồng lãnh đạm, hoặc năm mới mất vợ hay chồng, hoặc gặp nhau ít ly biệt đa, nhược nữ mệnh vũ khúc chỉ thủ thìn tuất, thất sát ở cung phu thê, canh ứng với chú ý kinh doanh tình cảm vợ chồng sinh hoạt.
Nhập tử: Tử nữ cá tính có vũ khúc của tính chất, có lẽ mẹ goá con côi ngôi sao bất lợi lục thân, và tử duyên phận không được thân.
Nhập tài; tài bạch chủ nhập tài vị, tương đối khá, tài phú không nhỏ. Nên tài chính sự nghiệp, ưa hội lộc mã, thành công phú ông của khả năng.
Nhập tật: Chủ phế trải qua ho khan, phổi, mũi của tật.
Hội văn khúc Hóa kị, mũi súc mủ, sự khó thở.
Hội dương nhận, Hóa kị, chú ý vết đao. (ở mệnh chú ý mũi; ở tật chú ý phế; ở mệnh, phụ cung Hóa kị chủ ba. )
Nhập thiên: Dương đà giáp vũ khúc kị, chú ý tai nạn xe cộ.
Vũ khúc Hóa kị ở thiên di, ra ngoài dễ bị khai hóa đơn phạt hoặc đất khách rủi ro; và lộc mã cùng bôn ba, cự thương của cách.
Vũ khúc chủ động, chủ tranh, biến động tính rất lớn.
Nhập nô: Quả tú tinh, cho nên nan thâm giao.
Nhập quan: Tài chính nghiệp, kế toán, quân cảnh, ngũ kim, nhân viên kỹ thuật.
Nhập điền: Vũ khúc → đại, ở căn phòng lớn; phụ cận có cơ quan tài chính, chùa miểu.
Nhập phúc: Hội kiếm tiền, nhưng không biết hưởng dụng, phí sức sức lao động.
Nhập phụ: Song thân trung tâm có vũ khúc của tính chất hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt.
Vũ khúc ở mười hai cung
Vũ khúc ở tử ngọ
Tất cùng trời phủ đồng cung, thất sát ở đối cung.
Vũ khúc là chính tài tinh, Thiên phủ thuộc kho, cho nên không thích Hóa kị, cũng không ưa thiên không cướp, cũng không ưa dương nhận đồng cung, hội nhân tài
Cầm đao. Ưa kỷ năm lộc tồn tại thiên, là" song lộc giao lưu cách", hoặc" lộc hợp uyên ương cách", cũng ưa quý sinh ra.
Cùng trời phủ đồng cung, "Phủ tướng triêu viên cách", đối cung là thất sát, biểu hiện trang trọng, khó nén trong lòng vội vàng xao động.
Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh, cung tài bạch, hoặc cung Quan lộc của bất luận cái gì nhất cung, nếu có Thiên phủ tinh, như vậy thiên tướng tinh nhất định ở cái khác nhị cung một trong cung.
Phú nói: "Phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung." phúc khí thâm hậu, nhân duyên hảo, có lộc ăn cũng có, Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao, ăn mặc đều rất tốt, có thể lập sinh mọi người trên, nhân tế quan hệ hài lòng, gặp trắc trở thì, sẽ có người vươn viện thủ hỗ trợ, đến đây cách ưa hội xương, khúc, phụ, bật, kể trên ngôi sao may mắn dũ đa, thì dũ phú quý.
Thiên phủ ở ngọ: Tất và vũ khúc đồng cung, tử vi, thiên tướng nhất định ở tuất, nhược mệnh ở ngọ, quý cực nhất phẩm.
Nhược mệnh ở tuất, phủ vũ ở tài bạch; hoặc mệnh ở mão, phủ vũ ở điền trạch: Đều là phú giáp một phương người. Gia hội tam hóa cát càng sâu.
Loại này cách cục phải chú ý hôn nhân cập đời sống tình cảm. Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định ở cung phu thê.
Lộc hợp uyên ương cách: Mệnh tài quan thiên có lộc tồn cập hóa lộc hai sao người, tên gọi tắt "Lộc hợp uyên ương cách", chủ phúc vừa chủ quý.
Thơ viết: "Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào; thôi kim tích ngọc thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím."
Vừa viết: "Tài quan hai nơi và thiên di, song lộc phùng của nhất nên; đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên" còn đây là song lộc ở tài quan thiên chiếu mệnh mà nói.
Đến đây cách người, tài quan song mỹ, bị người kính trọng. Nữ mệnh cũng quý.
Song lộc thủ phu thê, nam nhân thê phú, nữ nhân phu quý. Chụp ảnh chung phu thê cũng cùng luận. Hợp phu thê là song lộc ở thiên quan phúc.
Thiên đồng tọa mệnh, thì không thích song lộc giao lưu, ngại quá mức chây lười. Cái khác phúc thọ tinh cũng thế, như thiên lương gia song lộc, phúc phận tuy cao, nói chuyện lại không chịu trách nhiệm.
Phú nói: "Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã." tựu nữ nhân mà nói, song lộc gia thiên mã, lợi hại, ương ngạnh người.
Vũ khúc ở mão dậu
Tất và thất sát đồng cung, Thiên phủ thì ở đối cung.
Thất sát là nghiêm túc xơ xác tiêu điều, chủ âm hỏa; vũ khúc chủ quả tú, là tân kim. Hai sao cùng nhau có lãnh cứng rắn của vị đạo, âm hỏa khắc âm kim, vũ sát đồng cung, không cần Hóa kị, giống nhau tựu đô hội có mũi vấn đề.
Vũ khúc thuộc phế, mũi là phế cửa sổ.
Vũ khúc chủ tài, âm hỏa khắc âm kim, cho nên vừa khắc tài, tài không hiện. Vũ sát ở dậu, tân can, thất sát tùy văn xương Hóa kị. Giống nhau thuyết hóa kỵ năm sinh lớn hơn tự Hóa kị, nhưng tự Hóa kị trứ nặng ở biểu hiện thượng, cho nên thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Nếu không tưởng tài của không hiện, thì cần phải tu đạo luyện khí, cô khắc tinh có lợi tu hành.
Ở mão là "Vũ khúc thủ viên cách", chủ thẳng thắn chính trực, gia sát chú ý lôi điện, đầu gỗ kích thương.
Vũ khúc ở xấu vị
Tất và tham lang đồng cung, vũ tham không được phát người thiếu niên, phát cũng hư phát, cho nên thích hợp làm trung tâm lúc tuổi già tài phát tích việc nghiệp, như thầy tướng số, viện dưỡng lão. Phú nói:" vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra."
Vũ tham tọa mệnh, nói như vậy tương đối cấp tiến, trừ phi có hóa lộc hoặc tự hóa lộc, hóa khoa hoặc tự hóa khoa lai mềm hoá. Đến đây cách ưa hỏa linh lai hội, hình thành "Hỏa tham cách" hoặc "Linh tham cách, canh chủ hoành phát.
Vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân ở xấu tất là "Nhật nguyệt giáp mệnh cách", ở vị thì là "Nhật nguyệt trái lại bối cách". Nhược nhật nguyệt giáp của cung là tài bạch, là "Nhật nguyệt giáp tài cách".
Hỏa tham, linh tham không chỉ đồng cung có thể coi, nhược dần ngọ tuất năm giờ hợi sinh ra, vũ tham ở xấu, hỏa linh giáp vũ tham, cực mạnh. Cái khác hỏa linh sinh tam phương tứ chính, cũng hỏa tham, linh tham cách. Nhược hỏa, linh và tham ở riêng nhị cung, mà có tam hóa cát liên tiếp, kỳ lực không thể so đồng cung soa.
Vũ tham đồng hành cách: Phàm vũ tham tọa mệnh người, cũng đồng thời là "Nhật nguyệt giáp mệnh cách".
Đến đây cách người ở nơi sinh vô pháp mở rộng chí lớn, cần phải phó tha hương phát triển; nếu sớm năm đắc chí, cũng phù dung sớm nở tối tàn. Nhược mệnh vô chính diệu, tá đối cung thiên di của vũ tham người, nhất định niên thiếu cô bần, năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, vô tổ nghiệp có thể dựa vào, xuất ngoại phát triển trái lại được bạn bè trợ giúp cũng.
Đến đây cách cục người, cá tính chớ quá cương, nhược hội xương khúc, dương đà cập Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi.
Nhật nguyệt giáp mệnh người, suốt đời giàu có, thích hợp công thương nghiệp, vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân nhật nguyệt vị trái lại bối.
Hỏa tham cách, linh tham cách, đều vì ông chủ mệnh, có thể làm nước ngoài sinh ý, vừa có cơ vận, có đột phát cơ hội hội. Không sợ thiên không cướp, thiên không cướp hội tham lang, trái lại năng lực tập chính.
Phạ dương đà, gặp của có sắc nan.
Hỏa tham mạnh yếu, dựa vào thìn, tuất, xấu, vị của của trình tự ──
Thìn là thủy kho, cực mạnh; tuất là hỏa kho, thứ cường; xấu là kim khố, là yếu; vị là mộc kho, yếu nhất.
Vũ khúc ở thìn tuất
Tham lang nhất định ở đối cung, có thể tá luận là "Vũ tham đồng hành cách", nếu có tam cát hóa liên tiếp càng mạnh.
Xấu vị vũ tham và thìn tuất vũ tham bất đồng là, người trước so sánh cấp tiến, hậu người so sánh tao nhã, nhưng trên thực tế hai người giai cấp tiến, chỉ là người trước so sánh rõ ràng, hậu người so sánh ẩn mà thôi.
Đeo sao được địa cách: Vũ khúc ở thìn thủ mệnh, vừa là thìn năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở tuất thủ mệnh, vừa là tuất năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở xấu thủ mệnh, vừa là xấu năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở vị thủ mệnh, vừa là vị năm sinh ra.
Thơ viết: "Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan lớn nơi cường; thủ địa công thành đa kế sách thần kỳ, uy phong bát diện tính danh dương."
Như cung tài bạch, cung Quan lộc có đến đây cách cục, còn lại là tài chính và thuế vụ quan hoặc cơ quan tài chính, chức vị không thấp.
Vũ khúc ở dần thân
Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.
Vũ tướng hai sao pha tạp, tài, cũng chủ cô. Nhập mệnh, là song trọng cá tính người, có lúc uy vũ, có lúc ôn hòa; luận phu thê, chủ nhị; luận tài, chủ nhị loại đã ngoài của tài nguyên; luận quan, có kiêm chức; luận điền, có nhị nơi ở.
Thiên phủ và liêm trinh đồng cung, tựa như máy vi tính, trí nhớ hảo, nhưng không cần thiết sức hiểu biết hảo, cung thiên di có bò năm kị, cho nên có đôi khi hội kịp thời. (nhược gặp bính can tự Hóa kị cũng cùng đến đây luận).
Phủ liêm ở mệnh, thiên, trí nhớ hảo; nhập tật, trí nhớ cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện so sánh không được; nhược phủ liêm ở cung phu thê, thì phối ngẫu trí nhớ hảo.
Vũ tướng nhập đại hạn cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị, có phần ly hiện tượng, giao đối tượng nhiều lần tản.
Nếu là tài, thì không cho nên tổn thất. Vừa xung quan, tài quan lưỡng thất.
Nhìn nữa đại quan, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, quan lộc cùng ta vô duyên, mua quan bán tước.
Tất và phá quân đồng cung, thiên tướng đối cung tọa thủ.
Vũ phá ở tị, phá quân thủy khắc tị hỏa, đã hỏa khắc vũ khúc kim, lưỡng khắc đều là vô tình khắc; vũ phá ở hợi, vũ khúc âm kim sinh hợi thủy, phá quân quý thủy và hợi thủy bỉ và, là sống của vô tình, trợ giúp của vô tình, đều là vô tình của sinh khắc. Cho nên luận mệnh, thì buồn bực và đã thấy ra tua thay; luận giao hữu, thì đa lại thích tự tri giao không có mấy; luận tài, nhìn như tài nguyên quảng, nhưng lại tài không hiện, hoặc lai mà không tụ.
Nhược phá quân hóa lộc, hoặc quan võ vinh thân; vô hóa lộc, thương gia tố phúc.
Mặt mày hốc hác, tự có kỳ phản bội tính.
Thiên đồng tinh
── nhâm thủy, thuần dương, là dùng ăn nước, hệ thống cung cấp nước uống, thùng nước dặm thủy chờ, cũng là bồn cầu thủy. Thiên đồng Hóa kị, khả năng bồn cầu phá hủy, hoặc vòi nước phôi rơi, thùng nước phá hủy.
Thiên đồng Hóa kị ─ cai thông không được thông, không nên thông lại thông, nóc nhà thẩm thủy, tường hoặc ống nước, thùng nước, bồn cầu dễ thẩm thủy.
Thiên đồng chủ hòa hợp, Hóa kị thì, tựu vô pháp hòa hợp, thì hội lậu tài, hoặc bản thân không khỏe, nữ tính thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn xảy ra vấn đề, sự trao đổi chất vấn đề; hoặc và người nhà không được hòa hợp, vưu sỉ thiên đồng Hóa kị rơi cung điền trạch càng lộ vẻ.
Thiên đồng ─ hòa hợp tinh, xã giao tinh, hòa sự lão, gà mẹ tinh. Cũng dẫn thân là quán ven đường.
Thiên đồng cũng là cung phúc đức chủ, hóa khí viết phúc.
Ngũ phúc thọ tinh
Thiên đồng, thiên lương, liêm trinh, tham lang, Thiên phủ.
Ngũ phúc thọ tinh ─ phúc thọ ngôi sao, bản ý là lão lai tốt hơn, đi lão vận. Nhược tài tinh, thì đi tráng niên vận, ngũ phúc thọ tinh ở mệnh hoặc quan, có một đặc sắc hay: Thông minh nhưng không được chuyên tâm, chính khóa không được độc độc khóa ngoại.
Thiên đồng canh chủ phúc đức, nó ngoạn tâm nặng, tính trẻ con vị mẫn; vừa gà mẹ tinh, nói xong khó nghe điểm hay thích chõ mũi vào chuyện người khác, êm tai là nhiệt tâm công ích.
Thiên đồng chủ phúc thọ, nhược niên thiếu hưởng phúc, lão lai vô thọ, hơn nữa cân viên này tinh có liên quan nhân, giống nhau có thể so với so sánh lười nhác, hội hưởng thanh phúc. Nếu như thời kỳ thiếu niên so sánh hưởng thanh phúc, lão lai sẽ vô thọ, bởi vì thiên đồng đi lão vận ngôi sao, nếu như niên thiếu phi thường chăm chỉ, lão lai phúc thọ song toàn.
Tổn hại phúc ý gì? Có "Toàn bộ tổn hại" cân "Tái tạo phúc" lưỡng chủng.
Toàn bộ tổn hại ─ khứ tửu điếm, ktv, hưởng thanh phúc xem ti vi các loại.
Tái tạo phúc ─ tố một ít chuyện tốt.
Toàn bộ tổn hại hay tổn thất, cần phải tái tạo phúc. Chỉ cần nhập mệnh thiên quan phúc, đều cân thọ mệnh hữu quan.
Thiên đồng ─ nhâm thủy ─ và bàng quang hữu quan, bàng quang trải qua thông nhĩ, mũi, hầu.
Thiên đồng hóa kỵ năm sinh tái tự Hóa kị cư điền trạch, (khả năng kém nhất), điền trạch chủ nhà vận vừa chủ tài vận, cũng tài khố, thiên đồng Hóa kị là đi tả ngôi sao (cai tiết không ngừng, không nên tiết mà tiết), cho nên gia vận tài vận toàn bộ tiết.
Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tài bạch ── tài vận toàn bộ tiết.
Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tật ách ── tiêu chảy.
Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tử nữ ── xung điền trạch, bỉ điền trạch tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị hoàn hảo, nhưng đại vận đi tới cung tử nữ tựu toàn bộ xong.
Thiên đồng xảy ra vấn đề ─ nên niệm "Phúc đức chính thần bảo trải qua".
Thiên đồng Hóa kị rơi nào đó cung ─ tạm thời không được hòa hợp, hòa hợp lâu cũng sẽ biến thành đến đây vấn đề chuyên gia.
Thiên đồng nhập mệnh: Liêm trinh tất là tử, tử vi tất là nô, thiên cơ làm quan, mặt trời là phúc, vũ khúc vi phụ.
Tượng ý: Hưởng phúc, hòa hợp, lười nhác.
Nhân: Hòa hợp nhân, bác sĩ, giáo sư.
Sự: Hòa hợp, bàn bạc, phục vụ.
Địa: Quán ăn nhỏ, phúc đức chính thần miếu, nước tiểu câu (cái ao), vòi nước.
Vật: Lưu động nước, ống nước, bồn cầu, lãnh môi.
Bản thân: Bàng quang, thân đóa.
Thiên đồng nhập các cung giải thích
Nhập mệnh: Tính tình ôn hòa, tính tình phát quá là tốt rồi, đa học ít tinh. Ưa hóa lộc, không thích Hóa kị, nhưng hóa lộc khiến người canh lười nhác, Hóa kị thì chủ lao lực, nhưng hóa lộc và Hóa kị đều chủ lạc quan.
Hóa kị: Hòa hợp bất lương, không như mong muốn.
Thiên đồng nhập nữ mệnh, say mê sinh La Mạn Đế Khắc bầu không khí, gặp lại đào hoa tinh như tả hữu, xương khúc, Thái âm thì, dễ có tình cảm làm phức tạp.
Nhập huynh: Huynh đệ có thiên đồng tính chất. Vô Hóa kị, tình cảm hòa hợp, Hóa kị, thì cải biến.
Nhập phu: Tình cảm vợ chồng hài hòa, nam lấy vợ hiền thê, nữ phối lương phu. (gia sát kị ngoại trừ)
Nhập tử: Tử nữ có thiên đồng tính chất, tử nữ đa nhu thuận. Hóa kị thì cải biến.
Nhập tài: Thiên đồng không được chủ tài, ở tài bạch biểu áo cơm không có gì lo lắng, đối tiền tài thấy so sánh đạm, Hóa kị thì thường quay đầu lại thốn, thậm chí có thì là tài hòa hợp không đến.
Nhập tật: Nhâm thủy, chủ bàng quang, nhĩ, mập giả tạo, bệnh phù của tật, kị hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ khai đao và mặt mày hốc hác, bằng không bệnh nhẹ nhiều năm phụ thân. Lánh chủ các hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, như thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn, vấn đề tân trần đại tạ.
Nhập thiên: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ.
Nhập nô: Nhân tế quan hệ hài lòng. Hóa kị, và giao hữu hiệp bất lương, chú ý xả chân sau đích tình hình.
Nhập quan: Làm việc không được tích cực, nhưng thích hợp làm hòa hợp tính của công tác.
Nhập điền: Nơi ở phụ cận có thủy câu, ẩm thực điếm.
Nhập phúc: Phúc hậu, ngũ phúc thọ tinh, nhưng đi vận sợ nhất Hóa kị phá tan.
Nhập phụ: Phụ mẫu có thiên đồng tinh người, phụ mẫu hòa ái dễ gần.
Thiên đồng ở mười hai cung
Thiên đồng ở tử
Và Thái âm đồng cung, cùng âm ở tử thủ mệnh, viết "Thủy trừng quế ngạc" cách. Cùng âm ở tử thủ điền trạch, "Nguyệt sinh biển cả" cách, cũng cơ nguyệt cùng lương cách một loại.
Phú nói: "Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài." có thể phục công chức, là cố vấn cách, như giám ủy, cố vấn chờ. Ất canh năm sinh ra, không tốt; bính năm đinh sinh ra, sinh sinh ban đêm người, phúc quý song toàn.
Cùng âm ở tử ─ chú trọng sinh hoạt hưởng thụ; hạn gặp, có du ngoạn của vận. Nữ mệnh diện mạo giảo hảo, thông minh thanh tú, nhưng tình cảm quá mức phong phú, dễ phát sinh vấn đề, dĩ không ổn định luận, nên kết hôn muộn.
Cùng âm thủ điền trạch, điền trạch phong phú, chủ đại phú.
Thiên đồng ở ngọ
Cùng âm ở ngọ, nước pha nóng lạnh ở dương hỏa hương, so sánh lao lực, cũng là cố vấn cách, không thích hợp làm lão bản. Đến đây cách người thường ra ngoài, xã giao đa, nhưng có quen biết khắp thiên hạ, tri âm không có mấy nhân cảm giác khái, nữ mệnh dễ thụ cảm tình làm phức tạp.
Đầu ngựa đái tiến cách ─
Tử ngọ mão dậu tứ chính vị đều là đầu ngựa, thủ tứ mã địa trước một vị, dương nhận nhập đến đây cung, giai xưng "Đầu ngựa đái tiến cách". Đến đây cách bôn ba bất định, bị thường gian khổ, có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra. Phùng khoa lộc quyền tam cát hóa, khổ cực nhưng tối sẽ thành công.
Cùng âm ở ngọ cư mệnh, bính năm hai tháng, tháng sáu, tháng mười sinh ra, lộc tồn tại tị, dương nhận ở ngọ, vị đầu ngựa đái tiến cách. Phú nói: "Cùng âm cư ngọ viên, dương nhận cùng độ,, là đầu ngựa đái tiến, chủ uy trấn biên cương."
Nguyệt cùng gặp sát cách
Cùng âm ở ngọ thủ mệnh, phùng sát tinh tức là.
Phú nói: "Cùng âm ở ngọ, gia sát nặng, tứ chi doanh hoàng."
Là điển hình bi quan chủ nghĩa người, gặp hảo chưa đủ, gặp phôi thiên không than thở, bản thân cũng béo không đứng dậy, cần phải phòng sắc nan.
Thiên đồng ở mão dậu
Bất lợi nữ mệnh hôn nhân, dễ có lão nhị, hoặc ly hôn tái giá.
Mẫu mệnh thì có tranh chấp ý vị, dục nâng cao một bước, có nôn nóng, bất tuân của biểu hiện, nhưng cũng không sai của cố vấn cách.
Thiên đồng cư mão dậu, Thái âm ở đối cung, cự cơ phân thủ tài, quan, cự cơ là phá đãng, cùng âm đối cung nhìn nhau, đời sống tình cảm phức tạp, bất lợi nữ mệnh. Nhược nhiều hơn chút đào hoa nhập mệnh, phúc, lập mệnh ở mão cung so sánh hưởng thụ, đối tượng là bạch mã vương tử, ở dậu cung tựu có thể xảy ra trương thành thục lý, tựa như đáp tắc xi như nhau. Nếu như thân cung không ở mão, so sánh không được nghiêm trọng, nên làm tiêu khiển sự nghiệp. Cô gái này đã ly hôn.
Thiên đồng ở xấu vị ─ tất và cự môn đồng cung
Cùng cự ở xấu, là vị cung của "Minh châu rời bến" cách, mão cung dương lương là "Mặt trời mọc phù tang" cách, hợi cung Thái âm là "Trăng sáng Thiên môn" cách.
Cùng cự ở vị, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần không thay đổi kị, cũng hiểu được kế hoạch, cũng sẽ giao tế. Nữ mệnh tư sắc bất phàm, gia xương khúc vưu mỹ, Dương quý phi, điêu thiền vì thế cách.
Thiên đồng ở thìn tuất ─ và cự môn đối cung tọa; thìn là trời la, tuất là địa võng.
Thìn là thủy kho, có mộc dư khí, bản thân thì thuộc đất, đập chứa nước chính là thân tử thìn kéo dài; tuất là hỏa kho, dần ngọ tuất kéo dài. Thìn tuất tối ngại cự môn, thìn tuất là thiên la địa võng, thu liễm, bảo thủ, cất dấu, cự môn là hóa ám, nhìn không thấy, cho nên thìn tuất tối ngại cự môn.
Thìn tuất thiên đồng đều tốt khách, cần phải phòng bên ngoài chính là phi. Thiên đồng ở tuất, trái lại là kỳ cách, nhân lộc tồn tại tài, lộc khoa ở quan, thiên đồng hóa quyền, khôi việt giáp mệnh, cự môn Hóa kị ở đối cung, chỉ phụ mẫu sớm tang.
Thiên đồng ở tuất ─"Hóa tinh trái lại quý" cách.
Phú nói: Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.
Thơ viết: Hai sao biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.
Vừa: Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.
Tân nhân cự môn tọa thìn, cũng "Hóa tinh trái lại quý" cách, là tân năm cự môn hóa lộc tọa giờ Thìn, dậu cung lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau. Đến đây cách đồng thời là "Quyền lộc tuần phùng cách."
Quyền lộc tuần phùng cách ─ hóa quyền hóa lộc đồng mệnh cung, hoặc mệnh của tam phương tứ chính.
Cung mệnh can hoặc cung mệnh chi mà sống năm can hoặc chi, danh "Quyền lộc sinh phùng".
Phú nói: Quyền lộc tương phùng, tài quan song mỹ.
Vừa nói: Quyền lộc thủ tài phúc vị, xử sự vinh hoa.
Quyền lộc ở mệnh, tài văn chương tốt. Quyền lộc tuần phùng cách cũng phạ sát tinh, hội sát tinh, ngoại cường trung tâm càn.
Phú nói: Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, tung quan quý cũng bôn ba.
Nhân cung Nô bộc vì hắn cung, điều không phải ngã cung của cho nên.
Cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra; thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, vị của.
"Thìn tuất ứng với ngại cự môn", cự môn ở thìn tuất hãm địa, trừ tân năm sinh ra ngoại lệ. Cự môn vốn có thị phi, hình tụng chờ sự, nên làm luật sư, quan toà hoặc dĩ miệng hành trình nghiệp là việc chính.
Thiên đồng ở dần thân
Tất cùng trời lương đồng cung, cùng lương ở dần thân là ông ba phải, nhưng điều không phải phối ngẫu ông ba phải, mà là bằng hữu ông ba phải, và phối ngẫu quan niệm phân biệt cự, nhân cơ cự ở phu quan, phu thê trong lúc đó không được hiệp.
Cùng lương ở thiên, quan tọa cự môn, đối từ xưa, trung cổ chuyện vật có hứng thú.
Nữ mệnh cùng lương thủ mệnh, nên tố nhà kề.
Đến đây lệ: Lộc quyền khoa "Tam kỳ giao nhau cách", văn xương Hóa kị xung mệnh.
Hóa khoa năm sinh có hay không có giải trừ ách công?
Khán bản năm sinh tại nơi một cung vị, cai cung có thập ma tinh diệu, nếu như là thiên lương tinh, thì có giải trừ ách công, thiên lương là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh đều có giải trừ ách công.
Đến đây mệnh tân năm sinh, tân can rơi huynh đệ và phụ mẫu lưỡng cung, tinh diệu là tử vi cùng trời phủ, tử vi, Thiên phủ đều có giải trừ ách công, nhược yếu bản năm sinh văn khúc khoa có giải trừ ách công, phải thính phụ mẫu, huynh đệ nói.
Đại hạn đi cung tử nữ kỷ hợi, kỷ văn khúc Hóa kị xung phu thê, thùy tượng 1. Phu thê vấn đề 2. Quan lộc vấn đề. Nhìn nữa đại hạn phu thê, can cung đinh cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê, cho nên mới có thể hội ly hôn.
Văn khúc làm lễ nhạc ngôi sao, niệm kinh mới có thể giải quyết phu thê vấn đề, hát cũng có thể giải quyết, nhưng văn khúc lại đồng thời là chuyên cần lễ Phật ngôi sao, hát bất năng chuyên cần lễ Phật.
Cung phúc đức vi phu thê khí mấy vị, đại hạn phu thê hóa lộc tới bản mệnh phúc đức, đại diện phu thê vấn đề khả năng có thể cứu chữa.
Có thể cứu chữa? Ly hôn? Làm sao định luận, phải khán hóa quyền năm sinh tinh nhập ngã cung mới có hiệu, nhược nhập nó cung thì không hiệu. Như vào cung phụ mẫu, thì yếu phụ mẫu làm chủ mới hữu dụng.
Thiên đồng ở tị hợi
Cùng trời lương đối cung tọa
Phú nói: Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. Làm nhiều phiêu oành khách, nhất là gia mệnh mã hoặc nguyệt mã càng sâu.
Thiên lương ở dần thân đã hợi thủ cung mệnh, đều vì "Thiên lương phiêu đãng" cách.
Phú nói: Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.
Vừa nói: Thiên lương tị hợi phùng của, tuy đẹp mà dâm.
Lương cùng tị hợi cách, có thể làm thầy thuốc; thiên lương nhập mệnh, đương quân y thích hợp hơn.
Lang thang ─ hiện đại giải trừ là chạy tới chạy lui rất bận rộn hình dạng.
Thiên đồng ở tị hợi, bất luận nam nữ, dễ thụ cảm động mà phát triển trở thành là tình cảm, nhất là ở hợi, thủy vượng hơn, nữ mệnh canh cần phải chú ý, thái bác ái, ứng với cẩn thận.
Sao Liêm trinh
─ ký trinh mà lại liêm, thứ đào hoa, cụ xung đột tính.
Đào hoa ─ tinh thần đào hoa.
Liêm trinh là khoanh tròn, là tù tinh, hóa (khí) kị viết tù, không thay đổi kị cũng có tù vị đạo.
Liêm trinh ở quan lộc → quan lộc chủ; ở mệnh thân thể điền, khiếu thứ đào hoa.
Ở quan lộc ─ trạng thái tĩnh quan lộc lực đại diện sự nghiệp vận chuyển buôn bán trạng huống, nhược Hóa kị thì, thì có vận chuyển buôn bán trạng huống không tốt hoặc có tài nhưng không gặp thời của hám.
Liêm trinh ─ đinh hỏa lại có ất mộc cập mậu thổ. Đinh hỏa, loại hóa sau khi là "Tham" và "Tranh" của biểu tượng, liêm trinh tọa mệnh, lục thân vô kháo, cá tính tranh cường háo thắng, thái độ làm người tương đối hiện thực, lòng háo thắng cường. Năng lực chịu khổ nhọc, thời niên thiếu tương đương gian khổ, lớn lên hậu sự nghiệp có thành tựu hậu, tựu ưa quan truy cầu vật chất hưởng thụ, cũng dễ là lợi ích sở mê hoặc, dĩ bù đắp còn nhỏ của bất túc.
Liêm trinh tọa mệnh → và đổ hữu quan.
Liêm trinh là tù tinh → đựng thị phi ý, dễ có phạm tội khuynh hướng. Nhưng đa thuộc về hành chính thượng thiếu sót, không phải người sự quan phi. Nhất là liêm trinh và dương nhận đồng cung, hoặc hình thành ﹂ hình tù giáp ấn" cách người, dễ nhất chọc hành chánh quan tư, như vượt đèn đỏ, không tuân thủ quy tắc giao thông chờ.
Liêm trinh là tù → hệ đinh hỏa của liệt, nhược ở mùa hè hoặc hỏa năm, là hỏa càng thêm thượng hoả, tâm hoả vượng, khó chịu khoái, kéo dài đến rất nhiều tật bệnh, như bệnh ung thư.
Thiên cơ vĩnh ở liêm trinh cung tật ách. Liêm trinh có chuyện tìm thiên cơ, nhất, lục cộng tông. Liêm trinh thiên cơ Hóa kị thì, nên niệm 〈 thanh tịnh trải qua 〉
Thiên cơ Hóa kị → suy nghĩ thắt. Liêm trinh Hóa kị → tâm tình úc tốt.
Tượng ý: Đào hoa, đánh bạc, tù nại, pháp luật, quan phi.
Nhân: Dân cờ bạc, phạm nhân, phong trần nữ lang.
Sự: Hành chánh quan phi, đánh bạc, sanh non (cung tử nữ Hóa kị).
Địa: Phong nguyệt nơi, ngục giam, sòng bạc, rẫy.
Vật: Xe chở tù, điện tử, tảng đá.
Bản thân: Phụ nữ tật bệnh, thiếu máu, bệnh ung thư.
Liêm trinh nhập các cung của giải thích
Liêm trinh Hóa kị nhập nữ mệnh → tình cảm đa sinh làm phức tạp.
Huynh đệ → huynh đệ có liêm trinh tính chất. Hóa kị, dễ thụ huynh đệ liên lụy.
Phu thê → phối ngẫu có liêm trinh tính chất, mà lại phải chú ý phối ngẫu có vấn đề tình cảm.
Tử nữ → tử nữ có liêm trinh tính chất. Tử nữ cá tính cường, cụ phản bội tính.
Tài bạch → liêm trinh của tài không đổi thủ, thiện lưu động, cho nên nên kinh thương, nhượng tiền lưu thông. Hóa kị thì, vật đánh bạc.
Tật ách → nghi nan tạp chứng, Hóa kị đa bệnh ung thư.
Nữ tính và tử nữ không hợp, dễ được tả vú ung thư.
Nữ tính cả người không hợp, dễ được hữu vú ung thư.
Áp lực công việc quá lớn, dễ được ung thư vú.
Bị khi dễ ghi hận trong lòng, dễ có ung thư gan.
Trong không hợp, dễ được ung thư bao tử.
Đổi công tác hoàn cảnh hoặc ở nhà hoàn cảnh, dễ được cốt ung thư.
Công tác nghiệp vụ tranh cãi, dễ có trực tràng ung thư.
Và thủy hữu quan, dễ được thận bệnh.
Tâm tình quá mức cao vút, dễ được bệnh tim.
Thiên di → nên vãng đô thị phát triển.
Giao hữu → bằng hữu đa liêm trinh tính chất. Giao hữu đa bằng hữu khác phái, biến động tính đại.
Quan lộc → thiên hướng thiết bị điện nghiệp.
Điền trạch → ở dần thân tị hợi, và dịch mã hữu quan, chủ còn nhỏ có rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại học ở trường, hoặc đáo ngoại mưu sinh hiện tượng.
Phúc đức → tâm tư dễ thay đổi, Hóa kị thì, lòng có thiên thiên kết.
Phụ mẫu → phụ mẫu có liêm trinh tính chất, Hóa kị thì và phụ mẫu tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu một trong có gặp ở ngoài, ly hôn hiện tượng.
Liêm trinh ở tử ngọ
Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân ngồi một mình. Nhập mệnh, thông minh, không hợp đàn, chỉ vì thất sát tọa phúc đức, nhưng cũng kinh thương.
Đến đây mệnh nhược và dương nhận đồng cung, "Hình tù giáp ấn". Lập mệnh ở ngọ, bính, tuất hóa kỵ năm sinh kiêng kị; lập mệnh ở tử, nhâm hóa kỵ năm sinh kiêng kị. Hình tù giáp ấn người, đa chủ thị phi gặp chuyện cai phán đoán mà không phán đoán, trái lại tao kỳ loạn, chú ý có hình tụng, đánh bạc việc. Bất luận nam nữ giai cần phải hôn nhân, có gặp ở ngoài của khả năng, mà cung phu thê tham lang tinh cũng sẽ tăng phối ngẫu gặp ở ngoài tình hình.
Nữ mệnh còn phải cẩn thận khai đao hoặc sanh non sự.
Liêm trinh ở mão dậu
Nhất định và phá quân đồng cung. Nữ tính liêm phá đồng cung, tình cảm dễ gặp phải khúc chiết. Gia Hóa kị hoặc sát tinh, có ly hôn nguy cơ. Kết hôn muộn hay nhất, tảo hôn dễ khởi biến hóa.
Mão dậu lưỡng cung không thích canh năm sinh ra dương nhận cư dậu đại hung.
Liêm phá gia sát tinh hoặc Hóa kị đồng cung, cẩn thận tai nạn xe cộ, quan phi, tranh tụng, lao ngục chờ tai nan, canh phải cẩn thận bản thân khang tình hình.
Liêm trinh ở thìn tuất
Liêm trinh ở thìn tuất tất cùng trời phủ đồng cung.
Thiên phủ liêm trinh ở tuất cung, khiếu "Thiên phủ thủ tuất cách", chú ý hôn nhân.
Cổ nói: Thiên phủ tuất cung vô sát tinh, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim.
Đến đây mệnh dễ có tình duyên, khẩu tài không sai. Bính sinh ra Hóa kị nhập mệnh, có hung hiểm, cẩn thận bản thân khỏe mạnh.
Liêm trinh ở xấu vị
Liêm trinh và thất sát ở xấu vị đồng cung, cá tính cố chấp, muốn sẽ, bản thân dễ bị bị thương, và sát tinh hoặc dương nhận đồng cung, có khai đao việc.
Cốt tủy phú: Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người.
Quá nhỏ phú: Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi.
Liêm trinh thất sát yếu tích phúc, phải cư sinh vị cung miếu vượng nơi, mà lại vô sát tinh phá tan, cư xấu hãm địa gia cát có thể phúc quý, lâu thì bất lợi; trên đường mai thi, chính là muốn cẩn thận tai nạn xe cộ.
Liêm trinh ở dần thân
Liêm trinh ngồi một mình dần thân tọa mệnh có bao nhiêu loại cách cục, "Hùng ở lại càn nguyên cách", "Tử Phủ triêu viên cách" "Phủ tướng triêu viên cách" chờ ba loại.
Vô sát người, trong công tác có quý nhân, cũng có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Bính sinh ra, liêm trinh Hóa kị, bất lợi. Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, liêm trinh nhập mệnh thân có đái đào hoa, đối cung tham lang tọa thủ, nên kết hôn muộn, bằng không đa cảm tình khúc chiết.
Nhị, Tử Phủ triêu viên cách
Cổ nói: "Tử Phủ triêu viên gặp quyền lộc, chung thân phúc hậu tới tam công". (hoặc phú xa ông)
Vừa nói: "Tử vi, Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công."
Tam, Phủ tướng triêu viên cách
Phủ tướng triêu viên cách, thời cổ xưng là thực lộc thiên chung, hiện đại thuyết pháp là áo cơm không thiếu.
Liêm trinh ở tị hợi
Liêm trinh ở tị hợi, tất và tham lang đồng cung. Lưỡng khỏa đào hoa tinh cùng một chỗ, bất luận nam nữ mệnh, khác giới duyên cường, nhất là hợi cung, khiếu "Hiện lên thủy đào hoa".
Liêm trinh ở hợi cung nam mệnh, ngàn vạn lần bất năng lại thêm sát tinh hoặc Hóa kị, bằng không dễ có đào hoa tranh cãi, hoặc trầm mê sinh tửu sắc trong, nữ mệnh thì có rơi vào phong trần khả năng. Hay nhất không nên dưỡng thành uống rượu tập quán.
Thiên phủ tinh hệ
Thiên phủ tinh
Thiên phủ → mậu thổ, thuần dương; tử vi → kỷ thổ, thuần âm.
Tử vi tinh hệ lục sao quản lục điều tuyến, Thiên phủ tinh hệ có bát sao, nhiều hơn lưỡng sao, tất và tử vi tinh hệ lục sao nào đó lưỡng khỏa trùng điệp ở một cái tuyến thượng.
Thiên phủ đối cung nhất định là thất sát.
Phá quân và thiên tướng nhất định đối cung tọa.
Một cái tuyến có tam sao chỉ có "Phủ sát" và "Mặt mày hốc hác" ; tức tử vi tinh hệ mỗi một sao chỉ để ý một cái tuyến, hơn nữa giá lưỡng khỏa Thiên phủ tinh hệ, bằng tam sao.
Thiên phủ ←→ thất sát. phá quân ←→ thiên tướng.
Giá lưỡng điều định luật đây đó tương khắc vừa tương dung, thật giống như âm dương như nhau.
Phủ âm tham cự tướng lương sát phá, thuận đi mà bài.
Thiên phủ tọa cung mệnh, thì Thái âm tọa phụ mẫu, tham lang là phúc đức, cự môn cư điền trạch, thiên tướng tọa quan lộc, thiên lương là giao hữu, thất sát ở đối cung thiên di, phá quân thì tọa cung phu thê.
Như vậy, phủ tướng nhất định tam hợp, mà hình thành "Phủ tướng triêu viên cách".
Thiên phủ ở mệnh tài quan trong đó nhất cung, thiên tướng cũng nhất định ở mệnh tài quan trong đó nhất cung.
Thái âm cùng trời lương nhất định ở tam hợp phương, Thái âm tọa mệnh, thiên lương nhất định ở cung Quan lộc.
Tử vi đẩu số phân hai đại loại, vừa là "Cơ nguyệt cùng lương", vừa là "Sát Phá Lang".
Sát Phá Lang của tính thuần dương, cơ nguyệt cùng lương thuần âm.
Phàm thuộc Sát Phá Lang người, đệ nhất đại hạn đi Sát Phá Lang, đệ nhị đại hạn đi cơ nguyệt cùng lương, đệ tam đại hạn nhất định vừa đi Sát Phá Lang, dĩ loại này thôi. Mà cơ nguyệt cùng lương người, cũng như vậy luận.
Có một hiện tượng nhất định phát sinh, như cơ nguyệt cùng lương người, đại hạn đi Sát Phá Lang thì, lúc đầu nhất định sẽ không thái tập quán, bởi vì âm dương thuộc tính không hợp.
Thiên phủ → phòng ốc → kho.
Thái âm → tài khố → giọt nước mà thành của tài, mà thành tài khố của mẫu, Thái âm ở trên trời phủ của cung phụ mẫu.
Tham lang ở trên trời phủ của cung phúc đức, tham lang là dục vọng chi thần, Thiên phủ tọa mệnh người, là một rất có dục vọng người.
Cự môn ở điền trạch, cự môn → thật lớn của môn.
Thiên tướng ở trên trời phủ của cung Quan lộc → phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung, ăn mặc không lo.
Thiên lương ở cung Nô bộc, Thiên phủ tọa mệnh người thích đương lão đại.
Thất sát ở trên trời phủ của đối cung, bề ngoài ổn trọng trầm ổn, nội tâm là vội vàng xao động.
Đang nhìn Thiên phủ tọa mệnh người đó đại hạn thì, đặc biệt muốn xem cung phu thê, bởi vì phá quân vĩnh viễn ở cung phu thê.
Phá quân chủ phu, tử, nô, phá quân ở đây tam cung không hề yêu cầu thường ý.
Phá quân chủ hao tổn, hao tổn sinh ra, tựu dễ xảy ra vấn đề.
Phá quân cũng là động tinh, cung phu thê không thích động tinh, tình cảm cần phải ổn định. Thiên phủ tuy là quyền lệnh ngôi sao, thế nhưng cũng muốn bị quản chế sinh phá quân, mà Thiên phủ còn lại là cực không muốn, bởi vì nó là quyền lệnh ngôi sao, cho nên phu thê lâu sẽ có vấn đề, phải giải quyết phu thê đang lúc vấn đề, Thiên phủ tọa mệnh người, cần tiền lai cung ứng, nhân phá quân chủ hao tổn.
Sát Phá Lang ưa quan ở sự nghiệp cung, sự nghiệp cung phải có bốc đồng.
Thiên phủ quản tham lang, tham lang quản thiên tướng, thiên tướng quản thất sát, thất sát vừa quản tham lang, tham lang quản phá quân.
Quản → ước thúc.
Thiên phủ tọa mệnh người, thường thường dụng tiện nghi giá, mãi cao cấp đông tây. Nhược thực sự rất muốn mà vừa mua không nổi thì, cũng hội mình khắc chế, bởi vì Thiên phủ ước thúc tham lang.
Thiên tướng cũng quản thất sát, như tướng lĩnh của điều động.
Thiên phủ tương đối chỗ đặc thù hay ﹂ nhất tâm lưỡng dụng", đã điền trạch chủ vừa tài bạch chủ, chỗ tốt ở chỗ này, chỗ hỏng cũng ở nơi đây. Chỗ hỏng là nó đối một việc rất dễ minh bạch, nhưng minh bạch hậu tương đối sẽ không sâu hơn nhập đi giải trừ, ý tức rất khó tái tiến bộ.
Thiên phủ tọa mệnh nữ hài, mãi thập ma đông tây, hoặc ở nơi nào mãi so sánh tiện nghi, người đều biết, dũ béo, đối tiền tài phương diện tựu dũ năng lực tính toán tỉ mỉ. Nhưng sẽ không bị nói rõ keo kiệt, như hoa một trăm nguyên mua đồ, thoạt nhìn thì có ba trăm nguyên giá trị.
Quyền lệnh đại diện cố chấp, nhược đại vận đi tới quyền lệnh ngôi sao cung vị, cái này đại hạn thì có cố chấp hiện tượng.
Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao.
Thiên phủ ở phương diện ăn tương đối chú ý thực sự, thế nhưng ăn ngon. Thiên tướng thì tương đối chú ý cao quý. Thiên phó cân thiên tướng đồng thời cũng là nịnh bợ tinh, người khác phách ngựa của bọn họ thí. Vuốt mông ngựa phương pháp tuyệt đối không được như nhau.
Thiên phủ tọa mệnh người đó, quyền lệnh đại, nhất tâm nhị dụng, phách hắn nịnh bợ phải cẩn thận tìm từ, phải có căn cứ tài giảng, như: Người ta bây giờ nhìn lại bỉ hai tháng tiền lục soát sinh ra (trọng điểm là hai tháng tiền).
Thiên tướng tùy tiện nói tương đối không có vấn đề gì, loạn phách hắn sẽ vui vẻ.
Thiên tướng quý tinh, quý tinh đều tương đối lại, lại thập ma / lại sinh tố việc vặt vãnh, kết thúc công việc, như ăn hậu không được rửa chén, hoặc rời giường hậu không được gấp bị ──.
Thiên tướng tọa mệnh con cái, yếu xưng hắn không có làm sự. Như: Hắn sẽ chủ động giúp làm gia sự các loại.
Thiên phủ chủ tài khố, tương đối không thích sát tinh, có sát thì kho phá. Ưa tài tinh, như; vũ khúc, hóa lộc hoặc lộc tồn.
Tượng ý: Điền trạch, tài khố, y lộc.
Nhân: Thông quản lí, tài vụ chủ quản.
Địa: Rẫy, ngân hàng, thương khố.
Vật: Tiền quỹ, tủ sắt.
Bản thân: Tính khí.
Thiên phủ nhập các cung giải thích
Nhập mệnh; tài khố ngôi sao, ổn định, hội cát năng lực tụ tài. Thích ổn định, coi trọng cảm giác an toàn. Như hội thiên không cướp có tài bị cướp hiện tượng, thì tương đối tồn không được tiền, mà lại không có cảm giác an toàn.
Nhập huynh: Huynh đệ có Thiên phủ tinh tính chất. Phụ mẫu so sánh đông huynh đệ, so sánh không đau ta, nhân Thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở phụ mẫu, Thiên phủ ước hẹn bó buộc tham lang.
Nhập phu: Phối ngẫu có Thiên phủ của tính chất, thiện quản lý tài sản, hội sát tinh thì nên kết hôn muộn.
Nhập tử nữ: Tử nữ có Thiên phủ tinh của tính chất.
Nhập tài: Thiên phủ là tài bạch tinh, là lộc kho, chủ suốt đời giàu có, vừa thiện quản lý tài sản.
Nhập tật: Thuần dương đất, tính khí của tật.
Nhập thiên: Ưa trợ giúp nhân.
Nhập nô: Gặp gỡ người đa số ông chủ cập chủ quản.
Nhập quan: Ưa lộc quyền khoa tam cát hội chiếu, cách cao, sẽ có thành tựu. Nên tài chính và kinh tế.
Nhập điền: Thiên phủ là điền trạch chủ, chủ giàu có.
Nhập phúc: Thấy đủ, lạc quan.
Nhập phụ: Phụ mẫu hiền lành.
Thiên phủ ở tử ngọ mão dậu
Thiên phủ ở tử ngọ, tất và vũ khúc đồng cung, vũ khúc là tài tinh, Vũ phủ rất sợ thiên không cướp hoặc cái khác sát tinh, tài bị cướp của hiện tượng.
Thiên phủ ở mão dậu ngồi một mình, đối cung vũ sát.
Thiên phủ ở thìn tuất xấu vị
Thiên phủ ở thìn tuất, và liêm trinh đồng cung, duyệt liêm trinh ở thìn tuất.
Thiên phủ ở tuất, có thể hình thành "Thiên phủ thủ tuất cách "
Cổ nói;"Thiên phủh nhâm cung vô sát thấu, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim" giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, lộc tồn hóa khoa nhập quan, cung tài bạch có tử vi tinh; kỷ sinh ra, lộc tồn cân hóa lộc phân biệt tọa tài quan lưỡng địa.
Tướng Cự cùng Tham Âm
Thiên phủ ở xấu vị ngồi một mình, đối cung liêm sát.
Thiên phủ ở dần thân tị hợi
Thiên phủ ở dần thân tị hợi và tử vi đồng cung.
Thiên phủ ở tị hợi, ngồi một mình, tử sát ở đối cung. Tị hợi Thiên phủ, cần phải chú ý cung phu thê liêm phá tổ hợp.
Thái âm tinh
Đại âm tinh → quý thủy, chủ tài bạch và điền trạch, vừa chủ nữ nhân. Nữ nhân đại diện mẫu thân, bản thân, nữ nhi, nam tính đại diện mẫu thân, thê tử, nữ nhi.
Thái âm và thái dương bất đồng ─ thái dương bác ái, thi mà không bị; Thái âm cũng là bác ái, thụ rồi sau đó thi
Thái âm tọa mệnh người, ứng với chú trọng sinh nhật một ngày kia? Mùng một và mười lăm bất đồng, nông lịch mười lăm ban ngày hậu sinh ra, như mười hai giờ thái dương, dần dần tây hạ xu thế. Mười lăm nhật sau này sinh ra mệnh tọa Thái âm người, tuy rằng viên mãn, nhưng hội đi xuống sườn núi. Nửa tháng đầu sinh ra người ái tâm hội càng ngày càng mạnh, nửa tháng sau sinh ra người, ánh trăng cường độ ánh sáng yếu dần, hội so sánh xấu hổ.
Nhật nguyệt đồng cung trục → nhật nguyệt xấu vị đồng cung.
Nhật nguyệt trái lại bối → sinh hoạt dễ ngày đêm điên đảo, "Ám quang điểu". Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, cũng là ám quang điểu.
Thái âm → chủ thanh minh, vệ sinh sáng sủa ý, đại âm tọa mệnh người đại đô sẽ có khiết phích. Hóa kị hoặc nhật nguyệt trái lại bối tựu cải biến, hữu tâm vô lực.
Thái âm cư điền trạch → uông kỳ là đại hạn điền trạch, trong rất sạch sẽ. Hóa kị thì cải biến, hữu tâm vô lực.
Kị → là tâm cũng
Đại âm → vệ sinh của đồ dùng, sự vật, nữ nhân đồ dùng.
Ngày hôm nay tâm huyết dâng trào tưởng chỉnh lý gian phòng → ngày hôm nay khả năng là quý can hoặc canh can hoặc đinh can, Thái âm hóa lộc và hóa khoa đô hội chỉnh lý, quyền có thể sẽ không, quyền có quyền hành ý, không sai biệt lắm thì tốt rồi, mà kị tựu hữu tâm vô lực.
Thái dương → dương động.
Thái âm → âm động, như sông nhỏ nước chảy lẳng lặng thảng trứ của động.
Thiên cơ → âm động, trục động, có động như không nhúc nhích, vận chuyển thật nhanh.
Thái âm và thái dương đều là dịch mã, động như cậu bé và nữ hài động không giống với, vận động gia chữ Nhật nhân chơi bóng thì, động cũng không giống với, dương động và âm động chính là cái đạo lý này.
Thái âm → dịch mã, ngoại tai giống như tai nạn xe cộ, chứng bệnh còn lại là bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp là huyết áp thấp.
Thái âm tài là giọt nước mà thành, nhược Hóa kị cũng là giọt nước mà tổn hại.
Tượng ý: Vệ sinh, dịch mã.
Nhân: Nữ nhân, mẫu thân, thái thái, nữ nhi.
Sự: Vệ sinh.
Địa: Lữ quán.
Vật: Vệ sinh đồ dùng, nữ nhân đồ dùng.
Bản thân: Mắt, bệnh phụ nữ.
Thái âm nhập các cung của giải thích
Nhập mệnh: Nam mệnh Thái âm tọa mệnh, như hóa lộc hoặc hóa khoa hoặc không có tự hóa người, đều có chứa son phấn khí, hóa quyền hoặc Hóa kị, có trợ giúp cải thiện son phấn khí, khiến cho của cương nhu tịnh tể.
Nhập huynh: Giữa huynh đệ có Thái âm của tính chất, có lẽ huynh đệ cá tính so sánh nhu tính hóa. Tỷ muội thì ôn nhu hiền thục.
Nhập phu: Phối ngẫu có Thái âm của tính chất, thất huy gia sát, chú ý phối ngẫu thân khỏe mạnh.
Nhập tử: Tử nữ thông minh dịu ngoan.
Nhập tài: Tài giọt nước mà thành, Hóa kị thì giọt nước mà tổn hại.
Nhập tật: Bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp thấp.
Nhập thiên; tại ngoại có nữ nhân duyên.
Nhập nô: Có nữ tính duyên.
Nhập quan: Thích hợp bất động sản buôn bán cập đồ trang điểm hoặc vệ sinh đồ dùng việc nghiệp hoặc lữ quán nghiệp.
Nhập điền: Thái âm là điền trạch chủ, chủ bất động sản đa.
Nhập phúc: Có tình duyên, nặng tinh thần hưởng thụ.
Nhập phụ: Và mẫu thân duyên hậu, thất huy trái lại, Hóa kị và mẫu thân tướng thiếu nợ.
Thái âm ở tử ngọ mão dậu
Thái âm ở tử ngọ → cùng trời cùng đồng cung.
Cùng âm ở ngọ gia dương nhận → đầu ngựa đái tiến cách.
Thái âm ở mão dậu độc, đối cung thiên đồng.
Nhật tị nguyệt dậu cách → thái dương ở tị, Thái âm ở dậu.
Thái âm ở thìn tuất xấu vị
Ở xấu vị, và thái dương đồng cung. Ở thìn tuất độc, đối cung thái dương.
Thái âm ở dần thân tị hợi
Thái âm ở dần thân → thiên cơ đồng cung. Ở đã hợi ngồi một mình, đối cung thiên cơ.
Đã hợi Thái âm có thể hình thành "Trăng sáng Thiên môn cách", chủ phú, có ngoài ý muốn của tài.
Cổ nói: "Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to."
Vừa nói: "Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu."
Tham lang tinh
Tham lang → giáp mộc và quý thủy, hóa khí viết tiêu chuẩn.
Tham lang → dục vọng chi thần, tiêu chuẩn hay lý tưởng chủ nghĩa và hoàn mỹ chủ nghĩa người, đô hội xóa sạch bích tướng mặt quang, mọi việc đều mong muốn xử lý tận thiện tận mỹ.
Tham lang Hóa kị → tiêu chuẩn biến thành không có tiêu chuẩn, dục vọng lạp cao, vô pháp hoàn thành mục tiêu, mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc.
Ví dụ như: "Bất hảo" thì tưởng "Tốt", hoặc người khác nói được ba hoa chích choè thì, rất dễ tin tưởng, sự hậu mới phát giác đương sơ vì sao một nghĩ rõ ràng.
"Mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc" là tham lang Hóa kị dễ dàng nhất phạm sai lầm. Nhược một kiên trì, cuối cùng tổng hội hao tổn một ít tiền tài.
Kiên trì thập ma? Nghe được hết sức tốt chuyện tình, đã nghĩ thành chia ra hảo là tốt rồi, nhân gia thuyết thể kiếm một trăm vạn nguyên, đã nghĩ kiếm mười vạn nguyên thì tốt rồi.
Tham lang → đào hoa, và quý thủy hữu quan, hóa khí viết tiêu chuẩn cũng cùng quý thủy hữu quan.
Tham lang → giáp mộc, là thần tiên của ở lại, nguyên tài vật liệu, trở lại nguyên trạng, tấm lòng son, tạo hóa của thủy → thần tiên.
Tham lang Hóa kị không nói chuyện quý thủy, chỉ nói giáp mộc, không nên bằng dục vọng đi làm sự, như khaiKTV hoặc thanh sắc nơi đều không thể.
Hóa kị thì, không phải sợ kị, chỉ cần tố viên này tinh chính tính, không nên tố nó bất chính một mặt.
Tham lang tinh là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh, đều có giải trừ ách công.
Nhưng tham lang và liêm trinh lưỡng sao, nhất gặp đào hoa sẽ không có giải trừ ách công.
Thiên cơ 瞐 ngũ thọ, giải trừ ách công, nó là tôn giáo, thần minh tinh, đau khổ do tôn giáo và thần minh phương diện trứ thủ, thì có giải trừ ách công .
Tham lang Hóa kị hậu biến thành quý thủy, đi đào hoa lộ tuyến, sẽ không có giải trừ ách năng lực, Hóa kị hậu, sẽ tầm giáp mộc, trở lại nguyên trạng → luyện tiên.
Chú ý: Tham lang Hóa kị → không nên hát tửu, nhược gia văn xương hoặc văn khúc hội lợi hại hơn, trở thành "Tham xương cách".
Tham xương cách → chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Phấn thân toái cốt → tiêu chuẩn tai nạn xe cộ cách.
Chính sự điên đảo → nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.
Tham lang → yếu cá cũng muốn hà, nhược là thật không có cá, mới có thể yếu hà. Dục vọng chi thần, vĩnh viễn đòi lấy vật gì chất và tinh thần đều xem trọng.
Tham lang tọa mệnh tự hóa lộc, đặc biệt dễ xóa sạch bích song mặt quang.
Tham lang → đào hoa tinh, có nhân duyên. Đào hoa cách → mệnh tọa thủy cung, thập, mười một, mười hai tháng sinh ra. , gặp thiên không cướp, trái lại năng lực tập chính, giảm đào hoa tính chất, gặp lộc tồn cũng có thể khứ sắc tâm.
Tham lang ┼ văn xương ┼ hóa lộc → lung tung tố lung tung kiếm.
Tham lang Hóa kị → nhất định phải làm tham lang bản thân chính tính.
Tham lang ┼ Hỏa Tinh hoặc linh tinh → hỏa tham cách hoặc linh tham cách → hoành phát.
Tham lang còn có một đặc tính, hay rất dễ ly rượu thích hiềm khích lúc trước.
Tham lang Hóa kị nhập mệnh → thiên lãnh tính càng mạnh, như không được độc chính khóa, thích khóa ngoại thư; tức không làm việc đàng hoàng, đi chỡ đi đáo cũng hội như vậy. Sự nghiệp cũng nên ít lưu ý hành nghiệp, như quan thôn nghiệp, linh cốt tháp.
Tượng ý: Đào hoa, thần tiên.
Nhân: Mệnh lý sư, phong trần nữ lang, linh môi
Sự nghiệp: Uống rượu, đánh bạc, tu đạo
Địa: Tiệm rượu, phần mộ, phòng khiêu vũ
Vật: Chỉ, tình thú đồ dùng
Bản thân: Bộ phận sinh dục, can
Tham lang nhập các cung
Nhập huynh: Huynh đệ có tham lang tính chất người, hoặc huynh đệ trung tâm không hề thính phụ mẫu quản giáo người. Bởi vì tham lang quản thiên tướng, tham lang ở huynh đệ cung, thiên tướng nhất định ở cung phụ mẫu.
Nhập phu: Tham lang nếu là đào hoa tinh, không thích nhập cung phu thê, đào hoa tinh nhập cung phu thê, tình cảm vợ chồng dễ nghèo nàn, kết hôn muộn là nên. Gặp sát tinh hoặc Hóa kị, chủ hôn tiền quan hệ tương đối phức tạp, có lẽ hôn hậu dễ có bên thứ ba tham gia.
Nhập tử: Tử nữ có tham lang của tính chất, mà lại tử nữ dục vọng khá cao.
Nhập tài: Chủ thiên tài, và vũ khúc cùng, chủ vãn phát, vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhưng trung niên sau này phát không được phát / không biết, muốn xem đi vận. Nếu như cùng với hắn đào hoa tinh hội hợp gia hóa lộc, thích hợp khác giới phát tài hành nghiệp, nếu như đào hoa tinh diệu tổ hợp lại thêm Hóa kị, thì phải cẩn thận nhân sắc rủi ro.
Nhập tật: Tham lang tương đối đại diện bệnh phụ nữ, hoặc hạ bộ của tật, hoặc can vấn đề (giáp mộc), nhưng tham lang tinh chứng bệnh, đại thể biểu hiện ở nước bộ phận.
Nhập thiên: Thích tân kỳ kích thích sinh hoạt, khác giới duyên tốt.
Nhập nô: Bằng hữu có tham lang của tính chất người. Bằng hữu đa thuộc ăn uống phiêu đổ người.
Nhập quan: Nên nghề giải trí.
Nhập điền: Vũ tham tài trạch vị, hoành phát của cải.
Nhập phúc: Hoàn mỹ chủ nghĩa người, dục vọng đa, nhưng rất lý trí, lý trí biết còn hơn tình cảm.
Nhập phụ: Phụ mẫu có tham lang của tính chất người. Và mẫu thân so sánh vô duyên.
Tham lang nhập tử ngọ mão dậu
Tham lang nhập tử: "Hiện lên thủy đào hoa cách". Phú nói: "Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa."
Tham lang cư mão dậu, cân tử vi đồng cung, là "Đào hoa phạm chủ cách".
Tham lang ở thìn tuất xấu vị
Tham lang ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung vũ khúc.
Tham lang ở xấu vị và vũ khúc đồng cung, hình thành ﹂ vũ tham cách".
Phú nói: "Vũ tham tài vị, hoành phát của cải".
Tham lang nhập thìn tuất xấu vị tứ cung, được miếu vượng. Như gặp Hỏa Tinh, là "Hỏa tham cách" ; gặp linh tinh, là "Linh tham cách". Giai chủ hoành phát.
Tham lang ở dần thân tị hợi
Tham lang ở dần cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh. Như tham cư dần cung gia đà la, cổ vị: "Phong lưu màu trượng", có đào hoa ý tứ hàm xúc.
Cự môn tinh
─ thật lớn của môn, tại thân thể là tát vào mồm
─ chủ ngờ vực vô căn cứ, hóa ám.
Thuộc quý thủy ─ ở chứng bệnh là thận. Cũng chủ thông minh.
Thuộc kỷ thổ ─ ở chứng bệnh là tỳ. Biểu hàm hậu. Tiên thiên thuộc đất.
Thuộc tân kim ─ ở chứng bệnh biểu phế. Cũng biểu không tin tà.
Tượng ý: Ám, khẩu thiệt, thị phi, pháp luật.
Nhân: Ám huyệt, phần mộ.
Vật: Quan tài, thuốc Đông y.
Bản thân: Miệng bộ.
Cự môn thuộc đất, vừa ám tạp, ba ngũ hành, sản sinh tật bệnh thì, nhược không có lập tức tính nguy hiểm, phần lớn đều kiểm không tra được. Nhân tiên thiên thuộc đất, cho nên ứng với tiên cố hảo tính khí, có bệnh nên tiên nhìn trúng y, cật thuốc Đông y.
Tân kim ─ là chiết mà không phán đoán mềm kim, không tin tà.
Cự môn Hóa kị ─ nên nói không nói, không được nên nói thiên thuyết, cự môn Hóa kị người ứng với ít nói, làm nhiều sự.
Đinh năm sinh, bản mệnh ở dậu tọa thiên không cung.
1. Đại hạn đi vào cung tật ách (thìn) cự môn Hóa kị thì, vừa vặn từ tam quân đại học hiệu trưởng điệu thăng Bộ trưởng bộ quốc phòng, khi đó tựu cần phải chú ý: Cự môn hóa khí là ám, hay nhất không nên cùng nhân can thiệp vào, huống chi là Hóa kị. Đến đây điều động thực giá trị cũng không tốt.
2. Cự môn biểu khẩu tài, lưu niên vận hoặc lưu nguyệt gặp phải, sẽ có thị phi.
3. Thái dương quan lộc chủ, lạc hãm tử cung, dễ bị người hiểu lầm giải thích không rõ.
4. Cự môn cư thìn, thìn là buổi sáng 7 điểm tới 9 điểm.
5. Từ thứ 3 và thứ 4 đến xem, cũng biết cai lượng ngôi sao một lượng, cai ám ngôi sao không được ám.
6. Giống nhau cự môn ở dần thân tuyến bên trái quang minh vừa... vừa, thì có thị phi không dễ dàng rửa sạch hiện tượng, bị hiểu lầm thì, tưởng giải thích sẽ dũ miêu dũ hắc, sự tình càng lúc càng lớn, sở dĩ không bằng không giải thích trái lại rất tốt, nhất là ở mệnh bàn ngã cung, loại hiện tượng này hội rõ ràng hơn, nếu như khi hắn cung, đi chỡ đi đáo, cũng hội như vậy. Nếu như gặp phải loại này đại hạn, tựu cần vùi đầu nghiên cứu, không nên lấy chồng gia tranh xuất đầu, đợi được nghiên cứu thành công, dĩ nhiên là có người mời chúng ta đi ra.
7. Cự môn Hóa kị thì, hội nghị thường kỳ không tự chủ được nói ra không nên nói.
Cự môn hóa lộc thì, nói chuyện tình 70%, để ý 30%; hóa tạm thời, nói chuyện để ý 70%, tình 30%, hóa khoa thì, nói chuyện so sánh nhã nhặn.
Cự môn không được tọa mệnh, ở cái khác cung vị, đại hạn tam phương tứ chính đáo cự môn, nhất là đại hạn mệnh thiên gặp phải, không có Hóa kị, cái này đại hạn có thể so với trước đại hạn canh có thể nói. (nếu như hơn nữa lộc hoặc quyền càng mạnh)
Cổ nói: Cự môn xưng ﹂ cách sừng sát".
Cách sừng sát ─ quan niệm phân biệt cự, có sự khác nhau, nhưng không có nghĩa là ly hôn.
Cự môn tinh tọa cung phu thê, hay cách sừng sát, không cần tái Hóa kị. Phu thê tuổi tác nên kém thật nhiều tốt hơn.
Cung vị cách sừng sát ─ như mạng cung, cung phu thê tọa tuất.
Cự môn ─ thiên y tinh, thiên đình bác sĩ, cho nên là đệ nhất thiên hạ danh y, nhưng lại là bệnh phù tinh, nhược một có bệnh nhân lai danh y /﹂ thời thế tạo anh hùng".
Cự môn hóa lộc hoặc hóa khoa ─ đối thuốc Đông y vị đạo thê thích, chí ít sẽ không đáng ghét. Hóa kị thì so sánh cực đoan, điều không phải rất thích hay rất đáng ghét; nếu như cự môn không được tứ, hay đối cái mùi này cảm giác hoàn hảo, không sai.
Cự môn ─ thuốc Đông y, trung cổ, cổ điển.
Cự môn Hóa kị ─ đất thạch lưu.
Cự môn ─ là mệnh bốc tinh, chủ nghiên cứu.
Tham lang ─ đệ nhất thiên mệnh bốc tinh, thiên tài hình.
Thiên cơ và cự môn ─ đệ nhị mệnh bốc tinh, thuộc trí tuệ hình và nghiên cứu hình.
Thái âm cùng trời lương ─ đệ tam mệnh bốc tinh, ma ma hình.
Cự môn hóa ám ─ chủ đau buồn âm thầm, nó cư chỗ tối khán chỗ sáng phân ngoại rõ ràng, cự môn nhập mệnh người đó, có thấy rõ lực, đối với chuyện của quan sát bỉ người khác thấu triệt, cũng đa nghi, đối sinh âm linh đặc biệt dễ cảm ứng hoặc có hứng thú, như thích xem thần quái tiết mục.
Cự môn ─ dịch mã, vất vả cực nhọc, mệnh ở dần thân tị hợi, dịch mã động rõ ràng hơn, thông thường có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra, lập tự chủ cách.
Cự môn của ác ─ chỉ có lộc tồn có thể giải trừ.
Cự môn nhập các cung
Nhập mệnh ─ hóa lộc, có có lộc ăn, nói cảm tính, rất có tài hùng biện. Hóa quyền, nói lý tính đái quyền uy. Hóa khoa, hào hoa phong nhã. Hóa kị, ngôn từ lợi hại, thường đắc tội với người mà không tự biết.
Tối ngại dương nhận, đà la, phần nhiều là phi làm phức tạp.
Cự môn ─ phần nhiều là phi, nguyên nhân gây ra tài hùng biện. Cự môn nhập mệnh người đó cẩn thận tỉ mỉ, không thích hợp nữ mệnh, dễ đa nghi mà khiến cho ái tình thường thay đổi.
Nhập lục thân cung ─ lục thân có cự môn tinh của tính chất. Mà lại và lục thân có sự khác nhau, thường có khẩu thiệt thị phi.
Nhập tài ─ dĩ miệng phát tài, Hóa kị thì nhân tài khởi thị phi.
Nhập tật ─ chủ âm đất, âm thủy, âm kim, nên chú ý tính khí, thận, phế, tật bệnh do úc tốt dựng lên, cũng ưa cật thuốc bổ.
Nhập thiên ─ tại ngoại dễ có thị phi.
Nhập quan ─ dĩ miệng phát tài, như luật sư, lão sư.
Nhập điền ─ nhược cung Nô bộc can là đinh người, thường tao tiểu thâu. Đi vận phùng của, cai năm tao tiểu thâu.
Nhập phúc ─ phí sức.
Cự môn nhập tử ngọ mão dậu
Cự môn nhập tử ngọ cung, "Thạch trung tâm ẩn ngọc cách".
Tọa mệnh người, năm mới nhất định khổ cực, có tài hoa, dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu tài năng thành công.
Ở mão dậu ─ thiên cơ đồng cung. Thiên cơ ở mão dậu, "Cự cơ hoá dậu cách".
Cự môn ở thìn tuất độc, đối cung thiên đồng. Cự môn không thích nhất nhập thìn tuất lưỡng cung.
Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng đồng cung.
Cự môn ở dần thân tị hợi
Cự môn ở dần thân ─ và thái dương đồng cung, ﹂ cự nhật đồng cung cách".
Phú nói;"Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại."
Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ minh, cự môn hóa ám.
Cự nhật đồng cung ─ thái dương khu ám, trái lại, cũng sẽ chiếu xạ không tốt, ở biểu hiện trên có thì sẽ ra ta cạm bẫy, nhưng không có gì đáng ngại, vì thế cách công. Như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ bất kể so sánh.
Nên giáo dục, văn, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ, Hóa kị thì lánh đương biệt luận.
Ở dần cung bỉ thân cung cường. Ở thân lập mệnh người, làm việc tiên chuyên cần hậu lại, tiên nhiệt hậu lãnh.
Ưu điểm; tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo, áo cơm không thiếu.
Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người tranh luận, sinh thị phi.
Phạ Hóa kị dễ có thị phi.
Cung mệnh ở tuất; văn khúc độc, cự nhật đồng cung ở dần thủ quan lộc, "Đào hoa cổn lãng cách". Đến đây cách buổi trưa sinh ra mới sai ai ra trình diện, chú ý tình cảm làm phức tạp.
Cự môn ở đã hợi độc, đối cung là thái dương.
Thiên tướng tinh
Thiên tướng cùng trời phủ đều là quý tinh, Thiên phủ đái quyền lệnh, thiên tướng là hóa quý.
Thiên tướng bản thân là cao quý chính là, thuộc nhâm thủy, đại diện phun nước suối.
Thiên đồng cũng là nhâm thủy, nhưng đặc tính hình thành ống nước thủy, thùng nước thủy.
Ý tưởng; áo cơm, giấy chứng nhận
Nhân: Thao gia, coi trọng bề ngoài người.
Sự; ẩm thực.
Địa; phục sức cửa hàng, nhà hàng
Vật; con dấu, giấy chứng nhận, ăn mặc
Bản thân: Bàng quang
Thiên tướng là áo cơm của, phủ tựa hồ cũng rất tốt, hơn nữa có nhiều đồng tình tâm, thích tiểu động vật. Hội tả hữu xương, người theo đuổi đa, tình cảm dễ sinh khúc chiết, nhân thiên tướng có đồng tình tâm, dễ sinh đồng tình yêu. Sở dĩ thiên tướng tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê người đó, đều phải chú ý loại này tình hình.
Thiên tướng là cười tinh, thiên diêu cũng là cười tinh, thiên tướng cười tương đối cao quý, thiên diêu tuỳ hỉ cười.
Thiên tướng Thiên phủ đều là nịnh bợ, thiên tướng có thể tùy chỗ vuốt mông ngựa, Thiên phủ sẽ khẳng.
Thiên tướng hóa khí viết ấn, là ấn tinh. Bản thân không thay đổi kị, nhược và nó tinh Hóa kị, nhất là ở cung Quan lộc, hay nhất không nên tố bảo, chi phiếu cũng giống vậy.
Ấn tinh (ấm tinh) nhược tọa cung phúc đức, suốt đời đều tương đối sẽ không thiếu tiền, đây không phải là tiền bao nhiêu vấn đề.
Thiên tướng nhập các cung
Nhập lục thân cung; cai lục thân có thiên tướng tính chất người. Ở phu thê nam được mỹ thê, nữ lương phu. Hội tả hữu xương khúc người theo đuổi đa, tình cảm dễ.
Nhập tài: Giỏi về quản lý tài sản, gia sát, đa chú ý công văn vấn đề; và vũ khúc đồng cung, tiền tài có lưỡng chủng nơi phát ra.
Nhập tật: Hạ thể của tật.
Nhập thiên: Xuất ngoại có thể.
Nhập quan: Và vũ khúc cùng, có kiêm chức, thích hợp đại lý thương.
Nhập điền: Gia sát, chú ý phòng địa sản, có công văn phiền phức, gian quyền tài sản vấn đề. Trong nhà thích hợp nuôi cá cảnh nhiệt đới.
Nhập phúc: Nặng bề ngoài trang phục, suốt đời tương đối sẽ không thiếu tiền dụng.
Thiên tướng ở tử ngọ mão dậu
Thiên tướng ở tử ngọ ─ và liêm trinh đồng cung. Liêm trinh hóa khí viết tù, thiên tướng hóa khí viết ấn, hơn nữa dương nhận hóa khí viết hình, hình thành "Hình tù giáp ấn cách".
Hình tù giáp ấn cách ─ suốt đời cần phải phòng thị phi, quan phi, tranh tụng. Nếu là bính năm sinh, liêm trinh Hóa kị, càng nguy hiểm. Đại hạn phùng đến đây cách cũng cùng luận.
Nữ mệnh có khai đao, sanh non, sẩy thai, trượng phu thân khỏe mạnh không tốt, hoặc là trượng phu dễ có gặp ở ngoài chờ sự.
Thiên tướng ở tử ngọ, mời xem liêm trinh ở tử ngọ.
Thiên tướng ở mão dậu độc, đối cung liêm phá.
Thiên tướng ở thìn tuất xấu vị
Thiên tướng ở thìn tuất tất và tử vi đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.
Ở xấu vị độc, đối cung tử phá.
Thiên tướng ở dần thân tị hợi
Thiên tướng ở dần thân, nhất định và vũ khúc đồng cung, đối cung phá quân, thiên lương ở trên trời tướng tiền nhất cung, hậu nhất cung là cự môn. Vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên tướng chủ ấn, hình thành "Tài ấm giáp ấn cách", tài ấm giáp ấn dĩ mệnh, tài, quan, điền là tốt nhất.
Nhược thiên tướng cùng trời lương một trong số đó cư mệnh, không gặp sát tinh, giai khiếu "Ấm ấn củng mệnh cách".
Thiên tướng tị hợi độc, vũ phá đối cung tọa.
Tài ấm giáp ấn cách
Lương dương
Tướng vũ Cự
Thiên lương tinh
Thiên lương dương đất, hóa khí viết ấn, có giải trừ ách kéo dài thọ chế hóa công.
Thiên lương là ấm tinh, ấm người, có cây cối ý, cũng đại diện trưởng bối, thần minh, phụ mẫu, thủ trưởng, dân ý đại diện.
Tượng ý: Cây cối, bồn hoa, thuốc Đông y, chiếu cố, phúc thọ.
Nhân: Lão sư, trung y sư, lão, phụ mẫu, lão, thủ trưởng, hộ lý nhân viên.
Địa: Có hoa cây cỏ cây cối địa phương.
Vật: Cây cối
Bản thân: Não bộ.
Thiên lương hóa khí viết, ấm cũng, cung phụ mẫu đứng đầu tể, cư mệnh thái độ làm người lão đại tâm tính, ưa chiếu cố người khác, phàm là tài cán vì người khác suy nghĩ. Vừa nỗ lực, cho nên tất có nhân đến đây cứu trợ.
Chế hóa giải ách công ─ phàm là có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa sự tình cũng hội tìm tới cửa được kỳ hóa giải, bởi vậy đi hạn phùng của, tất có kinh, trắc trở việc phát sinh, nhưng đều năng lực hóa hiểm vi di. Gặp dữ hóa lành, không có nghĩa là không có chuyện gì phát sinh, mà là phát sinh hậu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Thiên lương đại diện y dược, nó có thể là y, cũng có thể là thuốc, cũng là y dược.
Bác sĩ y bệnh nhân, có ấm ý.
Thiên lương ─ nói khoác. Xinh đẹp lời nói dối, xuất phát từ thiện. Tựa như phụ mẫu giáo dục hài tử, hoặc bác sĩ nói cho bệnh nhân làm sao làm sao.
Thiên lương tọa mệnh hoặc nhập thiên, quan người, thích hợp học y học, nhất là nhập mệnh hoặc nhập quan người, đại vận đi tới cùng. Như Hóa kị tựu không thích y học.
Thiên lương như cây cối, hóa khoa, tựa như bồn hoa, khoa là nhã nhặn. Hóa lộc, tươi tốt. Hóa quyền cây lớn. Hóa kị, và nó tinh đồng cung thì, kị đại diện hai người cực, nhất là tươi tốt nhưng rất loạn, nhất là bị chém đứt, đã không có.
Thiên lương ┼ Hỏa Tinh hoặc tinh ─ hút, hoặc uống thuốc.
Thiên lương ─ dương đất, phàm thuộc đất người, tất ưa cải cọ, thiên lương cũng không năng lực ngoại lệ, cho nên thiện lưỡi bạn. Nhập thân mệnh, phải chú ý có hay không có Hóa kị đồng cung, có Hóa kị kết quả hội đắc tội với người mà không tự biết. Nhược và, Thái âm, thiên đồng đồng cung, là "Cơ nguyệt cùng lương cách", tam hợp xương khúc, lộc tồn, là "Dương lương xương lộc cách".
Thiên lương là ngũ thiên mệnh đủ tinh một trong, cũng ngũ phúc thọ tinh một trong, cho nên cuộc đời ưa nghiên cứu y dược, huyền học phương diện sự học vấn, nhưng cần phải phòng hôn nhân hoặc vấn đề tình cảm, nhân xử lý bất đương bỏ lỡ lương duyên.
Thiên lương nhập các cung
Nhập lục thân: Lục thân đang lúc có thiên lương của tính chất người, và lục thân niên kỉ linh chênh lệch đại, có lục thân hội chiếu cố người khác đương lão đại.
Tài bạch: Không coi trọng tiền tài.
Tật ách: Suốt đời ít ốm đau. Gặp Hóa kị, não phương diện tật bệnh, gia xương khúc vưu nghiệm.
Thiên di: Có lớn tuổi của đề bạt.
Nô bộc: Có lẽ sẽ có anh em kết nghĩa.
Quan lộc: Tất và y hữu quan, y sư, hộ lý nhân viên.
Điền: Có tổ nghiệp, phụ cận có đại thụ là hợp cục.
Phúc đức: Có thể được tổ tiên hoặc trưởng bối phúc ấm và quan tâm.
Thiên lương nhập tử ngọ mão dậu
Thiên lương ở tử ngọ, thái dương đối cung chiếu, là "Thọ tinh nhập miếu cách"".
Cổ nói: Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Vừa nói: Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.
Thiên lương ┼ xương khúc hóa lộc hoặc lộc tồn, tự hóa lộc, là "Dương lương xương lộc cách".
Thái dương ở ngọ, thiên lương ở tử "Nhật lệ trung thiên cách", thiên lương ở tử so sánh ở ngọ tốt.
Thiên lương ở mão dậu, và thái dương đồng cung.
Thiên lương ở thìn tuất xấu vị
Thiên lương ở thìn tuất thiên cơ đồng cung, cách cục có nhị, "Thiện ấm triều cương cách" và "Cơ nguyệt cùng lương cách".
Cơ lương thiện đàm binh", khẩu tài thật tốt, nữ mệnh không thích hợp, tình cảm dễ sinh khúc chiết, không thích hợp tảo hôn.
Cơ lương Thiện ấm triều cương cách
Cơ lương
Cơ lương Cơ cùng lương cách
Âm cùng
Cơ nguyệt cùng lương cách có lục loại bàn.
Thiên lương ở xấu vị độc, đối cung. Thiên lương ở xấu bỉ ở vị hảo, là "Nhật nguyệt tịnh minh cách", hoặc xưng "Nhật tị nguyệt dậu cách".
Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu phụng sinh nghiêu điện.
Thái dương
Nhật nguyệt tịnh minh cách Thái âm
Thiên lương
Thiên lương ở dần thân tị hợi
Thiên lương ở tị hợi cung, cùng trời cùng đối cung, cổ nói: Lương cùng tị hợi cung, nam đa lang thang nữ đa dâm.
Dĩ hiện nay mà nói thì vị tất, thời cổ so sánh bảo thủ, nữ hài hoặc cậu bé tương đối mở ra, nam khiếu lang thang, nữ khiếu đa dâm, đến đây mệnh cách đương ngoại vụ tốt.
Thiên lương ở dần thân, cùng trời cùng đồng cung.
Thiên lương ở dần thân tị, gặp mã, dịch hình thành "Lương mã phiêu đãng cách", chủ phong lưu.
Thất sát tinh
─ thuộc tân kim, đinh hỏa, chủ cô khắc hình sát, tư sinh tử, hóa khí là sát, gặp tử vi đế tọa thì hóa sát quyền. Thất bản thân cụ quyền ý tứ hàm xúc, quyền cụ sát thương tính, quyền nhược nhập bệnh vị, có khai đao của nguy, thất sát gặp tử vi cách lên cao, ở dần thân, đã hợi, tử ngọ cách cao, dư cách thấp. Cái cách cao hình nhân, cách thấp bị người hình. Như cảnh sát khai hóa đơn phạt là cách cao, bị khai hóa đơn phạt người, cách thấp, bị người hình.
Ở dần thân tị hợi gặp tử vi, Thiên phủ, là có thể hóa sát vì quyền. Tử ngọ là thiên địa của chính vị, ở dần thân tị hợi và tử ngọ lục cung, có thể hình thành triêu đấu cách và ngưỡng đấu cách.
Thất sát âm hỏa, kim, thuộc tính âm nhưng tính chất lại rất dương cương, ngũ hành âm hỏa khắc âm kim, thất sát bản thân rất mâu thuẫn.
Thất sát tọa mệnh ─ tương đối không có can đảm, nhưng rất hội phát giận. Phạ tiểu động vật như con chuột, con gián các loại.
Nguyên nhân: Sợ bị người đè xuống, nhất là thất sát ngồi một mình người rõ ràng hơn, cư quan lộc cùng đến đây luận.
Thất sát bản thân mâu thuẫn là một loại dằn vặt, nhược thành công có thể do tôi luyện mà đến, nhượng thất sát thành một đứng đầu, nhưng sáng, tôi luyện không dậy nổi, biến thành một loại phóng đãng, thất sát nhập mệnh của, tróc ưa quan niên thiếu đắc chí, bởi vì niên thiếu đắc chí, nhược đã bị thất bại sẽ chưa gượng dậy nổi, cả người mất đi lòng tin.
Thất sát là đại sát tương ─ đại tướng quân vương, thất sát nhập mệnh hoặc nhập quan người, ở làm việc thời gian, rất dễ khai thác, mở rộng nghiệp vụ, đấu tranh anh dũng; đáo một cái giai đoạn, sẽ có cảm giác mệt mỏi, cách cũ làm cho đầu voi đuôi chuột, năm phút đồng hồ nhiệt ấn tượng.
Thất sát ở trên trời là tăng nói, trên mặt đất là sát tương.
Thất sát song thân phận, cùng lúc đấu tranh anh dũng, cùng lúc đi tu hành lộ tuyến.
Thất sát cư mệnh ─ rất hội khai sáng, nhưng cần người khác thay hắn gìn giữ cái đã có, chính hắn bất thiện sinh gìn giữ cái đã có.
1. Ta van ngươi phối ngẫu giúp hắn kết thúc công việc. Bảo lưu khổ cực có được thành quả, thuận tiện thay hắn kinh doanh, quy hoạch mục tiêu kế tiếp đi mở sáng lập.
2. Mình điều chỉnh. Thất sát, trúc tiết tính động vật, như gậy trúc nhất tiết nhất tiết,, trúc con mắt như đấu tranh anh dũng hậu khá nghỉ ngơi, được hội lại muốn xung, vòng đi vòng lại.
Phàm nhất tiết nhất tiết vật phẩm, như lửa xa đại diện thất sát.
Thất sát học đông tây, phải học một đoạn cố tình được hậu, nghỉ ngơi một đoạn thì, nặng hơn học yêu cầu tinh ranh hơn tiến. Ngàn vạn lần bất khả ở đây học một điểm, nơi nào học một điểm, đáo cuối cùng thập nghệ cửu phải không.
Bởi vậy, thất sát phạ phức tạp, cùng với chặt đứt không có nhận tiếp theo.
Thất sát đối cung nhất định là Thiên phủ, thất sát cư mệnh người cùng trời phủ cư mệnh người vừa vặn tướng trái lại.
Thất sát bề ngoài nôn nóng, nội tâm bình ổn.
Thiên phủ bề ngoài trầm ổn, nội tâm lại gấp táo.
Thất sát tọa mệnh ─ phát giận rất nhanh khí của tiêu mất, bởi vì Thiên phủ ở đối cung.
Làm sai sự sẽ không xin lỗi. Chỉ có mệnh ở dần thân tị hợi người, mới có thể xin lỗi, nhưng là như ngoại giao từ.
Cổ nói;"Sát hãm chấn đổi" thất sát nan mão dậu bị quản chế.
Chủ huyết quang, chủ cô.
Tướng mạo đại cũng sẽ không thật xinh đẹp, nhưng gia xương khúc tựu dáng dấp không tệ.
Thất sát gia xương khúc, nảy mầm mà chẳng ra hoa, tú mà không thực. Sẽ không kết quả ý.
Xương khúc là hệ sao giờ, biến động khoái, thất sát nhất tiết nhất tiết, cho nên đa học ít tinh.
Tượng ý ─ xơ xác tiêu điều, lạnh lùng nghiêm nghị, đao thiết.
Nhân ─ quân cảnh, đao thợ rèn, chiếu tướng.
Sự ─ đao thiết nghiệp, đánh giết.
Địa ─ quân doanh, bót cảnh sát, đao thiết cửa hàng.
Vật ─ đao thương, trúc, thiết khí.
Bản thân ─ phế.
Nhập huynh ─ huynh đệ có thất sát tính chất. Huynh đệ duyên phận so sánh bạc nhược.
Nhập phu ─ phối ngẫu có thất sát tính chất, hoặc tình cảm không tốt, hôn nhân dễ sinh biến hóa, bất lợi tảo hôn.
Nhập tử ─ tử nữ có thất sát tính chất. Phùng dương nhận, đẻ non hoặc sanh non hoặc sẩy thai hoặc mổ bụng sinh sản.
Như con nữ ở mão dậu, vũ sát đồng cung, phùng dương nhận và sao Hóa kỵ, sinh sản đều phải cẩn thận.
Nhập tài ─ tài tới cũng nhanh, đi cũng nhanh; và dương nhận đồng cung, nhân tài cầm đao.
Nhập tật ─ phổi nên cẩn thận. Phùng tân năm, thất sát nhược cư lưu tật, cũng chủ khai đao.
Nhập thiên ─ suốt đời sức sống cường, gặp lục sát tinh cẩn thận tai nạn xe cộ.
Nhập nô ─ bằng hữu có thất sát tính chất, bằng hữu đa tính liệt.
Nhập quan ─ nên làm biến động tính giác đại hành nghiệp, hay nhất có điệu, như quân cảnh.
Nhập điền ─ phụ cận có đồn công an, quân doanh là hợp cục.
Nhập phúc ─ suốt đời lao lực.
Nhập phụ ─ phụ mẫu có thất sát tính chất người. Phùng lục sát tinh, phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.
Thất sát ở tử ngọ mão dậu
Đại cách cục "Thất sát ngưỡng đấu cách" và "Thất sát triêu đấu cách" ─ thất sát ở dần thân tử ngọ, tam phương tứ chính không gặp sát.
Cổ nhân nói: Ngưỡng đấu triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.
Thất sát ở mão dậu ─ và vũ khúc đồng cung, Thiên phủ ở cung.
Thất sát ở thìn tuất xấu vị
Ở xấu vị và liêm trinh đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.
Thất sát ở thìn tuất, độc, đối cung phủ liêm.
Thất sát ở dần thân tị hợi
Thất sát nan tị hợi và tử vi đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.
Sát
Thất sát triêu đấu cách
Phủ tử
Phủ tử
Thất sát ngưỡng đấu cách
Sát
Sát
Thất sát triêu đấu cách
Phủ
Phủ
Thất sát ngưỡng đấu cách
Sát
Phá quân tinh
─ quý thủy. Phá, hao tổn ý.
Phá quân, và thất sát, tham lang hình thành "Sát Phá Lang cách", trên cơ bản đây là biến động cách cục.
Biến động cách cục ─ đấu tranh anh dũng, hoạt động lực mười phần cách cục.
Sát phá ngoan cách cục ─ thích hợp quân cảnh nhân, hay nhất thường điệu, điều động tựu thăng quan. Chiến tranh thì rất dễ nổi danh.
Biến động tính đại ─ nhân sinh cảnh ngộ, hôn nhân, tài, tính tình, đối sự vật giá trị quan cập phương thức xử lý chờ.
Phá quân biến động tính cực đại ─ nhập mệnh, có thể nhỏ thời gian không được thích đọc sách, có lẽ hoàn cảnh không tốt vô pháp đọc sách, lúc tuổi già lại nhiệt tâm học vấn, cũng mới có thể tình đầu ý hợp, chung tới bỏ trốn, lúc tuổi già tình cảm không tốt mà ly hôn xong việc.
Phá quân tọa mệnh người ─ mặt ngoài giả bộ dũ kiên cường, nội tâm thường thường rất yếu đuối.
Một ngay thẳng, không có tâm cơ, nhưng ở trong đám người thường thường có vẻ cô độc, gấp gáp, cho nên nên tu thân dưỡng tính, đa tham gia ta sống, tích cực công thiện nhân tế quan hệ.
Phá quân ─ phá hao tổn, mọi việc thành trung tâm đái phá, hoặc phá rồi sau đó thành.
Trên thực tế, Sát Phá Lang cách cục người, nơi chốn tràn ngập không có phá hư vậy có kiến thiết hiện tượng.
Phá quân hóa khí viết hao tổn. Phá quân tọa nhất cung tựu phá nhất cung. Chỉ cần bả phá quân chính tính trở thành kiến thiết trước phá.
Phá quân chủ phu, tử, nô ngôi sao diệu, đối với những người này phải không yêu cầu thường.
Nhập cung phu thê ─ kiếm tiền dưỡng lão bà là phải.
Nhập cung tử nữ ─ kiếm tiền nuôi nữ nhân là phải.
Nhập nô bộc cung ─ bằng hữu lai gia, mời bằng hữu ăn cơm là phải.
Nhược phá quân ở đây tam cung, sẽ canh được khí, rất có lực, canh chủ hao tổn.
Phá quân hao tổn ─ cam nguyện.
Nhập cung phu thê ─ cam nguyện bị phối ngẫu hao tổn.
Nhập cung tử nữ ─ cam nguyện chăn nữ hao tổn.
Nhập nô bộc cung ─ cam nguyện bị bằng hữu hao tổn.
Cho nên phá quân tọa mệnh, dường như phu, tử, nô cũng tọa phá quân.
Thư nói: "Phá quân của tính khó nhất minh".
Phá quân người, mặc kệ đối sự, đối với người hoặc đối vật, đều có một loại đặc tính, thích người ta, cả đời đều nỗ lực cũng không thể nói là, nếu không thích, để ý cũng không để ý.
Giống nhau nói đến, phá quân tọa mệnh của vóc người không cao, chỉ có tử ngọ vị mới có thể khá cao.
Tử ngọ vị là ﹂ anh tinh nhập miếu cách".
Phá quân người bộ ngực so sánh hậu.
Phá quân tọa mệnh, thiên lương nhất định ở tật ách, cân thiên cơ không bàn mà hợp ý nhau. (thiên lương là thần minh tinh, thiên cơ là tôn giáo tinh)
Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định tọa cung phu thê.
Thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị. Nhược phá quân và văn khúc đồng cung Hóa kị, yếu coi là song Hóa kị.
Phá quân đối cung là thiên tướng, thiên tướng giống vậy chấp chính đảng, phá quân là tốt rồi bỉ không cầm quyền đảng.
Phá quân là biển rộng thủy, khe suối thủy, nghĩa rộng là quầy hàng tua, xe container, viễn dương thuyền đánh cá, hàng ngoại nhập.
Phá quân nhập cung điền trạch, hoặc đại hạn cung điền trạch, trong nhất định có một người địa phương rất loạn, phương pháp tốt nhất hay hi sinh một gian phòng đang lúc, nhượng nó loạn.
Liêm trinh nhập điền trạch cũng là loạn, nó loạn là rương rương quỹ quỹ rất nhiều.
Thái âm Hóa kị nhập điền, chỉnh lý trong cũng sẽ cảm thấy hữu tâm vô lực.
Phá quân bản thân bất luận tài, nếu bàn về còn lại là tài lai tài khứ.
Tử phá vay tiền có thể tá đến lớn bút tiền, nhưng là biểu thị chính khiếm rất nhiều.
Tượng ý: Phá hao tổn, biến động.
Nhân: Lái buôn khách, thịt phiến thái phiến, công nhân bến tàu.
Sự: Viễn dương.
Địa: Cạnh biển, chợ bán thức ăn, chỗ đổ rác
Vật: Bụi bặm chồng chất, biển rộng thủy, hàng ngoại nhập
Bản thân: Thận
Phá quân nhập các cung
Nhập nữ mệnh: Phùng sát tinh có rơi phong trần nguy hiểm.
Nhập huynh: Huynh đệ có phá quân tính chất.
Nhập phu: Phối ngẫu có phá quân tính chất, dĩ kết hôn muộn là tốt. Hẳn là chú ý bản thân giao hữu, bằng không dễ đi lên lối rẽ.
Nhập tử: Tử nữ có phá quân tính chất.
Nhập tài: Tài lai tài khứ, đối kim tiền lực khống chế thiếu.
Hay nhất bên người không nên phóng nhiều lắm tiền mặt.
Nhập tật: Chủ tâm bẩn, và văn khúc Hóa kị đồng cung, trái tim ma túy. Nam tính chủ bộ phận sinh dục, như dương héo; nữ tính bà chủ khoa, như sanh non hoặc sẩy thai. Nhưng ở vị trí nữ vị thì bình an.
Nhập thiên: Chủ bôn ba, ở tứ mã địa nghiêm trọng hơn.
Nhập nô: Bằng hữu trung tâm có phá quân tính chất, hoặc tri âm tồn tầm.
Nhập quan: Biến động tính của công tác so sánh hợp, như quân cảnh, khách du lịch, lưu động bán hàng rong, suốt đời khả năng có một lần sự nghiệp của khúc chiết.
Nhập điền: Phụ cận có chợ bán thức ăn là hợp cục.
Nhập: Lao lực.
Phụ mẫu: Phụ mẫu có phá quân của tính chất, hoặc cho làm con thừa tự, nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh tốt.
Phá quân nhập tử ngọ mão dậu
Ở tử ngọ độc, là chính vị, là "Anh quân nhập miếu cách".
Phú nói: Phá quân tử ngọ vô sát thấu, quan tư thanh hiển tới tam công."
Phá quân Đồng Văn khúc ở ngọ cung, có thuỷ ách.
Phá quân ở mão dậu, tất và liêm trinh đồng cung, đối cung thiên tướng.
Phá quân ở thìn tuất xấu vị
Ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung tử tướng.
Phá quân xấu vị, và tử vi đồng cung.
Phá quân ở dần thân tị hợi
Phá quân ở tị hợi và vũ khúc đồng cung. Ở dần thân ngồi một mình, đối cung vũ tướng.
Lục ngôi sao may mắn và lộc tồn
Tả phụ và hữu bật
Tả phụ thuộc mậu thổ, hữu bật chủ quý thủy. Hai người giai hóa khí là, hóa trợ lực, là trợ lực tinh.
Tử vi tinh thích và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, cổ nói "Ưa phụ bật hơi bị tướng tá" cũng.
Tả phụ làm việc thiện lệnh, hữu bật tư chế lệnh.
Sách cổ có đến đây vừa nói: Tả hữu nhập phu thê, dễ nhị hôn.
Tả hữu hai sao chính là quý nhân tinh, chính là muốn bang trợ nâm, lời thật thì khó nghe. Hữu bật là tư chế lệnh, có quản thúc ý tứ hàm xúc, điểm xuất phát hảo, nhưng cửu của người ta chịu không nổi lánh kết tân vui mừng. Tả phụ làm việc thiện, nói so sánh thể mệnh lệnh.
Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp, dĩ "Giáp ngã cung" hay nhất.
Phụ bật ở thiên di → dũ ra bên ngoài bào tựu dũ có quý nhân.
Phụ bật ┼ âm sát, hoặc lục sát, hoặc Hóa kị → khả năng có bằng hữu làm trở ngại chứ không giúp gì hoặc xả hậu chân hiện tượng.
Phụ bật nhập cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng.
Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đều là trợ lực tinh, vô luận là hảo cách cục hoặc phôi cách cục, không có giá tứ sao cũng sẽ không quá tốt hoặc quá xấu.
Giá tứ sao một loại khác công năng là "Tăng số lượng". Ở cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng, mà lại sẽ có những thứ khác tật bệnh. Ở cung phu thê → khả năng có hai lần hôn nhân, mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân, kết hôn hậu, tổng còn có thể có người theo đuổi.
Cung phụ mẫu là công văn cung, huynh đệ cung là phó công văn cung, huynh đệ cung như có tả hữu hoặc sao Hóa kỵ người, đi ngược chiều chỡ đi đáo huynh đệ cung thì, có dưới đây vài loại tình hình: (nhập cung phụ mẫu cũng cùng)
1. Nặng thi.
2. Chuyển trường hoặc đọc sách không được trôi chảy.
Văn xương, văn khúc
Văn xương → tân kim; văn khúc → quý thủy. Hai sao giai tư khoa bảng, chuyên cần lễ Phật, lễ nhạc ngôi sao.
Hệ sao giờ, như kim giây như nhau nhanh chóng chuyển, hội nghị thường kỳ có đột như kỳ lai cảm giác, so sánh bất lợi tình cảm, đột như kỳ lai tình cảm, tới nhanh đi cũng nhanh, tịnh hội không rõ xa nhau, văn xương tình cảm dịch chiết dễ phán đoán, văn khúc tình cảm thì có triền miên không muốn ý, tình cảm ổn định mà không ưa ba động.
Cổ nhân: Xương khúc bất lợi nữ mệnh, nhất là văn khúc.
Văn khúc là thủy, phàm là thuộc nước tình cảm tinh diệu đều có đào hoa ý vị, văn khúc thì hệ, đa dễ dễ dàng thay đổi, như đào hoa tinh, đa chủ dụng tình không được chuyên, canh kị và liêm trinh hoặc tham lang hoặc sát tinh đồng cung, dễ đọa phong trần. Và cự môn đồng cung thì dễ có tình cảm làm phức tạp.
Văn khúc sinh tuất vị ngồi một mình cung mệnh, thái dương, cự môn thủ quan lộc, là "Đào hoa cổn lãng cách", tình cảm đa không được thuận, một ba vị bình, một ba lại khởi.
Thơ nói: "Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không bán thư cũng có thể nhân."
Phàm xương khúc nhập mệnh người giai đẹp, mặc kệ và thập ma tinh diệu cùng một chỗ, xương khúc có thể tăng phong thái, cho dù bằng cấp không cao."
Thơ nói: "Dương phi háo sắc, chỉ vì tam hợp xương khúc."
Xương khúc phần kết thư, khế ước hoặc ngân phiếu định mức, như gia Hóa kị, tất môn chính nghiệp không tốt. Phải không lợi đọc sách, cũng không phải là sẽ không đọc sách. Lưu niên gặp của, cẩn thận ngân phiếu định mức thiếu sót khiến cho quan phi, gia sát vưu quá mức.
Âm Tham Cự cùng
Mệnh Tướng võ khoa
Phủ liêm lộc Dương quý phi mệnh bàn
Một giáp năm tháng giêng
Sơ thất nhật giờ Mùi
Dương nữ
Quý mão năm 9 nguyệt 9 nhật Lương dương kị
Xương dương Sát
Lộc tồn
Phá quyền Đà Tử Khúc cơ
Sao Hóa kỵ có dính tính và xích tính, chuyên chú sinh một khoa hoặc nào đó khoa, cũng có thể năng lực biến thành chuyên gia.
Xương khúc kị, cũng có thể năng lực biến thành thích vô cùng âm nhạc và cực không thích âm nhạc; cũng có thể năng lực rất có lễ nghê hoặc cực bất lễ nghê.
Xương khúc kị đại hạn → mại thư khả năng nặng thi hoặc tạm nghỉ học hoặc chuyển trường, chỉ vì xương khúc kị bất lợi đọc sách.
Văn xương → như nghị luận văn, như công văn, khế, hoặc ngân phiếu định mức, điều lệ; văn khúc như trữ tình văn.
Xương khúc nhập mệnh hoặc tật → đa và thần kinh phương diện có liên quan tật bệnh, cũng dễ cảm thấy mệt nhọc hoặc mất ngủ, gia kị vưu quá mức.
Xương khúc Hóa kị nhập tài → cẩn thận bị khiêu phiếu hoặc nợ khó đòi, tuyệt không đánh bạc, bằng không tất nhà tan nhân.
Xương khúc Hóa kị nhập quan → thi vận hoặc lên chức vận độ chênh lệch.
Văn khúc ý tưởng là băng ghi âm, văn xương tượng ý bút lông, cung mệnh có văn khúc Hóa kị người, có thể nóng tóc quăn giải trừ của, hoặc đa thính băng ghi âm.
Thiên khôi cùng trời việt
Thiên khôi là dương quý, thiên việt là âm quý.
Thiên khôi là bính hỏa, thuần dương, tư tài, hóa khí là khoa.
Thiên việt là đinh hỏa, thuần âm, tư tài, hóa khí là khoa.
Quý nhân tinh nhập mệnh, chính tiên đương người khác quý nhân, thường bang trợ người khác, nhật hậu người khác cũng sẽ giúp ngươi.
Quý nhân hay đối với ta có lợi người, nhất là ở cứu cấp thì, bất luận là khó có hình hoặc vô, hoặc ở tinh thần, vật chất thượng, có thể có bang trợ hoặc chỉ điểm hoặc cứu viện người.
Thiên khôi thiên việt ở cổ đại là thiên ất quý nhân, cũng là và hợp quý nhân.
Dương quý nhân chỉ nam nhân, âm quý nhân chỉ nữ nhân. Nhược đại vận phùng đáo dương quý nhân, nhưng thực tế thuyết bang trợ chúng ta là nữ nhân, như vậy cái này nữ quý nhân dễ "Ăn nói lung tung", "Tùy tiện nói một chút". Giá bất năng oán thùy, chỉ có thể trách số phận cai như vậy. Trừ phi dụng gấp gáp đinh nhân phương thức, như cân giá quý nhân, tiền trận tử không phải nói yếu... .
Dương quý nhân, xuân hạ sinh hội vượng; âm quý nhân, thu đông sinh ra vượng.
Thiên khôi dĩ tử đáo ngọ là tốt, thiên việt chưa tới hợi là tốt .
Chiêm nghiệm phái: Khôi việt, xương khúc, tả hữu, đến đây lục sao là tế di tinh.
Thiên việt là âm quý nhân, so sánh dễ sản sinh đào hoa; thiên việt ┼ hồng loan → hồ đồ đào hoa. Ở mệnh hoặc phu cung thì, ứng với đặc biệt cẩn thận.
Trung niên gặp khôi việt, khôi việt trái lại thành tiểu nhân, hoặc làm trở ngại chứ không giúp gì của hiện tượng.
Tọa quý hướng quý → có "Đắt vô cùng" và "Cái thế văn chương" nói đến, nhưng khôi việt mệnh cách quá mức yếu đuối, như có sát tinh phá tan mới là thượng cách, nếu có nhất sát đồng cung, quý khí khó tránh khỏi có tổn hại.
→ khôi việt tọa cung nơi chi, tức là quý nhân, như thiên khôi tọa hợi, thuộc heo người tức là quý nhân. Còn có một loại, nhược thiên khôi cư nô bộc cung, bằng hữu kia có thể là ta quý nhân, nô bộc cũng là ông chủ của cung vị, cho nên ông chủ cũng có thể là ta quý nhân.
→ can cung hóa lộc nhập cung vị, tức quý nhân phương hướng, na một viên tinh hóa lộc, na một viên tinh người tức là quý nhân.
Khôi việt nhập các cung của giải thích
Nhập mệnh → thông minh tú lệ, nhân duyên hơi tệ, suốt đời gặp dữ hóa lành, có nhiều quý nhân đến đỡ và dẫn, nhược một sao nhập mệnh mà một ... khác tinh nhập thiên di, vị của "Tọa quý hướng quý".
Nhập huynh → giữa huynh đệ có khôi việt của tính chất, có hiển quý người.
Nhập phu → phối ngẫu có khôi việt của tính chất. Nam mệnh có thiên việt, chủ có tế di.
Nhập tử → tử nữ có khôi việt của tính chất. Tử nữ thông minh.
Nhập tài → có thể được quý nhân tương trợ.
Nhập tật → thiên khôi chú ý da của tật, thiên việt chú ý bệnh kín.
Nhập thiên → ứng với ra bên ngoài phát triển.
Nhập nô → bằng hữu có trợ lực.
Nhập quan → có thể làm chính trị hoặc văn giáo công tác.
Nhập điền → phụ cận có lâm vườn (thiên việt) hoặc ban công (thiên khôi) là hợp cục.
Nhập phúc → suốt đời có quý nhân.
Nhập phụ → phụ mẫu có khôi việt của tính chất. Phụ mẫu hiển quý.
Lộc tồn tinh
Lộc tồn là kỷ thổ, thuần âm, chưởng thiên lộc ngôi sao, hóa khí viết phú.
Lộc tồn tinh tiền có dương nhận, sau có đà la.
Lộc tồn → chủ tài phú và lộc kho → phàm là chủ tài ngôi sao, nhất định chủ cô.
Chủ tài ngôi sao lưỡng chủng thuộc tính: Vừa là đất, vừa là kim. Hóa lộc nay luận kim, cổ là đất. Vũ khúc thuộc kim, Thiên phủ thuộc đất. Kim của tính chất so sánh thuộc tài, đất của tính chất so sánh thuộc kho.
Phàm là cô tinh, tựu vụ lợi tu hành, nhưng cô cũng là nhất loại duyên phận, hai người ra đi, mà khi sơ nhận thức tựu là một loại duyên.
Dĩ tài mà nói, lộc tồn thuộc về dệt hoa trên gấm hình, như lộc tồn nhập bản mệnh cung tài bạch, nhưng đại hạn tài vận soa thì, lộc tồn cũng sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Lộc tồn của tài có tam chuyển ngoặt... . .
1. Dệt hoa trên gấm.
2. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
3. Tuyệt xử phùng sanh.
Lộc tồn nhập cung phu thê, đại diện nam có thê tài, nữ có phu tài, biểu thị kết hôn hậu, vận hội chuyển biến tốt đẹp.
Nam mệnh, lộc tồn tại phu thê, phạ lão bà. Nữ mệnh cung phu thê có lộc tồn, phạ lão công.
Cổ nói: "Lộc tồn cư nô bộc vị, dù có quan cũng bôn ba." → làm đại lão bản, cũng sẽ bề bộn nhiều việc.
"Dương đà giáp kị" bại cách → Hóa kị tinh nhập lộc tồn tọa cung.
Lộc tồn nhập 12 cung giải thích
Nhập mệnh → mọi việc cần phải dựa vào chính mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cách.
Nhập lục thân cung → chủ cô, dễ sinh tranh chấp.
Nhập phu → chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam có thê tài, nữ có phu tài.
Nhập tài → lộc tồn là tài tinh, vui hơn hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã, dĩ phú luận.
Nhập tật → thời niên thiếu người yếu đa bệnh, nên chú ý tính khí.
Nhập thiên → có quý nhân đến đỡ.
Nhập nô → bôn ba.
Nhập quan → tài quan song mỹ.
Nhập điền → dĩ phú luận.
Nhập phúc → suốt đời phúc hậu.
Nhập phụ → chủ cô, và phụ thân so sánh vô duyên.
Thái thìn châu, dân quốc 35 năm 8 nguyệt 18 nhật giờ Thân sinh
Lộc tồn cư quan lộc
1. Quan lộc cư tị vị, lộc tồn độc thủ, đối quan linh tham, chủ hoành phát, vừa gia nguyệt mã, hình thành lộc mã cùng bôn ba.
2. Đại hạn nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập phúc đức xung tài bạch, cố hữu tài tai.
3. Vũ khúc Hóa kị sở xung của cung tài bạch tọa Thiên phủ, Thiên phủ là điền trạch, tài bạch chủ.
4. Đại hạn cung tài bạch canh can Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách → không có tiền không ai biết. Nhược xung mệnh, không có tiền đại gia biết (cung tật ách là ám vị, cung mệnh thuần dương).
5. Đại hạn quan lộc bính can Hóa kị xung bản quan → mua quan bán tước (đồng loại tương trùng).
6. Đại tài cự môn là ám, và ngầm hữu quan.
7. Đại quan bính can Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, liêm trinh là sự nghiệp nội bộ thượng nghiệp trạng thái, tham lang tính ra lệch lạc.
8. Bản mệnh cung phu thê hợi vị tọa liêm tham, gia gặp loan ưa, suốt đời đào hoa không ngừng, lại thêm sách mã kị, thị phi nhật có, hôn nhân tất sinh khúc chiết.
9. Đại hạn điền trạch Hóa kị xung bản mệnh điền trạch, điền trạch cùng ta vô duyên, điền trạch cho ta tài khố.
10. Nếu bàn về thọ nguyên: Đại hạn nhâm can Hóa kị nhập Đại huynh tận trời phủ tinh, Thiên phủ là ngũ Phúc Thọ tinh.
11. Đại quan bính thân Hóa kị nhập đại tật, liêm trinh và tham lang giai ngũ Phúc Thọ tinh.
12. Đại tài canh tử hóa chỉ nhập bản mệnh phụ mẫu, thiên đồng cùng trời lương giai ngũ Phúc Thọ tinh.
13. Đại quan Hóa kị nhập đại tật (liêm tham) xung động lộc tồn, lộc tồn chưởng nhân thọ cơ, là thật nhân của ở lại.
Lục sát tinh và âm sát
Dương nhận tinh
Kình dương hay dương nhận, dương hỏa kim, ở sổ chủ tật ách, hóa khí viết hình, hình phạt chính thương cập tàn nhẫn. Dương nhận nhập mệnh người, cá tính cương liệt, tánh khí nóng nảy, có uy quyền, cùng người không đổi ở chung, không thích hợp nữ mệnh. Ngũ hành thuộc kim người, khó tránh khỏi có chứa hình khắc, cho nên và máu hữu quan. Cung mệnh phùng nhiều chủ mặt mày hốc hác; đi hạn gặp của, có nhiều huyết quang tai ương, như khai đao. Và cự môn hoặc liêm trinh, Hỏa Tinh đồng cung, chủ bệnh kín hoặc đầu, mặt, tay chân có thương tích; như và thất sát, chủ khai đao hoặc mặt mày hốc hác hoặc ngoại thương gãy xương.
Dương nhận → cũng chủ thị phi, nhược phạm tiểu nhân, cũng là minh tiểu nhân, hội kêu gào, cho ngươi thật mất mặt.
Dương nhận → sắc bén vật, châm, làm thịt toản hoặc tháp sắt, động vật như ong mật.
Dương nhận → cư thìn tuất xấu vị tứ mộ địa là phúc, so sánh không có thương tổn hại, trái lại thân cây kình, cũng chủ rời nhà đi xa.
Cư tử ngọ mão dậu tứ bại địa, thì hình khắc rất nặng, dĩ dậu cung đại, mão cung thứ hai.
Dương nhận nhập các cung giải thích
Nhập mệnh → tánh khí nóng nảy, cá tính cương liệt.
Nhập huynh → huynh đệ có dương nhận tính chất.
Nhập phu → phối ngẫu có dương nhận tính chất. Có nhiều thiểm điện kết hôn cử chỉ, chú ý tình cảm kinh doanh.
Nhập tử → tử nữ có dương nhận tính chất. Nữ mệnh có sẩy thai, sanh non hoặc mổ bụng sinh sản việc. Hội đào hoa tinh diệu, dễ sính một thời cực nhanh.
Nhập tài → và tài tinh hội, chú ý thị phi, minh tổn hao; và sát tinh hội, vô pháp tụ tài.
Nhập tật → chủ dương điên phong hoặc não thần kinh suy nhược, hoặc ngoại thương gãy xương, hoặc mặt mày hốc hác, khai đao.
Nhập thiên → chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ, hoặc thông nhau hoặc ngoài ý muốn thương tổn, hoặc bị lừa.
Nhập nô → bằng hữu đang lúc chú ý khẩu thiệt tranh chấp.
Nhập quan → như năng lực làm ngoại khoa y sư, hoặc quân nhân, hoặc ngũ kim, điện cơ các loại công việc hay nhất, nhưng phải chú ý đồng cung tinh diệu nhược Hóa kị, ứng với đa phòng ngoài ý muốn tai ương.
Nhập điền → phụ cận có xoa lộ hoặc tiêm hình vật hợp cách.
Nhập phúc → so sánh lao lực.
Nhập phụ → và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.
Đà la tinh
Đà la là tân kim, hóa khí viết kị, đại diện thị phi.
Đà la chính là cũng không ám, cho nên nếu như phạm tiểu nhân, nên chú ý có người ở phía sau xả hậu chân, bắn tên trộm, cho ngươi không thắng phòng.
Đà la đối vận mệnh đời người có ngăn trở hoặc kéo dài, hoặc là phi, hoặc cô độc của ám chỉ.
Thị phi → suốt đời phần nhiều là phi và làm phức tạp.
Cô độc → còn nhỏ và song thân vô duyên, lão lai thì thành cô đơn.
Kéo dài → sự nghiệp thành tựu chậm chạp, hôn nhân đại đô kết hôn muộn.
Đà la kéo dài, nhất định phải học vài thứ nhượng nó mài, nếu là không có như vậy đang dùng của, sẽ nhiễu không ra ngõ cụt, sẽ bi quan và dài dòng (dài dòng = khoa ┼ kị = phiền phức), sẽ mệt nhọc, hội tiếng oán than dậy đất, cho nên muốn học một điểm triết học gì đó, như mạng để ý, kinh Phật.
Đà la hóa khí viết kị, tính chất như khoa ┼ kị, nhược cung mệnh có khoa ┼ kị người đó, người này rất dài dòng, một câu nói giảng rất nhiều biến.
Kết sỏi và đà la hữu quan.
Đà la tọa mệnh thiên, có sao Hóa kỵ, bản thân nghèo nàn.
Đà la nhập mệnh thiên → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.
Nhập các cung giải thích
Nhập mệnh → và tham lang đồng hành, kị tửu sắc quá cú độ thành tật; nữ mệnh vưu kị.
Nhập huynh → huynh đệ có đà la tính chất, như tính cách lặng yên, khó bắt mạc.
Nhập phu → phối ngẫu có đà la tính chất, chú ý tình cảm kinh doanh.
Nhập tử → tử nữ có đà la của tính chất.
Nhập tài → có ám tổn hại.
Nhập tật → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.
Nhập thiên → dễ có thị phi.
Nhập nô → phòng có người ở phía sau bắn tên trộm.
Nhập quan → sự nghiệp có ám tổn hại, nên làm khoa chỉnh hình tương quan công tác.
Nhập điền → ở nhà phụ cận có thạch ma hoặc săm lốp xe cửa hàng là hợp cục.
Nhập phúc → trong lòng có chút vấn đề không giải được.
Nhập phụ → song thân duyên mỏng.
Địa không và Địa kiếp
Địa không thuộc đinh hỏa, Địa kiếp thuộc bính hỏa.
Tam giáp hung → dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp.
Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp.
Tam giáp hung trung tâm có sao Hóa kỵ nhập, là dương đà giáp kị, thiên không cướp giáp kị, hỏa linh giáp kị là bại cục.
Cung mệnh tọa kị, mà lại tam giáp hung giáp, giáp kị ràng buộc, khốn đốn cảm giác, mà lại dễ có nhánh khí quản nghèo nàn, hoặc cột sống tâm bệnh.
Nhược tam giáp hung của cung vị, kị ở đối cung, thì là không tính là giáp kị.
Ứng với chú ý mệnh bàn có cung nhượng nó kị.
Như nô bộc cung nhượng nó giáp kị, tựu phải chú ý bằng hữu vấn đề, nhược nô bộc ở mão, mão là họ Đông Phương, chú ý họ Đông Phương tới bằng hữu.
Thiên không cướp đặc tính → cá tính khó có thể nắm lấy.
Thiên không cướp nhập mệnh, hoặc đại hạn có đến đây nhị tinh người, nên học huyền không sự học. Mệnh lý, Phật học, triết học, địa lý. . . .
Dần ngọ tuất sinh ra, hỏa, linh hai sao do xấu mão bắt đầu, cho nên cung mệnh tọa dần sẽ bị giáp.
Giáp lực lượng lớn hơn chiếu, chiếu lớn hơn tọa. Củng, củng quan củng mệnh, tam hợp lực so sánh thứ.
Thiên không cướp là hệ sao giờ, hệ sao giờ đều có thình lình xảy ra ý, cũng giai có cảm tình làm phức tạp vấn đề.
Thiên không tinh nhập mệnh, cân mệnh tọa thiên không cung (mệnh vô chính diệu) người đó, dễ học tập, tiếp thu mới sự vật, như thế thói quen tốt khó học, thói xấu không cần nhân giáo vừa nhìn sẽ, cận chu người xích, gần mực thì đen.
Đẩu số 〈 quá nhỏ phú 〉 nói: "Mệnh lý phùng thiên không, như giữa không trung chiết sí." phòng đột như kỳ lai ngoài ý muốn tai ương.
Âm sát ở tài bạch, có nham hiểm.
Thiên không cướp ở tài bạch, sẽ có bỗng nhiên toát ra chi tiêu.
Thiên không cướp ở cung phu thê, không rõ tản.
Đại hạn mệnh, thiên lúc rảnh rỗi cướp, nếu như lưu niên có nữa, thiên không cướp lực lượng cũng rất đại, rất có thể từ chỗ cao té xuống, hoặc bị cao vật hạ xuống đập phải. Như liêm tham ở dần thân tị hợi, rất dễ từ chỗ cao té xuống hoặc bị chỗ cao hạ xuống vật thể đập phải.
Hỏa Tinh, linh tinh
Hỏa Tinh thuộc bính, chủ cương, vừa xưng viêm. Linh tinh thuộc đinh hỏa, chủ liệt.
Viêm tinh cổ khiếu tảo bả tinh, đái suy, đoản mệnh sát. Làm quan người cẩn thận bị xuống chức hoặc miễn chức. Giống nhau dân chúng cẩn thận xúc phạm hình phạt, có lao ngục tai ương. Suốt đời đa cô độc, lục thân duyên mỏng, hơn nữa tai nạn thường tới người, trên người bộ lông đặc biệt đa. Như gặp dương nhận, đà la đồng cung, tam phương sẽ tới, trẻ con thời kì nhất định có tai nạn. Cách phá giải, chỉ có tống cho người khác nuôi hoặc đổi họ người khác họ.
Đến đây mệnh làm phiền lục, mà lại phải cẩn thận mặt mày hốc hác. Nếu như và tham lang đồng cung, là "Hỏa tham cách", chủ hoành phát. Nếu như chỉ tọa Hỏa Tinh, trung niên sau này xuất gia là thượng sách, nhưng yếu ghi nhớ kỹ giữ nghiêm phật môn thanh quy.
Tinh ý tứ và Hỏa Tinh cùng, cũng giống vậy cô đơn, như nhau và lục thân duyên mỏng, như nhau bản thân mang thương đái tật, chích nên tăng nói. Và thất sát đồng cung, chủ trận vong. Và phá quân cư tài bạch điền trạch lưỡng cung, phải cẩn thận tài không đổi tụ thủ. Và tham lang cung là "Linh tham cách", chủ hoành phát.
Hai sao giai bất lợi tình cảm, ứng với kết hôn muộn, tảo hôn dễ sinh biến.
Nếu như hỏa linh hai sao giáp cung mệnh, thì suốt đời của thành tựu, tất so với thường nhân nỗ lực càng nhiều hơn tâm huyết.
Âm sát
Âm sát thuộc hỏa, ở dương là tiểu nhân, ở âm là tà sùng, là nghiệp lực sát, nhân quả tinh.
Cung mệnh nếu như hóa lộc và Hóa kị đồng cung, hoặc sinh mệnh lộc, tự Hóa kị; hoặc hóa kỵ năm sinh, tự hóa lộc; hoặc mệnh tọa Hóa lộc năm sinh hoặc kị; đối cung cung thiên di bắn ra lộc hoặc kị, hoặc cung mệnh có âm sát người, tính tình âm tình bất định, có đôi khi rộng rãi, có đôi khi không ra lãng, vô nguyên nhân buồn bực, mà lại dễ và một ... khác độ không gian câu thông hoặc cảm ứng.
Lộc ─ rộng rãi, kị ─ không ra lãng, lộc ┼ kị, thì có lúc rộng rãi có lúc không ra lãng. Nếu như mệnh có lộc kị lại thêm âm sát, thì người này là lạ tính tình nghiêm trọng hơn.
Âm sát nhập mệnh hoặc thiên, nên niệm "Vãng sinh nguyền rủa" "Thất phật diệt tội chân ngôn".
Âm sát là quỷ mị, ở mệnh tài quan điền, hay nhất cung phụng thần minh, dĩ bảo tài quan không bị ám tổn hại.
Ở điền, trong nhà nên cung phụng thần minh.
Ở quan, doanh nghiệp nơi nên cung phụng thần minh; nếu là đi làm tộc, nên thường đáo phụ cận miếu cúi chào.
Đại hạn gặp âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, thần minh nên chọn có có bắt yêu phục ma, tam thái tử hoặc huyền thiên thượng đế các loại.
Nhập tật, sinh bệnh khán bác sĩ nhược khán bất hảo,, hoặc tra không ra nguyên nhân, có thể vấn thần minh.
Sở hữu sát khí giai thuộc hỏa, âm sát cũng không ngoại lệ.
Âm sát gặp thiên không cướp, có thể tách ra sát tính.
Âm sát gia liêm trinh, là bãi tha ma, nhược gia Hóa kị loạn hơn, cự ly rất xa, cần phải khán đại hạn cung điền trạch can cục sổ.
Âm sát cần phải phùng kị xung thì khơi mào.
Âm sát nhập điền, ở nhà phụ cận có âm miếu.
Hóa kị nhập cung điền trạch, đại hạn đi tới thì, dương trạch đặc biệt dễ xảy ra vấn đề, khả năng có hạ vài loại:
1. Tưởng ở đây đại hạn tìm được phong thuỷ không có vấn đề phòng ở tương đối khó khăn.
2. Nhược thỉnh địa lý sư, cũng thỉnh không được tốt địa lý sư, sẽ có góc chết.
Cách phá giải, hay ở mau vào nhập lớn thứ tư hạn hoặc tiến nhập lớn thứ tư hạn thì, sẽ nghiên cứu dương trạch phương diện này vấn đề. Cung điền trạch tự hóa lộc, mặt ngoài, bên trong đã lạn rơi.
Vũ khúc nhập mệnh, nhiều ít sẽ có không tin tà thành phần.
Âm sát nhập mệnh thì, tính tình âm không được tình bất định, thường vô nguyên nhân buồn bực, nên dễ và một ... khác không gian người câu thông hoặc cảm ứng.
Đến đây tạo tự Hóa kị, mà lại có âm sát nhập mệnh. Làm sao tài năng khơi mào âm sát, chính là muốn Hóa kị xung hoặc nhập.
Đến đây lệ đại hạn là ất xấu, lưu niên vừa đụng tới nhâm tuất, như vậy sẽ bả âm sát hiển hiện ra.
Người này ở nhâm tuất năm đụng tới thuỷ ách. Đẩu số nói: "Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách.", chú ý thái tuế can. Tả hữu xương khúc hội tăng số lượng, cố hữu âm sát sẽ có hai người đã ngoài.
Bản mệnh cung thiên di tham lang gia văn xương, là "Tham xương cách", chủ chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Ngọn chuẩn tai nạn xe cộ cách cục.
Chính sự điên đảo ─ nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.
80 năm (tân vị), văn xương Hóa kị, dẫn động cung thiên di. Tân vị năm, tháng giêng canh can, hai tháng tân can, ba tháng nhâm can. . .
Cung điền trạch ất can Hóa kị nhập nô bộc cung, khiếu "Nghiệp chướng hiển hiện". (phúc đức của kho ─ nô bộc cung).
Đại hạn Hóa kị xung điền trạch khiếu ﹂ thùy".
Đại hạn điền trạch Hóa kị xung thiên mệnh, hoặc bản mệnh, hoặc bổn điền, khiếu "Ấn sổ".
Thùy tượng ─ trời sinh đã định trước, do bản mệnh bàn có thể đoán, nhưng chưa phát sinh.
Ấn sổ ─ trúng mục tiêu vốn có, nhưng chưa phát sinh, có ngày đáo, nhân duyên thành thục, dẫn đến sự tình phát sinh.
Cô thần quả tú
Cô thần và quả tú, một là bính hỏa, là dương cô, một là đinh hỏa, âm cô.
Trên nguyên tắc, nam phạ dương cô, nữ phạ âm cô, tức nam phạ cô thần, nữ phạ quả tú.
Thính kỳ danh thì có cô độc và cô đơn cảm giác.
Nữ mệnh cô thần nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược thân thể mình nghèo nàn, tiên sinh thì càng cô độc.
Nam mệnh quả tú nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược mẫu mệnh nhĩ thể bất hảo, vậy quá thái canh cô độc.
Cô thần nhập phụ mẫu, phụ thân cô đơn; quả tú nhập phụ mẫu, mẫu thân cô đơn.
Cô thần nhập cung tử nữ, có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là cậu bé, một loại khác chích sinh một cậu bé, còn lại đều là nữ hài.
Quả tú nhập cung tử nữ, cũng có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là nữ hài, một loại khác chích sinh nhất cô gái, còn lại đều là cậu bé.
Cô thần quả tú nhập cung tài bạch, đại diện một loại tổn hao hoặc túng quẫn, nhưng nếu cung tài bạch tinh diệu không sai, hơn nữa hóa tinh cũng hóa không sai, cũng chỉ tổn thất một điểm mà tị.
Cô thần nhập tật ách chủ phiền muộn; quả tú nhập tật ách chủ 痚 sang.
Nhập điền trạch: Cô thần đại diện cô cây hoặc cô tháp, quả tú đại diện đất trống hoặc phần mộ.
Nhập phúc đức: Chủ cảm giác cô độc.
Hồng loan cùng trời ưa
Hồng loan thuộc quý thủy, thiên hỉ thuộc nhâm thủy. Lưu niên phùng của, "Hồng loan tinh động", có thai sự cận.
Hồng loan tinh động không nhất định chỉ kết hôn. Phùng lưu loan hoặc lưu ưa, thì khác giới duyên hội tăng.
Hồng loan chủ thông minh, nhưng ái mộ hư vinh; thiên hỉ chủ tuấn mỹ, có người.
Loan ưa phân thủ, thân cung, đại diện tảo hôn. Tử buổi trưa người sống, mệnh thân nhất định đồng cung; mão dậu người sống, mệnh thân thì phân thủ đối cung.
Loan ưa còn có một cái đặc điểm, loan ưa đến muộn năm trái lại bất lợi, sẽ có huyết quang tai ương, hoặc mất vợ hay chồng đau. Trung niên phùng của sinh con trai, hoặc có gặp ở ngoài.
Loan ưa gia thiên việt, sẽ biến thành hồ đồ đào hoa.
Hồng loan ở vật là uyên ương, thiên hỉ ở vật là chim công.
Cư điền, trong nhà nên bài biện hồ cá.
Cư tài bạch, chủ tài lai tài khứ, và khác giới hữu quan; chỉ thủ, hảo đổ.
Cư phúc đức, chủ có lộc ăn.
Nguyệt mã và mệnh mã
Thiên mã tinh bính hỏa, chủ tài, thiên động, là tước lộc của căn cơ.
Nữ mệnh không thích và phá quân, tham lang đồng cung, chủ tính nhu cầu đa, đào hoa đa.
Vừa kị và thiên lương ở chung tị hợi, chủ tính nhu cầu đa, dễ thụ dụ dỗ, không coi trọng trinh tiết.
Cùng trời tương đồng cung sinh dần thân, nên sớm rời nhà hương phát triển, chắc chắn tươi tốt.
Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì lên chức là, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.
Sở dĩ, nguyệt mã hoặc mệnh mã, đều là chủ tài và lên chức.
◎ Mã ưa hội hóa lộc hoặc lộc tồn, lộc mã cùng bôn ba cách, vừa xưng "Chiết tiên mã", phú nói: "Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự", cư tài điền tối hay.
◎ ┼ Tử Phủ → phù dư mã → chủ danh lợi hiển đạt.
◎ ┼ thái dương → là hùng mã → chủ công danh. Thái dương ở vượng vị chủ quý, thất huy chủ tha mài.
◎ ┼ Thái âm → là thư mã → chủ tài phú. Vượng vị cát, thất huy chủ kéo dài .
◎ ┼ lộc tồn thiên tướng → lộc mã phối ấn cách.
◎ ┼ Hỏa Tinh → chiến mã → thân cây kình. Ở thiên di phòng tai nạn xe cộ.
◎ ┼ tử vi → quyền mã → chủ quyền.
◎ ┼ vũ tướng → tài ấn tọa mã → chủ danh lợi.
◎ ┼ dương nhận hoặc thất sát → âm thi mã → chủ uổng phí tâm cơ, dương năm sinh ra hung.
◎ ┼ đà la → chiết đủ mã → chủ tha mài.
◎ ┼ thiên không cướp → là ngựa chết → tại chỗ giẫm chận tại chỗ. Nhập thiên di, có tai nạn xe cộ của lự.
◎ ┼ linh tinh → đà mã → thái độ làm người hối hả, cẩn thận bị bán đứng mà không tự biết.
Cổ nói: "Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu". Mã và địa không, Địa kiếp đồng cung, lực lượng lớn nhất (kém cõi nhất), hoặc cai cung vô chủ tinh cũng là.
Mã vô người không thể tự vãng. Lộc mã cùng bôn ba, gia dương đà, hỏa linh bất luận cái gì một sao, thì có lộc mã cùng bôn ba của tính, nhưng vẫn là có tha đà hiện, tức là có tốt một mặt, cũng có phôi một mặt.
Lộc mã cùng bôn ba khi hắn cung, tựu là của người khác.
Mã gia tự hóa lộc, lộc mã cùng bôn ba so sánh không rõ ràng.
Vô Hóa lộc năm sinh mã, đại hạn hoặc lưu niên lộc mã cũng rất đẹp, ứng với ở ngã cung mới tốt.
Mệnh mã lực lượng lớn hơn nguyệt mã.
Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có. Như vào quan lộc, hoặc đại hạn quan lộc, lưu niên quan lộc, đều rất có phát tài và thăng thiên mong muốn.
Mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.
Mã nhập các cung
Nhập mệnh → có mã của tính, trời sinh hiếu động, gấp gáp. Nữ mệnh dễ cùng người lên xe trước hậu mua vé bổ sung, gia đà la bết bát hơn.
Nhập lục thân → lục thân có mã tính chất, trời sinh hiếu động, gấp gáp.
Nhập phu → nam mệnh nhất định phải thê trợ giúp, phối ngẫu sẽ làm là gia đình nỗ lực sở hữu tinh thần, nếu như sẽ cùng tài tinh đồng cung, năng lực nhân thê mà làm giàu, hoặc nhà gái có phong phú của đồ cưới. Nữ mệnh thì có bang phu vận.
Nhập tài → mệnh mã chủ tài, thứ chủ lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì chủ lên chức, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.
Nhập tật → vô sự tìm việc tố, điển hình lao mệnh, có tự an ủi cử chỉ hoặc bệnh di tinh, nữ mệnh có bạch đái hoặc bệnh phụ nữ.
Nhập thiên → gấp gáp; mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.
Nhập nô → điều không phải thuộc hạ lưu động tỷ số cao, chính là mình sẽ không nhân tài áp dụng, mọi việc đều phải chính lai.
Nhập quan → thích hợp tương đối động thái hành nghiệp, như phỏng vấn người, tiếp viên hàng không hoặc ngoại vụ.
Nhập điền → trong nhà nhân viên như nước chảy.
Nhập phúc → động người có phúc.
Nhập phụ → phụ mẫu hai người hoặc một người trong đó thường viên địa bôn ba.
Thiên khốc cùng trời hư
Thiên khốc → dương hỏa kim, là canh kim và bính hỏa. Chủ thị phi, biểu tình phiền muộn.
Thiên hư → âm hỏa đất, là đinh hỏa và kỷ thổ. Chủ hư hao tổn, biểu tình hư lãnh.
Mẹ goá con côi → tự nhiên không vui. Khốc hư → khốc tinh, nhất phó khóc tang trứ kiểm.
Cười tinh → thiên tướng → cao quý của cười. Thiên diêu → tam bát của cười.
Khốc tinh và cười tinh đều nhập mệnh → cho dù ở cười cũng tốt như đang khóc.
Khốc hư → tang phục tinh, đại hạn gặp của không thích nhất cung mệnh hoặc cung điền trạch gặp phải, trong nhà khả năng có tang sự.
Đại hạn đi tới thân cung, thiên khốc ở đại hạn điền trạch. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập Đại huynh xung bản mệnh tài bạch, vốn là bất hảo, nhưng bản mệnh tài bạch vô tinh diệu, tá đối cung, sao Hóa kỵ tá nhập tài bạch, hình thành "Nhập kho kị".
Nhập kho kị lý tưởng nhất ở thìn tuất xấu vị tứ cung, thìn tuất xấu vị hay nhất lại đang ngã cung, nhất là dĩ tài bạch hay nhất. Nhập kho kị khán kỳ danh hay ở giảng "Kho", hay nhất ở tài bạch hoặc điền trạch. Nhược nhập mệnh hoặc nhập quan cũng tốt.
Cai nhập kho kị tá tự đối cung, thìn tuất xấu vị cũng là cung tài bạch, can cung là là kỷ can, không có tự hóa. Nếu như đại hạn hoặc lưu niên có một viên kị bay vào, sẽ phát.
Bản mệnh phúc đức có kị, ngay cả có nghiệp, nghiệp lực ở phật gia nói là bởi vì quả, phúc đức hãy nhìn nhân quả.
Bản mệnh phúc đức vừa nặng điệp đại hạn huynh giao hữu, là tai kiếp tuyến.
Dĩ cung phúc đức vị đương cung mệnh, cung Nô bộc tuất tức là cung điền trạch, cung điền trạch là kho, cho nên cung Nô bộc là phúc đức của kho, tức nhân quả của kho. Nhân quả của kho ngàn vạn lần bất khả xung nhân quả, tức nô bộc cung bất khả xung cung phúc đức. Có lẽ nhân quả không nên và huynh giao hữu tuyến trùng điệp, mà lại có sao Hóa kỵ tồn tại.
Cung phúc đức có sao Hóa kỵ, là nhân quả kho phá. Đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung mệnh điền trạch (tức đại hạn cung mệnh), trong nhà có việc.
→ tiên tra cung phu thê → tái tra cung tử nữ → vừa tra cung phụ mẫu.
Đại hạn cung tử nữ Hóa kị nhập cánh đồng tự xung, đại hạn cung phu thê nhâm ngọ tự Hóa kị. Đến đây đại hạn tử nữ có việc.
86 năm Đinh Sửu lưu tử bính tuất, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, vừa bản mệnh điền trạch.
Xung bản mệnh điền trạch tức và trong nhà vô duyên.
Bản mệnh bàn có ra một cái kết luận: Kiếm tiền là một chuyện, nhân quả vừa là một chuyện.
Thiên hình tinh
Thiên hình là nhật của tinh, mặt trời là hỏa của tinh. Thiên hình bính hỏa
Cung phúc đức → nghiệp lực cung. Thiên hình → nghiệp lực tinh.
Thiên hình → đa học đa năng lực, đại diện đa; thiên hình nhập mệnh → có thể đương bầy bói, cũng có thể đái bộ đội run.
Tượng ý:
1. Cô khắc, cô độc, quyền uy.
2. Quan phi, hình thương, tài cán, quyền uy.
3. Sinh mệnh, kiểm hình vuông, tính cương vô ái, còn nhỏ vô mặt mày hốc hác bị thương tàn phế người, lúc tuổi già nhập không môn.
4. Sinh sổ biểu đa; sinh tình biểu cô; sinh bệnh tiểu nhi ma túy.
5. Nam nhân, cẩu, mệnh lý, nhân, mượn tiền.
6. Đương phô, đao kéo, hòn đá.
Hỏi ông trời hình sở chủ vì sao?
Hi di tiên sinh viết: Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô hình, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Nhị hạn phùng của, chủ xuất gia, quan phi, lao ngục, mất tiền, nhập miếu tối cát.
Ca viết: Thiên hình chưa chắc là hung tinh, nhập miếu tên là thiên hỉ thần; xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua, tất nhiên hiến kế đáo vương đình.
Vừa viết: Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất, canh lâm mão vị tự quang minh; tất gặp văn tinh thành đại nghiệp, nắm giữ biên cương trăm vạn binh.
Vừa viết: Tam không được hề hào thiên hình, là tăng là nói là độc thân; khốc hư hai sao giai cùng đáo, cuối cùng khó thoát có tật nhân.
Nhập cung mệnh → tính tình soa, nhiều chuyện, sự thoạt nhìn hình như có việc như nhau.
Nhập lục thân cung → chủ lục thân đa. Không can thiệp chuyện của nhau. Sinh trứng gà không có, lạp cứt gà một đống.
Nhập phu → phu thê đồng sàng dị mộng.
Nhập tài → đa tiến nhiều hơn. Hội cát, thể kiếm pháp luật tương quan của tiền tài, nhưng bản thân chú ý quan phi, nhân hình ở tài, thiên diêu đang ở mệnh.
Nhập tật → bính hỏa, nóng tính vượng của tật.
Nhập quan → sự nghiệp đa; có sát hợp, chú ý quan phi.
Nhập điền → phụ cận có đương phô hoặc đao kéo cửa hàng, hoặc trong nhà ưa nuôi chó.
Nhập phúc → hứng thú đa; chủ đa tư, có cảm giác cô độc.
Nhập phụ → phụ mẫu vô, nhiều tiểu nhân.
Tài phúc một đường, nhập phúc đức, cả đời phải cẩn thận tiền tài quan tòa, như ở đại hạn giao hữu, có thể nói nhân bằng hữu khiến cho của tiền tài quan tòa.
Mượn tiền nhìn bầu trời hình ở ở đâu cung, như ở điền, hướng bằng hữu khác phái tá là được tá đáo.
Lưu nhật có thiên hình, bằng hữu nhược lai vay tiền, tá khứ sẽ không hoàn.
Giống nhau lai, thiên hình tọa can Hóa kị xung mệnh, hoặc Hóa kị tự xung người, đều tương đối không thích cẩu; nhược hóa lộc, thì đến đây đại hạn hội ưa cẩu.
Thiên diêu tinh
Thiên diêu thuộc quý thủy, nguyệt của tinh, cũng là đào hoa tinh, làm cho ăn nói xuất chúng, dáng vẻ phi phàm, cao trí tuệ.
Thiên diêu là một viên cười tinh, chủ đào hoa và phong lưu, cân tình dục, nữ nhân hữu quan, phàm là nữ tính hạ ngươi ngu dốt, kinh nguyệt, giấy vệ sinh giai chủ của.
Thiên diêu đào hoa phần lớn là dùng tiền mua, phong lưu một chút mà thôi.
◎ Nhược chỉ thủ, hoặc sở hội tinh diệu phi đào hoa tinh, chủ hiếu học, cơ biến, có tình duyên.
◎ Gặp Thái âm, phá quân, loan ưa, đều chủ phiêu đãng, ưa nơi phong lưu.
◎ Hội hình sát, thì nam chủ đào hoa sắc tranh cãi cân quan phi, nữ chủ rủi ro và thất thân.
◎ Nhược và tử vi đồng cung, vị của "Đào hoa phạm chủ", nhất là dĩ tử vi ở mão dậu và tham lang đồng cung càng sâu.
◎ Và văn tinh đồng cung, thủ đoạn học thuật thành công tựu, tài vận cũng tốt.
◎ Khổ hạn, lưu niên phùng của, chủ nhận thức bằng hữu khác phái, nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh, cứ thế mến nhau; lưu niên gặp loan ưa, có hôn lễ niềm vui.
◎ Nữ mệnh hóa kỵ nhập mệnh, thân, phúc đức, canh kị ở trên thuật cung vị cùng với hắn đào hoa tinh diệu cùng độ.
Tượng ý:
1. Đào hoa, phong lưu, dâm đãng.
2. Hảo uống.
3. Thuốc, chất có hại, điểu, kinh nguyệt, WC, giấy vệ sinh.
4. Chủ thủy tai.
Nhập cung mệnh → thường thường mặt mang dáng tươi cười.
Nhập huynh đệ → đa tỷ muội, ít huynh đệ. Phùng cự môn hoặc tham lang, chủ có cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, hoặc cùng mẫu dị phụ của huynh đệ tỷ muội.
Nhập phu thê → phối ngẫu có dáng tươi cười, hoặc có tái hôn khả năng, định chủ nhị hôn là sai lầm, mà lại đây đó giai phi mối tình đầu tình tình nhân. Như thiên diêu ở cung phu thê của tọa can Hóa kị nhập huynh giao hữu, chủ đào hoa không ngừng, mà lại có trùng hôn của tượng, nhưng nếu như cung phu thê can hóa lộc, quyền tới mệnh, thiên, tật, tựu tương đối sẽ không trùng hôn, nhược hai người đều có, thì cần phải khán quyền.
Hóa lộc tới mệnh, thiên, tật → sẽ không trùng hôn.
Hóa kị nhập huynh giao hữu → hội nhị hôn.
Nhị loại hiện tượng đều có, cần phải khán quyền.
Đến đây lệ vừa vặn hóa quyền nhập mệnh, vậy phải xem lòng của thái, cho nên có thể có đào hoa, cũng có thể không có.
Mà quyền nhập mệnh, cũng biểu thị sẽ không trùng hôn.
Nhập tử nữ → chủ nữ đa nam ít, tử nữ đa tuấn lệ thông minh.
Nhập tài bạch → hội cát, tài vận tốt, công tác đồng bọn nữ tính nhiều nói việt kiếm tiền; nhược hội sát kị, thiên không cướp, thì nhân khác giới rủi ro, mà lại xử lý tiền tài thì có dáng tươi cười.
Nhập tật ách → thuần âm hư bàng quang bệnh di tinh của tật, nữ chủ bạch đái.
Nhập thiên di → xuất ngoại được quý, quý nhân đa số nữ tính, vừa chủ khác giới duyên tốt, ra ngoài có dáng tươi cười.
Nhập giao hữu → đào hoa rất nhiều, dễ được khác giới ưu ái.
Nhập quan lộc → cùng người khác xử lý sự tình thì có dáng tươi cười, mà lại thích thay đổi chức nghiệp và công tác hoàn cảnh.
Nhập điền trạch → thủy đạo, nhà vệ sinh công cộng, lánh chủ dù có gia sản cũng sẽ có thay đổi. Cư tử điền, trong hội thường thường có chim nhỏ bay tới (đại hạn cùng luận), nếu như thiên diêu của tọa can nhập điền trạch, trong như nhau hội thường thường có chim nhỏ bay tới.
Nhập phúc đức → đa huyễn tưởng, phong lưu, khác giới duyên tốt.
Nhập phụ mẫu → bản thân dung mạo không sai, hội đào hoa, phụ mẫu một trong khả năng tái hôn.
Hình diêu bổn phương
Hình diêu bổn phương (tức tam hợp phương) là phá thể vị, cũng chết bài vị.
Dĩ phá thể tương lai khán:
1. Bản cung bất luận tứ hóa. Tứ hóa là hình diêu bổn phương của can cung tứ hóa.
2. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị nhập na nhất cung, chủ nhất cung có việc. Ví dụ như đại hạn huynh đệ, thật là đại hạn huynh đệ sẽ có sự, không nhất định rất nghiêm trọng, thế nhưng nhất định sẽ có, hoặc Hứa huynh đệ việc cùng ta không quan hệ, nhưng là mạng của ta bàn.
3. Hình diêu bổn phương biến thành của lộc, quyền, khoa, không thể đụng vào đáo hóa kỵ năm sinh.
4. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị, không thể đụng vào đáo lộc, quyền, khoa.
5. Lệ nói rõ:
Hình diêu bổn phương ở xấu cung, tọa ất can.
1. Tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.
2. Tọa cung Hóa kị không thể đụng vào đáo lộc quyền khoa.
Trên thực tế đến đây tạo tình hình:
1. Phụ chết sớm, mẫu tái giá.
2. Dương nam thuận đi, đi tới quan lộc đại hạn thì, cung phụ mẫu tức là đại hạn cung tử nữ, chủ con cái có việc.
3. Tử chết bởi thương chi cướp cò.
Lệ nhị; nam mệnh 78 năm nông 5 nguyệt 2 nhật giờ Mùi sinh
Hình diêu bổn phương ở dậu cung, tọa quý can, tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.
1. Hình diêu bổn phương hóa khoa đụng tới bản mệnh hóa kỵ năm sinh, 17 tuổi tai nạn xe cộ bỏ mình, xương cổ gãy.
2. Hình diêu bổn phương Hóa kị đụng tới bản mệnh hóa quyền năm sinh, phụ mẫu hai người tình cảm nghèo nàn .
Bản mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị:
1. Văn khúc phùng sao Hóa kỵ, sẽ không đọc sách.
2. Tính tình bất hảo, cột sống có thương tích (mệnh thiên có sao Hóa kỵ, chú ý cột sống có chuyện).
3. Thiên di Hóa kị xung bản mệnh, chú ý tai nạn xe cộ.
4. Đại hạn cung tật ách (tị) Hóa kị xung bản mệnh.
5. Cung Quan lộc thối mã kị tới cung mệnh.
Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi
Lệ nhất cùng cạn thì cùng kị, tiến mã kị.
1. Mệnh ở ngọ, tọa thiên cơ, tài canh can tự Hóa kị, chủ tài của hòa hợp có chuyện. Dựa vào tiến mã kị nguyên lý, kị do tài lai, cố hữu tài của vấn đề: Mệnh quan thái dương Hóa kị nhập phu xung quan, cho nên quan cũng có chuyện.
2. Cự môn là pháp luật tinh, thiên hình là nghiệp lực tinh, lại cùng tài hữu quan (tiến mã kị), cho nên trong công tác cân tiền hữu quan việc, sẽ có quan phi vấn đề (thái dương cũng pháp luật tinh).
3. Đến đây cách của kị là tài bạch biến thành đi ra, cho nên tài bất khả để lộ ra.
4. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi. Nhâm can vũ khúc Hóa kị, phàm liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, tham lang Hóa kị người, tố công vụ nhân viên phải tránh tham ô, việc buôn bán người cẩn thận đi thuế.
5. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị, xung đại hạn tật ách (phụ tật tuyến là công văn cung vị), vừa bản mệnh điền trạch. Ở luận pháp luật thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung mệnh, quan, phụ, cũng không nếu có sao Hóa kỵ xung điền, biểu thị vô pháp đãi ở nhà, tức lao ngục tai ương.
Luận bản thân thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung điền, bằng không chỉ cần phải nằm viện.
1. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập cung phụ mẫu. Mặt trời là pháp luật tinh, phụ mẫu là công văn vị, vì vậy đại hạn công văn có chuyện.
2. Thái dương đại diện phụ thân, vì vậy đại hạn phụ thân có chuyện.
3. Nhật nguyệt đồng cung, phụ thân bản thân nghèo nàn, mẫu thân chiếu cố phụ thân, đáo cuối cùng mẫu thân bản thân cũng sẽ nghèo nàn.
4. Phụ mẫu có chuyện, nhìn nữa đại hạn phụ mẫu.
5. Thiên hình của cung Quan lộc tân can, Hóa kị nhập đại hạn quan lộc. (văn xương là công văn tinh, tham lang là tham, vừa tọa bản mệnh cung phúc đức, người này tham ô).
Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn
1. Đại hạn ất can Hóa kị nhập mệnh xung thiên, xung động Hỏa Tinh.
2. Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn. Canh can thiên đồng Hóa kị vừa xung động Hỏa Tinh.
3. Chú ý đinh dậu cung, tức 82 năm quý dậu thâm niên yếu dự phòng hoả hoạn.
Thiên diêu của cung tài bạch Hóa kị khán thủy tai
1. Ất xấu đại hạn, ất can Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến ─ tai kiếp tuyến.
2. Đến đây đại hạn là bản mệnh cung điền trạch, biến thành ra tai ương cướp là gia cập gia vận vấn đề.
3. Cung điền trạch cũng là tài khố, cho nên cũng là biểu hiện ra tài vấn đề.
4. Thiên diêu của tài (hợi cung) Hóa kị khán thủy tai. Quý tham lang Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, là bên ngoài nước ách, hoặc dĩ đến đây đại hạn của mệnh thiên tử điền.
5. "Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách". thập ma thời gian phát sinh ư? Dĩ lưu niên thái tuế can đến xem, mà không phải bản mệnh lưu niên can, bằng không chẳng phải là mỗi 12 năm tựu phải chú ý một lần, cho nên là nhâm tuất năm (dân quốc 71 năm).
Thiên diêu của cung Quan lộc can hóa lộc khán đào hoa
◎ Đến đây mệnh dĩ nam tính mà nói, sao thuỷ nhiều lắm phải chú ý đào hoa vấn đề.
◎ Thiên diêu của tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên.
◎ Thiên diêu của tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ.
Cái gọi là phiền phức đào hoa, tức gặp gỡ hậu mới phát hiện đối phương cũng không thích hợp chính, nhưng lại không bỏ rơi được, tạo thành thể xác và tinh thần cực độ mệt nhọc ý.
1. Cung phu thê giáp can Hóa kị tự xung ─ tình cảm vợ chồng nghèo nàn, chính có gặp ở ngoài.
2. Thiên diêu của cung Quan lộc (Đinh Hợi) can cung hóa lộc khán đào hoa ─ đinh can hóa lộc nhập phúc đức, tác động thiên hỉ tinh, thiên đồng tinh, thái âm tinh (sao thuỷ nhiều lắm cũng phải chú ý đào hoa vấn đề)
3. Thiên diêu tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên ─ quý can phá quân hóa lộc nhập huynh đệ, tác động sao Liêm trinh (người này gặp ở ngoài đối tượng dưới đất sòng bạc nhận thức. Phá quân chủ ngầm, liêm trinh là đánh bạc tinh).
4. Thiên diêu tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ ─ quý tham lang Hóa kị tự xung, tác động sao Vũ khúc, vũ khúc là tài tinh.
5. Hai người nhận thức không lâu sau, thường nhân tiền tài việc cãi nhau.
Mui xe tinh
Mui xe thuộc giáp mộc, chủ cao ngạo, văn chương và khoa danh, và học tập mệnh lý hoặc ưa thầy tướng số hoặc thắp hương cúi chào thần phật hữu quan, vừa xưng tiểu Văn xương.
Hoa cổ tự thông hoa, cho nên mui xe có xinh đẹp che ý.
Bạch đế mỗi lần đi tuần, bên cạnh thái giám cầm cùng loại cây dù gì đó, thay hoàng đế che nắng hay mui xe.
Mui xe có cao ngạo ý. Tượng ý ─ mui xe ─ kiệu.
Mui xe → ở ngã cung nhất là nhập mệnh, điền → người này đái thần phật cốt, yêu thích huyền học, nhập mệnh người rõ ràng nhất, trung niên sau này tất tín không thể nghi ngờ. Có mui xe người, dũ sớm học mệnh lý dũ hảo.
Mệnh tài quan điền có mui xe hoặc âm sát người, nên cung phụng thần minh.
Mui xe ở điền trạch, tại gia cung phụng thần minh; ở quan lộc, doanh nghiệp nơi cung phụng, đi làm tộcm đáo công ty phụ hương cân miếu thờ cúi chào.
Nói chung, mui xe tại nơi cung vị, chuyên cần thắp hương lễ Phật, đối cái kia cung vị có bang trợ.
Đại hạn gặp mui xe hoặc âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, học mệnh lý.
Bản mệnh bàn có mui xe nhược đại hạn gặp của, lưu niên gặp lại của, một năm kia nhất định công lực nhân. Nhưng đệ tứ hạn người đó sinh kinh lịch đa thuyết minh mệnh bàn tự hỏi thể hội chờ mới có thể chu diên, khéo đưa đẩy. Nhiên đệ nhị hạn trí nhớ cường.
Mui xe ở đại hạn phụ tật hạn (công văn tuyến), đến đây hạn có thể làm bút, trứ thư, nghiên cứu.
Mui xe cư huynh giao hữu, sẽ và bằng giao hữu đàm mệnh nói rõ lí lẽ, hoặc thích tìm người thầy tướng số.
Hơi thở thần
Cung mệnh có hơi thở thần, bình thường đả hắc xuy, hoặc bình thường có cảm giác mệt mỏi. Đại hạn cùng.
Hơi thở thần vĩnh ở mệnh mã và mui xe trong lúc đó, đại hạn hoặc lưu niên đều giống nhau.
Hơi thở thần nhập điền trạch, đái gia thấy sàng tựu muốn ngủ.
Hơi thở thần nhập mệnh, quan, tố một chút việc tựu muốn ngủ, nhất là ở cung Quan lộc, cùng người đàm chẳng giác đả hắc xuy đã nghĩ thụy.
Nhập thiên → xuất ngoại thường cảm một tinh thần.
Nhập tài → kiếm tiền cũng sẽ tha mài.
[phi tinh đấu sổ cách cục cây mít]
Tinh thần cách cục
Tam kỳ kỳ ngộ cách
Mệnh
1. Mệnh tài quan thiên có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam sao diệu hội hợp.
2. "Tam kỳ cung hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người để ý phùng, tiếp để ý âm dương chính xác tể tướng, công quý không được nói hùa".
3. Thường có đặc thù nhân duyên mà thành công.
1. Xương khúc ở xấu vị thủ mệnh.
2. Văn tinh cung mệnh hướng nam ly, hung thần ứng với vô hội ngộ thì, Hàn Mặc ngang dọc nhân kính trọng, thủ phàn đan quế thượng vân thê.
3. Thông minh, văn học thành công, bản lĩnh cao nhân, xảo nghệ trong người.
4. Kiếp trước của nghiệp tinh, kỳ chỗ ở cung vị, tất có nghiệp chướng, cho nên yếu tiếp nhận đến đây cung vị, tài năng thành tựu chính.
5. Bính Thiên can, tân Thiên can cách cục bất đồng.
Song lộc phúc khí cách
1. Lộc tồn và hóa lộc tinh cùng thủ cung mệnh hoặc cung tài bạch.
2. "Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào"."Tài sản vô số thân quang vinh phú, tước vị thăng tiến y áo bào tím".
3. Câu đủ phúc lộc, nên vãng thương nghiệp phát triển, vận may lúc tới, tài phú không nhỏ, công vụ nhân viên trái lại bất năng xong phú quý.
4. Đại hạn cùng luận, đại hạn tài bạch phùng của, nhất định đại kiếm.
Xảo nghệ tùy thân cách
1. Hóa khoa thủ mệnh, hóa quyền ở tam phương gặp gỡ.
2. "Vũ môn nhảy liền bay lên không, đau đầu cao chót vót biển trung tâm, ba cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long".
3. Hóa khoa là viết văn tinh, kỷ câu đủ giáo, học điều kiện, hội ngộ quyền tinh, càng thêm thành tựu sự nghiệp.
4. Quyền khoa tam phương hội là tài nghệ, tài nghệ, chuyên nghệ nhân duyên, nên vãng tài hoa phương diện phát triển, thành tựu phi phàm.
5. Đại hạn cùng đến đây luận.
Khoa lộc cùng tồn tại cách
1. Hóa khoa thủ mệnh, tam phương đắc hóa lộc hoặc lộc tồn gặp gỡ.
2. "Khoa danh ở mệnh số trung tâm cường, trác việt tài hoa chừng truyện, nhảy liên lên ba cấp lãng, y quan đẹp đãi trải qua đình".
3. Văn học tài nghệ là sự nghiệp điều kiện, trước hết được gọi là khí, mới có thể có đáo tài phú.
4. Tứ hóa biến hóa bất đồng người thành tựu cũng bất đồng; đại hạn cùng luận đến đây cách.
Quyền lộc sinh ý cách
1. Hóa lộc và hóa quyền cùng thủ cung mệnh.
2. "Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia, chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai".
3. "Quyền lộc tuần phùng, tài quan song mỹ".
Kiếp trước nghiệp báo cách
1 phụ tinh cung mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên, nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền".
2. Văn xương là kiếp trước nghiệp tinh, tả phụ là kiếp trước của báo, tam phương tây chính vị hội hợp, nghiệp nhà báo sinh, nếu muốn cành hoa mỹ lệ, phải hướng nham thạch trùng kích, đến đây cách điều kiện tốt nhất vẽ hình người.
3. Cụ bị tài hoa điều kiện, thời gian vừa đến tất có một phen làm.
Phủ thương lượng giả cách
1. Phủ tướng hai sao hội chiếu cung mệnh.
2. "Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương thị thánh quân, phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp mãn Càn Khôn "
3. Thiên phủ chưởng tài khố, thiên tướng là ấn tinh, hai sao hội hợp là biến thành thương trường được lợi điều kiện, từ thương quản lý tài sản mọi việc đều thuận lợi.
4. Được trưởng bối đề bạt, quý nhân tương trợ. Chích phải cố gắng, thành công sắp tới.
5. Cung phu thê tọa thất sát, bất lợi hôn nhân.
Hãm địa trái lại quý cách
1. Năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung thủ mệnh; tân năm sinh ra, cự môn ở thìn cung thủ mệnh.
2. "Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng thành tương phùng cự gặp long, sinh giá trị năm đinh cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm".
3. "Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ".
4. "Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý".
Tử Phủ đồng cung cách
1. Tử Phủ tọa mệnh dần, thân cung.
2. "Đồng cung Tử Phủ quý nhân sinh, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tân, mừng nhất dần thân cùng được địa, thanh đường quang minh động Càn Khôn".
3. Tử vi cùng trời phủ đều là đế vương, đến đây mệnh cách nội tâm thường gặp phải mâu thuẫn, ảnh hưởng nhân sinh gặp gỡ.
4. Người này cá tính bảo thủ, bằng hữu không nhiều lắm, không thích hợp tố quá lớn cải biến, được bảo trì hiện huống, ổn định lớn có lợi nhất.
Nhật nguyệt minh ám cách
1. An mệnh sinh xấu, vị cung, nhật nguyệt ngồi chung đến đây cung.
2. "Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm, đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, văn công định chủ vị ba phần".
3. Mệnh ở xấu vị thái dương bất minh lượng, mệnh ở vị Thái âm không rõ ràng, nhân sinh thường gặp bình cảnh, cá tính cũng sẽ âm tình tròn khuyết.
4. Tứ hóa quyết định mệnh cách cao thấp.
Cơ lương cao nghệ cách
1. Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung thủ mệnh.
2. "Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân phúc lộc toàn bộ, hay đoán thần cơ ứng với cái thế, uy uy lẫm lẫm chưởng binh quyền".
3. "Cơ lương hội hợp thiện đàm binh".
4. "Cơ lương tả hữu xương khúc hội, văn là hiển quý vũ trung lương".
5. "Thiên cơ, thiên lương đồng cung thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân".
6. Hiếu kỳ gặp, giỏi tài ăn nói, hảo biểu hiện nhân, cho nên thị phi, cạnh tranh, biến hóa hành nghiệp tối có thiết đến đây cách.
Thiên phủ gìn giữ cái đã có cách
1. Thiên phủ ở tuất cung thủ mệnh.
2. "Càn là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi, phụ bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng đồng".
3. "Thiên phủ lâm tuất có tinh cung, thắt lưng kim y tử".
4. Có thương nghiệp quản lý tài sản điều kiện, phụ tá cách cục.
5. Phụ tá ngôi sao lợi gìn giữ cái đã có, không am hiểu khai sáng.
Đế tinh được quý cách
1. Tử vi ở ngọ thủ cung mệnh.
2. "Ngồi sảnh tư gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện, mấy vòng nội đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị vương công".
3. "Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ".
4. "Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra vị công khanh".
5. Tử vi, thái dương, thiên lương ở ngọ cung, nhân sinh nhân duyên gặp thường đáo quý nhân tương trợ mà thành công.
Tử Phủ quý nhân cách
1. Tử vi, Thiên phủ nằm ở tam phương hội chiếu cung mệnh.
2. "Nhị đấu tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm, càng thêm cát diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim".
3. Suốt đời thường và chính trị, nhà nước, thương nghiệp giới trung tâm có thành tựu nhân có nguyên nhân duyên.
4. Thiện dụng nhân tế quan hệ, trời sinh và quyền quý có nguyên nhân.
5. Tử vi "Chư cung giáng phúc, năng lực tiêu bách ác", Thiên phủ "Sao Nam Đẩu giải trừ ách kéo dài thọ của", là tinh thần luận mệnh pháp.
Liêm sát sinh diệt cách
1. Liêm trinh tham lang tị hợi thủ mệnh, vũ khúc thất sát tam phương lai hội.
2. "Trinh phùng thất sát thực kham thương, thập chở yêm lưu có tai ương, vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết tưới thang".
3. Lục thân duyên mỏng, tiên bại hậu thành, tha hương phát tích.
4. Nhân sinh hay thay đổi hóa, có ăn ý nhân duyên.
Vũ tham trung tâm vận cách
1. Vũ khúc, tham lang ở xấu, vị cung thủ mệnh.
2. "Văn tác giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương".
3. "Vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi hậu mập ra".
4. "Vũ tham đồng cung, siểm nịnh gian bần".
5. Vũ tham không được phát niên thiếu lang, ba mươi tuổi hậu dần dần bộc lộ tài năng, cá tính kiên nghị, tiên bại tổ nghiệp, công thành tha hương của.
Cự cơ thị phi cách
1. Cự môn, thiên cơ thủ mệnh mão, dậu.
2. "Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi, học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng nghiệp chấn hoa di".
3. "Cơ cự ở chung mão dậu, tất thối tổ rồi sau đó tự hưng".
4. "Cơ cự dậu thượng hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh".
5. "Cự môn giao người, thủy chết già ác".
6. Cá tính cố chấp, phú nghiên cứu tâm, có đặc thù tài nghệ.
7. Suốt đời biến hóa đại, phần nhiều là phi ân oán, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người.
Dương nhận lục thân cách
1. Kình dương ở ngọ cung thủ mệnh.
2. "Dương nhận phải tránh ngọ của phương, nhược lai hạn nội nhất hại, hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn bệnh trung niên phải sớm vong".
3. Còn nhỏ đa tai ách, lớn lên đa ngoài ý muốn, biểu hiện ở sự nghiệp thượng, phiêu lưu trung tâm khai sáng cục diện mới.
4. Uy trấn biên cương cách cục, suốt đời bôn ba, quảng kết giao bằng hữu, nhưng lục thân vô duyên.
Phá quân loạn thế cách
1. Phá quân ở, ngọ thủ mệnh.
2. "Bắc đẩu anh tinh tối có quyền, khảm ly trên phúc kéo dài, hoàng kim xây tiết cực kỳ triều đình, thống suất anh hùng trấn bốn phía".
3. Cạnh tranh, lớn mật, mạo hiểm, thị phi, cải cách, tân duyên.
4. Thành công và thất bại, cách tân và gìn giữ cái đã có, phá hao tổn và quyền uy, đột hiển loạn thế tài năng ra anh hùng.
5. Yên ổn, an nhàn, an ổn của hoàn cảnh, trái lại bất năng thành công tựu.
Cơ nguyệt cùng lương cách
1. Mệnh tài quan phùng bốn sao hội hợp.
2. "Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tông tổ căn nguyên chắc chắn thành,, đao bút trong nên đứng thẳng, vinh hoa phát vượng ở công môn".
3. "Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân".
4. Cụ xí bức tranh, thiết kế, hành chính, cố vấn tài hoa, không thích hợp làm ông chủ, cũng thủ trưởng trợ thủ đắc lực.
5. Ổn định cách cục, thích hợp ở đại công ty hoặc công môn đi làm, chức vụ thượng cũng không nên nhiều lắm trách nhiệm.
Hóa kị loại hình
Bắn ra kị (thủy mệnh kị, xuôi dòng kị)
Bắn ra kị → nào đó cung Hóa kị bắn tới hắn đối cung, tức là cai cung của bắn ra kị.
Văn khúc
Sao Hóa kỵ có cố chấp hiện tượng, cố chấp có thẳng ý tứ hàm xúc.
Quyền có tiểu kị ý, khoa có tiểu lộc ý tư.
Nếu như cung mệnh bắn ra kị, nhập thiên di, đã bảo cung mệnh bắn ra kị, vừa xưng thủy mệnh kị, xuôi dòng kị. → đến đây mệnh cách tại gia đãi không được, tương đối không thích hợp tố mặt tiền cửa hàng sinh ý.
◎ nếu như cung mệnh bắn ra kị đáo thiên di, mà cung thiên di vừa bắn ra kị đáo cung mệnh, hình thành cung mệnh cân cung thiên di cho nhau bắn ra kị → thì tại gia đãi không được, nhưng ở ngoại cũng đãi không được, có thể nói là, vừa ra ngoại cũng rất muốn về nhà, tại gia cũng ngồi không yên, lão muốn đi ngoại bào, cho nên ra ngoài thì luôn luôn người bạn kia gia ngồi một chút, người bạn này gia ngồi một chút.
◎ cung mệnh hóa lộc nhập thiên di, khiếu cung mệnh bắn ra lộc. Nhưng nếu như thiên di Hóa kị bắn vào cung mệnh, đây là vui sướng xuất môn, mất hứng mà về.
Xuôi dòng kị, thủy mệnh kị → có "Phải" ý tứ.
Dĩ tài mà nói, vừa xưng thủy tài kị. Cung tài bạch Hóa kị nhập cung phúc đức, hay nhất không nên tố cho vay sinh ý, bởi vì tài như nước chảy như nhau vẫn chảy ra. Tốt nhất là khai cực kỳ thương, hoặc tố tiền mặt lưu động quyết tốc công tác, mà lại không cần có thương khố trữ hàng.
Dĩ quan mà nói, xưng thủy quan kị, thích hợp tố tiền mặt mua bán công tác.
Nhược ở phúc đức, bởi vì Hóa kị xung tài, chủ tài không đổi tụ thủ.
Nhược ở phu thê, phu thê Hóa kị tự xung, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh.
Nghịch thủy kị
Ngã cung → mệnh, tài, quan, điền.
Bán ngã cung → tật, phúc, thiên.
Tha cung → huynh đệ, phu thê, nô bộc, phụ mẫu, tử nữ.
Nghịch thủy kị, nhập kho kị → tốt kị.
1. Nghịch thủy kị chích đối với ta cung có lợi.
2. Nhược khi hắn cung, thì đối với hắn cung có lợi, ở ta thì chủ "Quá thủy", tại sao lại quá thủy, nguyên nhân là ở mạng của ta bàn thượng. Quá thủy yếu sao vậy quá? Rất đơn giản, 10 năm thay đổi một lần đại hạn, luôn sẽ có đi tới tha cung thời gian.
Nghịch thủy kị → phàm ở ngã cung (mệnh tài quan điền) đối cung (thiên phúc phu tử) có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, mà ngã cung tái bắn ra kị, còn đối với cung tuy có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng không được tái tự hóa lộc quyền khoa kị, nhược tự, thì trở về thủy mệnh nghịch.
Như: Cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, cung tài bạch bắn ra kị, mà cung phúc đức không có tự hóa.
Cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh, cung Quan lộc bắn ra kị, cung phu thê không có tự hóa.
Cung thiên di tọa hóa kỵ năm sinh, cung mệnh bắn ra kị, cung thiên di không có tự hóa.
Cung tử nữ tọa sinh hóa kỵ năm sinh, cung điền trạch bắn ra kị, cung tử nữ không có tự hóa.
Nghịch thủy kị ở tài bạch, điền trạch lưỡng cung hay nhất, quan lộc thứ hai, cung mệnh vừa thứ hai.
Cung mệnh nghịch thủy kị tương đối bất hảo ư?
Nghịch thủy kị có phát đạt khả năng, thích hợp khởi công hán tố sinh sản người phóng khoáng lạc quan. Nó là lưỡng kị, nhất là hóa kỵ năm sinh tọa thủ cung thiên di, một ... khác là cung mệnh bắn ra kị đáo cung thiên di. Cung mệnh đáo cung thiên di, dĩ thân thể của con người bộ vị quan của, chắc là từ đầu đến chân. Cung mệnh là đầu, thiên di là chân, mệnh thiên tuyến thế nhưng cột sống, cho nên bản thân khả năng nghèo nàn.
Một ... khác nguyên nhân, sao Hóa kỵ có cố chấp hiện, có thẳng ý tứ, tư tưởng không đổi bị cải biến, nói cách khác tựu chắc là sẽ không nghe người ta khuyến, phi phải chờ tới có hại sau này, mới có thể tỉnh lại. Cố chấp → lựa chọn thiện cố chấp, hội dĩ ta niềm vui làm tốt thiện.
Nói chung, kiếm tiền và cá tính, bản thân là hai chuyện khác nhau, có thể hay không kiếm tiền cân người này hành vi thường ngày, bản thân căn bản không có quan hệ.
Cung thiên di có nghịch thủy kị → ra ngoài cách, phải ly khai nơi sinh dũ xa dũ hảo.
Cung phụ mẫu có nghịch thủy kị → phụ mẫu quá.
Cung tử nữ có nghịch thủy kị → tử nữ quá.
Cung phu thê có nghịch thủy kị → phối ngẫu quá.
Nghịch thủy kị ở huynh giao hữu tuyến tối bất hảo, bằng hữu hiển quý, ta vị phát đạt.
Đại hạn bàn cân bản mệnh bàn trùng điệp quan hệ:
Nếu như hóa kỵ năm sinh tọa bản mệnh cung điền trạch, trở thành cung tử nữ nghịch thủy kị. Đương
Đại hạn đi ngược chiều chỡ đi đáo lớn thứ tư hạn cung tử nữ, tức trở thành một đại hạn cung mệnh nghịch thủy kị.
Đại hạn thuận hành tẩu đáo lớn thứ tư hạn cung điền trạch, trở thành đại hạn thiên di nghịch thủy kị, đây là hắn cung nghịch thủy kị, ta chỉ yếu tận tâm nỗ lực làm việc thì tốt rồi.
Cung phúc đức nghịch thủy kị, thiên hướng vật chất hưởng thụ, tinh thần phương diện độ chênh lệch.
Cung tật ách nghịch thủy kị lại bảo khỏe mạnh kị, chủ bản thân khang.
Thiên không cướp hai sao là tai nạn, mang đến điệt thương, mặt mày hốc hác, hình thương các loại tai nạn, hai sao thuộc hỏa, gặp sao Hóa kỵ, cơn tức quá lớn.
Liêm trinh cư tị cung tọa quý can, đối cung vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh, trở thành nghịch thủy kị. Sao Hóa kỵ trở lại tị cung thì, tị cung tọa quý can, tham lang tự Hóa kị.
Luận tài, người này có kiếm tiền, nhưng lại đem tiền tiêu hết. Nếu bàn về tật ách, thì không phải là khỏe mạnh kị.
Nghịch thủy kị có thể khởi công hán kiếm tiền, có thể độn hàng.
Xuôi dòng kị bất khả khởi công hán và độn hàng.
Mổ bụng sinh sản tật ách nghịch thủy kị lệ
Mậu dần năm, mậu can tứ hóa tham âm bật cơ, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử, mậu quý của năm giáp tố thủ, ngọ cung can cung là mậu.
1. Mậu dần năm, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử.
2. Đến đây năm không thể làm tật ách nghịch thủy kị bàn cục. Ngọ cung mậu can vốn là thành công nghịch thủy kị bàn cục, nhưng cung mệnh cư hợi, quý can, vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh là việc chính tinh.
3. Bản mệnh cung quý can tham lang tự Hóa kị.
4. Vốn là khỏe mạnh kị, bất đắc dĩ bản mệnh vừa tự Hóa kị, cho nên không thích hợp luận không bệnh tật đau nhức.
Chú ý: Bắn ra kị đáo đối cung, đối cung tuyệt đối không thể tái có bất kỳ tự hóa (lộc quyền khoa kị). Vừa có tự, thì không thể là nghịch thủy kị, mà gọi là xuôi dòng nghịch.
Nếu như đối cung tự Hóa kị, đã bảo song kị. Nếu như là tự hóa quyền, quyền kị đồng cung đại diện trằn trọc. Nếu như tự hóa khoa, tựu đại diện dài dòng. Nếu như tự hóa lộc, lộc tùy kỵ tẩu, hình thành lộc kị giao chiến.
Bắn ra cung vị, hay nhất chích bắn ra một sao Hóa kỵ là tốt rồi, không nên tái đái bất luận cái gì một viên hóa tinh.
Sách mã kị
Sách mã kị → ở dần thân tị hợi tứ mã địa có tọa hóa kỵ năm sinh hoặc tự Hóa kị.
Sách mã kị tọa lục thân cung → đối lục thân tình cảm rõ ràng nhất. Chủ lục thân tình cảm không hợp, có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Sách mã kị rơi đại hạn lục thân cung → mười năm này cẩn thận và lục thân tình cảm, có nhiều không hợp có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện tượng.
Sách mã kị cư cung phu thê → nghiêm trọng nhất, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh. Đại hạn phùng của, phu thê 10 năm ngăn lưỡng địa hoặc sinh ly tử biệt.
6- 15 mệnh
16- 25 phụ
26- 35 phúc
56- 65 nô
46- 55 quan Kị
36- 45 điền
1. Hóa kỵ năm sinh tọa thủ hợi địa → sách mã kị.
2. Cung điền trạch Hóa kị.
3. Thuận hành tẩu đáo thứ sáu đại hạn nô bộc cung, cung điền trạch trở thành thiên mệnh phu thê, Hóa kị (sách mã kị), phối ngẫu sinh ly tử biệt.
4. Lục thân cung có sách mã kị giai cùng đến đây luận, ngăn lưỡng địa, chú ý lục thân khỏe mạnh.
Cung mệnh sách mã kị → làm việc sẽ không chuyên tâm.
Tài bạch sách mã kị → kị có loạn, xa nhau ý, có thể một phân thành hai, chia ra làm tam, chia ra làm chờ lâu. Sở hữu tài bạch sách mã kị, biểu thị cá nhân tài nguyên rất nhiều, có thể có thể làm việc không chỉ một, có lẽ có thật nhiều kiếm tiền phương pháp các loại. Thế nhưng sách mã kị tiền đặc biệt không thủ được, khả năng tay trái tiến tài, tay phải ra tài, sở dĩ thường thường vì tiền tài việc ưu phiền.
Quan lộc sách mã kị → sự nghiệp có bao nhiêu hiện tượng. Sao Hóa kỵ nhập quan, thích hợp làm đi làm tộc. Vì vậy sách mã kị khó an sinh một phần công tác, tâm lý luôn luôn tưởng cỡi lừa tìm mã, nhưng lại không dám tùy tiện đổi công tác.
Nếu như đại hạn mệnh, tài, quan điều không phải tứ mã địa (dần thân tị hợi), mà lại không có Hóa kị, thế nhưng thiên mệnh, đại tài, đại quan can cung Hóa kị đáo tứ mã địa, hình thành thiên mệnh, đại tài, đại quan sách mã kị, thì thường gọi đến đây đại hạn hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn tài bạch hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn quan lộc hạn đuôi vận chuyển phôi. Hạn đuôi, tức đại hạn cuối cùng hai ba năm.
Nhập kho kị
Nhập kho kị → hóa kỵ năm sinh phải ở thìn tuất xấu vị tứ mộ kho, mà lại cai cung bất năng tự hóa lộc quyền khoa kị.
Sao Hóa kỵ trung tâm chỉ có nhập kho kị và nghịch thủy kị là tốt sao Hóa kỵ.
Nhập kho kị dĩ nhập tài bạch, điền trạch lưỡng cung điều kiện tốt nhất, thứ là cung Quan lộc, ngã cung lần thứ hai của.
Ngã cung bao hàm cung mệnh, mệnh có nhập kho kị đương nhiên được, nhưng người viết ở thay chọn người mổ bụng sinh sản canh giờ, cũng không chọn nhập kho kị ở cung mệnh. Bởi vì sao Hóa kỵ có kỳ đặc tính.
Nhập lục thân cung → chủ lục thân nỗ lực phấn đấu sự nghiệp, ta thì chủ quá thủy. Ví dụ như cung phu thê có nhập kho kị, chủ phối ngẫu hội đái tài lai. Có lưỡng chủng tình hình, khả năng đồng thời phát sinh, hoặc lựa chọn vừa phát sinh:
1. Phối ngẫu có phong phú của đồ cưới, hoặc phối ngẫu có tích súc.
2. Phối ngẫu có ấm phu cách, hội trợ giúp sự nghiệp của ta, hoặc thiện quản lý tài sản.
Nhập kho kị không ở ngã cung, như thiên mệnh, đại tài, đại quan, cánh đồng, lưu niên tái hóa một viên sao Hóa kỵ nhập "Nhập kho kị" của cung, sẽ đánh vỡ nhập kho kị, nhượng sao Hóa kỵ chạy đến. Tình hình như thế đã bảo "Kị phá tan nhập kho kị, khoanh tay được kim".
Tật mậu Xương hình lương thiên đinh quyền
Nghệ thuật gia Bạch tiểu thư ất vị năm 3 nguyệt nào đó nhật giờ hợi
1. Thiên đồng cư tị cung, cùng lương phiêu đãng cách, năm mới trú Nhật bản.
2. Cung tài bạch vô chủ tinh, tá đối cung thái dương Thái âm Hóa kị nhập tài hình thành cung tài bạch nhập kho kị.
3. Lớn thứ tư hạn đi tới bản mệnh cung điền trạch giáp thân, giáp can thái dương Hóa kị, phá tan bản mệnh phúc đức cập cung tài bạch.
4. Phá tan bản mệnh cung tài bạch chủ phát.
5. Phá tan bản mệnh phúc đức nghề chính chướng hiển hiện, cần phải chú ý dương trạch hoặc âm trạch có chuyện.
6. Phúc đức có chuyện tựu khán đại hạn phúc đức, đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung bản mệnh điền trạch (tử điền) cập thiên mệnh, giá 10 năm đại hạn gia vận có chuyện.
7. Bản mệnh phu thê văn khúc tự Hóa kị, phu thê duyên phận nghèo nàn.
8. Đại hạn cung phu thê có chuyện, nhìn nữa đại hạn cung phu thê tự Hóa kị, giá 10 năm tình cảm vợ chồng không được thuận.
9. Kế tiếp đại hạn 44- 53 ất dậu, ất can vừa phá tan nhập kho kị, Bạch tiểu thư còn có thể đi mười năm phát vận may.
Trái lại cung kị
Trái lại cung kị → đại hạn đi bản mệnh, bản tài, bản quan tam hợp phương thì, thiên mệnh tam hợp phương Hóa kị xung bản mệnh tam hợp phương thì, là trái lại cung kị.
Đến đây kị hung ác độc địa, hung tính là phổ thông kị gấp hai.
Đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch Hóa kị trái lại cung kị, vừa xưng tài bạch trái lại cung kị. Chú ý tài đảo.
Đệ ngũ đại hạn thiên mệnh đi tới bản tài bạch, thiên mệnh đinh can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đến đây tài trái lại cung hóa kỵ nhập đại phu, đại quan tân can Hóa kị nhập đại phu tự xung, trùng điệp bản mệnh tam hợp, quan lộc trái lại cung kị.
1. Tối kỵ nhập thiên xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, trái lại cung kị tài đảo.
2. Đại phu Hóa kị nhập bản quan xung bản phu, đến đây đại hạn chú ý tình cảm vợ chồng.
3. Bản mệnh tân can Hóa kị nhập thiên tự xung, chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ.
Đi ngược chiều đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch hóa xuất trái lại cung kị, nếu như lưu niên đi tới, cũng muốn đặc biệt chú ý.
Đệ nhất nghiêm trọng bính can cung.
Đệ nhị nghiêm trọng giáp can cung.
Đệ tam nghiêm trọng mậu can cung.
Nếu như đại hạn đi tới cung tài bạch, đại hạn cung mệnh Hóa kị xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, mười năm này vận không tốt.
Tuyệt mệnh kị
Tuyệt mệnh kị có lưỡng chủng tình hình:
Loại thứ nhất: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc có hóa kỵ năm sinh tọa thủ thì, thiên mệnh hoặc đại quan, đại thiên bất khả tái Hóa kị nhập hoặc xung hóa kỵ năm sinh của cung.
vị hóa kỵ nhập, kị xuất ư?
Nếu như Hóa kị nhập ta bản mệnh, ngã cung (mệnh tài quan điền), đã bảo hóa kỵ nhập.
Nếu như Hóa kị xung ta bản mệnh, ngã cung, đã bảo kị xuất.
Thật lớn hạn
Cung Quan lộc tọa hóa kỵ năm sinh, đương đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch thì, hình thành thiên mệnh (bản tài) Hóa kị nhập bản quan (đại tài). Phải cẩn thận quan tụng và tài đảo.
Loại thứ hai là: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc không có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng thiên mệnh, đại thiên, đại quan, cánh đồng ở giữa ý lưỡng cung Hóa kị xung bản mệnh, bản quan, bổn điền.
Nam mệnh 45 năm 6 nguyệt nào đó nhật giờ mẹo sinh
1. Đại hạn đi tới cung Quan lộc thì, bính can Hóa kị nhập bản thiên xung mệnh ─ còn đây là cung Quan lộc hóa xuất trái lại cung kị.
2. Bản quan có việc, nhìn nữa đại hạn quan lộc. Đại quan (bản tài) can Hóa kị nhập bản tử xung bổn điền ─ phá tan Hóa lộc năm sinh mà lại xung điền trạch (điền trạch là tài khố). Bởi vậy tài phương diện có việc, tái kiểm tra đại tài.
3. Đại tài (bản mệnh nhâm can Hóa kị xung đại hạn bản mệnh quan lộc, trùng điệp bản mệnh tam phương)─ đại tài trái lại cung kị.
4. Cái này đại hạn có hai người trái lại cung kị → đặc biệt chú ý tổn hại tài vấn đề. Mặt khác hoàn phải chú ý quan phi, đại hạn bính liêm trinh Hóa kị, chủ hành chánh quan phi.
5. Thiên hình quan lộc khán quan phi, thiên hình quan lộc ở bản phúc giáp can thái dương Hóa kị xung đại hạn cung phụ mẫu, phụ mẫu là công văn vị, thái dương vừa pháp luật tinh, cái này đại hạn quan phi vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Dây dưa kị
Ý lưỡng cung phát ra sao Hóa kỵ, hình thành lưỡng cung cho nhau nhìn nhau, xưng là dây dưa kị. Chủ thị phi.
1. Cung tật ách kỷ can văn khúc Hóa kị nhập điền trạch, tài bạch canh can thiên đồng Hóa kị nhập tử ─ tử điền hình thành dây dưa kị.
Mệnh hóa kỵ nhập phúc, giao hữu hóa kỵ nhập tài ─ ta và bằng hữu có tiền tài phương diện dây dưa thị phi.
Thị phi kị
Nào đó hai người đối đãi cung vị, nếu như phát sinh lộc lai kị khứ, có lẽ kị lai lộc đi hiện tượng, xưng là thị phi kị.
Mệnh Hóa kị nhập phu, phu hóa lộc nhập mệnh, tức là thị phi kị.
Thị phi kị chủ yếu ở chỗ sản sinh không thăng bằng cảm, như ta đối với ngươi tốt, thế nhưng ngươi đối với ta bất hảo, tâm lý sản sinh không thăng bằng.
Tuần hoàn kị
Nào đó hai người cung vị hỗ Hóa kị tinh đáo đối phương của cung xưng là tuần hoàn kị.
Cung mệnh Hóa kị đáo cung phu thê, cung phu thê cũng Hóa kị đáo cung mệnh.
Tuần hoàn kị trọng điểm: Không ai nhường ai, ngươi đối với ta vô tình, ta cũng đúng người ta vô nghĩa, hỗn loạn ồn ào.
Tiến mã kị, thối mã kị
Tiến mã kị giống nhau đều phát sinh ở tử, xấu, dần, mão bốn người cung vị. Cùng cạn thì đồng khí. Tử và dần cùng cạn, xấu và mão cùng cạn.
Thoái thoái mã kị dựa vào đến đây nguyên lý mà thành.
Tử cung hóa nhất kị đáo dần cung, dần cung lại có tự Hóa kị, thì dần cung cũng sẽ như tử cung như nhau phao nhất sao Hóa kỵ đáo thìn cung. Dựa vào loại này thôi.
Thiên đồng ở tử, giáp can thái dương Hóa kị đáo dần cung, dần cung thái dương tự Hóa kị, đến đây kị vừa hội thuận thế phao đáo thìn cung, nhìn nữa thìn cung có vô tự hóa. Dựa vào loại này thôi.
Tuy rằng sao Hóa kỵ do tử cung đẩy mạnh tới dần cung, lại do dần cung thôi tới thìn cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở dần, bất khả khinh thường.
Thối mã kị
Tử tham ở mão cung, kỷ can hóa nhất sao Hóa kỵ đáo xấu cung, xấu cung vừa văn khúc tự Hóa kị, đến đây sao Hóa kỵ vừa hội thuận thế phao đáo hợi cung, nhìn nữa hợi cung có vô tự, dựa vào loại này thôi.
Chú ý: Tuy rằng sao Hóa kỵ đã do mão cung đẩy mạnh tới xấu cung, lại do xấu cung thôi tới hợi cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở xấu, bất khả khinh thường.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.