Header Ads

TỬ VI ĐẨU SỐ KHÂM THIÊN GIÁM (phần 3)

TỬ VI ĐẨU SỐ KHÂM THIÊN GIÁM (TÍNH CHẤT 14 CHÍNH TINH) (tiếp theo)


Thái dương tinh
Nguyên văn: Thái dương tinh ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên trời là nhật của tinh, hóa thành quý, ở nam trúng mục tiêu, làm phụ tinh cập tí tinh. Ở nữ trúng mục tiêu, làm phụ tinh, phu tinh cập tí tinh. Nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh. Thái dương ở mười hai cung trung, các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như hậu, dĩ cung học giả nghiên cứu của.
Thái dương triền tử cung [thiên nên], chủ thái độ làm người giàu ... Tình cảm, chủ sinh quý tử.
Thái dương triền xấu cung danh [thiên u], nhật nguyệt cùng cung, chủ thái độ làm người tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.
Thái dương triền dần cung danh [thiên tang], là mặt trời mọc phù tang ý tứ, đây là mặt trời mới mọc chính nghĩ mọc lên ở phương đông thời gian, chủ thái độ làm người phúc hậu danh hiển.
Thái dương triền mão cung danh [thiên ô], chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.
Thái dương triền thìn cung danh [thiên thoải mái], mặt trời mọc long môn thời gian, chủ nhân niên thiếu hiển đạt, quyền danh truyền xa.
Thái dương triền tị cung danh [u huy], chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, phong mang thái lộ, là lộc hậu quyền cao, công danh hiển đạt của sĩ.
Thái dương triền ngọ cung danh [nhật lệ trung thiên], chủ nhân phúc lộc dầy nặng, chí cao khí tráng.
Thái dương triền vị cung danh [thiên huy], nhật nguyệt quang huy, chủ quyền nặng hào sảng.
Thái dương triền thân cung danh [thiên ám], chủ thái độ làm người đa học ít thành, xử sự đa trắc trở.
Thái dương triền dậu cung danh [cửu thiên không], chủ thái độ làm người làm việc hưởng thông, nhưng đến nơi đến chốn, tối kỵ sát tinh, có hình tù tai ương.
Thái dương triền tuất cung danh [thiên xu], nhật giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu, trái lại năng lực thành phú.
Thái dương triền hợi cung danh [ngọc tỷ], nhật nguyệt trái lại bối, trái lại thành đại cục, niên thiếu lập công huân.
Thái dương tinh mừng nhất ba máy, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang vân vân huống. Ở ngọ cung mặc dù quý, nhưng nhật quang thái liệt, cũng chủ có con mắt tật. Thái dương ở hợi, trái lại năng lực quá, nhưng phải hội ngộ lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương hợp cách. Nói chung thái dương tinh dĩ quý vi chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh dĩ phú là việc chính, mà quý thứ hai.
Bình chú:
(nhất) thái dương là trung thiên chủ tinh, thuộc về nhật sinh ra chủ tinh, một ... khác thuộc về dạ sinh ra trung thiên chủ tinh, là Thái âm. Thái dương vi phụ tinh cập tí tinh, ở nữ mệnh còn lại là phụ tinh, phu tinh và tí tinh. Giá một câu trả lời hợp lý, cũng không phải hời hợt lời tuyên bố. Ở tinh bàn thượng, vô luận thái dương ở người cung viên nội, kỳ thực đều có thể cư kỳ triêu hãm, bang trợ suy đoán phụ thân, trượng phu và nhi tử vận trình, thái dương cư triêu vượng thì cát, ở lạc hãm thì không được cát, nhưng đây cũng chỉ là nói chung, là cùng lục thân đích tình huống làm so sánh mà nói. Ví dụ như, thái dương Thái âm ở xấu cung, Thái âm vào triều, thái dương lạc hãm. Mặc dù đây không phải là cung phụ mẫu, duy đương cung phụ mẫu tinh tượng đại hung, vậy sẽ phải phán đoán là vị nào thân nhân có khắc ứng với, như vậy, thái dương Thái âm đích tình huống, có thể nói cho chúng ta biết, có tai ứng với vì phụ thân.
Mặt khác, nếu như thái dương thủ mệnh lạc hãm, cũng chủ bất lợi cho nam thân, nữ mệnh sai ai ra trình diện của, nhất là bất lợi cuộc sống hôn nhân.
(nhị) thái dương nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Nhật sinh ra ý tứ, là ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi ra đời nhân. Dạ sinh ra còn lại là giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ tý, giờ sửu sinh ra người. Thái dương thủ mệnh nhật sinh ra, nhân sinh bỉ thái dương thủ mệnh dạ sinh ra, canh có sức sống, hình thương khắc hại dã nhỏ lại.
(tam) nguyên văn thuyết thái dương [là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh], ở trong cổ tịch, thái dương xưng là quan lộc chủ, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện hời hợt của từ, mà là vạch, thái dương ở cung Quan lộc (tức cảnh làm thơ nghiệp cung), tính chất tối ưu lương, giá bỉ thái dương ở cung mệnh còn tốt hơn, bởi vì thái dương ở mệnh, đa đa thiểu thiểu đối nam thân có điểm hình khắc, nhưng ở sự nghiệp cung, thì đồng thời được thái dương thật là tốt chỗ, nhưng không có thái dương khuyết điểm.
(tứ) thái dương ở mười hai cung triêu vượng rảnh rang hãm, rất dễ phân biệt, căn cứ thái dương sáng độ, có thể biết được. Hé ra tinh bàn, có tí, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi chờ mười hai cung độ, mười hai cung làm thành một hình tứ phương, giá hình tứ phương kỳ thực dù cho phương hướng tứ phương, Trung Hoa Trung Quốc truyền thống địa lý học, hoặc là phong thuỷ khám dư, đều là tiếp tục sử dụng phương vị này hệ thống. Kiểu dáng Âu Tây địa lý học, đương ứng dụng đầy đất đồ vẽ thì, là đã ngoài mới là bắc, phía dưới là nam, bên phải là đông, tả là tây. Trung quốc địa lý phương thức biểu đạt thì tương phản, đã ngoài mới là nam, phía dưới là bắc, tả phương đông, bên phải là tây. Vì vậy, nếu như thị tinh bàn làm một chỉ địa đồ, thì hợi cung, tử cung, xấu cung là phương bắc; dần cung, mão cung, thìn cung là họ Đông Phương; tị cung, ngọ cung, vị cung là phía nam; thân cung, dậu cung, tuất cung là phương tây. Sẽ đem mười hai cung phương vị tế phân, thì tử cung là chính bắc, xấu cung là đông bắc thiên bắc, dần cung là đông bắc thiên đông, mão cung là họ Đông Phương, thìn cung là đông nam thiên đông, tị cung là đông nam thiên nam, ngọ cung là chính nam, vị cung là tây nam thiên nam, thân cung là tây nam ngã về tây, dậu cung là phương tây, tuất cung là tây bắc ngã về tây, hợi cung là tây bắc thiên bắc. Mà căn cứ giá mười hai cung phương vị tính chất, chúng ta có thể biết, thái dương ở đâu nhất cung độ tối sáng, na nhất cung tối tăm nhất, mà thôi tối quang là vào triều, tối tăm nhất là lạc hãm. Từ đó có thể biết, thái dương ở dần mão thìn tị ngọ vị lục cung là ban đêm, cho nên là triêu vượng, ở thân dậu tuất hợi tí xấu lục cung là buổi tối, cho nên là rảnh rang hãm.
(ngũ) thái dương ở tử cung là [thiên nên], tuy rằng giàu ... Tình cảm, nhưng là lại không dễ dàng xử trí theo cảm tính, gặp phải sự cố, tuy rằng thừa thụ là yếu kém, nhưng sẽ không hành động sinh tai. Giáo trình nguyên văn nói [chủ sinh quý tử], kỳ thực và thái dương tính chất không quan hệ, chỉ là thái dương tử cung tọa mệnh, thì cung tử nữ tất tá được tử vi tham lang, mà lại thụ Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, trở thành [phủ tướng triêu viên] cách, cho nên chủ [quý tử]. Nhưng nếu như tử vi tham lang chữ Nhật xương văn khúc cập đào hoa tạp diệu gặp gỡ, thì tử nữ cận vi người phong lưu, điều không phải quý tử.
(lục) thái dương ở xấu cung là [thiên u]. Thái dương ở đây cung độ và Thái âm cùng độ, ở xấu cung, thái dương lạc hãm, Thái âm vào triều, nhân nhị diệu cùng độ, cố hữu [hốt âm hốt dương] của tính cách, không dễ dàng nắm lấy, bất quá, giá cung độ mệnh cách, so sánh có khuynh hướng thái dương lòng của để ý khuyết điểm, mà có Thái âm nhẵn nhụi ưu điểm.
(thất) thái dương ở dần cung là [mặt trời mọc phù tang], cũng xưng là [mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông], nó ở bản cung không những tọa, mà là và cự môn cùng độ, tuy rằng loại này mệnh cách, có tinh thần phấn chấn và sức sống, nhưng bất khả chỉ lấy đến đây nhị diệu là [phúc hậu danh hiển], bất quá, chỉ cần hơi có cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, đích thật là dễ được gọi là thanh. Thái dương cự môn ở dần cung, cũng xưng [thiên tang], vưu lợi cho ở hải ngoại hoặc ở ngoại quốc người trong vòng thành danh.
(bát) thái dương ở mão cung, và thiên lương cùng độ, giá xưng là [thiên ô], cũng xưng [ánh sáng mặt trời Lôi môn], vô luận nam mệnh nữ mệnh, đều chủ [đại trượng phu khí khái], sảo sai ai ra trình diện cát diệu, liền chủ đa tài đa nghệ, không chỉ ... mà còn nổi danh, hơn nữa có lợi, bởi vì kỳ cung tài bạch, tất là Thái âm vào triều thủ hợi cung, Thái âm là vì tài tinh. Giá cách cục nam mệnh, rất có anh minh tuấn vĩ bên ngoài, nữ tính thì trái lại nhân sinh cương dương tướng mạo, có lúc bất lợi hôn nhân.
(cửu) thái dương ở thìn cung ngồi một mình, xưng là [thiên thoải mái], đối cung Thái âm củng chiếu, cũng chủ danh lợi song thu vào, đồng thời niên thiếu đắc chí.
(thập) thái dương ở tị cung ngồi một mình, xưng là [u huy], đối cung cự môn, giá cũng sớm lộ phong mang của tượng, vưu lợi cho ở hải ngoại thành danh, hoặc là thụ người ngoại quốc tôn sùng.
(mười một) thái dương ở ngọ cung, xưng là [nhật lệ trung thiên], đây là rất trọng yếu cách cục, khí phách phi thường, nhưng là lại đa hối hả, thu nhập cao, chi cũng đại.
(mười hai) vị cung thái dương là [thiên huy], là cùng Thái âm cùng độ, nhưng thái dương có ánh sáng, Thái âm thì thất huy, bởi vậy, cho nên giá cách cục danh lớn hơn lợi. Bất quá, và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ như nhau, đều có tính cách không đổi nắm lấy khuyết điểm.
(mười ba) thái dương ở thân cung là [thiên ám], đây là thái dương và cự môn cùng độ, thế nhưng, bởi vì thái dương dần dần thất huy, cho nên tuy rằng tinh tượng kết cấu và dần cung như nhau, nhưng không có dần cung thiên tang chí lớn phúc hậu, làm việc khiếm khuyết bền lòng.
(mười bốn) thái dương ở dậu cung là [cửu thiên không], thái dương thiên lương cùng độ, ánh dương quang thất huy, không giải thích được thiên lương của ám, cho nên ở lục thân duyên thượng, không đủ khả năng.
(mười lăm) thái dương ở tuất cung là [thiên xu], thái dương ở đây đã lạc hãm, nhưng lại có thể giấu danh mà được lợi, cho nên ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, chủ thành phú.
(mười sáu) thái dương ở hợi cung là [ngọc tỷ], tuy rằng lạc hãm, nhưng cùng tuất cung như nhau, giai chủ giấu danh mà được lợi, phát ra vô thanh vô tức trong. Về phần có đúng hay không niên thiếu có thể lập công huân, sẽ thị tinh tượng làm sao phối hợp định đoạt.
(mười bảy) nguyên văn nhắc tới thái dương sở hỉ tinh diệu, kỳ thực, mặt trời là trung thiên chủ tinh, và bắc đẩu chủ tinh tử vi như nhau, đều ưa bách quan triều củng, tức là ưa gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý, long trì, phượng các, thiên phúc, thiên quan. Có thể được đủ loại quan lại, [sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú.]
(mười tám) nguyên văn nhắc tới thái dương ở tuất cung và ngọ cung chủ bệnh mắt, bất quá, dựa vào đi qua trưng nghiệm, đây là chủ cận thị và tản quang. Nhưng chúng ta thực tế sở kiến, người Hương Cảng rất nhiều đều mắc tản quang cận thị, vô luận là điều không phải có đến đây tinh tượng, ngay cả có đến đây tinh tượng, kỳ thị lực tâm bệnh, cũng không bỉ cái khác mắc cận thị tản quang người nghiêm trọng, vì vậy, ngu sai ai ra trình diện cho rằng, đến đây trưng nghiệm có tu chỉnh cần phải.
(mười chín) thái dương như quang diễm rừng rực, tuy rằng thành tựu hiển hách, nhưng là lại có rất nặng tài vụ gánh vác, yếu tiếp tế chiếu cố rất nhiều người. Bởi vậy, từ chữ lợi suy nghĩ, thái dương ở lạc hãm cung độ, như hợi cung, tuất cung, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, trái lại lợi cho kinh thương phát đạt, mà lại không có tài vụ của trách, bất quá, từ nhân cách phương diện xem ra, tị ngọ cung thái dương đạo đức quang huy, hơn xa vu thái dương lạc hãm.
Thái dương ở cung mệnh
Mặt chủ nhân sắc hồng nhuận hoặc đái màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân thể cao to, thái độ chuyên gia mà tiêu sái. Lạc hãm thì trung thấp người hình. Nam mệnh triêu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, tâm từ hảo thi, bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. Nhược được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền hội chiếu, chủ cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài. Nhưng phải vào triều cập nhật sinh ra vô sát diệu phương hợp. Dần, mão nhị cung, xưng là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở thìn, tị nhị cung là nhập điện hoặc xưng nhật du long môn. Ở ngọ cung là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đại quý. Xấu, vị nhị cung nhật nguyệt cùng minh, cố hữu hốt âm hốt dương danh xưng là. Thân cung là ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, tiên thì chuyên cần vu công tác, làm việc kỹ lưỡng, chung thì chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái. Ở dậu cung gọi là mặt trời lặn, quý mà không hiển, phú mà không cửu; ngoại yêu cầu mỹ quan, nội thực trống rỗng. Tuất, hợi, tí, xấu tứ cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế. Đến đây đoạn và tiền mười hai cung thái dương tên gọi chú giải, có chút xuất nhập, đó là cổ nhân đối với đẩu sổ tinh diệu giải trừ chú của bất đồng điểm, nay nhất tịnh nhớ của, dĩ cung học viên chờ tham khảo nghiên cứu của sử dụng. Thái dương ở mão cung, tái được hóa lộc là thượng cách. Ở hợi cung, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù năng lực phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương Hóa kị người, cũng không lợi phụ thân hoặc thương con mắt. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ nhân hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.
Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người quý. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung mệnh, vào triều người, cập nhật sinh ra, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí. Lộc, quyền, khoa tam hóa tinh củng chiếu cung mệnh, cũng chủ phong tặng phu nhân của cách. Nữ mệnh mừng nhất phùng thái dương tinh, vào triều người loại đa thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, thì làm việc đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp. Và Hỏa Tinh cùng cung người, tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên. Thái dương Hóa kị, niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí, phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề. Nhược hội kình dương, đà la, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, hình phạt chính khắc, đa không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan tráng ngưng trọng; lạc hãm trái lại bối, hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn. Đại hạn lưu niên, thái dương tinh triền độ, vào triều gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nhược lạc hãm phùng Tứ Sát, thiên không cướp, chủ làm việc trống rỗng, đa tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành tranh rủi ro, đầu cháng váng.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung mệnh người sắc mặt của, như giáo trình nói, ở đây có thể bổ sung một điểm, hay nhược thái dương Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi có mắt sai xưng hiện tượng.
(nhị) thái dương tại triều vượng thủ mệnh nam tử, tuy rằng tính cách cụ thân thể cường tráng nam tử khí, nhưng có ôn nhu tâm, đối những người khác nhân từ, tâm địa cao thượng, ý chí khoáng đạt. Tuy rằng chí khí cao ngạo, thế nhưng không mất quân tử phong độ. Trời sinh tính thông minh, không gặp văn xương văn khúc hóa khoa chờ, cũng như vậy, sai ai ra trình diện của rất có trí tuệ đại tuệ.
(tam) nguyên văn nhắc tới thái dương vào triều vượng sai ai ra trình diện chư cát, là [cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài], cụ thể mà nói, làm công chức hoặc tham chánh, nhất lý tưởng, ở chính phủ cơ cấu nội, có thể tấn chức chức cao, tham chánh cũng tất có thành tựu. Thái dương nói chung, buôn bán thành tựu hơi thấp, giá cũng là bởi vì ý chí rộng, cho nên điều không phải làm giàu người tính cách. Làm giàu người phần nhiều là thiện vu tính toán, mà thái dương tính cách, so với so sánh cẩu thả.
(tứ) đã ngoài tình huống, dĩ nhật sinh ra là giai, nếu vì dạ sinh ra, thì cách cục giảm hình phạt, thành tựu xa xa không bằng.
(ngũ) giáo trình dĩ ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương là [đại phú đại quý], nhưng trên thực tế, xưng là đại quý thì có thể, nếu như coi là đại phú thì không thể nào, bởi vì mặt trời là chủ quý không được chủ giàu tinh diệu, bởi vậy, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thủy là phú quý tướng toàn bộ.
(lục) văn trung nhắc tới, xấu vị cung là [nhật nguyệt cùng minh], giá thực tế có sai lầm, bởi vì ở xấu cung, chỉ có Thái âm minh, thái dương thì ám; ở vị cung, thì chỉ có thái dương minh, Thái âm thì ám, một sáng một tối, thực bất khả gọi [nhật nguyệt cùng minh]. Bởi một sáng một tối, cho nên tính cách cũng là rõ ràng âm thầm, không dễ dàng nắm lấy.
(thất) thái dương cự môn cùng độ thân cung, bân triệu công nhận là đây là có đầu không đuôi cách cục. Cung mệnh có đến đây tinh hệ, phải bằng cá nhân ý chí, thủy có thể thay đổi thiện, tạ hậu thiên nỗ lực hòa ước bó buộc, mới có thể có khá cao thành tựu, thi triển hết sở trường. Mặt khác, thân cung thái dương nhược gặp được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cũng năng lực tăng cường kỳ ý chí, làm việc có lớn hơn quyết đoán.
(bát) dậu cung thái dương là mặt trời lặn, có [quý mà không hiển, phú mà không cửu] tính chất, nhưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực tăng kỳ quý khí, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì cũng có thể bằng hậu thiên mà có thể trường bảo giàu có.
(cửu) thái dương ở mão cung vào triều, và thiên lương cùng độ, thái dương có quý khí, thiên lương cũng chủ quý, cho nên sở thiếu hay tài lộc, bởi vậy dĩ được hóa lộc là giai. Bất quá, điều kiện tốt nhất cũng không phải là thái dương hóa lộc, cũng không phải thiên lương hóa lộc, nhân thái dương hóa lộc mỗi chủ có chi tiêu gia tăng hiện tượng, thiên lương hóa lộc thì được tài cũng khởi phân tranh. Lý tưởng nhất, là cung tài bạch Thái âm hóa lộc chiếu nhập, lúc này, Thái âm ở hợi cung vào triều, mà lại là tài tinh, hóa lộc thì tài vận quá mức vượng, có thể ký phú mà lại quý.
(thập) thái dương ở hợi, được lộc tồn, hóa lộc và thiên mã, chủ phú, giáo trình nhắc tới [còn nhỏ bất lợi phụ thân], ở đây có điểm nói không tỉ mỉ. Vô luận là phủ sai ai ra trình diện song lộc và thiên mã, thái dương ở hợi giai chủ bất lợi phụ thân. Bởi vì là thái dương lạc hãm của cho nên.
(mười một) thái dương Hóa kị bất lợi phụ thân và mắt, có Hỏa Tinh cùng độ, nhất là như vậy, hơn nữa cũng chủ tâm tình táo bạo.
(mười hai) thái dương hội Tứ Sát, tổng thể mà nói, là [hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.] nhưng mỗi một sát diệu đối thái dương đều không có cùng ảnh hưởng. Và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, nhân sinh đa ngăn trở, và kình dương cùng độ, dễ khởi phân tranh, và đà la cùng độ, chủ có ám tranh, thái dương lạc hãm nhất là như vậy.
(mười ba) văn xương văn khúc sở giáp, là thái dương Thái âm cùng độ; tả phụ hữu bật sở giáp, cũng là thái dương Thái âm cùng độ. Bởi vậy, phụ bật xương khúc giáp mặc dù mang đến quý khí, nhưng phải chú ý nhị diệu phú mà không quý hoặc quý mà không giàu khuyết điểm. Thiên khôi thiên việt sở giáp thái dương ở thìn cung hoặc tuất cung, thìn cung thái dương bỉ tuất cung rất có quý khí, nhưng tuất cung như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thì khôi việt tựu hóa thành phát tài kỳ ngộ, thích hợp từ thương.
(mười bốn) nữ mệnh thái dương cư triêu vượng, tuy rằng và nam nhân như nhau, có sang sảng không câu nệ tiểu tiết cá tính, hơn nữa tâm thẳng nhân từ, nhưng bởi dương cương khí tức so sánh cường, đối với một bộ phận nam nhân mà nói, vị miễn có khiếm âm nhu nữ nhân mị lực.
(mười lăm) nữ mệnh thái dương triêu vượng, canh sai ai ra trình diện bách quan triều củng, nguyên văn gọi [nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí.] đây là từ xã hội cũ đích tình huống suy nghĩ, nữ nhân không có sự nghiệp của mình, chỉ có thể thê bằng phu quý, nhưng ở xã hội hiện đại, chuyện của nữ nhân nghiệp và nam nhân không phân cao thấp, thậm chí thường thường bả nam nhân bỉ xuống phía dưới, bởi vậy, chúng ta cũng - nên bả đối nam nhân phán đoán suy luận, ứng dụng vu thái dương tọa mệnh nữ tính trên người. Triêu vượng thái dương hội tam cát hóa, cũng [phong tặng phu nhân], nhưng cùng thái dương hội đủ loại quan lại như nhau, cũng không trả lời quên nữ tính độc lập thành công một mặt.
(mười sáu) nữ mệnh thái dương vào triều, [thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan.] nhất là ở ngọ cung, nhật lệ trung thiên, càng như vậy, bất quá, phúc lớn người, cũng chỉ là tâm tình phẩm chất, trên thực tế, sự nghiệp và tài vụ áp lực cũng khá lớn. Nữ mệnh thái dương vào triều, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, tăng thông minh; hội thiên phúc, tăng phúc trạch; hội tả phụ, hữu bật, tăng hiền lành và lượng khoan đích tình thao.
(mười bảy) thái dương ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung lạc hãm, chủ [đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp.] giá phát huy thái dương khuyết điểm, và Hỏa Tinh cùng độ, phần này khuyết điểm nhất là cường liệt. Trên thực tế, vô luận thái dương lạc hãm hay không, và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ tính cương ngay thẳng, cho nên ngại nhân duyên bất túc, làm việc bất năng chuyển biến khéo đưa đẩy, đến đây tức nguyên văn nói [tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên.] rất có linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi nhân loại tính cách này, rước lấy trọng đại khúc chiết sự cố, thái dương lạc hãm nhất là bất lợi, đồng thời Hóa kị, càng thêm bất lợi, mỗi nhân tình cảm mà hỏng việc, tình huống cụ thể, bao quát thụ vợ vứt bỏ, vợ đứng núi này trông núi nọ, cho nên nhân đố thành hận, tới một người ngọc thạch câu phần, chém giết tình nhân và bên thứ ba, sau đó tự vận, mọi việc như thế.
(mười tám) thái dương Hóa kị ở nữ mệnh cung mệnh, đối với nam thân hình khắc lớn nhất, và nam thân vô duyên, hoặc là hữu duyên vô phân. Chủ [niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí.] tình huống cụ thể, là niên thiếu kinh dịch lịch luyến ái khúc chiết, hôn hậu dễ khắc khẩu, canh gặp sát diệu hung tinh, thì sớm Thành quả phụ, hoặc trượng phu trường kỳ bị bệnh. Tới trung lúc tuổi già, thì có đầu bạc nhân tống đầu đen người tình huống. Nguyên văn vạch, [phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề], tài khả miễn hình phạt khắc, ở hiện đại, trì hôn nhưng là xu cát tị hung phương pháp, nhân tuổi tác trường tài kết hôn, có thể giảm thiểu sớm Thành quả phụ cơ hội, cũng giảm trẻ đầu bạc tóc nhân tống đầu đen người tình huống, hơn nữa, trì hôn so sánh dễ cho nhau nhân nhượng, hôn nhân cũng tương đối ổn định. Về phần tác kế thất nhà kề, thì không phải vậy người người nguyện ý, mà khi kế thất, cũng muốn xảo ngộ người không vợ mới được.
(mười chín) nguyên văn vạch, thái dương hội dương đà linh thiên không cướp hình chờ, cũng hình phạt chính khắc, là [không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người]. Đây là nhân thái dương có quang mang, soi sáng đại chúng, là phục vụ xã hội hoặc phổ độ chúng sinh chính là nhân vật, nhược gặp chư hung, thì hôn nhân không lý tưởng, thậm chí chung thân sống một mình, cố hữu thì trái lại có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập phục vụ, bị người kính nể, thái dương vào triều nhất là như vậy. Thái dương hội địa không Địa kiếp, mỗi nhiều hơn trần tư tưởng, nhất là và thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương củng chiếu, càng như vậy. Về phần làm [không môn sư thái], cũng không nhất định là đương phật gia nữ ni, cũng có thể là cơ đốc giáo truyền đạo nhân, hoặc đạo Thiên Chúa nữ tu sĩ, hoặc ở tổ chức tôn giáo làm thụ lương chức vụ. Mà thái dương hội linh tinh, kình dương, đà la, thì [sinh tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng], tính cách tương đối nghiêm túc, không được thiện vu vui đùa hoặc nam nữ ve vãn, cho nên đa gửi gắm tình cảm vu phúc lợi sự vụ.
(hai mươi) thái dương ở hợi cung lạc hãm, Thái âm ở mão cung hội chiếu, cũng là lạc hãm, giá xưng là [trái lại bối], chủ hai mắt cận thị tản quang, giá ở phía trước đã có nhắc tới, mà ở nơi này cung độ nội, phải thái dương Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, mới có [một lớn một nhỏ] khắc ứng với, loại này dung nhan đối tướng mạo ảnh hưởng trọng đại, cũng suy đoán thì, nên chú ý loại tình huống này đối nữ tính lòng tự tin ảnh hưởng.
(hai mươi mốt)[gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn], đây là kẻ khác khó hiểu khẩu quyết, bởi vì thái dương tuyệt đối không thể tài năng ở tam phương tứ chính gặp phá quân. Trên thực tế, đây là chỉ cung mệnh thái dương lạc hãm nữ tính, nếu như nhập vu phá quân cung hạn kết hôn, mỗi khi phi lễ thành hôn, ví dụ như, tại gia nhân phản đối hạ kết hôn, hoặc là âm thầm bí mật kết hôn, hoặc là ở chung chờ, ở xã hội hiện đại, đây cũng không phải là cái gì cùng lắm thì một hồi sự.
(hai mươi hai) thái dương nhập đại hạn lưu niên cung mệnh, dĩ vào triều ngồi vượng là cát, vưu mừng đến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn, trong đó nhất là dĩ nguyên cục cung mệnh chính diệu là quý tinh người, cao hơn, ví dụ như, tử vi, thiên lương, Thiên phủ hoặc thái dương. Là không phải có thể một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, lại yếu thị nguyên cục mà định.
(hai mươi ba) thái dương lạc hãm thủ đại hạn lưu niên cung mệnh, và kình dương cùng độ, chủ [hoành tranh rủi ro]; và đà la cùng độ, chủ [tiểu nhân xâm hại]; và địa không, Địa kiếp cùng độ, chủ [làm việc trống rỗng]; và kình dương cùng độ, canh kiến giải đất trống cướp, chủ [đa tranh ít thành]; và Hỏa Tinh cùng độ, chủ đầu cháng váng, thái dương Hóa kị vưu xác thực.
Thái dương ở huynh đệ cung
Thái dương vào triều, lâm huynh đệ cung, ba người đã ngoài. Có ngôi sao may mắn người chủ quý. Và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài. Cự môn cùng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập dạ sinh ra, huynh đệ đa tranh bất hòa, ít dựa vào. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, thụ ngoài ý muốn của thương tổn.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quý diệu, nhược tự thân là nhật sinh ra, mà lại thái dương vào triều cư vượng, không được canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ huynh đệ tỷ muội đang lúc hữu tình nghĩa, cởi mở. Nếu như rất có ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất là tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ huynh đệ tỷ muội trung có quý nhân, có thể giúp đỡ tự thân, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, canh được tài bạch phương diện chiếu cố.
(nhị) thái dương vào triều, chủ huynh đệ tỷ muội đông đảo, cũng không giới hạn trong [ba người đã ngoài], người viết gặp qua một vị thái dương ở ngọ cung thủ huynh đệ cung nữ sĩ, bao quát bản thân nàng ở bên trong, cùng sở hữu huynh đệ tỷ muội mười người. Nguyên văn nhắc tới [và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài.] cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi, cơ bản tính chất hay con số đông đảo, nhưng thực tế vừa không nhất định nhiều thái dương ngồi một mình.
(tam) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương củng chiếu, rất có cát diệu, nguyên văn chỉ nói là [huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người], nhưng giá yếu thái dương cự môn cùng độ dần cung, hoặc thái dương ở tị cung, cự môn ở hợi cung củng chiếu mới là. Nếu như thái dương cự môn cùng độ thân cung, hoặc thái dương ở hợi cung, cự môn ở tị cung củng chiếu, thì không phải vậy. Thái dương cự môn tinh hệ, nếu như rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, thì huynh đệ tỷ muội trong lúc đó tuy có tình, lại dễ chia lìa.
(tứ) thái dương lạc hãm, kiêm thả mệnh tạo là dạ sinh ra, hay không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng không lợi huynh đệ quan hệ, nhất là rất có kình dương cùng cung, hoặc thái dương Hóa kị, mỗi chủ [đa tranh bất hòa, ít dựa vào].
(ngũ) thái dương sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, hình phạt chính khắc hoặc huynh đệ ngoài ý muốn thương tổn, thái dương Hóa kị, lạc hãm, dạ sinh ra chờ, vưu xác thực.
Thái dương tinh lâm thê cung
Thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí. Vào triều thông minh hiền lành, nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc. Hội thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử. Thái dương lạc hãm, Hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi (nữ mệnh thì hình phạt chính khắc hoặc trượng phu có bệnh tai). Phàm thái dương tinh lâm thê cung, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc, sanh ly. Nhược phùng phá quân, phi lễ thành hôn. Nữ mệnh thái dương tinh triền phu cung, vào triều người, chủ giá phú quý của tế. Lạc hãm Hóa kị người, khó cầu thoả mãn của đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc. Có đà la, Hỏa Tinh người, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; dĩ kế thất trì hôn hoặc không nghi thức kết hôn người là nên. Phàm thái dương tinh lạc hãm Hóa kị hội sát tinh người, nguyên phối phu thê, bất năng người già giai lão. Gặp Tứ Sát phá quân người, phi lễ thành hôn.
Bình chú:
(nhất) thái dương có dương cương khí tức, giá nhất hình cách liền phản ánh ở thái dương tọa thê cung vận thế phương diện, loại này nam mệnh dễ được [tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí] thê tử, nhất là được tả phụ hữu bật, tính tính này càng cường liệt. Và Hỏa Tinh cùng độ, thê tử gấp gáp cá tính rõ ràng nhất. Nữ mệnh cũng chủ loại này cá tính trượng phu.
(nhị) nam mệnh thê cung được thái dương tinh, giống nhau đối thê tử cũng không hình khắc, nhất là thái dương vào triều cư vượng, ít hơn hình khắc, nguyên văn thuyết [nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc], người viết cá nhân cũng không gật bừa. Thê cung được triêu vượng thái dương, chủ thê tử [thông minh hiền lành], sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật tăng hiền lành, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc hóa khoa tăng thông minh, tịnh vượng phu ích tí thê thất.
(tam) thê cung thái dương Thái âm cùng độ, [có hiền xinh đẹp thê tử], bất quá, thái dương Thái âm có thể ở xấu cung cùng độ, cũng có thể ở vị cung cùng độ. Ở xấu cung, thái dương cung cư vượng mà Thái âm cư rảnh rang, thì thê tử hiền nhiều mỹ; ở vị cung, thái dương lạc hãm mà Thái âm vào triều, thì thê tử mỹ nhiều hiền. Trái lại dĩ thái dương ở thìn cung thủ thê cung, Thái âm ở tuất cung củng chiếu, thì thê tử hiền mỹ đều xem trọng. Mặt khác, thái dương Thái âm được văn xương văn khúc, tăng kỳ ôn nhu vẻ đẹp, được tả phụ hữu bật, tăng kỳ hiền lương tính cách.
(tứ) thái dương ở hãm cung Hóa kị, chủ thê tử gấp gáp đa nghi, sử dụng một loại khác thuyết pháp, hay thố bình một, dễ đánh vỡ ghen, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trượng phu và những nữ nhân khác ở chung khoái trá, sẽ đỏ mắt đa nghi, vì vậy, hay không được canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp chờ, cũng đối mệnh tạo có tinh thần áp lực, rất có văn xương văn khúc, thì càng cảm tính, đối trượng phu tình cảm dựa vào quá sâu.
Ở xã hội hiện đại, nữ mệnh phu cung thái dương lạc hãm Hóa kị, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, tức trượng phu ghen đa nghi, nam nhân kỳ thực và nữ nhân như nhau hội ghen, chỉ là ở cổ xã hội cũ, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, là nam nhân tài phú, loại này tính cách không dễ dàng rõ ràng lưu lộ mà thôi. Mặt khác, ở phu cung có đến đây tinh tượng, cũng hình phạt chính khắc tai bệnh. Canh sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp, vưu đa hình khắc sanh ly.
(ngũ) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương ở cung phu thê, đương nhập vu phá quân cung hạn, nhược ở hạn nội thành hôn, đa số [phi lễ thành hôn], ý tức không có chính thức đăng kí, hoặc là không có chính thức hôn lễ, hoặc là ở chung, hoặc là bí mật kết hôn các loại, tình huống này ở hiện đại tịnh không có gì cùng lắm thì.
(lục) nữ mệnh thái dương thủ phu cung, hơn nữa thái dương vào triều, có phú quý của tế, cụ thể tinh tượng là: Thái dương hội hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, được giàu có trượng phu; hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, được quý phu, có địa vị xã hội, hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp.
(thất) nữ mệnh thái dương Hóa kị ở phu cung, nhược càng lạc hãm cung độ, bất lợi hôn nhân, tức (khó cầu hài lòng đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc), nhưng có lúc cũng mệnh tạo xoi mói, đến nỗi lầm mình hôn kỳ. Canh sai ai ra trình diện sát diệu thì đa số hình khắc.
(bát) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ đột nhiên gặp gở, nhất kiến chung tình, hoặc là đột nhiên cùng quen biết khác giới, cộng đọa bể tình. Nhưng đà la lại phá hủy tình cảm tính chất, cho nên thái dương Hỏa Tinh đà la gặp gỡ, cụ thể khắc ứng với hay [lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp.] loại này tinh hệ dĩ ở chung hoặc trì hôn là nên. Hỏa Tinh dương hỏa úy đà la âm kim, cho nên kết cấu không được cát, nếu như là Hỏa Tinh kình dương cùng độ, trái lại chỉ là lắm lời lưỡi tranh, lại có thể duy trì tình cảm.
(cửu) thái dương Hóa kị vu lạc hãm cung độ, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, bất lợi nguyên phối, nhưng nếu như tái giá tái giá tái giá niên kỉ hạn cũng không cát, thì tái hôn cũng không lợi.
Thái dương tinh vào triều lâm cung tử nữ
Chủ tử nữ mái tóc, có quý tử, chủ con trai thứ ba tam nữ. Và thái âm tinh ở vị cung cùng độ, chủ tử nữ đông đảo, vô sát tinh, bát thai đã ngoài. Cự môn hội chiếu, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có biện tài. Lạc hãm có hình khắc, bất lợi trưởng tử. Hóa kị tinh đa bệnh đa tai. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung tử nữ, cũng chủ tử nữ con số đông đảo, nhiều hơn nữa nhi tử, nguyên văn thuyết có cùng sở hữu [con trai thứ ba nhị nữ], giá chỉ có thể tham khảo mà thôi, nếu như không có tiến hành tránh thai thi thố, thực tế con số có thể xa nhiều cái này. Thái dương ở cung tử nữ, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ, nữ nhi con số khá nhiều.
(nhị) thái dương vào triều thủ cung tử nữ, chủ [tử nữ mái tóc], tử nữ phẩm cách hài lòng, tính cương, có việc nghiệp tâm, năng lực độc lập thành công, mà lại có thể chiếu cố song thân. Nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, canh có [quý tử], tử nữ có địa vị xã hội. Thái dương vào triều được văn xương văn khúc, chủ tử nữ học có điều thành, cũng chủ hai đời trong lúc đó, tình cảm hài lòng. Nhưng nếu như thái dương vào triều sai ai ra trình diện sát diệu, thì tử nữ dù có thành, chiếu cố mệnh tạo, nhưng tình cảm lại không lý tưởng. Hỏa Tinh kình dương cùng độ, nhất là bị khinh bỉ.
(tam) thái dương chủ tử nữ con số đông đảo, Thái âm cũng có đồng dạng tính chất, bởi vậy, nhị diệu cùng độ, liền chủ tử nữ con số rất nhiều, nhất là ở vị cung, nhân thái dương tại đây cung độ có ánh sáng hoa. Như vô sát diệu, [bát thai đã ngoài], cái này cũng cận cung tham khảo mà thôi, có chút tình huống, con số ít, có chút tình huống, thì đạt hơn hơn mười nhân, cũng không nhất định.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, chủ tử nữ có [biện tài], đây là cự môn gặp gỡ duyên cớ, bởi vậy, tử nữ khi còn nhỏ, phụ mẫu mỗi cảm khó với giáo dục, nếu là hội ngôi sao may mắn, chỉ cần bất quá phân áp ép, bọn họ là có thể thuận thế phát triển tâm chí, phẩm cách vẫn như cũ lý tưởng. Quá mức áp ép trái lại dễ tạo thành phản loạn tâm lý, ảnh hưởng hai đời quan hệ. Thái dương nếu là ở vượng địa, thụ cự môn ảnh hưởng, chủ [thông minh] và [có gây dựng sự nghiệp tinh thần], sai ai ra trình diện cát diệu Vưu Giai. Như thái dương ở rảnh rang cung hãm cung độ, thì sai ai ra trình diện cát cũng dễ bị nhục chiết.
(ngũ) thái dương lạc hãm, bất lợi trưởng tử, nhất là thái dương Hóa kị, nhẹ thì tình cảm bất hòa, nặng thì trưởng tử sinh non, hoặc có thương tích tàn, hoặc là chết sớm, hoặc suốt đời người yếu đa bệnh, hoặc năm mới có tai hoạ ngoài ý muốn. Canh sai ai ra trình diện chư sát vưu xác thực. Nếu như sát diệu quá nặng, thì hình khắc quá nhiều, tử nữ đa nhưng cận [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], điều không phải có đầu bạc tống đầu đen nhân việc, hay tình cảm thành không hợp, không có luân thường tình.
Thái dương tinh vào triều, lâm cung tài bạch
Nhật sinh ra, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở nhân chủ thích làm vui người khác, suốt đời bóc lột rất nặng. Lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, là đại phú của cách. Hãm cung thì tài lai tài khứ, hao tâm tổn trí. Cự môn hội hợp tài do gây dựng sự nghiệp trung lai, hoặc do cạnh tranh phí công trung lai.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, điều không phải tài bạch chủ, cho nên ở sự nghiệp cung hơn xa vu ở cung tài bạch. Thái dương vào triều thủ tài bạch, hay nhật sinh ra, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu, cũng chỉ là phán đoán tác [tài nguyên sung túc], cũng không trở thành đại phú, giống nhau cũng bất lợi cho kinh thương, dĩ làm văn giáo, chính vụ, chuyên nghiệp, truyền thông chờ phát tài là giai.
(nhị) như nguyên văn nói, thái dương vào triều ở cung tài bạch mệnh tạo, [thích làm vui người khác], cho nên đối với bằng hữu thân thích mỗi đa tiếp tế, cũng bình thường nỗ lực tiền tài tác công ích việc, bởi vậy nhân cách cao thượng, nhưng sẽ không thành đại phú, bởi vậy, hay được [lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp], cũng phi nguyên văn nói [đại phú của cách], tiểu Phú thì có thể, duy từ đạo đức thành tựu mà nói, hắn đối thế gian cống hiến, khả năng hơn xa vu đại phú. Bất quá, có đúng hay không năng lực thành đại phú, còn phải xem cung mệnh tính chất, ví dụ như, cung mệnh Thái âm vào triều, thì nhân Thái âm là tài tinh, lợi kinh thương đầu tư, cho nên phán đoán suy luận cũng có dị, có thể bầu thành giàu có, điểm ấy vụ yếu lưu ý.
(tam) thái dương lạc hãm, nhân thái dương điều không phải tài tinh, sở dĩ ở cung tài bạch lạc hãm, cũng không phải cùng lắm thì chuyện, cận chủ [hao tâm tổn trí, tài lai tài khứ], nhưng không bằng thái dương vào triều như vậy, bình thường nỗ lực tiền tài tiếp tế người khác hoặc tác công ích việc thiện. Được lộc tồn, tài bạch trái lại dễ tồn trữ.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, giá yếu thị thái dương vượng cung triêu viên, hay là đang rảnh rang cung hãm viên, dĩ định kỳ tính chất. Ở vượng cung triêu viên, thì là [tài do gây dựng sự nghiệp trung lai], ở hãm cung rảnh rang cung, thì [do cạnh tranh phí công trung lai], mà lại thu nhập xa không bằng ở vượng cung triêu viên thái dương, nhược thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì cạnh tranh vưu quá mức, mà lại cầu tài đa sinh khẩu thiệt phân tranh, canh kình dương, thiên hình, thiên lương chờ, nguyên nhân chính tài hưng tụng.
Thái dương lâm tật bệnh cung
Chủ nhân huyết áp cao, đầu huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có hồng gân, can dương bay lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, Hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ được phong chứng.
Bình chú:
(nhất) thái dương thuần dương hỏa, ở trung y học thượng chủ [tâm], chủ ý này là chỉ máu hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, hoặc thần kinh tình chí tâm bệnh, bởi vì ở trung y học thượng, [tâm] công năng bao gồm một bộ phận não công năng, như tư duy, tâm tình chờ.
(nhị) bất quá, giá có lúc cũng có ngoại lệ, như nguyên văn nói [cao huyết áp đầu huyễn], đây thật ra là thuộc về (can dương thượng cang), là can chứng, nhưng ở đến đây lại phân loại là thái dương (tâm), mà cao huyết áp gây ra đau đầu, cũng vì thái dương sở chủ. Cái khác và tâm cập máu hệ thống tuần hoàn có liên quan tật bệnh, như máu xuyên chứng, trúng gió chờ, cực kỳ đưa tới các loại huy hậu, đều là thái dương sở chủ.
(tam) thái dương cũng chủ mắt bộ, phàm thái dương lạc hãm hội đà la, kình dương, hoặc thái dương ở ngọ cung, giai chủ các loại con mắt tật, như mắt viêm, cận thị, tản quang chờ, thái dương canh Hóa kị, thì là mắt bộ ngoại thương.
(tứ) thái dương cũng chủ dương minh chứng thực, giá thuộc về trung y học chuyên nghiệp phạm trù, rất khó cụ thể miêu tả, nhưng ở huy trạng phương diện, thì bao quát [đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả quyền nặng] chờ, giá bạn giống như con mắt xích, lưỡi hồng, mặt đỏ chờ trưng hậu. Vậy đại tràng khô ráo táo bón, còn lại là thuộc về đại tràng phạm trù, ngũ hành là dương kim, và phế hữu quan, đây cũng không được thiệp thái dương tinh buộc lại.
(ngũ) nguyên văn cũng vạch, thái dương thủ tật bệnh cung, dễ được [phong chứng]. Gió này chứng chủ nội phong, không được chủ ngoại phong. Ngoại phong tức là vậy ngoại cảm phong hàn phong nhiệt, tức cảm mạo cảm mạo các loại, nội phong còn lại là do nội bộ cơ năng sinh ra, nhẹ nhất vi người, tức là cái gọi là [đầu phong], tức đau đầu, mà nghiêm trọng nhất, còn lại là trúng gió. Trung y học chính xác danh từ là [can phong nội động], đến đây tức não tắc động mạch bỏ vào hoặc não bộ bể mạch máu đưa tới nặng chứng, bao quát bán thân bất toại, toàn thân liệt chờ, nghiêm trọng người gây ra tử vong. Loại tình huống này, dĩ thái dương hội thiên lương, canh sai ai ra trình diện chư sát tịnh chiếu là xác thực.
Thái dương tinh nhập cung thiên di
Thái dương tinh chủ động, thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ, xuất môn cận quý năng lực phát. Duy lạc hãm người, xuất môn đa bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn.
Bình chú:
(nhất) thái dương tính chất [chủ động], bầu trời thái dương cũng không phải cố định ở một vị trí, sáng sớm ở họ Đông Phương, chính ngọ ở nhô lên cao, hoàng hôn ở phương tây, sau đó vừa chìm nghỉm vu trục hoành hạ, vòng đi vòng lại. Bởi vậy, ở cung thiên di, tựa như nguyên văn nói, [thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ], vô luận cung mệnh tinh tượng vì sao, chỉ cần cung thiên di không gặp sát, liền chủ xuất môn may mắn, cũng chủ thích hợp làm tại ngoại bình thường bôn ba chức nghiệp.
(nhị) thái dương ở cung thiên di, chủ [xuất môn cận quý năng lực phát], giá bởi vì mặt trời là quý tinh, cố hữu cận đắt tiền tính chất, nhưng phải là thái dương ở ngũ cung độ, chủ tại ngoại được quý nhân giúp đỡ, hoặc được hài lòng kỳ ngộ, canh mỗi ngày khôi, thiên việt, Vưu Giai. Sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng có ý đó nghĩa. Thái dương [năng lực phát], thì phải sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chờ, thủy là may mắn, hoặc lợi cho kinh thương, hoặc lợi cho chuyên nghiệp phát tài. Nhưng nếu như chỉ là người đơn độc thái dương hóa lộc, thì khả năng nhiệt tâm trợ lực, đến nỗi chi tiêu đại, đây cũng không làm [năng lực phát] bàn về.
(tam) thái dương lạc hãm, mặc dù nhưng lợi cho xuất môn, nhưng chủ tại ngoại đa bận rộn, không được an nhàn, duy nếu không canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị hình hao tổn, nhưng có thể mang trung phát tài, sinh hoạt được an ổn. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh thì không thích hợp xuất môn, cung mệnh may mắn người, dĩ ở lại nguyên cư địa là giai.
(tứ) thái dương Hóa kị, vô luận nhập người cung viên, đều phát huy thái dương xấu nhất một mặt, ở cung thiên di cũng không ngoại lệ, cơ bản nhất tính chất, hay [xuất môn bất lợi], khinh người là [lao lực hối hả], sai ai ra trình diện sát diệu, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ có [bệnh tai]. Thái dương Hóa kị lạc hãm, mà mệnh tạo là dạ sinh ra, sát khí quá nặng.
(ngũ) nguyên văn mạt cú vạch thái dương hội hung tinh, có [xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn] chờ hung tướng, cụ thể phân chia là: Hội kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, chủ xuất môn phần nhiều là phi; hội đà la, chủ bất an ninh; hội địa không Địa kiếp, chủ có phá hao tổn.
Thái dương tinh nhập tôi tớ cung
Thái dương tinh gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người thì không được, là một thi ân báo oán tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện làm cho môn ấm áp, thế nhưng lại không thể hướng mọi người thu hồi chia ra nhất ly thù lao. Đồng thời, ở rất nhiều dưới tình hình, mọi người trái lại không được chửi bới thái dương phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên tục mùa mưa trung, mọi người lại đang quái thái dương thâu trốn ở vân lý giấu diếm, sở dĩ ở thái dương tinh lâm mệnh bàn cung Nô bộc thì, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có vào triều hoặc và Thái âm cùng độ người, thì có nhiều bằng hữu, nếu như lạc hãm, cập hội chiếu Tứ Sát thiên không cướp người, dù cho thi của dĩ dạ báo của dĩ oán. Ở thủ hạ chính là viên chức, càng nhiều trái lại thượng câu oán hận. Hội cự môn tinh, thì đa vô vị khẩu thiệt thị phi.
Bình chú:
(nhất) thái dương tinh có chiếu sáng tính chất, ở cung mệnh cát, ở sự nghiệp cung cát, ở huynh đệ cung, cung tử nữ, cung phu thê giai cát, nhưng đồng dạng tính chất, cũng không thích hợp dẫn thân vu cung Nô bộc, ở cung Nô bộc cũng không chủ thuộc hạ hoặc bằng hữu chiếu sáng chính. Tương phản, lại như nguyên văn nói, thái dương thường tao quái trách, cụ thể mà nói, hay vô luận mệnh tạo là thuộc hạ, là bằng hữu, đã làm một ít gì chuyện tốt, cũng có phải hay không đa tạ, hồi báo lại càng không tất bàn về, trái lại lọt vào quái trách và oán giận, không có lửa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ, cũng là như vậy. Bất quá, bởi thái dương đối những người khác có điều cho, cho nên ở cung Nô bộc, tất chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, tự thân cũng đối với bọn họ có điều bang trợ, chỉ là không được hảo cảm. Nhưng yếu thái dương vào triều mới là, tức thái dương ở mão cung ánh sáng mặt trời Lôi môn, ở tị cung, ở ngọ cung nhật lệ trung thiên, bằng hữu rất nhiều. Mặt khác, nhật sinh ra trung thiên chủ tinh và dạ sinh ra trung thiên chủ tinh cùng độ, cũng chủ bằng hữu đông đảo, bởi vậy, ở vị cung và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ, mỗi chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, nhưng tự thân đối với bọn họ nỗ lực, mỗi khi đa cho bọn hắn đối kỷ nỗ lực.
(nhị) thái dương ở cung Nô bộc, nếu như thái dương vào triều ngồi vượng, chỉ là mệnh tạo là giao hữu vất vả cực nhọc, hoặc là là giao hữu đa nỗ lực, mặc dù bất năng xong cảm tạ có tiếng, nhưng là bất trí vu thụ bằng hữu oán báo. Thế nhưng, nếu như thái dương lạc hãm, mà lại không có Thái âm cùng độ, thì là bằng hữu phục vụ, trái lại chiêu oán nói, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì bằng hữu lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, nếu là quản lý thuộc hạ, thì canh thụ thuộc hạ đâm thọc, thậm chí âm mưu xa lánh.
(tam) thái dương có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, cự môn cũng có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, mà lại bỉ thái dương càng mạnh. Đương thái dương và cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, mà thái dương cũng vào triều cư vượng, thì ánh nắng bất năng giải trừ cự môn của ám tính, còn lại là phi khẩu thiệt màu sắc dày vô cùng hậu. Ở cung Nô bộc, như nguyên văn nói: [đa vô vị khẩu thiệt thị phi]. Nhược quả thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, thì khẩu thiệt thị phi tính chất liền nghiêm trọng nhiều lắm, rất có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, phân tranh rất nặng. Nếu là kình dương, thiên hình cùng độ, canh hội liên lụy nhập và giữa bằng hữu quan tòa kiện tụng lý.
(tứ) ngoại trừ nguyên văn nói thái dương cự môn tinh hệ ngoại, còn có thái dương Thái âm và thái dương thiên lương tinh hệ, tính chất so sánh thái dương cự môn là giai. Thái dương Thái âm chủ bằng hữu đông đảo, duy đa thuộc hời hợt chi giao, chỉ có canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy chủ trợ lực. Như là thái dương thiên lương, nếu không phải sai ai ra trình diện cát diệu, thì bằng hữu ít, nhân sinh tương đối cô đơn, bởi vì thiên lương có cô khắc tính chất, nhưng canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thì có chính trực bạn bè, đối với người sinh có ngay mặt lợi ích.
Thái dương vào triều ở sự nghiệp cung
Hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc được văn xương, văn khúc, mà không phùng Tứ Sát thiên không cướp người, chủ quý tới nhất phẩm hoặc môn đồ đông đảo. Hoặc dần cung và cự môn cùng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, càng quốc gia lương đống. Thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh đại phú quý. Có văn xương cùng độ, vào triều hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn người, là nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người. Và cự môn hội, là đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao. Nhược thái dương lạc hãm, phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại. Gặp thiên không cướp, nên từ tài nghệ thượng thành danh, hoặc do trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, đa lập nghiệp vu không trung lâu các trong ảo tưởng.
Bình chú:
(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, mừng nhất nhập sự nghiệp cung, bỉ ở cung mệnh hoặc cái khác cung viên là giai. Sự nghiệp trong cung, thái dương mỗi chủ tiền đồ quang xương rộng lớn, tại triều vượng cung độ, nhất là như vậy.
(nhị) dựa vào nguyên văn theo như lời, thái dương ở sự nghiệp cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, không gặp sát diệu thiên không cướp, chủ [quý tới nhất phẩm, hoặc môn đồ đông đảo], đây là từ cổ đại xã hội vào nghề tình huống mà nói, và xã hội hiện đại hơi có không hợp. Ở cổ đại, lý tưởng nhất công tác, là làm quan, mười năm dưới cửa sổ, sở cầu hay khoa cử cao trung, ở quan trường nội mưu được nhất quan bán chức, có quyền cũng có tài, nếu như số làm quan, cũng có thể từng bước thăng chức, cầm quyền phủ nhân viên quan trọng, đứng hàng nhất phẩm, đây là sự nghiệp thành tựu cực hạn. Mà [môn đồ đông đảo], thì là bởi vì quan trường đa các từ thành lập thế lực, có quyền thế người, đều tự tài bồi môn sinh, môn sinh đều ưa hướng mình dẫn người dựa, cho nên hình thành thế lực, thẩm thấu khắp cả quan trường, sản sinh cái vòng nhỏ hẹp, cũng mở rộng cá nhân quyền lực và cho nhau bao che phương thức. Bởi vậy, [quý tới nhất phẩm], [môn đồ đông đảo], đều là sự nghiệp thành tựu ấn ký. Thái dương được tả phụ hữu bật, chủ giúp đỡ nhiều lực, nhất là môn đồ đông đảo; mỗi ngày khôi thiên việt, thì nói thêm dắt kỳ ngộ, quan trường gặp quý nhân; được văn xương văn khúc, ở cổ đại lợi cho BẢNG trên danh nghĩa, hiện đại thì lợi cho thành danh, lợi cho chuyên nghiệp tư cách thu được. Bất quá, giá dĩ không gặp sát diệu thiên không cướp mới là, sai ai ra trình diện của thì cách cục giảm hình phạt, con đường làm quan đa cản trở.
(tam) thái dương ở sự nghiệp cung, ở hiện đại cũng không nhất định yếu nhập quan trường, nhưng cũng dĩ làm công chức là giai, đương quan viên chánh phủ, hoặc là ở pháp định cơ cấu nhậm chức quản lý, cũng thích hợp truyền bá truyền thông, văn giáo sự nghiệp chờ. Thái dương cùng sở hữu tam loại kết cấu, nhất là thái dương cự môn, nhất là thái dương thiên lương, nhất là thái dương Thái âm. Nói chung, thái dương cự môn, thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, cũng có thể tham chánh, vận dụng khẩu tài thủ thắng. Thái dương Thái âm, so sánh thích hợp tài vụ kinh tế bày ra các loại. Thái dương thiên lương, so sánh nên vu chuyên nghiệp, hoặc làm dạy học.
Kể trên này đây sai ai ra trình diện cát là xác thực, sai ai ra trình diện sát thì không phải vậy.
(tứ) nguyên văn cho rằng thái dương [ở dần cung và cự môn cùng độ, vô sát diệu, chủ đại phú đại quý.] cái này đại phú đại quý điều kiện, vị miễn vô cùng giản đơn. Bất quá, thái dương cự môn ở dần cung, quả thực lợi cho khẩu thiệt phát tài, đặc biệt kiếm người ngoại quốc tiền tài, như xuất khẩu mậu dịch, du khách sinh ý chờ, như là thụ lương, thì thích hợp ở ngoại quốc người cơ cấu làm việc. Thái dương cự môn ở thân cung, bởi thái dương dần dần thất huy, cho nên sự nghiệp vận thế thường thường.
(ngũ) thái dương hội tam cát hóa, bân triệu công cho rằng là [quốc gia lương đống], lời này có thể quyển có thể điểm, người viết cá nhân ngại kỳ thiếu thật thà cụ thể. Bất quá, bởi cổ đại chức nghiệp tính chất giản đơn, điều kiện tốt nhất lối ra là làm quan, bởi vậy, [quốc gia lương đống] đã rất rõ ràng kết luận liễu, ở xã hội hiện đại, liền ứng với sảo tác phân chia. Đại thể thượng, thái dương tự thân hóa lộc có thể hóa lộc, thích hợp hoạt động thương nghiệp; thái dương hóa quyền có thể hóa quyền, thích hợp quản Lý Công tác; thái dương hóa khoa có thể hóa khoa, thích hợp chuyên nghiệp công tác, hoặc làm học thuật nghiên cứu. Nhất là thái dương vào triều vượng, giai chủ đối với xã hội có cống hiến kiến thụ.
(lục) ngọ cung mặt trời là nhật lệ trung thiên, nguyên văn nói là [chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh chủ đại phú.] người viết chích đồng ý tiền nhất cú, hậu nhất cú thì không dám gật bừa. Thái dương ở ngọ, khí thế bảng mỏng, sự nghiệp cục diện khá lớn, bất quá, ở thực chất tài lợi tiền lời thượng, lại không nhất định rất nhiều, thường thấy nhất hiện tượng, là mệnh tạo bả đầu tư đoạt được, đều dùng cho mở rộng nghiệp vụ khứ. Thái dương ở ngọ, trừ phi được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, bằng không tối đa cũng người trong của sinh, bất khả coi là đại phú.
(thất) thái dương văn xương cùng độ, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, ba máy bát tọa, chủ là [nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người], giá kết luận và [quốc gia lương đống] cùng loại, mệnh tạo có năng lực lãnh đạo, hơn nữa là một xã hội cải cách người, bất quá, giá dĩ canh sai ai ra trình diện văn khúc là giai, bởi vì văn khúc chữ Nhật xương là đúng tinh, đối số tử vi hội, năng lực phát huy điều kiện tốt nhất tương phụ tương thừa lực lượng. Thái dương văn xương cùng độ, nếu như không gặp văn khúc, thì ở cung thiên di đồng thời có văn khúc cũng giai, nhân cung mệnh nhưng đồng thời hội đến đây nhị diệu. Bân triệu công ở bản giáo trình trung, bình thường nhắc tới [ba máy bát tọa]. Ba máy bát tọa có đúng hay không trọng yếu như vậy, cần làm như có thật và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ phụ tá cát diệu bãi cùng một chỗ? Trên thực tế, ba máy bát tọa chỉ là cát lợi đông đảo tạp diệu một trong đối, ở đẩu sổ suy đoán trong hệ thống, địa vị cũng không rất cao, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thuộc về ất cấp tinh, cũng không thể và mười bốn chính diệu, tứ phụ diệu, tứ tá diệu, sao Tứ hóa chờ tướng đề tịnh luận. Thế nhưng, bởi có chút nguyên nhân, đẩu sổ trong cổ tịch, vô luận là bắc phái < tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >, hoặc nam phái < tử vi đẩu sổ toàn tập >, đều có một chút luận ba máy bát tọa phú văn ngắn, luận bàn ba máy bát tọa, bởi vậy, có chút đẩu sổ gia tham khảo sách cổ thì, mỗi khi liền thụ kỳ nói gạt, rất coi trọng ba máy bát tọa. Thẩm tra, ba máy bát tọa địa vị, không cần quá khen, Ứng Hoà thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý chờ, đánh đồng như nhau. Nếu như sự nghiệp cung vào triều thái dương, chỉ có văn xương văn khúc, không gặp phụ bật khôi việt thai tọa chờ, thì chích nên chuyên nghiệp cầu tài, hoặc làm giáo dục văn hóa giới, không thích hợp quản lý hoặc tham chánh.
(bát) thái dương cự môn cùng độ, nguyên văn bầu thành [đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao], nguyên văn có lời nầy, là bởi vì thái dương cự môn là người ngoại quốc tinh hệ, ở sự nghiệp cung được cát diệu cát hóa hội chiếu, năng lực thụ người ngoại quốc hoan nghênh, nhân cự môn có khẩu tài tính chất, cho nên là quan ngoại giao tinh hệ, mà năng lực tinh vu chính vụ. Đương nhiên, thế giới cũng không phải có nhiều như vậy quan ngoại giao, chích phải hiểu thái dương cự môn ở sự nghiệp cung cơ bản tính chất là được rồi.
(cửu) thái dương ở sự nghiệp cung lạc hãm, vô luận là phủ sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đều chủ vất vả cực nhọc, sai ai ra trình diện cát thì lao mà thành công, sai ai ra trình diện hung thì bỗng vất vả cực nhọc, cho nên [phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại], nhân thành và bại hai người đánh bình thủ, cho nên mỗi khi lao mà vô công.
(thập) thái dương hội địa không Địa kiếp, nguyên văn cận nhắc tới cát lợi một phương diện, tức [tài nghệ thượng thành danh], [trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp] chờ. Nếu như thái dương hội thiên không cướp, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, xác thực có thể tác đến đây suy đoán. Nhưng nếu như sở hội là đà la, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đại hao tổn chờ, thì sự nghiệp vận trệ, biểu hiện không bằng lý tưởng, phải có nhất kỹ bàng thân, bằng không nhân sinh đa khúc chiết.
Thái dương tinh ở cung điền trạch
Thái dương tinh là một phù động tinh diệu, sở dĩ ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế. Vào triều có ngôi sao may mắn đến đỡ, nhưng không khỏi có di động biến đổi sự thực. Duy và thái âm tinh hoặc và cự môn tinh cùng độ, ở dần cung hoặc thân cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát thiên không cướp tinh diệu, thì sản nghiệp tăng nhanh, nhưng nhưng nhân sản nghiệp mà sinh tranh đấu gay gắt đích tình hình. Thái dương, thiên lương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ có tài sản chung đấu tranh.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung điền trạch, bởi vì thái dương từ họ Đông Phương ra, lại đi phương tây hạ xuống, ở Trung Hoa Trung Quốc truyền thống quan niệm trung, phải không hơi thở địa di động, bởi vậy, thái dương chủ động, giá ở cung thiên di hữu quan văn tự trung, đã có nhắc tới. Thái dương ở cung điền trạch cũng không tác cát luận, bởi vì sản nghiệp dĩ ổn định là nên, thường thường biến hóa, thì được mà phục thất, mất vừa phục được, tịnh không an ổn. Bất quá, ở Hương Cảng xã hội trung, mọi người thường thường tế phòng thay đổi nhà lớn, đầu tư thất bại, lại muốn nhà lớn thay đổi tế phòng, biến động đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng, nói chung, hay ở xã hội hiện đại, cũng không dĩ điền sản biến động là cát, tình huống cụ thể là tổ nghiệp bại lui, làm con nuôi liễu mà rách nát, hoặc tiên rách nát tái tự đưa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập tam cát hóa, chủ bại lui hậu tự đưa an ổn, duy nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì nhưng không được chủ an ổn.
(nhị) nguyên văn nhắc tới, thái dương cự môn ở dần cung thân cung cùng độ, trải qua tá tinh an cung, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, chủ có [nhân sản nghiệp sinh tranh đấu gay gắt], giá là bởi vì thái dương chủ biến động, mà cự môn thì chủ khẩu thiệt phân tranh, sở dĩ có đến đây khắc ứng với. Nguyên văn cũng nhắc tới thái dương và Thái âm cùng độ, giá phải trải qua tá tinh an cung, trong buổi họp cự môn mới là, nguyên cung là cung điền trạch, không gặp cự môn, không có tranh đấu gay gắt khắc ứng với.
(tam) thái dương thiên lương cùng độ, nguyên nhân chính tài sản chung đấu tranh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện kình dương thiên hình mới là, ở xã hội hiện đại, đa nhân thổ địa nhà lầu vấn đề, bị chính phủ khống cáo, giá nhất là liên quan đến chiếm dụng đất công chờ vấn đề.
Nguyên văn: Thái dương, Thái âm cùng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng. Cùng trời lương tinh cùng độ, nổi danh sĩ thức lại thú. Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn. Cự môn hội chiếu, quan tâm hao tâm tốn sức. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng. Nhược phùng Tứ Sát thiên không cướp, thì bôn tẩu bận rộn không yên.
Bình chú:
(nhất) cung phúc đức chủ tinh thần hưởng thụ, chủ tính cách yêu thích, thái dương chủ động chủ nhiệt liệt, ở cung phúc đức, mỗi chủ mệnh tạo thích náo nhiệt, thích tố dư quần thể hoạt động, cho nên đa xã giao sinh hoạt. Nếu như chỉ là nhượng mệnh tạo lẳng lặng, trái lại tinh thần buồn khổ. Thái dương vào triều vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ kỳ hiếu động tính cách, có thể thu được thỏa mãn. Trái lại, thái dương lạc hãm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chỉ là bỗng bận rộn, mang mà cảm thấy khổ cực.
(nhị) thái dương ở xấu vị cung và Thái âm cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung ngồi một mình, Thái âm củng chiếu, nguyên văn xưng là [âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng]. Nhưng thật ra là chủ ký có thái dương hiếu động tính cách, cũng có Thái âm hảo tịnh một mặt, bởi vậy, mệnh tạo dễ thích ứng các loại hoàn cảnh, tịnh thì cố nhiên thản nhiên tự đắc, động thì cũng đặc sắc kích thích. Bất quá, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc thì khuynh hướng tịnh, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, thì khuynh hướng động.
(tam) thái dương thiên lương cùng độ mão cung dậu cung, hoặc thái dương ngồi một mình tử cung ngọ cung, thiên lương ngồi một mình, nguyên văn xưng là [danh sĩ thức lại thú], những lời này hình dung được khá đáo muốn hại. Thiên lương có danh sĩ phong độ, ái nhàn nhã đi chơi, không được nguyên bôn ba bận rộn, bởi vậy, một thân sinh có lúc ngại khiếm sức sống, bởi thái dương vừa vặn chủ động, vì vậy, đương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la thì, liền chủ tâm tưởng an bình mà hiện thực không được có thể. Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện sát diệu, cũng phát huy thiên lương quá độ tự cho là đúng tính cách, tâm lý như ngoan thạch như nhau, cố hữu thì không dễ dàng và nhân gia thỏa hiệp, đến nỗi ảnh hưởng nhân tế quan hệ.
(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương thụ cự môn củng chiếu, nhân cự môn làm phiền tâm phí công tính chất, cho nên ở cung phúc đức tương đối bất lợi, chủ to hơn lao, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, nhất là như vậy, không chỉ ... mà còn là tự tìm lao lực, hơn nữa còn là thụ khách quan hoàn cảnh áp lực. Thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị càng sâu.
(ngũ) nguyên văn thuyết [thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn.] phàm là thái dương hạ xuống hãm cung, tức ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung, tung không gặp sát diệu, cũng chủ bận rộn, nhưng nếu được cát diệu, thì lao mà thành công, hoặc là hưởng thụ lao lực lạc thú.
(lục) nữ mệnh cung phúc đức thái dương tọa thủ, nhân thái dương chủ nam tính, cho nên nguyên văn có [được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng] nói đến, giá có thể từ hai phương diện: Tựu mệnh tạo lòng của để ý mà nói, người đối với tính dục có khỏe mạnh hứng thú; ở hiện thực phương diện, người gặp gỡ một đồng dạng thích khuê phòng của nhạc nam nhân, như vậy tựu như cá gặp nước. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhất là như vậy. Bất quá, nếu như cung phúc đức canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì cai nữ mệnh tính dục mạnh phi thường liệt, hầu như yêu cầu hàng đêm tiêu hồn, vì vậy, nếu như cung phu thê điềm xấu, thì có thể là vị hôn phu ăn không tiêu, hoặc nhân tính dục chuyện phòng the, mà đều biết độ hôn nhân hoặc ngoài giá thú tình.
Thái dương vào triều lâm cung phụ mẫu
Họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội ngôi sao may mắn, thì còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết. Phụ ở sự nghiệp thượng ác quyền lực, quý hơn nữa phú. Thái dương tinh lạc hãm người, khắc phụ. Như phùng Hóa kị tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, cần phải chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, thì chủ khắc mẫu. Nhân phụ ở mẫu sau khi, là được cô độc tịch mịch người. Nhược thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ tinh đến đỡ người, chủ tiên khắc phụ.
Bình chú:
(nhất) thái dương ở cung phụ mẫu là cát diệu, mà lại dĩ vào triều vượng là giai, chủ hòa cha mẹ quan hệ hài lòng, [vô hình khắc], nhưng nếu không sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp Hóa kị chờ mới là.
(nhị) thái dương hội cát, [còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết], giá cũng có thể xa nhau mà nói: Hội tả phụ, hữu bật, họ Chủ Phụ mẫu năng lực gánh chịu chiếu cố trách nhiệm; hội thiên khôi, thiên việt, chủ được phụ mẫu đề bạt bang trợ, đặc biệt đang giáo dục phương diện; hội văn xương, văn khúc, chủ hai đời đang lúc tình cảm hòa hợp. Kể trên tình huống, nhất là được phụ thân bảo vệ, bất quá, giá yếu thái dương vào triều cư vượng mới là, đồng thời dĩ nhật sinh ra là giai. Lạc hãm và dạ sinh ra thì không phải vậy.
(tam) thái dương ở cung phụ mẫu, phải vào triều mà lại có lục cát đủ hội, rất có lộc tồn, thiên mã, thủy họ Chủ Phụ thân [quý hơn nữa phú], ở sự nghiệp thượng ác có quyền lực, lạc hãm thì giảm hình phạt, mà lại hay được ngôi sao may mắn, cũng hình khắc, tối nhỏ nhẹ là tình cảm bất hòa, nếu như thái dương Hóa kị, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ thì hình khắc phụ thân, hoặc vì phụ thân sự nghiệp không được thuận cảnh, hoặc vì phụ thân đa ốm đau. Bân triệu công ở văn trung, đưa ra một bí truyền, hay thái âm tinh có sát diệu cùng độ, mà thái dương thì hội chư sát, như vậy, trái lại chủ tiên khắc mẫu, mà phụ thân thì nhân mẫu tử mà [cô độc tịch mịch]. Tương phản, Thái âm hội thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ, thì tiên khắc phụ, mà mẫu thân liền là cô độc tịch mịch.
Thiên cơ tinh
Ở cung mệnh mặt chủ nhân sắc thanh bạch, tuổi già thì hơi hoàng sắc, nhập miếu thì chiều cao mập mạp. Và cự môn cùng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, trung cao thân thể. Mặt trường gầy hơi hình tròn. Cũng có bầu dục hình. Tâm từ gấp gáp, hiếu động hiếu học. Nam mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng trời lương tinh hội hợp, trường khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Và thái âm tinh cùng độ có thể hợp, có nội tài, có quyền thuật, trọng tình cảm. Ở thân cung, thì tử vi Thiên phủ giáp mệnh, suốt đời quyền nặng lộc thấu. Ở tí ngọ cung thì cự môn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ nhập miếu, tối thiện đàm binh. Hội chiếu tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt người, suốt đời quyền quý. Lộc tồn thiên mã củng chiếu, tài nguyên dày. Văn xương, văn khúc, hội chiếu hoặc giáp cung người, bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Lộc, khoa, quyền tam hóa tinh gửi thông điệp, vô sát diệu, nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần. Hóa kị tinh, thì dao động hay thay đổi, tư thư bất quyết, đa ưu lo ngại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, mặc dù năng lực phú quý, nhưng không dài cửu. Sẽ có sát tinh, dĩ kinh thương là nên, nhưng hay thay đổi động.
Như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm sổ chức, hoặc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công của sĩ. Thiên cơ, cự môn, lộc tồn cùng cung, hoặc ở cung thiên di, chủ đại quý (cần phải vô ác sát). Thiên cơ, thiên lương cùng cung, có ngôi sao may mắn hội chiếu, mặc dù năng lực phát nhưng không dài cửu, mặc dù năng lực quý đồ âm hư danh. Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách. Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm hội chiếu, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc ở công chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Như hội văn xương, văn khúc, nên vu đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ. Thiên cơ, thiên lương, Thái âm hội chiếu, mà tham lang trong người cung, chủ nhân ngày đêm hối hả, lao lực dị thường hoặc có rượu đổ chờ ham mê. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, bằng không tao ngộ sợ bóng sợ gió. Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai. Phàm hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, gặp lại Hóa kị người, thọ yểu.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở mệnh, sắc mặt thanh bạch, mà lão niên thì hơi hoàng sắc, con này có thể tác tham khảo, dựa vào cá nhân kinh nghiệm, cái này cũng không chuẩn xác. Thiên cơ chỉ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung tứ cung nhập miếu, ở tí ngọ nhị cung, thiên cơ ngồi một mình; ở thìn cung tuất cung, thiên cơ thiên lương cùng độ. Giá lưỡng loại tình huống mệnh tạo, đều là tương đối mập mạp, bởi vậy, ở xã hội hiện đại, loại này nữ tính thường có thân hình đầy ắp nổi khổ, mỗi có tích cực giảm béo khuynh hướng. Thiên cơ và cự môn cùng độ, hoặc là ở xấu vị cung ngồi một mình lạc hãm, ngoại trừ như nguyên văn nói bên ngoài, còn có nhãn thần phương diện đặc điểm, có thể dùng vu bang trợ phán đoán mệnh bàn có đúng hay không phù hợp đương sự đích tình huống. Thiên cơ cự môn cùng độ, kỳ nhãn thần tương đối chớp động, di động mà không nỡ. Thiên cơ xấu vị ngồi một mình, nhãn thần tương đối lãnh ngạo, nhưng là lại khiếm khuyết uy nghi.
(nhị) nguyên văn thuyết thiên cơ tọa mệnh người đó, [tâm từ gấp gáp], gấp gáp là tất nhiên, nhưng có đúng hay không tâm từ, còn muốn thị và ngôi sao gì diệu đã hợp mà định. Nói chung, thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc là thiên cơ ngồi một mình mà thiên lương củng chiếu, đều là tâm từ; thiên cơ gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, địa không, Địa kiếp, mui xe chờ, đều là tâm từ. Nhưng thiên cơ nhược hội Thái âm, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc rất có địa không, Địa kiếp, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ, có thể văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, còn lại là tâm thuật bất chính, trong ngoài không đồng nhất, đây cũng không thể [tâm từ] luận của. Kể trên tình huống, nếu như xuất hiện vu cung phúc đức mà không phải là cung mệnh, cũng giống vậy có thể cùng luận.
(tam) nguyên văn chỉ nam mệnh thiên cơ ở cung mệnh, [cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ.] ở xã hội hiện đại, nữ nhân đều có thể phát huy phương diện này ưu điểm, cho nên không chỉ ... mà còn nam mệnh như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy.
(tứ) ở bài này, bân triệu công thường nhắc tới thiên cơ hội thiên lương, Thái âm, cự môn tam chính diệu đích tình huống, giá là bởi vì thiên cơ ở mười hai cung độ nội, không phải là cùng kể trên tam diệu một trong số đó cùng độ, hay thụ một trong số đó củng chiếu. Cái gọi là và [thiên lương hội hợp], là chỉ cùng trời lương cùng độ hoặc thụ kỳ củng chiếu mà nói, mà sở dĩ có [am hiểu khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm.] đều là thụ thiên lương tinh ảnh hưởng, bởi vì thiên lương là lý tính ngôi sao, sở dĩ có trật tự, cho nên năng lực biểu hiện ra có tư duy lô-gích biểu đạt năng lực, cho nên năng lực nói thiện biện, như canh gặp hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, nhất là như vậy. Thiên lương cũng là ngày tận thế ngôi sao, bởi vậy, thiên cơ thiên lương hội, thì có tính tình nhạy cảm đặc điểm, gặp phải địa không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu, rất có xuất thế tôn giáo từ bi tinh thần.
(ngũ) thiên cơ hội thái âm tinh, nhân Thái âm tính cách nội giấu, mà lại Thái âm là cảm tính của diệu, cho nên tình cảm đặc biệt phong phú, sở dĩ có [trọng tình cảm] đặc sắc. Thế nhưng, ký có tình cảm nhưng lại giấu mà không lộ, hơn nữa thiên cơ đa tính toán bản chất, cho nên mỗi khi vừa hội phát triển là [nội tài] và [quyền mưu], thích vận dụng mưu kế. Thế nhưng, giá nhưng có thể biến thành lòng mang quỷ kế, đối với người trong ngoài không đồng nhất dồn, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, có thể văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng như vậy. Thiên cơ Thái âm ở cung mệnh của tổ hợp, một thân mỗi có so sánh người bình thường mạnh trực quan linh cảm, thường thấy nhất, là có thể nghe được người khác ngực suy nghĩ, hoặc là năng lực sai ai ra trình diện linh dị vật. Nhất là được thiên vu mui xe, càng như vậy.
(lục) thiên cơ Thái âm ở thân cung cùng độ, đồng thời tử vi ở dậu cung, Thiên phủ cư vị cung, thiên cơ Thái âm thụ giá hai viên nam bắc đấu chủ tinh sở giáp, có đặc biệt ý nghĩa. Phàm là chủ tinh, mỗi có quý khí, cho nên chủ quý nhân, thiên cơ cư mệnh, bởi không có độc lập thành tựu sự nghiệp bản lĩnh, cho nên yếu dựa vào quý nhân, bởi vậy, mừng đến tử vi và Thiên phủ giáp cung, chủ được quý nhân đến đỡ bang trợ. Mà bởi Thái âm ở thân cung ngồi vượng, ở dần cung nhưng ở rảnh rang cung, sở dĩ giáo trình nguyên văn đặc biệt đưa ra thân cung cơ âm cùng độ tình huống, trên thực tế, thiên cơ Thái âm ở dần cung cùng độ, thụ Tử Phủ giáp cung, cũng cát. Bất quá, tịnh không thể vì vậy mà chém làm [suốt đời quyền nặng lộc thấu], nếu như Thái âm thiên cơ được lộc, nhất là Thái âm hóa lộc, giá có thể chém làm lộc thấu, thiên cơ cũng tất đồng thời hóa thành khoa tinh. Nếu như Thái âm hóa quyền, cũng có thể chém làm quyền nặng. Mặt khác, thiên cơ Thái âm được tử vi hóa quyền và Thiên phủ hóa khoa sở giáp, quý nhân khí càng tăng lên.
(thất) thiên cơ ở tử cung và ngọ cung ngồi một mình, cự môn củng chiếu, nguyên văn chích nói [thành quyền phú], giá vị miễn lưu vu nói suông, bởi vì tử vi đẩu sổ và cái khác thuật số luận mệnh cơ sở, đều là dĩ phú quý danh lợi là cách cục cao thấp căn cứ, phú quý danh lợi dũ đại, thì cách cục bị coi là dũ cao, trái lại, càng nghèo hèn, cách cục tựu dũ thấp. Thiên cơ ở tử cung ngọ cung nhập miếu, tối năng lực phát huy thiên cơ tài trí nhạy bén ưu điểm, canh thụ đối cung cự môn ảnh hưởng, cho nên lợi cho khẩu tài và sức thuyết phục, bởi vậy, giá kết cấu sắc nhất vu ngoại tài phát huy, ở thương nghiệp hoặc cái khác hành nghiệp, chỉ cần là vận dụng khẩu tài và ý nghĩ, đều có thể có hài lòng biểu hiện. Thiên cơ ở tí ngọ cung, dĩ được lộc mà thành phú. Bất quá, thiên cơ hóa lộc tài vận yếu kém, chỉ là có tài có thể dùng mà thôi, đối cung cự môn hóa lộc tài vận so sánh giai, cũng tương đối giàu có. Mà tí ngọ thiên cơ có thể được quyền lực, cũng đối cung cự môn hóa quyền, so sánh thiên cơ hóa quyền là giai, thiên cơ hóa quyền cận chủ nhân sinh an ổn mà thôi.
(bát) thiên cơ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung nhập miếu, nguyên văn chỉ là [tối thiện đàm binh], bất quá, đó cũng không phải thuyết thiên cơ tại đây tứ cung thủ mệnh, một thân sẽ là một hoàng bộ trường quân đội hoặc bánh kem trường quân đội tốt nghiệp xuất sắc quân nhân, cũng không phải như Gia Cát Khổng Minh, tôn tẫn như vậy, thông vu binh pháp. Giá thực tế là chỉ mệnh tạo yêu thích bàn suông, nói lưỡi biện thiên hạ vô địch, hơn nữa sở nói nội dung, cũng không phải người người đều hiểu được.
(cửu) nguyên văn vạch, thiên cơ hội tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt, chủ suốt đời quyền quý. Bất quá, thiên cơ chống lại thuật chư cát diệu cát hóa, cũng không phải đánh đồng như nhau. Thiên cơ bởi chủ tài trí cơ mưu, bởi vậy mừng nhất được văn xương văn khúc, có xương khúc thì tài văn chương có thể hiện, đọc sách thành công. Cũng mừng đến thiên khôi thiên việt, nhân khôi việt là quý nhân tinh, được khôi việt thì thiên cơ có thể sử dụng cơ hội, tài hoa năng lực phát huy. Thiên cơ hội tả phụ hữu bật, thì phải dĩ sai ai ra trình diện xương khúc thủy là cát, nhân phụ bật chủ trợ lực, chủ quản để ý, nếu như tự thân vô tài, thì có trợ lực trái lại thoái thoái thất cư. Thiên cơ hóa lộc, đa lợi cho kinh doanh bán lẻ nghiệp, thiên cơ hóa quyền, thì nhân sinh tương đối yên ổn, ở trải qua rung chuyển sau đó, sẽ bả sinh mạng chuyên gia hướng yên ổn, từ nay về sau không hề đa tư thay đổi.
(thập) thiên cơ hội lộc tồn thiên mã, nguyên văn nói là [tài nguyên dày], nhưng đây không phải là quá của mệnh, mà là vậy kinh thương tài, nhất là lợi cho bán lẻ bán lẻ.
(mười một) thiên cơ ưa hội văn xương văn khúc, xương khúc là thôi khởi thiên cơ ưu điểm chọn đầu, nguyên văn chỉ xương khúc hội chiếu hoặc giáp cung, thì bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Bất quá, giá cũng không nhất định có rất cao sự nghiệp thành tựu, nhất là ở nơi này thương nghiệp xã hội, văn chương xuất chúng người, khả năng chỉ là một lão cảo tượng, chỉ có thể tìm lưỡng xan sống tạm.
(mười hai) thiên cơ hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam cát. Nguyên văn mỹ dự là [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần], đây chỉ là khách sáo quá khen thôi, muốn đẩy bị cho là chuẩn xác, tựu ứng với canh thị ngôi sao gì diệu hóa lộc quyền khoa, đồng thời muốn xem chính diệu tổ hợp. Thiên cơ tối thường gặp tam cát hóa, là thiên cơ hóa khoa, hội thiên đồng hóa quyền và Thái âm hóa lộc, bất quá, giá cũng thường thường canh gặp cự môn Hóa kị, sự nghiệp cũng có giác đại áp lực. Hơn nữa, giá cấu thành điển hình [cơ nguyệt cùng lương] cách, có nhất cú rất trứ danh khẩu quyết: [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân], tức làm quan lại ý, kỳ tính cách mặc dù cơ biến, nhưng có nề nếp, có thể hữu hiệu chấp hành chức vụ, bởi vậy, liền có [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần] nói đến, nhưng nói xong canh thật thà một điểm, là thích hợp ở con đường làm quan phát triển, đương quan viên chánh phủ, hoặc làm công chức.
(mười ba) thiên cơ Hóa kị, như giáo trình nói, tất là đa ưu lo ngại, dao động hay thay đổi, nhưng dũ thay đổi lại dũ phôi. Mà kỳ yêu cầu thay đổi, cũng chính là bởi lo ngại cho phép, bất quá, đây cũng mỗi khi là bởi vì quá lo, tịnh không cần thiết, buồn lo vô cớ. Tình huống này ở cung phúc đức, cũng có đồng dạng tính chất. Thiên cơ Hóa kị, rất có Thái âm, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, chủ tâm thuật bất chính, dễ đi bàng môn tả đạo, nên chú ý giáo dưỡng.
(mười bốn) thiên cơ hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát, cuộc sống phập phồng quá nhiều, có hay không thích hợp kinh thương, rất khó quơ đũa cả nắm, trên thực tế, thiên cơ tự lập môn hộ năng lực yếu kém, hơn nữa đối Tứ Sát sức chống cự cũng yếu kém, bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, tiện nhân sinh mỗi khi đa đau khổ, nếu như từ thương, càng trắc trở trọng trọng, không chỉ ... mà còn không có lợi nhuận có thể đồ, sảo lơ là, dễ dàng hơn tha suy sụp mình kinh tế tiền đồ. Bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, dĩ thụ lương là nên, nhất là dĩ có nhất nghệ tinh là giai.
(mười lăm) thiên cơ có hay không hội ngôi sao may mắn, kỳ thực đều có một thân kiêm sổ chức khả năng, bất quá, không gặp ngôi sao may mắn thì chỉ là hay thay đổi đa kiêm chức mà thôi, gặp ngôi sao may mắn thì kiêm chức có tiền đồ, nhất là được thiên khôi thiên việt, cao hơn.
Thiên cơ được văn xương, văn khúc, hóa khoa, long trì, phượng các, đây là chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật nhân sĩ tinh tượng, chỉ thấy thiên cơ, bất năng có đến đây suy đoán.
(mười sáu) thiên cơ cự môn lộc tồn cùng độ thủ mệnh, hoặc thủ cung thiên di, nhân lộc tồn là tài tinh, điển tích ứng với chủ phú, mà không phải chủ quý, mà thiên cơ cập cự môn, đều không thuộc về quý diệu, điểm ấy nhu phải chú ý, nhất là cùng ngày cơ cự môn ở mão cung, thiên cơ hóa lộc, rất có lộc tồn cùng cung, tài vận vượng hơn. Chỉ có canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên tài chờ, mới có thể nhân tài học mà có quý khí.
(mười bảy) thiên cơ thiên lương cùng độ hội cát diệu, phát mà không lâu dài. Giá là bởi vì thiên cơ chủ thay đổi, hơn nữa thiên lương tính cách lỗ mảng không thật, có lười biếng chờ tính chất, cho nên phát không dài cửu, hay sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, bất quá, giá có thể vận dụng hậu thiên nhân lực, gia dĩ cải thiện. Thiên cơ thiên lương hư danh tính chất nặng hơn, nhưng nếu như rất có lộc diệu, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn, đều có thể cải thiện chỉ có danh mà vô lợi khuyết điểm.
(mười tám) độc giả đối với giáo trình nguyên văn dưới nhất cú, khả năng rất là khó hiểu: [thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách.] bởi vì thiên cơ chỉ biết thiên lương, lại tuyệt không thể nào biết thất sát và phá quân, không có cơ sát hoặc cơ phá cách cục, như vậy, giá phải như thế nào lý giải? Trên thực tế, đây là chỉ thiên cơ nhập thiên lương, thất sát hoặc phá quân cung hạn, đều tương đối bất lợi, dễ gặp phải ngăn trở, lịch thụ phong sương, gian khổ hay thay đổi. Nhân thiên cơ vốn có biến động tính chất, mà thiên lương có cô khắc, thất sát và phá quân thì biến hóa kịch liệt, đến nỗi ở hạn nội hay thay đổi, mà lại là bất lợi biến động, như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ gặp gỡ, thì nhân ngăn trở đến nỗi buồn khổ, ở cổ đại, liền dễ ở phật thiền đạo lý trung, tìm kiếm thoải mái.
(mười chín) thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm gặp gỡ, lợi cho chính phủ hoặc công chúng sự nghiệp trung phát triển, đây là [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân] kết cấu, chỉ cần ở cung mệnh tam phương tứ chính, có kể trên tứ diệu, đều đoán vào cuộc, bất quá, cụ thể mệnh cách ưu điểm, yếu thị cung mệnh bản cung chính diệu mà định, nếu như thiên cơ ở cung mệnh bản cung nội, thì đa chủ nội tài và năng lực tính toán.
(hai mươi) thiên cơ tọa mệnh, tam phương tứ chính hội thiên lương và Thái âm, mà thân cung là tham lang, trong đó yếu nhận tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên là cung mệnh, hậu thiên là thân cung, cung mệnh thiên cơ, bởi vì đã có hoạt động, biến hóa không chừng tính chất, mà tham lang thì có sinh động, hiếu động, xã giao tính chất, cái tình huống này, mệnh tạo liền có tham lang mới tốt tính cách, như hảo đổ hảo tửu các loại. Nguyên văn nhắc tới [ngày đêm hối hả, lao lực dị thường] trưng nghiệm, nhưng giá còn muốn nhận, rốt cuộc là [mang mà thành công], còn là [vô sự hối hả]. Cung mệnh như sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật chờ, thân cung tham lang sai ai ra trình diện lộc tồn, thiên mã các loại, đó là mang trung thành công. Nếu như thân cung tham lang hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn các loại chờ, còn lại là vô sự hối hả.
(hai mươi mốt) thiên cơ chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, [nên đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ], vì vậy tinh hệ, chủ có màu sắc đẹp đẽ, nhất là thiện viết văn, cho nên thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, từ công tác tính chất mà nói, là văn tự sáng tác, từ cụ thể hành nghiệp mà nói, bao quát: Chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết gia, thi nhân, truyền thông chờ. Bất quá, nhược thiên cơ chỉ thấy văn xương không gặp văn khúc, hoặc chỉ thấy văn khúc không gặp văn xương, thì chỉ là tiểu thông minh, chích lưu là hoa xảo, cũng không thực tế sáng ý hoặc văn tài. Nếu như thiên cơ Hóa kị hội văn xương hoặc văn khúc, hoặc là thiên cơ hội văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, trái lại thích sử trá, quỷ kế đa đoan.
(hai mươi hai) thiên cơ chống lại Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la lực lượng rất yếu, bởi vậy, cung mệnh thiên cơ hội đến đây Tứ Sát, có rơi xuống đất hắn thiên, tự ra, sợ bóng sợ gió chờ, bất quá, tình huống cụ thể, có thể thị mệnh bàn biểu hiện mà định. Ví dụ như, cung phúc đức không được cát thường chủ sợ bóng sợ gió, cung phụ mẫu hoặc cung điền trạch không được cát, chủ tự ra hoặc hắn thiên.
(hai mươi ba)[dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai.] chỉ nhìn một cách đơn thuần câu này suy đoán, là rất kẻ khác khó hiểu, bởi vì thiên cơ vô luận là ở đâu một cung độ, cũng sẽ không thất sát cập phá quân, trên thực tế, đây là chỉ dần cung thiên cơ Thái âm cùng độ, mão cung thiên cơ cự môn cùng độ, thìn cung thiên cơ thiên lương cùng độ thủ mệnh, nhập vu thất sát sai ai ra trình diện sát diệu hoặc phá quân sai ai ra trình diện sát diệu cung hạn thì, liền dễ có ý định ngoại máu tai khắc ứng với.
(hai mươi tứ) nguyên văn một câu cuối cùng, là thiên cơ lục sát đủ hội, rất có thiên hình Hóa kị, nhất là thiên cơ tự thân Hóa kị, đây là thiên cơ ở mệnh ác liệt nhất kết cấu, chủ thọ yểu. Ở xã hội hiện đại, nhất là chữa bệnh phục vụ tiến bộ và phổ cập khu, thì bất định yếu thọ yểu, nhưng ở khi còn nhỏ, lại tất trải qua tai hiểm hoặc trọng bệnh, có thể tránh quá tử hạn, bản thân cũng so sánh người bình thường là yếu.
Nữ mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh
Chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia hữu lực, lo liệu quá trượng phu. Lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân. Thái âm cùng độ, dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối. Cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi. Thiên cơ Hóa kị tinh, đa ưu thiện lự, có kích thích tính, dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên cảm xúc, là nam tính ký hận vừa yêu đối tượng, là một vị có thứ cây hoa hồng. Như thiên cơ, cự môn, thiên lương, Thái âm hội hợp, canh gặp Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ sát tinh người, hình phạt chính khắc, nên kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.
Bình chú:
(nhất) nữ mệnh thiên cơ, nguyên văn nói là [tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu.] đó cũng không phải chỉ thấy thiên cơ có thể tác đến đây phán đoán suy luận. Nữ mệnh phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thủy chủ tính tình kiên cường, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu, trợ giúp phu ích tí. Sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, thì nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, bất quá, cũng không nên canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, bằng không, liền ngại vô cùng xử trí theo cảm tính, tâm tư hay thay đổi, đời sống tình cảm dễ khởi gợn sóng. Nữ mệnh thiên cơ, tụ họp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã chờ, cũng có thể là xuất sắc sự nghiệp nhân tài, ở các ngành các nghề có điều biểu hiện, nhất là tinh vu ý nghĩ phát tài, hoặc làm bán lẻ nghiệp.
(nhị)[lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân.] đây là chỉ thiên cơ nữ mệnh được tam cát hóa người, có thể nhân trượng phu mà quang vinh, nhưng đây là không nhất định, hiện đại trái lại chủ mệnh tạo bản thân có tài năng, có thể bằng cá nhân mà được gọi là được lợi, không cần ỷ lại trượng phu. Kỳ tình huống cụ thể, còn phải xem là cái gì tinh diệu hóa lộc hóa quyền hóa khoa mà định.
(tam) thiên cơ Thái âm cùng độ vu dần cung thân cung, nữ mệnh cơ âm thủ mệnh, chủ [dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối.] loại này nữ mệnh tương đối cảm tính, có lãng mạn cảm, rất khán nặng đời sống tình cảm, bởi vậy, cũng dễ nhân tình cảm mà bị nhục chiết. Ở thân cung bỉ ở dần cung nữ tính đẹp hơn, nhân thân cung Thái âm ngồi vượng, ở dần cung thì lạc hãm.
(tứ)[cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi.] giá ngoại trừ nói là thiên cơ cự môn cùng độ hoặc thiên cơ thụ cự môn củng chiếu nữ mệnh, so sánh dễ phạm khẩu thiệt ngoại, cũng chủ loại này nữ nhân là bà ba hoa, mỗi ưa thuyết trường nói ngắn, chế tạo thị phi, hoặc là thích cãi lại, không chịu chịu thua. Cho nên nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, kỳ nói có ăn khớp tính, có sức thuyết phục, so sánh dễ là người tin phục.
(ngũ) giáo trình nguyên văn bả thiên cơ Hóa kị tọa mệnh nữ nhân, hình dung là [có thứ cây hoa hồng], các nàng đa ưu lo ngại, có kích thích tính, có thể khởi cảm xúc, nam tính ký hận vừa ái, nhất là thiên cơ Hóa kị Thái âm cùng độ hoặc Thái âm củng chiếu tổ hợp, càng như vậy, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, vưu quá mức, loại này nữ nhân, nam nhân vừa liên vừa ái, hơn nữa mỹ lệ động nhân, cho nên có thể [giết chết nam nhân], duy cũng dễ gặp tình cảm bị thương.
(lục) nguyên văn dĩ thiên cơ hội [cự môn, thiên lương, Thái âm] chờ, rất có Hóa kị và lục sát hình, là [kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.] kỳ thực, sở hữu thiên cơ ở cung mệnh mà có Hóa kị lục sát hình người, cũng có thể tác đến đây suy đoán, không được giới hạn trong sai ai ra trình diện cự môn thiên lương Thái âm. Ở xã hội hiện đại, rất nhiều nữ họ cũng không tình nguyện trở thành kế thất nhà kề, bởi vậy, loại này suy đoán ý nghĩa cũng yếu kém.
Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, thiên cơ tinh triền độ, chủ có biến động chuyển cơ, đa tân cơ hội. Hoặc nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc. Hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự. Hội hợp lộc, quyền, khoa tam hóa tinh cập lộc tồn, thiên mã, văn khúc, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chư ngôi sao may mắn người, chủ sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc. Như kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, Hóa kị, cự môn chờ tinh hội chiếu, chủ khẩu thiệt liên tục, gia sự đều, tâm phiền bực mình, mọi việc hay thay đổi, không được an bình.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở thái dương lưu niên cung mệnh, chủ có [biến động chuyển cơ], bân triệu công chỉ là từ cát lợi một mặt mà nói, [tân cơ hội] kỳ thực mỗi khi bao hàm biến cố, vị tất là toàn bộ cát, chỉ có thiên cơ được thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tài khả coi là may mắn. Nếu không sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đã có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn, Hóa kị chờ, thì thay đổi mà không lợi, nhưng lại phải thay đổi, trái lại là khuynh bại thất nghiệp rút lui của trưng nghiệm, điều không phải triệu chứng tốt. Cũng không hề khắc ứng với ở sự nghiệp phương diện người, thì có [nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc.] tính chất thường thường, nhưng không thể ứng với ở đại hạn, tối đa cận ở lưu niên, mà lưu nguyệt lưu nhật gặp của, có lúc cũng chủ loại này tình huống.
(nhị) thiên cơ [hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự.] đây là từ cát lợi một mặt mà nói, nếu như canh hội hỏa linh dương đà địa không Địa kiếp chờ, thì bị ép chuyển chức, hoặc bị buộc thay đổi sự nghiệp, hoặc bị buộc thiên di chuyển dời. Mặt khác, thiên cơ chỉ mỗi ngày mã, nhưng không thấy lộc tồn, hóa lộc chờ, cũng cận chủ biến động mà thôi, vị tất từ biến động trung hoạch ích.
(tam) thiên cơ ở đại hạn lưu niên trung được cát diệu cát hóa, chủ [sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc.] nhưng nhưng ứng với thị nguyên cục cung mệnh là cái gì tinh hệ mà định trình độ cao thấp, ví dụ như, nguyên cục thiên đồng, nhập thiên cơ hội chư cát đại hạn, càng khai vận của kỳ. Nếu vì tử vi nhập thiên cơ hạn, thì tính chất so sánh bình thường.
(tứ) thiên cơ hội cự môn cập lục sát Hóa kị, chủ đa phiền não việc, là vận trệ của kỳ. Nếu như nguyên cục cung mệnh cũng đa hung, liền đa sự nghiệp nguy cơ, hoặc là cá nhân tự thân bất lợi, như nguyên cục cung mệnh cát, thì chỉ là đa phiền não việc nhỏ.
Nguyên văn: Thiên cơ tinh nhập miếu, chủ có huynh đệ hai người. Cự môn hoặc thiên lương hoặc Thái âm hội chiếu, đều chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp. Nhược hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên mã người, hình phạt chính khắc chia lìa.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ thủ huynh đệ cung, nói chung, đều chủ huynh đệ hai người, nhưng không được bao quát tỷ muội con số, nếu như rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì đa tỷ muội. Nguyên văn thuyết nhập miếu chủ hai người, lời này chỉ có thể tác tham khảo.
(nhị) thiên cơ nhân chủ động thay đổi, cho nên lạc hãm hoặc là sai ai ra trình diện sát diệu, đều điềm xấu. Thiên cơ ở xấu vị nhị cung lạc hãm, đối cung là trời
Lương tinh, thiên lương là cô tinh, cho nên bất lợi huynh đệ tỷ muội đang lúc tình cảm, cùng ở cũng có nhiều không hiểu nhau, [ý kiến không hợp] là một người trong đó
Cụ thể hiện tượng. Như rất có sát diệu hình mã, hình phạt chính khắc chia lìa, sát nhẹ thì sanh ly, sát nặng thì khắc thương tai bệnh.
Nguyên văn: Nên tiểu phối, cần phải kém ba tuổi đã ngoài, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia hữu lực. Hội Thái âm, chủ thê có vợ, hơn nữa mỹ lệ. Hội thiên lương tinh, thì trái lại nên trường phối, hoặc tiểu sáu tuổi đã ngoài. Có sát tinh cần phải trì lấy vợ, hoặc đính hôn hậu sinh biến hóa. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị hội hợp, hình phạt chính khắc. Hội thiên lương tinh, nếu không trì hôn, hoặc nam nữ phương vu trước khi kết hôn, và bên thứ ba tằng giải trừ hôn ước hoặc đã phát sinh qua luyến ái biến hóa người, thì chủ sanh ly hoặc ly hôn.
Bình chú:
(nhất) nguyên văn thuyết thiên cơ ở cung phu thê, [nên tiểu phối], là bả nam mệnh mà nói, giống nhau nên bỉ thê thất trường tam mấy tuổi, tài dễ đây đó thích ứng, tuổi tác vô cùng tiếp cận, thì dễ vu hôn hậu có khẩu thiệt thị phi tranh chấp. Nếu vì nữ mệnh, thì nên trượng phu bỉ tự thân lớn tuổi tam mấy tuổi.
(nhị) thiên cơ ở cung phu thê, thê thất có đúng hay không [tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia có cách], còn phải thị và ngôi sao gì diệu gặp gỡ mà định, được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt thủy là, được văn xương, văn khúc, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị, thì không phải vậy. Như là nữ mệnh, thì sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt, chủ trượng phu lo cho gia đình. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì bất lợi hôn nhân.
(tam) thiên cơ Thái âm, nhị diệu cùng độ hoặc đối củng, mặc dù Thái âm ngồi vượng, thủy chủ mỹ lệ, nữ mệnh thì chủ phu ôn nhu săn sóc, nhưng giai dễ có bên thứ ba tham gia. Thiên cơ Thái âm, cũng nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, thủy chủ thê vợ, nữ mệnh chủ phu hiền.
(tứ) phía trước nhắc tới, thiên cơ ở cung phu thê người, nên tiểu phối, nhưng cùng thiên lương cùng độ, hoặc là thiên lương củng chiếu, con này ở xấu, vị, thìn, tuất tứ cung tài sẽ phát sinh, trái lại nên trường phối, nam mệnh nên lấy vợ tuổi tác so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên thê tử, nữ mệnh thì nên tự thân bỉ phu trưởng tam mấy tuổi, hoặc trượng phu bỉ kỷ lớn tuổi thập tuổi bát tuổi đã ngoài. Như vậy, thì phối ngẫu đối tự thân rất có trợ lực, mà lại tình cảm hòa hợp.
(ngũ) thiên cơ chủ thay đổi, mà lại đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ tinh, chủ có tình cảm và hôn nhân phương diện biến cố. Nếu như trước khi cưới kinh lịch thất hôn, bị người vứt bỏ vân vân huống, hoặc như nguyên văn nói, [đính hôn hậu sinh biến hóa], thì kết hôn sau đó trái lại an ổn, duy nếu là trước khi cưới gió êm sóng lặng, thì hôn hậu có biến, sát phí hoài bản thân mình ly, sát nặng tử biệt hình khắc. Nguyên văn dĩ [có sát tinh cần phải trì lấy vợ], là bởi vì trì hôn quan hệ hôn nhân có thể so sánh ổn định.
(lục) thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, ngoại trừ nhiều năm linh thượng đặc điểm ngoại, cũng có nhất đặc sắc, chính là do vu thiên lương chủ cô chủ ly, cho nên trừ phi là trì hôn, bằng không thì có trước khi cưới giải ước hoặc luyến ái biến hóa, hoặc là có sống ly hoặc ly dị đích tình huống.
Bất quá, nếu như thiên cơ hội chư cát, không gặp sát diệu Hóa kị thiên không cướp, thì trước khi cưới hôn hậu tướng phân, đoàn tụ thì trái lại tình duyên canh đốc.
Nguyên văn: Nhập miếu, hai người, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Thứ sinh thì tam thai đã ngoài. Hội hợp cự môn, chích một con trai. Ở thân cung hội hợp hồng loan, thiên ưa, đại hao tổn chờ tinh, nữ đa tí ít. Thái âm cùng độ, nhị nữ một con trai. Ở dần cung hội hợp thiên lương tinh, chủ có ba người. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình chờ tinh người, hình khắc vô tí. Thiên cơ ở cung tử nữ, phần lớn đều là tử nữ rất thưa thớt, hoặc có con cực trì phương hợp.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở cung tử nữ, và ở huynh đệ cung đích tình huống như nhau, đều chủ con số ít. Nguyên văn thuyết [nhập miếu hai người], cập [thứ sinh tam thai đã ngoài], đều không thể làm đúng.
(nhị) thiên cơ ở cung tử nữ, sở sanh tử nữ có đúng hay không [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], chỉ thị nhập miếu hay không, cũng không thể làm đúng, chỉ là chủ tiểu thông minh mà thôi, như rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các chờ, thủy là thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, duy thiên cơ Hóa kị hoặc và Thái âm Hóa kị cùng độ, thì không phải vậy thông minh, mà là giảo hoạt.
(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, chủ chỉ có con một một người, đây là cự môn bất lợi tử nữ vận của cho nên.
(tứ) nguyên văn thuyết thân cung thiên cơ hội hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tạp diệu, chủ tử thiếu nữ đa, nói chung, phàm là cung tử nữ đa đào hoa tinh, đều có đến đây tính chất, tịnh không đơn giản giới hạn trong thiên cơ tinh. Mà cung tử nữ có Thái âm, cũng bởi vậy diệu chủ nữ tính, cho nên đồng dạng chủ nữ nhi đa nhi tử ít.
(ngũ) thiên cơ ở dần cung hội thiên lương, chủ ba người. Loại này luận điểm, chích có thể tham khảo, tịnh không đáng tin, trên thực tế, bởi thiên lương cận ở tam phương, mà không phải là cùng độ hoặc củng chiếu, cho nên lực ảnh hưởng so sánh vi, không bằng đa nghiên cứu cùng độ chính diệu hoặc đối củng chính diệu tính chất.
(lục) thiên cơ ở cung tử nữ, nhân tính chất là biến hóa, cho nên bất lợi tử nữ vận, mà lại bởi thiên cơ đối sát diệu sức chống cự yếu, sở dĩ, hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, giai chủ vô tí, nhưng lại có thể có nữ. 戓 có nhi tử trung bất hiếu thuận, hoặc nhi tử đa tai bệnh hình khắc. Thiên cơ ở cung tử nữ, trì được nhi tử có thể miễn hình phạt khắc, giống nhau nam mệnh ở bốn mươi sau đó, nữ mệnh ở ba mươi lăm tuổi hậu.
Thiên cơ lâm cung tài bạch
Chủ tài phát tài khứ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có. Thiên cơ lạc hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa. Nhược và cự môn hội chiếu, canh cần phải thương lao tinh thần, phá tốn nước miếng, đa cạnh tranh, đa ám đấu; mỗi một việc, đang không có tiến hành thì, người khác cũng chút nào vị chú ý, một ngày tiến hành giành thì, thì người khác cũng cùng tranh đoạt, nhân của liền tốn nhiều tinh lực liễu. Như cùng trời lương tinh hội hợp, thì chủ nhân mưu tài đa diệu kế, đa cơ biến. Nhược kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, thì suốt đời cơ duyên tuy nhiều, nhưng đa tụ đa tản. Như thiên cơ, lộc tồn cùng độ, mặc dù được tài, nhưng tiểu nhân bất túc nhĩ.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ biến hóa, bởi vậy, nhập vu cung tài bạch, tức cơ bản tính chất hay [tài lai tài khứ], nếu như cát diệu sát diệu không nhiều lắm, ảnh hưởng yếu ớt, thì cận vi bất năng tồn trữ. Nếu là cát diệu đa, nhưng chủ tài lai tài khứ mà dần dần vào sổ gốc; nếu là sát diệu hung tinh đa, thì tài lai tài khứ mà sản nghiệp từ từ tiêu ma.
(nhị) thiên cơ ở cung tài bạch, mỗi thích hợp làm bán lẻ cực kỳ hắn tiền mặt giao thu hành nghiệp, cho nên mừng đến lộc tồn, hóa lộc, thiên mã. Nguyên văn cận nói là [giàu có], nhưng không có tiến thêm một bước giải thích loại này tài nguyên tính chất, giá kỳ thực hay bán lẻ và tiền mặt giao dịch tài nguyên, nên tố bán lẻ, cũng thích hợp ở bán lẻ nghiệp phát triển.
(tam) thiên cơ ở xấu cung vị cung lạc hãm, thiên lương tinh củng chiếu, canh hội cự môn tinh, cho nên chủ tài nguyên bất ổn, thường thường biến động, hao tâm tổn trí, chủ ý này là hội chiếu cung mệnh cự môn sinh ra tính chất. Nguyên văn bả [thiên cơ lạc hãm] và [và cự môn hội chiếu] xa nhau, giá kỳ thực có thể coi là một cái tinh hệ, không cần phân chia. Thiên cơ hội cự môn, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương chờ, mới nhiều cạnh tranh, đà la cùng độ, thì đa ám đấu, cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, vưu quá mức. Nguyên văn có một đoạn nhắc tới [gầy điền không người canh, canh khai có người tranh] đích tình huống, có thể tham khảo.
(tứ) thiên cơ hội thiên lương, vu thìn tuất nhị cung cùng độ, vu xấu vị nhị cung đối củng, nhân thiên cơ đa tính toán, thiên lương nặng lý tính, cho nên nếu như rất có Hóa kị, đà la chờ, âm sát chờ, chủ [mưu tài đa diệu kế], mà lại đi bàng môn tả đạo, nhưng như sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, thì là thương giới người nhiều mưu trí nhân vật, giỏi về cơ biến.
(ngũ) thiên cơ và Tứ Sát thiên không cướp gặp gỡ, hoặc rất có đại hao tổn, ở tài vận phương diện tất có tổn hao và âm trệ, trong đó vưu úy địa không Địa kiếp và đại hao tổn, chủ hao tổn tài, được ít, thất hơn, tuyệt bất lợi cho kinh thương, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, vưu chủ lãng phí kỳ ngộ, hóa kỳ ngộ là rủi ro. Thiên cơ và lộc tồn cùng độ, chủ có tài mà gặp tiểu nhân thèm nhỏ dãi, giá là bởi vì tất có kình dương và đà la giáp cung, cho nên được tài bất túc, hoặc tài lai tài khứ, chảy tới tiểu nhân trong tay.
Thiên cơ tinh ở tật bệnh cung
Chủ nhân nóng tính tràn đầy, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt chờ can dương bay lên bệnh. Trẻ con thì đa tai đa tật hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng. Nữ mệnh âm phân hư khuy, kinh nguyệt khô ít. Như và Thái âm, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu cùng độ, chủ thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính. Kình dương, thiên hình, đại hao tổn cùng độ, nhân tật bệnh quá trình giải phẫu.
Bình chú:
Thiên cơ ở Âm Dương Ngũ Hành trung là âm mộc, âm là bẩn, mộc là can đảm, cho nên thiên cơ ở tật bệnh cung cơ bản tính chất là can bệnh. Bất quá, đến đây can chưa hết cùng bỉ can, giải phẫu sinh lý học thượng can, chỉ là trung y học thượng can công năng một bộ phận, Trung y can, hoàn bao gồm hệ thần kinh công năng, cho nên rất nhiều tinh thần tình chí phương diện mao phương, đều có thể đưa về can bệnh, như vậy lý giải, mới có thể minh bạch thiên cơ ở tật bệnh cung biến hóa cụ thể.
(nhất) thiên cơ ở tật bệnh cung, nguyên văn thuyết [chủ nhân nóng tính tràn đầy], hoặc là [can dương bay lên], đây chỉ là trong đó đồng loạt mà thôi, thực tế cũng bao quát sở hữu can chứng thực. Chuyển hoán thành Tây y tên khoa học từ, còn lại là vậy cao huyết áp, bệnh viêm gan chờ, nghiêm trọng hơn người thì là ung thư gan, can cứng đờ chờ. Dạ dày đau nhức cũng thuộc vu can bệnh phạm trù, nhưng có lúc thì thuộc về bệnh bao tử, giá yếu cụ bị trung kiến thức y học, tài khả gia dĩ nhận. Bất quá, cái này cũng không có thể chỉ nhân tật bệnh cung có thiên cơ nhất diệu, tựu chém làm can bệnh. Nguyên cục có thiên cơ, phải lưu ý đại hạn lưu niên tật bệnh cung biến hóa. Nguyên văn có [trẻ con thì đa tai đa bệnh hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng], giá yếu ở mới sinh của năm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị mới là.
(nhị) nữ mệnh thiên cơ ở tật bệnh cung, chủ [âm phân hư khuy], giá tức là vậy phụ nữ ám bệnh, như nguyên văn nói [kinh nguyệt khô ít], lánh cũng bao quát thời gian hành kinh không chính xác, đau bụng kinh chờ, sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì có thể là tử cung nham hoặc cổ tử cung nham các loại, sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, nhất là như vậy.
(tam) thiên cơ hội kình dương, thiên hình, đại hao tổn, nguyên nhân chính bệnh mổ, nhưng là có thể là ngoài ý muốn tổn thương.
Thiên cơ tinh là hoạt động hay thay đổi tinh diệu
Sở dĩ ở cung thiên di, dĩ xuất môn trái lại lợi, lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền. Hội chiếu cự môn tinh, nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp. Hội thiên lương tinh, xuất ngoại có quý nhân đến đỡ, mà lại có sẵn cơ duyên có. Nhược hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ xuất môn bất lợi, rủi ro, khẩu thiệt thị phi, sợ bóng sợ gió cập ngoài ý muốn tai ương. Và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài. Gặp thiên mã có sát tinh, chủ hối hả bất định, lao lực phi thường.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ thay đổi chủ động, ở cung thiên di, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ, đều lợi cho xuất môn đi xa, hoặc ở hải ngoại phát triển. Nguyên văn thuyết [lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền], giá lại vị tất, yếu thị cái gì chính diệu thủ cung mệnh mà định, hơn nữa cũng có thể ở nguyên cư địa, tìm được xu cát tị hung phương pháp. Ví dụ như, cung mệnh là trời lương, chỉ cần không theo sự hoạt động thương nghiệp, mà thôi chuyên nghiệp hoặc nhất nghệ tinh sống yên phận, hoặc cự môn ở cung mệnh, mà làm khẩu thiệt phát tài công tác, cũng có thể giảm thiểu loại này thị phi tâm phiền khắc ứng với.
(nhị) thiên cơ [hội chiếu cự môn tinh], là chỉ nhị diệu cùng độ hoặc đối củng mà nói, [nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp], chính thị yếu giảm thiểu thị phi khắc ứng với, duy chỉ cần cung mệnh tam phương tứ chính gặp mấy sát diệu hung tinh ít, cũng có thể ở nguyên cư địa phát triển. Thiên cơ [hội thiên lương tinh], là chỉ và thiên lương cùng độ hoặc thiên lương củng chiếu mà nói, thiên lương là quý nhân tinh, có che chở lực, canh được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai.
(tam) thiên cơ ở cung thiên di sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, tình huống cụ thể: Hội địa không Địa kiếp, chủ rủi ro; hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ ý ngoại hoặc sợ bóng sợ gió; hội kình dương, chủ khẩu thiệt thị phi; hội đà la, chủ ám tranh.
(tứ) thiên cơ điều không phải tài tinh, dục tại ngoại lợi cho tiến tài việc buôn bán, tự nhiên dĩ được tài diệu là giai, nhìn trời cơ ảnh hưởng lớn nhất tài diệu, là thái âm tinh, chủ kế hoạch phát tài, và thiên cơ tính chất không mưu mà hợp. Bởi vậy, giáo trình chỉ thiên cơ [và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài.] đây là tựu cung thiên di ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung tứ cung mà nói. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, là vì [lộc mã cùng bôn ba], nhất là thích hợp làm quốc tế mậu dịch. Thế nhưng, nếu như không gặp lộc tồn hóa lộc, chỉ có người đơn độc một viên thiên mã, thì cận vi có lữ hành của mệnh, cư vô định chỗ, rất có chư sát diệu, thì như nguyên văn nói, [hối hả bất định, lao lực phi thường.]
Thiên cơ ở tôi tớ cung
Giao hữu rộng, có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi. Nhập miếu có thể được bằng hữu trợ giúp lực, tịnh được có trợ giúp viên chức. Và cự môn tinh cùng độ, thì giao hữu trung bình đa sờ cần khẩu thiệt. Và kình dương, đà la hội chiếu, thụ bằng hữu của luy hoặc tiểu nhân của hãm hại, đa tranh cãi, phần nhiều là phi. Hỏa Tinh, linh số tử vi gặp, đa tranh đấu, đa buồn bực. Thiên không cướp, đại hao tổn gặp gỡ chiếu, nhân bằng hữu mà phá hao tổn tiền tài.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ tinh chủ biến hóa, không câu nệ vu nhất cách, cho nên ở cung Nô bộc, vô luận là hội cát hội hung, là Hóa kị hoặc cát hóa, giai chủ [có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi.] bởi vậy, mệnh tạo và giữa bằng hữu tựu khó có thâm giao, chỉ là hời hợt chi giao, sơ giao, không thể có tốt đẹp chính là trợ lực. Nguyên văn thuyết thiên cơ nhập miếu có bằng hữu trợ lực, hoặc được có trợ giúp viên chức, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, thiên cơ chỉ có hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài khả thu được bằng hữu trợ giúp, nhưng cùng với cung Nô bộc được phụ bật khôi việt, không bằng cung mệnh được phụ bật khôi việt là giai.
(nhị) cự môn cũng không ưa nhập cung Nô bộc, chủ sinh khẩu thiệt thị phi, bởi vậy cũng không ưa và thiên cơ cùng độ, canh nguyên nhân chính khẩu thiệt thị phi mà chia lìa, hơn nữa, giá phần nhiều là hiểu lầm gây ra, mất đi bằng hữu phi thường không đến. Loại này tinh hệ, thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, tính chất nhất là rõ rệt. Tương phản, thiên cơ và thiên lương gặp gỡ, tính chất xa bỉ thiên cơ cự môn là giai, tại đây loại tinh hệ tổ hợp hạ, thiên lương là phát huy ấm tinh lực, chủ được lớn tuổi có trợ lực của hoặc đồng sự, hoặc được trung thành gián hữu. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, Vưu Giai. Nhưng nếu như mỗi ngày mã, thì trợ lực quá ngắn, như phù dung sớm nở tối tàn. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thì nhân duyên không tốt, bằng hữu rất thưa thớt, thiên lương phát huy cô khắc của tính.
(tam) thiên cơ và kình dương cùng độ, chủ hòa bằng hữu đa tranh, hoặc là thụ kỳ vô tâm liên lụy, mà thiên cơ đà la cùng độ, còn lại là gặp gỡ tổn hại giao hữu hoặc phản bội thuộc hạ của mình, bán đứng tự thân, tức [tiểu nhân hãm hại], thiên cơ Hóa kị nhất là bất lợi. Hai người tương đối, thiên cơ kình dương bỉ thiên cơ đà la, tính chất so sánh giai. Tiểu nhân hãm hại tính chất trung, mãnh liệt nhất, xác nhận thiên cơ Hóa kị, hoặc thiên cơ và Thái âm Hóa kị gặp gỡ, canh gặp đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu. Sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, cũng có đến đây tính chất. Và bằng hữu thị phi phân tranh tính chất trung, vừa mãnh liệt, xác nhận cự môn Hóa kị cùng độ hoặc củng chiếu, rất có kình dương cùng độ.
(tứ) thiên cơ Hỏa Tinh cùng độ, hoặc và linh tinh cùng độ, giai chủ bằng hữu dũ đa, tranh đấu bất hòa dũ đa, không có trợ lực, cũng chủ thuộc hạ dũ đa, càng cho bọn hắn khiến cho thổ huyết sùi bọt mép. Hội cự môn Hóa kị vưu quá mức. Thiên cơ chủ thay đổi, cho nên kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, ở cung Nô bộc cũng không lợi tài vận, chủ là bằng hữu rủi ro, cũng nguyên nhân chính thuộc hạ vô năng mà chiêu tổn thất. Hội Thái âm Hóa kị vưu quá mức.
Thiên cơ tinh lâm sự nghiệp cung
Suốt đời sự nghiệp hay thay đổi động. Và tả phụ, hữu bật chờ cát diệu gặp nhau, sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm sổ chức. Văn xương, văn khúc, hóa khoa hội chiếu, tối nên vu văn hóa sự nghiệp, đại chúng sự nghiệp thượng mưu phát triển, hoặc có chuyên môn kỹ năng. Thiên cơ nhập miếu và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ. Lạc hãm nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, lúc nào cũng đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính không có rễ của chức nghiệp. Lúc rảnh rỗi cướp, đại hao tổn người, nên thực nghiệp nhà xưởng, ăn ý sự nghiệp, kết quả tất nhiên khuynh gia.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ ở sự nghiệp cung, cơ bản tính chất là sự nghiệp biến động, trong cuộc đời sự nghiệp hay thay đổi, không tuân thủ nhất nghiệp, khả năng chung thứ nhất sinh, chuyển chức chuyển nghề bách hơn mười chuyến, đến nỗi năm tháng phí thời gian, không chỉ trung lúc tuổi già khó có đa thành, hơn nữa chán nản bất kham, cho nên nhu phải chú ý sự nghiệp vận phát triển, vu năm mới liền cai gắng đạt tới ổn định, giảm thiểu không cần thiết biến hóa. Bất quá, có đến đây tinh hệ ở sự nghiệp cung người, tưởng chuyển công chuyển nghề thì, tự nhiên có một ngàn mốt vạn cái lý do, phải thay đổi. Bởi vậy, thiên cơ ở sự nghiệp cung, dĩ thiên cơ hóa quyền so sánh giai, chủ mệnh tạo trải qua một đoạn thời kì sau khi biến hóa, liền tự động dàn xếp xuống tới, giảm thiểu biến hóa.
(nhị) thiên cơ ở cung mệnh, hội văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, bỉ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật là giai, nhưng ở sự nghiệp cung thì tương phản, ưa gặp phụ bật thắng sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc, bởi vì phụ bật có nhiều tính chất, mà lại đa mà may mắn, cho nên thiên cơ phụ bật, thường chủ đa kiêm nghiệp kiêm chức, hoặc làm nhiều môn sinh ý, không gặp sát diệu Hóa kị người, chủ phát triển hài lòng.
(tam) thiên cơ hội văn xương văn khúc hóa khoa, chủ có màu sắc đẹp đẽ, thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, như xuất bản nghiệp, truyền bá nghiệp chờ, cụ thể chức vụ, bao quát soạn cảo, đương tiểu thuyết gia, đương văn xuôi gia, đương biên tập, biên kịch chờ, cũng thích hợp các loại văn tự sáng tác. Giáo trình đối loại này tinh hệ, cũng nhắc tới thích hợp [chuyên môn kỹ năng], giá yếu thị tạp diệu mà định tính chất. Ví dụ như. Và thiên nguyệt cùng độ, liền Ứng Hoà y học y dược hữu quan, ví dụ như, đương lang băm, trung y sư, cũng thích hợp vật lý trì liệu sư, chức nghiệp trị liệu sư, hộ sĩ chờ, hoặc là đương y dược bảo vệ sức khoẻ tạp chí biên tập. Nhược thiên cơ xương khúc hóa khoa, có thiên vu, mui xe, địa không, Địa kiếp chờ tinh, thì lợi cho phong thuỷ thuật số hành nghiệp, như xem tướng thầy tướng số, phong thuỷ khám dư. Hoặc làm phương diện này văn tự xuất bản, hoặc hữu quan tài nghệ truyền thụ.
(tứ) nguyên văn bả thiên cơ ở sự nghiệp cung nhập miếu, hội tam cát hóa đích tình huống, tựa hồ là sĩ thổi phồng quá cao, nói là [danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ.] loại thuyết pháp này, ứng với tác rõ ràng một chút nói rõ. Nếu như thiên cơ hóa khoa sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thích hợp dấn thân vào ngành chánh phủ, như sự nghiệp cung tam phương tứ đang đông cát, mà lại vận thế đại hạn lưu niên phối hợp, xác thực có thể vì quốc gia lương đống, nhưng không thích hợp tố dư chính trị, chỉ phòng vô cùng có nề nếp, bất năng linh hoạt cân đối các phương diện lợi ích. Thiên cơ được tam cát hóa, canh sai ai ra trình diện xương khúc, là vì năng lực văn, nhu sai ai ra trình diện long trì phượng các, thủy là năng lực vũ, nhưng đây cũng không phải là hiểu được võ công ý, chỉ là am hiểu tài nghệ mà thôi.
(ngũ) thiên cơ ở xấu vị cung lạc hãm, nguyên văn thuyết [nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ], bất quá, đây là chỉ thấy sát diệu Hóa kị chờ mà nói, chỉ cầu lưỡng xan nhất ở lại, sống yên phận, giảm thiểu sự nghiệp biến hóa, sinh hoạt thu được cảm giác an toàn. Nhưng nếu như là được tam cát hóa, được văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên khôi, thiên việt chờ, thì nên nghề tự do, biến thành hóa người, chỉ là khách hàng mà thôi, sự nghiệp và tài năng thì bất biến.
(lục) thiên cơ hội Hỏa Tinh linh độ sáng tinh thể Tứ Sát, chủ chức nghiệp biến hóa, hoặc làm lưu động không có rễ chức nghiệp, ví dụ như, đương lưu động người bán hàng rong, hoặc là đương thuỷ thủ, nếu như điều không phải lưu động không có rễ, thì chức nghiệp biến hóa bất lợi, sự nghiệp không ổn định, thường khiến cho canh ba bần năm canh phú, duy vô pháp ở nhóm nhất nghiệp trung tiến thủ, đến già không làm nổi, hoặc vẫn như cũ ăn nhờ ở đậu. Thiên cơ hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, không chỉ ... mà còn nên thực nghiệp nhà xưởng, canh hẳn là thụ lương công tác, tránh cho đầu tư phiêu lưu, nếu như huynh đệ cung may mắn, cũng có thể lo lắng hợp tác thức sinh ý, cung phu thê may mắn, thì nên phu thê phách đương. Nhưng nhưng không được đồng ý sự tài chính điền sản đại lý, cổ phiếu chứng khoán kỳ chỉ chờ, bằng không [tất nhiên khuynh gia].
Thiên cơ ở cung điền trạch
Tổ nghiệp tuy rằng thối lui, mình có thể đưa sản nghiệp, nhưng bất năng cửu trì, thì có thiên động. Thiên lương hội chiếu, lúc tuổi già năng lực tăng gia sản xuất nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi phiền phức. Thiên cơ lạc hãm, nơi ở táo tạp, bất an tịnh, hoặc gần bên có nhà xưởng chờ náo tạp thanh.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ chủ thay đổi, mà điền trạch vật nghiệp, trừ phi là làm sao mại ăn ý, bằng không không thích hợp hay thay đổi, cho nên thiên cơ ở cung điền trạch, cũng không tác cát diệu luận, cơ bản nhất tính chất, hay tổ nghiệp bại lui, tự đưa hậu lại mất đi, điền trạch liên tiếp biến hóa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, hơn nữa thiên cơ hóa quyền, thì sản nghiệp tương đối an ổn, nhược quả là thiên cơ Hóa kị, thì dũ thay đổi dũ phôi, nhà lớn thay đổi phòng nhỏ, phòng nhỏ thay đổi tô phòng. Thiên cơ và thiên mã cùng độ, điền trạch biến đổi tốc độ canh như cưỡi ngựa xem hoa, nếu như cung mệnh tam phương tứ chính may mắn, thì đầu tư vật nghiệp sinh ý, nhất là vật nghiệp đại lý, có thể có điều làm. Thiên cơ được hóa lộc, lộc tồn chờ, chủ biến hóa trung được tài và được dành dụm, điền trạch giá trị càng lúc càng lớn. Bất quá, thiên cơ lộc tồn cùng độ, thụ kình dương đà la giáp cung, nếu như canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị, chủ hòa hàng xóm có phân tranh, đây đó không được mục.
(nhị) thiên cơ ở cung điền trạch, và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, nếu như canh được chư cát diệu, chủ có thể ở lúc tuổi già được sinh, nhưng thấy sát không gặp cát thì không phải vậy, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, lúc tuổi già được sinh cũng phá hao tổn.
(tam) thiên cơ hội chư sát diệu thiên không cướp Hóa kị chờ, thường nhân vật nghiệp vấn đề sinh tranh cãi, điều không phải đưa nghiệp có chuyện, hay và quê nhà bất hòa, bởi vậy, nguyên cục cung điền trạch sai ai ra trình diện của, chung thân tô ở mà không đưa nghiệp, trái lại yên tam thoải mái.
(tứ) thiên cơ lạc hãm, cũng không nhất định chủ ở lại hoàn cảnh thường thường biến hóa, cát diệu không nhiều lắm, mỗi chủ hòa táo tạp ở lại hoàn cảnh hữu duyên, sát diệu đa người, thường đối hoàn cảnh sinh oán.
Thiên cơ ở cung phúc đức
Cùng trời lương tinh cùng độ, năng lực tự tìm hưởng thụ. Và cự môn tinh cùng triền, phí sức sức lao động. Và thái dương hội, đang nháo trung ưa tịnh thú. Hóa kị tinh người, nhiều cố kỵ, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ. Kình dương, đà la hội chiếu, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao tổn hội chiếu, lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền.
Bình chú:
(nhất) thiên cơ trưởng máy thay đổi linh hoạt, không câu nệ vu nhất cách, ở cung phúc đức nội, kỳ tính cách liền có loại này đặc điểm, bởi vậy, nhược và ngôi sao may mắn gặp gỡ, nhất là văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, kỳ tâm tư tất không bị truyền thống sở cực hạn, cận đại phương tây phần tử trí thức sở tôn sùng thời đại mới linh tính đại sưJ. Krishnamurti, dù cho thiên cơ tinh nhập cung phúc đức, cát khí rất nặng, cố hữu trái lại truyền thống mà siêu việt hết thảy ý chí, ký lưu lộ cơ trí nhưng lại không được lưu vu phản loạn.
(nhị) thiên cơ ở cung phúc đức, cũng chủ mệnh cách tâm tư hay thay đổi hóa, đối sự vật cũng không có cố định yêu ghét, học vấn cũng là bác mà không chuyên. Bởi vậy, nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, liền mỗi khi học mà không làm nổi.
(tam) thiên cơ thiên lương cùng độ, nguyên văn chỉ là [tự tìm hưởng thụ], giá là bởi vì thiên cơ coi trọng lý tính thượng thú vị, coi trọng tâm tư biến hóa, mà thiên lương cũng có tâm tư nội giấu khuynh hướng, vì vậy, cụ thể mà nói, hay không nghe theo lại vật chất, mà tài năng ở thế giới tinh thần trung, tầm được lạc thú. Bất quá, nếu như thấy sát diệu thiên không diệu đa, bao quát đà la, Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên nguyệt, thiên diêu, địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, thì có thể là một nhược trí nhân sĩ, hoặc là tự bế chứng người bệnh, ở tâm linh của mình trung, xây cấu ra tự mình một người huyễn tưởng thế giới, loại này [tự tìm hưởng thụ], tựu không nhất định là phúc khí.
(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, chủ phí sức sức lao động. Nghiêm ngặt mà nói, thiên cơ chủ phí sức, cự môn chủ sức lao động, nhưng loại này phí sức sức lao động, khả năng chỉ là vô sự hối hả, thực tế chưa chắc có cái này cần. Về phương diện khác, thiên cơ chủ tư duy, cự môn chủ khẩu tài, cung phúc đức có đến đây tinh tượng người, chủ khẩu tài rất cao, tự hỏi có ăn khớp tính, nói năng lực phục chúng. Nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, khả năng chỉ là tiểu thông minh mà thôi, cũng không thực học.
(ngũ) thiên cơ Thái âm cùng độ, nhất là Thái âm ngồi vượng, tức ở thân cung, hoặc thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi củng chiếu, như nguyên văn nói, loại này mệnh tạo ưa tịnh thú, nhưng lại có thể mặt khác, loại này mệnh tạo đối với tạp âm hoặc nhân đa náo nhiệt, có chút phản cảm, sẽ tận lực trốn tránh. Bởi vậy, nếu như thiên cơ Thái âm hội chư sát diệu, tựu biểu thị mệnh tạo trong lòng sở dục bất năng như nguyện, yêu cầu tịnh trái lại đa tâm phiền sự, không được an nhàn.
(lục) thiên cơ Hóa kị, [chủ nhiều cố kỵ, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ.] nếu như sở kiến sát diệu thiên không diệu đa, địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la, kình dương chờ, canh mỗi khi tự tìm phiền não, tinh thần áp lực rất lớn, có chút mắc người bị bệnh tâm thần sĩ, hoặc bất kham sinh hoạt áp lực mà bi quan chán đời người, dù cho loại này mệnh tạo. Nếu như sát diệu thiên không cướp không nhiều lắm, thì thiên cơ Hóa kị cũng nguyên nhân chính tâm tư lo ngại, đến nỗi làm việc khiếm hiệu suất, mà lại thường thường yếu ăn thuốc ngủ.
(thất) thiên cơ và kình dương, đà la cùng độ, và thiên cơ Hóa kị có cùng loại tính chất, nhưng trình độ yếu kém, nếu như ký sai ai ra trình diện dương đà, thiên cơ đồng thời Hóa kị, thì tự tìm phiền não tinh thần áp lực rất lớn. Canh sai ai ra trình diện cái khác chư hung tinh, liền ứng tiếp thụ tâm lý phụ đạo. Nếu như sẽ không dương đà, chỉ có hỏa linh thiên không cướp hình hao tổn, thì là [lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền], bất quá, giá nhất tâm phiền có sự thực cơ sở, như mạng cung tam phương tứ chính phối hợp, cũng có thể mang mà thành công.
Thiên cơ ở cung phụ mẫu
Thiên cơ tinh lâm tướng mạo cung, chủ rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, hình phạt chính khắc, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự. Hội thiên mã, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể. Và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc, và cự môn cùng cung, năm mới bất lợi phụ mẫu.
Bình chú:
Thiên cơ chủ thay đổi, nhập vu cung phụ mẫu, đối với tự thân và cha mẹ duyên phận, rất là bất lợi, bởi vì luân thường quan hệ, là tối trọng yếu là ổn định, quan hệ bất ổn tất có khuyết điểm. Giáo trình nguyên văn nhìn trời cơ ở cung phụ mẫu, dành cho hai người cơ bản tính chất: Điều không phải [rời xa phụ mẫu], hay [hình khắc].
(nhất) thiên cơ hội hỏa linh dương đà thiên không cướp thiên hình chờ, nguyên nhân chính các loại duyên cớ, bất năng hưởng cha mẹ bao che, hoặc thuở nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, hoặc thậm chí ở cô nhi viện lớn lên, nguyên văn nói [sùng bái phụ mẫu, tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự], đều là loại này tính chất. Nếu như sát diệu quá nhiều, hoặc rất có thiên lương cùng độ củng chiếu, vưu hình phạt chính khắc, còn nhỏ phụ mẫu tai bệnh tử vong.
(nhị) thiên cơ hội thiên mã, lưỡng khỏa động thái tinh diệu hội hợp, kỳ động tượng càng cường liệt, chủ còn nhỏ rời nhà, nhưng nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn, thì chia lìa cũng không nhất định là xấu sự, khả năng chỉ là phụ mẫu một người trong đó thường đáo phần đất bên ngoài công tác, không được cùng mình ở một khối, hoặc mình ở hải ngoại đọc sách học ở trường. Mặt khác, loại này tinh hệ cũng chủ [lớn tuổi ở rể], tức kết hôn sau đó, vào ở thê thất nhà, không hề và phụ mẫu cùng ở, giá nhất trưng nghiệm, ở xã hội hiện đại đã ý nghĩa không lớn.
Thiên cơ thiên mã còn có một cái ý nghĩa, là chỉ ra cha mẹ công tác tính chất, ví dụ như, phụ thân là thuỷ thủ, hoặc là hàng không nhân viên công tác, chung thân bôn ba vu toàn cầu.
(tam) giáo trình nhắc tới, thiên cơ [và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc.] nói chung, thiên cơ Thái âm cùng độ mà Thái âm ngồi vượng người, giá kết luận chính xác, nhưng nếu thiên cơ thiên lương gặp gỡ, hoặc thiên cơ Thái âm mà Thái âm rảnh rang hãm, thì không xác thực. Thiên cơ thiên lương, nhân thiên lương là cô khắc ngôi sao, như canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, là hình phạt chính khắc, nhất là thiên lương vào không được miếu cư vượng thái dương hội chiếu, càng như vậy.
(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, [năm mới bất lợi phụ mẫu], bởi vì cự môn gia tăng liễu bất lợi hai đời quan hệ tính chất, hay hiếm thấy sát diệu Hóa kị, cũng chủ khắc khẩu bất hòa.
Tử vi tinh
Nguyên văn: Tử vi tinh, ở ngũ hành thuần âm đất, là bắc đẩu chủ tinh, ở trên trời là một người cao quý tinh diệu, chủ chưởng vũ trụ đang lúc cập mỗi người cả đời tạo hóa. Sở dĩ ở ngô môn Trung quốc truyền thống tư tưởng thượng, tử tinh dù cho đại diện đế hoàng đế tinh, bởi vì vua của một nước, không thể nghi ngờ nắm giữ đại quyền sanh sát, địa vị và quyền hạn đều là chí cao vô thượng. Vô luận hắn là vì dân vì nước hiền đức của quân có lẽ ngu ngốc bạo ngược quân chủ, nhân dân đều là bị ép phải kính mà úy của, cố vô luận nội tâm làm sao, ở ngoài mặt là bị vội vả phải ca công tụng đức, sở dĩ tử vi tinh đều có tốt đẹp tự đại tính cách, đồng thời có ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ chết ích kỷ tâm.
Ở ngô môn trong tưởng tượng, đế hoàng hoàn cảnh ký như trên mặt nói, đương nhiên chỉ có tốt một mặt, mà vĩnh viễn không có phôi một mặt, thế nhưng ở trong lịch sử lại kể lại nói cho chúng ta biết, đế hoàng tao ngộ có thể phân tung và hoành lai nghiên cứu. Ở tung phương diện, có thể phân khai thiên tích địa sáng lập cơ nghiệp quân vương; có toàn thịnh thời đại nước thái dân thuận quân vương; cũng có đông tranh tây Chiến quốc bần đa tai quân vương; rất có chịu khổ phá vỡ vong quốc của quân. Ở hoành phương diện, có thể phân văn võ bá quan ôm vào triều đình quân vương, và thoát ly quần thần rời xa triều đình quân vương. Một vị quân vương sở dĩ năng lực uy quyền khiến cho đi, vốn nhờ là có đủ loại quan lại ủng hộ, ngồi cao ở đường trên, nhất hô bách nặc, hết thảy trắc trở hoặc nguy hiểm, đều do văn võ bá quan hiệp trợ xử lý và toàn lực bảo hộ. Nếu là một ngày rời xa quần thần, không cần phải nói hành sử quyền uy, dù cho một tiểu bách tính cũng có thể gia dĩ phản kháng, có lẽ còn có thể gia dĩ ô nhục. Ở cũ trong tiểu thuyết, thường có nào đó nào đó hoàng đế hạ lưu Trường Giang nam, bị phỉ nhân tróc nước vào tù trung chịu tội cố sự, cố không đi nghiên cứu chuyện xưa chân thực tính, nhưng đây là rất rõ ràng, đế hoàng mà thoát khỏi bảo hộ hắn đại thần võ sĩ, rời xa triều đình là sẽ gặp gặp trắc trở. Ở tử vi đẩu sổ trung, giá tử vi tinh là đại biểu đế hoàng, sở dĩ hắn tất cả và phản ứng cũng có thể tác như thế luận.
Tử vi tinh ngoại trừ nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm ngoại, càng cần nữa thôi tra nó văn võ bá quan, như tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, ba máy, bát tọa, lộc tồn, thiên mã chờ có phủ cùng độ có thể chiếu. Bởi vì hội đến nơi này ta ngôi sao may mắn phụ diệu, thì tử vi tinh liền có thể tác uy tác phúc, mọi việc đều thuận lợi; nếu là không có ngôi sao may mắn, trái lại và ác tinh hung diệu tụ hội, còn lại là trung hiền rời xa, tiểu nhân lộng quyền cục diện; hoặc là tiểu nhân ở triêu, quân chủ không cầm quyền đích tình hình, như vậy tai hoạ liên tục, chủ thái độ làm người giả tâm giả ý, gian trá gian xảo liễu.
Chú: Tử vi ưa [bách quan triều củng], sở hỉ người trừ Lục tiên sinh sở cử ở ngoài, còn có Thiên phủ, thiên tướng; ân quang, thiên quý; thai phụ, phong cáo; long trì, phượng các. Trong đó văn xương, văn khúc; ba máy, bát tọa còn gọi là [liễn dư], tức giống như đế hoàng người đi theo hầu xa giá.
Tử vi ưa hóa quyền, cho dù không có [bách quan triều củng], cũng chủ một thân có thể thao quyền bính, nhưng vũ khúc đồng thời Hóa kị, cần phải chú ý kỳ khuyết điểm; mừng nhất hóa khoa, chủ một thân có tiếng dự. Hóa quyền hóa khoa cũng không tác [không cầm quyền cô quân] phán đoán.
< tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >(dưới tên gọi tắt < toàn bộ thư >) vân: [không vào miếu, vô tả hữu, là cô quân, cũng thanh nhàn tăng nói.] vẫn chưa tương [cô quân] tinh hệ kết cấu nói thẳng ra. Ứng với độc như: [không vào miếu, vô 『 bách quan triều củng 』, là cô quân.] về phần tăng nói mệnh, thì sai ai ra trình diện hạ thuyết.
[vô nói của quân] thì không giống với [không cầm quyền cô quân]. [vô nói] là chỉ cát diệu bất đồng độ hội chiếu, mà tam phương tứ chính cho đã mắt ác sát mà nói. Chủ thái độ làm người hoành bội điêu gạt. [cô quân] thì cận chủ lưu lạc thất quyền, mưu là cố sức, và [vô nói] bất đồng. Điểm này tối nên tỉ mỉ phân biệt.
Bình chú:
Đoạn này là kể rõ tử vi tinh cơ bản tính chất, hệ thống mà đem đoạn này quy nạp, có thể phân biệt ra tam loại tử vi tinh, nhất là tài đức sáng suốt của quân, được bách quan triều củng; nhất là thoát ly quần thần, rời xa triều đình cô quân; nhất là ngu ngốc bạo ngược bạo quân. Làm sao nhận tử vi là thuộc về một loại kia quân chủ, yếu thị nó và ngôi sao gì diệu hội hợp mà định.
(nhất), bách quan triều củng tử vi
Tử vi là đế diệu, đế vương phải đủ loại quan lại, tài năng phát huy tài chí, bởi vậy, được đủ loại quan lại tử vi tối năng lực biểu hiện tử vi đế diệu uy thế và quyết đoán.
Có thể trở thành là tử vi đủ loại quan lại tinh diệu, cùng sở hữu mười tám khỏa, giáo trình nguyên văn cũng không có toàn bộ chú ra, giá mười tám sao diệu theo thứ tự là: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo, thiên quan, thiên phúc.
Tả phụ và hữu bật, tăng tử vi trợ lực, đây là tử vi mừng nhất được phụ diệu, tình huống cụ thể, là mệnh tạo có cường đại năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có kiệt xuất biểu hiện.
Thiên khôi và thiên việt, tăng tử vi kỳ ngộ, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, mà lại cơ hội từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tự thân nỗ lực, sẽ có rất lớn cục diện.
Văn xương chữ Nhật khúc, tăng tử vi tài trí, bởi vậy năng lực làm ra sáng suốt quyết định, là anh minh quân chủ, bất quá, nếu như chỉ có xương khúc phụ trợ tử vi, nhưng không có tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, tựu dễ lưu vu phong lưu đa tình.
Lộc tồn và thiên mã, tăng tử vi tài vận, chủ tử vi có tiến tài năng lực, cung mệnh thấy vậy, thích hợp kinh thương. Chỉ thấy lộc tồn không gặp thiên mã, thì cận lợi cho trữ tài, phát tài lực hơi ngại bất túc, duy nhưng có thể có người trong của sinh.
Thai phụ và phong cáo, tăng tử vi danh khí, canh phối hợp tả phụ, hữu bật, thì tử vi trợ lực và lĩnh đạo lực, thật to tăng mạnh.
Ba máy và bát tọa, tính chất và thai phụ phong cáo không sai biệt lắm, nhưng lực lượng có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng
Có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng rất mạnh.
Ân quang và thiên quý, tăng tử vi danh dự, bị người hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ có đến đây nhị diệu, nhưng không thấy cái khác ngôi sao may mắn, mỗi khi cận được hư danh mà khiếm thực lợi.
Long trì và phượng các, tăng tử vi tài nghệ, nhất là công nghệ tay nghề phương diện.
Thiên quan và thiên phúc, thiên quan tăng chuyện lạ nghiệp của ổn định, thiên phúc đề cao hưởng phúc năng lực.
(nhị), quần thần rời xa tử vi
Quần thần rời xa tử vi, hay không gặp ngôi sao may mắn, chỉ là đầu bóng lưởng một tử vi. Như vậy, tử vi tựu trở nên mệt nhọc, không ai bang trợ, mọi việc giai thân lực thân vi, duy thành tựu vừa không lớn, làm nhiều công ít, hơn nữa nhân duyên cũng tương đối kém, bởi vì thành như giáo trình nói, tử vi có tốt đẹp tự đại tính cách, không có quần thần, thì không thể được người tôn kính, nhưng đồng dạng tốt đẹp tự đại, cho nên mỗi khi bị người xa lánh.
(tam), ngu ngốc bạo ngược tử vi
Tử vi và cát diệu gặp gỡ thì cát, nhưng cùng hung tinh sát diệu gặp gỡ, thì phát huy tử vi bạo ngược tính cách. Yếu cấu thành ngu ngốc bạo ngược tử vi, dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp là xác thực.
Hỏa Tinh linh tinh hội tử vi, chủ nhân sinh sự thường gian khổ vất vả cực nhọc, không được an nhàn.
Kình dương đà la hội tử vi, chủ tính cách dữ dằn ích kỷ, thủ đoạn kịch liệt.
Địa không Địa kiếp hội tử vi, chủ tìm cách không theo tục, không phải người nhân dễ hiểu, sở dĩ tinh thần thượng tương đối cô độc.
Bất quá, gặp sát tử vi, tịnh không ảnh hưởng lãnh đạo của bọn họ khí phách, tính cách của bọn họ vẫn như cũ cường liệt, chỉ là mỗi khi dễ lưu vu bàng môn tả đạo.
(tứ), tử vi miếu vượng lạc hãm
Miếu vượng lạc hãm là nghiên cứu tử vi đẩu sổ mỗi một tinh diệu thì đều phải chú trọng, giáo trình nguyên văn nhắc tới nghiên cứu tử vi tinh, cần nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm, kỳ thực chỉ là cử đồng loạt mà thôi.
Cư giáo trình nói, tử vi ở xấu cung, dần cung, ngọ cung, vị cung nhập miếu. Dựa vào người viết luôn mãi nghiên cứu, tử vi lực lượng mạnh nhất, cận vi xấu ngọ vị tam cung, dần cung không vào, bởi vì dần cung là tử vi Thiên phủ cùng độ, giá một sao tượng kết quyền, có nặng thật to khuyết điểm, ảnh hưởng tử vi chất làm.
Ngoài ra, tử vi ở mão cung, đã cung, hợi cung, thân cung cư vượng, ở dần cung cũng - nên rốt cuộc cư vượng.
Giáo trình nguyên văn dĩ tử huy ở thìn cung lạc hãm, ở tuất cung cư rảnh rang địa. Dựa vào người viết nghiên cứu sở được, thì nhị viên đều ứng với rốt cuộc lạc hãm, kỳ tính chất xấp xỉ phật.
Tử vi ở tử cung và dậu cung quyền sở hửu, nhưng nếu như tinh tượng đa cát mà vô sát kị, cũng sẽ thành là giai cấu.
Nguyên văn: Thất sát tinh nếu là và tử vi tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì thất sát tinh của cương dũng là được là anh hùng có đất dụng võ, hóa sát vì quyền chủ nhân có quyền thế; nếu không có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì giặc cỏ bá đạo, chủ nhân hoành được hoành phá.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và thất sát cùng độ tình huống. Tử vi thất sát chỉ có ở đã cung và hợi cung cùng độ. Nói chung, thất sát do vì đại tướng ngôi sao, sinh mệnh cận trong nháy mắt sát ra hỏa hoa, cho nên không sợ chết, cũng bởi vậy thật khó điều khiển, chỉ có tử vi đế diệu, có thể điều khiển của.
Bất quá, tử vi phải cùng sát cùng độ, mới có thể có đến đây lực lượng, giá gọi [hóa sát vì quyền], bả thất sát đấu tranh anh dũng lực lượng, nạp vu quỹ đạo, trở thành cường đại khai sáng lực, khí phách quá nhiều. Cường hãn như vậy cá tính, thực sự có thể cát có thể hung, cát thì thành tựu sự nghiệp, anh hùng có đất dụng võ, hung thì tính cách như cỏ khấu bá đạo, hoành được hoành phá. Cát người dĩ sai ai ra trình diện đủ loại quan lại là hợp, hung người thì dĩ sai ai ra trình diện lục sát thủy là.
(nhị) bởi thất sát là võ tướng chữ Nhật xương văn khúc chờ văn tinh tính chất bất tương đầu bởi vậy tử vi thất sát ưa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lớn xa hơn ưa sai ai ra trình diện văn xương văn khúc.
Nguyên văn: Thiên tướng, lộc tồn, thiên mã tam tinh hội chiếu tử vi tinh, mà không có thiên không động ác sát cùng cung người, chủ suốt đời phú quý song toàn.
Bình chú:
(nhất), tử vi ở tam phương tứ ở giữa, và thiên tướng quan hệ quá nhiều. Ở tử vi đẩu sổ chư tinh tính chất tỉ như trung, tử vi là đế vương, thiên tướng còn lại là đại biểu đế quyền lực rõ ràng tỉ bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Tử vi tinh cũng không phải ở sở hữu cung độ trung, đều có thể nhìn thấy thiên tướng.
Có tứ loại dưới tình huống, tử vi lại sẽ thiên tướng:
Tử vi thiên tướng ở thìn cung cập tuất cung cùng độ.
Tử vi ở xấu cung vị cung thụ thiên tướng củng chiếu.
Tử vi ở dần cung thân cung, tam hợp cung lại sẽ trời giúp.
Tử vi ở tử cung ngọ cung, tam hợp cung cũng lại sẽ thiên tướng.
Tử vi được thiên tướng, chủ có quyền lực, nổi danh dự địa vị, nhưng không nhất định có thể làm giàu, duy rất có lộc tồn thiên mã, thì không chỉ ... mà còn nổi danh có quyền, mà lại tài vận sự dư thừa, năng lực danh lợi song thu vào. Nhưng nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ tinh, thì không phải vậy lao trung phát tài, hay tài lai tài khứ, bất năng dành dụm.
(nhị) nhưng cần lưu ý chính là, tử vi thiên tướng cùng độ, mỗi khi lưu vu vô tình mỏng nghĩa, nhất tâm chỉ vì đạt mục đích, thà rằng hi sinh người khác, cho nên sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, cũng mỗi là một phú mà không nhân thương gia, sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy.
Nguyên văn: Tử vi tinh nhược ở thiên la địa võng cung (thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng), đối cung là phá quân, vô ngôi sao may mắn phụ diệu hội chiếu người, xưng là vô nghĩa, bởi vì phá quân có đấu tranh anh dũng phá địch tiên phong ý nghĩa, thụ đối cung đế hoàng của mệnh hậu, liền duy quân mệnh là thụ, liều lĩnh, rời xa vợ, giết địch vô đoán, sở dĩ xưng là vô tình vô nghĩa; đối với nhân, hoặc tinh thần thụ kích thích, hoặc trái tim không được kiện toàn. Như có ngôi sao may mắn hội chiếu, tuy rằng năng lực hóa vô tình là hữu tình, nhưng cai con người khi còn sống, tất nhiên biến đổi bất ngờ, quá trình quyết không thể bình thường vậy, đồng thời vô tình hay cố ý đang lúc, hoàn tình hình đặc biệt lúc ấy biểu hiện một chút phương diện mỏng.
Bình chú:
(nhất) đây là tiến thêm một bước giải thích tử vi thiên tướng cùng độ tính chất. Tử vi thiên tướng ở thìn cung và tuất cung cùng độ, thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng, giá thiên la địa võng, đối bất luận cái gì sở hữu chính diệu, đều có ảnh hưởng, không riêng tử vi.
Tử vi thiên tướng cùng độ, đối cung là phá quân, phá quân đấu tranh anh dũng, bỉ thất sát càng mạnh, ở tử vi đối cung, kỳ lực lượng quá nhiều, bởi vậy, loại này mệnh tạo có hai đại đặc thù, như giáo trình nguyên văn nói, nhất là tuyệt tình mỏng nghĩa, nhất là ở tinh thần phương diện dễ thụ đả kích.
(nhị) bất quá, nếu như tử vi thiên tướng canh gặp ngôi sao may mắn, thì bạc tình ngược lại là hắn trí thắng điều kiện, chính như thương trường cách ngôn: [có thể lục thân không nhận người đó, thành tựu lớn nhất.]
Tử vi tinh triền ở cung mệnh
Mặt chủ nhân sắc tử hồng hoặc hoàng bạch sắc, tuổi già thì hồng hoàng sắc hoặc là tử sắc; yêu bối mập mãn, trung cao thể tài; cao gầy mặt, hơi hình tròn; tính tình trung hậu hào sảng nhưng đa dao động bất định; chí khí cao ngạo, tính tình quật cường; năng lực hóa thất sát sát sở mà thành quyền uy, năng lực hóa linh tinh cập Hỏa Tinh bất tường khí, mà thành trung hoà. Hội chiếu liễu Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, mà ở nhập miếu cung vị, nhất định phú quý song toàn. Nếu như có lộc mã cùng bôn ba mà không có thiên không cướp gặp phải, canh chủ đại phú đại quý. Nếu là không có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh củng chiếu, đồng thời vừa không có miếu, đó chính là quân vương không cầm quyền, thành cô quân. Chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể xuất thế là tăng, hoặc là một vị yêu cầu thực sự đạo sĩ.
Bình chú:
Đoạn này đại chí thượng có thể phân năm bộ phận, tự thuật tử vi nhập cung mệnh tính chất. Nhất là về tử vi tọa mệnh ngoại hình; hai là tử vi đối thất sát, Hỏa Tinh hoặc linh số tử vi sẽ tác dụng; tam là tử vi thành bách quan triều củng; tứ là tử vi được lộc mã cùng bôn ba; ngũ là tử vi thành cô quân. Nội dung và câu trên hơi có nặng phúc.
Phân tích như sau:
(nhất) tử vi ở cung mệnh, nguyên văn vạch mệnh tạo sắc mặt đái tử hồng hoặc hoàng bạch. Trên thực tế, đương tử vi và phá quân hoặc thất sát cùng độ, mới là sắc mặt vàng bạch, cái khác thì không phải vậy.
(nhị) thất sát vốn có rất nặng sát khí, thất sát ngồi một mình cung mệnh người đó sinh, rất là cô độc, mà lại nhiều tai nạn, tử vi và thất sát cùng độ thì hóa sát vì quyền, biến thành quyền uy, cái này không làm cô độc Hoà Đa tai bàn về.
Nguyên văn thuyết tử vi có thể hóa Hỏa Tinh linh tinh bất tường khí, kỳ thực đây chỉ là mặt khác thật là tốt nói mà thôi, thẩm tra xác nhận Hỏa Tinh và linh tinh gia tăng rồi tử vi bất tường khí, gia tăng rồi mệnh tạo nhân sinh của nhấp nhô.
(tam) nguyên văn trung nhắc tới Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Giá có thể phân tam loại.
Đệ nhất, tử vi được Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, giá xưng là [phủ tướng triêu viên] cách, giá dĩ tử vi ở tử cung ngọ cung chánh tông nhất, Thiên phủ thiên tướng bố vu tam phương, cái khác tử vi sai ai ra trình diện phủ tướng đích tình huống, thì thứ hai. Phàm là được phủ tướng triêu viên tử vi, vô luận như thế nào cũng không thành hạ cách.
Đệ nhị, phụ bật xương khúc lộc mã chỉ là giáo trình giản hóa phương pháp sáng tác, thực tế vẫn là chỉ đủ loại quan lại triêu cung, được đủ loại quan lại, thì sự nghiệp thành tựu kiệt xuất, được gọi là được lợi, như Lục thị nói, phú quý song toàn, hay không vào miếu, cũng đại cát.
Đệ tam, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ tam cát hóa, nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải đủ loại quan lại, nhưng có thể cải thiện tử vi chỉ có hóa quyền vận thế. Hóa lộc dĩ tài cải thiện vận thế, hóa quyền dĩ quyền bính và địa vị cải thiện vận thế, hóa khoa thì dĩ tài học và danh khí cải thiện. Bất quá, tử vi chỉ có hóa quyền và hóa khoa, cũng không hóa lộc.
(tứ) lộc mã cùng bôn ba cũng không phải vậy sai ai ra trình diện lộc mã, mà là lộc tồn thiên mã cùng độ bản cung, hoặc là cùng độ vu đối cung, hoặc là nhất cư bản cung nhất cư đối cung, giá bỉ tam phương tứ chính được lộc mã, tác dụng lớn hơn nữa. Bởi thiên mã chích ở dần thân đã hợi tứ cung, sở dĩ, giá lộc mã cùng bôn ba, chích gặp phải vu dần thân cung tử vi Thiên phủ cùng độ, hoặc đã hợi cung tử vi thất sát cùng độ.
Bất quá, tử vi Thiên phủ cũng không phải phú quý song toàn của cách, mà tử vi thất sát khí thế của quá nhiều, bởi vậy, lộc mã cùng bôn ba, dĩ tác dụng vu tử vi thất sát cùng độ là đại cách. Nhưng như sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì đa tài lai tài khứ của tượng, giá trái lại không bằng không gặp lộc mã, chỉ thấy thiên không cướp, một thân trái lại đa đặc biệt kiến giải.
(ngũ) tử vi không gặp chư cát diệu, nếu như cũng bất quá độ thụ sát diệu ảnh hưởng, hoặc không gặp sát diệu, đây là không cầm quyền cô quân, như giáo trình nói, [tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát]. Bất quá, giá cũng không nhất định là [xuất thế là tăng], hoặc thành [yêu cầu chân đạo sĩ].
Nói chung, tử vi canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, bầu trời, hoa cớ sao, mới là xuất thế của sĩ, nhưng cận chỉ tinh thần phương diện, cũng không nhất định xuất gia là tăng. Ở xã hội hiện đại, cũng có thể là một nghiên cứu sâu tôn giáo và triết học bác sĩ, hoặc là một vị tinh thông ngũ hành đạo sư.
Nguyên văn: Và phá quân cùng cung có thể chiếu, vô sát tinh, nên chính giới mưu phát triển. Như hội chiếu lộc tồn, thiên mã, thì kinh thương năng lực phát, thế nhưng sở kinh doanh sự nghiệp, nên công cộng sự nghiệp hoặc và chính phủ có liên quan sự nghiệp.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và phá quân cùng sống qua ngày cung đích tình huống. Giáo trình cho rằng mạng này tạo chỉ cần không gặp sát, tiện lợi vu ở chính giới phát triển, trên thực tế, làm hành chính quản lý canh nên, cũng không nhất định chích lợi cho chính phủ hoặc công cộng sự nghiệp, thương nghiệp hành chính cũng nên. Giáo trình chỉ là bả cổ văn tác hiện đại hoá dẫn thân, trên thực tế, tử vi phá quân là sự nghiệp thích hợp phạm vi rất rộng. Mà sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, thì tất lợi cho thương nghiệp, duy bất định nhu và chính phủ cập công cộng sự nghiệp hữu quan.
(nhị) nguyên văn nhắc tới tử vi và phá quân hội chiếu, cũng cùng tử vi phá quân cùng độ cùng luận, người viết không cho là đúng, tử vi và phá quân gặp gỡ đích tình huống có dưới nhiều loại: Nhất, tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, tam, tử vi thất sát cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân, tứ, tử vi tham lang cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân.
(tam) trên thực tế, tử vi chỉ có lục loại tổ hợp, nhược trong đó bốn loại có đến đây tính chất, vị miễn phạm vi quá rộng rãi, không có nhận tri ý nghĩa. Bởi vậy, chỉ có tử vi phá quân cùng độ, tài phù hợp giáo trình nói.
Nguyên văn: Nếu là triền độ đáo thìn tuất nhị cung, thì suốt đời đa khúc chiết, có thể phú mà không năng lực đại quý; có lẽ quý mà không năng lực đại phú. Sự không hai toàn bộ, một nửa là hư không.
Bình chú:
Đoạn này nói, là tử vi thiên tướng ở thìn tuất nhị cung cùng độ, thụ đối cung phá quân khúc chiết tính chất ảnh hưởng, bởi vậy, giáo trình trung cho rằng đến đây mệnh tạo đa khúc chiết, vô luận ở nhân sinh và ở sự nghiệp, đều là như vậy. Văn trung theo như lời, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, đều phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa mới là. Được phụ bật khôi việt xương khúc người, quý mà không phú, được hóa quyền hóa khoa, quý mà không phú; được lộc tồn thiên mã, phú mà không quý, được hóa lộc, phú mà không quý.
Nguyên văn: Phổ thông buôn bán mệnh, dù cho kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh giá bốn người sát tinh sẽ tới, chỉ cần nhập miếu hoặc có những thứ khác ngôi sao may mắn cùng triền hội chiếu, cũng có thể phát tài, thế nhưng phiền phức tranh cãi, sự phi khẩu thiệt rất nhiều, hội chiếu kình dương lạc hãm, chủ có tụng từ khẩu thiệt chờ tao ngộ.
Bình chú:
(nhất) đây là vạch tử vi và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát gặp gỡ mệnh cách. Tử vi là đế diệu, bởi vậy cũng không rất úy sát tinh, sở dĩ, sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, cận chủ nhân sinh gian khổ, hoặc là nhân duyên không tốt, làm một chuyện gì đều là dễ sinh khẩu thiệt thị phi, dục giải quyết vấn đề, thường thường cực làm ơn thần.
(nhị) bất quá, nếu như tử vi sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, nhưng chủ ở phân tranh phiền phức trung, xước nhiên thành công. Nếu vì cát đa sát ít, nhưng có thể làm công chức hoặc tham chánh, nhưng nếu như sát đa cát ít, thì dĩ kinh thương là giai, nhất là tự tư kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp bản thân liền dẫn có mãnh liệt phân tranh cạnh tranh ý tứ hàm xúc.
(tam) nhưng cũng không phải sở hữu tử vi tinh hệ, đều thích hợp kinh thương, duy nhất không nên buôn bán là dần thân cung tử vi Thiên phủ tinh hệ.
Nếu như từ thương, chính định vị sách lược, khả năng do dự bất quyết, cố tiền thất hậu, chính đả đảo chính, vô luận sai ai ra trình diện sát hay không, đều dĩ công chức là nên, hoặc ít nhất là thụ lương công tác, nếu như được văn xương văn khúc, nên làm giáo dục giới hoặc truyền bá giới.
Nguyên văn: Tử vi tinh ở cung mệnh tối phổ biến hiện tượng dù cho nhẹ dạ, không chỗ nào không tốt tập tính.
Bình chú:
(nhất) đây là vạch tử vi tinh ở cung mệnh cơ bản nhất khuyết điểm. Tử vi là đế tinh, bởi vậy ở trong tính cách chính mình đế vương khí phái, bất quá, đế vương cũng không phải con người toàn vẹn, tương phản, khuyết điểm cũng quá nhiều. Một người trong đó, hay [nhĩ sống nhẹ dạ], thích thính này lấy lòng nói như vậy, ưa thụ nịnh bợ giao hữu sát giày nịnh hót. Cũng thích đợi tin tiểu nhân nói như vậy. Cụ thể khắc ứng với năm, đa số ở cự môn thủ mệnh cung hạn.
(nhị) về phần không chỗ nào không tốt tập tính, cũng có thể thị và cái gì tạp diệu cùng độ, nhìn ra mệnh tạo có cái gì mê. Ví dụ như, tử vi và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu gặp gỡ, hội chủ mệnh tạo háo sắc. Tử vi và tham lang cùng độ, không chỗ nào không tốt tính cách cường liệt.
Nguyên văn: Nữ mệnh có Thiên phủ cập cát phụ tinh hội chiếu người, là một vị phong cáo lệnh của phu nhân. Nếu là kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gửi thông điệp, có nữa phá quân chiếu củng, thì suốt đời tự chủ trương, tuy có tài phát, nhưng cái khó miễn dâm ô Đa Phu. Ở phu cung có tử vi tinh triền độ, gia Thiên phủ cập cát phụ tinh diệu người, cũng chủ phu quang vinh tí quý của mệnh.
Bình chú:
(nhất) đoạn này là tự thuật về tử vi nữ mệnh tư liệu. Đoạn này cộng phân ba bộ phận: Nhất, tử vi Thiên phủ là cùng độ sai ai ra trình diện cát diệu, phong cáo lệnh của phu nhân, tức trượng phu có quan tước; nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân đối củng, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp chờ sát, chủ dâm xảo Đa Phu, có tài mà đa chủ trương (ở cổ đại, nữ nhân có chủ trương, điều không phải may mắn của mệnh); tam, tử huy Thiên phủ cùng độ, rất có phụ bật khôi việt, chủ phu quang vinh tí quý.
(nhị) dựa vào giáo trình truyền lại, bân triệu công tiền bối tựa hồ đối với tử vi Thiên phủ cùng độ dần thân cung cách cục, có chút tán thưởng, đây có lẽ là hắn đã tham khảo cổ đại Trung quốc văn hóa bối cảnh, mới có đến đây chủ trương. Bởi vì làm nghiệp thành tựu độ lớn của góc khán, tử vi Thiên phủ cùng độ trái lại độ chênh lệch, nhưng Thiên phủ nhưng có thể khống chế tử vi sinh động, cho nên mệnh tạo khuynh hướng bảo thủ. Ở cổ đại bảo thủ xã hội, nữ nhân nhất là cần bảo thủ, bởi vậy, tử vi Thiên phủ đối với nữ mệnh thì càng gia may mắn, có thể giảm thiểu xã hội thượng áp lực. Là trọng yếu hơn là, loại này nữ tính dễ dàng hơn thụ nam tính thanh lai, nam nhân có thể vào đầu, nữ mệnh cận hiệp trợ đương gia, cho nên so sánh những thứ khác tử vi kết cấu là giai.
(tam) ở xã hội hiện đại, giá một loại suy đoán kết luận, lại quá mức có thương thảo dư địa, bởi vì nữ người đã có thể sự nghiệp của mình, có thể đau khổ độc đau khổ học, mà không nhất định phải đương phong cáo phu nhân mới có thể được phú quý. Bất quá, bởi Thiên phủ tính chất tương đối bảo thủ, sở dĩ, các nàng so sánh vậy tử vi, coi trọng gia đình sinh hoạt, coi trọng an ổn, sở dĩ tất bỉ cái khác tử vi tinh tượng tổ hợp nữ mệnh, canh năng lực giúp chồng dạy con, cũng bởi vậy bị coi là có phu quang vinh tí đắt tiền mệnh. Từ hôn nhân an ổn độ lớn của góc khán, thì giáo trình nói chính xác. Tử vi Thiên phủ sai ai ra trình diện cát diệu kết cấu, hôn nhân xác thực tương đối yên ổn, không bằng cái khác, không bằng cái khác tử vi tổ hợp như vậy hay thay đổi.
(tứ) nguyên văn thượng nhắc tới tử vi thiên tướng cùng độ, thụ phá quân củng chiếu, tịnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp lục sát, thì hôn nhân bất hạnh, và trượng phu quan hệ thiếu nứt ra, đến đây bởi cường hãn cương liệt cập tư thay đổi cá tính cho phép, điều không phải an phận thủ thường nữ nhân. Hay sai ai ra trình diện cát diệu, cũng nên chú ý đời sống tình cảm. Trên thực tế, không chỉ ... mà còn tử vi thiên tướng cùng độ thụ phá quân củng chiếu, có đến đây bất lợi hôn nhân tình huống, thậm chí tử vi phá quân cùng độ, thiên tướng củng chiếu, cũng có đồng dạng tính chất, bất lợi nữ mệnh, dễ tạo thành ly hôn.
Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, tử vi tinh đã tới, chủ phúc hưng lộc hậu, ở thương chủ phát triển, ở chính chủ lên chức, bận rộn kỳ ngộ. Thiên phủ cùng độ, canh được quý nhân bang trợ, đột nhiên danh lợi tướng thu vào. Như và phá quân cùng độ gửi thông điệp, thì có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc. Phùng thiên không cướp, hao tổn tinh, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ bất lợi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, rất có sợ bóng sợ gió tranh cãi, xuống chức ngừng kinh doanh tao ngộ rồi.
Bình chú:
(nhất) bản đoạn nói là mệnh tạo tiến nhập tử vi cư cung mệnh đại hạn lưu niên thì, sẽ có chút gì khắc ứng với. Nguyên văn đưa ra năm giờ: Nhất, phúc hưng lộc hậu, phát triển lên chức; nhị, tử vi Thiên phủ, quý nhân giúp đỡ, danh lợi song thu vào; tam, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, khứ cũ canh tân; tứ, hội thiên không cướp và đại hao tổn, bất lợi tài bạch; ngũ, hội hỏa linh dương đà, sợ bóng sợ gió tranh cãi, tạm thời cách chức xuống chức.
(nhị) ở đây nhất định phải minh bạch, bất đồng mệnh tạo, tiến nhập giống nhau đại hạn lưu niên, cát hung là sẽ có phân biệt. Ví dụ như, nguyên cục tử vi Thiên phủ cùng độ, tiến nhập sai ai ra trình diện cát diệu tử vi Thiên phủ lưu niên, và nguyên cục thiên đồng ngồi một mình, tiến nhập đồng dạng tử vi Thiên phủ lưu niên, cụ thể khắc ứng với sẽ có phân biệt, đến đây bởi bất đồng mệnh cách, đối với giống nhau số phận gặp gỡ, hội không có cùng phản ứng, không có cùng thuyết minh, cho nên cát hung thì có dị.
Ví dụ như, đối với sự nghiệp thượng đồng dạng áp lực, nhưng có người sẽ cho rằng là khiêu chiến, là phát triển và thay đổi cơ hội tốt, nhưng cũng có người hội coi là áp lực, tị của thì cát, vì vậy mà tạo thành bất đồng phản ứng, khiến cho bất đồng kết quả. Làm sao suy đoán đương sự phản ứng, đương thị nguyên cục.
(tam) sở dĩ, không thể chỉ bằng vào đại hạn lưu niên cung viên tính chất luận cát hung, phải cùng nguyên cục tình huống phối hợp, cung mệnh là như vậy, còn lại mười một cung viên cũng là như vậy, đây là tử vi đẩu sổ suy đoán vận trình tối trọng yếu một trong mấu chốt, bất minh đến đây để ý, tựu mỗi khi sai một ly mà mậu của thiên lý. Không chỉ ... mà còn nhập tử vi cung hạn là như vậy, nhập sở hữu cung hạn, đều là như vậy.
Bất quá, giáo trình nguyên văn nói, nhưng có giá trị tham khảo, duy vu trên thực tế có trình độ thượng và mệnh tạo phản ứng với thượng khác biệt, đến nỗi cát hung có, điểm ấy cần phải lưu ý.
Dưới là đúng vu bản đoạn năm giờ suy đoán phân tích:
(nhất) tử vi ở đại hạn lưu niên cung mệnh, phải canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là phúc hưng lộc hậu. Không gặp cát diệu cát hóa, cũng không thấy sát diệu Hóa kị người, cận tác bình ổn luận.
Yếu ở tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho thương nghiệp phát triển, nhất định phải nguyên cục cung mệnh tam phương tứ chính, có thích hợp từ thương bản chất, ví dụ như, nguyên cục là trời cơ sai ai ra trình diện chư cát, nhất là có lộc tồn thiên mã, thì ở cát lợi tử vi vận hạn, có thể vu về buôn bán có biểu hiện, được kỳ ngộ và quý nhân, nhưng nếu như nguyên cục là thiên lương thủ mệnh hội sát, vậy không thích hợp kinh thương, kinh thương trái lại đa phân tranh phiền nhiễu.
Đồng dạng, tử vi đại hạn lưu niên mà lợi cho ở chính lên chức và kỳ ngộ, nguyên cục cung mệnh cũng ứng với là thích hợp tham chánh của cách cục, ví dụ như, liêm trinh thiên tướng hội thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, dù cho loại này cách cục, ở cát lợi tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho chính sự phát triển. Tương phản, nguyên cục cung mệnh là thiên đồng hội văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì chờ, thì văn nghệ tính quá nặng, cũng quá độ coi trọng tình cảm cá nhân sinh hoạt cập coi trọng tình dục, vu tử vi cung hạn, cũng không lợi tham chánh.
(nhị) tử vi Thiên phủ cùng độ đại hạn lưu niên, chủ được quý nhân hoặc kỳ ngộ, bởi vì tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, đều có quý khí, thiên khôi thiên việt, vưu chủ quý nhân và kỳ ngộ. Nhất là này nguyên cục cung mệnh chính diệu yếu ỷ lại quý nhân giúp đỡ người, như thiên đồng, thiên cơ chờ, tử vi Thiên phủ cung hạn nhất là trọng yếu.
(tam) tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc, bất quá, kỳ chuyển biến và canh tân, cũng không nhất định là xuân khoái trá kinh lịch, có thể là thất nghiệp, phá sản chờ, đến nỗi phải trọng đầu đã tới, hoặc là bị buộc kinh lịch biến hóa trọng đại, phải thay đổi. Nhưng nếu là tử vi phá quân hội cát diệu cát hóa, thì chuyển biến may mắn, sát hình kị trọng trọng thì biến hóa bất lợi, dũ thay đổi dũ phôi, trái lại dĩ gắng đạt tới giảm thiểu biến động là xu cát tị hung chi đạo.
(tứ) tử vi hội địa không Địa kiếp và đại hao tổn, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ của bất lợi. Thẩm tra địa không Địa kiếp đại hao tổn tam diệu, là một tổ rủi ro tinh hệ, vô luận chính diệu vì sao, đều có đến đây khắc ứng với, tương đối mà nói, tử vi hội đến đây tam diệu, ảnh hưởng trái lại so sánh vi. Nhược chính diệu là liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị các loại, kỳ rủi ro tương đối nghiêm trọng.
(ngũ) tử vi hội hỏa linh dương đà Tứ Sát, có sợ bóng sợ gió tranh cãi hoặc xuống chức ngừng kinh doanh vân vân huống. Bởi tử vi bản thân bất úy sát, cận tăng kỳ áp lực, bởi vậy, vấn đề có thể giảm bớt, bởi vậy nếu như nguyên cục may mắn, vậy không cần vô cùng sầu lo, cái này lưu niên ngày, cũng không nhất định như vậy nhấp nhô.
Tử vi tinh ở huynh đệ cung
Chủ huynh đệ cận quý, rất có dựa vào của anh cả hoặc dày rộng giàu có của anh cả. Như cùng trời phủ cùng độ hoặc gửi thông điệp, huynh đệ ba người. Gặp thiên tướng tinh tam bốn người. Tả phụ, hữu bật năm người đã ngoài. Phá quân gửi thông điệp, có hình khắc hoặc tích sinh ở riêng, cũng chủ ba người, hoặc dị mẫu sở sanh. Gặp có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh (Tứ Sát), thiên không cướp, thiên hình người, thì có thương tích khắc hoặc khiếm và, hoặc huynh đệ rách nát suy sụp người. Thiên mã củng chiếu, các bôn đông tây.
Bình chú:
(nhất) tử vi tinh là đế diệu, có quý khí, bởi vậy, tử vi ngồi trên huynh đệ cung, cơ bản tính chất hay [huynh đệ cận quý], chủ huynh đệ tỷ muội ở giữa có quý nhân, có thể dựa vào, nói chung, giá đa là huynh trưởng là quý nhân, nhưng ở xã hội hiện đại, trường tỷ cũng có thể có đến đây tính chất. Bất quá, tử vi ở huynh đệ cung, mặc dù được dựa vào, nhưng cũng phải có nhất chuẩn bị tâm lý, tựu là dựa vào lại phải bị điều khiển, tự thân phải bị vây phục tòng địa vị, mới có thể duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, huynh đệ tất bỉ tự thân cường.
Huynh đệ cung cũng có thể dùng vu quan sát và đồng sự quan hệ giữa, tử vi ở huynh đệ cung, cũng chủ đồng sự rất mạnh với mình hạng người, chính mặc dù thụ hộ ấm, nhưng ở năng lực biểu hiện phương diện, không bằng đồng sự.
Tử vi quý khí và hộ ấm lực, canh mỗi ngày khôi thiên việt vưu xác thực. Nếu như chỉ thấy tả phụ hữu bật, con kia biểu hiện huynh đệ tỷ muội con số khá nhiều, hoặc đồng sự con số đông đảo, mà trợ lực cũng chỉ là nhân nhiều người mà sản sinh, trái lại không bằng mỗi ngày khôi thiên việt như vậy, có thực chất giúp ích.
(nhị) nói chung, tử vi ở huynh đệ cung, chủ có huynh đệ ba người, nhưng không được bao quát tỷ muội. Bởi thất sát chủ cô khắc, bởi vậy, tử vi và thất sát cùng độ, huynh đệ con số ít hơn so với ba người. Tử vi hội hỏa linh dương đà Hóa kị thiên không cướp chờ, con số cũng ít hơn so với ba người.
Tử vi nhược được tả phụ hữu bật, hơn nữa phụ bật nhị diệu đủ được, thì huynh đệ con số khá nhiều, có năm người. Nhược quả chỉ thấy tả phụ mà không sai ai ra trình diện hữu bật, hoặc chỉ có hữu bật nhưng không có tả phụ, mà cung phụ mẫu đồng thời biểu hiện có đào hoa, tựu chủ có bào huynh đệ tỷ muội, tức cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.
Tử vi mỗi ngày khôi thiên việt, chủ tăng huynh đệ cận đắt tiền tính chất, không được tăng huynh đệ con số; sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, tăng tình cảm, cũng không tăng con số.
(tam) phá quân có khúc chiết tính chất, hình phạt chính khắc cô độc, bởi vậy, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, dễ không hề và tranh chấp việc, tình cảm nghèo nàn. Rất có chư sát, mới có hình khắc hoặc chiết sinh ở riêng việc. Không gặp sát hình kị hao tổn, con số nhưng chủ ba người, sai ai ra trình diện của phải kể con mắt ít.
Tử vi phá quân cùng độ hoặc thụ phá quân củng chiếu, nếu như cung phụ mẫu điềm xấu, mà lại huynh đệ cung có cát diệu kết cấu đã có khuyết điểm, vậy cũng có thể có dị bào huynh đệ tỷ muội. Bất quá, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, như rất có thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, chủ song bào thai huynh đệ tỷ muội.
(tứ) tử vi và hỏa linh dương đà Tứ Sát hội, chủ quan hệ bất lương, dễ có khẩu thiệt phân tranh, nhất là phải chú ý cự môn vận hạn.
Kiến giải đất trống cướp thiên hình, chủ có hình thương, nhất là tử vi thất sát cùng độ, hoặc tử vi phá quân cùng độ, càng sâu. Loại này tinh tượng, nhược chỗ thân cung mệnh tam phương tứ chính căn cơ hậu, thì chủ huynh đệ có rách nát suy sụp, hoặc trái lại yếu dựa vào dựa vào chính mình.
(ngũ) tử vi thiên mã cùng độ, hoặc tử vi thụ thiên mã củng chiếu, chủ các bôn đông tây, bất năng đoàn kết, bất năng hợp tác, bất năng giúp đở lẫn nhau. Bất quá, con này năng lực xuất hiện ở dần thân đã hợi tứ cung, bởi vì thiên mã cận ở cái này cung độ, cho nên giá tứ cung hợp xưng là bốn ngày mã địa. Bất quá, ở dần thân nhị cung, tử vi và Thiên phủ cùng độ, mà Thiên phủ tính bảo thủ yên ổn, bởi vậy, mỗi ngày mã cũng không chủ các bôn đông tây, cho nên giá khắc ứng với cận ở tử vi thất sát cùng độ thì mới là.
Tử vi tinh lâm thê cung
Chủ thê tử tính tình cao cường, có trượng phu khí, phải trì hôn, là năng lực giai lão. Hội chiếu phá quân, trước khi kết hôn chiêu gặp phá hư, trắc trở hoặc trắc trở. Như ở thìn tuất nhị cung, chủ phu thê bạc tình. Như phá quân sẽ cùng thiên hình, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gặp gỡ chiếu người, hình phạt chính khắc, tam thê của mệnh. Cùng trời phủ tinh cùng cung hoặc hành hội, chủ người già giai lão. Cùng trời gặp gỡ hợp, nên tiểu phối. Và tham lang tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn trợ giúp trì, tuy có trắc trở, có thể miễn khắc.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.