Header Ads

BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ HÁN VIỆT (PHẦN 6)


BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ (Phần 6)

第三四三簽
簽詩:出溫入寒,被薄衣單,去我慈航,難解橫愆。
解簽:因時運不濟及自己過錯,使得處境至為孤寂無助,應借助信仰力量以求自救。
343/-  QUẺ   THỨ          3  4  3
*Thi :xuất ôn nhập hàn , bị bạc y  đơn , khứ ngã từ hàng , nan  giải hoạnh khiên .
-Dịch:- ra ấm vào lạnh, chăn đơn áo chiếc, hãy cứu giúp tôi, thoát khỏi nạn tai.
*Giải  :Vì thời vận quá xấu và tự mình sai lầm nặng, nên không ai cứu giúp lúc nầy. Chỉ còn cách nhờ vào niềm tin của tín ngưỡng mình mà cầu cứu thôi.
第三四四簽
簽詩:三升三石放在一鬥,滿而溢,子自得。
解簽:示人不可削足適屨,亦寓有「滿招損」之意。
344/-  QUẺ    THỨ                3  4  4
*Thi :tam thăng tam thạch phóng tại nhất đấu , mãn nhi dật , tử  tự đắc .
-Dịch:- Ba thùng ba giạ chỉ đổ vào cái lít nên dư tràn ra ngoài, con sanh ra tự đắc.
*Giải  :Ý nói người ta không thể gọt bàn chân cho vừa với chiếc giày, cũng nói đến việc “hưởng thụ nhiều, tổn phúc đức” , nên cẩn thận chế giảm bớt.
第三四五簽
簽詩:誰說故鄉無滋味,飄零湖海在天涯,任咨嗟,中秋月隱春雨淋花,多少征人長憶家。
解簽:得此簽者,恐終年在外奔波,受盡寂寥之苦,常起思鄉之念。
345/-  QUẺ    THỨ             3  4  5
*Thi :thuỳ thuyết cố hương vô tư vị , phiêu linh hồ hải tại thiên nhai , nhậm  tư ta , trung  thu nguyệt ẩn ,xuân vũ lâm hoa , đa thiểu  chinh nhân trường  ức gia .
-Dịch:- Ai bảo rằng quê xưa không có mùi vị, tại sao khi phiêu linh hồ biển đến góc trời lại nhớ cố hương quay quắt ? Nhất là những ngày Trung Thu không có trăng, mưa phùn lất phất khóm hoa, biết bao nhiêu chinh nhân tha thiết nhớ nhà !
*Giải  :Người được quẻ nầy, quanh năm bôn ba lập nghiệp nơi xứ người, vào những đêm Thu quạnh quẽ, hết sức nhớ quê hương xứ sở.
第三四六簽
簽詩:雲散月當空,牛前馬後逢,張弓方抵禦,一箭定全功。
解簽:鼠年及羊年會有一舉成功機會。
346/  QUẺ    THỨ            3  4  6
*Thi :vân tán nguyệt đương không , ngưu tiền mã hậu phùng , trương cung phương để ngự  , nhất tiễn định toàn công .
-Dịch:- mây tan trăng trên trời—trước trâu sau ngựa,  gặp—giương cung lên phòng ngự--Một mũi tên thành công.
*Giải  :Được quẻ nầy, đến năm Tí và  Mùi sẽ có cơ hội nhất cử thành công.
第三四七簽
簽詩:馬進徐行似有程,月沈西海日東升,運來何必勞心力,風送江湖萬里清
解簽:目前機運欠佳,事情進行緩慢,日夜 勞,來日運轉,情況即可完全改觀。
347/-  QUẺ   THỨ               3  4  7
*Thi :mã tiến từ hàng  tự hữu trình , nguyệt trầm tây hải nhật đông thăng , vận lai hà tất lao tâm lực , phong tống giang hồ vạn lí  thanh .
-Dịch:-ngựa theo thứ tự bước lên đường—Trăng chìm xuống  biển Tây , mặt trời lên hướng Đông—Khi vận tốt đến khỏi phải hao phí tâm lực—Gió đưa sông hồ ngàn dậm trong.
*Giải  :Trước mắt vận hạn không tốt, công việc cứ chậm chạp rề rề, đêm ngày mệt nhọc. Rán đợi ít ngày nữa, sẽ có chuyển biến tốt, tình hình khả quan hơn.
第三四八簽
簽詩:雲橫山際水茫茫,千里長途望故鄉,蹇厄事來君莫恨,倚門惆悵立斜陽
解簽:困厄之事臨身,一時難以解除,惆悵難免,怨恨則不必。
348/-  QUẺ    THỨ               3  4  8
*Thi :vân hoành  sơn tế thuỷ mang mang , thiên lí  trường  đồ vọng cố hương , kiển ách sự lai quân mạc hận , ỷ môn trù trướng lập tà dương .
-Dịch:- Mây ngang đỉnh núi, nước mênh mông—Ngàn dậm đường xa nhớ cố hương—Khổ khó phủ vây,  xin chớ hận—Buồn rầu tựa cửa ngóng tà dương.
*Giải  :Việc khốn khó đến với mình, một lúc không thể giải trừ liền được. Hãy giảm bớt rầu buồn , đừng khởi tâm oán hận.
第三四九簽
簽詩:風波今已息,舟楫遇安流,自此功名遂,何須歎白頭。
解簽:一切紛爭已息,今後行程應平穩無險,刻下經營多順利,雖慢了些又何妨?
349/-  QUẺ       THỨ              3  4  9
*Thi :phong ba kim dĩ tức , châu  tiếp ngộ an lưu , tự thử công danh toại , hà tu thán bạch đầu .
-Dịch:- sóng gió nay đã yên—Thuyền tiếp tục lên đường—Từ giờ công danh toại—Sao còn than bạc đầu ?
*Giải  :tất cả phân tranh đã dừng, từ đây về sau hành trình êm ái không còn hiểm nguy. Kinh doanh nhiều thuận lợi, thành công rồi nhớ đừng bắt chước số người hay sanh tâm tự mãn đó nhé !
第三五○簽
簽詩:巴到平安地,江山萬里程,綠楊芳草處,風快馬蹄輕。
解簽:歷盡千辛萬苦,如今終入佳境。
350/-  QUẺ    THỨ             3  5  0
*Thi :ba đáo bình an địa , giang sơn vạn lí  trình , lục dương phương thảo  xứ , phong khoái mã đề khinh .
-Dịch:- Đến nước ba  an bình—Núi sông ngàn dậm qua—Nơi cỏ thơm dương xanh—Gió đưa ngựa phi nhanh.
*Giải  :Đã qua hết những ngày gian khổ, từ đây mọi việc sẽ an ổn tốt đẹp.
第三五一簽
簽詩:雕鶚當秋勢轉雄,乘風分翼到蟾宮,榮華若問將來事,先後名聲達九重
解簽:時來運轉,氣勢甚雄,做任何事均能順利無比。
351/-  QUẺ   THỨ            3  5  1
*Thi :điêu ngạc đương thu thế chuyển  hùng , thừa phong phân  dực đáo thiềm cung , vinh hoa nhược vấn tương  lai sự , tiên hậu danh thanh đạt cửu trùng .
-Dịch:- Con chim điêu và con cá sấu vào mùa Thu, thế chuyển sang mạnh bạo—Nương gió sãi cánh đến cung Thiềm—Nếu hỏi việc vinh hoa  ở tương lai—Trước sau  danh thơm tiếng tốt cũng đến tai vua.
第三五二簽
簽詩:鼠為患終宵不得甯,貓兒一叫幾夜太平,人豈識如獸,其理甚分明。
解簽:小人得志,囂張狂妄,但為時不長。
352/-   QUẺ   THỨ                 3  5  2
*Thi :thử vi  hoạn chung tiêu bất đắc nịnh , miêu nhi nhất khiếu kỷ dạ thái bình , nhân khởi  thức như thú , kỳ lý thậm phân  minh .
-Dịch:- Ban đêm chuột khó tránh khỏi tai họa, mèo kêu một tiến đêm sẽ bình yên. Nên biết việc người cũng tương tự việc của loài thú, lẽ ấy quá rõ ràng !
*Giải :Kẻ tiểu nhân lúc đắc chí sẽ hiu hiu tự đắc ngông cuồng, nhưng thời gian ấy không kéo dài đâu !
第三五三簽
簽詩:兩人在旁,太陽在上,照汝一寸心,仙機曾否明。
解簽:舉頭三尺有神明,與人相處莫欺心,是非到頭自分明。
353/- QUẺ   THỨ           3  5  3
*Thi :lưỡng nhân tại bàng , thái dương tại thượng , chiếu nhữ nhất thốn tâm , tiên cơ  tằng phủ minh .
-Dịch- hai người hai bên, mặt trời ở  trên cao, chiếu tấc lòng của anh, máy Tiên cơ từng không sáng.
*Giải  :Ngẫng đầu ba thước có thần minh luôn theo dõi con  người nên chớ coi thường, công tội (phải quấy)  đến lúc chết mới rõ ràng.
第三五四簽
簽詩:君子道消,小人道長,陰氣鬱鬱,陽氣不揚,如何如何,良賈深藏。
解簽:若大丈夫懷才不遇,則深藏不露乃為上策。
354/- QUẺ   THỨ              3  5  4
*Thi :quân tử  đạo tiêu , tiểu nhân đạo trưởng , âm khí uất  uất  , dương khí bất dương , như hà như hà , lương cổ  thâm tàng  .
-Dịch:- Đạo của quân tử thì nhỏ, đạo của tiểu nhân lại lớn, khí âm u ẩn, khí dương chẳng lên, biết làm sao đây ?—Cách hay nhất là “chôn sâu che giấu” nó đi.
*Giải  :Sống vào lúc mà đại trượng phu (quân tử) không thể phát triển được tài năng của mình, thì chọn cách “chôn sâu không để lộ ra” là thượng sách.
第三五五簽
簽詩:去到長安,東北轉角,逢著天門,便有下落。
解簽:未明,視所問事而定。
355/- QUẺ   THỨ           3  5  5
*Thi :khứ đáo Trường  An , đông bắc chuyển giác , phùng trước  thiên môn , tiện hữu hạ lạc  .
-Dịch:- đi tới Trường An (kinh đô), đổi hướng về phía Đông Bắc, gặp được cửa trời, liền có sự rơi xuống.
*Giải :chưa sáng sủa. tùy theo việc mà định liệu.
第三五六簽
簽詩:徐步入天臺,為聽好消息,采藥有仙童,洞府列春色。
解簽:機運不能坐等,要親自向可能之處探尋,尋必有所得。
356/- QUẺ   THỨ              3  5  6
*Thi :từ bộ nhập thiên đài , vi  thính hảo  tiêu tức , thái dược hữu tiên đồng , động  phủ liệt xuân sắc .
-Dịch:- thong thả vào thiên đài, nghe được tin tức tốt, hái thuốc có Tiên Đồng, trong động phủ hết sắc Xuân.
*Giải  :Tình trạng nầy không thể ngồi yên một chỗ được, phải tìm cầu người thân vấn kế, may ra có lối thoát cho mình.
第三五七簽
簽詩:思量一夜,不如打幹一番,若還錯,煩惱及肺肝。
解簽:此簽寓意至明。
357/- QUẺ   THỨ             3  5  7
*Thi :tư lương  nhất dạ , bất như đả cán nhất phiên , nhược hoàn thác , phiền não cập phế can .
-Dịch:- suy nghĩ một đêm, không bằng bắt tay vào làm một lần, nếu còn sai sót, phiền não với gan phổi (đem hết sức ra suy nghĩ tính toán)
*Giải  :Lời quẻ nói đã quá rõ.
第三五八簽
簽詩:心細膽粗,可勝上將之任,勇往前行成敗何必在心,胸中把持得定,敵人自能受困。
解簽:此簽寓意至明。
358/- QUẺ   THỨ      3  5  8
*Thi :tâm tế đảm thô , khả  thắng thượng  tướng chi nhiệm , dũng vãng tiền hành thành bại hà tất tại tâm , hung trung  bả trì đắc định , địch nhân tự năng thụ khốn .
-Dịch:- tâm nhỏ mật to có thể thắng công việc của thượng tướng, mạnh dạn tiến lên, việc thành bại nào chỉ do tâm, trong bụng đã nắm giữ sự định đoạt, kẻ địch sẽ tự thua mà thôi.
*Giải  :Lời quẻ đã nói rõ ràng.
第三五九簽
簽詩:天念苦修人,終不落紅塵,清心能見道,擾擾喪真靈。
解簽:對某件事能專心致志去做,收穫必不同凡響。
359/-  QUẺ   THỨ            3  5  9
*Thi :thiên niệm khổ tu nhân , chung bất lạc  hồng trần , thanh tâm năng kiến đạo , nhiễu nhiễu táng chân linh .
-Dịch:- trời biết người khổ tu, rốt ráo không rơi xuống hồng trần, lòng trong trắng có thể thấy đạo, sự phiền nhiễu làm mất chân linh.
*Giải  :Đối với bất cứ chuyện gì cũng phải chuyên tâm trì chí mà làm, thì kết quả cũng không nhỏ bao giờ.
第三六○簽
簽詩:捕兕於淵,求魚於山,從朝至暮,功負力捐,改弦易轍,庶可圖全。
解簽:走錯方向,用錯方法,難望有成,應改弦更張,另設他法,或有成就一天。
360/-  QUẺ    THỨ             3  6  0
*Thi :bộ huỷ   ư    uyên , cầu ngư ư sơn , tùng triêu  chí mộ , công phụ lực quyên , cải huyền dị triệt , thứ khả  đồ toàn .
-Dịch:- Bắt tê giác (cái) dưới hang sâu, bắt cá trên núi, từ sáng đến chiều, sức lực mòn mỏi, sửa đổi cách làm, may ra còn hy vọng.
*Giải  :đã đi sai phương hướng mà còn sai cả phương pháp nữa, nên khó mà thành công được. Nên sửa đổi lại phương pháp và hướng làm , mới mong có thể thành tựu vào  một ngày khác.
第三六一簽
簽詩:手持一木魚,沿街去化緣,不見徐公來,卻遇一鳥去。
解簽:所問之事恐徒勞無功。
361/-  QUẺ       THỨ            3  6  1
*Thi :thủ trì nhất mộc ngư , diên  nhai khứ hoá duyên , bất kiến từ công lai , khước ngộ nhất điểu khứ .
-Dịch:- tay cầm con cá gỗ (cái mõ) , trên đường đi hóa duyên (khất thực), chẳng thấy Ông Từ đến, chỉ gặp con chim bay.
*Giải  : Việc muốn hỏi e rằng chỉ bỏ công lao ra một cách  vô ích.
第三六二簽
簽詩:水火既濟,陰陽相契,育物新民,參天贊地。
解簽:所有衝突已化解,障礙亦撤除,環境無比和諧,適宜做任何事。
362/- QUẺ    THỨ            3  6  2
*Thi :thuỷ hoả kí tế , âm dương tương khế  , dục vật tân dân , tham thiên tán địa .
-Dịch:- được quẻ “Thủy hỏa kí tế”, âm dương khế hợp nhau, muốn  đổi mới sự vật , nghiên cứu rõ lẽ trời đất (tự nhiên) mà làm.
*Giải :Những xung đột cũ đã được hóa giải, chướng ngại đã tiêu trừ rồi, hoàn cảnh bây giờ rất tốt, thích nghi hoàn toàn với công việc.
第三六三簽
簽詩:騎玉兔,到廣寒,遇嫦娥,將桂攀,滿身馥鬱,兩袖馨香。
解簽:得此簽者機緣奇佳,得遇貴人,因而飛黃騰達事事遂心,如問姻緣,可得佳人。
363/- QUẺ    THỨ           3  6  3
*Thi :kỵ Ngọc Thố  , đáo Quảng Hàn , ngộ Thường Nga , tương  quế phàn , mãn thân phức uất  , lưỡng tụ hinh hương .
-Dịch:- Cỡi thỏ ngọc, đến cung Quảng Hàn,  gặp Hằng Nga, bẻ cành quế. Toàn thân sực nức  hương thơm. Hai tay áo cũng đầy mùi thơm.
*Giải  :Người được quẻ nầy, cơ duyên tốt đặc biệt, gặp được  quí nhân, như cỡi rồng vàng mọi việc đều toại lòng xứng  ý . Nếu hỏi về nhân duyên, gặp được kẻ “tâm đầu  ý  hợp”.
第三六四簽
簽詩:一個神道,隨爾去行,逢人說法,到處顯靈。
解簽:得此簽者手法高明,待人處事八面玲瓏,如有神道隨行。
364/- QUẺ   THỨ           3  6  4
*Thi :nhất cá thần đạo , tuỳ nhĩ khứ hành , phùng nhân thuyết pháp , đáo xứ hiển linh .
-Dịch:- một pháp thần đạo, tùy anh vận dụng, gặp người thuyết pháp, đền chỗ hiển linh.
*Giải  :Người được quẻ nầy có được thủ pháp cao minh, giải quyết công việc của người rất linh hoạt hiệu quả, như có được “thần thông” tùy nghi sử dụng vậy.
第三六五簽
簽詩:爐中火,沙裏金,功力到,丹鼎成。
解簽:功夫到了,任何事均可以做成。
365/- QUẺ   THỨ              3  6  5
*Thi :lô trung  hoả , sa  lí  kim , công lực đáo , đan đỉnh thành .
-Dịch:- lửa trong lò, vàng trong cát, công lực đến, lò thuốc linh đan luyện thành.
*Giải :Công phu đúng mức, việc gì cũng làm xong.
第三六六簽
簽詩:此去萬里程,卻遇見知音,同心共濟,大立勳名。
解簽:得此簽者將有遠行,並在當地遇知音,成家立業,贏得聲名。
366/- QUẺ   THỨ              3  6  6
*Thi :thử khứ vạn lí  trình , khước ngộ kiến tri âm , đồng tâm cộng tế , đại lập huân danh .
-Dịch:- chuyến đi nầy dài mưo6n dậm, may gặp được tri âm, cùng nhau hợp tác, làm nên việc lớn.
*Giải :Người được quẻ nầy, sắp có chuyến đi xa, đến nơi đó gặp được tri âm, nên gia thất với nhau, xây dựng sự nghiệp thành tựu mỹ mãn.
第三六七簽
簽詩:尋芳春日,適見花開,朵朵堪摘,枝枝可栽。
解簽:做任何事要能適當其時,才會處處逢源,事事順心。
367/-  QUẺ    THỨ                 3  6  7
*Thi :tầm phương xuân nhật , thích kiến hoa khai , đoá đoá kham trích , chi chi khả  tài .
-Dịch:- tìm mùi thơm ngày Xuân, vừa gặp hoa nở, mỗi đóa có thể hái, mỗi cành có thể trồng.
*Giải  :Muốn làm công việc gì thì đây là thời gian thích hợp nhất, lại biết rõ ngọn ngành  của nó, nên mọi việc đều đạt kết quả tốt.
第三六八簽
簽詩:龍一吟,雲便興,沖霄直上,快睹太平,為文為武,君君臣臣。
解簽:所問之事,已出現祥瑞之兆,很快就有和諧局面出現。
368/- QUẺ   THỨ              3  6  8
*Thi :long nhất ngâm , vân tiện hứng , xung tiêu trực thướng , khoái đổ thái bình , vi  văn vi  vũ , quân quân thần thần .
-Dịch:- rồng kêu lên, mây liền nổi, bay thẳng lên trời, nhanh thấy thái bình, làm văn làm vũ, vua vua tôi tôi.
*Giải :Việc muốn hỏi xuất hiện điềm lành, cục diện hài hòa sẽ xuất hiện nay mai.
第三六九簽
簽詩:虎出金榜,有勇亦何濟,怎似山翁,非富猶有趣。
解簽:若干情況出乎常情之外,不能以常理處之,此時須求助於專門人才。
369/- QUẺ   THỨ      3  6  9
*Thi :hổ xuất kim bảng , hữu dũng diệc hà tế , chẩm tự sơn ông , phi phú do hữu thú
-Dịch:- cọp ra khỏi bảng vàng, có sức mạnh cứu giúp mọi việc, nhưng giống như “sơn ông” (ông già ở núi) , không làm giàu là do  sở thích của ông.
*Giải  :Tình huống hiện tại vượt ra ngoài sự việc bình thường, không thể dùng những hiểu biết thông thường để giải quyết, cần phải cầu những người có khả năng chuyên môn góp ý giải quyết mới được.
第三七○簽
簽詩:過羊腸,入康莊,五陵裘馬,當思故鄉。
解簽:歷盡辛苦,而步入舒適稱意之環境,須飲水思源不可忘本。
370/- QUẺ    THỨ              3  7  0
*Thi :quá dương trường , nhập khang trang , ngũ lăng cừu mã , đương tư cố hương .
-Dịch:- qua đoạn đường quanh co như ruột dê, đến được trang trại lớn, hưởng mọi thứ tiện nghi, phải  nhớ đến quê xưa.
*Giải  :Trải qua hết mọi khó khăn gian khổ, đến được chỗ xứng ý toại lòng. Nên nhớ câu “uống nước nhớ nguồn” mà đừng lãng quên gốc tích.
第三七一簽
簽詩:火遭水克,火滅其光,水勢滔滔,源遠流長。
解簽:處理緊急情況,不能*切,須防後患。
371/-  QUẺ      THỨ              3  7  1
*Thi :hoả tao thuỷ khắc , hoả diệt kỳ quang , thuỷ thế thao thao , nguyên viễn lưu trường  .
-Dịch:- lửa gặp nước khắc, lửa mất ánh sáng, thế nước ào ào, gốc xa chảy dài.
*Giải :Giải quyết những việc khẩn cấp, phải nhanh nhưng  không thể làm đại làm càn, cũng còn phải nghĩ đến hậu hoạn về sau.
第三七二簽
簽詩:東閣筵開,佳客自來,高歌唱和,展挹舒懷。
解簽:得簽人已頗有名望,且樂於交際應酬,往來多為高雅之士。
372/- QUẺ   THỨ            3  7  2
*Thi :đông các diên khai , giai khách tự lai , cao ca xướng hoà , triển ấp thư hoài .
-Dịch:- gác Đông mở tiệc, khách quí tự đến, ca hát vui vầy, chơi đùa thoải mái.
*Giải  :Người được quẻ nầy là người có danh vọng địa vị cao, vui vẻ trong giao tiếp chiêu đãi , khách đến dự  toàn là những nhân vật có tiếng tăm.

第三七三簽
簽詩:世界似清寧,不知辭已休,打疊要小心,須防遭火 。
解簽:天下本無事,庸人自擾之,或謂「苦惱皆因強出頭」。
373/- QUẺ   THỨ            3  7  3
*Thi :thế giới tự thanh ninh , bất tri từ dĩ hưu , đả điệp yếu tiểu tâm , tu phòng tao hoả  .
-Dịch:- thế giới tự an ổn, chẳng biết làm hay nghỉ, bày ra việc cần cẩn thận, coi chừng bị lửa táp.
*Giải  :Trong thiên hạ vốn vô sự, do bởi con người tự làm loạn lên, cho nên nói là :- “Khổ não giai nhân cưỡng xuất đầu” (Có khổ là do con người bày bố  áp  đặt ra)
第三七四簽
簽詩:跳龍門,須激浪,雷電轟轟,踴躍萬丈。
解簽:要達崇高目標,須有超人本事,並能借機乘勢。
374/- QUẺ   THỨ        3  7  4
*Thi :khiêu long môn , tu kích lãng , lôi điện oanh oanh , dũng dược vạn trượng .
-Dịch:- nhảy cửa rồng, chống ngăn sóng, sấm điện ầm ầm, vọt cao muôn trượng.
*Giải  :Muốn đạt mục tiêu thật cao, ắt phải có bản lãnh siêu quần mới có đủ thế và lực thành tựu công việc.
第三七五簽
簽詩:山上有古松,亭亭沖漢鬥,幹老枝更長,天地生榮久。
解簽:順其自然,把握有利機運去求發展,才會有指望。
375/- QUẺ      THỨ              3  7  5
*Thi :sơn thượng hữu cổ tùng , đình đình xung hán đấu , cán lão chi cánh trường  , thiên địa sanh  vinh cửu .
-Dịch:- trên núi có cây tùng cổ, vút vút chỏi trời cao, thân già nhánh thật dài, trời đất nuôi dưỡng xanh tốt lâu dài.
*Giải  :Nếu biết vận dụng đúng theo quy luật tự nhiên mà phát triển công việc thì có thể thu đạt kết quả như ý.
第三七六簽
簽詩:誹謗言,勿計論,到頭來,數已定,碌碌浮生,不如安分。
解簽:對於挑撥離間之閑言雜語,不去理會,一切自有天數,冥冥之中報應不爽。
376/-  QUẺ   THỨ                3  7  6
*Thi :phỉ báng ngôn , vật kế luận , đáo đầu lai , số dĩ định , lục lục phù sinh , bất như an phận .
-Dịch:- Lời phỉ báng   xin đừng để ý –Việc đáo đầu thiên lý an bài—Bôn ba lận đận xưa nay—Sao bằng an phận qua ngày tháng trôi ?
*Giải  :Đối với những lời lẽ tạp nhạp thêu dệt lăng nhăng thì để ý đến làm gì ? Tất cả đều do định số cùng với  nhân quả thiện ác báo ứng nào có sai ngoa bao giờ.
第三七七簽
簽詩:一頭豬,可祭天地,雖喪身,亦算好處。
解簽:天生萬物必有用,寓意人萬勿連豬狗都不如。
377/-  QUẺ      THỨ               3  7  7
*Thi :nhất đầu trư , khả  tế thiên địa , tuy táng thân , diệc toán hảo xứ .
-Dịch:- một cái đầu heo cũng có thể cúng tế trời đất, tuy heo mất thân mạng mà giúp người được điều tốt.
*Giải  :Trời sanh muôn vật ắt có chỗ dùng, nhưng nói về cái “dụng” thì người và chó heo  phải có chỗ chẳng giống nhau.
第三七八簽
簽詩:與其日營營,何如夜忖忖,日裏多勞形,夜間卻安穩。
解簽:此簽寓意至明。
378/- QUẺ   THỨ           3  7  8
*Thi :dữ kỳ nhật doanh doanh , hà như dạ thổn  thổn  , nhật lí  đa lao hình , dạ gian khước an ổn .
-Dịch:- cứ theo ban ngày mà  lượn qua lượn lại  sao bằng đêm chỉ nằm  một chỗ, trong ngày nhiều nhọc mệt cực khổ, lúc ban đêm  an ổn chẳng lo sợ.
*Giải  : Lời quẻ nói đã quá rõ.
第三七九簽
簽詩:東風來,花自開,大家喝采,暢飲三杯。
解簽:萬事俱備,只欠東風,如今東風來了,自是令人開懷之事。
379/- QUẺ   THỨ           3  7  9
*Thi :đông phong lai , hoa tự khai , đại gia hát thái , sướng ẩm tam bôi .
-Dịch:- gió Đông đến , hoa tự nở, mọi người ngắm vẻ đẹp của nó,  thích thú uống ba chén rượu.
*Giải :muôn sự điều đủ, chỉ thiếu gió Đông. Nay gió Đông đã có, chính là lúc bắt đầu công việc hằng mong đợi của mình.
第三八○簽
簽詩:疏食飲水,樂在其中,膏梁美味,反使心朦。
解簽:知足常樂。
380/-  QUẺ   THỨ           3  8  0
*Thi :sơ  tự ẩm thuỷ , lạc  tại kỳ trung  , cao  lương mỹ vị , phản sử  tâm mông .
-Dịch:- ăn cơm hẩm uống nước lạnh, có niềm vui rồi, cao lương mỹ vị, làm tâm hoang mang chờ đợi.
*Giải :Biết tri túc thì luôn hưởng được niềm vui.
第三八一簽
簽詩:黃牛辟土,大力開疆,西成時候,谷米盈倉。
解簽:一分耕耘,一分收穫。
381/- QUẺ   THỨ           3  8  1
*Thi :huỳnh ngưu bích  thổ , đại lực khai cương , tây thành thời hậu , cốc mễ doanh thương .
-Dịch:- trâu vàng đất vua, sức lớn mở bờ cõi, lúc ở thành Tây, gão thóc đầy kho.
*Giải :một phen cày cấy, một phen thu hoạch (có làm có ăn)
第三八二簽
簽詩:蛇可化龍,頭角將出,平地一聲雷,方顯龍蛇力。
解簽:得此簽者在平凡中力求不凡,即將有所成就。
382/- QUẺ    THỨ             3  8  2
*Thi :xà khả  hoá long , đầu giác  tương xuất , bình địa nhất thanh lôi , phương hiển long xà lực .
-Dịch:- rắn có thể hóa rồng, đầu sừng sẽ hiện, đất bằng một tiếng sấm, mới biết sức rắn rồng.
*Giải  :Người được quẻ nầy là đang trong tình trạng bình thường, muốn cầu một lực phi thường, có cơ hội thành tựu ý muốn.
第三八三簽
簽詩:九華山頂,紫氣騰騰,異盡一舟,取去前行。
解簽:得簽者可望取得通達之機緣,從此一帆風順。
383/-  QUẺ    THỨ            3  8  3
*Thi :Cửu Hoa Sơn đỉnh  , tử khí đằng đằng , dị tận nhất châu  , thủ khứ tiền hành .
-Dịch:- cái đỉnh ở núi Cửu Hoa, sắc tía bốc lên cao, trùm phủ một chiếc thuyền, nhờ đó đi tới trước.
*Giải :Người được quẻ nầy là đạt cơ duyên may mắn, từ đây sẽ  “thuận buồm xuôi gió”.
第三八四簽
簽詩:人非孔顏鮮能無過,過而能改仍複無過,
   開花不足憑,結果方為准,放開懷抱意欣欣。
解簽:有錯要知悔改,做事務必落實,心胸寬大,人生才有意義。
384/- QUẺ   THỨ              3  8  4
*Thi :Nhân phi Khổng Nhan tiên  năng vô quá , quá nhi năng cải nhưng phức vô quá
-Khai hoa bất túc bằng , kết quả phương vi  chuẩn , phóng khai hoài bão ý hân hân .
-Dịch:- Ta không phải thánh nhân—Làm sao không có lỗi—Có lỗi biết sửa đổi—Xem như không có lỗi.
-Hoa nở chẳng đủ nương (nương tựa)—Có kết quả là tốt—Công việc hễ làm xong—Trong tâm luôn vui vẻ.
*Giải:- Có sai lầm phải biết hối cải mới có thể thành tựu công việc. Tâm mình  nên khoan dung rộng rãi, cuộc sống mới có ý nghĩa tốt đẹp.
--------------------------------------------------------------------------
*Hết phần dịch   384  quẻ  “Bí bản Gia Cát Thần Số”.
1/- BÀI  KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI TÌM QUẺ:-
Vì trong chánh văn không có bài khấn nguyện để xin quẻ, nay tôi tạm dùng bài Khải Thần sau đây để ứng dụng cho đầy đủ:-
BÀI  KHẢI  THẦN
(vái nguyện trước khi tìm quẻ  BÍ  BẢN GIA CÁT THẦN SỐ)
“Trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng. Có ngờ thì hỏi, có bói thì thông. Hữu thành hữu thần, hữu  cầu  hữu  ứng.
Hôm nay là ngày…………tháng …………năm …………………, lúc ……… giờ………
Con tên là ………………………………………,   ………………tuổi, ở tại ………………………………
Gặp sự quan tâm , lòng đương thắc mắc, dám xin cung  thỉnh Đức Gia Cát Võ Hầu lai lâm chứng giám.
Hay khen hèn chê, để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà qua, hầu có thể tránh dữ tìm lành, đổi tai làm phúc.
Nay  khải.”


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.