Header Ads

DƯƠNG BÀN 24 SƠN AN MÔN PHÓNG THỦY CA QUYẾT

( KHẨU QUYẾT KHAI MÔN PHÓNG THỦY)
1* Nhâm hướng nhâm môn canh giáp an.
Thủy lưu tân quí tự nhiên hoan
Tý sửu cấn dần giai bất cát
Kiền hợi hoàng tuyền nhạ họa ương
2* Tý hướng tân giáp sửu môn cát.
Tân nhâm thủy lộ dã tăng tường
Nhược phùng càn cấn hoàng tuyền vị 
Chiêu hại phá tài đại nạn đương
3* Quý hướng quý môn diệc khả đương.
Ngoại môn giáp ất dữ tân cung
Thủy lưu giáp ất tân nhâm khứ 
Sửu cấn mão dậu tứ môn hung.
4* Sửu hướng quý giáp hảo môn đình 
Nhâm quý thủy lộ diệc nghi hưng
Nhược phùng sữu mùi tần chiêu họa 
Kiền hợi mão cung tổng bất thành.
5* Cấn hướng thân nhâm xá phương tinh 
Thủy lưu nhâm tị phúc phi khinh
Quý phùng hoàng tuyền giáp vị độc 
Minh linh tuyệt tự mịch chân nhân.
6* Dần hướng dần môn nhâm ất cường.
Thủy lưu nhâm ất diệc quang xương
Nhược phùng cấn tị mão môn xuất 
Chủ nhân yểu chiết thiếu đinh vong.
7* Giáp hướng mão môn ất quý thân.
Nhâm môn nhất vị thập phần hưng
Phóng thủy tiện tòng quý ất khứ 
Cấn mão thìn vị họa lai tầm.
8* Mão hướng mão môn tối cát xương 
Cánh hành mão vị diệc cao cường
Phóng thủy tu giao bính đinh khứ 
Tốn cấn hoàng tuyền nhạ họa ương.
9* Ất hướng mão môn đinh quý xương 
Phóng thủy bính giáp đinh vi dương
Tân thìn ngọ mùi tần chiêu ác 
Tốn vị hoàng tuyền thị bất tường.
10* Thìn hướng thìn môn giáp ất đinh 
Thủy lưu đinh giáp ất phương vinh
Mão ngọ khôn phương giai bất cát 
Tốn tị hoàng tuyền đại bất an.
11* Tốn hướng tốn môn đinh giáp phương 
Thủy nghi đinh giáp bất nghi quá
Bính ất tu phòng hoàng tuyền vị 
Phạm trược điên cuồng đại bất an.
12* Tị hướng bính đinh môn tối giai 
Bính đinh ất thủy cánh vô sai
Tốn thủy hoàng tuyền thiết vật kiến 
Mão ngọ khôn thìn nha ác tai

13* Bính hướng bính môn giáp canh môn 
Đinh mùi phóng thủy diệc gia quan
Nhược phùng mão dậu thìn tốn vị 
Quân tặc chiêu họa vạn thiên ban.
14* Ngọ hướng ngọ vi canh đinh môn.
Phóng thủy ất bính đinh diệc hưng
Nhược tòng khôn tốn hành môn lộ 
Nhân đinh linh thối tiệm phiêu linh.
15* Đinh hướng đinh môn ất canh long 
Phóng thủy bính đinh dã hưng thông
Môn khai ngọ khôn mão mùi giả 
Phá tận gia tài bá sự hung.
16* Mùi hướng canh đinh cập bính tân 
Phóng thủy khai môn nhất khái hành
Tối kị khôn dậu ngọ phương vị 
Thử thuộc hoàng tuyền họa bất an.
17* Khôn hướng tối cát bính tân môn 
Thủy lưu bính tân nghi phân minh
Nhược phùng dậu canh môn đương tị 
Chiêu phi chí tụng bất tăng đình.
18* Thân hướng đinh tân xuất quan lang 
Thủy lưu tân bính xuất điền trang
Nhược thị ngọ khôn an môn lộ 
Hoành tử chiêu quan thối bại vong
19* Canh hướng canh môn tối cát xương 
Bính đinh canh thủy vô họa ương
Nhược phùng dậu ngọ nghi đương tị 
Khôn vị hoàng tuyền xuất đảo điên.
20* Dậu hướng dậu vị thối môn đình 
Thái dương củng chiếu tại canh tân
Phóng thủy tất tòng đinh tân khứ 
Kiền khôn lưỡng vị hoạ lai lâm.
21* Tân hướng canh tân đinh nhâm hưng 
Chánh tân nhất vị phúc lộc vinh
Trạch thủy tất yếu canh nhâm xuất 
Kiền khôn nhị vị họa trùng trùng.
22* Tuất hướng môn lộ nhâm quý canh 
Nhâm quý phóng thủy dã nghi hành
Phạ phùng kiền cấn hoàng tuyền thủy 
Ngộ khôn tý ngọ họa nan đương.
23* Kiền hướng kiền khôn thị cát tường 
Mão môn chi lộ nãi canh thân
Phóng thủy chi nghi canh quý khứ 
Nhâm tý hoàng tuyền bát sát lâm.
24* Hợi hướng hợi môn độc bất gia 
Phóng thủy quý vị diệc vô soa
Canh quý diệc thị quan quý vị 
Kiền nhâm bát sát thị hoàng tuyền.
Phóng Thủy Khai Môn Thiết Nghi Thận Dụng .

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.