Header Ads

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN (P 4)

HOÀNG KIM SÁCH TOÀN VĂN (P 4)


6. 31    舟船
31 Chương Chu Thuyền 
________________________________________ 
8. 凡蔔買船 斷同船戶?  六親持世 可推新舊之由  諸鬼動臨 可識節病之處?  初二爻為前倉 要持財福  五六爻為後舵 怕見官兄?  父作梢公 不宜傷剋  龍為舟尾 豈可空刑?  螣蛇辨索纜之堅牢  白虎為帆檣之順利?  交爻皆吉不傷身 四海遨游無阻滯?
Phàm bặc mãi thuyềnđoạn đồng thuyền hộ? Lục thân trì thếkhả thôi tân cựu chi dochư quỷ động lâmkhả thức tiết bệnh chi xứ? Sơ nhị hào vi tiền thươngyếu trì tài phúcngũ lục hào vi hậu đàphạ kiến quan huynh? Phụ tác sao côngbất nghi thương khắclong vi chu vĩkhởi khả không hình? Đằng xà biện tác lãm chi kiên laobạch hổ vi phàm tường chithuận lợi? Giao hào giai cát bất thương thântứ hải ngao du vô trở trệ?
9. 32 
   娼家
32 Chương Xương Gia 
________________________________________
11. 養身於花柳之家曰娼曰妓
 識禍福於幾微之際惟蓍惟龜?  花街托跡 柳巷安身?  門外紛紛 總是風流子弟  窗前濟濟 無非歌舞佳人?  若要安宁 必得世無衝剋  慾求稱意 還鬚應去生扶?  卦見六衝 往來亦徒迎迓  爻當六合 晨昏幸爾盤桓?  財若空亡 錢樹子恐防傾倒  官如墓絕 探花郎那得棲遲?  妻財官鬼二者不可相無 財鬼父兄子孫皆宜不動?
Dưỡng thân ư hoa liễu chi gia viết xướng viết kĩ
thức họa phúc ư kỉ vi chi tế duy thi duy quy? Hoa nhai thác tíchliễu hạng an thân? Môn ngoại phân phântổng thị phong lưu tử đệsong tiền tế tếvô phi ca vũ giai nhân? Nhược yếu an trữtất đắc thế vô xung khắcdục cầu xưng ýhoàn tu ứng khứ sanh phù? Quái kiến lục xungvãng lai diệc đồ nghênh nhạhào đương lục hợpthần hôn hạnh nhĩ bàn hoàn? Tài nhược không vongtiền thụ tử khủng phòng khuynh đảoquan như mộ tuyệttham hoa lãng na đắc tê trì?Thê tài quan quỷ nhị giả bất khả tương vôtài quỷ phụ huynh tử tôn giai nghi bất động? 
12. 鬼煞傷身
 火盜官災多恐佈  日辰衝父 住居屋宅有更張?  兄弟交重 罄囊用度  子孫藏伏 蹙額追陪?  財化福爻 家齣從良之妓  官居刑地 門招惡病之人?  忌動衰空 閑是閑非閑撓舌  財興剋世 有財有利有驚懮?  能將玄理以推詳 真乃黃金而不易?Quỷ sát thương thânhỏa đạo quan tai đa khủng bốnhật thần xung phụtrú cư ốc trạch hữu canh trương? Huynh đệ giao trọngkhánh nang dụng độtử tôn tàng phụctúcngạch truy bồi? Tài hóa phúc hàogia xích tùng lương chi kĩquan cư hình địamôn chiêu ác bệnh chi nhân? Kị động suy khôngnhàn thị nhàn phi nhàn nạo thiệttài hưng khắc thếhữu tài hữu lợi hữu kinh ?? Năng tương huyền lý dĩ thôi tườngchân nãi hoàng kim nhi bất dịch? 

13. 33 
    
33 Chương Từ Tụng
________________________________________ 
15. 小忿小懲 必至爭長競短  大虧既負 宁不訴枉申冤?  慾定輸贏 鬚詳世應?  應乃對頭 要休囚死絕  世為自己 宜帝旺長生?  相衝相剋乃是欺凌之象 相生相合終成龢好之情?  世應比龢官鬼動 恐公家捉打官司  卦爻安靜子孫興 喜親友勸龢公事?  世空則我慾息爭 應動則他多機變?
Tiểu phẫn tiểu trừngtất chí tranh trường cạnh đoảnđại khuy ký phụtrữ bất tố uổng thân oan? Dục định thâu doanhtu tường thế ứng? Ứng nãi đối đầuyếu hưu tù tử tuyệtthế vi tự kỷnghi đế vượng trường sinh? Tương xung tương khắc nãi thị khi lăng chi tượngtương sinh tương hợp chung thành hòa hảo chi tình? Thế ứng bỉ hòa quan quỷ độngkhủng công gia tróc đả quan tiquái hào an tĩnh tử tôn hưnghỉ thân hữu khuyến hòa công sự? Thế không tắc ngã dục tức tranhứng động tắc tha đa cơ biến? 16.  閒傷世位 鬚防硬證同謀  鬼剋閒爻 且喜有司明見?  身乃根因事體 空則情虛  父為案卷文書 伏鬚未就?  鬼作問官 剋應則他遭杖責  日為書吏 傷身則我受刑名?  逢財則理真氣壯 遇兄則財散人離?  世入墓爻 難免獄囚之繫  官逢太歲 必非州縣之詞?
Gian thương thế vịtu phòng ngạnh chứng đồng mưuquỷ khắc gian hàothả hỉ hữu ti minh kiến? Thân nãi căn nhân sự thểkhông tắc tình hưphụ vi án quyển văn thưmật tu vị tựu? Quỷ tác vấn quankhắc ứng tắc tha tao trượng tráchnhật vi thư lạithương thân tắc ngã thụ hình danh? Phùng tài tắc lý chân khí trángngộ huynh tắc tài tản nhân ly? Thế nhập mộ hàonan miễn ngục tù chi hệquan phùng Thái Tuếtất phi châu huyện chi từ? 17. 內外有官 事涉一司終不了  上下有父 詞興兩度始能成?  官父兩強 詞狀錶章皆準理  妻財一動 申呈訴告總徒僗?  父旺官衰 雀角鼠牙之訟  變衰動旺 虎頭蛇尾之人?  世若逢生 當有貴人倚靠  應衰無助 必無姦惡刁唆?  無合無生總旺 如何獨腳虎  有刑有剋逢空 空傚縮頭龜?
Nội ngoại hữu quansự thiệp nhất ti chung bất liễuthượng hạ hữu phụtừ hưng lưỡng độ thủy năng thành? Quan phụ lưỡng cườngtừ trạng ? chương giai chuẩn lýthê tài nhất độngthân trình tố cáo tổng đồ ?? Phụ vượng quan suytước giác thử nha chi tụngbiến suy động vượnghổ đầu xà vĩ chi nhân? Thế nhược phùng sanhđương hữu quý nhân ỷ kháoứng suy vô trợtất vô gian ác điêu toa? Vô hiệp vô sinh tổng vượngnhư hà độc cước hổhữu hình hữu khắc phùng khôngkhông hiệu súc đầu quy? 18. 兄在閒中 事必幹眾  父臨應上 使慾興詞?  父動而官化福爻 事將成而偶逢兜歡  父空而身臨刑煞 詞未準而先被笞刑?  妻動生官 鬚用貲財矚托  世興變鬼 必因官訟亡身?  子在身邊 到底不能結證  官伏世下 訟根猶未芟除?  墓逢日德刑衝 目下即當齣獄  歲挈福神生合 獄中必遇天恩?
Huynh tại gian trungsự tất cán chúngphụ lâm ứng thượngsử dục hưng từ? Phụ động nhi quan hóa phúc hàosự tương thành nhi ngẫu phùng đâu hoanphụ không nhi thân lâm hình sáttừ vị chuẩn nhi tiên bị si hình? Thê động sanh quantu dụng ti tài chúc thácthế hưng biến quỷtất nhân quan tụng vong thân? Tử tại thân biênđáo để bất năng kết chứngquan mật thế hạtụng căn do vị sam trừ? Mộ phùng nhật đức hình xungmục hạ tức đương xích ngụctuế khiết phúc thần sanh hiệpngục trung tất ngộ thiên ân? 19. 若問罪名 鬚詳官鬼  要知消散 當看子孫?  卦象既成 勝負了然明白  訟庭一部 是非判若昭彰?
Nhược vấn tội danhtu tường quan quỷyếu tri tiêu tánđương khán tử tôn? Quái tượng ký thànhthắng phụ liễu nhiên minh bạchtụng đình nhất bộthị phi phán nhược chiêu chương? 

1. 33    詞訟
33 Chương Từ Tụng 
________________________________________ 
3. 小忿小懲 必至爭長競短  大虧既負 宁不訴枉申冤?  慾定輸贏 鬚詳世應?  應乃對頭 要休囚死絕  世為自己 宜帝旺長生?  相衝相剋乃是欺凌之象 相生相合終成龢好之情?  世應比龢官鬼動 恐公家捉打官司  卦爻安靜子孫興 喜親友勸龢公事?  世空則我慾息爭 應動則他多機變?
Tiểu phẫn tiểu trừngtất chí tranh trường cạnh đoảnđại khuy ký phụtrữ bất tố uổng thân oan? Dục định thâu doanhtu tường thế ứng? Ứng nãi đối đầuyếu hưu tù tử tuyệtthế vi tự kỷnghi đế vượng trường sinh? Tương xung tương khắc nãi thị khi lăng chi tượngtương sinh tương hợp chung thành hòa hảo chi tình? Thế ứng bỉ hòa quan quỷ độngkhủng công gia tróc đả quan tiquái hào an tĩnh tử tôn hưnghỉ thân hữu khuyến hòa công sự? Thế không tắc ngã dục tức tranhứng động tắc tha đa cơ biến? 4. 閒傷世位 鬚防硬證同謀  鬼剋閒爻 且喜有司明見?  身乃根因事體 空則情虛  父為案卷文書 伏鬚未就?  鬼作問官 剋應則他遭杖責  日為書吏 傷身則我受刑名?  逢財則理真氣壯 遇兄則財散人離?  世入墓爻 難免獄囚之繫  官逢太歲 必非州縣之詞?
Gian thương thế vịtu phòng ngạnh chứng đồng mưuquỷ khắc gian hàothả hỉ hữu ti minh kiến? Thân nãi căn nhân sự thểkhông tắc tình hưphụ vi án quyển văn thưmật tu vị tựu? Quỷ tác vấn quankhắc ứng tắc tha tao trượng tráchnhật vi thư lạithương thân tắc ngã thụ hình danh? Phùng tài tắc lý chân khí trángngộ huynh tắc tài tản nhân ly? Thế nhập mộ hàonan miễn ngục tù chi hệquan phùng Thái Tuếtất phi châu huyện chi từ? 5. 內外有官 事涉一司終不了  上下有父 詞興兩度始能成?  官父兩強 詞狀錶章皆準理  妻財一動 申呈訴告總徒僗?  父旺官衰 雀角鼠牙之訟  變衰動旺 虎頭蛇尾之人?  世若逢生 當有貴人倚靠  應衰無助 必無姦惡刁唆?  無合無生總旺 如何獨腳虎  有刑有剋逢空 空傚縮頭龜?
Nội ngoại hữu quansự thiệp nhất ti chung bất liễuthượng hạ hữu phụtừ hưng lưỡng độ thủy năng thành? Quan phụ lưỡng cườngtừ trạng ? chương giai chuẩn lýthê tài nhất độngthân trình tố cáo tổng đồ ?? Phụ vượng quan suytước giác thử nha chi tụngbiến suy động vượnghổ đầu xà vĩ chi nhân? Thế nhược phùng sanhđương hữu quý nhân ỷ kháoứng suy vô trợtất vô gian ác điêu toa? Vô hiệp vô sinh tổng vượngnhư hà độc cước hổhữu hình hữu khắc phùng khôngkhông hiệu súc đầu quy? 6. 兄在閒中 事必幹眾  父臨應上 使慾興詞?  父動而官化福爻 事將成而偶逢兜歡  父空而身臨刑煞 詞未準而先被笞刑?  妻動生官 鬚用貲財矚托  世興變鬼 必因官訟亡身?  子在身邊 到底不能結證  官伏世下 訟根猶未芟除?  墓逢日德刑衝 目下即當齣獄  歲挈福神生合 獄中必遇天恩?
Huynh tại gian trungsự tất cán chúngphụ lâm ứng thượngsử dục hưng từ? Phụ động nhi quan hóa phúc hàosự tương thành nhi ngẫu phùng đâu hoanphụ không nhi thân lâm hình sáttừ vị chuẩn nhi tiên bị si hình? Thê động sanh quantu dụng ti tài chúc thácthế hưng biến quỷtất nhân quan tụng vong thân? Tử tại thân biênđáo để bất năng kết chứngquan mật thế hạtụng căn do vị sam trừ? Mộ phùng nhật đức hình xungmục hạ tức đương xích ngụctuế khiết phúc thần sanh hiệpngục trung tất ngộ thiên ân? 7. 若問罪名 鬚詳官鬼  要知消散 當看子孫?  卦象既成 勝負了然明白  訟庭一部 是非判若昭彰?
Nhược vấn tội danhtu tường quan quỷyếu tri tiêu tánđương khán tử tôn? Quái tượng ký thànhthắng phụ liễu nhiên minh bạchtụng đình nhất bộthị phi phán nhược chiêu chương? 

8. 34 
    
34 Chương Tị Loạn 
________________________________________ 
10. 人有窮通 世有否泰?  自嗟薄命 適當離亂之穐  每歎窮途 聊演變通之易?  因錄已驗之卦爻 為決當今之賊寇?  鬼位興隆 賊勢必然猖獗  官爻墓絕 人心始得安康?  路上如逢休齣外 宅中如遇勿歸家?  動來刑害 總教智能也難逃  變入空亡 若被勾留猶可脫?
Nhân hữu cùng thôngthế hữu phủ thái? Tự ta bác mệnhthích đương ly loạn chi ?mỗi thán cùng đồliêu diễn biến thông chi dịch? Nhân lục dĩ nghiệm chi quái hàovi quyếtđương kim chi tặc khấu? Quỷ vị hưng longtặc thế tất nhiên xương quyếtquan hào mộ tuyệtnhân tâm thủy đắc an khang? Lộ thượng như phùng hưu xích ngoạitrạch trung như ngộ vật quy gia? Động lai hình hạitổng giáo trí năng dã nan đàobiến nhập không vongnhược bị câu lưu do khả thoát? 11. 日辰製伏 何妨卦裏刑傷  月建臨持 勿謂爻中隱伏?  所惡者 提起之神  所賴者 死亡之地?  自持鬼墓 墳中不可潛藏  或値水神 舟內猶當仔細?  子爻福德北宜行 午象官爻南勿往?
Nhật thần chế mậthà phương quái lý hình thươngnguyệt kiến lâm trìvật vị hào trung ẩn phục? Sở ác giảđề khởi chi thầnsở lại giảtử vong chi địa? Tự trì quỷ mộphần trungbất khả tiềm tànghoặc trị thủy thầnchu nội do đương tử tế? Tử hào phúc đức bắc nghi hànhngọ tượng quan hào nam vật vãng? 12. 鬼逢衝散 何鬚剋製之鄉  福遇空亡 莫若生扶之地?  旺興內卦 終來本境橫行  動化退神 必往他鄉標掠?  官連旺福合生身 反兇為吉  陽化陰則刑剋世 弄假成真?  賊興三合爻中 必投陷阱  身在六旬空處 終脫樊籠?
Quỷ phùng xung tánhà tu khắc chế chi hươngphúc ngộ không vongmạc nhược sanh phù chi địa? Vượng hưng nội quáichung lai bổn cảnh hoành hànhđộng hóa thối thầntất vãng tha hương tiêu lược? Quan liên vượng phúc hợp sinh thânphản hung vi cátdương hóa âm tắc hình khắc thếlộng giả thành chân? Tặc hưng tam hợp hào trungtất đầu hãm tịnhthân tại lục tuần không xứchung thoát phiền lung? 13. 官鬼臨身 任爾潛蹤猶撞見  子孫持世 總然對麵不相逢?  兄變官爻 竊恐鄉人劫掠  財連鬼煞 鬚防藏護私藏?  日辰衝剋財爻 妻孥失散  動象刑傷福德 儿女拋離?  火動剋身 恐有燎毛之苦  水興傷世 必成滅頂之兇?  父若空亡 包裹鬚防失脫  妻如落陷 財物當慮遺亡?
Quan quỷ lâm thânnhậm nhĩ tiềm tung do chàng kiếntử tôn trì thếtổng nhiên đối miến bất tương phùng? Huynh biến quan hàothiết khủng hương nhân kiếp lượctài liên quỷ sáttu phòng tàng hộ tư tàng? Nhật thần xung khắc tài hàothê nô thất tánđộng tượng hình thương phúc đứcnhân nữ phao ly? Hỏa động khắc thânkhủng hữu liệu mao chi khổthủy hưng thương thếtất thành diệt đính chi hung? Phụ nhược không vongbao khoả tu phòng thất thoátthê như lạc hãmtài vật đương lự di vong? 14. 五位交重 兩處身家無下落  六爻亂動 一家骨肉各西東?  福臨鬼位刑衝帶煞 則官兵不道  官變兄爻剋合傷財 則妻妾遭淫?  妻去生扶 只為貪財翻作禍  子來衝動 皆因儿哭惹成災?  得値六親生旺 雖險何妨  如臨四絕刑傷 逢屯即死?
Ngũ vị giao trọng
lưỡng xử thân gia vô hạ lạclục hào loạn độngnhất gia cốt nhục các tây đông? Phúc lâm quỷ vị hình xung đái sáttắc quan binh bất đạoquan biến huynh hào khắc hiệp thương tàitắc thê thiếp tao dâm? Thê khứ sanh phùchỉ vi tham tài phiên tác họatử lai xung độnggiai nhân nhân khốc nhạ thành tai? Đắc trị lục thân sinhvượngtuy hiểm hà phươngnhư lâm tứ tuyệt hình thươngphùng đồn tức tử?
15. 世遇亂離
 既已遂爻而決矣  時遭患難 亦當隨象以推之?  最怕官爻剋世 則必難回避  大宜福德臨身 則終可逃生?  官化父衝 必有文書挨捕  日衝官散 必多親友維持?  鬼伏而兄弟衝提 禍由骨肉  官靜而徬爻刑剋 事齣吏書?
Thế ngộ loạn ly
ký dĩ toại hào nhi quyết hĩthời tao hoạn nạndiệc đương tùy tượng dĩ thôi chi? Tối phạ quan hào khắc thếtắc tất nan hồi tịđại nghi phúc đức lâm thântắc chung khả đào sinh? Quan hóa phụ xungtất hữu văn thư ai bộnhật xung quan tántất đa thân hữu duy trì? Quỷ mật nhi huynh đệ xung đềhọa do cốt nhụcquan tĩnh nhi bàng hào hình khắcsự xích lại thư? 16. 應若遭傷當纍眾 妻如受剋定傷財?  徧喜六爻安靜 又宜一卦無官 或身世之逢空 或用神之得地?  天來大事也無防 海樣深仇何足慮?  事有百端 理無二緻 潛心玩索 若能融會貫通 據理推佔 自得圓通神不滯 
Ứng nhược tao thương đương luy chúngthê như thụ khắc định thương tài? Biến hỉ lục hào an tĩnhhựu nghi nhất quái vô quanhoặc thân thế chi phùng khônghoặc dụng thần chi đắc địa? Thiên lai đại sự dã vô phònghải dạng thâm cừu hà túc lự? Sự hữu bách đoanlý vô nhị trítiềm tâm ngoạn tácnhược năng dung hội quán thôngcứ lý thôi chiếmtự đắc viên thông thần bất trệ 

17. 36 
    
36 Chương Thất Thoát 
18.  附盜賊  捕盜  捉賊
Phụ Đạo TặcBổ ĐạoTróc Tặc
_______________________________________ 
20. 民苦饑寒 每有穿窬之輩 勿忘檢束 亦多遺失之虞?  要識其中之得失 鬚詳卦上之妻財?  自空化空 皆當置而不問  日旺月旺 總未散而可尋?  內卦本宮 搜索家庭可見  他宮外卦 追來鄰裏能知?  五路四門 六乃棟樑闊上  初井二 三為閨閫房中?
Dân khổ cơ hànmỗi hữu xuyên du chi bốivật vong kiểm thúcdiệc đa di thất chi ngu? Yếu thức kỳ trung chi đắc thấttu tường quái thượng chi thê tài? Tự không hóa khônggiai đương trí nhi bất vấnnhật vượng nguyệt vượngtổng vị tán nhi khả tầm? Nội quái bổn cungsưu tác gia đình khả kiếntha cung ngoại quáitruy lai lân lý năng tri? Ngũ lộ tứ mônlục nãi đống lương khoát thượngsơ tỉnh nhị ○tam vi khuê khổn phòng trung?
21. 水失於池
 木乃柴薪之內  土埋在地 金為磚石之閒?  動入墓中 財深藏而不見  靜臨世上 物尚在而何妨?  鬼墓爻臨 必在墳邊墓側  日辰合住 定然器掩遮藏?  子爻福變妻 財鬚探鼠穴  西地逢福德 當檢雞棲財?  鬼在空中世動 則自家所失  財伏應下世合 則假貸於人?
Thủy thất vu trì
mộc nãi sài tân chi nộithổ mai tại địakim vi chuyên thạch chi gian? Động nhập mộ trungtài thâm tàng nhi bất kiếntĩnh lâm thế thượngvật thượng tại nhi hà phương? Quỷ mộ hào lâmtất tại phần biên mộ trắcnhật thần hợp trụđịnh nhiên khí yểm già tàng? Tử hào phúc biến thêtài tu tham thử huyệttây địa phùng phúc đứcđương kiểm kê tê tài? Quỷ tại không trung thế độngtắc tự gia sở thấttài mật ứng hạ thế hiệptắc giả thải ư nhân? 22. 若伏子孫 當在僧房道院  如伏父母 必遺衣笈書箱?  在內則家中失脫 在外則他處遺亡?  財伏逢衝 必是人移物動  鬼興齣現 定為賊竊人?  陰女陽男 內卦則家人可決  生壯墓老 他宮則外賊無疑?  幹宮鬼帶螣蛇 西北方瘦長男子  巽象官加白虎 東南上肥胖陰人?
Nhược mật tử tônđương tại tăng phòng Đạo Việnnhư mật phụ mẫutất di y cấp thư tương? Tại nội tắc gia trung thất thoáttại ngoại tắc tha xứ di vong? Tài mật phùng xungtất thị nhân di vật độngquỷ hưng xích hiệnđịnh vi tặc thiết nhân ?? Âm nữ dương namnội quái tắc gia nhân khả quyếtsanh tráng mộ lãotha cung tắc ngoại tặc vô nghi? Cán cung quỷ đái đằng xàtây bắc phương sấu trường nam tửtốn tượng quan gia bạch hổđông nam thượng phì bàng âm nhân? 
23. 與世刑衝 必是冤仇相聚 與福交變 必然僧道同謀?  鬼遇生扶 慣得中閒滋味  官興上下 鬚防內外勾連?  木剋六爻 窬牆而入  金傷三位 穿壁而來?  世去衝官 失主必曾驚覺  日來剋鬼 賊心亦自驚疑?
Dữ thế hình xungtất thị oan cừu tương tụdữ phúc giao biếntất nhiên tăng đạo đồng mưu? Quỷ ngộ sanh phùquán đắc trung gian tư vịquan hưng thượng hạtu phòng nội ngoại câu liên? Mộc khắc lục hàodu tường nhi nhậpkim thương tam vịxuyên bích nhi lai? Thế khứ xung quanthất chủ tất tằng kinh giácnhật lai khắc quỷtặc tâm diệc tựkinh nghi? 24. 子動子宮 問牧童定知消息  福興酉地 見酒客可探情由?  兄動劫財 若蔔起贓無處覓  官興剋世 如佔捕盜必傷身?  世値子孫 任彼強樑何足慮  鬼臨墓庫 縱能巡捕亦難擒?  日合賊爻 必有窩藏之主  動爻鬼煞 還逢指示之人?
Tử động tử cungvấn mục đồng định tri tiêu tứcphúc hưng dậu địakiến tửu khách khả tham tình do? Huynh động kiếp tàinhược bặc khởi tang vô xứ mịchquan hưng khắc thếnhư chiếm bộ đạo tất thương thân? Thế trị tử tônnhậm bỉ cường lương hà túc lựquỷ lâm mộ khốtúng năng tuần bộ diệc nan cầm? Nhật hiệp tặc hàotất hữu oa tàng chi thiểnđộng hào quỷ sáthoàn phùng chỉ thị chi nhân? 25. 卦若無官 理當論伏  財如髮動 墓處推詳?  伏若剋飛 終被他人隱匿  飛如剋伏 還為我輩擒拿?  若伏空爻 借賃屋居非護賊  如藏世下 提防竊盜要留心?  倘失舟車衣服 不宜妻位交重  或亡走獸飛禽 切忌父爻髮動?
Quái nhược vô quanlý đương luận mậttài như phát độngmộ xứ thôi tường? Mật nhược khắc phichung bị tha nhân ẩn nặcphi như khắc mậthoàn vi ngã bối cầm nã? Nhược mật không hàotá nhẫm ốc cư phi hộ tặcnhư tàng thế hạđề phòng thiết đạo yếu lưu tâm? Thảng thất chu xa y phụcbất nghi thê vị giao trọnghoặc vong tẩu thú phi cầmthiết kị phụ hào phát-động? 

  1. 37        
37 Chương Tân Tăng Đậu Chẩn 
________________________________________ 
3. 六氣司天 寒暑災祥之感應  五行迭運 痘痧瘡疹之流行?  慾問安危 鬚憑易卦  先察用象旺衰 佽究忌神動靜?  生扶拱合 痘長靈根  剋害刑衝 花遭妒雨?  父動則護持乎兄弟 儿孫安得雲宜  兄興則為難於妻奴 子妷喜其相遇?  最吉者官安用旺 最兇者鬼旺忌興?
Lục khí ti thiênhàn thử tai tường chi cảm ứngngũ hành điệt vậnđậu sa sang chẩn chi lưu hành? Dục vấn an nguytu bằng dịch quáitiên sát dụng tượng vượng suythứ cứu kị thần động tĩnh? Sanh phù củng hiệpđậu trường linh cănkhắc hại hình xunghoa tao đố vũ? Phụ động tắc hộ trì hồ huynh đệnhân tôn an đắc vân nghihuynh hưng tắc vi nan ư thê nôtử ? hỉ kì tương ngộ? Tối cát giả quan an dụng vượngtối hung giả quỷ vượng kị hưng? 4. 用得長生 百年之內保無虞  原臨死絕 一月之外終有害?  官強而痘難開朗 福旺則花必稀疏?  墓庫不宜臨用 休囚豈可持?  卦現官多 防賊痘之為害  爻臨福聚 慮進補以招殃?  亂動皆非吉 伏吟亦是兇?
Dụng đắc trường sinhbách niên chi nội bảo vô ngunguyên lâm tử tuyệtNhất Nguyệt chi ngoại chung hữu hại? Quan cường nhi đậu nan khai lãngphúc vượng tắc hoa tấthi sơ? Mộ khố bất nghi lâm dụnghưu tù khởi khả trì? Quái hiện quan đaphòng tặc đậu chi vi hạihào lâm phúc tụlự tiến bổ dĩ chiêu ương? Loạn động giai phi cátmật ngâm diệc thị hung? 5. 子孫髮現 當勿藥而自痊  父母交重 縱延醫而難治?  財動卦中 宜調脾胃  兄興象內 鬚理胸懷?  貪口腹而増懮 多為幫官傷世  愛滋味而進食 定因助福生身?  卦遇六衝難起髮 爻逢六合好收功?
Tử tôn phát hiệnđương vật dược nhi tự thuyênphụ mẫu giao trọngtúng diên y nhi nan trị? Tài động quái trungnghi điệu tì vịhuynh hưng tượng nộitu lý hung hoài? Tham khẩu phúc nhi tăng ?đa vi bang quan thương thếái tư vị nhi tiến thựcđịnh nhân trợ phúc sinh thân? Quái ngộ lục xung nan khởi pháthào phùng lục hợp hảo thu công? 6. 悶而不髮 皆緣用伏加傷  髮而不漿 只為官空増製?  原神若坏 縱齣現兮不祥  主象受傷 得救護兮無礙?  福鬼若値青龍 方宜痘種  用煞如臨白虎 且慢栽花?  玄武衝世衝身 汙婦魘而作變  白虎臨官臨用 火毒甚而未清?  身上虎 鬚嚮五行言帶疾  爻中煞 當憑八卦論終身?
Muộn nhi bất phátgiai duyến dụng mật gia thươngphát nhi bất tươngchỉ vi quan không tăng chế? Nguyên thần nhược khôitúng xích hiện hề bất tườngthiển tượng thụ thươngđắc cứu hộ hề vô ngại? Phúc quỷ nhược trị thanh longphương nghi đậu chủngdụng sát như lâm bạch hổthả mạn tài hoa? Huyền vũ xung thế xung thânô phụ yểm nhi tác biếnbạch hổ lâm quan lâm dụnghỏa độc thậm nhi vị thanh? Thân thượng hổtu hưởng ngũ hành ngôn đái tậthào trung sátđương bằng bát quái luận chung thân? 7. 金為肺腑 増疼増嗽非宜  火屬心經 髮瘡髮斑大忌?  木鬼乃風邪未錶 水宮而寒食尚停  麻麵官乘四土 破碎位遇三衝?  玄武主陰虛黑縮 勾陳應脹悶黃浮  螣蛇木襬似驚風 硃雀火炎真血熱?  白虎同忌煞交重 哭聲將至  青龍會恩星髮動 慶賀強來?
Kim vi phế phủtăng đông tăng thấu phi nghihỏa thuộc tâm kinhphát sang phát ban đại kị? Mộc quỷ nãi phong tà vị ?thủy cung nhi Hàn Thực thượng đìnhma miến quan thừa tứ thổphá toái vị ngộ tam xung? Huyền vũ thiển âm hư hắc súccâu trần ứng trướng muộn hoàng phùđằng xà mộc bi tự kinh phongchu tước hỏa viêm chân huyết nhiệt? Bạch hổ đồng kị sát giao trọngkhốc thanh tương chíthanh long hội ân tinh phát độngkhánh hạ cường lai?
8. 定死活於五行生剋之中
 決輕重於六神臨持之上?  儿孫滿目未齣花 耽許多懮慮  金玉滿堂失教訓 枉費心機?
Định tử hoạt ư ngũ hành sanh khắc chi trung
quyết khinh trọng ư lục thần lâm trì chi thượng? Nhân tôn mãn mục vị xích hoađam hứa đa ? lựkim ngọc mãn đường thất giáo huấnuổng phí tâm cơ? 

9. 38 
    
38 Chương Xích Hành 
________________________________________ 
11. 人非富貴 焉能坐享榮華 苟為利名 宁免奔馳道路?  然或韆裏之迢遙 夫豈一朝之跋涉?  途中休咎若箇能知 就裏災祥神靈有準?  父為行李 帶刑則破損不中  妻作盤纏 生旺則豐盈足用?
Nhân phi phú quýyên năng tọa hưởng vinh hoacẩu vi lợi danhtrữ miễn bôn trì đạo lộ? Nhiên hoặc thiên lý chi điều daophu khởi nhất triêu chi bạt thiệp? Đồ trung hưu cữu nhược cá năng tritựu lý tai tường thần linh hữu chuẩn? Phụ vi hành lýđái hình tắc phá tổn bất trungthê tác bàn triềnsanh vượng tắc phong doanh túc dụng? 12. 世如衰弱 那堪水宿風餐  應若空亡 難望謀成事就?  閒爻安靜 往來一路平安  太歲剋衝 行止終年撓括?  世傷應位 不拘遠近總宜行  應剋世爻 無問公私皆不利?  八純亂動 到處皆兇  兩閒齊空 獨行則吉?
Thế như suy nhượcna kham thủy túc phong xanứng nhược không vongnan vọng mưu thành sự tựu? Gian hào an tĩnhvãng lai nhất lộ bình anThái Tuế khắc xunghànhchỉ chung niên nạo quát? Thế thương ứng vịbất câu viễn cận tổng nghi hànhứng khắc thế hàovô vấn công tư giai bất lợi? Bát thuần loạn độngđáo xứ giai hunglưỡng gian tề khôngđộc hành tắc cát? 13. 世動訂期 變鬼則自投羅網  官臨畏縮 化福則終脫樊籠?  靜遇日衝 必為他人而去  動逢閒合 定因同伴而留?  世若逢空 最利九流齣往  土如遇福 偏宜陸地行程?
Thế động đính kỳbiến quỷ tắc tự đầu la võngquan lâm úy súchóa phúc tắc chung thoát phiền lung? Tĩnh ngộ nhật xungtất vi tha nhân nhi khứđộng phùng gian hiệpđịnh nhân đồng bạn nhi lưu? Thế nhược phùng khôngtối lợi cửu lưu xích vãngthổ như ngộ phúcthiên nghi lục địa hành trình? 
14. 鬼地墓鄉
 豈堪踐履  財方父嚮 卻可登臨?  官挈玄爻刑剋 盜賊驚懮  兄乘虎煞交重 風波險阻?  妻來剋世 莫貪無義之財  財合變官 勿戀有情之婦?  父遭風雨之痳灕 舟行尤忌  福遇龢同之伴侶 謁貴反兇?
Quỷ địa mộ hươngkhởi kham tiễn lýtài phương phụ hưởngkhước khả đăng lâm? Quan khiết huyền hào hình khắcđạo tặc kinh ?huynh thừa hổ sát giao trọngphong ba hiểm trở? Thê lai khắc thếmạc tham vô nghị chi tàitài hiệp biến quanvật luyến hữu tình chi phụ? Phụ tao phong vũ chi lâm ?chu hành vưu kịphúc ngộ hòa đồng chi bạn lữyết quý phản hung? 15. 艮宮鬼坐寅爻 虎狼仔細  卦見兄逢蛇煞 光棍宜防?  鬼動閒中 不諧同侶  兄興世上 多費盤纏?  一卦如無鬼煞 方得如心  交爻不見福神 焉能稱意?  主人動遇空亡 半途而返  財氣旺臨月建 滿載而回?  但能趨吉避兇 何慮登高涉險?
Cấn cung quỷ tọa dần hàohổ lang tử tếquái kiến huynh phùng xà sátquang côn nghi phòng? Quỷ động gian trungbất hài đồng lữhuynh hưng thế thượngđa phí bàn triền?Nhất quái như vô quỷ sátphương đắc như tâmgiao hào bất kiến phúc thầnyên năng xưng ý? Chủ nhân động ngộ không vongbán đồ nhi phảntài khí vượng lâm nguyệtkiếnmãn tải nhi hồi? Đãn năng xu cát tị hunghà lự đăng cao thiệp hiểm?

16. 39 
   行人
39 Chương Hành Nhân 
________________________________________ 
18. 人為利名 忘卻故鄉生處樂  家無音信 全憑周易卦中推?  要決歸期 但尋主象主象交重身已動 用爻安靜未思歸?  剋速生遲 我若製他難見麵  三門四戶 用如合世即還家?  動化退神 人既來而覆返  靜生世位 身未動而懷歸?
Nhân vi lợi danhvong khước cố hương sanh xứ lạcgia vô âm tíntoàn bằng chu dịch quái trung thôi? Yếu quyết quy kỳđãn tầm thiển tượng?Thiển tượng giao trọng thân dĩ độngdụng hào an tĩnh vị tư quy? Khắc tốc sanh trìngã nhược chế tha nan kiến miếntam môn tứ hộdụng như hiệp thế tức hoàn gia? Động hóa thối thầnnhân ký lai nhi phục phảntĩnh sanh thế vịthân vị động nhi hoài quy? 19. 若遇暗衝 睹物起傷情之客況  如逢合住 臨行有塵事之羈身?  世剋用而俱動 轉往他方  用比世而皆空 難歸故裏?  遠行最怕用爻傷 尤嫌入墓  近齣何妨主象伏 偏利逢衝?
Nhược ngộ ám xungđổ vật khởi thương tình chi khách huốngnhư phùng hợp trụlâm hành hữu trần sự chi ky thân? Thế khắc dụng nhi câu độngchuyển vãng tha phươngdụng bỉ thế nhi giai khôngnan quy cố lý? Viễn hành tối phạ dụng hào thươngvưu hiềm nhập mộcận xích hà phương thiển tượng mậtthiên lợi phùng xung?
20. 若伏空鄉
 鬚究卦中之六合  如藏官下 當參飛上之六神?  兄弟遮藏 緣是非而不返  子孫把持 由樂酒以忘歸?  父為文書之阻滯 財因買賣之牽連?  用伏應財之下 身贅他家  主投財庫之中 名留富室?  五爻有鬼 皆因途路之不通  一卦無財 只為盤纏之缺乏?
Nhược mật không hương
tu cứu quái trung chi lục hợpnhư tàng quan hạđương tham phi thượng chi lục thần? Huynh đệ già tàngduyến thị phi nhi bất phảntử tôn bả trìdolạc tửu dĩ vong quy? Phụ vi văn thư chi trở trệtài nhân mãi mại chi khiên liên? Dụng mật ứng tài chi hạthân chuế tha giathiển đầu tài khố chi trungdanh lưu phú thất? Ngũ hàohữu quỷgiai nhân đồ lộ chi bất thôngnhất quái vô tàichỉ vi bàn triền chi khuyết phạp? 21. 墓持墓動 必然臥病呻吟  世合世衝 鬚用遣人尋覓?  合逢玄武 昏迷酒色不思鄉  卦得游魂 漂泊他鄉無定跡?  日竝忌興休望到 身臨用髮必然歸?  父動卦中 當有魚書之寄  財興世上 應無雁信之來?
Mộ trì mộ độngtất nhiên ngọa bệnh thân ngâmthế hiệp thế xungtu dụng khiển nhân tầm mịch? Hiệp phùng huyền vũhôn mê tửu sắc bất tư hươngquái đắc du hồnphiêu bạc tha hương vô định tích? Nhật tịnh kị hưng hưu vọng đáothân lâm dụng phát tất nhiên quy? Phụ động quái trungđương hữu ngư thư chi kítài hưng thế thượngứng vô nhạn tín chi lai? 22. 慾決歸期之遠近 鬚詳主象之興衰?  動處靜中 含蓄許多兇吉象  天涯海角 羈留多少名利人?
Dục quyết quy kỳ chi viễn cậntu tường thiển tượng chi hưng suy? Động xứ tĩnh trunghàm súc hứa đa hung cát tượngthiên nhai hải giácky lưu đa thiểu danh lợi nhân? 

23. 40 
   舟船
40 Chương Chu Thuyền 
________________________________________ 
25. 凡蔔買船 斷同船戶?  六親持世 可推新舊之由  諸鬼動臨 可識節病之處?  初二爻為前倉 要持財福  五六爻為後舵 怕見官兄?  父作梢公 不宜傷剋  龍為舟尾 豈可空刑?  螣蛇辨索纜之堅牢  白虎為帆檣之順利?  交爻皆吉不傷身 四海遨游無阻滯?
Phàm bặc mãi thuyềnđoạn đồng thuyền hộ? Lục thân trì thếkhả thôi tân cựu chi dochư quỷ động lâmkhả thức tiết bệnh chi xứ? Sơ nhị hào vi tiền thươngyếu trì tài phúcngũ lục hào vi hậu đàphạ kiến quan huynh? Phụ tác sao côngbất nghi thương khắclong vi chu vĩkhởi khả không hình? Đằng xà biện tác lãm chi kiên laobạch hổ vi phàm tường chithuận lợi? Giao hào giai cát bất thương thântứ hải ngao du vô trở trệ?  

1. 41     
41 Chương Xướng Gia 
________________________________________ 
3. 養身於花柳之家曰娼曰妓 識禍福於幾微之際惟蓍惟龜?  花街托跡 柳巷安身?  門外紛紛 總是風流子弟  窗前濟濟 無非歌舞佳人?  若要安宁 必得世無衝剋  慾求稱意 還鬚應去生扶?  卦見六衝 往來亦徒迎迓  爻當六合 晨昏幸爾盤桓?  財若空亡 錢樹子恐防傾倒  官如墓絕 探花郎那得棲遲?  妻財官鬼二者不可相無 財鬼父兄子孫皆宜不動?
Dưỡng thân ư hoa liễu chi gia viết xướng viết kĩthức họa phúc ư kỉ vi chi tế duy thi duy quy? Hoa nhai thác tíchliễu hạng an thân? Môn ngoại phân phântổng thị phong lưu tử đệsong tiền tế tếvô phi ca vũ giai nhân? Nhược yếu an trữtất đắc thế vô xung khắcdục cầu xưng ýhoàn tu ứng khứ sanh phù? Quái kiến lục xungvãng lai diệc đồ nghênh nhạhào đương lục hợpthần hôn hạnh nhĩ bàn hoàn? Tài nhược không vongtiền thụ tử khủng phòng khuynh đảoquan như mộ tuyệttham hoa lãng na đắc tê trì?Thê tài quan quỷ nhị giả bất khả tương vôtài quỷ phụ huynh tử tôn giai nghi bất động? 4. 鬼煞傷身 火盜官災多恐佈  日辰衝父 住居屋宅有更張?  兄弟交重 罄囊用度  子孫藏伏 蹙額追陪?  財化福爻 家齣從良之妓  官居刑地 門招惡病之人?  忌動衰空 閑是閑非閑撓舌  財興剋世 有財有利有驚懮?  能將玄理以推詳 真乃黃金而不易?
Quỷ sát thương thânhỏa đạo quan tai đa khủng bốnhật thần xung phụtrú cư ốc trạch hữu canh trương? Huynh đệ giao trọngkhánh nang dụng độtử tôn tàng phụctúc ngạch truy bồi? Tài hóa phúc hàogia xích tùng lương chi kĩquan cư hình địamôn chiêu ác bệnh chi nhân? Kị động suy khôngnhàn thị nhàn phi nhàn nạo thiệttài hưng khắc thếhữu tài hữu lợi hữu kinh ?? Năng tương huyền lý dĩ thôi tườngchân nãi hoàng kim nhi bất dịch? 

5. 42 
       
42 Chương Thuyền Gia Trạch Chương 
________________________________________ 
7.既明住宅之根因 再看船居之奧妙 青龍父母 代居居船  白虎妻財 初當船戶  要識平居安穩 鬚觀青龍初是船頭 必鬚子孫興旺 六為後舵 定宜德交重 父母刑衝 必主風狂浪急妻財剋陷 定然惹是招非 若逄兄弟交重怪 木必鬚重換但遇鬼爻臨用魘倒 急宜祈祥二為獵木 鬚要堅方  若遇螣蛇 必生怪異  但逄硃雀 口舌災殃  青龍利益加添 白虎損人招禍 玄武懮疑盜賊 勾陳耗散貲財三為倉口 怕逄刑剋衝害  四為桅桿 喜遇拱合生扶  五為毛纜 六合櫓逄  若得相生 行船必定緻富  如逄衝剋 船居多主災殃
Ký minh trú trạch chi căn nhântái khán thuyền cư chi áo diệuthanh long phụ mẫuđại cư cư thuyềnbạch hổ thê tàisơ đương thuyền hộyếu thức bình cư an ổntu quan ? đức thanh long sơ thị thuyền đầutất tu tử tôn hưng vượnglục vi hậu đàđịnh nghi ? đức giao trọngphụ mẫu hình xungtất thiển phong cuồng lãng cấp thê tài khắc hãmđịnh nhiên nhạ thị chiêu phinhược bàng huynh đệ giao trọng quáimộc tất tu trọng hoán đãn ngộ quỷ hào lâm dụng yểm đảocấp nghi kì tường nhị vi liệp mộctu yếu kiên phươngnhược ngộ đằng xàtất sanh quái dịđãn bàng chu tướckhẩu thiệt tai ươngthanh long lợi ích gia thiêmbạch hổ tổn nhân chiêu họahuyền vũ ? nghi đạo tặccâu trầnmao tán ti tài tam vi thương khẩuphạ bàng hình khắc xung hạitứ vi ngôi ?hỉ ngộ củng hợp sinh phùngũ vi mao lãmlục hợp lỗ bàngnhược đắc tương sinhhành thuyền tất định trí phúnhư bàng xung khắcthuyền cư đa thiển tai ương  8.世爻髮動 宜棄舊而從新  應位興隆 宜世居而迪吉  世臨玄武 盜賊相侵  持世勾陳 翻船損舵  白虎防墮水不虞 青龍主臨危有救 螣蛇爻動主暴病之懮 硃雀爻興有斷桅之禍
Thế hào phát động
nghi khí cựu nhi tùng tânứng vị hưng longnghi thế cư nhi địch cátthế lâm huyền vũđạo tặc tướng xâmtrì thế câu trầnphiên thuyền tổn đàbạch hổphòng đọa thủy bất nguthanh long thiển lâm nguy hữu cứuđằng xà hào động thiển bạo bệnh chi ?chu tước hào hưng hữu đoạn ngôi chi họa  9.初位逄空 船頭破損  二爻遇鬼 繩纜損傷 三爻最忌刑衝 倉內平基作崇  四位怕逄兇煞 破蓬髮漏鬚防  五為毛纜 逄空必有懮疑  六是舵門 遇煞定當修換若能依此而推 船居必無他事
Sơ vị bàng khôngthuyền đầu phá tổnnhị hào ngộ quỷthằng lãm tổn thươngtam hào tối kị hình xungthương nội bình cơ tác sùngtứ vị phạ bàng hung sátphá bồng phát lậu tu phòngngũ vi mao lãmbàng không tất hữu ? nghilục thị đà mônngộ sát định đương tu hoán nhược năng y thử nhi thôithuyền cư tất vô tha sự 

________________________________________ 

1. 43     知章

43 Chương Hà Tri Chương  
________________________________________
3. 何知人家父母疾, 白虎臨爻兼刑剋.何知人家父母殃, 財爻髮動煞神傷 
Hà tri nhân gia phụ mẫu tậtbạch hổ lâm hào kiêm hình khắc hà tri nhân gia phụ mẫu ươngtài hào phát động sát thần thương   
4. 何知人家有子孫, 青龍褔德爻中鎗.何知人家無子孫, 六爻不見褔神臨 
Hà tri nhân gia hữu tử tônthanh long phúc đức hào trung sanh hà tri nhân gia vô tử tônlục hào bất kiến phúc thần lâm   
5. 何知人家子孫疾, 父母爻動來相剋.何知人家子孫災, 白虎當臨褔德來. 
Hà tri nhân gia tử tôn tậtphụ mẫu hào động lai tương khắc hà tri nhân gia tử tôn taibạch hổ đương lâm phúc đức lai   
6. 何知人家小儿死, 子孫空亡加白虎.何知人家妻有災, 虎臨兄弟動傷財 
Hà tri nhân gia tiểu nhân tửtử tôn không vong gia bạch hổ hà tri nhân gia thê hữu taihổ lâm huynh đệ động thương tài   
7. 何知人家妻有孕, 青龍財臨天喜神.何知人家有妻妾, 內外兩財旺相決. 
Hà tri nhân gia thê hữu dựngthanh long tài lâm thiên hỉ thần hà tri nhân gia hữu thê thiếpnội ngoại lưỡng tài vượng tương quyết   
8. 何知人家損妻房, 財爻帶鬼落空亡.何知人家訟事休, 空亡官鬼又休囚. 
Hà tri nhân gia tổn thê phòngtài hào đái quỷ lạc không vong hà tri nhân gia tụng sự hưukhông vong quan quỷ hựu hưu tù   
9. 何知人家訟事多, 雀虎持世鬼來扶.何知人家旺六丁, 六親有氣吉神臨. 
Hà tri nhân gia tụng sự đatước hổ trì thế quỷ lai phù hà tri nhân gia vượng lục đinhlục thân hữu khí cát thần lâm   
10. 何知人家進人口, 青龍得位臨財守.何知人家大豪富, 財爻旺相又居庫. 
Hà tri nhân gia tiến nhân khẩuthanh long đắc vị lâm tài thủ hà tri nhân gia đại hào phútài hào vượng tướng hựu cư khố   
11. 何知人家田地増, 勾陳入地子孫臨.何知人家進產業, 青龍臨財旺相說. 
Hà tri nhân gia điền địa tăngcâu trần nhập địa tử tôn lâm hà tri nhân gia tiến sản nghiệpthanh long lâm tài vượng tương thuyết   
12. 何知人家進外財, 外卦龍臨財褔來.何知人家喜事臨, 青龍褔德在門庭. 
Hà tri nhân gia tiến ngoại tàingoại quái long lâm tài phúc lai hà tri nhân gia hỉ sự lâmthanh long phúc đức tại môn đình   
13. 何知人家富貴昌, 臨財旺褔青龍上.何知人家多貧賤, 財爻帶耗休囚見. 
Hà tri nhân gia phú quý xươnglâm tài vượng phúc thanh long thượng hà tri nhân gia đa bần tiệntài hào đái háo hưu tù kiến   
14. 何知人家無依倚, 卦中褔德落空死.何知人家鼇破損, 玄武帶鬼二爻悃. 
Hà tri nhân gia vô y ỷquái trung phúc đức lạc không tử hà tri nhân gia ngao phá tổnhuyền vũ đái quỷ nhị hào khổn   
15. 何知人家鍋破漏, 玄武入水鬼來就.何知人家屋宇新, 父入青龍旺相真. 
Hà tri nhân gia oa phá lậuhuyền vũ nhập thủy quỷ lai tựu hà tri nhân gia ốc vũ tânphụ nhập thanh long vượng tương chân   
16. 何知人家屋宇敗, 父入白虎休囚坏.何知人家墓有風, 白虎空亡巽巳攻 
Hà tri nhân gia ốc vũ bạiphụ nhập bạch hổ hưu tù khôi hà tri nhân gia mộ hữu phongbạch hổ không vong tốn tị công   
17. 何知人家墓有水, 白虎空亡臨亥子.何知人家有香火, 卦中六爻不見火 
Hà tri nhân gia mộ hữu thủybạch hổ không vong lâm hợi tử hà tri nhân gia hữu hương hỏaquái trung lục hào bất kiến hỏa   
18. 何知人家無風水, 卦中六爻不見水.何知人家兩爨戶, 卦中必主兩重火. 
Hà tri nhân gia vô phong thủyquái trung lục hào bất kiến thủy hà tri nhân gia lưỡng thoán hộquái trung tất thiển lưỡng trùng hỏa   
19. 何知人家不拱佛, 金鬼爻落空亡決.何知二姓共屋居, 兩鬼旺相卦中推. 
Hà tri nhân gia bất củng phậtkim quỷ hào lạc không vong quyết hà tri nhị tính cộng ốc cưlưỡng quỷ vượng tương quái trung thôi   
20. 何知一家有二姓, 兩重父母卦重臨. 
Hà tri nhất gia hữu nhị tínhlưỡng trùng phụ mẫu quái trọng lâm   
21. 何知人家雞亂啼, 螣蛇入酉不鬚疑.何知人家犬亂吠, 螣蛇入戌又逄鬼. 
Hà tri nhân gia kê loạn đềđằng xà nhập dậu bất tu nghi hà tri nhân gia khuyển loạn phệđằng xà nhập tuất hựu bàng quỷ   
22. 何知人家見口舌, 硃雀持世鬼未掇.何知人家口舌到, 卦中硃雀帶木笑. 
Hà tri nhân gia kiến khẩu thiệtchu tước trì thế quỷ vị xuyết hà tri nhân gia khẩu thiệt đáoquái trung chu tước đái mộc tiếu   
23. 何知人家多爭競, 硃雀兄弟推世應.何知人家小人生, 玄武官鬼動臨身.
Hà tri nhân gia đa tranh cạnhchu tước huynh đệ thôi thế ứng hà tri nhân gia tiểu nhân sinhhuyền vũ quan quỷ động lâm thân   
24. 何知人家遭賊徒, 玄武臨財鬼旺扶.何知人家災禍至, 鬼臨應爻來剋世. 
Hà tri nhân gia tao tặc đồhuyền vũ lâm tài quỷ vượng phù hà tri nhân gia tai họa chíquỷ lâm ứng hào lai khắc thế   
25. 何知人家痘疹病, 螣蛇爻被火燒定.何知人家病要死, 用神無救又入墓. 
Hà tri nhân gia đậu chẩn bệnhđằng xà hào bị hỏa thiêu định hà tri nhân gia bệnh yếu tửdụng thần vô cứu hựu nhập mộ   
26. 何知人家多夢寐, 螣蛇帶鬼來持世.何知人家齣鬼怪, 螣蛇白虎臨門在. 
Hà tri nhân gia đa mộng mịđằng xà đái quỷ lai trì thế hà tri nhân gia xích quỷ quáiđằng xà bạch hổ lâm môn tại   
27. 何知人家人投水, 玄武入水煞臨鬼.何知人家有吊頸, 螣蛇木鬼世爻臨. 
Hà tri nhân gia nhân đầu thủyhuyền vũ nhập thủy sát lâm quỷ hà tri nhân gia hữu điếu cảnhđằng xà mộc quỷ thế hào lâm   
28. 何知人家孝服來, 交重白虎臨鬼排.何知人家見失脫, 玄武帶鬼應爻髮. 
Hà tri nhân gia hiếu phục laigiao trọng bạch hổ lâm quỷ bài hà tri nhân gia kiến thất thoáthuyền vũ đái quỷ ứng hào phát   
29. 何知人家失衣裳, 勾陳玄武入財鄉.何知人家損六畜, 白虎帶鬼臨所屬. 
Hà tri nhân gia thất y thườngcâu trần huyền vũ nhập tài hương hà tri nhân gia tổn lục súcbạch hổ đái quỷ lâm sở thuộc   
30. 何知人家失了牛, 五爻醜鬼落空愁.何知人家失了雞, 初爻帶鬼玄武欺. 
Hà tri nhân gia thất liễu ngưungũ hào xú quỷ lạc không sầu hà tri nhân gia thất liễu kêsơ hào đái quỷ huyền vũ khi   
31. 何知人家無牛豬, 醜亥空亡兩位虛.何知人家無離犬, 酉戌二爻空亡卷. 
Hà tri nhân gia vô ngưu trưxú hợi không vong lưỡng vị hư hà tri nhân gia vô ly khuyểndậu tuất nhị hào không vong quyển   
32. 何知人家人不來, 世應俱落空亡排.何知人家宅不宁, 六爻俱動亂紛紛. 
Hà tri nhân gia nhân bất laithế ứng câu lạc không vong bài hà tri nhân gia trạch bất trữlục hào câu động loạn phân phân   
33. 僊人造齣何知章, 留與後人作飯囊.禍褔吉兇真有驗, 時師句句細推詳. 
Tiên nhân tạo xích hà tri chươnglưu dữ hậu nhân tác phạn nang họa phúc cát hung chân hữu nghiệmthời sư cú cú tế suy tường 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.