Header Ads

PHONG THỦY TRONG VIỆC QUY HOẠCH & THIẾT KẾ (2)


PHONG THỦY TRONG VIỆC QUY HOẠCH & THIẾT KẾ (2)

Quy hoạch phương hướng của đường xá là 1 việc quan trọng, vì nó có ảnh hưởng quyết định đến sự thịnh, suy của mọi căn nhà nằm dọc trên con đường đó, nên cần được tính toán và quy hoạch cẩn thận. Chứ không thể chỉ vì vấn đề thuận tiện, đỡ tốn kém về tiền của hoặc công sức mà thiết lập qua loa được, vì sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, nếu như con đường được thiết lập theo những tuyến độ xấu. Muốn hiểu rõ hơn về vấn đề này thì trước hết cần phải biết Phong thủy chia phương hướng ra thành 24 hướng, với mỗi hướng bao gồm 15 độ, nên tổng cộng là 24 x 15 = 360 độ.
Tuy nhiên, trong 24 hướng đó, mặc dù mỗi hướng chiếm đúng 15 độ, nhưng nếu muốn nhà cửa được tốt thì hướng nhà chỉ nên nằm trùng với tọa độ chính giữa của 1 trong 24 hướng đó, hoặc lệch (sang bên phải hay bên trái) khoảng 3 độ so với tọa độ đó mà thôi, chứ không nên nằm ở bất kỳ độ số nào trong khoảng 15 độ đó. Lý do không những chỉ vì vấn đề thuần khí, phạm độ số Không vong (như đã nói trong bài “Chọn hướng nhà” thuộc phần “LÝ THUYẾT PHONG THỦY”), mà còn vì nhà có hướng lệch nhiều so với tọa độ chính giữa thì trạch vận thường phải dùng Thế Quái (xin đọc bài “Thế Quái”), nên vượng khí nhiều khi sẽ không đến được phía trước hay phía sau, mà lại đến bên hông nhà. Điều này sẽ khiến cho những nhà đó khó lòng vượng phát, nhất là trong hoàn cảnh đất đai chật hẹp và được quy hoạch 1 cách “đồng bộ” (giống nhau) như hiện nay.
Ngược lại, nhà có hướng trùng với tọa độ chính giữa của 1 hướng, hoặc chỉ lệch đi từ 1 đến 3 độ so với tọa độ đó thì đều sẽ đắc vượng khí đến phía trước hoặc phía sau nhà. Vì vậy, nếu phía trước, phía sau đều có lối đi, sân rộng và cửa ra vào thì hầu như trong bất cứ thời vận nào cũng có thể vượng phát được (trừ khi đã hết vận, và cần phải THAY ĐỔI TRẠCH VẬN sẽ được nói đến trong 1 bài sau).     
Vì lý do này, mọi hướng nhà đều nên nằm trùng, hoặc gần sát với tọa độ chính giữa của 1 trong 24 hướng. Dưới đây là bảng tọa độ chính giữa của 24 hướng đó.
Do đó, khi thiết lập đường xá thì phải làm thế nào để cho mọi nhà nằm ở 2 bên đường đều thuộc về những tọa độ đó. Chẳng hạn như nếu muốn thiết lập con đường từ BẮC xuống NAM thì con đường phải chạy thẳng từ BẮC xuống NAM, chứ không được nghiêng lệch. Nếu có nghiêng lệch cũng chỉ có thể trong khoảng từ 1 đến 3 độ mà thôi. Nếu đường nằm lệch (tức đường chéo) trên 3 độ thì vận khí của mọi nhà nằm dọc theo con đường đó sẽ thay đổi, và thường là xấu đi. Nếu đường nằm chéo tới 7 hoặc 8 độ thì sẽ làm cho hướng của mọi nhà ở 2 bên đường đều phạm tuyến không vong, nên sẽ gây ra rất nhiều tai họa cho những gia đình đó.
Dưới đây là 1 vài thí dụ để minh họa cho rõ hơn.
 Thí dụ 1: đường nằm dọc chạy thẳng từ BẮC xuống NAM, đường nằm ngang chạy thẳng từ ĐÔNG qua TÂY, cho nên nhà nằm dọc 2 bên những con đường này đều có hướng là: chính BẮC (tức 0 độ); chính NAM (tức 180); chính ĐÔNG (tức 90 độ) và chính TÂY (tức 270 độ). Đó đều là tọa độ chính giữa của các hướng TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU. Lý do vì hướng nhà bao giờ cũng nằm thẳng góc với con đường trước nhà (tức tạo thành 1 góc 90 độ so với con đường đó). Nếu hướng nhà không nằm thẳng góc với đường trước nhà, mà lại tạo thành 1 góc lớn hơn (hay nhỏ hơn) 90 độ thì đều là những trường hợp phạm “Tà lộ sát”, rất xấu cả về thẩm mỹ lẫn Phong thủy
Thí dụ 2:  Theo hướng TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU con đường đều lệch đi 3 độ , nên nhà nằm 2 bên đường tuy vẫn thuộc các hướng TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU, nhưng đã lệch đi 3 độ. Như nhà hướng TÝ có hướng 357 độ (thay vì 0 độ); nhà hướng NGỌ có hướng 177 độ (thay vì 180 độ); nhà hướng MÃO có hướng 87 độ (thay vì 90 độ); nhà hướng DẬU có hướng 267 độ (thay vì 270 độ). Cho nên, mọi hướng nhà đều lệch 3 độ so với tọa độ chính giữa của các hướng TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU. Những trường hợp này vì lệch không nhiều, nên mọi sự tốt, xấu đều tương tự (nhưng không tốt bằng) nhà có hướng trùng với tọa độ chính giữa của những hướng đó.
Thí dụ 3: con đường đều lệch đi tới 7 độ theo hướng chính TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU, nên nhà hướng TÝ sẽ có hướng 353 độ (thay vì 0 độ); nhà hướng NGỌ có hướng 173 độ (thay vì 180 độ); nhà hướng MÃO có hướng 83 độ (thay vì 90 độ); nhà hướng DẬU có hướng 263 độ (thay vì 270 độ). Những trường hợp này đều khiến cho hướng nhà gần như thoát ra ngoài phạm vi của 4 hướng TÝ, NGỌ, MÃO DẬU và lấn sang những hướng bên cạnh, nên đều là trường hợp hướng nhà phạm Không vong, rất xấu về tài lộc lẫn sức khỏe, nhân sự cho những nhà đó.
Thí dụ 4: con đường đều lệch đi khoảng 15 độ so với trục thẳng từ BẮC xuống NAM và từ ĐÔNG qua TÂY, cho nên nhà hướng BẮC sẽ có hướng 345 độ (tức tọa độ chính giữa của hướng NHÂM); nhà hướng NAM có hướng 165 độ (tọa độ chính giữa của hướng BÍNH); nhà hướng ĐÔNG có hướng 75 độ (tọa độ chính giữa của hướng GIÁP); nhà hướng TÂY có hướng 255 độ (tọa độ chính giữa của hướng CANH). Vì vậy, nếu thiết lập đường lệch về bên trái 15 độ so với trục thẳng BẮC – NAM và ĐÔNG – TÂY thì mọi nhà nằm 2 bên đều sẽ có hướng nhà trùng với tọa độ chính giữa của 4 hướng GIÁP – CANH – NHÂM – BÍNH.
 Thí dụ 5: con đường đều lệch về bên trái 30 độ so với trục thẳng từ BẮC xuống NAM và từ ĐÔNG qua TÂY, cho nên nhà hướng TÂY BẮC sẽ có hướng 330 độ (tức tọa độ chính giữa của hướng HỢI); nhà hướng ĐÔNG NAM có hướng 150 độ (tọa độ chính giữa của hướng TỴ); nhà hướng ĐÔNG BẮC có hướng 60 độ (tọa độ chính giữa của hướng DẦN); nhà hướng TÂY NAM có hướng 240 độ (tọa độ chính giữa của hướng THÂN). Vì vậy, nếu thiết lập đường lệch về bên trái 30 độ so với trục thẳng BẮC – NAM và ĐÔNG – TÂY thì mọi nhà nằm 2 bên đường đều có hướng nhà trùng với tọa độ chính giữa của 4 hướng DẦN – THÂN – TỴ - HỢI.
Như vậy, nếu đường xá được thiết lập theo 2 trục thẳng ĐÔNG – TÂY và NAM – BẮC thì hướng nhà sẽ có tọa độ chính giữa của 4 hướng TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU. Rồi cứ mỗi khi được quy hoạch lệch đi 15, 30, 45, 60 và 75 độ so với 2 trục đó thì mọi nhà đều có hướng thuộc tọa độ chính giữa của 24 hướng theo la bàn Phong thủy. Đó là điều thiết yếu để cho mọi người có thể có 1 cuộc sống tốt đẹp. Còn ảnh hưởng của 24 hướng đối với nhà cửa được phân ra như sau:
1/ Nhà thuộc các hướng TÝ – NGỌ – MÃO – DẬU: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm trên con đường thật lớn, dài và thẳng thì càng tôn quý. Đây là những hướng có thể làm cho “chim nhỏ hóa thành cá lớn ngoài bể khơi” (tiểu điểu phùng chi hóa đại côn), khiến cho người bình thường cũng có thể lập lên sự nghiệp lớn. Nếu gặp thế đất tốt và đắc thời vận thì có thể phát công hầu khanh tướng, lưu danh hậu thế. Nếu chỉ là thế đất bình thường, nhưng gặp thời vận tốt cũng dễ được thăng tiến trong sự nghiệp, phát huy được khả năng hoặc danh tiếng. Nếu gặp lúc thời vận xấu thì tài lộc và công việc đều bị trắc trở, nếu còn bị thêm địa thế xấu, hay hướng nhà lệch nhiều (so với tọa độ chính giữa) thì trai gái trong nhà đều hung ác, có thể biến thành trộm cướp, đạo tặc. 
2/ Nhà thuộc các hướng CÀN – KHÔN – CẤN – TỐN: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm ở thế đất tốt và đắc thời vận thì nếu không giàu có nổi tiếng cũng sẽ là tướng soái uy danh vang dội, hoặc có tài văn chương cái thế. Nếu chỉ là thế đất thường cũng dễ học hành giỏi dang, hoặc thành công trong thương trường hay quân sự. Nếu gặp lúc thời vận xấu thì dễ bị cô độc, nghèo khổ, nếu còn bị thêm địa thế xấu hay hướng nhà lệch nhiều thì con cái thường bị yểu tử, tán gia bại sản.
3/ Nhà thuộc các hướng DẦN – THÂN – TỴ – HỢI: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm ở thế đất tốt và đắc thời vận thì đại vượng nhân đinh, tài sản sung túc, quyền cao chức trọng. Nếu chỉ là thế đất bình thường cũng vẫn được giàu có, dư dả, đông con cái. Nếu gặp lúc thời vận xấu thì phái nữ dễ bị tổn thương, nếu còn bị thêm địa thế xấu hay hướng nhà lệch nhiều thì trong nhà có người tự sát, gia cảnh lụn bại, suy sụp.
4/ Nhà thuộc các hướng ẤT – TÂN – ĐINH – QUÝ: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm ở thế đất tốt và đắc thời vận thì gia đình giàu có, con cái học hành đỗ đạt cao, có khoa bảng lớn, nổi tiếng trong thiên hạ liên tiếp từ đời này sang đời khác. Nếu chỉ là thế đất bình thường thì gia đình cũng khá giả, con cái học hành thành tài. Nếu gặp lúc thời vận xấu thì con cái biếng nhác, hư hỏng, tài lộc túng thiếu. Nếu còn gặp thêm địa thế xấu, hay hướng nhà lệch nhiều thì con cái hung ác, dâm loạn, bạo ngược, sản nghiệp tiêu tan.
5/ Nhà thuộc các hướng THÌN – TUẤT – SỬU – MÙI: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm ở thế đất tốt và đắc thời vận thì tiền của, vàng bạc đầy kho, giàu có khó ai bằng. Nếu chỉ là thế đất bình thường cũng vẫn làm ăn khá giả, sung túc. Nếu gặp lúc thời vận xấu thì nghèo khổ, cốt nhục dễ bị thương tổn, nếu còn gặp thêm địa thế xấu, hay hướng nhà lệch nhiều thì đàn ông trong nhà trở thành trộm cướp, đàn bà dâm loạn, hoặc dễ bị tai tiếng xấu, gia đình nghèo đói, khổ sở.
 6/ Nhà thuộc các hướng GIÁP – CANH – NHÂM – BÍNH: nếu nhà thuộc 1 trong 4 hướng này, lại nằm ở thế đất tốt và đắc thời vận thì tiền tài, sự nghiệp phát rất nhanh chóng, từ nhà tranh vách đất có thể trở thành biệt thự, lầu đài nguy nga tráng lệ. Nếu chỉ là thế đất bình thường cũng vẫn được phát tài lộc nhanh chóng, gia đình hòa thuận. Nếu gặp lúc thời vận xấu trong nhà vẫn có của dư, không sợ bị nghèo đói. Nếu gặp địa thế xấu, hay hướng nhà lệch nhiều thì con người bần tiện, keo kiệt, nghèo đói, bệnh tật.
Đó là những đặc tính tốt – xấu chung của 24 hướng, không những là người muốn tạo dựng, mua sắm nhà cửa cần phải biết, mà ngay cả những người có trách nhiệm thiết lập đường xá, quy hoạch làng, xã, đô thị…cũng cần phải để ý tới. Rồi tùy theo địa thế, khả năng, nhu cầu…của khu vực, địa phương, hay đất nước, xã hội mà thiết lập phương hướng cho thích hợp. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào cũng cần đặc biệt chú ý đến 8 hướng TÝ – NGỌ – MÃO – DẬU và CÀN – KHÔN – CẤN – TỐN, vì đó là những hướng tốt nhất trong 24 hướng. Lý do vì 8 hướng đó đều là quẻ Phụ mẫu (cha mẹ), thuộc Thiên nguyên quái, nên lực của chúng mạnh nhất, vì vậy khi đắc thời vận và gặp được địa thế tốt thì sẽ phát mạnh hơn 16 hướng còn lại. Về điều này thì tất cả những ai đã học Phong thủy Huyền không đều phải biết rồi vậy.
Sau khi đã hoạch định đúng đắn phương hướng cho đường xá rồi thì lại cần phải tính tới mức độ dài, rộng của nó như thế nào cho đúng? Đối với khu dân cư thì 1 con đường tối thiểu cần phải dài trên 1km (dài hơn thì càng tốt hơn). Về chiều rộng thì tối thiểu phải đủ rộng cho xe có thể đậu được ở 2 bên đường, cộng với lối cho 1 xe hơi chạy (tức đường 1 chiều), và tối đa là 2 xe hơi chạy (tức đường 2 chiều). Nếu đường làm rộng hơn (tức mỗi bên có từ 2 lằn cho xe hơi chạy, không kể 1 lằn cho xe đậu) thì đó là đường dành cho những khu vực kinh doanh, thương mại, chứ không thích hợp cho khu vực có dân cư sinh sống nữa.
Một vấn đề nữa là tốc độ lưu thông của xe cộ trong khu vực dân cư cũng không nên quá nhanh, mà chỉ giới hạn trong khoảng từ 30 – 40km/giờ không những là để bảo vệ sự an toàn, tránh tiếng động…cho người sống 2 bên đường, mà còn giúp cho khí không lưu chuyển quá nhanh. Có như vậy thì khí mới có thể ngưng tụ nhiều, và khiến cho những nhà ở 2 bên đường càng được vượng phát hơn nữa 1 khi phía trước nhà đắc vượng khí.
Đó là những yếu tố quan trọng của đường xá về phương diện Phong thủy, góp phần làm cho cuộc sống của mọi nhà được trở lên tốt đẹp hơn. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân chính đã khiến cho nước Mỹ được giàu mạnh hơn mọi quốc gia khác trong nhiều thập niên qua.
Rất tiếc là gần đây, phong trào thiết kế và quy hoạch theo kiểu “từng khu riêng biệt” hoặc “cư xá”) xảy ra khắp nơi. Sự nguy hiểm của lối xây dựng này là mỗi người có tiền (hay công ty xây dựng) mua riêng 1 mảnh đất, rồi tự quy hoạch đường xá theo ý riêng của mình, với 2 mục đích chính là tiết kiệm được đất để có thể xây thêm nhà bán, cũng như tạo cho khu đất của mình có 1 vẻ đặc sắc riêng biệt để thu hút người mua. Kết quả là đường xá trở nên ngắn hẳn đi, cũng như bị quy hoạch ngoằn ngoèo, uốn éo theo đủ mọi chiều hướng. Điều này không những khiến cho nhà dù đắc thời vận cũng không được phát đạt lớn, mà còn tạo ra vô số nhà gặp hướng xấu, không đắc thời vận mà lâm vào cảnh lầm than, khốn khó. Đó là chưa kể lối quy hoạch đất đai 1 cách thiển cận (với mục đích tiết kiệm đất để làm thêm nhà như đã nói ở trên), cũng như luật lệ quá gò bó với dân cư sinh sống trong đó (sẽ nói về những vấn đề trên trong mục “quy hoạch đất đai” và “quyền hạn xử dụng nhà đất” ở những bài sau) càng góp phần đẩy cuộc sống của mọi người xuống vực thẳm mà không có lối thoát!!! Nếu nhìn theo khía cạnh Phong thủy, đây là 1 trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khủng hoảng tài chính và địa ốc, khiến cho hàng chục triệu người bị thất nghiệp, mất nhà, phá sản. Tuy rằng vẫn có những khu vực tương đối yên ổn, làm ăn phát đạt, nhưng đó chỉ là nhờ đường xá được quy hoạch đúng phương hướng, và (hoặc) thiết kế nhà tốt, phù hợp với Phong thủy mà thôi. Còn lại thì phần lớn đều xấu, hoặc trở thành những nơi hỗn tạp, giàu nghèo lẫn lộn.
Ngoài ra, cũng có nhà tuy nằm trên những con đường được quy hoạch đúng phương hướng, nhưng vẫn bị nghèo đói, khổ sở vì những nguyên nhân như: không biết thay đổi trạch vận, thiết kế nhà xấu, hoặc do luật lệ về quy hoạch và quyền hạn xử dụng đất đai của chính quyền địa phương gây ra. Những điều này cũng sẽ được nói tới trong những bài sau.
Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, đường xá trong khu dân cư thường rất ngắn và nhỏ hẹp, lại không có quy củ, phương hướng nhất định, nên dù nhà có đắc thời vận thì giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn, chứ khó lòng giàu có lớn được. Vì vậy, đối với những người muốn tìm kiếm nhà ở thì ngoài việc chọn hướng tốt, còn cần chọn những nơi mà phía trước có đường xá khá lớn, chứ không nên chọn lựa nhà trong ngõ hẻm vừa ngắn vừa chật hẹp, vì cuộc sống dễ bị bế tắc trong hiện tại hoặc sau này.
Điều sau cùng trước khi kết thúc phần nói về vấn đề quy hoạch đường xá là có những nhà tuy không nằm trên con đường lớn, dài, nhưng vẫn giàu có nổi tiếng, hoặc có địa vị lớn trong xã hội… nhưng đó là do những nhà đó thường nằm gần biển, sông, hồ, núi, đồi… Còn đối với nhà xa cách những địa thế thiên nhiên đó, nếu không nằm trên đường dài, lớn, cũng như thiết kế nhà không đúng thì sẽ không thể nào giàu có lớn được. Nếu có được hướng tốt cũng chỉ là có dư dả chút ít, cũng như công ăn việc làm ổn định mà thôi.
(Tổng hợp từ tài liệu của tác giả Bình Nguyên Quân).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.