Header Ads

DƯƠNG BÀN 24 SƠN AN MÔN PHÓNG THỦY CA QUYẾT

DƯƠNG BÀN 24 SƠN AN MÔN PHÓNG THỦY CA QUYẾT

1. Nhâm hướng nhâm môn canh giáp an.
Thủy lưu tân quí tự nhiên hoan
Tý sửu cấn dần giai bất cát
Kiền hợi hoàng tuyền nhạ họa ương
2. Tý hướng tân giáp sửu môn cát
Tân nhâm thủy lộ dã tăng tường
Nhược phùng càn cấn hoàng tuyền vị
Chiêu hại phá tài đại nạn đương
3. Quý hướng quý môn diệc khả đương
Ngoại môn giáp ất dữ tân cung
Thủy lưu giáp ất tân nhâm khứ
Sửu cấn mão dậu 4 môn hung
4. Sửu hướng quý giáp hảo môn đình
Nhâm quý thủy lộ diệc nghi hưng
Nhược phùng sửu mùi tần chiêu họa
Kiền hợi mão cung tổng bất thành
5. Cấn hướng thân nhâm xá phương tinh
Thủy lưu nhâm tị phúc phi khinh
Quý phùng hoàng tuyền giáp vị độc
Minh linh tuyệt tự mịch chân nhân
6. Dần hướng dần môn nhâm ất cường
Thủy lưu nhâm ất diệc quang xương
Nhược phùng cấn tị mão môn xuất
Chủ nhân yểu chiết thiếu đinh vong
7. Giáp hướng mão môn ất quý thân
Nhâm môn 1 vị thập phần hưng
Phóng thủy tiện tòng quý ất khứ
Cấn mão thìn vị họa lai tầm
8. Mão hướng mão môn tối cát xương
Cánh hành mão vị diệc cao cường
Phóng thủy tu giao bính đinh khứ
Tốn cấn hoàng tuyền nhạ họa ương
9. Ất hướng mão môn đinh quý xương
Phóng thủy bính giáp đinh vi dương
Tân thìn ngọ mùi tần chiêu ác
Tốn vị hoàng tuyền thị bất tường
10. Thìn hướng thìn môn giáp ất đinh
Thủy lưu đinh giáp ất phương vinh
Mão ngọ khôn phương giai bất cát
Tốn tị hoàng tuyền đại bất an
11. Tốn hướng tốn môn đinh giáp phương
Thủy nghi đinh giáp bất nghi quá
Bính ất tu phòng hoàng tuyền vị
Phạm trược điên cuồng đại bất an
12. Tị hướng bính đinh môn tối giai
Bính đinh ất thủy cánh vô sai
Tốn thủy hoàng tuyền thiết vật kiến
Mão ngọ khôn thìn nha ác tai
13. Bính hướng bính môn giáp canh môn
Đinh mùi phóng thủy diệc gia quan
Nhược phùng mão dậu thìn tốn vị
Quân tặc chiêu họa vạn thiên ban
14. Ngọ hướng ngọ vi canh đinh môn
Phóng thủy ất bính đinh diệc hưng
Nhược tòng khôn tốn hành môn lộ
Nhân đinh linh thối tiệm phiêu linh
15. Đinh hướng đinh môn ất canh long
Phóng thủy bính đinh dã hưng thông
Môn khai ngọ khôn mão mùi giả
Phá tận gia tài bá sự hung
16 Mùi hướng canh đinh cập bính tân
Phóng thủy khai môn nhất khái hành
Tối kị khôn dậu ngọ phương vị
Thử thuộc hoàng tuyền họa bất an
17. Khôn hướng tối cát bính tân môn
Thủy lưu bính tân nghi phân minh
Nhược phùng dậu canh môn đương tị
Chiêu phi chí tụng bất tăng đình
18. Thân hướng đinh tân xuất quan lang
Thủy lưu tân bính xuất điền trang
Nhược thị ngọ khôn an môn lộ
Hoành tử chiêu quan thối bại vong
19. Canh hướng canh môn tối cát xương
Bính đinh canh thủy vô họa ương
Nhược phùng dậu ngọ nghi đương tị
Khôn vị hoàng tuyền xuất đão điên
20. Dậu hướng dậu vị thối môn đình
Thái dương củng chiếu tại canh tân
Phóng thủy tất tòng đinh tân khứ
Kiền khôn lưỡng vị hoạ lai lâm
21. Tân hướng canh tân đinh nhâm hưng
Chánh tân 1 vị phúc lộc vinh
Trạch thủy tất yếu canh nhâm xuất
Kiền khôn 2 vị họa trùng trùng
22. Tuất hướng môn lộ nhâm quý canh
Nhâm quý phóng thủy dã nghi hành
Phạ phùng kiền cấn hoàng tuyền thủy
Ngộ khôn tý ngọ họa nan đương
23 .Kiền hướng kiền khôn thị cát tường
Mão môn chi lộ nãi canh thân
Phóng thủy chi nghi canh quý khứ
Nhâm tý hoàng tuyền bát sát lâm
24. Hợi hướng hợi môn độc bất gia
Phóng thủy quý vị diệc vô soa
Canh quý diệc thị quan quý vị
Kiền nhâm bát sát thị hoàng tuyền

Phóng Thủy Khai Môn Thiết Nghi Thận Dụng .

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.