Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO VÀ HẾT QUYỂN 1)

DỊCH ẨN QUYỂN 1 (TIẾP THEO)Hình hại phá không biện (tiếp theo) 

Hại


Lục hại giả , mùi dĩ vượng thổ hại , các thị lâm quan chi tài , nhi tranh tiến tương hại dã . Mão dĩ vượng mộc lăng thìn chi tử thổ , thử thiểu hại trường dã . Tuất dĩ mộ hỏa , hại dậu chi vượng kim , danh vi quỷ hại dã . Phàm thế hào thụ hại giả các dĩ kỳ loại đoạn chi . 

Phá

 
Xung phá chi hào , tuế phá chi họa đại vu nguyệt , nguyệt phá chi họa đại vu nhật , nhật phá chi họa đại vu thời . Phùng sanh bất thụ , ngộ họa năng chiêu . Hựu tĩnh phùng xung vi động , động phùng xung vi phá . Vượng tướng phùng xung tắc phát , hưu tù phùng xung tắc tán dã .
仿
Hựu " hoàng kim sách tổng đoạn " chú viết : như tý nhật bốc , tý nhật xung ngọ hào , nhược quái hữu lưỡng ngọ hào , tắc bất năng xung hĩ . Tha như nhị sửu tắc tý bất năng hiệp , nhị mão tắc tý bất năng hình , nhị tị tắc tý bất năng khắc , nhị tý tắc nhật bất năng tịnh , diệc nhiên , dư phảng thử . 

Không

退耀退
Không vong chi hào , hung không tắc vi thiên xá , cát không tắc vi thiên phế , phúc bất năng vi hỉ khánh , họa diệc bất trí tử vong . Thế hào phùng chi , đãn chủ trầm trệ bất khoái nhĩ . Lục thân phùng chi , vượng tướng họa khinh , hưu tù họa trọng dã . Nhị nguyệt kim , bát nguyệt mộc , tý nguyệt hỏa , vi chân không dã . Hựu viết , vượng tướng không trung quá nhất tuần . Hựu viết , phục tàng bất luận không vong . Hựu viết không phùng xung tắc thật . Duy nguyệt phá chi hào , vĩnh bất khả cứu . Hựu viết không trung động xuất bất vi không . Ngũ tinh bí yếu viết , thổ không , vị chi thổ hãm sơn băng , chủ thối bại , hội hỏa động , tắc vi bổ khuyết điền ao . Kim động , tắc vi sơn diệu bảo sơn , hựu chủ danh thành lợi toại . Mộc không vị chi khô chi lạc hiệp , hội kim động , tắc trảm tước thành tài . Hỏa động tắc phần hủy thành tẫn , thủy động , tắc phiêu tra phiếm phiệt , bất miễn phiêu đãng chi họa . Thủy không , vị chi Trường Giang lưu đãng , thối bại vô dư , hội kim động , tắc hồng thủy phiếm lạm . Chủ tai sanh bất trắc , kim không , vị chi lạn thiết tú phủ . Hội hỏa động , tắc dong luyện thành khí , chủ danh lợi hữu thành , hỏa không vị chi ly trung hỏa hư , tước hỏa đại minh , phản chủ phát đạt . 

Mão dậu trì thế mệnh cư sơ
Thìn mùi trì thế mệnh cư nhị
Tị ngọ trì thế mệnh cư tam
Tử mão trì thế mệnh cư tứ
Sửu tuất trì thế mệnh cư ngũ
Dần thân trì thế mệnh cư lục


Hữu mệnh hạn hoặc không vong tử tuyệt , thập trung nan đào nhất nhị , chiêm bệnh giả tối yếu khán dã 

:(×××)
Dĩ tiễn tam văn , huân vu lô thượng , trí kính nhi chúc viết : cao thương bất ngôn , khấu chi tức ứng , liệt thánh hữu linh , cảm nhi tự thông (×××) tính kiền thành , hữu sự quan tâm , hồ nghi do dự , bất năng tự quyết , cát đắc hung thất , duy quái thị bằng , ngưỡng vọng thánh từ , minh chương chiêu báo
O,×,
Chúc tất , trịch tiễn nhất bối vi đan hoạch nhất hoành , nhị bối vi sách hoạch lưỡng đoản hoành , tam bối vi trọng hoạch O , thuần tự vi giao hoạch × , tự hạ nhi thượng .

Tam quái thành , tái chúc viết : mỗ cung nhị tượng , cát hung vị phán , tái cầu mỗ tượng tam hào , dĩ thành nhất quái , dĩ quyết ưu nghi , chúc tất phục tam trịch , hợp thành nhất quái .

Hán tiêu thị di pháp tống trình chu thiệu tử tuân chi tường tái tam nho lý số tập

Dụng phích lịch tảo mộc , như vô phích lịch tảo mộc , tắc khả dụng hương mộc ngọc nha , chế cực viên đạn tam hoàn , tẩu bàn bất định giả , phương thủ diện vụ yếu bình quân . Như đầu tử hình , đãn đầu diện đại , nhi thử đạn diện tiểu , thủ kỳ viên cổn chi nghĩa dã . Mỗi diện thượng khắc tam tinh , để diện khắc nhị tinh , tam diện khắc tam , tam diện khắc nhị , lục diện cộng khắc thập ngũ tinh , tam hoàn câu như thức chế . 

Tốn
Đông Nam
Thìn Tị
Ly
Bính Đinh
Nam
Ngọ Hỏa
Khôn
Tây Nam
Mùi Thân
Chấn
Giáp Ất
Đông
Ất Mộc
Trung ương
Mậu Kỷ
Thổ
Đoài
Canh Tân
Tây
Dậu Kim
Cấn
Đông Bắc
Dần Sửu
Khảm
Nhâm Quý
Bắc
Tý Thủy
Càn
Tây Bắc
Tuất Hợi


- Hôn đức bất chiêm , phàm chiêm tu tâm sấu mộc , thủy năng cảm cách , cẩu hoặc bất nhĩ , nan vi hưởng ứng .

- Tùy nhật khả chiêm , thành tắc tất ứng , bất câu tử bất vấn bốc , cập lục mậu bất chiêm chi thuyết , thử điêu tại hậu .

- Độc ngôn bất chiêm , phàm bốc hậu cát hung , tất bằng hào tượng , vô suất kỷ ý , cát xứ lự mỗ , hung trung cầu cát , tái phúc tái chiêm , trí độc tiên thánh .

- Phiền tỏa bất chiêm , mỗi nhân chỉ bốc nhất nhị sự , thi viết , ngã ký yếm , bất ngã cáo lao , dịch viết , tái tam độc , độc tắc bất cáo .

- Âm tà bất chiêm , tiên thánh hữu linh , đãn năng phù chánh , quyết bất đảng tà .

- Táo cấp bất chiêm , phàm bốc di tường hưu cữu , khả dụng tị xu , bốc hậu tu tòng mỗ thôi mỗ thủy tòng quái hào trực đoạn , lý tất tham huyền , đàm hà dong dịch .
Hết quyển I. 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.