Header Ads

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO 1)

DỊCH ẨN QUYỂN II (TIẾP THEO)Thân mệnh chiêm (tiếp theo)

Án phi sổ chi pháp , dĩ phân cung vi chủ .

Như vấn cao tổ , tòng tằng tổ vị khởi phi sổ .

Vấn bá tổ thúc tổ , tòng tổ vị khởi phi sổ .

Vấn đường huynh đệ , tùng bá thúc vị khởi phi sổ .
仿
Các tùy đại tiểu , phân thượng hạ , y ngũ hành sanh sổ luân phi , dĩ định dụng hào , dư phảng thử , thử thôi ti công viễn thân chi pháp .
()
Cao tổ thuộc kim , tằng tổ thuộc thủy , tổ thuộc mộc , bá tổ , thúc tổ thuộc mộc , cao tổ tỉ mộc , tằng tổ tỉ hỏa , tổ tỉ thổ , bá thúc tổ mẫu thuộc thổ , bá thúc đường bá thúc hỏa , phụ thuộc hỏa , huynh đệ đường huynh đệ thuộc thổ , tử chất thuộc kim , mỗ thẩm đường mỗ thẩm kim , mẫu thuộc kim , thê tẩu đệ phụ tẩu muội thê thiếp thuộc hỏa , tức chất phụ nữ thuộc thủy , tôn thuộc thủy , tôn tức tôn nữ hỏa , tằng tôn thuộc mộc ( dĩ thượng nội thân )
()
Ngoại tổ thuộc mộc , mẫu cữu nhạc phụ cô phu thuộc hỏa , biểu huynh nội đệ tả muội phu thuộc thổ , ngoại tổ mẫu thổ , cữu mẫu nhạc mẫu cô nương thuộc kim , biểu tẩu biểu di biểu thư muội thuộc thủy , biểu chất ngoại sanh thuộc kim , biểu chất phụ sanh tức sanh nữ thuộc mộc ( dĩ thượng ngoại thân ) 
()
Cao tổ thuộc hỏa , tằng tổ thuộc thổ , tổ thuộc kim , bá tổ thúc tổ thuộc kim , cao tổ tỉ kim , tằng tổ tỉ mộc , tổ tỉ mộc , bá thúc tổ mẫu thuộc mộc , bá thúc đường bá thúc thuộc thủy , phụ thuộc thủy , huynh đệ đường huynh đệ thuộc mộc , tử chất hỏa , mỗ thẩm đường mỗ thẩm thuộc hỏa , mẫu thuộc hỏa , thê tẩu đệ phụ thư muội thổ , thiếp thuộc thủy , tức chất phụ nữ thuộc kim , tôn thuộc thổ , tôn nữ tôn tức thuộc thủy , tằng tôn kim ( dĩ thượng nội thân )
()
Ngoại tổ thuộc kim , mẫu cữu nhạc phụ cô phu thuộc thủy , biểu huynh nội đệ tả muội phu thuộc mộc , ngoại tổ tỉ mộc , cữu mẫu nhạc mẫu cô nương thuộc hỏa , biểu tẩu thê di biểu thư muội thuộc thổ , biểu chất ngoại sanh thuộc kim , biểu chất phụ sanh nữ sanh tức thuộc mộc ( dĩ thượng ngoại thân )
()
Cao tổ thuộc mộc , tằng tổ thuộc hỏa , tổ thuộc thổ , bá tổ thúc tổ thuộc thổ , cao tổ tỉ thổ , tằng tổ tỉ kim , tổ tỉ thổ , bá thúc tổ mẫu thuộc thủy , bá thúc đường bá thúc thuộc kim , phụ thuộc kim , huynh đệ đường huynh đệ thuộc thủy , tử chất mộc , mẫu thẩm đường mỗ thẩm thuộc mộc , mẫu thuộc mộc , thê thư muội tẩu đệ phụ hỏa , thiếp thuộc kim , tức điệt phụ nữ thuộc thổ , tôn thuộc hỏa , tôn nữ tôn tức kim , tằng tôn thuộc thổ ( dĩ thượng nội thân )
()
Ngoại tổ thuộc thổ , mẫu cữu nhạc phụ cô phu thuộc kim , nội huynh biểu đệ thư muội phu thuộc thủy , ngoại tổ mẫu thủy , cữu mẫu nhạc mẫu cô nương thuộc mộc , biểu tẩu thê di biểu tả muội thuộc hỏa , biểu chất ngoại sanh thuộc mộc , biểu chất phụ sanh nữ sanh tức thuộc thổ ( dĩ thượng ngoại thân )
()
Cao tổ thuộc thủy , tằng tổ thuộc mộc , tổ thuộc hỏa , bá tổ thúc tổ thuộc hỏa , cao tổ tỉ hỏa , tằng tổ tỉ thổ , tổ tỉ kim , bá thúc tổ mẫu thuộc kim , bá thúc đường bá thúc thuộc thổ , phụ thuộc thổ , huynh đệ đường huynh đệ thuộc kim , tử chất mộc , mỗ thẩm đường mỗ thẩm thuộc thủy , mẫu thuộc thủy , thê tẩu đệ phụ thư muội mộc , thiếp thuộc thổ , nữ tức chất phụ hỏa , tôn thuộc mộc , tôn nữ tôn tức thuộc thổ , tằng tôn thuộc hỏa ( dĩ thượng nội thân )
()
Ngoại tổ thuộc hỏa , mẫu cữu nhạc mẫu cô phu thuộc thổ , biểu đệ nội huynh thư muội phu thuộc kim , ngoại tổ tỉ kim , cữu mẫu nhạc mẫu cô nương thuộc thủy , biểu tẩu thê di biểu thư muội thuộc mộc , biểu ngoại chất sanh thuộc thủy , sanh nữ sanh tức biểu chất phụ hỏa ( dĩ thượng ngoại thân )
()
Cao tổ thuộc thổ , tằng tổ thuộc kim , tổ thuộc thủy , bá tổ thúc tổ thuộc thủy , cao tổ tỉ thủy , tằng tổ tỉ mộc , tổ tỉ hỏa , bá thúc tổ mẫu thuộc hỏa , bá thúc đường bá thúc thuộc mộc , phụ thuộc mộc , huynh đệ đường huynh đệ thuộc hỏa , tử chất thổ , mỗ thẩm đường mỗ thẩm thuộc thổ , mẫu thuộc thổ , thê tẩu đệ phụ thư muội kim , thiếp thuộc mộc , nữ tức chất phụ thủy , tôn thuộc kim , tôn nữ tôn tức thuộc mộc , tằng tôn thuộc thủy ( dĩ thượng nội thân )
  ()
Ngoại tổ thuộc thủy , mẫu cữu nhạc phụ cô phu thuộc mộc , nội huynh biểu đệ thư muội phu thuộc hỏa , ngoại tổ mẫu hỏa , cữu mẫu nhạc mẫu cô nương thuộc thổ , biểu tẩu biểu đệ phụ thê di thuộc kim , biểu chất ngoại sanh thuộc thổ , sanh tức sanh nữ biểu chất phụ thuộc thủy ( dĩ thượng ngoại thân )

Cao tổ tòng tằng tổ vị hạ phi , tằng tổ tòng tổ vị hạ phi . Như tổ vị trị tuần không nguyệt phá , tắc khán tằng tổ phân cung . Tổ khán nội quái bổn cung quan quỷ hào . Như nội quái quỷ bất hiện , khán nội quái phục thần . Như bất hiện , hựu bất phục , thủ phụ hạ nhất vị khởi sổ phi chi , phi vị ký định . Hậu khán mỗ hào đái cát sanh vượng , tắc tri mỗ tổ khởi gia . Khán mỗ tổ lai sanh hiệp thế thân , tắc tri thừa mỗ tổ cơ nghiệp . Như mỗ tổ hào suy không , đái phá toái nhị hao bạo bại đẳng sát , tắc tri tổ nghiệp phiêu linh , tất tu tự thành tự lập dã . Tổ tông phú quý bần tiện tường kiến vu hậu , cố bất tái . 
便祿便祿 ,(),
Tái khán mỗ tổ chi tử tôn , phùng hình hại khắc phá không vong , đái phá toái nhị hao bạo bại sát giả , tiện tri mỗ chi tử tôn phá bại gia nghiệp . Như tử tôn hào đái lộc mã , quan quỷ đức hiệp , vượng tướng đắc sĩ giả , tiện tri thị chi tử tôn phát đạt . Như trị không vong mộ tuyệt nhi đái bạch hổ hình nhận , hựu bị tứ trực động hào khắc phá giả , tắc tri thị chi tuyệt dã . Đãn phùng suy bại phá hao , bất kiến tài lộc , trì huynh phục huynh giả , tắc bất tuyệt nhi bần dã . Nhiên tê tập viết bổn cung quỷ không giả vô tổ nghiệp dã , quỷ vượng phụ suy giả , tổ hưng phụ bại dã . Quỷ suy phụ vượng giả , tổ bại phụ hưng dã . Quỷ tại ngoại hào ngộ sát , tổ vong tha quận dã . Quỷ lâm ngũ lục sát mộ ,( đinh mùi mậu tuất ) , khách táng ngoại bang dã .
 
? Dĩ bổn cung quan quỷ vi dụng dã .
()。便。(》)
Như canh dần niên , bốc đắc " hỏa phong đỉnh " quái , bổn cung kỷ hợi quỷ phục tam hào dậu kim chi hạ ( bất hiện tắc khán phục quỷ ) . Kỷ hợi nghịch sổ chí bổn tuần giáp ngọ , nãi đệ lục vị dã . Tái tòng canh dần niên , nghịch sổ chí kỷ hợi , tiện tri mỗ tổ tử ngũ thập niên hĩ .( Xuất " viên khách sư chiêm nghiệm nhật lục ") 

六十甲子纳音
Lục thập giáp tý nạp âm biểu
Giáp tý , ất sửu
Hải trung kim
Bính dần , đinh mão
Lô trung hỏa
Mậu thìn , kỷ tị
Đại lâm mộc
Canh ngọ , tân mùi
Lộ bàng thổ
Nhâm thân , quý dậu
Kiếm phong kim
Tuất hợi không
Giáp tuất , ất hợi
Sơn đầu hỏa
Bính tý,
đinh sửu
Giản hạ thủy
Mậu dần , kỷ mão
Thành đầu thổ
Canh thìn , tân tị
Bạch lạp kim
Nhâm ngọ , quý mùi
Dương liễu mộc
Thân dậu không
Giáp thân , ất dậu
Tỉnh tuyền thủy
Bính tuất , đinh hợi
Ốc thượng thổ
Mậu tử , kỷ sửu
Phích lịch hỏa
Canh dần , tân mão
Tùng bách mộc
Nhâm thìn , quý tị
Trường lưu thủy
Ngọ mùi không
Giáp ngọ , ất mùi
Sa trung kim
Bính thân , đinh dậu
Sơn hạ hỏa
Mậu tuất , kỷ hợi
Bình địa mộc
Canh tử , tân sửu
Bích thượng thổ
Nhâm dần , quý mão
Kim bạc kim
Thìn tị không
Giáp thìn , ất tị
Phúc đăng hỏa
Bính ngọ , đinh mùi
Thiên hà thủy
Mậu thân , kỷ dậu
Đại dịch thổ
Canh tuất , tân hợi
Thoa xuyến kim
Nhâm tý , quý sửu
Tang chá mộc
Dần mão không
Giáp dần , ất mão
Đại khê thủy
Bính thìn , đinh tị
Sa Trung thổ
Mậu ngọ , kỷ mùi
Thiên thượng hỏa
Canh thân , tân dậu
Thạch lựu mộc

Nhâm tuất , quý hợi
Đại hải thủy
Tý sửu không


(), 
Khán nội quái xuất hiện phụ mẫu hào , bất luận ngoại quái , như vô , khán phục . Nhược vượng tĩnh nhi bất thụ nhị truyền động hào hình hại khắc xung , dữ suy tĩnh nhi ngộ tam truyền ( tuế nguyệt nhật ) , động hào sanh hiệp giả , câu chủ song thọ . Dĩ hào tĩnh giả bất tất luận âm dương chân giả dã , nhược phùng tử mộ tuyệt thai tuần không tử khí , bị tam truyền động hào hình hại khắc xung giả , quyết chủ hữu thất .

Hựu tài hào trì thế động , hoặc tài hào độc phát , hoặc quái hữu tài vô phụ giả , câu chủ thiếu niên thương khắc , phủ diệc ly tổ quá phòng . Như tài hào bàng động , hoặc trì thế bất động , nhi phụ mẫu bất không tuyệt giả , duy chủ phụ tử bất mục nhĩ .
。(仿)。
Nhược vấn phụ mẫu hà nhân tiên vong , tu dĩ chân giả luận chi , dương cung dương hào vi chân phụ , dương cung âm hào vi kế phụ . Âm cung âm hào vi chân mẫu , âm cung dương hào vi kế mẫu . Bàng hào đái thiên sát , tịnh hổ hình , động thương chân dương hào giả thất phụ . Đái địa sát tịnh hổ hình động thương chân âm hào giả thất mẫu . Chân dương hào đái thiên sát động giả , thất phụ . Chân âm hào đái địa sát động giả , thất mẫu .( Kế phụ mẫu sanh tử phảng thử đoạn ) .

Thiên cương viết : nhược động hào lai xung tịnh , tắc phản đoán . Âm động thương dương , dương động thương âm , tịnh dương thương mẫu , tịnh âm thương phụ dã .

Khách sư viết : hà vị dã ?
(仿)。
Thiên cương viết : thử phi nhữ sở tri . Như bổn cung phụ mẫu bất xuất hiện , tức thủ nội quái phục thần , nhược hựu vô phục , tắc thủ sanh thế chi hào vi phụ , phụ khắc chi hào vi mẫu . Tòng thế hạ nhất vị , phân nhất thủy nhị hỏa tam mộc tứ kim ngũ thổ chi số phi chi , diệc phân âm dương chân giả đoán chi . Như tiền pháp , phàm phi hào phụ mẫu nhập tài hương , đái tử mộ tuyệt thai , bị tam truyền cập thế hào hình khắc giả , dĩ cố . Khán tại hà hạn nội , tịnh khán hình khắc chi hào , thị hà chi thần , tức tri thị hạn trung thị niên vong dã . Như tý hình mão hạn , tý khắc tị ngọ , tức tri mão hạn trung tý niên hình khắc dã ( lục thân phảng thử ) . Nhược phụ mẫu hào trì quỷ , phục quỷ , hóa quỷ , dữ nhật nguyệt đại sát dương nhận hiệp giả , suy tắc đái tật , vượng tất táng thân . Hoặc phụ mẫu hào không , hoặc thụ hình hại khắc xung , đắc nguyệt nhật hội huynh quỷ động lai hợp trụ giả , chủ đái tật diên niên . Gia cô quả sát động lai sanh hiệp , chủ cô khổ diên niên . Như thái tuế động lai xung hình , niên nội hữu tai . Nguyệt tướng động lai xung hình , nguyệt trung kiến tai . Đắc phúc động lai giải cứu , thứ miễn đại cữu dã . Phàm phụ mẫu phú quý , bần tiện , đái tật họa phúc câu dữ thế hào đoạn pháp tương đồng dã .

" Tiền tri tập " luận kế phụ mẫu viết : dương phụ chúng , kế phụ thành gia . Âm phụ chúng , kế mẫu quản hoạt . Phụ hóa phụ , mẫu hóa mẫu , sanh hiệp thế hào giả , tại bổn cung nội quái , bá thúc mỗ thẩm kế dã . Tại bổn cung ngoại quái , cô phu mẫu cữu mẫu di biểu thúc kế dã . Phụ mẫu hóa quỷ sanh hiệp thế giả , tổ bối kế dã . Phụ mẫu hóa huynh sanh hiệp thế giả , huynh tẩu biểu thư muội kế dã . Phụ mẫu hóa phúc sanh hiệp thế giả , tăng ni kế dã . Phụ mẫu hóa tài sanh hiệp thế giả , đắc tuyệt hộ ứng kế sản nghiệp dã . Nội thân , ngoại thân , các dĩ bổn cung nội ngoại quái , phân thân sơ tôn ti đoạn chi . Nhược tha cung nội quái , phụ mẫu hóa xuất lục thân lai sanh hiệp thế giả , hương lý kế dã . Tha cung ngoại quái , phụ mẫu hóa xuất lục thân lai sanh hiệp thế giả , viễn phương nhân kế dã . Dĩ biến quái định kỳ hà phương , dĩ thần sát phân kỳ quý tiện phú bần dã .
()。
Hựu viết : phụ hạ phục tử giả , tuyệt tự dã . Phủ diệc ly tổ quá phòng nhập chuế dã . Phụ hạ phục tài tịnh huyền vũ hàm trì giả , tất phụ hữu thiên phòng sủng thiếp dã . Phục sanh phi cát , phi sanh phục hung ( thử luận phi cung ) .

" Quỷ cốc bách vấn thiên " viết : nhân hữu kỷ mẫu , khán bổn cung âm hào phụ mẫu , tại biến quái hỗ quái , phục quái , nội hào trung giả , kỳ hữu kỷ vị , tức tri kỳ hữu kỷ trọng . Nhược phi số , tắc khán phụ khắc chi hào , cộng hữu kỷ vị , tức tri kỳ hữu kỷ mẫu dã . Như càn cung thổ vi phụ , phụ khắc giả thủy , vi mẫu dã . Khán bổn cung phi phục hóa hào , cộng hữu kỷ thủy , tức tri kỳ kỷ mẫu dã . Niên nguyệt nhật thời thượng kiến thủy giả , vi thứ mẫu dã . Nhược hào phùng tuần không tử mộ tuyệt thai giả , tắc bất y thử đoạn .

" Quỷ cốc bách vấn thiên " viết : nhân hữu kỷ mẫu , khán bổn cung âm hào phụ mẫu , tại biến quái hỗ quái , phục quái , nội hào trung giả , kỳ hữu kỷ vị , tức tri kỳ hữu kỷ trọng . Nhược phi số , tắc khán phụ khắc chi hào , cộng hữu kỷ vị , tức tri kỳ hữu kỷ mẫu dã . Như càn cung thổ vi phụ , phụ khắc giả thủy , vi mẫu dã . Khán bổn cung phi phục hóa hào , cộng hữu kỷ thủy , tức tri kỳ kỷ mẫu dã . Niên nguyệt nhật thời thượng kiến thủy giả , vi thứ mẫu dã . Nhược hào phùng tuần không tử mộ tuyệt thai giả , tắc bất y thử đoạn .
退退祿祿
Như nội quái huynh đệ hào , bất hiện , hựu bất phục , phương thủ dữ thế tỉ kiên chi hào vi huynh đệ . Tòng thế thượng phi số chi , huynh thế hậu nhất vị nghịch khởi , đệ thế tiền nhất vị thuận khởi . Huynh vị thối nhất vi thứ huynh , thối nhị vi tam huynh . Đệ vị tiền nhất vi nhị đệ , tiền nhị vi tam đệ , giai phân âm dương chân giả luận chi . Đái lộc mã đức quý giả quý , gia tài tử phúc lộc giả phú , gia mộc dục hàm trì giả tiện , đái phá toái hao bại giả bần , hưu không thụ thương giả tử , nhược hưu không thụ thương , đắc nguyệt nhật phụ phúc động lai hợp trụ giả , chủ đái tật diên niên dã . Huynh hào trì quỷ phục quỷ , hóa quỷ giả tai bệnh , không tắc vô phương dã . Tuế động hình xung , kỳ niên hữu tai . Nguyệt động hình xung , nguyệt nội hữu tai . Đắc phúc giải thần động lai xung khắc , thứ miễn đại cữu dã . 
(CÒN TIẾP).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.